Økonomiudvalg og Byråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalg og Byråd"

Transkript

1 Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 55,1 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne. De væsentligste opmærksomhedspunkter Indtægterne Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre. Driftsudgifterne Integrationsindsatsen (flygtninge) På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen personer, i. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end teret. De to initiativer på integrationsområdet muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats kører på højtryk. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes. Kontant- og uddannelseshjælp På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end teret. Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret. Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end teret. KL s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde. 1

2 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Indtægterne er estimeret til 4.049,1 mio. kr., og det er 15,2 mio. kr. mindre end det korrigerede på 4.064,3 mio. kr. Det forventede merforbrug på driften er sammensat af forventet tillægsbevilling på ca. 56 mio. kr. og forventet overførsel på ca. 33 mio. kr. Anlægsudgifterne er estimeret til 187,3 mio. kr., og det er 122,5 mio. kr. mindre end det korrigerede på 309,8 mio. kr. Vi forventer at overføre det meste af mindreforbruget til Grafisk oversigt over forventet regnskab. Figur 1.1 regnskabsresultat Resultat BR1 ØA februar BR2 ØA juni ØA august BR3 ØA november 74,5 83,3 95,7 140,1 144,2 173,3 199, Mio. kr. Regnskabsresultatet for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 144,2 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår forventning om overførsel af drifts på ca. 33 mio. kr. og anlægs på ca. 123 mio. kr. til Figur 1.2 Forventede driftsudgifter Samlet drift BR1 ØA februar BR2 ØA juni ØA august BR3 ØA november 2.766, , , , , , , , , , , , , , Driftsudgifter Heraf serviceudgifter Servicerammen Mio. kr. Driftsudgifterne forventes at blive på 4.000,3 mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. mere end det korrigerede på 3.975,3 mio. kr. Serviceudgifterne forventes at blive på 2.862,0 mio. kr., hvilket er 95,9 mio. kr. mere end det oprindelige. Det er samtidig 58,0 mio. kr. over servicerammen som indgår i regeringsaftalen. Byrådet har godkendt overførsel af driftsmidler fra 2014 til på ca. 89 mio. kr., hvoraf størstedelen er serviceudgifter. Med de nuværende forventede driftsudgifter vil servicerammen blive overskredet, med 2

3 Mio. kr. Mio. kr. mindre overførsel at drifts på servicerammen til 2016 kommer til at være i størrelsesordenen som overførslen til, dvs mio. kr. samlet set. Figur 1.3 Ændringer i forhold til oprindeligt Ændring i forhold til oprindeligt 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0 69,7 13,6 114,4 3,2 17,1-78,6 0,0 88,8 77,2 Overført anlæg Overført drift Forsyning Lån/Afdrag Anlæg Renter Drift Indtægter Resultat Underskuddet er nu 69,7 mio. kr. højere i forhold til det oprindelige. Ændringen er sammensat af færre indtægter (13,6), flere driftsudgifter (114,4), flere renteudgifter (3,2), flere anlægsudgifter (17,1) samt færre udgifter på lån/afdrag (78,6). I resultatet indgår overførslerne fra 2014 på samlet set 166,0 mio. kr. Figur 1.4 Ændringer i forhold til korrigeret Ændring i forhold til korrigeret 40,0 20,0 0,0 15,2 25,0 3,2 0,0-20,0-40,0-60,0-36,7-80,0-100,0-120,0-140,0-115,7-122,5 Forsyning Lån/Afdrag Anlæg Renter Drift Indtægter Resultat Underskuddet forventes at blive forbedret med 117,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ændringen er sammensat af færre indtægter (15,2), flere driftsudgifter (25,0), flere renteudgifter (3,2), færre anlægsudgifter (122,5) samt færre udgifter på lån/afdrag (36,7). 3

4 2. Samlet oversigt over regnskabsresultat Tabel 2.1. Totalbalancen regnskab afvigelse I mio. kr. A B C D=C-B Indtægter , , ,1 15,2 Skatter , , ,2 4,3 Tilskud og udligning , , ,9 10,9 Driftsudgifter 3.885, , ,3 25,0 - Økonomiudvalget 441,0 463,7 453,2-10,5 - Udvalget for Børn 1.163, , ,0-10,2 - Udvalget for Voksne 1.192, , ,4 34,0 - Udvalget for Klima og Miljø 143,4 142,1 139,6-2,5 - Udvalget for Arbejdsmarked 832,0 832,3 848,0 15,7 - Udvalget for Kultur og Fritid 114,2 119,6 118,1-1,4 Renter 18,3 18,3 21,5 3,2 Resultat af primær drift -158,6-70,8-27,4 43,4 Anlæg 170,2 309,8 187,3-122,5 Forsyningsvirksomhed -5,8-5,8-5,8 0,0 Resultat 5,8 233,2 154,1-79,1 Finansiering 68,7 26,8-9,9-36,7 - Låneoptagelse -38,5-50,2-74,2-23,9 - Afdrag på lån 70,9 70,9 58,1-12,7 - Balanceforskydninger 36,3 6,1 6,1 0,0 Resultat i alt 74,5 259,9 144,2-115,7 Eventuelle differencer skyldes afrunding Resultatet i forhold til det korrigerede ultimo viser et underskud på 259,9 mio. kr. Det nuværende skøn over forbruget viser, at der forventes et samlet underskud på 144,2 mio. kr. Det er en forbedring på 115,7 mio. kr. 2.1 Indtægter De samlede indtægter forventes at blive 15,2 mio. kr. mindre end det korrigerede. Ændringen er sammensat af: Tilbagebetaling af skatteindtægter (grundskyld) for Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2014 endelig afregning Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for midtvejsregulering Statstilskud for - midtvejsregulering Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 4

5 2.2 Driftsudgifter I revision 3 er der foretaget estimeringer på alle områder. Tabel 2.2. Forbrugsskøn på politikområder regnskab afvigelse mio. kr. A B C D Økonomiudvalget 441,0 463,7 453,2-10,5 Politikområde 1 - Politisk organisation 11,6 12,1 13,1 1,1 1 Politikområde 2 - Administration 421,1 442,5 431,1-11,3 2 Politikområde 14 - Erhverv 8,2 9,1 8,9-0,3 Udvalget for Børn 1.163, , ,0-10,2 Politikområde 4 - Skole 672,2 696,6 685,1-11,5 3 Politikområde 5 - Almene dagtilbud 259,0 265,8 260,5-5,3 4 Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 231,8 244,7 251,4 6,6 5 Udvalget for Voksne 1.192, , ,4 34,0 Politikområde 7 - Sundhed 319,4 327,6 331,0 3,4 6 Politikområde 8 - Ældre 399,5 413,7 423,6 9,8 7 Politikområde 9 - Voksenspecialområdet 473,4 469,1 489,8 20,7 8 Udvalget for Klima og Miljø 143,4 142,1 139,6-2,5 Politikområde 10 - Miljø og planer 10,2 9,9 9,9 0,0 Politikområde 11 - Ejendomme 15,8 16,9 17,0 0,1 9 Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik 117,5 115,3 112,7-2,6 10 Udvalget for Arbejdsmarked 832,0 832,3 848,0 15,7 Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse 832,0 832,3 848,0 15,7 11 Udvalget for Kultur og Fritid 114,2 119,6 118,1-1,4 Politikområde 15 - Kultur og fritid 114,2 119,6 118,1-1,4 12 Total - politikområde , , ,3 25,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Forklaring på afvigelser mellem det forventede årsforbrug og det korrigerede. Note Note 1: Politikområde 1 Politik: Der forventes øgede udgifter på samlet set 1,1 mio. kr. Årsagen er afholdelse af folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet i december måned. Note 2: Politikområde 2 Administration: Der forventes færre udgifter på samlet set 11,3 mio. kr. De væsentligste ændringer er færre udgifter til trepartsmidler, vakante stillinger, IT-projekter, arbejdsskader og puljer som delvis modsvares af øgede udgifter til Tjenestemandspension og administrationsudgifter på kerneopgaven Vækst & Bæredygtighed, Uddannelse til alle unge samt Alle kan bidrage. Det forventede merforbrug på administrationen på Vækst & Bæredygtigheds område skal ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer på politikområde 11. Mindreforbrug på vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer kan delvis dække merforbruget på administrationen og håndteres i forbindelse med overførselssagen i foråret Note 3: Politikområde 4 Skoler: Der forventes færre udgifter på samlet set 11,5 mio. kr. De væsentligste ændringer er færre udgifter til; Holbæk danner skole, befordring, efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, bidrag til privat- og efterskoler og færre elever i skole og SFO samt øgede udgifter på skolernes rammer. Note 4: Politikområde 5 Almene dagtilbud: Der forventes færre udgifter på samlet set 5,3 mio. kr. De væsentligste ændringer er færre udgifter til dagplejen, færre udgifter på distrikternes rammer, øgede indtægter for børn fra andre kommuner som benytter vores tilbud samt flere udgifter til private institutioner hvor antallet er stigende. 5

6 Note 5: Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov: Der forventes øgede udgifter på samlet set 6,6 mio. kr. De øgede udgifter er sammensat af en række større og mindre ændringer på de forskellige udgiftsområder på politikområdet. De væsentligste er øgede udgifter til døgnanbringelser, øgede udgifter til forebyggelse som omhandler dagbehandling, familiebehandling, døgnophold på familieinstitutioner samt aflastning og støttekontaktpersoner. Der er også øgede udgifter til sikrede døgninstitutioner, hvor der handler om domsanbringelser. Det modsvares delvis af forventet mindreforbrug på Sundhedsplejen og Tandplejen, på sundheds- og udviklingspuljen samt på projekt Agervang Note 6: Politikområde 7 Sundhed: Der forventes øgede udgifter på samlet set 3,4 mio. kr. De væsentligste ændringer er stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri fysioterapi samt færdigbehandlede patienter som ligger på sygehusene. Note 7: Politikområde 8 Ældre: Der forventes øgede udgifter på samlet set 9,8 mio. kr. Den væsentligste ændring er flere udgifter til lejetab på ældreboliger, flere pladser på Elmelunden plejecenter, betalinger mellem kommuner for borgere på henholdsvis pleje-, ældre- og beskyttede boliger, som følge af ændring i mønstret af fordelingen af ældre borgere, der benytter disse typer af boliger i kommunerne. Der er færre udgifter til social- og sundhedselever som omfatter øgede refusioner vedrørende voksenlærlinge og frafald på uddannelserne, som er stigende. Note 8: Politikområde 9 Voksenspecialområdet: Der forventes øgede udgifter på samlet set 20,7 mio. kr. De væsentligste ændringer er; flere borgere der bevilges tilbud om omgangsbofællesskab ( 85) og støttekontaktperson, stigning i efterværn, stigning i midlertidige botilbud, flere borgere som benytter krisecentre/forsorgshjem samt øget udgifter til boligsikring og boligydelse. Hertil kommer flere ledige pladser på et af kommunens egne bosteder, som betyder færre indtægter. Note 9: Politikområde 11 Ejendomme: Området forventes at balancere, men der er forskydninger på politikområdet. Den væsentligste ændring vedrører boligmæssig placering af flygtninge. Der er på nuværende tidspunkt tale om midlertidige boliger. På sigt vil en ændring fra midlertidige til permanente boliger medføre en lavere udgift. Dette forhold er ikke medtaget i forventningen til merforbruget, som er i størrelsesordenen 6,9 mio. kr. Derudover er der et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer, som er i størrelsesordenen 6,8 mio. kr. Dette mindreforbrug tænkes indgå i sammenhæng med forventet merforbrug på administrationen på Vækst & Bæredygtigheds område under politikområde 2 og håndteres i forbindelse med overførselssagen i foråret Note 10: Politikområde 12 Kommunale veje og trafik: Der forventes færre udgifter på samlet set 2,6 mio. kr. De væsentligste ændringer er færre udgifter til vejvedligeholdelse (asfalt) som følge af lavere oliepriser, busdrift og vintertjenesten samt flere udgifter til redningsberedskabet, da reduktioner i ikke kan realiseres fordi sammenlægning først sker i 2016 og færre indtægter på havnen. Note 11: Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse: Der forventes øgede udgifter på samlet set 15,7 mio. kr. De væsentligste ændringer er flere udgifter til den beskæftigelsesmæssige del af integrationsindsatsen, passiv kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløb. Der er færre udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats som er en kombination af færre køb af uddannelsesmæssige aktiveringsforløb og billigere købsaftaler med private leverandører. 6

7 Den forventede samlede udgiftsstigning på den beskæftigelsesmæssige del af integrationsindsatsen, er baseret på Udlændingestyrelsens udmelding af kvoten til Holbæk Kommune på 182 nye flygtninge i. Endvidere forventes merudgifter i forbindelse med familiesammenføring til flygtninge, der ankom i 2014 eller før. Området omfatter køb af danskkurser samt forsørgerydelser til flygtninge, der er omfattet af integrationsloven. Desuden indgår der grundtilskud, resultattilskud samt statsrefusion på området. Den forventede samlede udgiftsstigning vedrørende kontant- og uddannelseshjælp skyldes, at der er konstateret en stigning i antallet af borgere på ordningerne i første halvår. Tendensen ser ud til at være fortsættende og det betyder, at der er et pres på økonomien på området. Samtidig har afgørelse om gensidig forsørgerpligt betydet en ændring i udbetalinger. Endvidere giver det landsdækkende ITregistreringssystem visse udfordringer med hensyn til korrekt registrering og kontering. Målsætningerne på de to omstillingsprojekter Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som skulle reducere forbruget, er udfordret som følge af den øgede tilgang til ordningerne. Og det kan betyde, at de 2 kerneområdeenheder ikke kan nå at indfri de forventede reduktioner. Det er der taget højde for i På ressourceforløb ses en stigning i borgere i ordningen og samtidig har aktiveringsgraden været relativ lav. Og på ledighedsydelser ses også en stigning i borgere i ordningen, hvor en større andel har modtaget ydelsen i mere end 18 måneder, som er grænsen for kommunens mulighed for at modtage statsrefusion. Note 12: Politikområde 15 Kultur & Fritid: Der forventes færre udgifter på samlet set 1,4 mio. kr. Den væsentligste ændring er færre udgifter til vedligeholdelse af parker, legepladser, kolonihaver samt Holbæk fælled Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftstet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 2.3: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Mio. kr. Budget Budget regnskab afvigelse Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006, , ,3-15,6 Uddannelse til alle unge 299,4 247,0 264,4 17,4 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 991, ,5 25,3 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 978,2 998,8 20,6 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,2 319,0 2,9 Total - Kerneopgaver 3.537, , ,0 50,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og reduktionerne. De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne. 2.3 Renter, lån, afdrag og finansforskydninger De øgede nettorenteudgifter skyldes primært mindreindtægt på forventet gennemsnitlig indestående i Sparkassen Sjælland. Låneoptagelsen øges som følge af etablering af offentlig vejbelysning, som også afspejles i forøgelse af anlægsudgifterne. Afdrag på lån reduceres, da der er en ændring i tidspunktet for optagelse af nye lån. Konkret betyder det, at optagelse af lån til de låneberettigede udgifter for først sker ultimo og at afdrag på disse lån vil ske fra 2016 og frem. 7

8 2.4 Anlæg Reduktion af det forventede forbrug på anlægstet kan i al væsentlighed sammenfattes i tre hovedpunkter. Forøgelse af udgifter til boligstrategien på ældreområdet Forøgelse af udgifter til vejbelysning som omfatter både offentlige som private veje Ombygning af administrationsbygningerne på Kanalstræde og Jernbanevej Forøgelse af indtægter vedrørende køb og salg af ejendomme og grunde Forventning om overførsel til 2016 Tabel 2.4: mer-/mindreforbrug på anlægstet Anlægsinvesteringer anlægs forbrug afvigelse Tillægsbevilling Anlægsbevilling mio. kr. A B C D=C-B E F Økonomiudvalget 32,2 82,8 18,5-64,3-39,0-39,0 Diverse anlæg 0,9 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 Ordinære anlægsarbejder 0,0 20,8 21,5 0,7 5,0 5,0 Energirenoveringspulje 10,0 21,6 20,6-1,0-1,0-1,0 Renoveringspulje 21,3 21,0 19,2-1,8 1,9 1,9 Byggemodning samt køb og salg af grunde og bygninger 0,0 17,9-44,4-62,3-45,0-45,0 Udvalget for børn 60,3 84,7 45,4-39,3 0,5 0,5 Udvalget for Voksne 17,2 65,7 50,3-15,4 12,3 12,3 Udvalget for Klima og Miljø 19,0 25,2 44,1 18,9 26,6 26,6 Udvalget for Kultur og Fritid 41,6 51,4 29,0-22,4 0,5 0,5 I alt 170,2 309,8 187,3-122,5 0,8 0,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Samlet set forventer vi et mindreforbrug på 122,5 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. forventes dækket af tillægsbevillinger. Vi forventer at overføre 123,3 mio. kr. til Anlægsbevilling Til de forskellige anlæg skal der være bevillinger. Derfor søges der om anlægsbevillinger i forhold til de ændringer som fremgår af tabel 2.4. Uddybende bemærkninger vedr. anlægsbevillingerne fremgår af sags notat. 8

9 3. Budget, omplaceringer og tillægsbevillinger, som Byrådet har givet i Tabel 3.1 Budgetændringer pr. Udvalg Omplaceringer Tillægsbevillinger Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Erhverv Udvalget for Børn Skole Almene dagtilbud Børn, unge og familer med særlige behov Udvalget for Voksne Sundhed Ældreområdet Voksenspecialområdet Udvalget for Klima og Miljø Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Udvalget for Arbejdsmarkedet Uddannelse og beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid DRIFT OG REFUSION I ALT Anlæg DRIFT, REFUSION OG ANLÆG I ALT Indtægter (tilskud, udligning, skatter, m.v.) Renter Forsyningsvirksomhed Finansiering I ALT

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. 2017. Begge

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomirapport nr. 4 for Afrapportering pr. 31. juli Til ØU Økonomi og Stab 30. august 2016

Økonomirapport nr. 4 for Afrapportering pr. 31. juli Til ØU Økonomi og Stab 30. august 2016 Afrapportering pr. 31. juli 216 Til ØU 6.9.216 Økonomi og Stab 3. august 216 Økonomirapport nr. 4 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status på kommuneniveau...4

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere