projektering en introduktion til... rambøll arkitektur landskab og proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektering en introduktion til... rambøll arkitektur landskab og proces"

Transkript

1 projektering en introduktion til...

2 Hvem er vi?

3 holdet i dag: Jesper Møller Sidsel Blegvad Seier arkitekter i Rambøll tidsrum fra 10-12

4 der kommer rigtigt mange informationer på meget kort tid... så spørg løs! hvad vi skal nå i de næste 2 timer? noget om: det ideele forløb faser byggelovgivningen udbudsformer tidsplaner møder sagsstyring

5 I dag beskæftiger vi os med: IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE programfase projektering udførelsesfase Projektstart Slut

6 I eftermiddag beskæftiger vi os med: IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE programfase projektering udførelsesfase Projektstart Slut

7 I morgen beskæftiger vi os med: IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE programfase projektering udførelsesfase Projektstart Slut

8 den gode start processen og projektgrundlaget- hvad sker der bag scenen :

9 definér: hvad er et projekt??

10 hvad er et projekt

11 tid kvalitet ressourcer hvad er et projekt

12 Kontakten før kontrakten

13 hvordan får man en opgave? - Åben konkurrence - Prækval: vundet konkurrence, el prisudbud/tilbud - totalentreprise - rammeaftale - en aftale man har søgt og fået med en bygherre, fx nybyggeri for KAB- i form af miniudbud, eller på tur -ingen garanti for at få arbejdet...fx SKI - helhedsplaner, fremtidssikringer - fast kunde - cold-call

14 kontrakten ABR 89 + AB92 og ABT93 ABR 89 og AB 92

15 ABR 89 + AB92 og ABT93 Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABR 89 og AB 92

16 fx offentlig bygherre rådgiver Kontrakten ABR 89 bygherre Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand- ABR 89 ABR 89 og AB 92

17 privat bygherre rådgiver kontrakt juridisk gældende aftaler: mundtlig aftale skriftlig aftale ABR 89 bygherre ABR 89 og AB 92

18 projekteringsfase rådgiver ABR 89 rådgiver udførelsesfase fagentreprenør bygherre totalentreprenør fx fag entreprise AB 92 ABT 93 fx totalentreprise ABR 89 og AB 92 leverandør

19 NB! Hvis rådgivningsydelsen er under tærskelværdien, men overstiger kr., skal udbuddet annonceres, medmindre det er undtaget fra udbudspligten i henhold til direktivet, det vil sige, at f.eks. delydelser og aftaler i henhold til rammeaftaler ikke skal annonceres.

20 de vigtigste udbudsformer: totalentreprise hovedentreprise fagentreprise partnering (OPP)

21 udbudsformer - totalentreprise bygherrerådgiver bygherre total entreprenør $ ABT 93 arkitekt + ingeniør fagentreprenør fagentreprenør fagentreprenør

22 udbudsformer - hovedentreprise bygherre rådgiver $ hovedentreprenør fagentreprenør fagentreprenør fagentreprenør fagentreprenør

23 udbudsformer - fagentreprise bygherre $ rådgiver/ byggeleder fagentreprenør fagentreprenør fagentreprenør fagentreprenør

24 udbudsformer - OPP (offentlig-private partnerskaber) rådgiver/ byggeleder $ bygherre entreprenør

25 ide-udvikling/ skitsering projektering opførelse drift og vedligeholdelse totalentreprise hoved-el. fagentreprise OPP (offentlig-private partnerskaber)

26 nyttige links: Hvordan-sikrer-man-bedst-opfyldelsen-af-sin-kontrakt/ (Tilbudsloven)https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710. aspx?id=113858

27 opgave: Del jer i tre grupper. Opgaven er i tekst samt tegninger at illustrere fordele og ulemper ved henholdsvis en totalentreprise samt fagentreprise. CASE: Nybyggeri af 130 rækkehuse på Islands brygge i København for et almennyttigt boligselskab

28 Byggelovgivningen

29 hvad er Byggeloven? Bekendtgørelse af byggeloven 1. Denne lov har til formål: at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt, at sikre, at byggeskader udbedres, at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse, at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet, at fremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets produktivitet, at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser, at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser. Byggeloven er det overordnede regelsæt for byggeri i Danmark. Formålet med Byggeloven er at sikre, at bygninger bliver opført og indrettet, så de er brandsikre, og så de i øvrigt er sikre og sunde at opholde sig i. Byggelov Byggelovgivningen

30 Er Byggeloven og bygningsreglementet det samme? Bekendtgørelse af byggeloven 1. Denne lov har til formål: at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt, at sikre, at byggeskader udbedres, at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse, at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet, at fremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets produktivitet, at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser, at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser. Bygningsreglement Byggelov Byggelovgivningen

31 Er Byggeloven og bygningsreglementet det samme? Nej, Byggeloven er den overordnede lov på byggeområdet, mens bygningsreglementerne indeholder de mere detaljerede regler for byggeri. Bygningsreglementet uddyber reglerne for bl.a. beregning af bygningshøjder og arealer, placering af bygninger i forhold til skel, brandsikkerhed, installationer og energiforbrug m.m. P.S.:Der findes i dag kun et bygningsreglement, istedet for de to tidligere BRS 98 og BR95. Byggelovgivningen

32 Projektets forudsætninger: Bekendtgørelse af byggeloven 1. Denne lov har til formål: at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt, at sikre, at byggeskader udbedres, at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse, at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet, at fremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets produktivitet, at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser, at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser. Bygningsreglement Kommuneplan Byggelov Kommuneatlas Planloven Servitutter Naturfredningslovgivning BBR Kulturarvstyrelsen Lokalplan Byggelovgivningen

33 Byggelovgivningen

34 Nyttige Links: retsinformation.dk/ OIS.dk udbudsportalen.dk bbr.dk kort og matrikelstyrelsens hjemmeside https://byg-erfa.dk/abonnement Byggelovgivningen

35 Bæredygtighed certificeringer: LEED (USA) DGNB (DE/DK) BREAM (UK) social økonomi miljø

36 Bæredygtighed certificeringer: DGNB (DE/DK) Miljømæssige kvaliteter Økonomiske kvaliteter Sociokulturelle og funktionel kvalitet Tekniske kvaliteter Proces kvaliteter

37 hvor er vi?

38 I de tidlige faser er det vigtigt at få styr på: hvor er vi i projektforløbet? hvad og hvor meget skal vi lave? tidsplaner mm

39 hvor er vi i projektforløbet? styringsredskaberne: - tidsplaner fx rammetidsplaner - procesplaner tidsplaner mm

40 planlægning - tidsplaner rammetidsplan ramme tidsplan PROGRAM PROJEKTERING UDFØRELSESE Programtidsplan Procesplan Ansvar: rådgiver Projekteringstidsplan Procesplan Udbudstidsplan Ansvar: rådgiver Udførelsesplan Ansvar: entreprenør tidsplaner mm

41 PROCESPLAN FOR AALBORG UNIVERSITET - ESBJERG TILBYGNING/RENOVERING Bygning C1+C2 Rev Fredag 04. januar Byggeprogram godkendt af bygherregruppe + styregruppe Torsdag 24. Januar Dispositionsforslag afleveres Fredag 01. Februar Dispositionsforslag godkendes Tirsdag 15 februar Ministeriel ansøgning indsendes Torsdag 21. marts Projektforslag afleveres Torsdag 28 marts Projektforslag godkendes Tirsdag 14. juni Hovedprojekt afleveres Fredag 21. juni Hovedprojekt godkendes januar februar marts april maj juni juli aug sep nov dec jan uge 01 uge 06 uge 11 uge 16 uge 21 uge 02 uge 07 uge 12 uge 17 uge 22 uge 03 uge 08 uge 13 uge 18 uge 23 uge 04 uge 09 uge 14 uge 19 uge 24 uge 26 uge 05 uge 10 uge 15 uge 20 uge 25 uge 28 uge 29 uge 30 uge 31 PÅSKEFERIE SOMMERFERIE PROJEKT til INGENIØR 10.januar DISPOSTIONS- FORSLAG C2 17/12-24/1 GRUNDLAG FOR AKTSTYKKE 24/01-15/02 BEHANDLING AF AKTSTYKKE 40 DAGE Bygherrekoordineringsmøde 18/02 Styregruppemøde uge 8 MYNDIGHEDSBEHANDLING 11/ DAGE Bygherremøder AAUE + rådgivere Brugergrupper kommentering, revidering og godkendelse PROJEKTFORSLAG C2 31/1-21/3 kommentering, revidering og godkendelse FOR PROJEKT 28/3-11/4 HOVEDPROJEKT C2 11/4-14/6 INGENIØR PROJEKT DISPOSTIONS FORSLAG C1 10/1-24/1 10. jan. BHmøde 08 BM 05 BM 06 BM jan. BHmøde 09 Presentation af dispositionsforslag- udvalgte tegninger procesplan kommentering, revidering og godkendelse Møde med myndigheder parkering byggeprocent/højder/campusplan bæredygtighed brand 21. feb. BHmøde 10 PROJEKT FORSLAG C1 31/1-21/3 07. mar BHmøde 11 P:\12\1222 Aalborg Universitet - Esbjerg (AAUE)\A 104\D1_Grundlag\D1.2_Program\byggeprogram kommentering, revidering og godkendelse STUDIETUR (rådgivere) emner: laboratorier HOVEDPROJEKT C1 28/3-14/6 kommentering, revidering og godkendelse kommentering, revidering og godkendelse 21. mar. 04. apr 18. april 02. maj 16. maj xx. juni BHmøde 12 BHmøde 13 BHmøde 14 BHmøde 15 BHmøde 16 BHmøde 17 UDBUD/PRIS- UDREGNING C1 OG C2 LICITATION 12. AUGUST INDSTILLING 22. AUGUST AFLEVERING C1 1/ STANDSTILL 2. SEP OPSTART 22. SEP 14 MÅNEDER AFLEVERING C2 1/ TERRÆN

42 hvad og hvor meget skal vi lave? styringsredskaberne: - tegningslister - ydelsesbeskrivelse - kontrakten - budgettet

43 Dokumentation igennem forløbet

44 Dokumentationer af aftaler med samarbejdspartnere under projekteringen: fx.: dagsordener og referater

45 Dagsorden Hjælp til at strukturere og styre, hvad der skal tales om til mødet. Referat: Juridisk dokument, hjælper en med at dokumentere overfor fx bygherre- eller ingeniøren hvilke aftaler, der er indgået hvornår.

46 dagsorden og referater

47 A Arkitektur - landskab - proces Organisation Entreprenør: SB Entreprise - Torben Eriksen REFERAT Rådgivere: Bygherre: EL: NL Electric VVS: Henning Carlsen Rambøll arkitekt: Sidsel Blegvad Seier, Karen Zwinge Steen, Per Zwinge. Rambøll ingeniør: Henrik Seneca (konstruktioner), Lasse Thaarup Hansen (VVS+El) Thomas Helsted/Bo-vest TBE oplyser at han har kr med til projektering i fase 1. Projekt Blokland aktivitetshus Emne Projekteringsmøde Dato Tidspunkt Sted Rambøll 01 Møde nr. Referent SB+KS Deltagere Thomas Helsted (THE) Bo-Vest Sidsel Blegvad Seier (SBS) Rambøll Karen Zwinge Steen (KS) Rambøll Per Zwinge (PZ) Rambøll Torben Eriksen (TBE) SB entreprise Fraværende - Kopi til Pr. mail til: Deltagerne Henrik Seneca (HES) Lasse Thaarup Hansen (LATH) Tidsplan Projektforhold Ved udgangen af april skal materialer være fastlagt, så leveringstider kan overholdes. Projektforslag skal også være klar her. TBE oplyser ved næste møde kritiske tidsterminer. Udformning/indretning af bygningen Størrelse på de 3 "blokke" overvejes, måske ensartes de/måske skal de 2 længste blokke være bredere for en bedre indretning af festlokale. Der skal indrettes kontor til boligsocial medarbejder. Statisk system Rambøll undersøger hvor stor en skive der er brug for som dæk over stueetagen (HES). Snelast på tag ved aluplade (HES). Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Væg- og tagelementer Leveres af Tåsinge elementer - de laver statiske beregninger - Rambøll har ansvaret for at eftervise beregninger. De leveres uden sidste ud- og indvendige overflader, monteres på stedet. T F Ventilation Naturlig ventilation kan ikke accepteres fra fælleslokaler (THE), da vinduerne ikke må være åbne når der spilles musik. SBS undersøger pris på mekanisk ventilation, luftmængder oplyses af Rambøll (LATH). Hvad med varmepumper - LATH undersøger. Føringsveje gøres enkle og dermed billigere (fx synlige kanaler), kanaler skal føres ud gennem facade ikke tag. THE bad rambøll undersøge muligheden for at anvende microvent moduller. %c3%b8lje. LATH undersøger 1/3 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI Udendørsbelysning Det er vigtigt at huset skal fremstå indbydende og trygt hvad skal til. Rambøll undersøger med egne lysfolk. Beklædning udvendig Skal træbeklædning brandimprægneres, Rambøll undersøger. TE oplyser at det ikke er indeholdt i prisen, og at det er dyrt. TE regner på alternativ beklædning (billigere), enten aluplade fra Gadekærvej (fremvist på mødet) eller fibercementplade i mørk grå. Aluplade (fra Gadekærvej, fremvist på mødet): 2/3 eksempel på projekteringsmødereferat

48 det ideele forløb

49 Det ideelle forløb - ydelsesbeskrivelserne IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE Start Slut programfase projektering udførelsesfase DRIFT!

50 hvem kommunikerer vi med og i hvilken fase? IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE Start Slut programfase projektering udførelsesfase DRIFT!

51 hvem kommunikerer vi med og i hvilken fase? programfase projektering udførelsesfase DRIFT! bygherre brugere mm bygherre brugere myndigheder bygherre entreprenører/ tilbudsgivere bygherre entreprenører håndværker+ leverandør brugere

52 DRIFT! IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE Start Slut programfase projektering udførelsesfase Idé Idéoplægget er den første bearbejdning af klientens tanker, idéer og behov med henblik på en beslutning om opgavens realisering. - NB kan evt undværes

53 Idé hvad udarbejdes? her er det fx en mappe, evt med eksisterende forhold beskrevet, og projektets overordnede ideer og visioner beskrevet med ord og reference fotos. NB kan evt undværes

54 IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE Start Slut programfase projektering udførelsesfase DRIFT! Program Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til opgaven. Byggeprogrammet er et vigtigt dokument da opgaven afgøres og styres af de betingelser der fastlægges her. NB! Der er ingen tegninger i byggeprogrammet dog bør tegninger af evt. eksisterende bygninger og anlæg indgå.

55 Byggeprogrammets indhold: byggeform, beskrivelse af bygning og formål med denne, generel beskrivelse af byggemetode, kvalitetskrav, specielle krav som brand arbejdsforhold tilsyn lydkrav m.v. krav til installationer, føringsveje, synlige eller skjulte installationer, rumbehov, disposition, redegørelse for rumforbindelser, funktions-beskrivelser, areal, højder m.v., rumstørrelser efter funktion (maskiner, lagersystemer m.m.) rumkrav bygningsmæssig udførelse/indretning (skillevægge, fast inventar etc.) bygningsmæssig udstyr, installationer indeklimaforhold og arbejdsmiljø udgiftsramme, projekteringsudgifter byggepris (grundudgifter, håndværkerudgifter som m²-priserm.v.) driftsudgifter. (Finansieringsform/udgifter varetages normalt af anden rådgiver) drift og vedligehold etc. tid, oversigtstidsplan (rammetidsplan) entrepriseform: totalentreprise, hovedentreprise, storentreprise, fagentreprise aftales om evt. overdragelse af bygherrens forpligtigelse i henhold til gældende lovgivning, hvad angår udarbejdelse af plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed udbudsform: offentlig licitation, begrænset licitation, underhåndsbud

56 AAU Lab. Esbjerg - renovering og tilbygning BYGGEPROGRAM Dato: Rev. dato: side INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forudsætninger... 3 AAU Lab. Esbjerg Forundersøgelser... 3 BYGGEPROGRAM 1.3 Myndighedskrav... - renovering 4 og tilbygning 1.4 Proces... 5 Dato: GENERELLE FORUDSÆTNINGER... 6 Rev. dato: 2.1 Økonomisk ramme og ydelsesomfang... 6 side Bruttoarealer - Nettoarealer... 6 Tidsplan INDLEDNING 2.4 Organisation Udbud... Dette 7 dokument er en overordnet kravspecifikation for etablering og renovering af laboratoriefaciliteter på Aalborg universitet, Campus Esbjerg (AAUE). Byggeprogrammet indeholder generelle krav til 3.0 EKSISTERENDE FORHOLD... byggeriet 8 på baggrund af basiskrav, idéoplæg og møder med bruger og bygherre. 3.1 Beliggenhed Lokalplan uddrag... 8 Byggegrunden Forudsætninger 3.4 Eksisterende arkitektur... 9 Byggeprogrammet vedrører AAU Esbjerg bygning C1, C2 og G. 4.0 GENERELLE KRAV TIL ARKITEKTUR M.V... Udgangspunktet 11 for udarbejdelsen af programmet har været følgende dokumenter: 4.1 Visioner Arkitektur... Rammeaftale Tilgængelighed Bæredygtighed/ miljøledelse... Der henvises 13 til Aftale om teknisk rådgivning og bistand indgået august 2008 med Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomme, 5.0 RUMPROGRAM... og 16 Tildeling af rådgivningsopgave: Nybyggeri og renovering til brug for det Teknisk- Naturvidenskabelige 5.1 DLI Fakultet i Esbjerg for Aalborg universitet af juli CIVIL BIO ENERGY... BR Campus og TF Indretningskrav - generelle... BYGST 19 krav 6.0 UDEAREALER... Energikrav 20 til byggeri, juni Landskabet og bygningerne... Miljøkrav 20 til byggeri, juni Afgrænsning... Indeklimakrav 20 til byggeri, juni Udfordringer og potentialer... Tilgængelighedsstandard 21 for undervisningsbyggeri, februar Hvilke krav, der er relevante, defineres 7.0 i samarbejde med UBST og AAU i næste fase. GENERELLE TEKNISKE KRAV... Funktionelle 22 basiskrav - Laboratoriebyggeri, Renovering, vers. 2, 01. juli Råhus-Konstruktioner... Funktionelle basiskrav - Laboratoriebyggeri, Nybyggeri, vers. 7, 11. februar Installationer... Tillæg 221 til basiskrav (afsnit 2.05 Krav til Hoveddisponering af tekniske installationer ) 7.3 Drift og vedligeholdelse... Tillæg 232 til basiskrav ( Bilag til energi ) Bygningsstyrelsens rammeaftale for typegodkendte standardstinkskabe med tilhørende automatikbestykning. 8.0 SPECIFIKKE TEKNISKE KRAV Ledninger i terræn VVS... Generelt 24 byggeprogram udarbejdet af AAU Køling Ventilation... Kravspecifikation 26 - funktionskrav til bygningsdele og installationer, august CTS anlæg... Eksempelsamling 27 af standardrum på Aalborg Universitet, marts El Forundersøgelser WITRAZ K/S + wibergarkitekter a/s + midtconsult a/s Brugerundersøgelse Idéoplæg til Campus Esbjerg UniLab renovering og ny bygning, september vers. 005 Referater fra programafklarende brugermøder. Programafklarende arbejde Digitalopmålingen af grunden og eksisterende bygninger foretages af Nørh & Sigsgård. Igangsætningen primo WITRAZ K/S + wibergarkitekter a/s + midtconsult a/s CASE: Aalborg universitet- Esbjerg

57 IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE Start Slut programfase projektering udførelsesfase DRIFT! Dispositionsforslaget er en designmæssig bearbejdning af det godkendte byggeprogram og ideoplægget.

58 Dispositionsforslagets indhold: bebyggelsesplan der viser disponering af bygninger og friarealer 1:500/1:1000 plan, snit og facader i 1:200/1:500 evt. udarbejdelse af model redegørelse over arealer og bebyggelsesprocent revideret økonomisk overslag (m²-priser) tidsplan for projektering, udbud og udførelse beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske ide, funktioner, miljø, forslag til materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. risikovurdering

59 CASE: Aalborg universitet- Esbjerg - plan dispositionsniveau

60 CASE: Aalborg universitet- Esbjerg - snit dispositionsniveau

61 Start programfase projektering udførelsesfase IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE DRIFT! Slut Projektforslaget en bearbejdning af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet principielle beslutninger er truffet. Det indeholder tekniske og økonomiske detaljer i en så uddybet grad, at bygherren kan tage stilling til om der evt. skal revurderes. For at dette kan finde sted, er det nødvendigt at projektet principielt er løst, hvorfor det er nødvendigt at detail-løse/tage stilling til byggeriets konstruktioner på skitsestade.

62 Projektforslaget indeholder: beliggenhedsplan der viser bebyggelse, veje, p-arealer samt redegørelse for disse arealer, bebyggelsesprocent 1:5000/1:200 resultat af evt. jordbundsundersøgelser plan, snit og facader i 1:100/1:200, dog vises væsentlige detaljer i stor målestok = normalkonstruktioner opstilling af materialevalg installationernes principielle udførelse revideret økonomisk budget (kalkuleret på bygningsdele) Husk Indeks!

63 K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N03 Snit C-C arbejdsbord arbejdsbord arbejdsbord arbejdsbord arbejdsbord arbejdsbord overskabe C2.301 BIO analyselab-tørt 107 m² arbejdsbord arbejdsbord arbejdsbord arbejdsbord C2.303 BIO analyse lab 47 m² bord overskabe rullebord icp arbejdsbord overskabe K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N01 Snit A-A glasskabe C stinkskab m. arb.plads BIO undervisningslab vejesøjle 50 m² afsætningsbord K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N01 Snit A-A overskabe vejesøjle skab køl 4 arb.pl. overskabe bord vejesøjle C2.305 BIO forberedelses lab 31 m² skabe mobile bord 2 stinkskab m. arb.plads overskabe overskabe stinkskab m. arb.plads overskabe skabe C2.307 BIO kemikalierum 14 m² brandsskab m. udsug C stinkskab m. arb.plads BIO undervisningslab vejesøjle 49 m² afsætningsbord 4 arb.pl. bord overskabe vejesøjle 2 stinkskab m. arb.plads K01_LC2_IN_H1_E3_S1_N01 skabe overskabe C2.311 hand. toilet 6 m² C2.309 toilet 3 m² el 4 m² elev 6 m² køleskabe C2.306 BIO forrum 13 m² arbejdsbord m emfang C2.308 BIO klima rum 10 m² bokse the køkken C2.310 BIO kontor 14 m² K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N02 Snit B-B C2.312 BIO kontor 14 m² K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N02 Snit B-B C2.314 BIO kontor 14 m² kopi C2.316 BIO kontor 14 m² C2.222 BIO kontor 10 m² C2.320 BIO kontor 10 m² C2.318 BIO kontor 20 m² AAU-Esbjerg, C2 Matr.nr. : 1 DR Tegn.nr. : Projektforslag BYGHERRE: BYGST K01_LC2_IN_H1_E3_S1_N01 Emne : Indretningsplan, Niveau 03 Mål : 1 : 100 Dato : Udarb. : JMO Kontr. K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N03 Arkitekt WITRAZ Sags nr.: Snit C-C CASE: Aalborg universitet- Esbjerg - plan projektforslagsniveau FILNAVN : C:\Users\jmo\Documents\1222 Aalborg Universitet - Esbjerg_NyC2_jmo.rvt : BU Store Kongensgade 75B, 3. Sal 1264 København K tlf.: Arkitekt wiberg arkitekter Store Kongensgade 75B, 2. Sal 1264 København K tlf.: Sags nr.: Ingeniør midtconsult Viborgvej Herning tlf.: Sags nr.:

64 Arkitekt Arkitekt Ingeniø K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N02 Snit B-B K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N01 Snit A-A (08) Tag (07) Niveau (06) Niveau (05) Niveau (04) Niveau K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N02 Snit B-B K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N01 Snit A-A (03) Niveau AA Matr.nr. : Emne : FILNAVN : C: CASE: Aalborg universitet- Esbjerg - snit projektforslagsniveau

65 programfase projektering udførelsesfase DRIFT! IDEOPLÆG PROGRAM DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKTFORSLAG FORPROJEKT HOVEDPROJEKT UDBUD UDFØRELSE Start Slut Forprojektet formål er myndigheds-behandling, inklusiv endelig afgørelse af krav fra myndigheder og som entydigt grundlag for hovedprojektet. Forprojektet består af et grafisk materiale og en kvalitativ beskrivelse. Nedenstående punkter der er skrevet med kursiv indsendes normalt ikke til myndighederne.

66 Forprojektets indhold: (=myndighedsprojekt) Tegningsmaterialet består af: en beliggenhedsplan der opfylder myndighedernes krav tegninger af plan, snit og facader i mindst 1:100 der opfylder myndighedernes krav til ansøgning om byggetilladelse installationstegninger (vand, varme, el, kloak) beskrivelsen består af:beskrivelse af bygningsdele der fortæller om det trufne materialevalg ajourført tidsplan for projektering og udførelse statiske beregninger, varmetabsberegninger etc. ajourført økonomisk budget ansøgning om byggetilladelse

67 C:\Users\jmo\Documents\AAUE_K01_C2_N01_jmo.rvt K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N04 Snit D-D 39 M10x21 EI2 30-C M10x21 EI2 30-C x1 40 C2.401 BIO materiale lab 68 m² C4.402 BIO partikelrum 59 m² x2 M16x27 EI2 30-C M16x27 EI2 30-C x3 M9x21 EI2 30-C ABDL M14x27 CSa M9x21 EI2 30-C M16x27 EI2 30-C x4 K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N02 Snit B-B M12x21 EI2 30-C C2.404 BIO ny materiale lab 51 m² K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N02 Snit B-B x5 C2.403 BIO olie og gas lab 47 m² M16x27 Uklassificeret x6 M12x21 EI2 30-C C2.406 BIO højtryks lab 12 m² C2.405 BIO M12x21 kemkalie rum EI2 30-C 14 m² M9x21 EI2 30-C C2.408 BIO AOP - vand lab 48 m² x7 x8 Noter: [BLÅ] Bærende konstruktion: REI 60 [BLÅ] Ikke bærende konstuktion: EI 60 [RØD] Bærende konstruktion: REI 60A2-S1,d0 [RØD] Ikke bærende konstruktion: EI 60A2-S1,d0 Signature: Brandsektion K01_LC2_BR_H1_E4_S1_N01 Brandcelle M9x21 Uklassificeret M16x27 CSa M16x27 EI2 30-C M9x21 Uklassificeret C2.410 BIO kontor 14 m² x9 Glas, Klassificeret Glas, Uklassificeret Glas, Uklassificeret - Sprinklet Flugtvej K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N03 Snit C-C M9x21 Uklassificeret C2.412 BIO kontor 14 m² x10 K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N03 Snit C-C R AVS Redningsåbning Brandventilation, Oplukkelig Brandventilation, Ovenlys AVS Central x11 ABDL ABDL Stigerør M9x21 EI2 30-C M9x21 Uklassificeret M9x21 Uklassificeret C2.414 BIO kontor 14 m² C2.416 BIO kontor 14 m² x12 Henvisninger: Dør og Væg-plan: K01_LC2_DV_H1_E0_S1_N01 K01_LC2_DV_H1_E1_S1_N01 K01_LC2_DV_H1_E2_S1_N01 K01_LC2_DV_H1_E3_S1_N01 K01_LC2_DV_H1_E4_S1_N01 M9x21 Uklassificeret M9x21 Uklassificeret M9x21 Uklassificeret x13 C2.422 BIO kontor 10 m² C2.420 BIO kontor 10 m² C2.418 BIO kontor/gr.rum 20 m² R x14 AAU-Esbjerg, C2 Matr.nr. : 1 DR Tegn.nr. : Forprojekt BYGHERRE: BYGST K01_LC2_BR_H1_E4_S1_N01 xi xh xg K01_LC2_ET_H3_EX_S1_N04 Snit D-D xf xe xd xc xb xa A Emne FILNAVN : : Brandplan, Niveau 04 Arkitekt WITRAZ Store Kongensgade 75B, 3. Sal Arkitekt wiberg arkitekter Store Kongensgade 75B, 2. Sal Ingeniør midtconsult Viborgvej 1 Mål : 1 : 100 Dato : Udarb. : JMO Kontr. : HBM 1264 København K tlf.: Sags nr.: København K tlf.: Sags nr.: 7400 Herning tlf.: Sags nr.:

68 Hvad er så det store dilemma?

69 Overgangen mellem faserne og it-redskaberne...

70 er der noget vi har glemt?

71 anvendelige redskaber og checklister:

72 PROJEKT KOMPLEKSITET KLASSIFIKATION Projekt (nr./navn) Følg Ramboll Tender Managment for dette brug j kt 2-RTM tjekliste arket Ansvarlig (navn) HONORAR: DKK ca. 0,00 million Dato PBU INVOLVERING: >Klik her og vælg PBU bidrag< EGENSKABER FORVENTET HONORAR KONTRAKTTYPE STRATEGISK VIGTIGHED FOR FORRETNINGEN PROCESRISICI BESKRIVELSE AF LAV KOMPLEKSITET Lille projekt i sammenligning med Rambølls erfaringer med markedet. Standard Rambøll aftale eller kontrakt i overensstemmelse med nationale industristandarder med indenlandske kunder og projekter i lokal kontekst. Lille strategisk vigtighed for forretningen. Både for kunden og for Rambøll. Lille indflydelse på et strategisk niveau. Velkendt løsning, kendte processer, kendt lokalitet, teknisk ligetil, overensstemmelse med tidsplan er ikke forretningsmæssigt kritisk. Få interne og eksterne grænseflader. VURDERING AF GRAD AF KOMPLEKSITET BESKRIVELSE AF HØJ KOMPLEKSITET Stort projekt i sammenligning med Rambøll erfaringer med markedet. Ikke-standard kontrakt i internationalt miljø og med erstatningsansvar, copyrights og/eller forsikringskrav, der er forskellig fra de grænser som er accepterede standard i Rambøll. Meget stor strategisk vigtighed for forretningen. Både for kunden og for Rambøll. Meget stor indflydelse på et strategisk niveau. Ny løsning, nye processer, ukendt lokalitet, teknisk kompliceret, stram tidsplan, overensstemmelse med tidsplan er forretningsmæssigt kritisk. Mange kritiske interne og eksterne grænseflader. BEMÆRKNINGER INTERESSENTER SAMLET SCORE Få interessenter, overkommelige myndighedskrav, ingen indflydelsesrige opponenter til projektet - inklusive en velkendt kunde, og vores projektorganisation er enkel med kun få projektmedarbejdere. SAMLET SCORE = 0 PROJEKT KLASSIFIKATION = Muligt RPM+ projekt. PROJEKT KLASSIFIKATION Angiv kompleksiteten ovenfor Komplicerede interessentforhold, muligvis problematiske myndighedskrav, indikation af betydelig modstand fra større interessenter, stort behov for intern koordinering - inklusive en ukendt kunde, eller vores projektorganisation er kompleks eller med mange projektmedarbejdere. Overvej at følge: Guide til projekter med lav kompleksitet Copy of Q00-02-v5.3-dk_Interaktive_projektplan.xlsm 1-Klassifikation 1/2

73 GUIDE TIL PROJEKTER MED LAV KOMPLEKSITET Projekt: Dato: Initialer: GRUNDLAG FOR AT BRUGE DENNE GUIDE Hvis det konkluderes, at projektet er CR-kritisk, skal projektet klassificeres som medium eller høj komplekst og den Interaktive Projektplan skal benyttes - Link Nedenstående kan, men skal ikke, udfyldes som en tjekliste. HUSK ALTID (* = obligatorisk at dokumentere, ** = anbefalet at dokumentere) EMNER CREATION AND INITIATION PHASE (TILBUDSFASEN) 1. Rambølls generelle forretningsbetingelser * (eller tilsvarende dvs. betingelser, der er mindst lige så gode for Rambøll), skal indgå i tilbuddet og senere være en del af aftalen Jura/Aftaler/RDK s generelle forretningsbetingelser 2. Kontrakt* der skal eksistere en form for aftale, som indeholder en beskrivelse af, hvad Rambøll skal levere. En bekræftende mail på vores fremsendte tilbud er ok Jura/Aftaler 3. Fuldmagt det skal være en person med fuldmagt, der underskriver (eller medunderskriver) tilbuddet/aftalen. Mht. til tilbud kan afdelingslederen alternativt have set og godkendt tilbuddet, inden det fremsendes (godkendelse dokumenteres fx ved mail) Jura/Fuldmagter 4. Økonomi opret og vedligehold projektet og budgettet i Maconomy 5. Ressourcer sørg for, at de nødvendige ressourcer er reserveret til opgaven (fx i RESPLAN) PLANNING PHASE (PLANLÆGNINGSFASEN) 6. Dokumenthåndtering opret projektet i ét af de godkendte dokumenthåndteringssystemer (fx RamDoc eller ProjectWise) og sørg for, at det er formidlet ud til projektholdet - Procedure (Q03) 7. MailArchive sørg for, at projektets mails arkiveres i MailArchive (alternativt gemmes der direkte i dokumenthåndteringssystemet) - Procedure (Q03) 8. Benefits identificer hovedleverancer og benefits (udbytte/værdi/mål) for projektet og for Rambøll. Kommuniker resultatet til projektholdet Værktøj (RPM01) 9. Interessenter identificer, kategoriser og fastlæg en strategi til at håndtere hovedinteressenter. Kommuniker resultatet til projektholdet Værktøj (RPM02) 10. Risici og muligheder identificer risici. Hvis der identificeres væsentlige risici, skal de håndteres jf. beskrivelsen. Kommuniker resultatet til projektholdet Værktøj (RPM03) 11. Front loading** identificer manglende informationer/svar på spørgsmål og tildel projektmedlemmerne ansvar for at skaffe svarene. Det anbefales, at resultatet dokumenteres. Kommuniker resultatet til projektholdet Værktøj (RPM05) BEMÆRKNINGER

74 GUIDE TIL PROJEKTER MED LAV KOMPLEKSITET EXECUTION PHASE (GENNEMFØRELSESFASEN) 12. Kick-off møde** gennemgå agendaen ved et kort møde med projektholdet. Det anbefales, at der tages referat af mødet. Overvej at involvere kunden i kick-off mødet Værktøj (RPM06) 13. Visuel planlægning følg beskrivelsen i relevante delfaser. Dette er ikke obligatorisk, hvis projektet er et fast-track projekt (fx et par dages arbejde med en meget lille organisation) - Værktøj (RPM07) 14. Projektmøder følg proceduren i relevante delfaser. Dette er ikke obligatorisk, hvis projektet kun omfatter få dages arbejde eller har en meget lille organisation - Procedure (Q05) 15. Kvalitetssikring* alle leverancer skal kontrolleres (fx notater og rapporter) inden de frigives til kunden typisk som normal kontrol. I nogle tilfælde kan egenkontrol være tilstrækkelig og i sjældne tilfælde vil det være nødvendigt med skærpet kontrol. Det er obligatorisk at dokumentere normal og skærpet kontrol Procedure (Q04) Kontrolblanketter 16. Projektgrundlag, -organisation og -planlægning følg procedure og dokumenter, hvis det vurderes relevant - Procedure (Q02) 17. Arbejdsmiljø under projektering følg proceduren og håndter krav til arbejdsmiljø under projekteringen, hvilket omfatter: a. Informer kunden om eventuelle forundersøgelser, som det anbefales kunden at igangsætte* b. Valg af løsninger, som belaster arbejdsmiljøet mindst muligt c. Informer kunden om arbejdsmiljømæssige krav, som kunden skal efterleve (bygherrens pligter)* Procedure (Q10) Vejledninger 18. Decision gate møder* hold et kort møde med projektejeren ved afslutningen af hver delfase (hvis der er nogen) i gennemførelsesfasen. Dokumenter beslutningen fx i en mail Værktøj (RPM04) PROJECT CLOSING PHASE (PROJEKTAFSLUTNINGSFASEN) 19. Projektevaluering** gennemgå agendaen ved et kort møde. Det anbefales at tage referat af mødet. Overvej at involvere kunden i projektevalueringen Værktøj (RPM08) 20. Videndeling(*) følg beskrivelsen (fx opdatering af referencer og CV er). Det er kun obligatorisk at udarbejde en lessons learnt rapport hvis projektet indeholder ekstraordinære innovationstiltag eller er særlig faglig/organisatorisk komplekst Værktøj (RPM08)

75 GUIDE TIL PROJEKTER MED LAV KOMPLEKSITET HUSK, HVIS RELEVANT EMNER 1. Underrådgiver* hvis der benyttes en underrådgiver på projektet, skal procedure (Q08) følges og kontrakten skal dokumenteres Jura/Aftaler/Underrådgivningsaftaler 2. Ændringer* sørg for at eventuelle ændringer, der aftales i løbet af projektet, bliver vurderet og dokumenteret - Procedure (Q01) 3. Afvigelser* Hvis der laves en fejl på projektet, der koster Rambøll mere end DKK, skal der udfyldes en afvigelsesblanket - Procedure (Q11) 4. Peer review hvis det er første gang, du er projektleder for et projekt, anbefales det at gennemføre et peer review - Procedure (Q06) 5. Arbejdsmiljø i overensstemmelse med OHSAS 18001* hvis det er krævet, at vi efterlever OHSAS på projektet, følg proceduren - Procedure (Q10) 6. Miljøledelse* hvis der er særlige miljømæssige påvirkninger på projektet eller hvis det kræves, at vi efterlever ISO 14001, følg proceduren - Procedure (Q09) 7. CSS hvis projektets honorar er større end kr., skal der planlægges (eller fravælges) en kundetilfredshedsundersøgelse i CSS BEMÆRKNINGER

76 Hvad skal der til for at et projekt lykkes? Ifølge adspurgte projektledere, er der 8 faktorer der gør sig gældene (i prioriteret rækkefølge): 8 vigtige faktorer for at et projekt skal lykkes: 1. FÆLLES KLARE MÅL formål projektmål successkriterier - kvalitet / tid / penge! 3. ACCEPT FRA MÅLGRUPPER interessenter kortlægges hvem bestemmer hvad? hvem skal høres? hvem skal informeres? 5. GOD STYRING åben vurdering af sagens økonomi løbende sammenfatning 7. INTELLIGENT LEDELSE løbende vurdering - holder forudsætningerne? skal kursen ændres? 2. ENGAGEMENT motivation glæden ved projektet 4. KLAR ANSVARS- OG ROLLEFORDELING hvem gør hvad? hvem er stand-in? kan alle tage de beslutninger de skal? 6. GOD PLANLÆGNING fastholde projektindhold og resultat stramme tidsplaner sikrer fremdrift møder der handler om det der lykkes møder hvor der tages beslutninger 8. EVALUERING & LÆRING hvad lærte vi ved den gode sag? hvad lærte vi ved den dårlige sag?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes På vej mod bæredygtighed i byggeriet GUIDE Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere