Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning"

Transkript

1 Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra. Vi håber, at I vil finde det brugbart! Hvorfor outsource? Når virksomheder overvejer at outsource administrative back-office funktioner, herunder økonomifunktionen, og emnet kommer på virksomhedens ledelsesagenda, skyldes det én, eller flere erkendte udfordringer. Hvis ingen erkendte udfordringer, hvorfor så ændre? Når en virksomheds ledelse arbejder med at få elimineret udfordringer, som eksempelvis håndtering af udfordringer i økonomifunktionen, er outsourcing i mange tilfælde et seriøst løsningsalternativ. Økonomioutsourcing står dog sjældent alene, men er ofte ét blandt 2-3 scenarier. Beslutningsprocessen om hvordan udfordringerne skal løses, varierer selvsagt i længde og omfang, afhængig af hvilke udfordringer virksomheden står overfor. Er udforingerne komplekse og påvirker virksomhedens øvrige afdelinger, skal ledelsen i langt de fleste tilfælde igennem en længere proces, der kræver analysearbejde, tanker og vurdering. Omvendt vil en udfordring, der relaterer sig til et enkelt isoleret arbejdsområde kræve en langt mindre beslutningsproces. I mange tilfælde kan økonomioutsourcing stå som et stærkt og hurtigt løsningsalternativ. Det vigtigste for ledelsen er at behandle outsourcing på lige fod med andre alternativer.

2 Hvorfor vælger virksomheder lønoutsourcing? Som nævnt, vælger virksomheder outsourcing, hvis der er erkendte udfordringer. Udfordringerne kan selvsagt være meget individuelle og forskellige - de nedenstående eksempler er de mest erkendte: Eliminering af sårbarhed Ofte har virksomheden en opgavetilpasset bemanding i forhold til økonomifunktionen, hvorfor sygdom og andet fravær kan have store konsekvenser i afdelingen. Når man har outsourcet opgaverne, er man sikret back-up og dermed elimineres sårbarheden. Faglig kompetence Når opgaverne udføres in-house, stiller det store krav til uddannelse, ledelse og fokus på at opretholde et højt fagligt niveau. Ved at outsource til en professionel partner, er man sikret høj faglig kompetence og sparring med mange ligesindede kollegaer både nu og i fremtiden. Fleksibilitet I en økonomifunktion er der perioder med stor aktivitet og mindre aktivitet. Med en outsourcing-løsning kan man skrue op og ned for ressourcebehovet og betaler kun for de brugte timer. Virksomheder i vækst kan have vanskeligt ved at tilpasse organisationen og dermed kunne følge med. Fokus på kerneforretning Ved at outsource back-office funktioner får virksomheden bedre mulighed for at fokusere på kerneforretningen og mere strategiske opgaver som budgetter og løbende estimater. Rådgivning Da outsourcingpartneren er ekspert inden for økonomistyring, skal denne også kunne varetage en rådgivende rolle overfor virksomheden. Dette kan være i forhold til optimal systembrug og kontinuerlig effektivisering af processer. Effektivisering Virksomheden er låst fast i ineffektive arbejdsgange og/eller systemer. I dette tilfælde kan en outsourcing partner ofte bidrage med værdi grundet erfaring og ekspertise, hvor kombination af outsourcing og virksomhedens systemer kan gennemgås for optimering. Besparelser Mange virksomheder har, specielt igennem finanskrisen, haft fokus på besparelser. En professionel outsourcingpartner kan ofte tilføre besparelser via effektivisering, omlægning af arbejdsgange og optimering af systembrug. Når økonomioutsourcing vurderes, er det vigtigt at forholde sig til alle aspekter i forbindelse med outsourcing af opgaverne. Herunder konsekvenser i forhold til virksomhedens øvrige organisation, virksomhedens mulighed for hurtig ageren og hvilken indvirkning økonomioutsourcing vil have på virksomhedskulturen. Træffes beslutningen om outsourcing på et usikkert og ikke-gennemtænkt grundlag, er der en risiko for begrænset succes. Omvendt vil en gennemtænkt beslutning have langt større succesgrundlag, og i mange tilfælde sideløbende bidrage med et grundigt øjebliksbillede af virksomhedens stand, og dens fremtidige potentiale.

3 Træffes beslutningen om outsourcing på et usikkert og ikke-gennemtænkt grundlag, er der en risiko for begrænset succes... Hvornår kan man med fordel vælge outsourcing? Erfaringsmæssigt opnås de bedste resultater ved et outsourcing-samarbejde, når der er styr på arbejdsgange og processer i virksomheden. I en sådan situation er det relativt enkelt for outsourcingpartneren at tage over, og der kan hurtigt fokuseres på effektiviseringsmuligheder. Det kræver dog, at virksomheden er indstillet på at effektivisere arbejdsgange og processer for en optimal løsning. Opstarten af et outsourcing-samarbejde kræver ydermere involvering fra virksomhedens side, så parterne i samarbejde finder den rigtige løsning. Omvendt vil en situation, hvor der ikke er kontrol med regnskabstallene, og der er huller i arbejdsgangene, ikke være optimalt i et outsourcingscenarie. Outsourcingpartneren vil have vanskelige vilkår fra starten af samarbejdet, og samarbejdet vil ofte ikke blive en succes. Hvornår skal man være varsom med at vælge outsourcing? I tilfælde hvor virksomhedens økonomifunktion er tæt integreret med de øvrige afdelinger i virksomheden, kan fuld outsourcing være en risikobetonet beslutning. Det kan dog stadig være en god mulighed at outsource udvalgte regnskabsopgaver. I en virksomhed hvor økonomifunktionen arbejder tæt sammen med projektledere, markedsgrupper, eller måske indgår i en matrix organisation, kan outsourcing være meget uhensigtsmæssigt. Økonomifunktionens rolle vil i disse tilfælde være meget forretningsorienteret og dermed tæt knyttet til kerneforretningen, hvorfor en in-house løsning vil være den mest optimale, og i mange tilfælde den eneste rigtige løsning. Dermed ikke sagt, at virksomheder, der ikke har 100 % styr på økonomifunktionen, ikke kan drage fordel af et outsourcing-samarbejde på sigt. At nå dertil vil dog være mere krævende og vil sandsynligvis inkludere en oprydningsperiode, hvor en fremtidig outsourcingpartner med fordel kan inddrages såfremt outsourcing vurderes som et seriøst alternativ.

4 Eksempler på oplagte outsourcing situationer: Manuelle rutiner: De interne arbejdsgange er på plads i virksomheden, men er manuelt baseret og dermed tidskrævende. Her kan man med fordel vurdere outsourcing. Outsourcingpartneren vil ofte kunne effektivisere arbejdsgangene relativt hurtigt og virksomheden vil drage fordel af strømlinede arbejdsgange, processer der er sat i system og hermed opleve en forbedret styring og rapportering. Transaktionsbaserede opgaver: Et scenarie hvor en virksomhed har udfordringer med ensartede transaktionsbaserede opgaver, eksempelvis debitor- og kreditstyring. Her vil en outsourcingpartner i mange tilfælde kunne skabe værdi ved omlægning af processerne til best-practise, som selvfølgelig altid vil afspejle virksomhedens forretningsmæssige behov og politikker. Systemskifte og systemoptimering: En virksomhed står i en situation, hvor der kræves omlægning af virksomhedens systemer. Det kan eksempelvis skyldes systemudfordringer med håndtering af et voksende antal bilag, eksempelvis kundefakturaer eller at systemerne ikke taler sammen. Her kan et outsourcing-samarbejde med stor sandsynlighed være en fordel, idet outsourcingpartneren vil kunne implementere en løsning, der miniminerer investeringen i nye systemer og samtidig afhjælper situationen fremadrettet via effektiviserede arbejdsgange.

5 Hvad bør gøres, inden man vælger at outsource? Virksomhedens ledelse skal være dedikeret og nøje vurdere alle fordele og ulemper Definer den eller de medarbejdere, som skal være ansvarlige fra virksomhedens side Opstil KPIs og mål for outsourcing-samarbejdet. Det er vigtigt at kunne måle, om samarbejdet bliver en succes Der skal være tillid til den potentielle outsourcingpartner. Vær speciel opmærksom på, at outsourcing partneren forstår virksomhedens pains, strategi og kultur Få indhentet relevante referencer og en sikring af, at outsourcingpartneren er velfunderet og rentabel en fremtidssikret samarbejdspartner Behandling af data hvordan sikres virksomhedens data i et outsourcing-samarbejde? Hvordan får virksomheden data retur, når og hvis samarbejdet afsluttes? Afstem forventningerne. Tænk ikke kun i økonomi, inddrag også erfaringer fra lignende opgaver og indsigt i branchen Definer de vigtigste dele i et samarbejde. Hvad anser virksomheden som de kritiske faktorer for succes? Bliv enige om en tidsplan, herunder milestones og ansvarsfordeling Sørg for, at kontrakten indeholder en fælles godkendt Service Level Agreement, som detaljeret beskriver de enkelte driftsopgaver, frekvensen for udførelsen og de(n) ansvarlige Tænk kommunikation i ind processen, hvem skal informeres om hvad og hvornår, såfremt beslutningen om outsourcing bliver taget

6 Når en samarbejdsaftale er på plads Ambassadører for samarbejdet Få formidlet information til virksomhedens organisation på en brugbar og effektiv måde. Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på at få elimineret et potentielt vi og de scenarie - et sådan scenarie kan være dræbende for et succesfuldt outsourcing samarbejde. Ledelsen bør fremstå som ambassadør for outsourcingpartneren og udadtil altid bakke samarbejdet op. Overvej en styregruppe Etablering af en styregruppe bør altid overvejes. Styregruppen kan med fordel bestå af ledende medarbejdere fra begge virksomheder, som i begyndelsen af samarbejdet skal sikre at implementeringen og transitionen forløber planmæssigt. Det er selvsagt kun i større outsourcing-cases, at en styregruppe er nødvendig. Enkeltstående outsourcing-opgaver kan typisk håndteres via Service Level Agreement en alene. Sæt ansigt på samarbejdspartneren I forbindelse med en større outsourcing-case bør outsourcingpartneren indlede samarbejdet med at stille med nøglepersoner på virksomhedens adresse. Hermed får virksomhedens medarbejdere sat ansigt på samarbejdspartneren, og chancerne for en positiv start på samarbejdet vil være gode. Driftsgruppe Uagtet outsourcing-opgavens størrelse, bør man altid etablere en driftsgruppe. Driftsgruppen bør bestå af medarbejdere fra begge virksomheder, der er direkte involveret i det daglige samarbejde. Driftsgruppen afholder regelmæssige møder og har til opgave at løse praktiske driftsudfordringer i forbindelse med samarbejdet. Opsummering: Erkendte udfordringer kan lede til økonomioutsourcing Gennemtænk situationen, find 2-3 løsningsalternativer Definér målene med outsourcing og få etableret mål og KPIs, der synliggør outsourcingpartnerens performance Tillid til en potentiel outsourcingpartner er altafgørende ingen tillid, intet samarbejde Vælg en rentabel og professionel outsourcingpartner, gerne med erfaring fra branchen eller håndtering af opgaverne Dette whitepaper er udarbejdet i juni Visma Services Danmark A/S Lyskær 3CD 2730 Herlev Danmark Tel.: Fax:

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere