S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v."

Transkript

1 S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: ( Netgroup ) Version 4.4

2 1. Forudsætninger Ansvar for infrastruktur Ansvar for drift af netværksudstyr Ansvar ved drift af servere Tilgængelighedsgaranti på netværk Garanterede svartider Ansvar ved drift af applikationer Økonomisk kompensation... 8 Side 2 af 9

3 1. FORUDSÆTNINGER 1.1. Dette dokument beskriver garantier i forbindelse med levering af produkter og ydelser fra Netgroup. Garantierne forudsætter, at Kunden har underskrevet en Købsaftale der inkluderer Udvidet Support. Dette skal fremgå tydeligt af Kundens Købsaftale. 2. ANSVAR FOR INFRASTRUKTUR 2.1. På Netgroups infrastruktur garanteres en oppetid/tilgængelighed jævnfør nedenstående skema: Oppetid: Oppetid på minimum 99,5 % Oppetid på minimum 99,2 % Oppetid på minimum 99 % Definition af oppetid: Perioden hvor ydelsen er tilgængelig for kunden minus rettidigt / rimeligt varslede service vinduer Reaktionstider ved fejl: modtagelsen / Definition af Reaktionstider: Tiden fra er observeret eller modtaget på hhv. mail eller telefonisk og til diagnosticering er påbegyndt Definition af infrastruktur: Infrastrukturen inkluderer de fysiske rammer for Netgroups datacentre samt strøm, køling, WAN/LAN samt de systemer og det udstyr der benyttes i forbindelse levering af Netgroups services (herunder virtuelle løsninger) Overvågning: Netgroup overvåger sin infrastruktur 24 timer i døgnet, 365 dage om året og underretter Kunder med Udvidet Support døgnet rundt i tilfælde af eventuelle fejl per , telefon, SMS eller Netgroups hjemmeside Planlagt nedetid / Service vinduer: Netgroup foretager reparation og vedligeholdelse, som berører drift, i servicevinduet mellem kl. 23:00 og 05:00 lokal tid medmindre andet er aftalt partnerne imellem, eller med mindre det er Netgroups rimelige holdning, at der foreligger en nødsituation, som kræver, at vigtigt vedligeholdelsesarbejde foregår uden for disse tidspunkter. Netgroup underretter Kunden om sådanne nødsituationer, så hurtigt som det er rimeligt muligt Ved generelle planlagte driftsforstyrrelser underretter Netgroup Kunden minimum 48 timer i forvejen, eller hvis dette ikke er muligt, så snart som det er praktisk muligt. Side 3 af 9

4 Netgroup er ikke underlagt kravene om at sikre, at ydelser lever op til de i betingelserne nævnte specifikationer, mens vedligeholdelsesarbejdet foregår Åbningstid for alle leverede services fra Netgroup er 24/7/365 såfremt der er tegnet Udvidet Support aftale. Netgroup arbejder med et natligt service vindue mellem og lokal tid Netgroups normale arbejdstid er hverdage fra 9.00 til Alle henvendelser udenfor dette tidsrum skal rettes til Netgroups vagt. 3. ANSVAR FOR DRIFT AF NETVÆRKSUDSTYR 3.1. Driftsansvar for netværksudstyr skal klart fremgå af Købsaftalen med informationer omkring udstyrets specifikationer samt opsætning af dette. Efter den umiddelbare installation har Netgroup udelukkende ansvar for, at udstyret fungerer i henhold til den funktionalitet der som udgangspunkt blev leveret og som fremgår af Købsaftalen. Eventuelle ændringer til opsætning/konfiguration, udskiftning eller opgradering af udstyr m.m. er ikke inkluderet i Netgroups ydelse og faktureres separat i den pågældende sag Tilgængelighed: Netgroup undersøger hvert 5. minut, om forbindelsen til Kundens udstyr er tilgængelig. Hvis der ikke er forbindelse efter gentagne forsøg, informeres Kunden hurtigst muligt, og Netgroup starter fejlretning snarest. Såfremt der er nedbrud på linjen og Kunden har købt Udvidet support, vil Netgroups tekniske afdeling i samarbejde med Kunden, identificere årsagen til nedbruddet og tilstræbe at få genetableret forbindelsen uanset tidspunkt på døgnet. Netgroup undersøger hvert 30. minut, om forbindelsen til Kundens udstyr er tilgængelig. Hvis der ikke er forbindelse efter gentagne forsøg, informeres Kunden hurtigst muligt, og Netgroup starter fejlretning snarest. Såfremt der er nedbrud på linjen og Kunden har købt Udvidet support, vil Netgroups tekniske afdeling i samarbejde med Kunden, identificere årsagen til nedbruddet og tilstræbe at få genetableret forbindelsen uanset tidspunkt på døgnet. Netgroup undersøger hvert 30. minut indenfor normal kontortid, om forbindelsen til Kundens udstyr er tilgængelig. Hvis der ikke er forbindelse efter gentagne forsøg, informeres Kunden hurtigst muligt, og Netgroup starter fejlretning snarest Reaktionstider ved fejl på forbindelsen: modtagelsen / opdagelsen af Definition af Reaktionstider: Tiden fra er observeret eller modtaget på hhv. mail eller telefonisk og til fejlrettelse er påbegyndt Er udstyret placeret på Kundens lokation er det Kundens ansvar, at udstyret er placeret forsvarligt og under forhold der ikke påvirker udstyrets funktionalitet. Fejl som opstår Side 4 af 9

5 som følge af uhensigtsmæssige forhold eller som følge af skader påført af Kunden eller af tredjepart som Kunden giver adgang til udstyret dækkes ikke af Netgroups garantier. 4. ANSVAR VED DRIFT AF SERVERE 4.1. Netgroup er udelukkende ansvarlig for egen infrastruktur med mindre, at andet fremgår klart af Kundens Købsaftale. Driftsansvar for servere skal således fremgå klart af Købsaftalen og dækker som udgangspunkt serverens hardware, operativsystem samt den af Netgroup leverede infrastruktur Er Netgroups ansvar begrænset til Netgroups infrastruktur, serverens hardware samt 4.3. Oppetid: driften af operativsystemet, garanteres en oppetid på den pågældende server j.f. nedenstående matrix: Oppetid på minimum 99,5 % Oppetid på minimum 99,2 % Oppetid på minimum 99 % Definition af oppetid: Perioden hvor serveren er tilgængelig for kunden minus rettidigt / rimeligt varslede service vinduer Reaktionstider ved fejl: modtagelsen / Definition af Reaktionstider: Tiden fra er observeret eller modtaget på hhv. mail eller telefonisk og til fejlrettelse er påbegyndt Undtagelser for oppetidsgaranti: Kundens misbrug af serveren Fejl eller sikkerhedsbrister der skyldes applikationer eller anden software som Kunden har installeret og som ikke er en del af Netgroups driftsansvar DDoS (Distributed Denial of Service) angreb, med mindre at beskyttelse mod dette er købt som en speciel service Hardware- eller softwarefejl fra producentens side. I disse tilfælde er det producentens serviceaftale der er gældende og reservedele vil typisk leveres næste arbejdsdag såfremt Netgroup har været ansvarlig for indkøbet af den pågældende server Fejl der skyldes en af Kunden valgt tredjepart som har adgang til serveren. Side 5 af 9

6 4.6. Netgroup kan ikke tilbyde driftsansvar med de beskrevne garantier og vilkår såfremt Kunden eller en af Kunden udpeget tredjepart har administratoradgang til den pågældende server. I disse tilfælde kan Netgroup varetage driften efter Best effort, men uden det juridiske ansvar for garantierne i indeværende dokument Patch Management aftales separat for hver enkelt kundeforhold. Alle kritiske og sikkerhedsrelaterede rettelser foretages dog senest 2 måneder efter de er gjort tilgængelige Retablering af enkeltkomponenter garanteres foretaget indenfor 3 hverdage. Bliver dette overskredet har kunden ret til økonomisk kompensation j.f TILGÆNGELIGHEDSGARANTI PÅ NETVÆRK 5.1. Netgroup garanterer en netværksinfrastruktur med en tilgængelighed der overholder nedenstående matrix: 5.2. Tilgængelighed: Tilgængelighed på minimum 99,5 % Tilgængelighed på minimum 99,2 % Tilgængelighed på minimum 99 % Definition af tilgængelighed: Tilgængelighed er defineret som antallet af minutter hvor Netgroups infrastruktur er tilgængelig for Kunden Reaktionstider ved fejl: modtagelsen / Definition af Reaktionstider: Tiden fra er observeret eller modtaget på hhv. mail eller telefonisk og til fejlrettelse er påbegyndt Undtagelser for tilgængelighedsgarantien: Planlagt og adviseret vedligeholdelsesarbejde Applikationer, udstyr eller faciliteter på kundens lokation, uanset om de måtte være leveret af Netgroup eller ej Elementer såsom forbindelser leveret af tredjepart og som derfor er underlagt denne parts garantier Kundens fejlbrug eller misbrug af den service som Netgroup leverer Force majeure - dvs. forhold udenfor Netgroups kontrol. Side 6 af 9

7 Tid forbrugt af Netgroup på at få adgang til kundes udstyr og/eller lokation, hvis nødvendigt for at isolere og afhjælpe evt. fejl Planlagt og adviseret vedligeholdelsesarbejde betyder arbejde udført på Netgroups netværk eller infrastruktur, hvortil kundens udstyr er forbundet. Netgroup foretager reparation og vedligeholdelse, som berører drift, i servicevinduet mellem kl. 23:00 og 05:00 lokal tid medmindre andet er aftalt partnerne imellem, eller medmindre det er Netgroups rimelige holdning, at der foreligger en nødsituation, som kræver, at vigtigt vedligeholdelsesarbejde foregår uden for disse tidspunkter. Netgroup underretter Kunden om sådanne nødsituationer, så hurtigt som det er rimeligt muligt. 6. GARANTEREDE SVARTIDER 6.1. Netgroup måler og offentliggør gennemsnitlige svartider indenfor vores europæiske backbone og i mellem specifikke amerikanske og europæiske gateway hubs Netgroups IP-netværk er konstrueret således, at trafikken routes igennem færrest mulige knudepunkter (hubs) før den endelige destination, hvilket reducerer både svartider og pakketab betragteligt Netgroups netværk udvides i en sådan takt, at flaskehalssituationer minimeres. Båndbredden mellem de enkelte knudepunkter og udvides på baggrund af fastlagte regler, der sikrer opgradering før det får indflydelse på elementer som pakketab og svartider Pakketab er defineret som manglende evne til at kunne levere IP-pakker til deres destination pga. transmissionfejl eller router overload fra Netgroups netværk (IP backbone), udtrykt som en procentandel (%) af det totale antal sendte IP-pakker I forbindelse med svartider og levering af pakker stilles der følgende garantier: Garanterede svartider (latencies) Transatlantisk Nord Amerika Netgroup garanterer maksimalt 110 millisekunders latency (eller bedre) på vores transatlantiske netværk via London eller Amsterdam til New York. Europa Netgroup garanterer maksimalt 65 millisekunders latency (eller bedre) på det paneuropæiske netværk, som dækker London, Paris, Frankfurt og København. Danmark Netgroup garanterer maksimalt 10 millisekunders latency (eller bedre) på det danske netværk, dvs. fra Netgroups infrastruktur til vores peering udstyr på DIX en og/eller vores internationale router udstyr. Side 7 af 9

8 Garanteret pakkelevering (packet delivery) Max. gennemsnitligt pakketab per måned: 1,5% (eller bedre) Max. gennemsnitligt pakketab per måned: 1,0% (eller bedre) Max. gennemsnitligt pakketab per måned: 0,5% (eller bedre) 7. ANSVAR VED DRIFT AF APPLIKATIONER SLA for applikationsdrift er udelukkende gældende for det beskrevne i produktinformationen Oppetid: Oppetid på minimum 99,5 % Oppetid på minimum 99,2 % Oppetid på minimum 99 % Definition af oppetid: Perioden hvor applikationen er tilgængelig for kunden minus rettidigt / rimeligt varslede service vinduer Reaktionstider ved fejl: modtagelsen / Definition af Reaktionstider: Tiden fra er observeret eller modtaget på hhv. mail eller telefonisk og til fejlrettelse er påbegyndt Undtagelser for oppetidsgaranti: Kundens misbrug af serveren eller applikationen Fejl eller sikkerhedsbrister der skyldes applikationer eller anden software som Kunden har installeret og som ikke er en del af Netgroups driftsansvar DDoS (Distributed Denial of Service) angreb, med mindre at beskyttelse mod dette er købt som en speciel service eller andre typer af uhensigtsmæssige trafikmønstre Hardware- eller softwarefejl fra producentens side. I disse tilfælde er det producentens serviceaftale der er gældende og reservedele vil typisk leveres næste arbejdsdag såfremt Netgroup har været ansvarlig for indkøbet af den pågældende server Fejl der skyldes en af Kunden valgt tredjepart som har adgang til serveren Netgroup kan ikke tilbyde driftsansvar med de beskrevne garantier og vilkår såfremt Kunden eller en af Kunden udpeget tredjepart har administratoradgang til den pågældende server. I disse tilfælde kan Netgroup varetage driften efter Best effort, men uden det juridiske ansvar for garantierne i indeværende dokument. 8. ØKONOMISK KOMPENSATION Side 8 af 9

9 8.1. I tilfældet af, at Netgroup ikke overholder garantierne i indeværende SLA, gives økonomisk kompensation. Det er Kundens garanti for, at Netgroup ser seriøst og professionelt på kvaliteten af de leverede services Hvis tilgængeligheden til Kundens udstyr eller internetforbindelse således er lavere end ovenfor beskrevet, kan kunden derfor kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, der er dækket af Netgroup s SLA Kompensationen beregnes ud fra følgende elementer: a. KP: Kvartalsvis Pris b. GT: Garanteret tilgængelighed c. FT: Faktisk tilgængelighed og er baseret på følgende formel: Kompensation=(KP + (KP*0,3)) * (GT% FT%) Er den Kvartalsvise Pris således kr , garantien 99,5% og den Faktiske Tilgængelighed lig med 90,0% vil kompensationen beregnes som følger: Kompensation = ( ( *0,3)) * (0,995 0,9) = kr Hvis det ikke er klart af kontrakten, hvad den kvartalsmæssige pris er, forbeholder Netgroup sig ret til at foretage et realistisk skøn. Dette kunne være tilfældet ved ydelser, der afregnes forbrugsbaseret bagud Netgroup har intet ansvar for direkte eller indirekte driftstab, følgeskader og avancetab af enhver art. Side 9 af 9

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Internet Access Service Level Aftale

Internet Access Service Level Aftale Internet Access Service Level Aftale Version 2.0 NYS-1057 /2010.01.26 Version: 2.0 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. BEGREBER OG DEFINITIONER... 3 2.1 EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere