Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl. 1000 i Odense"

Transkript

1 Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon Telefax august 2003 Bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl i Odense Sager til behandling: 5. IT hos uv-jagt 6. Deltagelse på arrangementer i de nordiske dykkerforbund 7. International CMAS sommerlejr Markedsføring af Dansk Sportsdykker Forbund 9. Dykning med børn 10. Klubbers lån af forbundsudstyr 11. Procesforløb Ungdomsvenligt forbund 12. Udnævnelse af CMAS**** sportsdykker 13. Repræsentanter i Dykkerrådet 14. Retssagen efter ulykken Henrik Dyrebjerg Pedersen 15. Ny nitroxuddannelsesstruktur 16. Fridykning apnea i Dansk Sportsdykker Forbund 17. Dansk Sportsdykkerforsikring 18. Henvendelse fra Holbæk Dykkerklub 19. Instruktører i Dansk Sportsdykker Forbund 20. Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund 21. Helhedsrådgivning På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal (JIP) Michael A.S. Hansen (MASH) Carsten E. Woetmann (CEW), referent Kim Hansen (KH) Jørn Christoffersen (JC) Afbud/ferie: Ingelise Knudsen (IK), sekretariatet Kim Saaby (KS) Michael B. Sørensen (MBS) Stig Lyngby (SL) Torben Tang (TT) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. ad 1. Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsordenen ad 2. Dagsordenen blev godkendt. 3. Budgetopfølgning SL giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i DSF. Videre behandles følgende økonomisager: 3.1. Overheadsamlingen 42 OH-samlinger á 1.500,00 = ,00 ekskl. moms ,00 Ny pris iflg. hjemmeside 498,00 = ,00 ekskl. moms ,80 Afskrivning over driften ,20 ad 3. Flere kredse og udvalg mangler at gennemføre aktiviteter i første halvår. Ellers ser der godt ud. ad 3.1. Godkendt. Overheadsamlingen sælges nu for 495,- kr. ad 3.2. Udsættes til senere, da der er aftalt et møde mellem Kim Neubert, Søren Neubert og IK ad 3.3. EM i Finne- og Apparatsvømning findes i eget budget Ekstrabevilling til uv-rugby Landsholdene (specielt herrelandsholdet) har kraftigt overskredet deres samlede budget for træningssamlinger, og der er derfor ikke flere budgetmidler til resten af året. Udvalget søger derfor om en ekstrabevilling på kr. til afholdelse af landsholdstræninger i slutningen af andet halvår Fortsætter

2 (fortsat) 3.3. EM finne- og apparatsvømning Budgettet i forbindelse med EM i finne- og apparatsvømning viser sig ikke at holde, da budgetteringsformen ikke er hensigtsmæssig. Da forholdet om egenbetaling og tilskud ligger på enkeltpersonen og ikke på den samlede deltagelse i EM gør, at der ved det store antal kvalificerede opstår behov for en større beløbsramme tilskud end budgetteret. Der søges derfor om en ekstrabevilling på kr til EM. 4. Godkendelse af udvalgsmedlemmer Følgende indstilles til godkendelse i de respektive udvalg: ad 4. Alle blev godkendt Ken Bordig (Rødovre Sportsdykkerklub), Teknisk Udvalg 4.2. Mette Hughes (Vedbæk Sportsdykkerklub), Teknisk Udvalg 4.3. A. B. D. Døssing (Orca Allerød), Uv-rugby 4.4. Henrik B. Nielsen (Herlev Dykkerklub Jernlungerne), Uvrugby 4.5. Flemming Schioedt (Nørresundby Sportsdykkerklub), Uvrugby 4.6. Per Kenneth Mortensen (Aqua Quick), Uv-rugby 4.7. Thomas Mørk (Flipper), Uv-rugby 5. IT hos uv-jagt Da uv-jagtudvalgets meget gamle bærbar PC netop er gået i stykker, og da det ikke kan betale sig at få den lavet, søger vi om kr. til køb af en ny bærbar PC til udvalget. ad 5. Intet IT tilhører et udvalg alt hører til Forbundet og sættes herefter i udlån hos en bruger. Ole Nielsen fra uv-jagt får enten en ny PC i udlån eller muligheden for tilskud til indkøb af sin egen. Vi skal blandt andet bruge den til: Referatskrivning under årsmøde og udvalgsmøder mv. Til stævner som FM, udtagelsesstævne, træningslejr og NM fører vi løbende bogføring af stævneudgifterne Vi vil (modsat nu) kunne bruge det levende søkort til nationale stævner (vi har det på cd) Vi har planer om at lave et program (evt. i Excel eller som en database) som ud fra nogle få indtastninger selv beregner stillingen til de konkurrencer vi afholder. Manuelt kan det godt tage 1½ timer at beregne det. Ved diverse omposteringer kan vi nok selv finde kr. i vores budget for 2003 til købet. Det vil sige at vi reelt søger om en ekstrabevilling på kr. til købet. Næste gang vi gerne skulle bruge en bærbar PC er til NM i Danmark den september Indstillet af Uv-jagt 6. Deltagelse på arrangementer i de nordiske dykkerforbund På nordisk møde i maj blev lavet en hensigtserklæring om deltagelse på arrangementer i de øvrige nordiske landes dykkerforbund det være sig sommerlejr, instruktørkonference, repræsentantskabsmøde og lignende. Der ønskes en drøftelse af hensigten og udmøntningen heraf. ad 6. Hensigtserklæringen blev godkendt. Konsekvenserne skal indarbejdes i budgettet for 2004 og fremefter. Indstillet af Kim A. Hansen 7. International CMAS sommerlejr 2004 CMAS Youth Commission har et ønske om at lave en international sommerlejr, men mangler viden og erfaring til at gennemføre den. Derfor har CMAS anmodet Dansk Sportsdykker Forbund om assistance til udvikling og afvikling af den første. Efter indstilling fra Ungdomsudvalget sættes der dog en minimumsalder, så man sikrer et fagligt udbytte af deltagelsen. Lejren laves i forlængelse af vores eksisterende sommerlejr og skal have form som ungdomslederlejr. Der ønskes en drøftelse af CMAS anmodning. ad 7. Det blev besluttet at imødekomme CMAS anmodning, og afholde en International CMAS sommerlejr for ungdomsledere i forlængelse af vores sommerlejr (uge 27). Budget fremlægges på næste møde. Indstillet af Kim A. Hansen

3 8. Markedsføring af Dansk Sportsdykker Forbund I forbindelse med synliggørelse af vores forbund er et vigtigt element vores markedsføring. Fælles design og branding er midler som bør være med til at skabe større opmærksomhed omkring alle de aktiviteter og ressourcer Dansk Sportsdykker Forbund består af. Hvordan skal vi opnå større synlighed og hvorledes skal vi markedsføre os i fremtiden? Der ønskes en drøftelse af sagen, som skal danne grundlag for det videre arbejde. ad 8. Det blev besluttet, at nedsætte en gruppe bestående af KS, JC, CEW og Stig, der laver et udkast til det videre arbejde med markedsføringen. Når grundlaget er på plads nedsættes arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige udvalg, til iværksættelse af markedsføringen. Indstillet af Carsten E. Woetmann 9. Dykning med børn Efter beslutning på møde gav DSF støtte til 4 personers kursus i dykning med børn. Der har tilsyneladende været nogle misforståelser om i hvilken sammenhæng personerne deltog. Derfor er det vigtigt at understrege, at det udelukkende var opbakning til et par instruktører der søgte støtte for at udvikle et nyt område af dykningen. Deres tilbagemelding på kurset er, at det er et relevant område, som DSF bør kigge nærmere på. Blandt andet fordi børnene vil gå andre steder hen og dykke, hvis ikke DSF kan klare opgaven. På den baggrund har Ungdomsudvalget ansøgt om 2 pladser til førstkommende kursus i dykning med børn der afholdes i Europa. Dette skal bruges til at blive fagligt i stand til de videre overvejelser og drøftelser i en eventuel udvikling af området i Danmark. ad 9. Ungdomsudvalget har ytret interesse i at undersøge emnet nærmere. SL kontakter ungdomsudvalget omkring den videre sondering. Bestyrelsen imødekommer ungdomsudvalgets ønsker om uddannelse på området. 10. Klubbers lån af forbundsudstyr På baggrund af beslutning på møde har MASH udarbejdet et udkast til politik for klubbers lån af forbundsudstyr. Udkastet er vedlagt som bilag 1. ad 10. Politiken blev godkendt med nogle få korrektioner. Dette indebærer, at udlån kun kan ske, når arrangementet er på tværs af klubberne, og så blev det understreget, at udstyret tilbagesendes umiddelbart efter udlånsperioden. 11. Procesforløb Ungdomsvenligt forbund DIF har tilbudt et procesforløb til det enkelte specialforbund, der har til formål at gøre specialforbundet mere ungdomsvenligt. For at vi som specialforbund skal være med, kommitter vi os til en række punkter, som bestyrelsen skal opfylde. Til gengæld tilbydes en proceskonsulent til gennemførelse af forløbet. Se bilag 2. Dansk Sportsdykker Forbund har blandt andet ungdommen som fokusområde, hvorfor det umiddelbart virker oplagt at vi deltager. Spørgsmålet er så, om bestyrelsen er rede til at bruge de nødvendige tidsressourcer på forløbet. ad 11. Procesforløbet passer utrolig godt ind i vores fremtidige planer. Vi deltager derfor i Infomødet den 22. oktober 2003 omkring projektet. 12. Udnævnelse af CMAS**** sportsdykker Delfinen i Svendborg har indstillet et medlem til udnævnelse som CMAS**** sportsdykker. Indstillingen behandles som fortrolig personsag. ad 12. Indstillingen blev tiltrådt. Carl Møller fra Delfinen i Svendborg udnævnes derfor som CMAS**** sportsdykker. 13. Repræsentanter i Dykkerrådet TU har indstillet Henrik Meyer Rasmussen som DSF repræsentant eller suppleant til Søfartsstyrelsens Dykkerråd. Baggrunden for dette er, at TU ønsker større viden og kontakt til Dykkerrådets arbejdsområde. ad 13. Det blev besluttet, at Henrik Meyer Rasmussen afløser Mogens Frank som suppleant til Dykkerrådet. I samme forbindelse udtrykkes stor tilfredshed med Mogens Franks loyale varetagelse af hvervet gennem mange år. Indstillet af Teknisk Udvalg

4 14. Retssagen efter ulykken Henrik Dyrebjerg Pedersen Østre Landsret har den 27. juni d.å. afsagt dom i sagen om Henrik Dyrebjerg Pedersen, der blev ramt af trykfaldssyge i maj Dommen gør Dansk Sportsdykker Forbund erstatningsansvarlig for ulykken, da landsretten mener af det var en fejl, at Henrik Dyrebjerg Pedersen fik lov til at deltage i kurset, da han ikke var kvalificeret. Dommen er vedlagt som bilag 3. På denne baggrund ønskes en drøftelse af sagen og konsekvenserne af dommen. Til det formål er advokat Jesper Perregaard indkaldt til juridisk bistand. ad 14. Jesper Perregaard redegjorde for sagens forløb: Sagen er ikke markant nok for at kunne gå til højesteret. Bestyrelsen besluttede derfor ikke at gå videre med sagen. Tiltag for at imødegå lignende sager i fremtiden blev drøftet. Herunder er ansvarsfraskrivelse både generelt til klubben og til start på uddannelser/deltagelse på kurser samt indskærpelser af instruktørernes retningslinier. Det er vigtigt, at instruktørerne i fremtiden sørger for, at den formelle administration er på plads inden uddannelse starter. SL laver ASAP et oplæg til godkendelse og herefter brug rundt om i forbundet. MASH laver en artikel om retssagen til Sportsdykkeren/hjemmesiden som senere trykkes i Idrætsliv. JIP skriver til hjemmesiden samt elektronisk nyhedsbrev. 15. Ny nitroxuddannelsesstruktur Et endelig udkast til struktur på nitroxuddannelse samt lærebog hertil er blevet fremsendt af TU. Bestyrelsens opgave er nu at kigge på om materialet er i tråd med Dansk Sportsdykker Forbund politik. Vedlagt som bilag 4. Indstillet af Teknisk Udvalg 16. Fridykning apnea i Dansk Sportsdykker Forbund I forlængelse af beslutning på møde har JC udarbejdet i kommissorium for arbejdsgruppen til indførelse af Fridykning i Dansk Sportsdykker Forbund. Udkastet er vedlagt som bilag 5. ad 15. Nitrox lærebogen blev godkendt. Den ny nitroxuddannelsesstruktur blev godkendt, med den etårige forsøgsordning til uddannelse af nitroxinstruktører. Videre blev det besluttet at køre en opkvalificeringsrunde, hvor CMAS*** instruktører med en adv. nitroxuddannelse efter én uddannelsesdag, afholdt af vores M3 adv. nitroxinstruktører, certificeres som M3 adv. nitroxinstruktører. ad 16. Bestyrelsen drøftede kommissoriet for arbejdsgruppen. Efter en let ændring blev det godkendt. Arbejdsgruppen begynder arbejdet og informerer løbende om emnet i Sportsdykkeren og på hjemmesiden. Indstillet af Jørn Christoffersen 17. Dansk Sportsdykkerforsikring Arbejdet med forsikringsaftale er ved at nærme sig afslutningen. Af hensyn til forhandlingsparterne og afslutning af forhandlingen, er oplægget fortroligt indtil endelig aftale er indgået. På mødet vil udkast til endelig aftale blive forelagt bestyrelsen til drøftelse. ad 17. Endelig oplæg til Dansk Sportsdykkerforsikring blev gennemgået af SL og KS. SL går videre med sagen og laver en kontrakt inden udgangen af august. Der indkaldes herefter til ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 4. oktober kl i Odense Congress Center. Indstillet af Stig Lyngby og Kim Saaby 18. Henvendelse fra Holbæk Dykkerklub Holbæk Dykkerklub har fremsendt et brev vedrørende deres bekymring over konkurrence med et nærliggende dykkercenter. Brevet er vedlagt som bilag 6. ad 18. Omtalte dykkercenter har ikke ansøgt om en skoleaftale hos DSF og kan derfor ikke uddanne CMAS dykkere. Bestyrelsen opfordrer Holbæk Dykkerklub til at få dykkercentret til at stoppe markedsføringen som CMAS uddannende. 19. Instruktører i Dansk Sportsdykker Forbund I forlængelse af sagens drøftelse på møde , fortsætter drøftelsen her. Formålet er at få klarlagt en række mulige scenarier for fremtiden, samt en drøftelse af hvilke tiltag der bør gøres for at sikre Dansk Sportsdykker Forbund maksimal indflydelse på dykkeruddannelse i Danmark. ad 19. Problemstillingen blev drøftet. TT udarbejder en række løsningsmodeller, til brug for endelig drøftelse og iværksættelse. Indstillet af Torben Tang og Stig Lyngby

5 20. Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund I forlængelse af drøftelsen på møde er der søgt yderligere information og erfaring med tiltag gjort i det hollandske sportsdykkerforbund. Her har man haft succes med at indføre service-membership, som kort fortalt er enkeltpersoners tilknytning til Forbundets servicefunktioner uden at være medlem af en klub. Prisen for sådan et medlemskab til Forbundet er væsentligt højere end hvad der gives for medlemskab til Forbundet gennem en klub. ad 20. Mulighederne for medlemskategorier undersøges stadig hos DIF. MASH laver et udkast til en løsningsmodel til næste møde, så vi kan komme videre i processen. Der ønskes en drøftelse af, om det er noget vi i Danmark skal arbejde videre med og i givet fald hvordan. 21. Helhedsrådgivning Høringen omkring et første udkast til ny struktur for Dansk Sportsdykker Forbund er nu afsluttet. Udkastet har været vidt omkring, så arbejdsgruppen har haft et solidt materiale at gå videre med. På denne baggrund har PGSTRUK nu udarbejdet et endelig udkast til ny struktur (vedlagt som bilag 7). Bestyrelsen bedes derfor nu tage stilling til, om PGSTRUK skal fortsætte med udkastet eller om arbejdet skal laves om. Altså en tilkendegivelse på om bestyrelsen kan godkende udkastet eller ej. ad 21. Bestyrelsen besluttede i fuld enighed, at stå bag forslaget, og bad derfor PGSTRUK om at udarbejde budgetforslag for den ny struktur, samt nærmere beskrivelser af forretningsorden og -gang. Sidstnævnte skal søges gjort i nært samarbejde med kredse og udvalg. Indstillet af PGSTRUK 22. Eventuelt Oplæsning af protokol. Siden sidst i bestyrelsen hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse. ad 22. Siden sidst: ad CMAS generalforsamling bliver i Kina og vi sender 3 personer (JIP, MASH og SL). ad Søren Neubert er indstillet til præsident for CMAS uw-rugby commission. ad Der er mandefald i arkæologiudvalget og FULTON blev aflyst. ad I Miljøudvalget går det rigtig godt med stor interesse. ad Ungdomsudvalget er begyndt et tværfagligt arbejde med de øvrige udvalg. ad Hjemmesiden (den ny) begynder at kører, men mangler at blive rettet til. Husk at komme med forslag om indlæg til TAV- LEN. ad TU arbejder godt og har posterne bemandet. ad Ide: Kan vi opmærke vrag i Danske farvande? Hvor det er muligt? SL undersøger mulighederne. ad Har vi nogen som skal modtage et legat til sportsuddannelse? Forslag ønskes stiles til JC. ad Udvalg og kredse kommer med en aktivitetsliste til budgetmødet og kursuskataloget udsendes sammen med nr ad En god ide at TU samarbejder i nordisk sammenhæng. Skal indarbejdes i budgettet 2004.

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde 03-2011 11.12. marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning Bestyrelsen 1 Ungdomsudvalget 3 Undervandsjagtudvalget 5 Undervandsrugbyudvalget 7 Finnesvømmerudvalget 8 Fridykkerudvalget 11 Arkæologiudvalget 12 Teknisk Udvalg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere