itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning"

Transkript

1 Easytools Brugervejled ning

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send SMS til hold...5 Opret lektiebesked...6 Ret lektiebesked... 6 Opret generel besked...6 Ret generel besked...6 Beskeder uden tilknytning... 6 Protokolføringen... 7 Avanceret registrering...8 Simpel registrering...9 Markering af skolehjemselever...9 Før fravær Sygemelding for studerende Fraværsføring påkrævet for lærer Fraværsoversigter Find synderne Rapporter Rapport Stud. Protokol Rapport Hold protokol Rapport Holdliste Rapport Holdfravær Protokolført, underviser Ikke protokolførte lektioner Lektienoter Rapport - SMS er afsendt i indeværende måned Rapport SMS er afsendt indenfor defineret periode Massebesked Beskedoversigt Mobilløsning

3 Registrering af mobilnummer Afsende SMS Sygemelding via SMS Skema via SMS Vis karakter

4 Introduktion itai Easytools er en pakke af netbaserede værktøjer, der bl.a. indeholder visning af det aktuelle skema for studerende og lærere, opslag på lokaler og forskellige fraværsvisninger. itai Easytools bringer også den mest effektive kommunikationsform på banen i form af advisering via SMS. Specielt advisering, når en studerende modtager en fraværsregistrering, er en motiverende faktor for at møde til undervisningen. Skemavisningen er omdrejningspunktet og den direkte adgang til information om tid og sted for undervisning. Både for lærere og studerende. De studerende kan se deres eget skema, deres karakterer samt skema for andre studerende, hold og lærere. Hovedmenuen Menuen giver adgang til alle områder i systemet. Via Søg info kan du fremsøge skema for kolleger, studerende eller hold. Via en kollegas skema kan du bl.a. føre fravær på vegne af denne. Under Vis fravær er der adgang til fraværsoversigter for studerende, som f.eks. kan fremsøges for et givent hold, eller via kontaktlærer. Før fravær anvendes typisk af administrationen til at føre fravær på en studerende. Find synderne anvendes til at fremsøge studerende med fravær, der overstiger en grænse, som du definerer. Under Lokale kan du se, på hvilke lektioner et givent lokale er skemalagt i en valgt uge. Der vises ligeledes detaljeret information om det enkelte lokale. Via Aflys lektion kan man aflyse en given lektion (kan også ske via skemabrik under Mit skema ).

5 Under Rapporter finder du forskellige rapporter, der kan ses på skærmen, gemmes som pdf eller behandles i regneark. Massebesked anvendes til at sende beskeder til flere hold på én gang. Beskeder kan enten sendes som SMS eller som interne Easytools beskeder. Klik på Mit skema, og du returnerer til udgangspunktet. Menupunktet Administration er kun tilgængeligt for itai Easytools administrator på din skole. 4

6 Skemamenuen Klik på en skemabrik Når du klikker på en skemabrik, får du en menu, der kan indeholde nedenstående punkter. Før fravær Når du står i klassen foran de studerende, er dette den direkte vej til den elektroniske protokol. Find ledigt lokale til lektionen På en enkel måde kan du se de lokaler, der ikke er skemalagt i tidsrummet for den valgte lektion. Er et ønsket lokale ikke skemalagt, benyttes den normale reservationsrutine på skolen. Aflys lektionen Her kan du aflyse en lektion, og skrive en besked til de studerende, som vises på skemabrikken. Aflyste lektioner vises med rød i skemaet. Funktionen er kun tilgængelig, hvis skolen har aktiveret den. Hvis skolen har aktiveret mobilløsningen, kan de studerende adviseres med en SMS, når en lektion aflyses. Send SMS til hold Hvis din skole har aktiveret mobilløsningen, er det muligt at sende en SMS til alle studerende på holdet for den valgte lektion. Jeres Easytools administrator kan have oprettet en række skabeloner, som du kan tage udgangspunkt i. 5

7 Opret lektiebesked Hvis din skole har aktiveret funktionen, er det muligt at notere lektier til den enkelte lektion. Beskeden synliggøres med et info-ikon på skemabrikken, og informationen indgår også i de studerendes lektieagenda, som giver dem et samlet overblik over alle lektier. Man kan både skrive beskeder for sig selv og for sine kolleger. Ret lektiebesked Når en lektiebesked er oprettet, ændres menupunktet på skemamenuen til Ret lektiebesked. Klik på menupunktet for at åbne beskeden. Beskeden kan slettes, eller der kan ændres i indholdet. Klik Gem for at gemme ændringen. Opret generel besked Hvis din skole har aktiveret funktionen, er det muligt at tilføje en generel besked på den enkelte skemabrik. Informationen synliggøres med et info-ikon. Man kan både skrive beskeder for sig selv og for sine kolleger. Ret generel besked Når en generel besked er oprettet, ændres menupunktet på skemamenuen til Ret generel besked. Klik på menupunktet for at åbne beskeden. Beskeden kan slettes, eller der kan ændres i indholdet. Klik Gem for at gemme ændringen. Beskeder uden tilknytning Ved visse ændringer af lektioner i EASY-A / Flex slettes den gamle lektion, og der oprettes en ny med et nyt ID. Når dette sker, kan Easytools ikke længere se, hvilken lektion en besked (lektiebesked, generel besked, SMS-besked) tilhører. Underviseren vil i disse tilfælde få følgende besked, når der logges ind: 6

8 Beskeden vil fremkomme ved hvert login, så længe der er beskeder, der ikke er tilknyttet en lektion. Klik OK og klik derefter på ikonet for skematilknytning: 1. Vælg den besked der skal behandles 2. Vælg den lektion som beskeden skal tilknyttes 3. Klip på Gem tilknytninger eller Slet de valgte beskeder Protokolføringen Den elektroniske protokol erstatter tidligere papirprotokoller, så elevadministrationen ikke skal indskrive data i EASY-A manuelt. Registreringer på de enkelte lektioner gemmes i EASY-A, og præsenteres i detaljerede fraværsoversigter her i itai Easytools. Der er 2 forskellige protokolvisninger: simpel og avanceret. Der skiftes mellem de 2 visninger via linket i øverste højre hjørne. Er du i avanceret visning, står der 7

9 Brug simpel registrering. Er du i simpel visning, står der Brug avanceret registrering. Du kan vælge hvilken visning, du ønsker at anvende som standard ved at klikke på knappen Vælg. Knappen vises kun på den visning, du ikke pt. har som standard. Ved forsøg på at registrere fravær på en lektion, der ligger efter dags dato, modtager brugeren en advarsel om, at man skal til at føre fravær frem i tiden. Der klikkes OK for at fortsætte. Avanceret registrering I avanceret registrering registreres fraværet for en enkelt lektion ad gangen. For hver enkelt studerende markeres fraværet under den ønskede fraværstype. Ved For sent angives desuden, hvor mange minutter eleven er kommet for sent. Når markeringen er sat, kan der skrives en note ved at klikke på blyanten. Tryk Gem for at registrere fraværet. Hvis der er flere ens lektioner efter hinanden, kan knappen Næste lektion / Forrige lektion i bunden af skærmbilledet anvendes til at bladre mellem lektionerne. Hvis alle de studerende er til stede, klikkes på Gem for at markere at der er ført protokol. Slet registrering er kun tilgængelig, hvis skolen har aktiveret denne mulighed. Er funktionen tilgængelig, kan fraværet slettes x antal dage tilbage i tid alt efter skolens 8

10 politik. Tiden tæller fra det tidspunkt, du har registreret fraværet på den enkelte studerende. Benytter din skole f.eks. kun fraværstypen Ikke godkendt fravær, kan de andre fraværstyper slås fra af skolens Easytools administrator. Når en studerende registreres fraværende, kan der automatisk sendes en SMS til den studerende, om at skolen har registreret fraværet. Den studerende modtager kun påmindelsen ved den første registrering den pågældende dag. Simpel registrering I simpel registrering kan fraværet registreres for en, flere eller alle lektioner ad gangen. Der anvendes enten godkendt eller ikke godkendt som fraværstype på samtlige registreringer. Det er kun muligt at anvende simpel registrering, hvis skolen har aktiveret denne funktion. Markering af skolehjemselever I alle oversigter over studerende er skolehjemselever markeret med (SKH) efter den studerendes navn. I søgninger, hvor navn anvendes (Søg info, Vis fravær, Før fravær), kan (SKH) anvendes som søgeparameter i efternavn. 9

11 Før fravær Via menupunktet Før fravær er der mulighed for at føre en studerende fraværende for en hel dag eller på valgte lektioner. Denne funktion kan f.eks. bruges af administrationen, i stedet for at føre fravær direkte i EASY-A. Der er mulighed for opslag via fornavn, efternavn eller CPR-nummer Når en eller flere lektioner er markeret, kan der angives en note ved klik på blyanten. Fraværsnoter kan udskrives på listeform, hvis man fremsøger en studerende via fanebladet Vis fravær. 10

12 Sygemelding for studerende De studerende kan selv melde sig syge ved på sygedagen at gå ind i systemet og klikke på termometer ikonet Sygemeld i dag. Sygemeldingen omsættes til fraværsregistreringer på alle dagens lektioner, og der skrives en note herom på fraværet med teksten Den studerende har sygemeldt sig selv. Skolen kan indstille i hvilket tidsrum, de studerende kan sygemelde sig. F.eks. indtil kl Funktionen er også tilgængelig for den studerende i mobilversionen og eleven kan desuden sygemelde sig via SMS. Fraværsføring påkrævet for lærer Hvis skolen i administrationsmodulet har markeret Fraværsregistrering er påkrævet, vil lektioner, der skemamæssigt burde være afholdt, fremstå med en gul markering, hvis der ikke er ført protokol. I Mit skema kan ses en protokoloversigt over de skemalagte lektioner på månedsbasis. Her kan man hurtigt se, om der er ført protokol for alle lektioner. Klik på ikonet i øverste højre hjørne for at se protokoloversigten. 11

13 Fraværsoversigter De studerendes fravær kan fremsøges via funktionerne Vis fravær og Find synderne. Vis fravær anvendes, når man ønsker at se fraværet for udvalgte studerende. Find synderne anvendes til at fremsøge studerende, der har overskredet en angivet fraværstærskel. Find synderne Sådan gør du 1. Afgræns evt. søgning til en bestemt lokation, et ansvarsområde eller en afdeling. 2. Angiv et datointerval. Indeværende semester / skoleår vil være forudfyldt. 3. Søg blandt alle fag eller på et bestemt fag. 4. Angiv evt. holdnavn eller dele heraf. Det vil af oversigten fremgå, hvilke hold der indgår i søgningen. 5. Angiv den tærskelværdi der skal søges efter, og vælg om det er procent, lektioner eller minutter. 6. Vælg hvilke studerende der skal medtages i søgningen: a. Alle studerende for de uddannelser, der benytter itai Easytools (er valgt som standard). b. Kun de studerende du selv underviser. c. Kun de studerende du er kontaktlærer for. Oversigten over de fremsøgte studerende kan sorteres ved at klikke på overskrifterne for kolonnerne. 12

14 Der vises 20 linier pr. side. Der kan bladres i siderne via pilene eller der kan vælges en specifik side. Ved at klikke på en studerende fås detaljerede oplysninger om vedkommendes fravær samt fordelingen af fraværet via linkene Fremmødeskema og Fraværsfordeling. Fraværsoversigt viser i skemaform, i hvilke lektioner den studerende har været fraværende de lektioner der er markeret med rødt. Der kan vælges, fra hvilken uge fraværet skal vises, og hvor mange uger der skal vises i oversigten. 13

15 Fraværsoversigten viser, hvordan fraværet fordeler sig på ugedage og lektioner, og kan bl.a. vise om der er systematik i fraværet. Oversigten kan afgrænses med datointerval og fag. De studerende har kun mulighed for at se de aktuelle fraværsprocenter, antal lektioner samt fremmødeoversigten. Rapporter Med rapportmodulet er der adgang til mere avancerede og krævende rapporter, som efterfølgende kan udskrives eller eksporteres til PDF eller regneark til videre bearbejdning. Der er en række standardrapporter, som alle skoler har adgang til. Derudover kan skolerne få designet specielle rapporter, som kun den enkelte skole har adgang til. Der vil til de enkelte rapporter være forskellige kriterier, der skal indtastes som udtrækskriterier. Når disse er valgt klikkes på knappen Generer rapport. 14

16 I rapportens værktøjslinje er der adgang til at: bladre i siderne vælge størrelsesforhold søge i teksten eksportere rapporten til excel-, pdf-eller word-format udskrive rapporten Rapport Stud. Protokol Rapporten viser protokollen for en enkelt studerende for den valgte periode. Rapport Hold protokol Rapporten viser protokollen for et hold for den valgte periode. Der er sideskift mellem hver studerende. Rapport Holdliste Holdlisten er en fleksibel liste, hvor man selv kan tilpasse en del af indholdet. Angiv holdnavn eller dele heraf og vælg mellem de hold der vises på listen. Listen vil altid indeholde elevernes for- og efternavn, men derudover kan du vælge om følgende oplysninger skal med på listen: billede mobilnummer adresse 1-15 ekstra tomme kolonner 15

17 Rapport Holdfravær Rapporten Holdfravær viser det ugentlige fravær i antal lektioner for elever på et hold for et halvt år ad gangen. Den afgrænses med hold (Angiv hele holdnavnet eller dele heraf og vælg mellem de hold der vises på listen) eller 2. halvår Fraværstype (alle, godkendt, ikke godkendt, for sent) Vis statistik - hvis feltet markeres vises nederst en linie med sum og en linie med det gennemsnitlige antal lektioner holdet har været fraværende pr. uge. Vis cpr. - hvis feltet markeres vises eleverne cpr.nr. Protokolført, underviser Rapporten viser alle lektioner for en underviser for et valgt tidsrum med angivelse af om der er ført protokol for lektionen og hvem der gjort det (initialer) Ikke protokolførte lektioner Rapporten viser hvilke lektioner der endnu ikke er ført protokol for et valgt tidsrum. Lektienoter Rapporten viser de lektienoter, der er angivet på et hold for en given periode. Rapport - SMS er afsendt i indeværende måned Rapporten viser hvor mange sms er der er afsendt pr. dag i indeværende måned og inden for hvilke kategorier de er anvendt. Rapporten indeholder følgende kolonner: Dato Beskeder: Antal beskeder (SMS + massebeskeder) der er afsendt Modt: Antal SMS'er der er registreret modtaget fra teleselskabet EjBekr: Antal SMS'er er ikke er bekræftet modtaget fra teleselskabet Fejl: Antal SMS'er der er fejlet. F.eks. på grund af forkeret mobilnr. Af: Antal SMS'er afsendt vedr. aflysning af lektioner Fr: Antal SMS'er afsendt vedr. første fraværsregistrering Pe: Antal SMS'er afsendt til enkelt elever Ho: Antal SMS'er afsendt som holdbeskeder Ma: Antal SMS'er afsendt som massebesked Sk: Antal SMS'er afsendt med skema for dags dato SY: Antal SMS'er afsendt som bekræftelse på sygemelding An: Andre SMS'er 16

18 Rapport SMS er afsendt indenfor defineret periode Rapporten viser hvor mange sms er der er afsendt pr. dag i den valgte periode og inden for hvilke kategorier de er anvendt. Rapporten indeholder samme kolonner som rapporten SMS er afsendt i indeværende måned. Massebesked Med massebeskeder kan der dels sendes SMS'er til flere hold på én gang, og dels sendes interne beskeder til de studerende. Modtagere af massebeskeden kan vælges ud fra lokation, ansvarsområde, afdeling, fag, skolehjemsstuderende, de studerende man underviser, eller de studerende man er kontaktlærer for. Når afgrænsning er foretaget klikkes på Udfør søgning. Herefter vises nederst hvilke elever massebeskeden sendes til. Som standard sendes til alle elever, der matcher filtreringen, men man kan fravælge at sende til enkelte elever på listen. Nu kan kan beskeden skrives. Når beskeden er skrevet, vælges om den skal sendes som SMS, eller om der skal oprettes en Easytoolsbesked. 17

19 Hvis beskeden sendes som SMS, vil de studerende, der er tilmeldt med et mobilnummer, modtage SMS'en samt kunne se den i deres beskedoversigt. Øvrige studerende vil kunne se beskeden i deres beskedoversigt. Hvis beskeden sendes som Easytoolsbesked, vil de studerende kunne se den i deres beskedoversigt. Beskedoversigt Beskedoversigten vises ved siden af den studerendes skema - også når man som medarbejder ser en studerendes skema. Når musen holdes over en besked vises hele teksten i beskeden, og når man klikker på en besked åbnes en oversigt over alle beskeder, som den pågældende elev har modtaget. Der vises følgende beskeder: Massebesked afsendt som SMS Massebesked afsendt som Easytoolsbesked SMS sendt til den enkelte studerende 18

20 Mobilløsning Med Mobilløsning kan itai Easytools anvendes af både lærere og studerende fra mobiltelefoner med adgang til internettet. Adgangen foregår via siden Her logger man sig på eller anmoder om password, hvis man ikke har et i forvejen eller har glemt det. Password sendes med det samme til brugeren i en SMS. Der er følgende funktioner til rådighed: Lærere Visning af skema Se detaljerede informationer om en lektion Registrering af fravær Studerende Visning af skema Se detaljerede informationer om en lektion Sygemelding Oprette besked Sende SMS til hold Detaljerede informationer om en lektion vises ved at klikke på skemabrikken. Registrering af fravær foregår ved at klikke på en skemabrik og klikke på Før fravær. Der vises en oversigt over studerende med fotos. Studerende der er fraværende markeres, og der klikkes på Før fravær. Oprette besked: Vælg om det er en generel besked eller en lektiebesked. Indtast beskeden i tekstboksen og klik på Gem besked. Sende SMS til hold: Indtast teksten i tekstboksen og klik på Send besked. Registrering af mobilnummer For at kunne anvende mobilløsningen skal man registrere sit mobilnummer under Mit skema. Danmark er som standard valgt som land, men ved udenlandske mobilnumre vælges først land. Herefter angives mobilnummeret, og der klikkes på Registrer. Når man har registreret sit mobilnummer, modtager man en SMS med oplysning om mulighed for adgang via mobiltelefon samt adgangskode. En ny adgangskode kan desuden bestilles via mobil-siden. 19

21 Afsende SMS SMS er kan afsendes på følgende måder: Når en studerende registreres fraværende, afsendes der automatisk en SMS til den studerende herom. Der sendes kun en SMS ved den første fraværsregistrering den pågældende dag. Funktionen kan slås til/fra i administrationsmodulet. Fra en lærers skemabrik kan der sendes en SMS til hele holdet. Dvs. til de studerende på holdet, som har tilmeldt sig SMS-tjenesten. Fra Vis fravær kan der sendes en SMS-besked til den enkelte studerende. Ved aflysning af en lektion kan der sendes en SMS til de studerende på holdet. Der er udfyldt en standardtekst om hvilken lektion, der aflyses. Teksten kan suppleres med valgfri tekst. Via Massebesked kan der sendes SMS-beskeder afgrænset ud fra lokation, ansvarsområde, afdeling, fag, skolehjemsstuderende, de studerende man underviser, eller de studerende man er kontaktlærer for. Sygemelding via SMS Elever kan sygemelde sig ved at sende en SMS til 1204 med teksten Syg. Beskeden koster almindelig SMS-takst. Som svar på dette modtager eleven en bekræftelse på SMS med teksten: Du er nu sygemeldt for i dag. Sygemeldingen registreres i Easytools med en note med teksten: Eleven har sygemeldt sig selv via SMS. Skolen angiver under fanebladet Administration inden for hvilket tidsrum eleverne kan sygemelde sig. F.eks. inden kl. 9:00. Skolen skal under Administration angive om funktionen skal kunne benyttes ved afkrydsning af feltet "Tillad sygemelding via SMS" En forudsætning for at kunne benytte denne funktion er, at eleven / læreren har angivet sit mobilnr. i Easytools. Annoncerer du funktionen med bestillingen af sygemelding via SMS, skal du være opmærksom på, at teksten Det koster almindelige SMS-takst skal stå sammen med telefonummer og kode. Eksempelvis Meld dig syg via SMS ved at sende en SMS til 1204 med teksten Syg. Det koster almindelig SMS-takst. Overholdes reglen ikke, kan Telebranchens kontroludvalg udskrive en bøde. 20

22 Skema via SMS Elever og lærere kan rekvirere dagens skema ved at sende en SMS til 1204 med teksten Skema. Beskeden koster almindelig SMS-takst Man modtager herefter en SMS med dagens skema som f.eks. kunne se således ud: Skema for :15-09:15 Dansk 09:20-10:20 Dansk 10:30-11:30 Biologi 12:00-13:00 Biologi 13:10-14:10 Samfundsfag 14:15-15:15 Samfundsfag En forudsætning for at kunne benytte denne funktion er, at eleven / læreren har angivet sit mobilnr. i Easytools. Skolen skal under Administration angive om funktionen skal kunne benyttes ved afkrydsning af feltet "Tillad bestilling af skema via SMS". Annoncerer du funktionen med bestillingen af skema via SMS, skal du være opmærksom på, at teksten Det koster almindelige SMS-takst skal stå sammen med telefonummer kode. Ekspempelvis Få dit skema via SMS ved at sende en SMS til 1204 med teksten Skema. Det koster almindelig SMS-takst. Overholdes reglen ikke, kan Telebranchens kontroludvalg udskrive en bøde. Vis karakter Karakterer vises for de studerende på et særskilt faneblad. Lærerne kan se karaktererne via den studerendes skema, som findes under fanebladet Søg info. I søgeresultatet vil der dels være link til skemaet og dels til karakterer. Skolen angiver på administrationssiden, om funktionen skal være tilgængelig. 21

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Dokumentation UMS - OSS

Dokumentation UMS - OSS Af Mouhannad Diab 15. september 2015 Versionsnummer 1.1 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Vejledning Interbook. Alt om lokalebooking

Vejledning Interbook. Alt om lokalebooking Vejledning Interbook Alt om lokalebooking 1 Indholdsfortegnelse Her finder du interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Søg ledige tider (Lokalebooking)...

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for grundskoler

Brug af Brobygning.NET for grundskoler Brug af Brobygning.NET for grundskoler Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdliste... 5 Skriv i kontaktbogen... 6 Tilmeldingsliste... 7 Opret fravær på en eller flere elever... 9 Find elever

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.00 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 Administrere SMS gruppe... 6 SEND SMS TIL MEDARBEJDER... 7 SMS LOG... 8

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Indhold 1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret... 1 2. Sådan logger du på det trådløse netværk... 1 3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF...

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Introduktion Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Hvem er manualen til? Manualen er skrevet til slutbrugere som bruger appen. For opsætning

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten 11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten - Kandidatlisten Klik på projektets navn og følgende vindue åbner sig: WorkflowSteps Alle kandidater - viser alle kandidater i projektet, hvor de

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner Prøvekørsel: Når App en er installeret, er login skærmbilledet, det første du møder: Det første

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet

Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet Vejledning vedr. SMS-udsendelse fra F-CMS og SuperNovaONLINE Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet Compaya A/S se evt. mere

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Opdateret: 28.10.2016 Indhold Login som politiadministrator...3 Opret prøvetider enkeltvis...3 Opret prøvetider fra skabelon...4 Frigiv prøvetid...5

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Opdateret: 02.06.2017 Indhold Valg af browser... 3 Login som borgerservice... 4 Opret køreskole... 4 Rediger køreskole... 5 Rediger kørelærer... 5 Opret prøveforløb

Læs mere