THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg"

Transkript

1 THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

2 PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2 Tolkning af resultater 2

3 UDVIKLER OG UDGIVER AF CCC-2 Dorothy Bishop har udviklet CCC-2 Professor ved Developmental Neuropsychology og Wellcome Principal Research Fellow, Department of Experimental Psychology i Oxford, Adjunct Professor v. The University of Western Australia, Perth CCC-2 købes hos Pearson Assessment 3

4 FORMÅL MED CCC-2 Kan identificere børn med pragmatiske sprogvanskeligheder Kan identificere børn med sproglige vanskeligheder Kan indikere, at et barn bør henvises til yderligere udredning for autisme spektrum forstyrrelser 4

5 Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) Specifikke sproglige vanskeligheder (SLI) 5

6 FORMÅL MED CCC-2 (FORTSAT) Man kan ikke stille en diagnose ud fra CCC-2, men den kan bruges til at afklare, hvad der skal undersøges nærmere Anvendes som supplement til andre tests, undersøgelser og observationer Kan bruges til at evaluere intervention 6

7 OVERBLIK OVER CCC-2 Kan anvendes til børn mellem 4:0 og 16:11 år, som taler i sætninger Udfyldes af en voksen (respondent): der har set barnet 3-4 g. ugentligt i mindst 3 måneder som er almindelig velformuleret, og ikke selv har pragmatiske sprogvanskeligheder som forstår betydningen af at besvare samvittighedsfuldt Udfyldes på min. Kompetencekrav til den der opgør og tolker CCC-2: audiologopæd, talehørepædagog eller psykolog Kan opgøres på 5-15 min. og tolkes på 15 min. når du får rutinen 7

8 PRAGMATISKE SPROGVANSKELIGHEDER Bishop (2000) def. af pragmatiske sprogvanskeligheder: Problems in using language appropriate in a given context Forkortes her med PLI, som står for pragmatic language impairmant 8

9 CCC-2 BESTÅR AF: Vejledning med detaljeret instruktion om scoring og tolkning, og beskrivelse af baggrund for validitet og reliabilitet Tjekliste Excel scoringsprogram til computer m. Instruktion Excel vers eller 2007 Scoringsark til håndscoring 9

10 10

11 SKALAERNE I CCC-2 Tjeklisten består af 70 udsagn fordelt på 10 skalaer A til J: Skala A-D: Strukturelle aspekter af sproget Skala E-H: Pragmatiske aspekter af sproget Skala I og J: Screener for vanskeligheder i fht. autisme spektrum forstyrrelser (ASF) Hver skala består af 7 udsagn fem udsagn beskriver vanskeligheder to udsagn beskriver styrker 11

12 UDSAGN Hvert udsagn besvares ud fra fire-trinsskalaen: 0= Mindre end en gang om ugen (eller aldrig) 1= Mindst en gang om ugen, men ikke hver dag 2= En eller to gange om dagen 3= Flere gange (mere end to) om dagen (eller altid) 12

13 UDSAGN 1-9 I CCC-2 13

14 SKALA A D STRUKTURELLE ASPEKTER AF SPROGET Skala A: Tale Udsagn 38: Udtaler lange ord forkert, siger f.eks. sgagetti i stedet for spaghetti eller helikropger i stedet for helikopter Skala B: Grammatik Udsagn 27: Barnets tale lyder småbarnlig, fordi sætningerne kun består af 2 3 ord, siger f.eks. mig har bold i stedet for jeg har en bold eller giv dukken i stedet for giv mig dukken 14

15 SKALA A-D (FORTSAT) STRUKTURELLE ASPEKTER AF SPROGET Skala C: Semantik Udsagn 46: Er upræcis i sit ordvalg, hvilket gør det uklart, hvad han/hun taler om. Siger f.eks. den der i stedet for køkkenrulle Skala D: Sammenhæng Udsagn 40: Bytter rundt på rækkefølgen, når han/hun forsøger at fortælle en historie eller fortælle om noget, der er sket for nylig. Hvis barnet f.eks. skal fortælle om en film, starter han/hun med at fortælle slutningen 15

16 SKALA E-H PRAGMATISKE ASPEKTER AF SPROGET Skala E: Initiativ Udsagn 45: Stiller spørgsmål, selv om han/hun har fået svaret Skala F: Stereotyp sprogbrug Udsagn 11: Siger ting han/hun tilsyneladende ikke helt forstår (det kan lyde som en gentagelse af noget en voksen har sagt). F.eks. hvis en 6-årig siger hun har et meget godt ry om sin lærer 16

17 SKALA E-H (FORTSAT) PRAGMATISKE ASPEKTER AF SPROGET Skala G: Brug af kontekst Udsagn 41: Er meget bogstavelig og nogen gange ufrivillig komisk. Et barn som blev spurgt, om det er svært at komme op om morgenen, svarede f.eks. Nej. Man svinger først det ene ben ud af sengen og bagefter det andet ben, og så stiller man sig op. Et andet barn fik at vide, at det skulle råbe op til billedlotteri, hvorefter barnet begyndte at råbe Skala H: Nonverbal kommunikation Udsagn 8: Ser udtryksløs ud i situationer, hvor de fleste børn ville have et tydeligt ansigtsudtryk, f.eks. Når han/hun er vred, bange eller glad 17

18 SKALA I OG J SCREENING FOR AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Skala I: Sociale relationer Udsagn 33: Sårer eller gør andre børn kede af det uden at ville det Skala J: Interesser Udsagn 26: Drejer samtalen hen på et favoritemne, selv om andre ikke virker interesseret i det 18

19 NU ER DU KLAR TIL, AT DE ANDRE GÅR I GANG! Vær opmærksom på at du udleverer tjeklisten til nogen, der sandsynligvis aldrig har vurderet et barns sprog og kommunikation Forbered dig ved at læse udsagnene i tjeklisten og se evt. side 47 i Vejledningen Sæt tid af til at tale med respondenten 19

20 MODTAGELSE AF BESVARELSE Se efter manglende besvarelser Der må max være 2 ubesvarede udsagn i alt på hele CCC-2 Forsøg at få besvaret manglende udsagn 20

21 OPGØRELSE AF CCC-2 To muligheder: Excel regneark som downloades til din computer fra: Scoringsark til manuel scoring Der er udførlig beskrivelse i Vejledningen side

22 BRUG AF EXCEL REGNEARK Der er tre faneblade i regnearket: Instruktion Findes også som link på Pearsons hjemmeside i mere læsevenlig version Læs instruktionen og følg den trin for trin første gang Dataregistrering Sammenfatning af resultater 22

23 EXCEL SCORINGSPROGRAM 23

24 1. BEMÆRK Ved registrering og sammenfatning af resultater kan Excel drille - i så fald accepter/aktiver indholdet (enable makro) Der er oftest brug for, at man gør dette, hver gang du åbner excel 24

25 1. ENABLE MACRO I EXCEL VERSION 2007 ELLER SENERE 25

26 2. DATAREGISTRERING 26

27 3. RÅSCORER OG SKALASCORER TRYK: CTRL+SHIFT+H 27

28 4. SAMMENFATNING AF RESULTATER For at lave sammenfatning af resultaterne skal man markere barnets ID-kode og taste Ctrl+Shift+S Siden Sammenfatning af resultater skal printes og/eller gemmes 28

29 SAMMENFATNING AF RESULTATER CTRL+SHIFT+S 29

30 HURTIGT OVERBLIK OVER BEGREBER V. TOLKNING Hvad skal du basere din tolkning på? Råscorer bruges til at omregne til skalascorer, som bruges til at omregne til percentiler Indeks for generel kommunikation IGK Indeks for social interaktion ISI Validitetskontrol er et tjek for inkonsekvente svarmønstre i besvarelsen Valid =1 ikke valid =0 30

31 SKALASCORER Skalascorer bruges til at tolke de to indekser: IGK og ISI Skalascore udledes fra råscore og bruges til at finde percentilen Baseret på normreferencen fra 4:00 til 16:11 år fra den dansk/svenske standardisering Gennemsnit=10 ; SD=3 En høj skalascore indikerer styrke og vice versa 31

32 32

33 PERCENTIL Percentil betyder, at man deler noget op i hundrededele - meget lig procent. En percentil på 25 svarer til at 25% af en gruppe ligger under og 75% ligger over. Jo lavere percentil en skala har, jo dårligere færdigheder og vice verse Percentilen indikerer hvor barnets scorer placerer sig relativt i forhold til andre børn på samme alder 33

34 PERCENTILER - VIGTIGT Ved tolkning af resultater skal du se på percentilen for de enkelte skalaer og på tværs af skalaer En percentil svarende til 15 eller derover skal betragtes som en normal præstation En percentil omkring 10 på én eller to skalaer bør ikke give anledning til bekymring En percentil omkring 10 på tre eller flere skalaer indikerer at disse områder bør undersøges nærmere En percentilen på 5 på to eller flere skalaer, peger på, at barnet har klinisk signifikante vanskeligheder på disse områder 34

35 INDEKS FOR GENEREL KOMMUNIKATION IGK IGK anvendes til at identificere børn, der med stor sandsynlighed har sproglige vanskeligheder Bishop har fundet belæg for, at så godt som alle børn med SLI eller autisme har IGK < 54 skalascores Cut-off grænsen på 54. svarer til, at hvis barnet har denne skalascorer eller lavere på IGK, bør barnet udredes nærmere for sproglige vanskeligheder Cut-off-værdi på 54 svarer til den 10. percentil Cut-off-værdi på 45 svarer til den 5. percentil Cut-off-værdi på 40 svarer til den 3. percentil 35

36 PERCENTILER FOR SKALA I OG J OG IGK Hvis man scorer under den 6. percentil i både skala I (Sociale relationer) og J (Interesser) og har en IGK score under 54, indikerer dette, at barnet muligvis har en autisme spektrum forstyrrelse 36

37 INDEKS FOR SOCIAL INTERAKTION ISI Indekset har til formål at identificere børn med en kommunikativ profil, som er karakteristisk for autisme spektrum forstyrrelser ISI kan også bruges til at differentiere mellem børn, som har en profil karakteristisk for børn med autisme spektrum forstyrrelser, og børn som har mere fremtrædende strukturelle sproglige vanskeligheder 37

38 INDEKS FOR SOCIAL INTERAKTION ISI En ISI score højere end > 9 kombineret med IGK score lavere end < 54 peger på specifikke sproglige vanskeligheder (SLI) En ISI værdi lavere end < 0 forekommer næsten aldrig hos børn med specifikke sproglige vanskeligheder, men ses hyppigt hos børn med autisme spektrum forstyrrelser 38

39 FORSIGTIGE GUIDELINE FOR TOLKNING AF PROFILER Barn med en SLI diagnose Man kan forvente lave percentiler på skala A, B, C og D < 10 og lavere Relativ bedre på skala E, F, G og H Sandsynlig score på IGK < 54 Sandsynlig score på ISI > 9 39

40 EKSEMPEL PÅ BARN MED SLI 40

41 FORSIGTIG GUIDELINE FOR TOLKNING AF PROFILER Barn med PLI diagnose Typisk højere percentiler på skala A, B, C og D end børn med SLI, men Percentiler på skala E, F, G og H < 10 og lavere 41

42 MULIGT BUD PÅ BARN MED PLI, MEN DER KAN OGSÅ VÆRE ANDET 42

43 FORSIGTIG GUIDELINE FOR TOLKNING AF PROFILER Barn med Autisme Spektrum Forstyrrelser Ofte lave percentiler på A-D, med ikke altid Lavere percentiler på E-H < 10 Udpræget lav percentil på I og J < 6 IGK er < 54 Kombineret med score på ISI < 0 43

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Mor, and Ja, anden spiser dit brød Dit barn lærer af dig Denne folder henvender sig til alle forældre, der ønsker viden om barnets sproglige udvikling og forslag

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere