Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014"

Transkript

1 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr , Version 7

2 Udviklingsplan for Rolands Gruppe i Skalbjerg:... 3 Formål:... 3 Indsatsområder / Målsætning for udviklingsplanen:... 3 Synlighed af udviklingsplanen:... 3 Udviklingsplanens 4 indsatsområder: Beskrivelse og tidsramme Indsatsområde: Gruppen vil have flere spejdere: : Synlighed: : Aktiviteter: Status: under udarbejdelse, nedsættelse af gruppe aktivitets / agitationsgruppe : Agitation, finde og motiverer nye spejdere: Status: varetages af aktivitets / agitationsgruppe... 4 Aktionsplan: 1. indsatsområde: Flere spejdere Indsatsområde: Styrket forældre samarbejde: : Arbejdsdag: : Avisindsamling: : Forældre kontakt:... 6 Aktionsplan: 2. indsatsområde Øget forældresamarbejde: Indsatsområde: Styrke fagligheden i spejdernes kerneværdier : Evaluering af aktiviteter : Den røde tråd: : Uddannelse af ledere og spejdere:... 8 Aktionsplan 3. indsatsområde Styrke fagligheden i spejderne kerneværdier: Indsatsområde: Gruppens skal styres økonomisk forsvarligt: : Pengegivende arrangementer: : Økonomisk fokus, samt tydeliggørelse af udviklingsplanen Aktionsplan 4. indsatsområde Økonomisk forsvarlig styring: Udførte punkter fra udviklingsplanen: Side 2

3 Formål: Udviklingsplan for Rolands Gruppe i Skalbjerg: - Udarbejde en udviklingsplan for Rolands Gruppe i Skalbjerg - Planen skal løbe over en 1 års periode, Løbende fra til Der er udvalgt 4 udviklings område, udarbejdet i samarbejde med Gruppens ledere samt Bestyrelsen, senest udviklingsplan møde afholdt: 20. oktober Der er vedtaget en plan for udførelsen af gruppens udviklingsplan, den synliggøres for relevante person og grupper. Indsatsområder / Målsætning for udviklingsplanen: Indsatsområde 1: Gruppen vil have flere spejdere: Mål: at have 40 medlemmer inkl. Ledere december 2014 Indsatsområde 2: Gruppens forældresamarbejde skal styrkes: Mål: Forældre inddrages i mindst tre typer af arrangementer pr. år Indsatsområde 3: Gruppen ønsker at styrke fagligheden i spejdernes kerneværdier Mål: Kunne synliggøre overfor forældre og spejdere, at Rolands Gruppe følger en rød tråd i gennem barnets spejderliv. Indsatsområde 4: Gruppens skal styres økonomisk forsvarligt: Mål: pr at have over dkk i egenkapital. Samt at øge tilgangen af midler fra fonde, annoncering, avisindsamling og pengegivende arrangementer. Synlighed af udviklingsplanen: Udviklingsplanen skal være et værktøj til at udvikle gruppen. Derfor er det vigtigt at udviklingsplanen er kendt for alle både i gruppen samt af pårørende til gruppens spejdere og andre relevante personer. Udviklingsplanen skal altid kunne tilpasses hvis dette skyndes nødvendigt. Ændringer til planen vedtages i samarbejde mellem bestyrelsen og lederne af Rolands Gruppe. Side 3

4 Udviklingsplanens 4 indsatsområder: Beskrivelse og tidsramme 1. Indsatsområde: Gruppen vil have flere spejdere: Mål: At have 40 medlemmer inklusiv ledere i 2014 pr. 1. oktober, dette søges opnået ved følgende handlinger: 1.1: Synlighed: Færdiggørelse af Bålhytte: underlag i hytten, samt oliering, planlagt udført i : Aktiviteter: Status: under udarbejdelse, nedsættelse af gruppe aktivitets / agitationsgruppe 6).: Der sættes fokus på kvaliteten af spejderaktiviteterne, det skal veksle mellem undervisning og sjove aktiviteter. Aktion: Skabe en råd tråd igennem spejderarbejdet fra Mikro til Klan. Denne plan synliggøres og formidles til gruppen og forældre. Målet er at kunne redegøre for hvad vi som Rolands Gruppe mener, er gode spejder aktiviteter. Samt hvordan vi sikre vi leverer gode spejder oplevelser til spejderne i gruppe. 1.3: Agitation, finde og motiverer nye spejdere: Status: varetages af aktivitets / agitationsgruppe Side 4

5 Aktionsplan: 1. indsatsområde: Flere spejdere Handling Ansvarlig Deltagere Aktion, bemærkninger Udvikling i projekt 2. etape af Make over af Spejdergrunden Bål hytte Spejderpladsgruppe Henrik Jan Martin Mangler oliebehandling, samt underlag ibål hytte 75% Agitation: 2014 Pia og Tina Alle Materialle i forbindelse med skolestart. Kontakte gymnastik forældre. De Flere spejder ledere Tina Tina Jan Nye ledere, skrives på facbook, hjemmeside50 0 % 50% 3. etape af Makeover af spejdergrunden Spejderpalds gruppen Skur bygges, grill plads, Rafte stativ. Grund omkring udgangen og troldehulen 50 % Side 5

6 2. Indsatsområde: Styrket forældre samarbejde: Mål: Forældre inddrages i mindst tre typer af arrangementer pr. år 2.1: Arbejdsdag: 1).: Der laves arbejdsdag 1 gang om året. Det planlægges så der er aktiviteter for alle. Aktion: Planlægning af arbejdsdag for Hvad skal der laves på dagen, hvor mange kræves til opgaven, udarbejdelse af indbydelse. 2.2: Avisindsamling: 2).: Forældrene inddrages fortsat i avisindsamling Aktion: Hvem står for avis indsamlingen, tilmeldinger, ansvarlig for kontakt til kommunen. Avis indsamlingen slutter pr. 31. April Der er ikke fundet en ny løsning for spejderne. Afventer oplæg fra Assens forsyning. Alternativer skal overvejes. Vi tjener ca kr/ år for denne aktivitet. 2.3: Forældre kontakt: 1).: Forældre er altid velkomne til møderne, men inviteres til specifikke spejdermøder, Der er forældre kaffe til møderne Aktion: Planlægning af hvornår og hvordan kaffe møder, skal holdes 2).: Der gives mere information til forældrene elektronisk i form af s, sms samt nyhedsbreve Aktion: Hvem vedligeholder system, fastsættelse af hvordan det gøres lettest muligt, hvad skal kommunikeres ud via de forskellige kanaler. Side 6

7 Aktionsplan: 2. indsatsområde Øget forældresamarbejde: Handling Ansvarlig Deltagere Aktion, bemærkninger Arbejdsdag 2014 Henrik Ledergruppen / bestyrelsen, forældre og spejdere Udvikling i projekt 100% Avisindsamling 2014: Jan Gruppens forældre Sidste indsamling 8. marts % Forældre arrangementer Leder af de enkelte grene Afholdes grenvis 25% Kommunikation til forældrene Alle Hovedparten af kommunikationen sendes via mail. (DDS mail) 100 % forløbende Vedligeholdelse af DDS mail Jan Gruppen I forbindelse med kontingent opkrævninger, spørges til og andre kontakt oplysninger. Hermed sikres vi har et opdateret system. 100 % Fortløbende Side 7

8 3. Indsatsområde: Styrke fagligheden i spejdernes kerneværdier Mål: Kunne synliggøre overfor forældre og spejdere, at Rolands Gruppe følger en rød tråd i gennem barnets spejderliv. 3.1: Evaluering af aktiviteter: 1).: Refleksion og evaluering af vores aktiviteter i relation til DDSs værdier, samt Feedback og dialog med spejdere og forældre. Aktion: Finde og synliggøre DDS mål for aktiviteter. Udarbejder en nem måde at evaluerer aktiviteterne i gruppen. Evaluering er kun god hvis det analyseres og medtages i fremtidige aktiviteter. 3.2: Den røde tråd: 2).: Spejdermøderne planlægges over tidsrum og i relation til rød tråd Aktion: Planlægning af møder, synliggøres på hjemmesiden. 3.3: Uddannelse af ledere og spejdere: 3).: Flere ledere på kursus Aktion: Hvor mangler vores ledere viden og kendskab. Hvilke kurser tilbydes. 4).: Patruljeleder og assistenter tilbydes kursus Aktion: Hvilke kurser skal vi tilbyde vores PL og PA er. Hvornår skal vi tilbyde kurserne Side 8

9 Aktionsplan 3. indsatsområde Styrke fagligheden i spejderne kerneværdier: Handling Ansvarlig Deltagere Færdig dato Bemærkninger Hvad er Rolands værdier Planlægninger af møder. Lederne Opsætte forventninger til udførelse af planlægningen Lederkurser: hvilke kurser er relevante, hvilke kurser tilbydes hvornår PA og PL kurser Hvilke kurser findes, hvornår og til hvem skal de tilbydes. Lederne Grenvis Lederne undersøge om der er relevante kurser Planlægges af lederne Side 9

10 4. Indsatsområde: Gruppens skal styres økonomisk forsvarligt: Mål: pr at have over dkk i egenkapital. Samt at øge tilgangen af midler fra fonde, annoncering, avisindsamling og pengegivende arrangementer Egenkapital: : kr : kr : kr. ( fra Foinia Fond udbetalt i november 2012) : kr. 4.1: Pengegivende arrangementer: 1).:Der laves flere pengegivende arrangementer Aktion: Nedsættelse af en gruppe. Gruppen foreslår og er ansvarlig for denne aktivitet. Der forsøges planlægning minimum 1 år ad gangen. Herunder også søgning af fonde 4.2: Økonomisk fokus, samt tydeliggørelse af udviklingsplanen Der er fokus på hvad pengene bruges til og der handles økonomisk. Udviklingsplanen holdes levende Aktion: Det tilstræbes at følge budgettet. Penge krævende aktiviteter, skal indregnes i budget inden de kan bruges. Det vil sige det skal tilstræbes at planlægge specielle aktiviteter op til et år før penge skal anvendes. Side 10

11 Aktionsplan 4. indsatsområde Økonomisk forsvarlig styring: Handling Ansvarlig Deltagere Færdig dato Bemærkninger Pengegivende arrangementer: Planlægning og udførelse af arrangementerne Jan Hjælp med messe opbygning (1 gang pr. år) Har ikke deltaget % gennemført Søgning af fonde Jan Jan Har søgt Albanifonden, Oktober 2013, resultat: negativt Prioriteringsliste af ønsker Annoncering i Rolands posten Lederne Jan Jan Juni 2014 Juni 2014 Skal være klar inden budget lægning i november 2014 Mål for kr- 85% Mål 2014: 4000 kr. Koordinering af budget med ledergruppen inden budgetlægning i september-oktober Jan Henrik + ledergruppen Dec 2014 Budget forslag i 1. version i November 2014, Side 11

12 Udførte punkter fra udviklingsplanen: Indkøb af nyt spejderflag Jordtag på shelteren Etablering af spejderplads gruppe Nedlæggelse af gammel bålplads Ny forplads, med grill sted Nedtagning af gammel rafte stativ Agitation 2012 og 2013, ved omegnes skoler Udarbejdelse af brochure omkring gruppen Arbejdsdag 2012, Arbejdsdag 2013 Oprettelse af kultur med udsendelse af informationer, elektronisk, via, og Hjemmeside Deltagelse i messeopbygning: 2010,2011,2012 Sponsorat fra: Rotary til telt, Sponsorat fra Fionia Banken til spejdergrunden Annoncering i Roland posten, 2011, 2012, 2013 Økonomisk stabilitet i gruppen, 2011, 2012,2013 (over i egenkapital pr ) Side 12

13 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Invitation til Grupperåd 2014

Invitation til Grupperåd 2014 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10:00 13.30 i Sambo Hanehøj

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: 9837 1302, e-mail: pingvinen@pingvinen.eu Bestyrelsens beretning 2010/2011 2010 learning by doing Ved generalforsamlingen sidste

Læs mere

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Engelsborgskolen Indhold Aktive forældre er en forudsætning for en god skole 4 Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? 4 Hvilken rolle kan kontaktforældrene

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere