Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser"

Transkript

1 Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forebyggelse af ulykker Sikkerhedsrunderinger Når ulykken er sket Undersøgelse af ulykker Få overblik og undgå skader Beskyttelse Instruktion og uddannelse Teknisk udstyr Uforenelige mål Kommunikation Orden og ryddelighed Organisation Procedurer Design (indretning og opbygning af arbejdsplads) Vedligeholdelsespolitik Belastende omstændigheder Formidling af sikkerhed og sikkerhedskultur Skema til sikkerhedsrunderinger Metode til undersøgelse af ulykker, 5 gange hvorfor Eksempel på udfyldt ulykkesanalyse, 5 gange hvorfor Jeg vil vide mere Adresser... 16

3 1 Indledning Formålet med denne værkstøjskasse er at give forslag til, hvordan ledelsen og sikkerhedsorganisationen kan arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser. Med forlystelser menes karruseller, vandrutchebaner, rutchebaner, hoppeborge, flyvende tæpper mv., der er opstillet og benyttes offentligt. I forbindelse med forlystelser er der roterende dele, tunge vogne i bevægelse, store niveauforskelle, klor og syre til vandlande og meget andet. Det øger risikoen for ulykker for de ansatte og for andre personer. Det er vigtigt at forebygge ulykker i at ske og at lære af ulykker, der er sket, så de ikke gentager sig. Værktøjskassen anviser en metode til, hvordan ulykker kan forebygges ved at have fokus på de forhold, som påvirker de ansattes sikkerhed. Desuden angiver værktøjskassen en metode til at arbejde med ulykker for at sikre, at de ikke sker igen. 1 1 Sidst i værktøjskassen er der et par råd om at formidle sikkerhed, idet formidling er vigtig for at øge fokus på jeres sikkerhed og dermed forebygge ulykker. Værktøjskassen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter.

4 2 Forebyggelse af ulykker 2 I forbindelse med forebyggelse af ulykker er det vigtigt at finde ud af, hvilket niveau af ulykker man vil arbejde med. Nedenstående findes beskrivelser af tre niveauer: Personskade med eller uden fravær. F.eks. en skruenøgle falder ned fra et stillads og rammer en medarbejder. Nærved ulykker der kunne have givet skader, men hvor ingen kom til skade. F.eks. en skruenøgle falder ned fra et stillads, men rammer ikke medarbejderen. Observationer af farlige forhold der kan føre til ulykker. F.eks. det observeres, at der ligger en skruenøgle yderligt på et stillads, og der er ikke sparkekant på stilladset. At arbejde med observationer sikrer en meget høj grad af ulykkesforebyggelse. 2.1 Sikkerhedsrunderinger Sikkerhedsrunderinger er, når man gennemgår en arbejdsplads med det formål at observere og rette op på farlige forhold. Sikkerhedsrunderinger bør altid foretages efter opstilling af en forlystelse. Ud over dette kan det være en god idé at gennemføre dem jævnligt, f.eks. hver gang man har sikkerhedsmøder. Det kan være en fordel at medbringe en checkliste ved sikkerhedsrunderinger. Checklisten sikrer, at man kommer rundt om de vigtigste ting i forbindelse med en forlystelse. Et forslag til en sådan liste er vedlagt i denne værktøjskasse. Sikkerhedsrunderinger kan gennemføres af sikkerhedsorganisationen eller af de medarbejdere og teknikere, der betjener og vedligeholder forlystelsen.

5 3 Når ulykken er sket Når der sker en ulykke, er det vigtigt at vide, hvad der skal gøres. Jo længere tid der går efter en ulykke, jo sværere er det at samle op på, hvad årsagerne til ulykken har været og på de personer, der har været involveret ved ulykken. Det kan derfor være en god idé at have en fast procedure for undersøgelser. 3.1 Undersøgelse af ulykker Det er vigtigt, at der er en tovholder på sagen altså en, der er ansvarlig for undersøgelsen og bearbejdning af resultaterne. spørgsmål), operatøren på forlystelsen som bruger af materiellet og teknikeren som ekspert i forhold til forlystelsens opbygning. Metoden, der er med i denne værktøjskasse hedder, 5 gange hvorfor, og er en simpel teknik, der sikrer, at man finder et problems grundårsager - og ikke blot dets symptomer. Teknikken kræver i sin enkelhed, at problemløseren spørger»hvorfor«, indtil den egentlige årsag til problemet afsløres. Erfaringen viser, at det ofte er nødvendigt at spørge videre mindst 5 gange, før den egentlige årsag til et problem er fundet. Der bør sammensættes et hold, der giver mening i forhold til det, der undersøges. F.eks. kan sikkerhedsrepræsentanten eller sikkerhedslederen fungere som tovholder (den der stiller 3

6 4 Få overblik og undgå skader For at få et overblik over hvor ulykker kan ske, og hvad der grundlæggende kan forårsage ulykker, tages der i denne værktøjskasse udgangspunkt i 11 områder, hvor der grundlægende kan ske fejl, der fører til ulykker. De 11 områder er: I de følgende afsnit gives der med udgangspunkt i de 11 overskrifter idéer til, hvad man i branchen kan fokusere på inden for det enkelte område for at forebygge ulykker. 1. Beskyttelse 2. Instruktion og uddannelse 3. Teknisk udstyr 4. Uforenelige mål 5. Kommunikation 6. Orden og overskuelighed 7. Organisation 8. Procedurer 9. Design (indretning af arbejdspladsen og af den enkelte forlystelse) 10. Vedligeholdelsespolitik 11. Belastende omstændigheder. 4

7 4.1 Beskyttelse Beskyttelse er det, der fysisk skal forhindre medarbejdere i at komme til skade. Dette kan f.eks. være personlige værnemidler eller forhindringer der gør, at man ikke kan komme i klemme eller blive kørt ned. Personlige værnemidler: Det er vigtigt, at nødvendige og relevante værnemidler er til rådighed for at forhindre skader eller ulykker, f.eks. hjelm, sikkerhedssko, handsker mm. Forhindringer: Disse kan udformes på mange måder. Det vigtigste er, at de skal forhindre uvedkommende eller fejlagtig indtrængning. Forhindringen skal sikre, at maskinen eller forlystelsen stopper. Dette kan gøres ved switch off knapper på låger eller f.eks. lysgitre, der ved passage slår visse funktioner fra. 5 Eksempel på switch off knap på indgangslåge ved en forlystelse:

8 Eksempel på lysgitter opsat på trappe: Instruktion og uddannelse Det er vigtigt de ansatte får en grundig instruktion, inden arbejdet påbegyndes, og at sikkerheden er en del af instruktionen og uddannelsen i forhold til f.eks. korrekt betjening, dagligt eftersyn, forholdsregler ved beredskab og evakuering. Ligeledes er det vigtigt, at sikkerheden trænes f.eks. ved brand- eller evakueringsøvelser. For at sikre at de relevante uddannelser er gennemført, kan det være en god idé at have fortegnelse over, hvilke medarbejdere der har hvilke uddannelser. Dette skal sikre, at medarbejdere ikke udfører opgaver, de ikke er uddannet til med risiko for ulykker. 4.3 Teknisk udstyr Det er vigtigt at sikre sig, at: det tekniske udstyr er sikkerhedsmæssigt i orden afskærmninger er i hel stand og monteret som foreskrevet der er afholdt lovpligtige eftersyn på det tekniske udstyr det rette tekniske udstyr er til stede for, at opgaven kan løses det udstyr virksomheden råder over inden for både brand, sikring og evakuering virker og er tilstrækkeligt. Ud over dette bør der være en plan for, hvilket udstyr der efterses og hvor ofte og herunder, hvilket udstyr der er omfattet af lovpligtige eftersyn.

9 4.4 Uforenelige mål Uforenelige mål handler om mål, der står i modsætning til hinanden og vanskeliggør prioriteringen af ens opgaver. Det kan f.eks. være mange hasteopgaver der gør, at man skal være flere steder samtidig. 4.5 Kommunikation Sørg for at alle ved, hvor udstyr, værktøj og materialer hører til og at dette respekteres og efterleves (afmærkning). Ryd op jævnligt (efter et stykke arbejde og ved slutning af hver arbejdsdag). Ret op på fejl med det samme, f.eks. hvis der ligger noget, som man kan falde over, eller hvis værktøj er placeret forkert. Instruktioner Instruktioner kan være mundtlige eller skriftlige. De skal som udgangspunkt være på dansk og let forståelige. Hvis der er ansatte, der ikke forstår dansk, skal instruktionen være på et sprog, de forstår. Telefonkontakt Ved mange forlystelser er der opsat telefon, eller der benyttes mobiltelefon, der sikrer kontakt mellem de enkelte forlystelser. Det er en god idé, da operatøren hurtigt kan komme i kontakt med de rette folk ved f.eks. problemer med forlystelsen, evakuering eller problemer med kunder. 4.7 Organisation Det er vigtigt, at det er afklaret, hvem der har beføjelser til at tage hvilke beslutninger. Det skal sikre, at regler og procedurer efterleves og at der ikke opstår forvirring. Det er endvidere vigtigt, at medarbejderne ved, hvem den nærmeste sikkerhedsrepræsentant er, så spørgsmål vedrørende sikkerhed kan blive afklaret Orden og ryddelighed Orden og ryddelighed kan hindre, at man falder i materialer eller slår sig på skarpe kanter. Det sikrer samtidig, at man kan finde sit værktøj og derved ikke fristes til at bruge noget forkert. Uorden kan medføre, at man i beredskabssituationer ikke kan finde det nødvendige materiel, før det er for sent. Følgende kan være med til at sikre god orden:

10 8 4.8 Procedurer Procedurer kan være skrevne eller uskrevne. Det er vigtigt, at: de er let forståelige de indeholder nødvendige elementer af sikkerhed for at sikre medarbejderen mod ulykker de bliver fulgt fejl eller ændringer i procedurerne meldes og rettes. Procedurer kan eventuelt være i form af eller ledsaget af forklarende piktogrammer for at gøre dem nemmere og hurtigere at læse og forstå. 4.9 Design (indretning og opbygning af arbejdsplads) Det er vigtigt, at man allerede i designfasen af en forlystelse eller opbygning af et parkområde tænker på sikkerhed for alle parter. Husk at inddrage sikkerhedsorganisationen helt fra start. Nogle af de ting man kan tænke ind er: Gennemgang af adgangsveje og flugtveje Adgangsveje for personale og for kunder Gennemgang af medarbejdernes fremtidige arbejdsplads i forhold til fysiske forhold og ergonomi Sikring af forlystelser og områder med hegn og switch off knapper Sikring af nem tilgang for vedligehold Vedligeholdelsespolitik En vedligeholdelsespolitik kan medvirke til, at alle områder og forlystelser sikres i forhold til fare, der kan skyldes fejl på udstyr og forlystelser eller dårligt vedligeholdte flugt-, adgangs- og færdselsveje Belastende omstændigheder Overordnet set kan belastende omstændigheder deles i udefrakommende faktorer og i personlige faktorer. De udefrakommende faktorer kan være vind og vejr, og de kan være kunder med ubehagelig eller voldelig adfærd. De personlige faktorer kan være kedsomhed eller stress og det kan være forskellige former for misbrug.

11 5 Formidling af sikkerhed og sikkerhedskultur Formidling af ulykker og sikkerhed er vigtigt, da det øger medarbejdernes bevidsthed om dette og kan reducere ulykker. Sikkerhedstavler Sikkerhedstavler angiver, hvilke ulykker der har været i virksomheden. Tavlerne skærper medarbejdernes opmærksomhed i forhold til ulykker og sikkerhed. Sikkerhedstavler kan være udformet på mange måder, f.eks: 9

12 Kampagner Kampagner kan medvirke til at fastholde fokus på sikkerhed og gøre opmærksom på bestemte sikkerhedsforhold. Kampagner kan tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i arbejdsmiljøet eller de kan dreje sig om bestemte typer af problemer. Plakater Plakater kan virke som blikfang og kan bruges til at minde om det, der er vigtigt i forhold til ulykker og sikkerhed. Man kan eventuelt bruge billeder fra ens arbejdsplads og kombinere det med slogans eller en sigende tekst. 10 Sikkerhedsavis Det kan også være en god idé med en intern sikkerhedsavis, hvor man f.eks. har nyt fra sikkerhedsgrupperne og artikler eller historier om både gode og dårlige ting i arbejdsmiljøet.

13 6 Skema til sikkerhedsrunderinger 11 Sikkerhedsrundering udført af: Navn/stilling på alle. 1. I hvilket område udføres sikkerhedsrunderingen? Navn. Hvor lang tid har forlystelsen eller området været i brug? 2. Hvornår udførtes sikkerhedsrunderingen? Dato: Klokken: 3. Hvilken/hvilke aktiviteter er der på forlystelsen/i området (under normale forhold)? 4. Hvilket arbejde foregår i området under sikkerhedsrunderingen? Almindelig drift Vedligehold Opstilling af forlystelse Andre forhold. 5. Beskyttelse Er der fornødne og relevante værnemidler til stede og bliver de benyttet? Er afskærmninger til stede og bliver de benyttet? Er der tilstrækkeligt afspærret i forhold til eventuelle farer? Virker nødstop, lysbroer og switch off knapper. 6. Instruktion og uddannelse Har medarbejderne i området fået tilstrækkelig instruktion og uddannelse? Er de lovpligtige uddannelser i orden? Er der tilstrækkelig viden og information om det arbejde, der skal udføres? 7. Teknisk udstyr Er der de rigtige tekniske hjælpemidler til arbejdet? Er de tekniske hjælpemidler, der kræver eftersyn, blevet efterset? 8. Uforenelige mål Føler medarbejderne, at der er meget tidspres på arbejdet? Kan arbejdet reelt udføres inden for den afsatte tid? 9. Kommunikation Er der givet den rigtige information om arbejdet og ved over levering af arbejdet? Er den givet i et forståeligt sprog? 10. Orden og ryddelighed Er der orden og ryddeligt i området/på forlystelsen? Er udstyr, værktøj og instruktioner på deres rette plads? Er der ting, som er forkert placeret, som man kan falde over, slå sig på eller skære sig på?

14 Organisation Kender medarbejderen på forlystelsen/i området deres sikkerhedsrepræsentant? Ved medarbejderen, hvem i organisationen der skal kontaktes ved ulykker, brand eller krisesituationer? 12. Procedurer Er der de fornødne procedurer for arbejdet og er de forstået? 13. Arbejdspladsens indretning (design) Er arbejdspladsen indrettet hensigtsmæssigt i forhold til det udførte arbejde? Er sikkerheden indbygget tilstrækkeligt i arbejdet/arbejdspladsen? 14. Vedligeholdelse Er forlystelsen eller området tilstrækkeligt vedligeholdt? 15. Belastende omstændigheder Er der mulighed for at søge ly (sol, regn og blæst)? Er der en alkohol-/misbrugspolitik og er den kendt af medarbejderne? Har medarbejderne tilstrækkelig mulighed for variation i arbejdet? Har der været ubehagelige situationer med kunder (vold eller lignende)? Eventuelle fejl, mangler og problemer, der opdages ved en sikkerhedsrundering, skal løses for at undgå ulykker. Hvis et problem kan løses med det samme, gøres dette. Problemer der kræver længere tid til løsning kan indføres i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Man kan eventuelt benytte nedenstående handlingsplanen. Forlystelse eller område Problem Løsningsforslag Ansvarlig for løsning og dato for opfølgning

15 7 Metode til undersøgelse af ulykker, 5 gange hvorfor 13 Ulykken undersøges af: Navn, Stilling/funktion Medvirkende ved ulykkesundersøgelse: Navn, Stilling/funktion Beskriv, hvad der skete i trin 1 og beskriv herefter i trin 2, hvorfor det skete og svar under samme trin med, at det skete fordi. Gå videre i trin 3 til 6 med at spørge så længe der stadig er et fornuftigt svar på spørgsmålet. Hvis der ikke er fundet en løsning efter trin 6, fortsætter man med at spørge, til det ikke længere giver mening. Trin 1 Trin 2 Men hvorfor Trin 3 Men hvorfor Trin 4 Men hvorfor Trin 5 Men hvorfor Trin 6 Men hvorfor Hvad skete der? fordi fordi fordi fordi fordi Løsning på problemet findes ved hjælp af nedenstående skema. Forsøg eventuelt at finde frem til, hvilke af de 11 områder beskrevet i afsnit 2 problemet og dermed løsningen hører under. Dette kan senere bruges til statistik over, hvor mange ulykker, nærved ulykker der har været inden for det enkelte område, så der kan arbejdes videre med en samlet indsats på området. TRIN Hvordan løses problemet for at Hvilke af de 11 områder Prioritering undgå lignende situationer? hører problemet under? Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6

16 14 8 Eksempel på udfyldt ulykkesanalyse, 5 gange hvorfor Ulykken undersøges af: Peter Hansen, sikkerhedsrepræsentant. Medvirkende ved ulykkesundersøgelse: Hans Jensen, tekniker; Tony Jørgensen, daglig sikkerhedsleder. Trin 1 Trin 2 Hvorfor brød stigen sammen? Trin 3 Hvorfor opdagede han ikke, at den var defekt? Trin 4 Hvorfor var den ikke mærket? Trin 5 Hvorfor var den ikke kontrolleret? Trin 6 Hvorfor er ingen uddannet? Hvad skete der?: Jan faldt ned fra en stige, fordi den brød sammen under ham. Fordi den var defekt. Fordi den ikke var mærket, og det vidste han ikke, at den skulle være. Fordi ingen havde kontrolleret stigen. Fordi ingen er uddannet til stigeeftersyn. Fordi der ikke var en plan for eftersyn. TRIN Hvordan løses problemet for at Hvilke af de 11 områder Prioritering undgå lignende situationer? hører problemet under? Trin 1 IKKE RELEVANT - - Trin 2 Få undersøgt stiger hos producent/leverandør. Teknisk udstyr, (vi sikrer os, at de stiger, der leveres, er uden fejl) Trin 3 Gør alle medarbejdere opmærksomme på, at stiger skal være mærkede. Kommunikation, (for at undgå lignende ulykker) Trin 4 Sørg for, at alle stiger kontrolleres. Teknisk udstyr, (så ved vi, at alle stiger er OK) Trin 5 Sørg for, at X medarbejdere bliver oplært i stigeeftersyn. Instruktion og uddannelse, (ellers er der ingen, der kan efterse stiger) Trin 6 Udarbejd planer for vedligeholdelse og lovpligtige eftersyn af udstyr (ikke kun stiger). Procedurer, (vi sikrer, at der er styr på lovpligtige eftersyn)

17 9 Jeg vil vide mere Nedenfor er angivet en række internet-links, hvor I kan søge mere viden til jeres arbejdsmiljøindsats. BAR service- og tjenesteydelsers hjemmeside med et udvalg af målrettede vejledningsmaterialer Hjemmeside i regi af BAR service og tjenesteydelser. Metoder til forebyggelse af ulykker for forskellige brancher Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor I kan finde alt om regler og vejledninger for alle arbejdsmiljøforhold Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, der formidler viden om aktuelle arbejdsmiljøemner og problemstillinger og guider på vej til mere viden Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser 15 Hjemmeside i regi af Arbejdstilsynet, Dansk Metal og DI. Metoder til forebyggelse af arbejdsulykker På politiets hjemmeside kan man finde regler og blanketter for godkendelse af forlystelser samt forlystelsesdirektivet.

18 Adresser Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf Fax Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Sekretariatet for Ledere Vermlandsgade København S Tlf Fax Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2. sal 1553 København V Tlf Fax Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax Denne værktøj kan også hentes på BAR service hjemmeside dk eller den kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden:

19 1

20 Lay-out: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. oplag 2009 ISBN nr Varenummer

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til den grafiske branche Introduktion Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde kan

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Sådan anvendes værktøjerne til ulykkesforebyggelse indenfor lager

Sådan anvendes værktøjerne til ulykkesforebyggelse indenfor lager Sådan anvendes værktøjerne til ulykkesforebyggelse Typiske årsager til ulykker Når ulykken eller nærved ulykken er sket Ulykken eller nærved ulykken beskrives detaljeret og der kikkes nærmere på årsager

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 1 Regler & vejledninger Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-vejledning F.0.7 Maj 2005

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP...

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... Et godt psykisk arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og færre sygedage Derfor er det på tide at trække i arbejdstøjet og arbejde for et endnu

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE og hvad man kan gøre for at undgå belastninger Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse?

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Workshop 1 9.30 15 Velkommen, præsentation af program og deltagere 30 Forventninger og indsats Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Runde om forventninger. Introduktion

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

- to værktøjer til den grafiske branche

- to værktøjer til den grafiske branche Forebyg - to værktøjer til den grafiske branche Præsentation til arbejdsmiljøprofessionelle Hvorfor nye værktøjer? Grafisk BAR besluttede i 2000 at få udviklet sine egne værktøjer til at forebygge. Det

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere