Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 0-grænsefladen Backup ved brug af USB 2.0-hukommelsen og DVD-RW Indspil, afspil og foretag simultane video- og lyd-overførelser til Windows Network Viewer (Net I) Mulighed for indspilning og afspilning af 4-kanal lyd Flere gemmetilstande (Kontinuerlig, Bevægelse, Alarm In og Plan) Alarmgrænseflade (input: 4, output: 2) Fjernstyret overvågningsfunktion ved brug af Windows Network Viewer (Net I) DETTE FØLGER MED I DIN DVR Når du har købt dette produkt, bedes du fjerne emballagen og anbringe dette apparat på et fladt gulv eller placere det på det sted, du ønsker at bruge det. Kontroller dernæst, om alle de følgende dele er med i æsken. Hvis du opdager, at der mangler en del, bedes du kontakte det sted, hvor du har købt dette produkt. Fjernstyringsenhed (RCU) 1 el-ledning Software-CD (med PDF-vejledningen) 4 specielle skruer Adapter 2 AAA-batterier Brugsvejledning sikkerheds regulativer Hver sikker på at huske det følgende for at sikre den rigtige brug af produktet og forhindre proprietær risiko eller skader. Brug ikke flere stik på en gang. Denne kan skab unormal varme dannelse eller ild. Sæt ikke en vase, blomsterpot, kop, kosmetik, medicin eller beholder med vand i nærheden af dig. Det kan foranledige brand. Bøj ikke el-ledningerne med magt eller sætte tungt materiale på det. Det kan foranledige brand. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan foranledige elektrisk chok. Insæt stikket kraftigt nok at det ikke ryster. En ikke perfekt forbindelse kan foranledige brand. Holde produktet fri for fugt, støv eller snavs. Dette kan foranledige brand eller elektrisk chok. Placere ikke metaler (mønter, hårpinde, metal stykker mv) eller brandbar materiale (tændstikker, papir mv.) i ventilations hullet. Det kan foranledige brand. Hold den omgivende temeratur mellem 0 C til 40 C og hold produktet fri for fugt. Det kan foranledige nedbrud. Sikre tilstrækkeligt med ventilation. Dette kan foranledige unormal funktion pga. for høje temperaturer. Hold produktet væk fra skarp lys eller varme fra varmeapperater. Det kan foranledige brand. Undlad at skille ad, reparere eller omdanne produktet Dette kan foranledige brand, elektrisk stød eller skade på grund af unormal funktion. Stikket skal fjernes med omhu. Ellers kan stikket måske blive ødelagt og foranledige brand eller elektrisk stød. Tag stikket ud i tilfælde af torden eller lyn. Det kan foranledige brand. Hold dine børn væk fra batteriet efter du har taget det ud af produktet. De kan komme til at sluge det ved en fejl. Hvis dine børn sluger det så kontakt en læge med det samme. Installere produktet et sikkeret sted og hæft produktet på væggen eller loftet med et stativ kraftigt nok til ikke at falde ned. Ellers er der risiko for at folk kommer til skade. før start Denne bruger manuel giver information om brugen af DVR så som en kort introduktion, del navne, funktioner, forbindelse med andet udstyr, menu opsætning og lignende. Du skal huske følgende opslag: SEC forbeholder copyright til denne manual. Denne manual kan ikke kopiers uden SEC's skriftlig godkendelse. Vi er ikke ansvarlig for nogle eller alle tab s0om følge af din brug af ikke-standard produkt eller overtrædelse af instructionerne nævnt i denne manual. Hvis du ønske at åbne indkapslingen for at undersøge problemer, konsultere venligst eksperten fra butikken hvor du købte produktet. Du kan downloade open source koder fra følgende hjemmeside : Før der installeres en ekstern enhed, som for eksempel en ekstern hukommelse eller HDD, bedes du kontrollere enhedens kompatibilitet med Samsung DVR. Listen over de enheder, der er kompatible med Samsung DVR, kan rekvireres hos din forhandler. ADVARSEL Batteri Ved battteri skift skal den rigtige type anvendes ellers risikerer man at produktet eksploderer. Derfor skal samme type anvendes som det der findes i produktet. Følgende specificationer gælder det batteri du anvender nu. Normal spænding : 3V Normal kapacitet : 220mAh Kontinuerlig standard belastning : 0.2mA Drifts temperatur : -30 to +60 C KUN I KALIFORNIEN USA Denne Perklorat advarsel gælder kun for primær CR (Manganese Dioxide) Lithium mønt celler i produktet solgt eller distribueret KUN i Kalifonien i USA. "Perklorat Material - speciel behandling nødvendig. Se System Slukning Hvis man slukker for produktet mens det kører eller foretager handling som produktet ikke er beregnet til kan det forudsage skade på hard drive eller selve produktet. Det kan også forårsage en funktionsfejl i harddisken under anvendelsen af produktet. Sluk for maskinen ved at bruge Power ( )knappen på frontpanelet af din DVR. Ved valg af OK knappen i pop up menuen kan den strøm førende ledning fjernes. Et UPS system kan installeres for at forhindre skader som følge af utilsigtede strøm svigt. (Alle sporgsmål vedrørende UPS, skal stilles til UPS forhandleren.) For at afbryde apparatet fra el-nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Derfor skal netstikket være let anvendeligt. Dette apparat skal altid være sluttet til stikkontakten med en beskyttende jordforbindelse. Drifts Temperatur Den garanterede anvendelses temperatur for dette produkt ligger mellem 0 C og 45 C (32 F og 113 F). Man risikerer at produktet ikke kan køre hvis det i længere tid er blevet opbevaret under den garanterede minimums temperatur. Når apparatet anvendes efter længere tids opbevaring i kulde skal det stå i stue temperatur for et stykke tid inden det tændes. Især for den indbyggede HDD gælder det at den garanterede anvendelses temperatur ligger mellem 5 C to 55 C (41 F to 113 F). Ligeledes gælder at hard drive ikke kan køre under den garanterede minimums temperatur. STANDARD GODKENDELSER Apparatet er afprøvet og overholder klasse A digitalt apparat reglerne, i henhold til stykke 15 i FCC reglerne. Disse grænser er udarbejdet så der ydes rimelig beskyttelse mod interferens under afspilning i et erhvervsmæssigt miljø. Udstyret generer, bruger og kan udsende radio frekvens energi og hvis ikke installeret og brugt i henhold til instruktionsmanualen kan foranledige skadelig interferens i radio kommunikationen. Hvis apperatet afspilles i et beboelses område risikerer man forstyrende interferens som skal fjernes for ejerens egen udgift. Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren.

3 Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning. indhold INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID 03 INSTALLATION TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Betjeningsanordninger på DVR'en Stikindgange på bagsiden Fjernbetjening Eftersyn af installationsmiljø Tilslutning til video, lyd og skærm Netværksforbindelse Tilslutning af alarminput Tilslutning af alarmoutput Tilslutning af enheden RS-485 Tilslutning af USB Brug af systemet Live-skærmtilstand Valg af lyd til/fra Freeze og zoom Overvågning af begivenhed Spot-out-overvågning Før brug Br.-login System Kamera Overvågn. Indsp. -tils Beg.-tils Indsp.-plan Backup Netværk Tilstanden PTZ kamerastyring Grundlæggende styring af pan, tilt & zoom Menuopsætning for ptzenheden Forud. opsæt Indstillinger for nulst. navn Opsætning af kameramenu Rec(normal indspilning) Indsp.-plan Event recording 11 LIVE 16 MENUOPSÆTNING 20 PTZ- KAMERASTYRING 41 INDSPILNING 44 indhold _01 SØG OG AFSPIL 45 APPENDIKS Br.-login Søgeskærmbillede Valg af dato & tidspunkt for søgning Valg Af Søgekanal & Indspilningsgraf Afspilning Net I System Kamera Monitorindstilling Optagelsesindstillinger Optagelsesindstilling for Begivenhed Netværk SDB VIEWER SFX-afspiller WEB VIEWER Popup-menu Specifikationer Oversigtsplaner Fejlfinding (FAQ) Open source license report on the product 48 02_ indhold introduktion af din DVR med realtid BETJENINGSANORDNINGER PÅ DVR'EN SHR INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID SHR introduktion af din DVR med realtid _03 Nr. Navn Knappen tænd/sluk Funktion Der vil blive krævet brugergodkendelse, hvis tænd/sluk-knappen trykkes ned, når du forsøger at afslutte systemdriften. Den bruges, når du tænder/slukker for DVR'ens strømsystem. Dette er terminalen, der bruges til tilslutning af en USB-enhed. Den bruges, når du opgraderer systemets software. Den bruges som tilslutningsport til en USB-mus. Den bruges, når den valgte kanal på visningstilstanden ændres til fuldskærm. Den bruges som knap til numerisk indtastning i tilstanden for numerisk indtastning. Udfører funktionerne TELE, WIDE, eller VIEW, når der vælges knappen PTZ. Leverer funktionen til at gøre det digitale billede dobbelt så stort. Tryk på knappen Enter( ) efter at have valgt det område, der skal forstørres. (Udfører funktionen TELE, når der vælges knappen PTZ.) Udfører funktionen FREEZE i visningstilstanden. (Udfører funktionen WIDE, når der vælges knappen PTZ. ) 1 2 USB-terminal 3 Knappen Kanal 4 Knappen PTZ 5 Knappen ZOOM (TELE) 6 Knappen FREEZE (WIDE) 7 Knappen SEARCH (VIS) Dette er funktionen, som skifter til søgetilstand. (Udfører funktionen VIS, når knappen PTZ vælges.) Dette er funktionen, som ændrer systemet til opsætningstilstand. Den bruges, når du går fra en nedre menu til den øvre menu eller går ud af systemets opsætningstilstand. Når du går til en menu, bruges de som retningsknapper. (De bruges som retningsknapper for PTZ-funktionen.) 8 Knappen MENU 9 Knappen Retning Når menuens detaljer indstilles, bruges de til ændring af en værdi eller retning. (De bruges som retningsknapper for PTZ-funktionen.) Enter( ) Når der sættes en menu op, bruges den som Enter-knap. Tryk på knappen Enter, når du ændrer opsætningsværdien for en menu. 04_ introduktion af din DVR med realtid Nr. Navn ALARM-LED Funktion Hvis der opstår en begivenhed (for eksempel en bevægelse eller alarm) tændes ALARM-LED. Denne lysdioede angiver, om der er normal adgang til HDD'en. Når der er adgang til HDD'en, blinker LED gang på gang. Denne lysdiode angiver statussen af netværksforbindelsen og dataoverførelsen. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID Denne lysdiode angiver statussen af backup-kopieringen. HDD-LED NETVÆRKSLED BACKUP-LED 10 REC-LED Knappen EJECT RD Starter eller standser indspilningen. 0~9 Vælger en enkelt kanal i livetilstand. Bruges til indtastning af numeriske værdier. REC LOCK Denne knap anvendes ikke til SHR-6040/6042-produktet. AUDIO Slår lyden til og fra. FR (hurtigt tilbage) FR (hurtigt tilbage): Bruges til hurtig tilbagegående søgning under afspilning. (-x2, -x4, -x8, -x16, -x32) STOP Standser afspilning. FREEZE Udfører funktionen FREEZE i live-tilstand. SEARCH Går til søgeskærmen. ENTER Viser markøren til kanalvalg i livetilstand eller bruges som knap til valg af menukonfigurationen. Play/Pause Sætter afspilningen i pause eller genoptager den. ZOOM Udfører den digitale zoom (x2). MENU Går til systemets menuskærm eller til den øvre menu. OP NED VENSTRE HØJRE Bruges til ændring af indstillinger eller til at flytte markøren op/ned/til venstre/til højre. PTZ Slår PTZ-tilstanden til og fra. TELE Udfører funktionen TELE i PTZ-tilstand. SYS ID Bruges til indtastning eller bekræftelse af systemets eller fjernbetjeningens ID. PRESET Denne knap anvendes ikke til SHR-6040/6042-produktet. VIEW Udfører funktionen VIEW i PTZ-tilstand. WIDE Udfører funktionen WIDE i PTZ-tilstand. 01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID introduktion af din DVR med realtid _09 Når produktet først afsendes, er fjernbetjeningens ID indstillet på `00'. Ved ændring af fjernbetjeningens ID skal der trykkes på knappen SYS ID og indtastes "fjernbetjenings- ID'et", der er knyttet til DVR'en. installation Du bør være opmærksom på følgende, før du bruger produktet. Brug det ikke udendørs. Anbring ikke vand eller væske i nærheden af tilslutningsdelene eller produktet. Påfør ikke for stor belastning eller kraft. Træk ikke el-ledningen urimeligt ud. Skil ikke produktet ad selv. Overstig ikke det fastsatte spændingsområde for ingangs- eller udgangseffekten. Brug kun den godkendte el-ledning. Til produktet med et jordstik skal du bruge en elledning med et jordben. EFTERSYN AF INSTALLATIONSMILJØ Samsung Digital Videooptager (herefter omtalt som "DVR") er et højteknologisk udstyr, der indeholder en højteknologisk HDD samt fortræffelige kredsløb.

4 Høje temperaturer inden i eller uden for produktet kan reducere produktets levetid, forringe ydeevnen (se den nedenstående Figur 1. Den forklarer sammenhængen mellem temperatur og produktets levetid), og fører til funktionsfejl. Figur 2 Opbevar venligst de følgende anvisninger til chassismontering af Samsung DVR'erne for at gå videre med installationen. 1. Monteringsrammen, som DVR'en bliver monteret på, bør ikke være lufttæt. 2. Og den skal kunne lade luftcirkulationen løbe gennem luftstikket. 3. Som vist i Figur 2 anbefaler vi, at du stabler produktet med andre DVR'er eller bruger andre chassismonterede enheder på en bestemt plads, eller at du installerer et udluftningssystem til tilpasning af luftstrømmen. 4. For at danne en naturlig konvektion bør luftindtaget anbringes i bunden og udledningen i den øverste del. 5. Vi anbefaler, at du installerer hvert luftindtag og udledningshul med ventilatormotorer for at opnå tilstrækkelig luftstrømning. (The air intake fan should be equipped with a filter to prevent possible inflow of dust and other impurities.) (Luftintagsventilatoren bør udstyres med et filter, der forhindrer en mulig indstrøming af støv og andre urenheder.) 6. Som vist i figur 1 skal temperaturen inden i monteringsrammen og omkring DVR'en forblive mellem 5 og 45 C. Temperature Unit: ºC One Year: 24HR X 365 DAY =8,760 HR Life (Unit: HOURS) Figur 1 10_ installation tilslutning til andre enheder TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM 03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Lydoutput Video In Lydinput MONITOR Forsigtig Alt afhængig af om ledningen er jordet eller ej, kan der være højspændingsstrøm i det videokabel, som er tilkoblet kameraet. Det er derfor vigtigt, at strømforsyning til systemet er slået fra, når du forbinder videokablerne til VIDEO IN terminalen. tilslutning til andre enheder _11 NETVÆRKSFORBINDELSE Forbindelse til Internettet gennem Ethernet (10/100BaseT) RJ45 Ethernet Cable (Direct Cable) INTERNET Back Bone Hub/Switcher Hub/Switcher Windows NET-i Forbindelse til Internettet gennem ADSL RJ45 Ethernet Cable (Direct Cable) INTERNET Phone(ADSL) Line ADSL MODEM Hub/Switcher Windows NET-i 12_ tilslutning til andre enheder TILSLUTNING AF ALARMINPUT 03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) med forskellige sensorer (som for eksempel IR-sensor, varmetrådsdetektor og magnestisk sensor) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARM-input. Brug venligst den STRØMADAPTER, der svarer til strømspecifikationerne for de forskellige sensorer. Forsigtig tilslutning til andre enheder _13 TILSLUTNING AF ALARMOUTPUT Som for eksempel en sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ Ekstern strøm Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) for en ekstern enhed (som for eksempel sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARM-input. 14_ tilslutning til andre enheder TILSLUTNING AF ENHEDEN RS TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER Port til tilslutning af RS-485 signalledning (tilslut til RX-modtageren) Forsigtig Kontroller venligst, at enheden RS-485 understøttes af SHR-6040/6042-produktet. Og man skal være forsigtig, når man tilslutter til RS-485-jackindgangen, eftersom den har polaritet (+ og ). TILSLUTNING AF USB 1. Der er i alt 2 USBtilslutningsforbindelser på for- og bagsiden af SHR-6040/ Tilslut USB-HDD'en, en og USB-hukommelsen gennem for-/bagterminalerne på SHR-6040/ Der kan kun sluttes én USB-enhed til hver USB-terminal. 4. Det giver en hot-plug-funktion, der giver mulighed for tilslutning/frakobling af en USB-enhed, mens systemet er i drift. tilslutning til andre enheder _15 live BRUG AF SYSTEMET Tænd for strømmen, og det følgende Samsung-logo bliver vist. LIVE-SKÆRMTILSTAND Liveskærmikoner Live-skærmikonet angiver statussen af opsætning og funktion for hvert skærmbillede. Udfør initialiseringen for at sætte systemet i funktion efter visningen af skærmbilledet med logoet. Live-videoen vises, hvis initialiseringsprocessen fuldføres normalt. Det kan tage omkring 40 til 60 sekunder, før livevideoen vises. Når live-videoen vises, vil det tidligere indstillede opsætningsmiljø for systemet blive bevaret, og hvis systemet ikke er blevet genstartet, vil live-videoen blive vist, og du kan starte indspildningen. Når du installerer en ny HDD, kan det kræve meget længere tid, før live-videoen vises, grundet HDD'ens initialiseringstid. Hvis live-videoen ikke vises, bør du kontrollere, om de indvendige og udvendige forbindelser er normale. Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte stedet, hvor du købte dette produkt. CAM_01 V. Loss CAM_01 : Ikonet Indspilning Det angiver tilstanden af REC-indspilning / Beg. (bevægelse + alarm) / Kontinuer.-indspilning. : Ikonet Størrelse af videoindspilning Det viser de respektive størrelser Stor/Normal/CIF. Stor : Fuld D1 - (NTSC) 704X480 (PAL) 704X576 Normal : Halv D1 - (NTSC) 704X480 (PAL) 720X576 CIF : CIF - (NTSC) 352X240 (PAL) 352X288 16_ live : Optage Lås ikon Det viser at optage låsen er aktiveret. Dette ikon kommer frem når du optager video billeder mens optage lås er aktiveret. For at annullere optagelse, indtast førindstillet kodeord. : Ikonet PTZ Kanalen, som PTZ-funktionen er indstillet på, viser PTZikonet. Det bliver gult, når PTZ-funktionen aktiveres. : Ikonet Lyd Ikonet angiver tilstanden for Lyd Til/Fra, og hvis den bliver slået til, bliver ikonet gult. Ikonet vises ikke, når Video eller Lyd er deaktiveret. : Alarm In-ikon Det vises, når der spores en begivenhed fra Alarm In. : Bev-ikon Det vises, når der opstår en bev. : Ikonet Zoom Det vises, når zoom-funktionen er aktiv, og det forsvinder, når den annulleres. : Ikonet Freeze Det vises, når Freeze-funktionen er aktiv, og det forsvinder, når den annulleres. : Ikonet For lidt HDD-plads Det vises, når indspilningspladsen på HDD'en ikke er stor nok. : Den vises, når HDD'en er beskadiget. : Ikonet Skærmskift Det vises, når den er i tilstanden skærmskift. V.Tab / V. Fra : Status for videoinput Hvis der ikke detekteres videoinput, selv når videoopsætningen er slået til, vises ikonet [V.Tab] på den tilsvarende kanal, og kanalen, hvor videoopsætningen er slået fra, viser ikonet [V.

5 Fra]. Det er muligt at styre OSD-positonen for K1, K3 og K4 på live-skærmen ved hjælp af knapperne Op/Ned/Venstre/ Højre, når den er i firdelt tilstand. Live-skærmtilstande Efter at have modtaget 4 live-videoinput, bliver billederne vist i de følgende 3 tilstande. CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04 CAM_01 CAM_02 04 LIVE < 4 Split > < PIP > Autosekvens Tilstanden 4 Split : Den viser 4 videokanaler på de respektive split-skærmbilleder. PIP (Billede-i-billede) : Skærmen med 1/4 størrelse vises på den fulde skærm. Kanalerne for både fulde og små skærmbilleder kan vælges vilkårligt. PIP-skærmbilledet kan placeres på hvilket som helst af de 5 steder inden for fuldskærmen ved hjælp af knappen eller. Tilstanden Autosekvens : Der vises sekventielt flerdobbelte kanaler på fuldskærmen med det forudindstillede interval. Forsigtig live _17 Valg af live-skærmtilstand Hver tilstand kan vælges ved hjælp af knappen MODE og knapperne K1 til K4. Den følgende figur viser diagrammet over ændring af tilstand. Indstillingen for Lyd Til/Fra i tilstanden 4-split. Hvis du trykker på knappen Enter( ) i tilstanden 4 split, vises markøren som vist på nedenstående figur, og den tilsvarende kanal vælges. Hvis der trykkes på knappen AUDIO efter at have valgt en kanal, kan du indstille funktionen Lyd Til/Fra for den tilsvarende kanal. Ikonet Lyd ændres dernæst til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd Til/Fra. < 4 Split > knappen MODE KAM_01 Autosekvens PIP KAM_03 Starttilstanden er skærmen 4-split. Der kan sekventielt vælges tilstande, bortset fra fuld skærm, ved hjælp af knappen MODE Når der trykkes på knappen MODE, skifter tilstanden i den følgende sekvens : [4 Split] [PIP] [Auto-sekvens] [4 Split]. Du kan se fuldskærmen for hver kanal ved at vælge de respektive knapper for K1 ~ K4. Når der skiftes til fuldskærm fra split-skærmtilstanden, kan du vende tilbage til den foregående splitskærmtilstand ved at trykke på knappen MODE. KAM_02 KAM_04 Kanalvalg & indstilling af Lyd Til/Fra i PIP-tilstand Hvis du klikker på knappen Enter( ) i PIP-indstilling, vil du se en valgmarkør, hvilket markerer at den tilsvarende kanal er valgt. Efter at have valgt en kanal kan du indtaste kanalen ved hjælp af knapperne K1 til K4 og indstille funktionen Lyd On/Off som i tilstanden 4 split ved hjælp af knappen AUDIO. Ikonet Audio ændres dernæst til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden af Audio Til/Fra. VALG AF LYD TIL/FRA Bortset fra tilstanden autosekvens kan hvilken som helst kanal, der vises i hver split-tilstand, vælges vilkårligt i splittilstanden. Du kan aktivere og deaktivere kanalerne. FREEZE OG ZOOM Freeze-funktion Indstillingen for Lyd Til/Fra i fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstanden bliver lydfunktionen for den valgte kanal automatisk slået til, og du kan indstille funktionen Lyd Til/Fra ved at trykke på knappen AUDIO. Ikonet Audio ændres til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd Til/Fra. Freeze-funktionen standser midlertidigt videoen på den aktuelle live-skærm, men den er kun aktiv i live-tilstand. Du kan indstille funktionen Freeze Til/Fra ved at bruge knappen FREEZE. 18_ live Zoom-funktion Zoom-funktionen gør størrelsen af det valgte område dobbelt så stor, men den er kun aktiv i fuldskærmstilstand. Zoom-området vises, når der trykkes på knappen ZOOM i fuldskærmstilstand. Du kan justere placeringen af zoom-området ved hjælp af knapperne Retning( ). Hvis du trykker på knappen Enter( ) efter at have valgt området, bliver det valgte område vist dobbelt så stort som den foregående størrelse. Billedplaceringen kan justeres ved hjælp af knapperne retning( ), selv efter at have forstørret det. Hvis der igen trykkes på knappen Enter ( ) i den forstørrede tilstand, vil det vende tilbage til zoomområdet, og du kan udføre funktionen Zoom Fra ved hjælp af knappen ZOOM. Hvis der opstår en begivenhed på kanal 1 og 3 inden for 30 sekunder, efter der er opstået en begivenhed i kanal 2 (som vist i figuren). Så skifter også kanalerne 1, 2 og 3 til fuld skærm. Hvis der ikke opstår nye begivenheder inden for varigheden af begivenhedsvisningen, vender den tilbage til den foregående live-tilstand. Hvis du trykker på knappen ALARM, før tiden for begivenhedsvisningen udløber, standser overvågningen af begivenheden. Hvis der opstår en begivenhed, lyser ALARM-LED, og ALARM-LED slås fra, hvis du trykker på knappen ALARM, mens lysdioden lyser. Alarmindstillingen initialiseres, når der trykkes på knappen ALARM. I dette tilfælde forsvinder ikonet Begivenhed. Overvågningsfunktionen kan annulleres under overvågning af begivenhed. Indspilningen af begivenhed med tid før og efter begivenhed genoptages, når en ny alarm opstår. 04 LIVE SPOT-OUT-OVERVÅGNING Spot-out-overvågning er den funktion, der overvåger hele skærmen på en specifik kanal med et anderledes output end det, der kommer fra live-skærmen. Hvis et overvågningspunkt vælges på menuskærmen, kan du vælge en specifik kanal som Spot-out-kanal mellem kanalerne 1 til 4, og du kan også overvåge alle kanalerne med et inverval på autosekvenstid. Ikonerne for liveskærm vises ikke ved Spot-out-overvågning. På dette tidspunkt er den interne automatiske sekvenstid identisk med spotindstillingens automatiske sekvenstid. Hvis Spot-out-overvågning af begivenhed er aktiv, kan kanalerne, hvor en begivenhed opstår, betragtes som output for Spot-out. Hvis begivenheder forekommer simultant fra flere kanaler, går kanalens udgangssignal uden afbrydelser til Spot-udgangen. OVERVÅGNING AF BEGIVENHED Funktionen til overvågning af begivenhed viser den kanal, der er forbundet til begivenheden, når en særlig begivenhed (sensor/bevægelse) opstår. Funktionerne for overvågning af begivenhed Til/Fra og varighed af begivenhed kan indstilles ved at benytte kommandoen "MENU" "Monitoring" "Live Mode". Når overvågningstiden for begivenheden for eksempel er indstillet til 30 sekunder, vises kanal-2 i 30 sekunder i fuld skærm, hvis der til at begynde med er opstået en begivenhed på kanal-2 som vist på nedenstående figur.

6 Hvis der opstår en anden begivenhed inden for 30 sekunder, vises den også sammen med den aktuelle begivenhed live _19 menuopsætning FØR BRUG Valg Den gule markør viser det aktuelle valgvindue. Som ved retningsfunktion skal du flytte markøren hen på den menu, du ønsker at ændre, ved hjælp af knapperne retning( ) på systemets forside. Du får vist undervinduet, hvis du trykker på knappen Enter( ), når markøren er anbragt på den ønskede menu. Tryk på knappen Enter( ) for at vælge et punkt i menuen. Brug knappen eller på en rullegardinmenu for at flytte markøren hen til det ønskede punkt. "OK" og "Cancel" i hvert opsætningsvindue Når der foretages ændringer i et opsætningvindue, kan de anvendes ved at vælge "OK". Når der vælges "Cancel", bliver de ændrede indstillinger ikke anvendt, og du vender tilbage til den øvre menu. Knapperne MENU og SEARCH Knappen MENU eller SEARCH, hvis der trykkes på denne først, vil fungere som indgangsknap. Når der er blevet vist en indgangsmenu, vil skærmen ændres til den foregående side, hvis der trykkes på knappen. Symbol( ) Ved siden af titlen Den viser rullegardinmenuen, når den vælges. Virtuelt tastatur Indtastning af tegn muliggøres med( ) eller ( ). For at indtaste et tegn skal du flytte markøren hen på den ønskede tegntast og trykke på knappen Enter( ). BR.-LOGIN Tryk på knappen MENU for at få vist menuskærmbilledet. Br. -login Menu-login Br.-ID Kodeord OK Annul. ADMIN Flyt / Kontrol Vælg Exit For at kunne bruge adskillige DVR-funktioner som for eksempel systemmiljøopsætning og søg er det nødvendigt, at du logger dig ind i systemet med den korrekte brugerkode. Du kan logge dig ind i systemet ved at indtaste bruger-id og adgangskode. Ved levering er produktets indstillinger : Bruger-ID `ADMIN' og adgangskode er `4321'. SYSTEM Systemmenuens detaljer er følgende: SHR-6042/6040 MENU System Kamera Overvågn. Indsp.-tils Beg.-tils Indsp.-plan Backup Netværk Flyt / Kontrol Opsæt Tid / Dato / Sprog Brugermanag. - Kodeord - Br. Tilf./Sl. - Gruppeautoritet Profil Systemlog Systeminformation & Opsæt Opsæt HDD Systemstop Vælg Exit 20_ menuopsætning Opsæt Tid / Dato / Sprog Opsæt Tid / Dato / Sprog Opæst tid Datotype Tidstype Sprog :12:46 YYYY - mm - dd 24 Danish OK Annul. DST (Sommetid) DST sætter uret en time foran den lokale standardtid. Denne indstilling gør det muligt for systemet at vise tiden med justering af sommertid. Når du når hen til datoen, der er indstillet til sommertid, går systemtiden en time hurtigere. Hvis DST er sat til "OFF", vil den ikke blive anvendt. Det er umuligt at gå ind i datomenuen til højre. Når du sætter DST til "ON", skal du angive starttiden til venstre og sluttiden til højre, mens du tager udgangspunkt i mærket "~". 05 MENUOPSÆTNING Datotype Den understøtter i alt 9 formater (som for eksempel År-Måned-Dag / Dag-Måned-År / Måned-Dag-År). Flyt / Kontrol Vælg Exit Opæst tid Det følgende skærmbillede vises, hvis der trykkes på knappen Enter( ). Tidstype Den understøtter to formater af 24 timer / 12 timer (AM/PM). Sprog Når du har valgt et sprog, vises OSD på det valgte sprog. De tilgængelige sprog vises på listen. (GMT) Greenwich Mean Time : D År 2007 Måned 4 Dag 3 Ugent. SUN Time 0 Time 6 5 Min Sek 10 Ugent. Time SUN 0 DST Måned Uge FRA 1 1st Måned Uge ~ 1 2st OK Annul. Kodeord Brugermanag. - Kodeord Gl. kodeord Nyt kodeord Flyt / Kontrol Vælg Exit **** **** **** Vælg standardtidszonen, der passer til den tilsvarende region. For at ændre dato og tid skal du flytte markøren hen til det tilsvarende punkt og trykke på knappen Enter( ). Rediger dernæst dag/måned/år og sekund/minut/time ved hjælp af knapperne eller. Gå ud af redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen Enter( ). Når tiden er ændret, vil datoen og tiden blive standset, indtil der trykkes på "OK" eller "Annul. ". Hvis datoen og tiden bliver ændret til tidligere værdier, vil den data, der er registreret inden ændringen, måske blive slettet. Hvis for eksempel klokken 8 om morgenen bliver ændret til klokken 7 om morgenen, vil den data, der er registreret mellem klokken 7 og 8 om morgenen, blive slettet. Bekræft kodeord Optagelseslås OK Annul. Flyt / Kontrol Vælg Exit Forsigtig Gl. kodeord Når dette produkt afsendes, bliver adgangskoden for brugerkontoen `ADMIN' sat til `4321'. Nyt kodeord Et virtuelt tastatur vises, hvis der trykkes på knappen Enter( ). Du kan indtaste op til 16 tegn enkeltvis. Bekræft kodeord Dette er menuen til bekræftelse af en nyligt ændret adgangskode. Optagelseslås Hvis Optagelseslås er slået On, vises et popup-vindue, der beder om kodeordet, mens indspilningen deaktiveres. menuopsætning _21 Br. Tilf./Sl. Brugermanag. - Br. Tilf./Sl. Grup. Br.-ID Kodeord Grup. Br.1 Grup.1 Grup.1 Br.1 Br. 2 Br.3 Br.4 Br.-ID Gruppeautoritet Brugermanag. - Gruppeautoritet Grup. 1 Menu System Beg.-indsp. Grup.2 Kamera Indsp.-plan Overvågn. Backup Normal indsp. Netværk Grup. 2 Grup. 3 **** Grup. 1 Grup.1 Til Ryd Slet Slet alle Søg Afspiln. OK Annul. OK Annul. Br. Tilf. Du kan indtaste "Br.-ID" og "Kodeord". Med hensyn til den gruppe, brugeren kan tilhøre, skal du vælge mellem "Grup.1", "Grup.2" og "Grup.3". Efter at have givet brugerrettigheder til hver gruppe skal der udpeges en bruger til gruppen. Hvis du trykker på "Til", bliver indtastningen registreret på listen til højre. Hvis du trykker på "Ryd", bliver bruger-id'et og adgangskoden til venstre slettet. User Delete Efter at have flyttet markøren hen på det bruger-id, der skal slettes på listen til højre, skal du vælge det ved at trykke på knappen Enter( ). Hvis du trykker på "Slet", bliver kun det valgte brugerid slettet fra listen. Hvis du trykker på "Slet alle", bliver alle de registrerede bruger-id'er på listen slettet. Grup. Brugergruppen bliver delt ind i 3 grupper: Grup.1, Grup. 2 og Grup.3. Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på den gruppe, som skal have tildelt en brugerrettighed.

7 Menu Du kan give rettigheder til systemopsætning og overvågninger delvist eller til hele gruppen. Med hensyn til opsætningen af rettigheder kan du indstille/annullere den ved at trykke på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på det tilsvarende punkt. Punktet "System" giver mulighed for tildeling af rettigheder til `Opsæt Tid / Dato / Sprog', `Brugermanag.', `Profil', `Systemlog', `Systeminformation & Opsæt', `Opsæt HDD' og `Systemstop'. Punktet "Kamera" giver mulighed for tildeling af rettigheder til `Kamerakonfiguration', `PTZ-enhed' og `Opsæt skærm'. Punktet "Overvågn." giver mulighed for tildeling af rettigheder til `Live-tils' og `Spot-tils'. Punktet "Normal indsp." giver mulighed for tildeling af opsætningsrettigheder til `Kvalit.', `Delb.' og `Videostr.'. Punktet "Beg.-indsp." giver mulighed for tildeling af rettigheder til `Opsæt beg-indsp.', `Opsæt alarmdetektion', `Opsæt bevæg.-detektion' og `Opsæt videotabdetektion'. Punktet "Indsp.-plan" giver mulighed for tildeling af opsætningsrettigheder til planen for indspilning. Punktet "Backup" giver mulighed for tildeling af opsætningsrettigheder til backup. Punktet "Netværk" giver mulighed for tildeling af rettigheder til `Opsæt IP', `IP-test', `Opsæt DDNS', `Opsæt NTP', `Opsæt tilb-k.' og `Opsæt billedoverf. '. Søg Punktet "Afspiln." giver mulighed for tildeling af søgerettigheder. 22_ menuopsætning Profil Profil Hent fabriksindstil. Profileksport Profilimport Progress Trying.. 0% Systemlog Systemlog OK OK OK :08:09 C3 C REC Stop :08:09 C3 M REC Start C :08:47 C2 M REC Stop :08:47 C1 M REC Stop :08:50 C4 M REC Stop REC System Fejl Søg Netværk Backup OK :08:50 C3 M REC Stop :39: :39:53 05 MENUOPSÆTNING Flyt / Kontrol Vælg Exit OK Hent fabriksindstil. Den funktion bruges, når du genindstiller alle menuens værdier til de oprindelige værdier. Hvis du trykker på "OK", vises et beskedvindue til genstart. Du kan vælge "J. ". Den indspillede data vil ikke blive slettet. Profileksport Betyder at du let kan konfigurere flere DVR enheder. Denne funktion bruges, når du eksporterer den aktuelle profil for systemet til den lagringsenhed, der er tilsluttet USB-terminalen. Profilens fil vil blive kopieret til USBhukommelsen, hvis du trykker på "OK". (Filenavn: SetupData.tar) Profilimport Denne funktion bruges, når du importerer systemprofilen, der er lagret i en USB-hukommelse, og anvender den på det aktuelle system. Profilens fil vil blive kopieret til det aktuelle system, hvis du trykker på "OK". Så vil beskedvinduet til genstart vises. Du kan vælge "J. ". Progress Denne funktion vil vise forløbsstatussen for den opgave, systemet er i gang med at udføre. Du bør ikke fjerne USBhukommelsen, når du kører funktionen profile export/import. Systemprofilens fil vil muligvis ikke blive kopieret korrekt eller kan kan måske ikke anvendes med systemet. Når en systemprofil, der er medtaget i værdien for netværksopsætning, anvendes på en anden DVD, kan der muligvis opstå en konflikt i IPadressen på grund af den samme adresse. Hvis dette er tilfældet, bør du nulstille netværkskonfigurationen for at undgå en konflikt i IP_adressen. Denne funktion viser en serie af registrerede opgaver, der er blevet udført under driften af DVR-systemet, og når systemet fungerer unormalt, giver det mulighed for let at finde fejlen, så problemet kan blive løst. Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på det ønskede registrerede punkt. ( ) : Gå til den forrige side. ( ) : Gå til den næste side. Scope Designation Hvis der trykkes på ikonet ( skærmbillede. ) vises det følgende Starttid År 2007 Sluttid År 2007 Måned 4 Måned : 39 : 53 Dag 2 Time 5 Min 39 Sek : 35 : 44 Dag 3 Time 16 Min 35 Sek 44 OK Forsigtig "Starttid" og "Sluttid" skal indstilles for at kunne søge i den registrerede data. For at ændre dato og tid skal du flytte markøren hen til det tilsvarende punkt og trykke på knappen Enter( ). Rediger dernæst dag/måned/år og sekund/minut/time ved hjælp af knapperne eller. Gå ud af redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen Enter( ). menuopsætning _23 REC Viser informationen for indspilning i henhold til den indspillede begivenhed og plan. System Viser start/stop af systemet, systemadgangsbruger og information for opsætningsredigering. Fejl Viser den fejlinformation, der opstår på grund af fejl i hardwaren. Søg Viser tidsinformationen mellem søgetilstandens indgang og udgang. Netværk Viser tiden og IP-adressen for det tilsluttede system gennem fjernsoftwaren. Backup Viser backup-informationen. Liste over systemlog Logtype REC Logdetaljer C(Channel) C REC START/STOP C(Channel) A REC START/STOP C(Channel) M REC START/STOP SYSTEM START/STOP SYSTEM NET TIMESET SYSTEM SHUTDOWN Beskrivelse Start/Stop af kontinuerlig indspilning Start/Stop af Alarm In indspilning Start/Stop af bevægelsesindspilning Systemstrøm TIL/FRA Redigering af systemtid Systemafslutning Systemgenstart Logind/Logud af menutilstand Formatet HDD(Master) Formatet HDD(Slave) Videotab/Retablering Fejl i HDD(Master) Smart Check Fejl i HDD(Slave) Smart Search System SYSTEM REBOOT SETUP START/END HDD Format M HDD Format S VIDEO LOSS START/STOP Fejl SMART ERROR HDD-M SMART ERROR HDD-S 24_ menuopsætning Logtype Søg Netværk SEARCH IN/OUT Logdetaljer NETWORK CONNECTED NETWORK DISCONNECTED BACKUP AVI-OK/FAILED BACKUP SDB-OK/FAILED BACKUP SFX-OK/FAILED Beskrivelse Logind/Logud med søgetilstanden Forbindelse til fjernsoftware Afbrydelse af forbindelsen til fjernsoftware Vellykket/Mislykket AVI-backup Vellykket/Mislykket SDB-backup Vellykket/Mislykket SFX-backup Fjernelse af mediet under backup til en USBlagring Fejl i CD-skrivning Ingen CD-plads tilbage Intet CD-medie 05 MENUOPSÆTNING BACKUP USB PROBLEM DETECTED CD-ROM WRITE FAIL CD MEDIA SIZE FULL CD MEDIA NOT EXIST menuopsætning _25 Systeminformation & Opsæt Forsigtig Systeminformation & Opsæt Mac-adresse Software-version Pakke-søgning Opgrad.

8 -version Remocon ID Micom-version 00:C:8C:FF:00:A9 V1.000A10 Find package in USB None 00 V1.0.0 Opgrad. OK Annul. Flyt / Kontrol Vælg Exit Macadresse Viser det unikke nummer for netværkets hardwareenhed, der er forbundet til systemet. Software-version Viser den aktuelle version af softwaren. Pakke-søgning Efter at have tilsluttet USB-enheden (der indeholder DVR-softwaren) til USB-terminalen skal du trykke på ikonet ( ), og der vil automatisk blive foretaget en søgning af DVR'ens software. Hvis softwaren til DVR'en ikke eksisterer i USB-enheden, vil opgraderingsversionen ikke blive vist. Opgrad.-version Versionen af softwaren, der skal opgraderes, vil blive vist. Hvis du trykker på "Opgrad.", vises et beskedvindue til genstart. Du kan vælge "J." for at gå videre med opgraderingen. Remocon ID For at kunne styre din DVR med en fjernbetjening, indstil din DVR og dit Remocon ID. Micom-version Denne menu kræver Mikroprocessor firmwareversion. For at DVR'en kan genkende opdateringsfilen bør filen indsættes i en mappe med navnet "update". Denne mappe bør oprettes i en USB-hukommelse, og dernæst skal opgraderingsfilen kopieres ind i mappen. Når softwaren opgraderes, må du hverken slå strømmen fra eller fjerne USB-enheden. Systemet vil måske ikke fungere normalt. Når du bruger en USB-hukommelse, bør du bruge en USB-enhed, der kan understøtte Linux eller højere. Systemet kan ikke understøtte en enhed, der ikke understøtter Linux. Filsystemet for USB-enheden skal være enten FAT16 eller FAT32. Systemet understøtter ikke NTFS e ller andre filsystemer. Eftersom nogle USB-enheder enten ikke har nogen strømforsyning eller har en lav spænding, kan det være nødvendigt med en separat strømforsyning for at kunne genkende dem. Når produktet afsendes, er fjernbetjeningens ID indstillet på `00'. Når du ønsker at ændre fjernbetjeningens ID, skal du trykke på "Remocon ID" og indtaste DVR-ID'et. Opsæt HDD Opsæt HDD ATA 1 2 HDD END Indspil Opsæt Overskriv Off SATA2 Info Format 160 GB / 232 GB Format OK Annul. HDD Info Viser information samt kapacitet for den installerede HDD. 26_ menuopsætning HDD Format Når HDD'en initialiseres, skal du flytte markøren hen til den tilsvarende HDD og trykke på knappen ). Dernæst aktiveres ikonet (Format). Enter( Hvis du trykker på "Format", vises et HDDformatteringsvindue Du kan vælge "OK" for at initialisere HDD'en. HDD END Stop : Indspilningen standser, når HDD'en bliver fuld under indspilning. Overskriv : Hvis HDD'en bliver fuld under indspilning, vil den tidligst indspillede data blive slettet, og der skrives ny data. HDD END ALARM( ) On : Hvis HDD'en bliver fuld under indspilning, udløses en alarm. Off : Hvis HDD'en bliver fuld under indspilning, udløses der ingen alarm. Hvis der ikke er nok HDD-plads vises ikonet Disk_Full( ). Eftersom al data vil blive slettet, når HDD-formatteringen udføres, bedes du gå videre med initialiseringen efter at have overført en sikkerhedskopi til et andet sted. Hvis den fornyede HDD-indspilning er indstillet til "Overskriv", og den data, der skal sikkerhedskopieres, bliver overskrevet, kan enten startiden ændres eller sikkerhedskopieringen annulleres. Kontrollerer HDD-data Vær venligst opmærksom på følgende oplysninger for at minimere risikoen for at miste HDD-data. Husk, at du bør beskytte HDD mod eventuel belastning eller forkert brug, da dette kan resultere i beskadigelser. Producenten er ikke ansvarlig for manglende data eller fejl opstået på grund af brugerens fejlhåndtering. Bemærk: Tilføjelse af ekstra HDD. Kontroller på forhånd, at HDD'en er kompatibel med producentens DVR. Eksempler, der kan forårsage datatab eller beskadigelse af HDD. En ydre belastning på kassen, som kunne opstå under demonteringen eller opsætningen af DVR'en. Strømafbrydelse eller ukorrekt standsning, mens DVR'en er i brug. (Se side 27 for oplysninger om slukning af DVR'en) Flytning eller belastning af DVR'en under brug. Man bør foretage en sikkerhedskopi af begivenheder så hurtigt som muligt for at minimere skuffelsen, hvis der mistes data. Systemstop Systemstop Vil du lukke ned? OK Annul. 05 MENUOPSÆTNING Flyt / Kontrol Vælg Exit Denne funktion bruges, når igangværende opgaver afsluttes på en sikker måde, eller der slukkes for strømmen. Hvis du ser beskeden for systemafbrydelse efter at have trykket på "OK" i bekræftelsesvinduet, skal du slukke for strømmen. Hvis der slukkes for systemet uden at have afsluttet det ved hjælp af menuen for systemafbrydelse, kan det give problemer som for eksempel tab af data og diskfejl. Når der slukkes for strømmen, bedes du afslutte systemet først ved hjælp af menuen for systemafbrydelse. Forsigtig Forsigtig KAMERA Kameramenuens detaljer er følgende: Forsigtig SHR-6042/6040 MENU System Kamera Overvågn. Indsp.-tils Beg.-indsp. Indsp.-plan Backup Netværk Flyt / Kontrol Kamerakonfiguration PTZ-enhed Opsæt skærm Fjernbetjeningsenhed Vælg Exit menuopsætning _27 Kamerakonfiguration Kamerakonfiguration Video On On On On Auto-sek 5 Sek 5 Sek 5 Sek 5 Sek CAM 01 CAM 02 CAM 03 CAM 04 OK Annul. Titel PTZ-enhed PTZ-enhed ID Protocol Samsung Pel-D AD Tech Baudrate OK Annul. Flyt / Kontrol Vælg Exit Flyt / Kontrol Vælg Exit Video On : Den viser videoen for den valgte kanal. Off : Den viser ikke videoen for den valgte kanal. Covert: Den viser den tilbageværende information bortset fra videoinformationen for den valgte kanal. Auto-sek Du kan indstille autosekvensintervallet for hver kanal. Indstillingen anvendes i live-tilstand. Den kanal, der er sat til "Off" eller "Covert", vises ikke i autosekvenstilstanden. Titel Kameranavnet for den valgte kanal kan indstilles. Der vises et virtuelt tastatur, hvis du trykker på knappen Enter( ). Der kan indtastes ét tegn ad gangen ved at flytte markøren. Du kan indtaste op til 10 tegn. Hvis du trykker på "Shift", kan du indtaste store bogstaver og numeriske taster. ID Vælg PTZ ID'et(0~99). Protocol For at indstille PTZfunktionen skal du flytte markøren hen til den ønskede kanal og trykke på knappen Enter( ). Vælg dernæst PTZ ved hjælp af knappen eller.

9 Gå ud af redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen Enter( ). Dette produkt understøtter protokollerne for Samsung, Vic., Pan., AD, Phi., Pel-D, Pel- P, Ern,, Vcl., Dia., Kal., og Tech. Baudrate Vælg PTZ-hastigheden. (2400/4800/9600/19200/38400) De ovenstående punkter bør tilpasses indstillingerne for PTZenheden. Se vejledningen fra producenten af PTZ-enheden for yderligere oplysninger. Kun metoden halv dupleks bliver understøttet ved overførsel. Tastaturdialog Kameranavn CAM 01 Shift Back OK Annul. 28_ menuopsætning Opsæt skærm Opsæt skærm OVERVÅGN. Detaljerne for overvågningsmenuen er følgende: SHR-6042/6040 MENU System Kamera Overvågn. Indsp.-tils Beg.-tils Indsp.-plan Live-tils Spot-tils Default Anv. alle OK Annul. 05 MENUOPSÆTNING Backup Netværk Dette er skærmbilledet, der bruges til indstilling af værdierne Lysstyrke/Kontrast/Farve for kamerabilledet til hver kanal. Anbring markøren på den kanal, hvor du ønsker at foretage justeringen, og vælg den for at indstille værdierne Lysstyrke/Kontrast/Farve. Den valgte kanal vises inden for PIP-området til højre. Justeringen kan foretages fra `0' til `255' ved hjælp af knappen eller. Hvis du trykker på "Anv. alle", bliver værdierne for den seneste opdaterede kanal kopieret til alle kanaler. Hvis du trykker på "Default", bliver værdierne for den aktuelle kanal genindstillet med `128'. Flyt / Kontrol Vælg Exit Live-tils Overvågn. Beg.-overvågning Længde OSD Dato Tid TIL TIL Titel Tilst TIL TIL OFF Fjernbetjeningsenhed OK Annul. Fjernbetjeningsenhed ID Baudrate OK Annul. Flyt / Kontrol Vælg Exit Dette vindue gør det muligt at kontrollere funktionerne for DVR'en ved hjælp af systemkontroltastaturet (SSC-2000, SSC-5000). ID Vælger ID'et i systemkontroltastaturet. Baudrate Vælger overførselshastigheden for systemstyreenheden (1200/2400/4800/9600/19200/38400). Tilgængelig systemkontroltastatur Nr 1 Producent SAMSUNG Modelnavn SSC-2000, SSC-5000 Beg. -overvågning Længde Det kan indstilles til Off, 30 sekunder og CONTINUE. Off : Hvis begivenhedsovervågningen ændres til begivenhedsskærmbilledet, er den ikke i funktion. 30 SEC : Den indstiller visningsvarigheden af den aktuelle kanal, indtil den næste kanal vises. CONTINUE : Skærmbilledet til overvågning af begivenhed vil blive bevaret, indtil det annulleres ved at trykke på knappen ALARM på forsiden. OSD Dato : Når den er slået til, vil datoen blive vist på skærmen. Når den er slået fra, vil datoen ikke blive vist på skærmen. Tid : Når den er slået til, vil tiden blive vist på skærmen. Når den er slået fra, vil tiden ikke blive vist på skærmen. Titel : Når den er slået til, vil kameranavnet blive vist på skærmen. Når den er slået fra, vil kameranavnet ikke blive vist på skærmen. Tilst : Når den er slået til, vil Lyd/PTZ blive vist på skærmen. Når den er slået fra, vil Lyd/PTZ ikke blive vist på skærmen. De ovenstående elementer bør passe til indstillingerne i systemkontroltastaturet. Se vejledningen, der følger med fra producenten af systemkontroltastaturet for yderligere oplysninger. Denne enhed understøtter kun halvt dupleks som overførselsmetode. menuopsætning _29 Spot-tils Spot Out Overvågn.-type Længde Beg. OFF Normal 3 Sek Kamera OK Annul. Flyt / Kontrol Vælg Exit Når du har to skærme, kan Spot Out-kanalen bruges til overvågning af en specifik kanal på en udvalgt skærm. Beg. Længde Angiver, om funktionen til overvågning af begivenhed skal anvendes på Spot-out-kanalen. Den kan indstilles til Off, 30 sekunder og CONTINUE. Off : Funktionen til overvågning af begivenhed er ikke tilgængelig på Spot Out-kanalen. CONTINUE : Skærmbilledet til overvågning af begivenhed vil blive bevaret, indtil det annulleres ved at trykke på knappen ALARM på forsiden. Normal Længde 1~60 Sekunder IDen angiver visningsvarigheden af den aktuelle kanal, indtil den næste kanal vises. Kamera Angiver den kanal, der ønskes at blive anvendt til Spot Out-funktionen. 30_ menuopsætning INDSP.-TILS Detaljerne for indspilningsmenuen er følgende : BEG.-TILS Detaljerne for indspilningsmenuen er følgende : Indsp.-tils Videostr. CIF CIF CIF CIF Kvalit. Standard Standard Standard Standard Auto-detektion ON Default OK 99 Annul. Delb. SHR-6042/6040 MENU System Kamera Overvågn. Indsp. -tils Beg.-tils Indsp.-plan Backup Netværk Flyt / Kontrol Opsæt beg.-indsp. Opsæt alarm-detektion Opsæt bevæg.-detektion Opsæt videotab-detektion 05 MENUOPSÆTNING Vælg Exit Indstil de værdier, der skal anvendes i indspilningstilstanden, ved at trykke på knappen REC på forsiden. Videostr. Angiver indspilningens skærmstørrelse. Video Source NTSC PAL Full D1 704 X X 576 Half D1 704 X X 288 CIF 352 X X 288 Opsæt beg.-indsp. Opsæt beg.-indsp. Videostr. CIF CIF CIF CIF For-beg. 3 Sek Default Kvalit. Standard Standard Standard Standard Efter-beg. 10 Sek OK Annul Delb. Kvalit. Angiver indspilningens videokvalitet. Indstil på Very High, High, Standard, Low. Delb. Angiver indspilningens antal delbilleder. Antallet af delbilleder henviser til antallet af indspillede skærmbilleder i sekundet. Auto-detektion Du kan vælge enten OFF eller ON ved at trykke på "OFF. " Hvis der vælges "ON" bliver datoen for søgningen begrænset. Datoen kan begrænses til mellem 1 og 99 dage. Hvis der vælges "OFF", kan markøren ikke flyttes til området for datovalg, og datoen for søgningen bliver ikke begrænset. Hvis du trykker på "Default", vender den tilbage til de oprindelige værdier. Indstillingerne for frame rate ved optageindstilling må ikke være mindre end eller på samme niveau som NTSC 90 fps, PAL 75 fps ved FULL D1 standard. Indstil de værdier, der skal anvendes i indspilningstilstanden, når der opstår en begivenhed. Videostr. Indstil indspilningens skærmstørrelse Video Source NTSC PAL Full D1 704 X X 576 Half D1 704 X X 288 CIF 352 X X 288 Kvalit. Angiver videokvaliteten for indspilningen af en begivenhed.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Delb. Angiver indspilningens antal delbilleder. Antallet af delbilleder angiver antallet af indspillede skærmbilleder i sekundet. For-beg. Sektion for efterbegivenhed Tidspunktet for opståelsen af en begivenhed Indspil den foregående tilstand af det tidspunkt, hvor en begivenhed er opstået. 3~5 Sekunder : Indstil indspilningstiden forud for forekomsten af begivenheden. menuopsætning _31 Efter-beg. Kamera Angiver hvilket kamera, der er forbundet til den aktuelle Alarm In. Standardværdien er indstillet på det aktuelle Alarm In-nummer. Der skal etableres mindst én tilslutning mellem Alarm In og kamera. Flerdobbelte valg er mulige. Det følgende skærmbillede vil blive vist, hvis der trykkes på knappen Enter( ) ved at flytte markøren fra kamerapunktet. Tidspunktet for opståelsen af en begivenhed Sektion for efter-begivenhed Indspil den efterfølgende tilstand fra det tidspunkt, hvor en begivenhed er opstået. Efter en begivenhed er indtruffet, indstil optagetiden til 5 sekunder ~5 minutter, og 1 tider. Hvis understøttelsen af 1-kanal DVR'en er slået til i overvågelsesmenuen, bliver opløsningen ændret til Fuld D1. Kamera 1 Kamera 4 Kamera 2 Al. Kamera 3 OK Annul. Alarm Out Opsæt alarm-detektion Opsæt alarm-detektion Alarm In Alarm In 1 Alarm In 2 Alarm In 3 Alarm In 4 Tilst N.O N.O N.O N. O Kamera Alarm-Out None None None None OK Længde 10 Sek 10 Sek 10 Sek 10 Sek Annul. Angiver en metode til alarm-out, når en begivenhed er opstået fra Alarm In. For øjeblikket understøtter dette system 2 Alarm Outfunktioner og 1 output (bip) fra indbygget højtaler. Det følgende skærmbillede vil blive vist, hvis der trykkes på knappen Enter( ) ved at flytte markøren fra Alarm Out-punktet. 1 Bip 2 Al. Flyt / Kontrol Vælg Exit OK Annul. Tilst Typen af Alarm In kan indstilles til "N.O" eller "N.C". N.O (Normalt åben) : Sensoren forbliver åben. Men hvis den lukkes, udsendes der en alarm. N.C (Normalt lukket) : Sensoren forbliver lukket. Men hvis den lukkes, udsendes der en alarm. Længde Angiver varigheden af Alarm Out. Alarmlyden vil blive bevaret med den indstillede værdi. CONTINUE : Lyden fra Alarm-outputtet vil blive bevaret, indtil den annulleres ved at trykke på knappen ALARM på forsiden. 10~300 sekunder : Du kan indstille varigheden af alarm-outputtet. 32_ menuopsætning Opsæt bevæg.-detektion Opsæt bevæg.-detektion Alarm-Out Længde None Opsæt videotab-detektion Opsæt videotab-detektion Alarm-Out None None None Længde 10 Sek 10 Sek 10 Sek 10 Sek Følsomhed Omr-inds High None OK OK Annul. Flyt / Kontrol Vælg Annul. 05 MENUOPSÆTNING Default Exit Angiver bevægelsens detektionsområde, følsomhed og alarm for hvert videokamera. Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på det kamera, der skal indstilles. Alarm-Out Det indstiller alarm-outputtet, når der er detekteret en begivenhed. For øjeblikket understøtter dette system 2 Alarm Out-funktioner og 1 output fra en indbygget højtaler. Længde Angiver varigheden af Alarm Out. Alarmlyden bliver opretholdt i den forudindstillede periode. CONTINUE : Lyden fra Alarmoutputtet vil blive bevaret, indtil den annulleres ved at trykke på knappen ALARM på forsiden. 10~300 sekunder : Angiver varigheden af alarmoutputtet. Følsomhed Det henfører til konfigurationen for detektionen og følsomheden af bevægelsen. Følsomheden kan indstilles til Very High, High, Medium, Low, Very Low. Omr-inds Hvis du trykker på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på området til visning af video til højre, kan bevægelsesområdet indstilles/annulleres. ( ) : Indstiller det hele som bevægelsesområdet. ( ) : Annullerer hele bevægelsesområdet. Hvis du trykker på "Default", bliver opsætningen af bevægelse genindstillet til de originale værdier. Hvis der opstår et videotab fra hver kanal, kan den indstilles til at skabe en alarm-outputlyd. Alarm-Out Angiver en metode til alarm-out, når en begivenhed er opstået fra Alarm In. For øjeblikket understøtter dette system 2 Alarm Outfunktioner og 1 output (bip) fra indbygget højtaler. Det følgende skærmbillede vil blive vist, hvis du trykker på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren til Alarm Out-punktet. 1 Bip 2 Al. OK Annul. Længde Angiver varigheden af Alarm Out. Alarmlyden bliver opretholdt i den forudindstillede periode. CONTINUE : Lyden fra Alarm-outputtet bliver bevaret, indtil den annulleres ved at trykke på knappen ALARM på forsiden. 10~300 sekunder : Angiver varigheden af alarmoutputtet. menuopsætning _33 INDSP.-PLAN Detaljerne for menuen for indspilningsplanen er følgende: Indspilningstype Indsp.-plan Kontinuer Bev. Alarm In Hverdag SUN REC Option C:M:A C:M:A Anv. alle OK C : Kontinuerlig M : Bevægelse A : Alarm In Du kan indstille systemet til at indspille billeder automatisk ved at angive de ønskede tidsrammer. Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på det kamera, der skal indstilles. Time Selection For at vælge tidssporet til indspilning i timen skal du flytte markøren hen til den del, der bliver vist i nedenstående figur og trykke på knappen Enter( ). Og vælg tidssporet til indspilning ved hjælp af knappen eller. Du kan gå ud af redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen Enter( ). Understøttelse af indspilning Ingen indspilning Kontinuerlig indspilning Indspilning af bevægelse Indspilning af Alarm In Kontinuerlig indspilning & indspilning af bevægelse Kontinuerlig indspilning & indspilning af Alarm In Indspilning af bevægelse & Alarm In Kontinuerlig Indspilning & indspilning af bevægelse & Alarm In Symbol for opsætning INTET C M A C:M C:A M:A C:M:A Hverdag Beregnet til programsat optagelse ved forudindstilling af en af ugens dage. Tryk Enter( ), vælg den ønskede dag ved hjælp af,. BACKUP Detaljerne for backup-menuen er følgende : Backup Backup-tils Starttid Sluttid Video (SDB) :01:08 11:03: REC Option Angiver indspilningsmetoden. Se venligst typerne af indspilningsmetoder på den følgende tabel. Du kan anvende de forudindstillede indspilningsmetoder til det valgte tidsspor, hvis knappen eller anvendes efter at have trykket på knappen Enter( ).

Real Time DVR brugsanvisning

Real Time DVR brugsanvisning SHR-5040 SHR-5042 Danish Real Time DVR brugsanvisning Real Time DVR Brugsanvisning Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide VAST inside HD Local Display Full Integration with VIVOTEK Cameras 510000221G Advarsel før installation Sluk for Network Video Recorder så snart det

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk Figur 1: Tilslutningsmuligheder 1. Tilslutning af IP kameraer op til 8 (afhængig af model). 2. Tilslutning af 4 alarm indgange og en relæ udgang. 3. Tilslutning

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere