Standard for Programoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for Programoplæg"

Transkript

1 Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme

2 PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst er vejledning, som slettes i det konkrete programoplæg. I henhold til byggeregulativets fasebeskrivelser er programoplægget det indledende dokument i programfasen, hvor bygherrens første tanker og idéer konkretiseres. Programoplægget indeholder analyser af de forhold, der har afgørende betydning for gennemførelsen af den aktuelle opgave. Programoplæg kan udarbejdes af driftsområdet eventuelt med bistand fra Byggeri og Ejendomme og godkendes administrativt i sektorområdet. Typisk indhold Programoplægget indeholder normalt følgende: Behov og funktion: Beskrivelse af projektets konkrete formål, behov og funktion, herunder afgrænsning og beskrivelse af målgruppe. Tid og økonomi: Hovedtidsplan for projektet. Økonomisk overslag vedrørende anlægsudgifter og driftsudgifter baseret på antal brugere og det forudsatte arealbehov. Projektorganisation: Fastlæggelse af projektorganisation og nedsættelse af projektgruppe med projektets interessenter. Bæredygtighed: Herunder beskrivelse af energi, miljø og totaløkonomiske betragtninger. Særlige forhold: Beskrivelse af projektets krav til driftskapacitet, og indstilling om afvigelser fra godkendelsesprocedurer Stillingtagen til udbuds- og entrepriseform. Eventuel arealerhvervelse. Behovs- og funktionsundersøgelsen tager udgangspunkt i den nuværende situation og den forventede fremtidige udvikling. Undersøgelsen omfatter en analyse af arten og omfanget af lokalebehov samt sammenhæng mellem funktioner. Undersøgelsen bør indeholde en oversigt over alle de aktiviteter, der er nødvendige for at opgaven kan udføres, herunder oversigt over alle kategorier af lokaler, personale, maskiner og større inventar, som er nødvendige for de enkelte funktioner. Derefter kan de økonomiske konsekvenser beregnes, hvorefter der foretages en vurdering af totaløkonomien. De relevante dele af undersøgelserne samles i programoplægget.

3 1 STAMOPLYSNINGER Her anføres Adresse for projektets placering Evt. andre relevante stamoplysninger (matrikel nummer, BBR oplysninger m.v.) 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE Redegørelse for projektets formål og idégrundlag. Resumé af eventuelt gennemførte analyser Henvisning til eventuelle særlige indsatsområder Eventuelle overvejelser over projektets organisatoriske tilknytning når det ibrugtages Eventuelle oplysninger om det nærmere behandlingsmæssige indhold Specielle arbejdsmiljømæssige krav med væsentlig betydning for projektet Ved mindre anlægsopgaver (op til 10 mill. kr.) beskrives projektet udførligt allerede i programoplægget, som forelægges Direktionen og Forretningsudvalget med henblik på forelæggelse for Regionsrådet. Mindre anlægsopgaver kræver ikke yderligere politisk behandling. Endeligt anlægsregnskab fremlægges til administrativ godkendelse i direktionen. Større anlægsopgaver (over 10 mill. kr.) kræver udover behandling på baggrund af programoplæg, yderligere en behandling i Direktion, Forretningsudvalg og Regionsrådet på baggrund af projektforslag. Endeligt anlægsregnskab forelægges Direktionen og Forretningsudvalget med henblik på forelæggelse for Regionsrådet. Ved totalentreprise se Byggeregulativ for Region Midtjylland. Såfremt licitationsresultatet ikke muliggør en løsning af byggeopgaven indenfor den fastsatte bevilling forelægges sagen for Direktion og forretningsudvalg med henblik på en samlet forelæggelse for Regionsrådet. 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE Projektets funktionskrav Projektets kapacitets- og arealkrav Endvidere anføres Normeringsmæssige konsekvenser, herunder grundlaget for beregning af de afsatte personaleressourcer fx specificering i forhold til vagtplan, faggrupper mv. og lignende oplysninger 4 LOKALISERING Programoplæg Revideret januar 2015 Side 2

4 Overvejelser vedr. projektets fysiske placering, herunder om behovet kan opfyldes ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende bygninger Planlovsmæssige forudsætninger Endvidere anføres Krav eller ønsker til evt. etapeopdeling og udvidelsesmulighed Forslag vedr. erhvervelse af jord/ejendom med angivelse af planlovsmæssige forudsætninger 5 TIDSPERSPEKTIV Projektets hovedtidsplan i en mere detaljeret tidsplan og forudsætning optagelse i budgettet pr. xx eller anlægsbevilling pr. xx 6 INTERESSENTER Her anføres efter en foreløbig vurdering Projektets eksterne interessenter, fx plan- og bygningsmyndigheder mv. Projektets interne interessenter 7 RISIKO Her anføres efter en foreløbig vurdering Projektets projektmæssige usikkerhed (placering, indretning mv.) Projektets økonomiske usikkerhed med angivelse af skønnet usikkerhedsmargen med henblik på udarbejdelse af en nærmere risikoanalyse, evt. som selvstændigt notat 8 ØKONOMI Nærmere økonomisk skøn over anlægsudgifter med angivelse af indekstal og de nærmere beregningsforudsætninger, fx xxx m² á xxx kr. Der laves et skema med angivelse af den ansøgte bevilling i alt og rådighedsbeløbende fordelt på budgetår og overslagsår. Endvidere angives fordeling af bevilling på følgende poster: rådgivningsydelser håndværkerydelser uforudsete udgifter øvrige udgifter. Nærmere økonomisk skøn over driftsudgifter opgjort i o personaleudgifter, o afledt teknisk drift o vedligeholdelse o øvrige udgifter med henblik på indarbejdelse af eventuelle justeringer i anlægs- og driftsbudget. Programoplæg Revideret januar 2015 Side 3

5 9 BUDGETREDEGØRELSE Her anføres hvorledes/i hvilket omfang de skønnede udgifter, herunder udgifter til evt. grunderhvervelse, er optaget i anlægs- og driftsbudgettet. 10 BÆREDYGTIGHED. Her anføres overordnet kortlægning af projektets bæredygtighed samt energiog miljø-påvirkninger. Det anføres, hvilke forhold, der særligt vil være fokus på ved projekteringen. Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for bæredygtigt byggeri udarbejdet af Byggeri og Ejendomme. 11 PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM Her anføres forslag vedr. evt. antagelse af rådgiver samt udbuds- og entrepriseform - Se tærskelværdier side i Byggeregulativet. 12 PROJEKTORGANISATION (Her anføres oplysninger om den foreslåede projektorganisation) 13 KONTAKTPERSON 14 KONKLUSION På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles at (vedr. projektet) at (vedr. anlægsøkonomi) at (vedr. driftsøkonomi) at (vedr. finansierings mulighed) at (vedr. udbudsform rådgiver og entrepriseydelser) at (vedr. bæredygtighed) Programoplæg Revideret januar 2015 Side 4

6 Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 3, revideret juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Baggrunden for Styringsmanualen... 5 3. Projektbeskrivelse... 7 3.1. Vision... 7 3.2. Plangrundlag...

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Vejledning 2008-12-02 nr. 73 for bygherre

Vejledning 2008-12-02 nr. 73 for bygherre Vejledning 20081202 nr. 73 for bygherre Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Forord Til afløsning af Bygherrevejledning 2003 (BV 03) udsender Erhvervsog Byggestyrelsen

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus Godkendt af Regionsrådet for Region Midtjylland den 23. januar 2013 Administrativ opdatering godkendt 26. februar 2014 Projektafdelingen

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere