Om Agenda Center Albertslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Agenda Center Albertslund"

Transkript

1 Om Agenda Center Albertslund Indhold: 1. Lidt historisk om Agenda Centeret 2. ACA s formål 3. ACA - en lokal NGO 4. ACA s profil og principper 5. Den by vi vil en bæredygtig by med 100 % vedvarende energi! 6. Prioriterede indsatsområder 7. Økonomi og medarbejdere 8. Brikker til hvordan ACA ser ud i Lidt historisk om Agenda Centeret Agenda Center Albertslund (ACA) ansatte sin første medarbejder den Baggrunden var, at vi vandt en konkurrence udskrevet af Den Grønne Fond om etablering af et Grønt Center. Præmien var 2. mio. kr. til at drive Centeret for i de første 2 år. Efterfølgende besluttede Brugergruppen og Kommunalbestyrelsen, at ACA skulle fortsætte og at basisfinansieringen skulle komme dels fra vand- varme- og affaldstaksterne og dels (i mindre grad) fra skattemidler (kommunens grønne pulje). Oprindelig var ACA et samarbejdsprojekt mellem Brugergruppen, Kommunalbestyrelsen, Den Kulturøkologiske Højskole (senere Forening) og Hyldespjældet. Centeret havde til huse i Hyldespjældet de første 3 år. Da Centeret flyttede til Kanalens Kvarter i december 1998 blev Hyldespjældets bestyrelsespost nedlagt. Nøglemedarbejderne i Centeret har typisk været generalister. Derudover har der det meste af tiden været ansat en landskabsarkitekt, og der har været projektansatte specialister ; som den grønne guide på idrætsområdet (2,5 år), miljøvejlederen for indvandrere (tyrkisk medarbejder i 3 år) og energivejlederen i projekt Energibesparelser for indvandrere (4 år). Endvidere har Centeret haft en række medarbejdere i forskellige former for beskæftigelsesprojekt, aktivering, flexjob og studerende i praktik. Oprindelig var det et omdrejningspunkt for ACA, at hjælpe samtlige boligområder med at lave deres egne Agendaplaner. Men en Agendaplan er i virkeligheden et ganske avanceret redskab i det lokale miljøarbejde, som de færreste boligområder synes, de har behov for. Derfor har bestyrelsen ændret den målsætning til, at vi skal hjælpe alle boligområder, så der alle steder foregår Agendaarbejde. Et andet omdrejningspunkt var energi, vedvarende energi og klima. Således var kr af præmiesummen på 2 mio. kr. afsat til solceller. De medgik i etableringen af solcelleanlægget på stadion. I havde ACA særlig fokus på energi og klima i forbindelse med Klimatopmødet. Energi og klima har i høj grad stadig ACA s bevågenhed, men i 2011 og 2012 har ACA også særlig fokus på albertslundernes vandforbrug, for at kunne nå Albertslund kommunes mål om maks. 100 liter pr. person pr. døgn i 2012, og for at byen kan nærme sig et bæredygtige vandforbrug. I forbindelse med Centerets 15 års jubilæum i 2011 blev Centerets bud på Det bæredygtige Albertslund udgivet. Oplægget kan ses på hvor bl.a. også dokumentet Agenda Center Albertslund 15 år! findes. Hvert år udarbejder ACA en beretning for det forgangne års arbejde og en handleplan for det kommende år. 1

2 2. ACA s formål Formålet som det er formuleret i vedtægterne: - At fremme albertslundernes personlige engagement i omstillingen til bæredygtighed. - At fremme udviklingen og gennemførelsen af den kommunale og de lokale Agendaplaner. - At fremme samarbejdet mellem lokalområderne og kommunen. Formålet formuleret lidt mere uformelt: - At opmuntre, rådgive og praktisk støtte boligområder, borgere, foreninger, grupper og kommunen i deres miljøbestræbelser, og - Gennem egne initiativer, projekter, information, samarbejder og netværk at inspirere og drive omstillingen til bæredygtighed i Albertslund fremad. ACA s basisfinansiering kommer overvejende fra vand-, varme- og affaldstaksterne via Brugergruppen. Derfor er det også naturligt, at især vand, varme og affald er kerneområder for Centeret. Men de 3 områder er sat ind i en bred agenda-forståelsesramme, som kombineret med de mere frie skattemidler, ekstern finansiering og indtægtsdækket virksomhed giver os mulighed for en bredspektret og helhedsorienteret byøkologisk indsats. Vedtægter og hidtidig praksis tegner således et Center, der er i stand til at yde en bredspektret tværgående indsats i overensstemmelse med Agenda begrebet. Inden for den ramme har skiftende indsatsområder fået særlig prioritet. Eksempelvis: Solceller. Delebil. Fuglekasser. Økologisk debatcafe. Økologiske demonstrationshaver. Design af lokale affaldssystemer. Grønne område. Energibesparelser. Vedvarende energi. 1-ton-mindre og Klima. ACA skal også i fremtiden levere en bredspektret tværgående miljøindsats, hvor der er fokus på det bæredygtige Albertslund. 3. ACA - en lokal NGO ACA er en græsrodsorganisation en professionel græsrodsorganisation. Centeret er udsprunget af de lokale græsrødders arbejde og erfaringer, og Centeret viderefører dette. ACA er således ikke en kommunal institution, men en lokal selvstændig organisation, en fri medspiller, eller en lokal NGO om man vil. At kommunen støtter Centeret økonomisk, ser vi ikke som et problem og en trussel mod vores uafhængighed - tværtimod er vi glade for og stolte over, at kommunen støtter græsrødderne i byen. Vi ser det som et udtryk for, at vi i Albertslund er nået dertil, hvor græsrødder og myndigheder er i en konstruktiv dialog og ønsker at finde løsninger sammen. ACA s bestyrelse består af 9 medlemmer. 4 er valgt af Brugergruppen, 3 er udpeget af kommunalbestyrelsen og 2 er valgt af Kulturøkologisk Forening. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der sammen med centerlederen udgør Forretningsudvalget. Der er tradition for at formanden kommer fra Brugergruppen og næstformanden fra kommunen. Hvert år udarbejder ACA en handleplan for arbejdet generelt og en Agendaplan specifikt for lokalerne i Kanalens Kvarter 32. Endvidere er ACA som Grøn Butik forpligtiget til at vælge mindst 3 årlige indsatsområder. Hvert år udarbejdes en beretning for årets arbejde. ACA s motto er For et Bæredygtigt Albertslund!. 2

3 I Kanalens Kvarter 32 har også Kulturøkologisk Forening (KØF) til huse. De ansatte i ACA er også sekretariat for KØF, der er en selvstændig medlemsforening med egen bestyrelse, som vælges på foreningens Årsmøde. Hvert år afsætter ACA kr i budgettet til KØF s arbejde. Kulturøkologisk Forenings motto er Holdning og handling. 4. ACA s profil og principper ACA er: - Udviklingsorienteret - vi er en udviklingsafdeling i byen, hvad angår lokal agenda Procesorienteret - vi ser ikke kun på her- og nu-resultater, men også på det langsigtede. - Resultatorienteret - vi vil konkrete fremskridt i byens omstilling til bæredygtighed. - Fokuseret på mulighederne - fordi begrænsninger er der nok af. - Fokuseret på adfærd - fordi folk skal selv være en del af løsningen. - Fokuseret på at skabe netværk - fordi ingen kan alt alene. For ACA er det vigtigt, at have Store visioner og kunne tage små skridt, at Få forbundet det globale med det lokale - og det lokale med det globale og at Finde løsninger sammen. Det er vigtigt for os, at få albertslunderne til at se sig selv som En del af løsningen og ikke (kun) som en del af problemet. Vi vil have albertslunderne til at sige, at Agenda 21 - miljø, energi og klima det er også noget for mig. Vores forventning til medarbejderne er, at de viser og udstråler, at de vil bæredygtighed, og at de selv er til stede i omstillingsprocessen. ACA har og skal have et omfattende samarbejde med Albertslund kommune især Miljø- og Teknikforvaltningen. Vi er loyale over for Albertslund kommunes Vision for Albertslund, og vi læner os op ad kommunens løn-, personale- og ledelsespolitik herunder Forpligtigende dialog styring. Men vi er ikke en del af systemet. Vi kan give uafhængig rådgivning, som ikke forpligtiger MTF. Vi kan mobilisere, organisere og støtte kræfter blandt borgerne. Vi kan altid holde fokus på vores målgruppe; borgerne, boligområderne. Vi kan bidrage til det landspolitiske arbejde. Vi kan tjene penge. Og vi kan modtage fondspenge. Vi skaber synergi med systemet og vi udvikler og afprøver tiltag og processer ved siden af systemet - som siden kan blive en del af systemet. I ACA har vi bl.a. følgende principper: - Vi benytter os af miljøvenlige materialer (økologisk, genbrug, miljømærket). - Vi benytter os af energi- og ressourcebesparende udstyr. - Gennem vores adfærd søger vi at holde energi- og ressourceforbrugene så lave som muligt. - Alt der kan genanvendes sorteres fra og sendes til genanvendelse. - Vi producerer mere energi ved hjælp af vindmøller /andele, end vi bruger af el og varme. - Vi benytter os af det mest grønne elselskab på markedet. - De nære omgivelser plejes og vedligeholdes, så de fremstår pæne, inspirerende og med oplevelser. - Vores hovedbankforbindelse er en grøn bank. 5. Den by vi vil En bæredygtig by! ACA s vision er Albertslund som en bæredygtig by. Vi vil bæredygtighed fordi bæredygtighed er løsninger og muligheder for borgerne, mens ubæredygtighed giver problemer og begrænsninger. For at Albertslund kan kaldes en bæredygtig by skal i hvert fald 3 grundvilkår være til stede: 3

4 1. Byens energiforsyning skal komme fra Vedvarende energi. For en by, der får sin energi fra fossile brændsler, er ikke og kan ikke være bæredygtig, fordi olie, kul og gas forurener, skaber klimaændringer og slipper op. 2. Byen skal være en Kredsløbs by. For en by hvor materialer og næringsstoffer ikke bliver brugt igen og igen, er ikke og kan ikke være bæredygtig, fordi ressourcerne slipper op, og bliver til affald og dermed forurening. 3. Byen skal have en Bæredygtig kultur. For en by hvor borgerne ikke vil og ikke stræber efter bæredygtighed, er ikke og kan ikke være bæredygtig, fordi målrettes adfærd og indsats ikke mod en omstilling til bæredygtighed forbliver byen og udviklingen Ubæredygtig. En omstilling til 100 % vedvarende energiby kræver: - For det første, at byens energiforbrug nedsættes, så det bliver lettere at opfylde målet om at omstille til og forsyne den med vedvarende energi. - For det andet, at vi udnytte den vedvarende energi, som vi rent faktisk har i byen ved hjælp af solceller, vindmøller, geotermisk varme mv. - For det tredje, at vi importerer vedvarende energi fra f.eks. vandkraft og havvindmøller for at dække den del af forbruget, vi ikke selv kan producere. En omstilling til kredsløbs by kræver: - For det første, at vi bruger så rene naturmaterialer som muligt uden problematisk kemi, der kan vanskeliggøre genanvendelsen. - For det andet, at alle produkter, vi bruger, kan neddeles og genanvendes, når vi er færdige med at bruge dem. Enten som næringsstoffer i det biologiske kredsløb eller som materialer til fremstilling af nye produkter i det tekniske kredsløb. - For det tredje, at vi etablerer systemer, der kan håndtere næringsstofkredsløbet og materialekredsløbet. En omstilling til en bæredygtig kultur kræver: - For det første, at bæredygtighed bliver den almindelige norm i hverdagslivet og den fremherskende politiske norm. - For det andet, at det bliver dyrt og besværligt at leve ubæredygtigt. - For det tredje, at det på alle måder (økonomisk, fagligt, socialt, i fht. tryghed, sundhed og livskvalitet i det hele taget), bliver nemmere og en fordel at stræbe efter bæredygtighed. 6. Prioriterede indsatsområder Hvert år i december i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års handleplan prioriterer bestyrelsen en række indsatsområder. Områderne ændres med de muligheder og behov, der opstår i den virkelighed, vi opererer i. Prioriterede indsatsområder i 2012: - Lokalt agendaarbejde generelt. Målet er bl.a., at der foregår Agendaarbejde i samtlige byens boligområder i årene I 2012 vil vi samarbejde med mindst halvdelen af byens boligområder. - Energi og Klima. Målet er, at Albertslund bliver en 100 % vedvarende energiby. Derfor arbejder vi i 2012 bl.a. med adfærd og vaner, udvikling af et nyt koncept for opsætning af solceller i lejeboliger, opsætning af solceller på ejerboliger, og opstilling af vindmøller både i og udenfor Albertslund. 4

5 - Affald. Målet er at fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering og udvikle Albertslund til en Kredsløbsby. Derfor arbejder vi i 2012 bl.a. med design af genbrugsgårde, mere direkte genbrug, madspild og implementeringen af miljøcertificeret træ. - Vand. Målet er at sikre en ren og rigelig grundvandsresurse, recirkulering af næringsstofferne og et fald i vandforbruget til maks. 100 liter pr. per / døgn i Derfor vil vi i 2012 bl.a. ringe på døre og udlevere spareperlatorer, lave kampagner i boligområder og arbejde med Lokal Anvendelse af Regnvand. - Netværk. Målet er at fremme den lokale miljøomstillingsproces ved at samarbejde med og støtte miljøengagerede albertslundere samt udvikle og hjælpe nye miljøinteresserede på vej. Derfor vil vi i 2012 bl.a. etablere et nyt netværk for boligområdernes miljøgrupper, samarbejde med universitetsstuderende om definitionen på fremtidens medborgerskab og være sekretariat for det landsdækkende netværk af lokale Agenda Centre. - Information, demonstration og synlighed. Målet er at sikre information om miljøforhold og inspirere til miljøinitiativer i Albertslund. Derfor vil vi i 2012 bl.a. lave artikler til beboerblade og aviser, deltage i lokale events og udbrede kendskabet til vores bud på Det bæredygtige Albertslund. Ud over de prioriterede indsatsområder er medarbejderne også sekretariat for Kulturøkologisk Forening. 7. Økonomi og medarbejdere ACA er en selvstændig organisation uden garant i ryggen, der kan dække eventuelle underskud. Det er derfor vigtigt for os, altid at have fokus på, at vi har en robust økonomi, så vi til hver en tid kan leve op til vores forpligtigelser, forfølge vores mål, opretholde og udvikle vores indsats og undgå dyre hovsa løsninger. Vi skal sikre, at vi har et økonomisk råderum til at kunne håndtere eventuelle økonomiske udsving og ændringer i bevillinger. Opgaven er at finde balancen mellem på den ene side ikke at puge penge sammen (for de skal ud og arbejde i miljøets tjeneste), og på den anden side ikke at sætte mere aktivitet i gang end vi økonomisk formår. Basisbevillingen fra takster og skat kan finansiere 2-2,5 medarbejdere. Ansatte derud over skal finansieres via indtægtsdækket virksomhed, fonde eller puljer. Basisbemandingen er som udgangspunkt generalister. Derudover har vi deltidsmedarbejdere med særlige funktioner som web-master, IT-support og servicemedarbejder. Til særlige projekter og tidsbegrænsede opgaver kan der ansættes eksperter inden for området. De tidsbegrænsede ansatte kommer ind over, når behov og (økonomiske) muligheder går op i en højere enhed. 8. Brikker til hvordan ACA ser ud i 2015! ACA yder en alsidig indsats for at gøre Albertslund bæredygtig herunder indenfor affald, vand, varme, el, vedvarende energi, boligrenovering, transport, kemi, netværk, kommunikation, medborgerskab og bæredygtig omstilling i det hele taget. ACA har 4-5 fuldtidsansatte. Grundfinansiering stammer fra takster og skattemidler, men en stigende del af budgettet kommer fra indtægtsdækket virksomhed, fonde og puljer. ACA samarbejder bredt i byen og bidrager med ideer, processer, konkrete tiltag, eksemplets magt, løsninger og formidling. 5

6 ACA udfylder en rolle i rummet mellem kommunen / boligselskaber / teknikere og græsrødder / borgere i de store boligrenoveringssager. ACA er det naturlige sted at henvende sig, hvis man er i tvivl eller ønsker hjælp til sit miljøarbejde. ACA har et godt og omfattende netværk i byen, der omfatter alt fra folk der gerne vil informeres, serviceres og hjælpes til frivillige der gerne vil diskutere, bidrage og deltage. ACA har et bredt netværk og samarbejde med aktører udenfor kommunen. Vedtaget af bestyrelsen den Ajourført af bestyrelsen den Ajourført af bestyrelsen den

Om Agenda Center Albertslund

Om Agenda Center Albertslund Om Agenda Center Albertslund Indhold: 1. Lidt historisk om Agenda Centeret 2. ACA s formål og finansiering 3. ACA - en lokal NGO 4. ACA s profil og principper 5. Den by vi vil En bæredygtig by! 6. Mål

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Dagsordenspunkt. MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling)

Dagsordenspunkt. MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling) Dagsordenspunkt MBU - Tilskud til Agenda Center Albertslund (bevilling) Sagsnr.: 15/14104 Sagsbehandler: LIP Sags nr.: 15/14104 Sagsforløb: Brugergruppen - MBU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan / miljøhandleplan, der blev vedtaget af beboermødet i september 2013, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Beretning 2011 Agenda Center Albertslund

Beretning 2011 Agenda Center Albertslund Beretning 2011 Agenda Center Albertslund Indledning I 2011 udarbejdede vi vores bud på Det bæredygtige Albertslund. Der skulle altså gå 15 år fra Agenda Center Albertslund (ACA) blev etableret i 1996,

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Beretning 2008 Agenda Center Albertslund

Beretning 2008 Agenda Center Albertslund Beretning 2008 Agenda Center Albertslund Indledning Agenda Centeret (ACA) er en lokal græsrodsorganisation i Albertslund. Vi har en drøm om, at Albertslund skal være bæredygtig og det er den drøm vi på

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Det bæredygtige Albertslund mulighedernes by Agenda Center Albertslund 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Det bæredygtige Albertslund mulighedernes by... 4 De tre grundvilkår omsat til Albertslunds virkelighed...

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Beretning 2009 Agenda Center Albertslund

Beretning 2009 Agenda Center Albertslund Beretning 2009 Agenda Center Albertslund Indledning 2009 var naturligvis domineret af Klimatopmødet i København i december den største begivenhed og mulighed på danske jord nogen sinde. Så selvom alt ikke

Læs mere

Beretning 2012 Agenda Center Albertslund

Beretning 2012 Agenda Center Albertslund Beretning 2012 Agenda Center Albertslund Indledning I disse krisetider tales der af gode grunde meget om vækst og udvikling. Og der er mange meninger om, hvordan det skal gøres. Nogen siger, at skatter,

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

nationale kampagner om

nationale kampagner om Kommunikationsfond til nationale kampagner om genanvendelse Julie B. Svendsen og Björn Appelqvist Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressourcerne skal udnyttes bedre Kvaliteten af ressourceudnyttelsen skal

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Beretning 2010 Agenda Center Albertslund

Beretning 2010 Agenda Center Albertslund Beretning 2010 Agenda Center Albertslund Indledning I 2010 ebbede energi- og klimadiskussionen i den offentlige debat mere og mere ud. Efter det fejlslagne Klimatopmøde i København i december 2009, var

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Beretning 2007 Agenda Center Albertslund

Beretning 2007 Agenda Center Albertslund Beretning 2007 Agenda Center Albertslund Indledning Agenda Centerets (ACA) beretning er både en beskrivelse af de vigtigste af vore aktiviteter i 2007, og en vurdering af den verden der omgiver os nationalt

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere