Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Kørsel med foderstofbus s3: Risiko for smittespredning s4: Rengøring af tanke s5: Rengøring af tanke til transport af foder med medicin s5: Ingen vand i tankene s6: Læsserækkefølge s6: Læsning af bulk s7: Læsning ved sugning s8: Brand i trykpotter s8: Støveksplosioner s8: Anvendelse af sikkerhedsgelænder s9: Stiger og gangbroer s10: Læsning i vinterperioden s11: Aflæsning s11: Siloer s13: Cyklon s14: Egen adfærd i forhold til arbejdsmiljøet s15: Litteraturhenvisning Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden for transportområdet. Branchevejledningen er en del af en større indsats for at få dækket alle aspekter af chaufførområdet med detailrådgivning- og vejledning inden for området af specialkøretøjer. Vejledningen er godkendt af Arbejdstilsynet. Branchevejledningen er tænkt som inspiration og vejledning til dig, der arbejder med transport af korn- og foderstoffer - og til din sikkerhedsgruppe. Det er din arbejdsgivers pligt at give dig den fornødne instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Dette vil vi gerne støtte op om ved at lave denne vejledning. Desuden kan vejledningen bruges som inspiration til Jeres Arbejdspladsvurdering (APV) arbejde. Branchevejledningen dækker ikke alle aspekter ved chaufførområdet. De generelle forhold omkring arbejdsmiljø for chauffører kan du læse om i Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører, ligesom indretning af førerhuse og ergonomi er beskrevet i Jeg kører lastbil. Begge vejledninger er udgivet at Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. At arbejde med foderstofbusser byder på nogle særlige arbejdsmiljøproblemer, bl.a. udsættelse for støv og støj. Det er især sådanne forhold vejledningen sigter mod. Hvis du i dit arbejde er pålagt at bruge specielle former for personlige værnemidler, skal du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i forhold til de emner, der er behandlet her i vejledningen, så opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til Jeres APV, så de kan indarbejdes i handleplanerne, og dermed være med til at forbygge arbejdsmiljøproblemer. 1

3 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 6 KØRSEL MED FODERSTOFBUS Chauffører på foderstofbusser udsættes for risiko for særlige belastninger af kroppens bevægeapparat, åndedrætsorganerne, hørelse og tænder. Både kort- og langtidsvirkningerne af disse belastninger kan faktisk undgås, hvis du følger de anvisninger, der gives i denne vejledning. Din arbejdsgiver skal give dig den fornødne instruktion og vejledning, så du kan udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Desuden bør du hele tiden udføre arbejdet ud fra tanken om, at det skal ske på en sikker og forsvarlig måde både, hvad angår dig selv, dit materiel og dine omgivelser. Risiko for smittespredning Der er igennem de senere år anvendt mange penge på at sanere foderstof- og landbrugsbranchen for salmonella og andre typer bakterier, der har medført større og mindre forgiftninger af befolkningen, og endog har medført dødsfald. Som chauffør på foderstofbussen risikerer du at være en potentiel smittespreder. Derfor er det vigtigt, at alle forholdsregler følges med stor omhyggelighed. Af hensyn til dig selv, foderproducenterne og den øvrige befolkning skal du være opmærksom med det ansvar, du bærer i den anledning. Du har direkte indflydelse på en eventuel smittespredning af salmonella o lign. gennem personlig hygiejne, under aflæsning hos kunderne, rengøring af vognens tanke og førerkabine. Kontakt til husdyr, uanset om det er fritids- eller professionelle avlere, kan være problematiske, da der kan ske overflytning og inficering i nye besætninger via dig. Alle foderproducenter har meget klare regler på dette område. Disse regler skal naturligvis altid følges. 2 3

4 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 8 Rengøring af tanke De enkelte foderstofproducenter har fastsat regler for den indvendige rengøring af tankene. Disse krav er ofte minimumskrav, og der kan med fordel foretages rengøring oftere end påkrævet. Når tankene tømmes med luft, bliver luften i tankene varmere indvendig end udvendig. Derved opstår der kondens på indersiden af tanken, som binder støvet under på- og aflæsning. Efter nogen tid får dette støv karakter af belægninger i toppen af tanken. Hvis disse belægninger ikke fjernes, kan de være et opformeringssted for bakterier og svampegifte. For at fjerne disse belægninger kræves, at du går ned i de enkelte lastrum. Under dette arbejde skal du være iført beskyttelsesdragt, briller og åndedrætsværn til beskyttelse mod støv. Da der er risiko for at lide af iltmangel, skal du sikre dig, at andre ved, du er i tanken og kan holde et øje med dig. Fjernelse af belægningerne sker med en stiv kost, og det afrensede materiale lukkes ud på et sted anvist af foderstofproducenten. Da det afrensede materiale kan indeholde forskellige ting, som ikke ønskes sammenblandet med nyt foder, er det vigtigt, at foderfabrikkens anvisninger for bortskaffelse af afrenset materiale følges. Rengøring af tanke til transport af foder med medicin I særlige situationer kan det være nødvendigt at tilsætte medicin til foderet for at løse et sundhedsmæssigt problem i en besætning hos en kunde. Der findes regler for rengøring før og efter transporten hos de enkelte foderstofproducenter, disse skal altid følges. Materialet, der afrenses fra tankene efter transporten, skal opbevares i en særlig container eller lignende, fordi det afrensede skal destrueres på et egnet sted, f.eks. Kommunekemi. Ingen vand i tankene Der må under ingen omstændigheder komme vand i tankene, hverken til rengøring eller i forbindelse med på- og aflæsning, da det giver mulighed for vækst af giftige svampe og bakterier i de hjørner i tankene, der ikke umiddelbart bliver helt tørre. Når tanken har fået foretaget den regelmæssige trykprøvning, som sker med vand, er det nødvendigt at foretage grundig udluftning så længe, at enhver form for vand er tørret bort. Er det muligt, stilles lastbilen med åbne domedæksler, bundog sugeventiler i solskin en hel dag. Hvis besætninger får tilført medicin, uden der er sygdomsbetinget behov, kan det medføre resistens (modstandsdygtighed) over for de anvendte stoffer, så de ikke virker den dag, det er nødvendigt. Du skal dog altid rengøre tanken, inden der læsses foder med medicin, og ligeledes skal tankene rengøres igen, efter at transporten er gennemført. 4 5

5 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 10 Læsserækkefølge Når foderet læsses, er det vigtigt, at aflæsserækkefølgen er kendt, da vægtfordelingen på lastbilen/vogntoget efter den/de første aflæsninger skal overholde de gældende regler for akselbelastning. Som eksempel kan denne rækkefølge bruges, når losning påbegyndes : Læsning af bulk Før og under læsning af foderstoffer er der flere punkter, der kræver særlig opmærksomhed. På grund af den potentielle smitterisiko med salmonella o lign. er det normalt ikke muligt at aflæsse for meget lastet foder ud over lastbilens tilladte totalvægt. Derfor er det nødvendigt at kende læssebetingelserne på de enkelte foderstoffabrikker. Læsning ved sugning En foderstofbus er konstrueret til fortrinsvis at transportere og aflæsse bulk, men under overholdelse af visse nødvendige sikkerhedsregler kan foderstofbusserne ligeledes læsse korn ved sugning. Husk altid at bruge høreværn og stå så langt væk fra blæseren som muligt. 3. Selv føre sugeslangen under læsning for at sikre, at der kommer luft nok til anlægget 4. Være meget opmærksom på, at lastbilens maksimale lasteevne og akseltryk ikke overskrides. 1. Ved tømning af kun et rum hos en modtager, anvende rum nr. 3 i anlæg med 6 rum 2. Ved tømning af to rum hos en modtager vælges det forreste og det bageste rum 3. Ved tømning af kærre skal sikres, at trykket på kærretrækket ikke overstiger det tilladte V-værdi (oftest 1000 kg) 4. Ved tømning af anhængere ligeledes sikre jævntømning. Herudover skal opmærksomheden henledes på, at såfremt der er et eller to fuldt lastede rum tilbage, bør disse ligge bag på anhængeren. Ved placering af foderet over anhængerens forreste aksel er der risiko for, at anhængeren kan vælte i forbindelse med skarpe sving. Hvis der findes en brovægt under lastbilen, når der læsses, skal der udvises særlig opmærksomhed for ikke at overlæsse de enkelte aksler. Læsses der under en gennemløbsvægt, er der forskel fra vægt til vægt og fra foderstoftype til foderstoftype. Her må du forhøre dig blandt personalet, der betjener anlægget, og andre chauffører, der har erfaring med det pågældende anlæg og den pågældende foderstoftype. Der foretages altid brovejning af lastbilen, inden den forlader foderstoffabrikken. 6 Foderstofbussens kompressor er konstrueret til at blæse, og blæseluften anvendes til køling af selve kompressoren, når den anvendes. Hvis der under læsning ved sugning ikke kommer luft nok til køling, bliver hele kompressoraggregatet overophedet med skader til følge. Der er en direkte fare for, at der går ild i trykpotterne. Der kan ske støvgaseksplosioner i tankene, og kompressoren kan ødelægges på grund af varme. Du skal derfor: 1. Ikke suge gennem tankenes bundventiler. Sugeslangen skal placeres på den monteringsstuds, der sidder midt på siden af tanken 2. Når der suges sikre, at det produkt, der læsses, kun fylder halvdelen af sugeslangens lysning, fordi læsseprocessen kræver den luft, der ligeledes kommer ind i slangen til at transportere materialet og sikre kølingen af bilens kompressor 7

6 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 12 Brand i trykpotter Er der sket en overophedning af trykpotterne, vil det ses ved, at malingen udvendigt bobler op og brænder væk. Afhængig af udviklingen inde i trykpotten vil ilden i eller rettere udglødningen af trykpotterne fortsætte, til isoleringsmaterialet i trykpotten er brændt væk eller bliver slukket. Sørg for, at: 1. slukke udglødningen i trykpotterne med små sjatter vand, der sendes ind i trykpotterne gennem sugeslange. Under slukningsprocessen skal lastbilen fortsætte med at suge med normal styrke. Der skal naturligvis ikke suges noget materiale, før anlægget igen er afkølet Anvendelse af sikkerhedsgelænder Ved enhver gang på tankens øverste gangbro skal sikkerhedsgelænderet være rejst op. På nogle modeller sker rejsningen manuelt ved, at chaufføren kravler et stykke op af stigen til den øverste gangbro. Når din mave er på højde med gangbroen, kan sikkerhedsgelænderet normalt rejses uden de store problemer. Husk at smøre gelænderets drejepunkter, så det glider let og ubesværet. På modeller med automatisk rejsning af sikkerhedsgelænderet følges tankproducentens anvisninger. Stiger og gangbroer Al trafik på de fastmonterede stiger og gangbroer skal foregå på en forsvarlig måde. Husk at: 1. Anvende alle trin på stigerne ved op- og nedstigning. De støttehåndtag, der er monteret, skal ligeledes anvendes. Der må under ingen omstændigheder springes fra gangbroen på forvognen til kærre eller anhænger. 2. Lade være med at springe helt eller delvis ned fra gangbroer og stiger. 3. Vend ansigtet mod stigen hver gang du skal op eller ned af bilens stiger. 2. der efter trykpotten har været overophedet tages kontakt til arbejdsgiveren for at afklare, om der skal foretages reparation, inden det videre arbejde fortsætter. Støveksplosioner Husk, at hvis der er brand, må du ikke slukke ved at sprøjte vand direkte på brandstedet. Sprøjt en tåge ovenover. Ophvirvlet støv kan eksplodere (se BSR vejledning om Støveksplosioner). 8 9

7 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 14 AFLÆSNING Læsning i vinterperioden I vinterperioden er der særlig risiko for nedstyrtning på grund af glatte stiger og gangbroer. Derfor skal der udvises særlig forsigtighed ved gang på tankene om vinteren. Er der mulighed for det, bør lastbilen/vogntoget parkeres under tag, når der er udsigt til overisning. På grund af den temperaturforskel, der opstår under aflæsning ude og inde i tanken, dannes der kondens i toppen. Det medfører en risiko for, at domedækslet fryser fast til tanken. For at undgå dette skal domedækslets gummipakninger være hele og nysmurte med et silikoneprodukt eller lignede, der effektivt kan forhindre, at dækslet fryser fast. Husk at : 1. Hvis domedækslet er frosset fast, så hæld varmt vand udvendigt på dækslet. Herefter tørres området omkring dækslet af, inden åbningen sker 2. Lade være med at anvende lastbilens kompressor til at trykke dækslet op med, hvis det er frosset fast. Det medfører stor risiko for, at der sker skader på bilen og på omgivelserne. Domedækslet kan blive revet af under den store luftmængde, der komprimeres i tanken. Siloer Ved aflæsning hos forbrugerne skal det altid sikres, at aflæsningen sker det rigtige sted i den rigtige silo. Følgesedlen angiver næsten altid et nummer på den silo/indblæsningsrør, som skal anvendes til aflæsning af foderet. Næsten alle indblæsningsrør er markeret med en label, hvoraf det fremgår, hvilket silonummer røret er forbundet med. Hvis der er tvivl om, hvor der skal aflæsses, undlad at aflæsse før det er afklaret, hvilken silo der skal indblæses i

8 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 16 Du skal: 1. Bruge høreværn 2. Placere lastbilen/vogntoget så tæt på aflæssestedet som muligt 3. Iføre dig personlige værnemidler (som beskrevet nedenfor) 4. Udlægge slanger til aflæsning i det omfang, det er nødvendigt. Under udtrækning af slangerne fra transportrøret til aflæsning, bør din overkrop ikke udsættes for store og pludselige vrid, men i stedet et roligt og afbalanceret træk til slangen er nået til bestemmelsesstedet 5. Udvise stor omhyggelighed ved montering af slangen på aftapnings- og indblæsningsrøret, idet en slange, der pludselig falder af under aflæsning, udgør en stor fare for de tilstedeværende 6. Under aflæsning ikke forlade lastbilens nærhed, så der øjeblikkeligt kan gribes ind, hvis der opstår noget uforudset 7. Kontrollere indblæsningsrørets nummer med det angivne nummer på følgesedlen Cyklon Hvis der ikke er et fast monteret indblæsningsrør, skal der anvendes cyklon ved aflæsning, der læsses af på samme måde som ved indblæsningsrør. Du bør: 1. Ophænge cyklonen over det sted, hvor foderstoffet skal leveres 2. Under ophængning af cyklonen overholde det gældende stigeregulativ fra Arbejdstilsynet 3. Ved aflæsning direkte i landbrugsvogne ophænge cyklonen i f.eks. en frontlæsser, en rendegravearm eller anden hydraulisk redskab, der gør det muligt at montere cyklonen i jordhøjde og herefter løfte cyklonen på plads over aflæssestedet 4. Ved aflæsning med cyklonen udendørs observere den aktuelle vindretning således, at de store støvmængder, der produceres, blæser væk fra lastbil og chauffør. Pas på siloer, hvor indblæsning foregår via konstruktionens ben, de kan være ustabile p.g.a. det slid, som indblæsningen af foderstofferne udsætter benet for. 8. Kontrollere, om siloen står fast i fundamentet. Især glasfibersiloer, der står uden for bygningerne, kan i stærk blæst blive revet løs fra fundamentet med fare for at vælte 9. Hvis benene har flyttet sig, kontakte ejeren af siloen for at sikre, at siloen stadig er stabil uden risiko for at vælte, når der blæses foder ind 10. Hvis der ikke er en ejer eller andre kompetente personer til stede, og er der tvivl om siloens stabilitet, undlade indblæsning og kontakt arbejdsgiveren 11. I øvrigt altid under aflæsning placere dig på en måde, så uanset om siloen vælter, vil den ikke ramme chaufføren

9 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 18 Egen adfærd i forhold til arbejdsmiljøet Ved transport af foderstoffer er der visse forhold i din adfærd, der har stor betydning for dig selv og dine omgivelser. HENVISNINGER Du skal: 1. Være opmærksom på forhold hos kunden, der kan medføre en risiko for dig selv og andre 2. Anvende personlige værnemidler, når det er nødvendigt a. Anvende hørerværn, når der losses b. Anvende åndedrætsværn under lastning og losning, hvis det støver c. Anvende åndedrætsværn under losning, hvor indblæsningsrøret er placeret i samme rum som siloen, der blæses i, og der ikke er særlig udsugning d. Anvende åndedrætsværn under rengøring af tankene e. Anvende overtræksdragt, når der arbejdes i omgivelser med støvholdig luft f. Anvende beskyttelsesbriller under tankrensning 3. Sikre renholdelse af lastbilens førerkabine, da støv og andre urenheder kan medføre allergiske reaktioner hos personer, der opholder sig længe i sådanne omgivelser 4. Sikre god personlig hygiejne for at modvirke spredning af salmonella eller lignende 5. Kun opholde dig i de områder hos kunden, der er forbeholdt aflæsning af foder 6. Overholde kontrollen hos tandlægen 2 gange årligt, fordi personer, der opholder sig i støvede omgivelser, ofte er tilbøjelig til at flere huller i tænderne end andre.. Denne vejledning er en del af bestræbelserne for at sætte fokus på chaufførers arbejdsmiljø, og indgår i Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros forebyggende arbejdsmiljøindsats. Af andre relevante materialer kan nævnes : Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører. BAR transport og engros 2001 Jeg kører lastbil en vejledning i indretning af førerhuse og ergonomi i forbindelse med chaufførarbejdspladser. BAR transport og engros Vejledning om Støveksplosioner BSR vejledning 1984 Branchevejledningen og andre materialer om chaufførers arbejdsmiljø kan fås ved henvendelse til : Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø tlf. : Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø tlf. : Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S tlf. : Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V tlf. : samt på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside på adressen : For supplerende oplysninger og vejledning om arbejdsmiljøforhold på transportområdet, se litteraturhenvisningen bagerst i branchevejledningen, kontakt sekretariaterne eller se hjemmesiden hvor samtlige vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros er offentliggjort

10 Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 20 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center 16

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL INDLEDNING Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere