Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber"

Transkript

1 Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Ulla Runge Bertelsen Charlotte Gørtz Andersen Lundagerskolen

2 Perspektiver på pragmatik Et sprogvidenskabeligt perspektiv: Sproget inddeles i 3 områder Struktur (fonologi og grammatik) Indhold (semantik og leksikon) Anvendelse (pragmatik) Dorothy Bishops definition på pragmatik: At bruge sproget på en passende (adækvat) måde i en bestemt kontekst. Et socialpsykologisk perspektiv: Sproganvendelsen anses som primær proces, hvor handlingen er i fokus. Kontekstens betydning er vigtig for analysen. Pragma (græsk): Aktivitet Handling To think of contexts as existing in addition to or apart from practices is like imagining smiles alongside or beside faces (Bhaskar)

3 Pragmatik er ikke et ekstra domæne, men noget der gennemsyrer alle de sproglige domæner! Sprog er en social virksomhed der opstår og udvikles i social interaktion. Every function in the child s cultural development appears twice: first, on the social level, and later on the individual level. First between people (interpsychological), and then inside the child (intrapsychological). (Vygotskij)

4 Basale kommunikationsregler Først når de ikke bliver overholdt, opdager man at de er der...

5 Når regler ikke bliver overholdt = Forvirring, frustration og konflikt!

6 Hvad skal der til?

7

8 Kilden til de pragmatiske færdigheder skal findes i den førsproglige udvikling. Tidlige milepæle: -Øjenkontakt - Orientering mod menneskelige ansigter og stemmer - Interaktionel synkroni (at spædbarnets bevægelser er koordineret med den voksnes tale -Smil - Proto-konversation (tidlig interaktion mellem barn og voksen, hvor rudimentær samtalestruktur kan sammenlignes med turtagning) (Nettelbladt)

9 Det pragmatiske aspekt Barnets udvikling af de pragmatiske sprogfærdigheder har 3 fokusområder: 1) Udvikling af kommunikative funktioner ( at udtrykke en række intentioner via gestus, vokalisering og sprog) 2) Tolkning og reaktion (at forstå samt reagere hensigtsmæssigt i kommunikation med andre) 3) Deltagelse i interaktion og samtale (igangsætning, turtagning og reparation)

10 At være i pragmatiske sprogvanskeligheder

11 ved nærmere undersøgelse opdager man at barnets sprog i virkeligheden ikke er kommunikativt (Andreasen og Houmøller 2004) Structural aspects of language were relatively intact, but use of language was abnormal (Bishop 2001)

12 Karakteristiske kendetegn at barnet bryder samtaleregler at barnet ofte ikke vil svare at barnet udviser ekkolali at barnet foretager umotiverede emneskift at der forekommer såkaldt emneglidning at barnet kommer med tilsyneladende irrelevante kommentarer at barnet ikke mærker, at samtalepartneren misforstår at barnet ikke magter at udrede misforståelser at barnets sprog er påfaldende omstændeligt og overtydelig, eller modsat, at barnet giver for lidt information(bjar & Liberg)

13 Pragmatiske vanskeligheder er svære at identificere - viser sig kun i visse situationer - er særligt påfaldende i sammenhængende tale og i forbindelse med samtaleregler - symptomerne forandres over tid - opdages gerne først hen mod slutningen af dagtilbudsalderen - viser sig sjældent ved traditionelle sprogtest - kan udtrykke sig forskelligt hos drenge og piger

14 Konsekvenser af at være i pragmatiske sprogvanskeligheder Pragmatiske vanskeligheder har stor indvirkning på kommunikationen til omgivelserne. Denne gruppe børn modtager mindre positiv respons og mere negativ respons end andre børn. Børn i pragmatiske vanskeligheder har stor risiko for at ende med at være uden for fællesskabet, føle sig ekskluderet. Sociale vanskeligheder er derfor en direkte konsekvens af at være i pragmatiske sprogvanskeligheder.

15

16 Børnefællesskabers betydning talepædagogens rolle

17 Afdækning PRAGMATISK PROFIL af dagligdags kommunikationsfærdigheder hos børn giver fagpersonen et billede af barnet som kommunikationspartner. CCC (Children's Communication Cheklist) er et screeningsmateriale som nøjagtigt kan kortlægge hvori barnets sproglige vanskeligheder består.

18 Pragmatisk sprogtræning Ved hjælp af forskellige sproglege trænes basale kommunikationsregler, der udvikler barnets kompetencer i at indgå hensigtsmæssigt i socialt samspil og øger hermed barnets muligheder for at blive inkluderet i børnefællesskaber. Sproglegene indeholder elementer der træner kompetencer indenfor: Kropssprog og mimik Turtagning At følges ad i leg At lykkes i leg Stemmeføring Lytte-evne Samtale-evne

19

20 Kropsssprog Hvordan ser jeg ud?

21

22

23 Visualisering af leg At holde den røde tråd / huske handlingen i legen.

24 Visualisering af samtale Tegneserie-samtalen En samtale mellem et barn og en voksen eller mellem flere børn, hvor der bruges enkle symboler og tegninger. Her kan tegnes handlinger(konflikter), tanker og følelser i den enkelte tegneserie. Taleboble: Hvad blev der sagt? Tænkeboble: Hvad tænkte du? Og evt hvad tror du den anden tænkte i situationen? Hjerte: Hvad følte du? Her kan evt bruges smiley, hvis barnet har svært ved at sætte ord på følelsen.

25 Øvelse parvis 7 min En af jer fortæller om en hændelse (jeres morgen derhjemme, en oplevelse med familien, en konflikt eller noget helt andet) Den anden spørger og tegner imens: Hvad skete der? Hvad blev der sagt? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Hvad mon den anden tænkte og følte?

26 Lytte-evne Fem trin til succes: 1)Øjenkontakt (vend dig mod personen og kig ham/hende i øjnene) 2)Kropssprog (sid eller stå stille, mens du lytter) 3)Tænk på, hvad personen siger, og vis, at du er interesseret 4)Vent med at tale, til personen har talt færdigt! 5)Sig noget relevant (noget der giver mening i forhold til det, personen har fortalt. Du kan evt. stille et spørgsmål eller kommentere det, personen lige har fortalt).

27 Rollespil: Man kan øve de 5 trin i rollespil. Snak først med børnene om de 5 trin. Skriv dem på en planche og hæng dem op. I rollespillet deles børnene op parvis. Den ene fortæller en historie efter eget valg og den lyttende øver sig på de 5 trin. Giv efterfølgende feed-back på alle fem trin. Hvad er godt, hvad kan forbedres osv.

28 Samtalevne Samtalens fire trin: 1)At starte en samtale (For det meste starter man en samtale med: at stille et spørgsmål, at bede om noget, at kommentere noget eller at hilse på nogen. 2)At lytte er en vigtig del af enhver samtale. Det er især vigtigt, at huske at bruge sit kropssprog og at vise, at man er interesseret, imens man lytter. 3)At skiftes til at tale. Man skal huske at skiftes til at tale ved at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og give relevante kommentarer. 4)At afslutte en samtale. Husk at give afsluttende bemærkninger, vise med kroppen at man er på vej væk, vente på pause og evt. sige farvel.

29 Hemmelig mission: Del børnene ind i par, og lad den ene fortælle noget efter eget valg. Den anden har fået en hemmelig opgave: Det kan være ikke at holde øjenkontakt, afbryde mens den anden taler, kommentere noget irrelevant, uroligt kropssprog, eller at gå før samtalen er slut. Tal herefter med børnene om, hvad de lagde mærke til, hvordan det føltes osv.

30 At lykkes i samspil et inkluderende projekt

31

32 Fordi vi ved så meget mere end vi kan gøre rede for, Med tanken dvælende i kroppen er det talte ord kun toppen af et isbjerg. Talen forudsætter en uendelig mængde af kollektiv forforståelse eller kontekst i form af sprogspil og livsformer. Talesproget er blot den synlige eller hørlige tiendedel, hvis basis er sprogets forankring i verden.. John Maul

33

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Hvad er det talte sprog?

Hvad er det talte sprog? Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag.

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse:

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse: Mødet i samtalen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Beskrivelse af case...side 2 Beskrivelse af problemfelt...side 2 Problemformulering...side 2 Arbejdsbeskrivelse...side

Læs mere