TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING"

Transkript

1 TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning Geværterrænskydning, langdistance Geværterrænskydning, kortdistance Pistolterrænskydning, cal..22, GR, GPA og GP (kaliber.22 til og med.38) DM og NM på terrænpistol Storebæltstilskud ved DM Bornholmer-ordning Jyllands- og Ø-stævnet, (underskuds garanti sommerstævnet) Foreningskurser Eksempel på fagplan ved et spotkursus Skoleskydning Skydeskole Ungdomsstævne arrangeret af unge Vejledning i udfyldning af S-3 skema /14

3 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning DGI Skydning udbetaler tilskud til en række aktiviteter, der ikke er beskrevet i Skyttebogen. Denne folder beskriver, hvilke tilskud der kan søges af landsdels- og skytteforeninger, der er medlemmer af DGI Skydning. Ansøgninger om tilskud stiles til: DGI Skydning Vingstedvej Bredsten Eventuelle spørgsmål rettes altid til aktivitetsafdelingen. 3/14

4 1. Geværterrænskydning, langdistance De af foreningerne arrangerede terrænskydninger, jævnfør Skyttebogens bestemmelser, gennemført på åbent terræn uden for egentlig skydebane, og hvortil der er indbudt mindst 5 landsdelsforeninger, støttes pr. arrangement med: 8.000,- kr. for gennemført skydning i åbent terræn på min. 5 stationer. (Bornholm dog kun 4000,- kr.) 4.000,- kr. for gennemført skydning på 600m eller lignende med umiddelbar ens placering af skiveopstilling ,- kr. for gennemført skydning på faste skydebaneanlæg, f.eks. 200 og 300 m baner ,- kr. for skydninger i lejet terræn, der må aflyses på stævnedagen, efter at der har været afholdt udgifter til opstilling m.v. Arrangører af Øst og Vest søger på samme vilkår som andre terrænskydninger og der gives ikke her ud over særskilt tilskud til disse stævner. For dobbeltstævner hvor hvert stævne som minimum tæller mindst 5 stationer, udbetales tilskud til begge stævner eller til den arrangerende forening af hvert stævne. Skydningen skal være annonceret i Aktivitetskalenderen på senest 6 uger før stævnets afholdelse. (arrangørens ansvar) Dispensation her om søges ved aktivitetsafdelingen. Udbetaling af tilskud fortages ved indsendelse af, S-3 skema til DGI Skydning senest 30 dage efter stævnets afholdelse. S-3 skemaet skal være vedlagt: Indbydelse resultatliste oplysninger om skivetype oplysning om skudafstande oplysning om skydestilling for hver station oplysning om stævnet er afholdt på åben terræn, 600m baneanlæg eller lignende, eller faste 200 og 300 m baneanlæg Resultaterne fra stævnet skal desuden være lagt i SOK senest 1 uge efter stævnets gennemførelse jf. Kap. 4.3.L i Skyttebogen. For sent indsendte ansøgninger udbetales ved sæsonafslutning, hvis der er penge tilbage i puljen. 4/14

5 2. Geværterrænskydning, kortdistance De af foreningerne arrangerede terrænskydninger, jævnfør Skyttebogens bestemmelser, gennemført på åbent terræn uden for egentlig skydebane, og hvortil der er indbudt mindst 5 landsdelsforeninger, støttes pr. arrangement med: 2.000,- kr. for gennemført skydning. 0,- kr. ved aflyste stævner. Skydningen skal være annonceret i Aktivitetskalenderen på senest 6 uger før stævnets afholdelse. (arrangørens ansvar) Dispensation her om søges ved aktivitetsafdelingen. Udbetaling af tilskud fortages ved indsendelse af, S-3 skema til DGI Skydning senest 30 dage efter stævnets afholdelse. S-3 skemaet skal være vedlagt: 1. Indbydelse 2. resultatliste 3. oplysninger om skivetype 4. skudafstande 5. oplysning om skydestilling for hver station Resultaterne fra stævnet skal desuden være lagt i SOK senest 1 uge efter stævnets gennemførelse jf. Kap. 4.3.L i Skyttebogen. For sent indsendte ansøgninger udbetales ved sæsonafslutning, hvis der er penge tilbage i puljen. 5/14

6 3. Pistolterrænskydning, cal..22, GR, GPA og GP (kaliber.22 til og med.38) De af foreningerne arrangerede terrænskydninger, jævnfør Skyttebogens bestemmelser, gennemført på åbent terræn uden for egentlig skydebane, og hvortil der er indbudt mindst 5 landsdelsforeninger, støttes pr. arrangement med: 2.500,- kr. for gennemført skydning ,- kr. for skydninger, der må aflyses på stævnedagen, efter at der har været afholdt udgifter til opstilling m.v. Skydningen skal være annonceret i Aktivitetskalenderen på senest 6 uger før stævnets afholdelse. (arrangørens ansvar) Dispensation her om søges ved aktivitetsafdelingen. Udbetaling af tilskud fortages ved indsendelse af, S-3 skema til DGI Skydning senest 30 dage efter stævnets afholdelse. S-3 skemaet skal være vedlagt: Indbydelse resultatliste oplysninger om skivetype skudafstande oplysning om skydestilling for hver station Resultaterne fra stævnet skal desuden være lagt i SOK senest 1 uge efter stævnets gennemførelse jf. Kap. 4.3.L i Skyttebogen. For sent indsendte ansøgninger udbetales ved sæsonafslutning, hvis der er penge tilbage i puljen. 6/14

7 4. DM og NM på terrænpistol For afholdelse af et DM/NM stævne på terræn pistol yder DGI Skydning følgende økonomiske kompensation: ,- kr. for et 2-dags stævne med dobbelt baner ,- kr. for et 2-dags stævne ,- kr. for et 1-dags stævne Arrangørerne modtager herudover ikke andre former for tilskud. Retningslinjer for afholdelse af DM og NM skydningerne fås ved henvendelse i aktivitetsafdelingen ved DGI Skydning. 7/14

8 5. Storebæltstilskud ved DM For deltagerne på landsdels- og foreningshold ved DM er, når disse har transport over Storebælt, ydes der et tilskud på: 100,- kr. pr. deltager (samme skytte tæller kun 1 gang) Tilskuddet til rejse over Storebælt udbetales automatisk til landsdelsforeningerne fra DGI Skydning. 6. Bornholmer-ordning Ved deltagelse i stævner, kurser og møder arrangeret af DGI Skydning, tillægges et særligt tilskud for skytter og ledere fra Bornholm på: Der afregnes et tilskud på 600 kr. pr. person uanset alder, dog maksimalt de dokumenterede faktiske omkostninger fra Bornholm til København/Køge og retur fra København/Køge til Bornholm. Samtidig stilles der krav om samkørsel i videst muligt omfang. For vedtægtsbestemte møder og skoleskydning betales de faktiske omkostninger efter dokumentation. Udbetaling af tilskud efter Bornholmertilskudsordningen foretages ved indsendelse af ansøgning til DGI Skydning senest 30 dage efter aktivitetens afholdelse. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for afholdte omkostninger, indbydelse, deltagerliste samt evt. resultatliste og sendes til økonomiafdelingen. 7. Jyllands- og Ø-stævnet, (underskuds garanti sommerstævnet) DGI Skydning yder en underskudsgaranti til Jyllands- og Ø-stævnet (sommerstævnet) på op til: ,- kr. pr. stævne Udbetaling af garantibeløbet kan, hvis stævnet giver underskud, ske ved indsendelse af revideret stævneregnskab. 8/14

9 8. Foreningskurser Kriterier og priser for traditionelle kurser og spotkurser DGI Skydning skytteforeninger og Landsdelsforeninger kan tilbyde kurser og spotkurser, inden for bestemte områder. Der kan bla. nævnes, skyttekortkurser, skytteforeningsleder kursus, banekommandør-kursus, skydelederkursus m.m. Spotkurser er kurser der udbydes én gang, og det kan f. eks. være i skydning med enhåndsfatning på pistol, knælende skydestilling på gevær mv. alt afhængig af behov og efterspørgsel. Alle kan deltage i kurserne, men deltagerne bør have kendskab til de gængse sikkerhedsregler, og kendskab til skydningens grundelementer. Kurserne kan afholdes enten som aften eller enkelt dags kurser, alt efter indhold. Efter afholdt kursus skal S3 ansøgning(hentes på hjemmesiden) med underskrifter, deltagerliste, indbydelse og fagplanen indsendes senest 30 dage efter kurset er afholdt. Overholdes det ikke bortfalder tilskuddet. Inden et spotkursus afholdes, skal der foreligge en detaljeret fagplan (se pkt.10) samt indbydelse, som skal indsendes til DGI Skydning aktivitetsafdeling til godkendelse for kursustilskud. Materialet indsendes senest 30 dage før kursus afholdelse. For skyttekortkurser gælder, at der skal via hjemmesiden udfyldes en skyttekort excell fil, som sendes til aktivitetsafdelingen for udfærdigelse af selve skytte-kortet. For udbetaling af tilskud skal der indsendes S3 ansøgning(hentes på hjemmesiden) med underskrifter, deltagerliste, indbydelse og fagplanen indsendes senest 30 dage efter kurset er afholdt. Overholdes det ikke bortfalder tilskuddet Kurser hvor DGI Skydning i forvejen afholder udgiften til undervisningen, kan der ikke søges tilskud til. Varighed Antal personer Tilskud Minimum 3 10 timer Minimum 8 personer 50,- kr. pr. person Dog minimum 5 personer ved kursus i IT/stævneprogrammet Over 10 timer Minimum 8 personer 75,- kr. pr. person Skyttekort 50,-kr pr. person Når teorihæftet er købt 9/14

10 9. Eksempel på fagplan ved et spotkursus Sigtemidler + justeringsmuligheder Teori Sigtemidler forreste + bagerste) Ringkorn Ringkorn/pendling Sol eller gråvejr Sigtelængde i tid Afdækning af det ikke sigtende øjet, hvorfor? Dybdeskarphed Den sorte plet Briller kontaktlinser Praktik (45 skud) Alm. skive hænges op Bagerste sigtemiddel flyttes frem og tilbage (de hjælper hinanden 2 og 2) Indskydning på skiven (5 skud) Skyde på skive med forskellige målstr. (15 Skud) Alm. Skive hænges op 5 skud skydes, tag tid på hurtigste og langsomste skytte (middeltræfpkt. Udmåles) Skyde på kommando, 5-7 sek. Ikke stå og nyde sigtet (middeltræfpkt. Udmåles) (5 skud) Alm. Skive 5 skud, der klikkes 10 klik op mellem hvert skud, efter endt skydning, klik tilbage og nu 5 skud ud til højre10 klik for hvert skud. Klik tilbage når færdig. Ud af banen med alle skytterne, ændre på deres sigtemiddel på deres våben, herefter 5 skud til at finde træf punktet igen. 10/14

11 10. Skoleskydning 10.1 Tilskud til skytteforeningen Til alle deltagende hold i den indledende runde udbetales et tilskud. Tilskuddet er beregnet til delvist dækning af patron- og skiveforbrug i den indledende runde, samt op til 2 trænings-skydninger. 125,- kr. tilskud pr. hold Tilskuddet udbetales fra DGI Skydning til landsdelsforeningerne på grundlag af resultatlisten fra den indledende runde. Kun fuldtallige hold modtager tilskud. Resultatlisterne indsendes af landsdelsforeningen til DGI Skydning senest (se vejledningshæftet til Landsdels- og Foreningsledere for skoleskydning). Landsdelsforeningen udbetaler herefter foreningstilskuddet til de enkelte foreninger Tilskud til landsdelsforeningen Medaljer til landsdelsfinalerne betales og bestilles af DGI Skydning. Landsdelene opnår ligeledes tilskud til dækning af administration o.l. i forbindelse med skoleskydning: 1000,- kr. tilskud pr. landsdelsforening 10.3 Rejsetilskud Til skytteforeninger, som deltager i landsfinalen, udbetales et rejsetilskud/bropenge svarende til kilometerpenge (statens laveste takst) og eventuel færgeoverfart for holdet og 2 ledere (maks. 2 biler). Skema til udbetaling af rejsetilskud udsendes fra DGI Skydning eller findes på og returneres til DGI Skydning efter landsfinalen senest (se vejledningshæftet til Landsdels- og Foreningsledere for skoleskydning). Husk at vedhæfte evt. originalbilag fra tog/bro eller færge. 11/14

12 11. Skydeskole DGI Skydning har afsat et mindre beløb til at støtte de landsdels- eller skytteforeninger, som ønsker at afvikle Skydeskole ,- kr. pr. arrangement. Beløbet er dog et max beløb som kan variere, alt efter hvor mange ansøgninger der indkommer. Ved fremsendelse af ansøgning skal der vedlægges program og budget for Skydeskolen. Ansøgningen fremsendes til DGI Skydning. Ansøgningsfristen er den 1. april, hvorefter midlerne fordeles til de indsendte ansøgere. Tilskud udbetales på baggrund af dokumentation for afholdelse, i form af deltagerliste og regnskab. 12/14

13 12. Ungdomsstævne arrangeret af unge DGI Skydning har afsat et mindre beløb til at støtte arrangementer, der er tilrettelagt af unge for unge. Det kan være landsdelsforeningernes ungdomsudvalg eller lokale skytteforeninger, der står som arrangør. Der gives tilskud til højst 3 stævner årligt på landsplan. DGI Skydning vil, når der skal tages stilling til bevillingen se på, at stævnet ikke kolliderer med andre større stævner. Ansøgningen skal være vedlagt et program, budget for stævnet samt navn og adresse på den stævneansvarlige. Ansøgningen fremsendes til DGI Skydning aktivitetsafdeling. Ansøgningsfristen er den 1. april, hvorefter DGI Skydning vil fordele midlerne mellem de indkomne ansøgninger. For at opnå et tilskud skal følgende opfyldes: Stævnet skal være arrangeret af unge for unge Indbydelsen til stævnet skal være landsdækkende Konkurrence med skydning Der skal være et diskotek / band eller lignende Andre aktiviteter end skydning skal være indlagt i programmet Et deltagergebyr En deltagererindring En alkoholpolitik Når stævnet er afsluttet, skal der indsendes et regnskab og et kort referat af stævnet 13/14

14 13. Vejledning i udfyldning af S-3 skema Såfremt der har været aktiviteter i form af terrænskydninger eller kurser i foreningerne, skal S-3 skemaet udfyldes for at få tilskud hertil. S-3 ansøgningsskema findes på under Værd at vide og Blanketter. Der må kun ansøges om ét tilskud pr. skema. For at opnå tilskud, skal kriterierne herfor være opfyldt og skemaet udfyldt korrekt med ALLE de oplysninger, der danner grundlag for vurderingen. Yderligere materiale, der som minimum SKAL vedlægges som bilag, fremgår af skemaet under hver kategori for tilskud. Husk at udfylde kolonnen med angivelse af, hvortil beløbet skal sendes! samt landsdelssforeningens stempel og underskrift. Indsende ansøgningen, således at administrator, bogholderi samt foreningen får et eksemplar med evt. rettelser og det korrekte tilskudsbeløb. 14/14

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere