NÅR DIT BARN IKKE TALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DIT BARN IKKE TALER"

Transkript

1 NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK

2 Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR, Marselisborgcentret, Århus Dorte Haubro Uhrbrand, Hjælpemiddelcentralen, Esbjerg Jette Bach, Rosenvængets Skole, Viborg Emmy Kjelmann, Behandlingscenteret Østerskoven, Hobro I samarbejde med: Hjælpemiddelinstituttet, ISAAC Danmark, International Society for Augementative and Alternative Communication VIKOM, Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog Tak til: Familier og kollegaer for at stille billeder til rådighed. Fotograferne er Jan Herold, Helle Nyborg, Trein Bojsen, Johnny Jensen. September 2009

3 Har du et barn med handicap, der ikke kan tale, kan det være, at du er usikker på, hvordan du kan etablere en god kontakt med dit barn, og hvordan I kan kommunikere med hinanden. synes, det kan være svært at se, hvad dit barn gerne vil fortælle dig. oplever, at dit barn har meget at fortælle, men mangler måder at gøre det på. oplever, at andre har svært ved at forstå dit barn. I denne pjece vil vi gerne fortælle, at kommunikation er helt afgørende for alle menneskers udvikling. at du og dit barn allerede kommunikerer med hinanden. at alle børn har noget, de gerne vil fortælle når omgivelserne bliver dygtige til at se det. at der findes andre måder at kommunikere på end tale. at det er vigtigt, at barnet har gode kommunikationsmuligheder og dygtige. kommunikationspartnere omkring sig hele dagen. at der findes fagpersoner med særlig viden om kommunikation med børn uden talesprog. at der findes forskellige kommunikationshjælpemidler, som kan være med til at udvide og tydeliggøre dit barns kommunikation med sine omgivelser. hvor du kan hente mere viden og hjælp.

4 Kommunikation er livsvigtig Kommunikation er grundlaget for, at vi udvikler os som mennesker. Når et lille barn kommer til verden, indgår det i samspil med sine forældre, som helt naturligt opfatter barnet som kommunikerende. Når forældrene tolker deres barns lyde, mimik og bevægelser, prøver de at forstå, hvad det er, barnet vil fortælle dem, og de svarer og reagerer på det. Sådan udvikler de deres kommunikation med hinanden. Vi kommunikerer, når vi med vores følelser fortæller hinanden, hvad vi synes om det, vi gør sammen. I kommunikationen med andre skabes vores identitet, og vi bliver en del af det sociale fællesskab vi får viden om os selv, om andre mennesker og den verden, vi lever i. Kommunikation er noget, de fleste af os ikke tænker over, noget vi betragter som en menneskeret. Tro på, at barnet har noget at sige Nogle børn har handicap, som gør, at de ikke udvikler talesprog. Det er en væsentlig begrænsning i deres udtryksmuligheder. Det kan være svært for omgivelserne at se eller tro på, at barnet gerne vil sige noget. Ofte skyldes det, at det er svært at få øje på og forstå, hvad det er, barnet udtrykker. Men det er helt afgørende for børnene at være omgivet af mennesker, som tror på, at de har noget at fortælle, og som gør sig umage for at se det.

5 Børn med behov for ASK hvem er det? Børn og deres forældre kommunikerer lige fra livets begyndelse og det gør du og dit barn med handicap også. Som forælder er du den, der kender dit barn bedst. Men måske oplever du alligevel, at det er svært at forstå, hvad dit barn fortæller dig. Det kan også være, at du har en oplevelse af, at dit barn har mange ting at fortælle, men mangler måder at gøre det på. Især kan det være svært, når barnet snakker om ting, som ikke umiddelbart er til stede i situationen eller om oplevelser, som du ikke på forhånd ved noget om. Genkender du beskrivelserne ovenfor, kan du og dit barn have behov for hjælp til at anvende alternative eller supplerende kommunikationsformer (ASK). Børn med behov for ASK kan f.eks. være børn med: multiple funktionsnedsættelser cerebral parese udviklingshæmning autismespektrumforstyrrelser erhvervede hjerneskader forskellige syndromer, f.eks. Down s syndrom

6 Hvad er ASK? ASK er en fælles betegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, hvis talen ikke er tilstrækkelig. Eksempler på ASK er brug af mimik og kropssprog, blikretning, udpegning, hjemmelavede tegn og tegn til tale. ASK kan også handle om, at kommunikationspartneren stiller sig til rådighed med ordforråd, tolkning eller andre kommunikationsstrategier, som kan støtte barnet uden talesprog i at komme til orde. Og endelig kan ASK omfatte brug af hjælpemidler som udpegningstavler eller -bøger med grafiske symboler og fotos samt teknisk udstyr som f.eks. talemaskiner og computere med særligt udviklede kommunikationsprogrammer. Behovet for ASK kan være meget forskelligt For børn, der slet ikke kan tale, er det nødvendigt at finde et alternativ til talesproget. For andre børn vil der være behov for at anvende et supplement til et talesprog, der er svært at forstå. Nogle børn får aldrig et talesprog, andre kan måske udvikle talesprog ved hjælp af ASK. Nogle børn forstår alt, hvad der bliver sagt, men har svært ved at blive forstået. Andre børn har både svært ved at tale og ved at forstå andres tale.

7 Der vil altid være behov for en individuel vurdering af barnets kommunikationsmuligheder. Det skal ske i samarbejde med de personer, der kender barnet bedst. Vurderingen kræver bistand fra personer med faglig kompetence inden for ASK. Der er mange muligheder for ASK Det er sjældent, at der findes én kommunikationsløsning, der kan bruges i alle situationer. Der er forskel på, hvilken situation man befinder sig i, hvem man snakker med, og hvad man snakker om. I nogle situationer kan det f.eks. være lettest eller mest hensigtsmæssigt at benytte tegn og kropssprog, i andre situationer kommunikationshjælpemidler. Det afhænger af, hvad der er fysisk muligt, hvad samtalepartneren bedst forstår, hvad der går hurtigst, og hvad man taler om. Målet med kommunikationshjælpemidler er altid at udvide mulighederne for kommunikation ikke at erstatte eksisterende. Fælles oplevelser og et godt kommunikativt miljø Sproget udvikles i samvær med andre. Når man leger, spiser eller bare hygger sig sammen og fortæller, hvad man hver især synes om det, der sker. Sproget udvikles på samme måde hos børn med funktionsnedsættelser, hvor alternative og supplerende kommunikationsmåder er nødvendige i samspillet med andre. Man opbygger et sprog ved at bruge det sammen med nogen.

8 Børn, der ikke udvikler et tilstrækkeligt forståeligt talesprog har brug for at være sammen med andre børn og voksne, der anvender alternative og supplerende kommunikationsformer, og som kan være gode rollemodeller. Kommunikationsmaterialerne skal altid findes dér, hvor barnet opholder sig og færdes. Og det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kun skal rette indsatsen mod barnet, men også mod barnets omgivelser. Det er vigtigt at starte tidligt, og det er aldrig for sent For at støtte sprogudviklingen hos børn, der ikke taler, er det vigtigt at starte så tidligt som muligt med at anvende ASK. Man skal ikke bare vente og se, om talen kommer af sig selv. Hvis barnet og dets nærmeste ikke tilbydes andre måder at kommunikere på, er der risiko for, at den naturlige udvikling og indlæring, der sker i samspil med andre mennesker, vil blive begrænset. Brug af ASK er ingen hindring for, at barnet senere kan udvikle talesprog forskning viser, at ASK kan fremme udviklingen af talesprog.

9 Fysiske barrierer kan overvindes Børn, der ikke kan tale, kan også have fysiske vanskeligheder. Dette kan give problemer med at bruge en anden kommunikationsform. Det kan f.eks. være svært at pege på en tavle, udføre tegn eller at bruge almindelig mus og tastatur til en computer. Her findes der imidlertid mange løsningsmuligheder: Den person, barnet taler med, kan f.eks. foreslå forskellige svarmuligheder, eller man kan måske bruge en tavle til udpegning med øjnene. Inden for teknologien findes en række muligheder for at erstatte mus og tastatur med andet udstyr, som fysisk er lettere for barnet at betjene. I hvert enkelt tilfælde gælder det om at finde den måde, hvorpå barnet har de bedste forudsætninger for at betjene udstyret. I alle tilfælde gælder det om at finde de kommunikationsmåder, som barnet og samtalepartneren synes er lettest både at anvende og forstå. En alternativ og supplerende kommunikationsform er aldrig færdig At udvikle gode kommunikationsformer til et barn, der ikke kan tale, er en lang proces, der i princippet aldrig stopper. Ligesom udvikling af talesprog heller aldrig stopper. Barnet, omgivelserne og teknologien udvikler sig, så der vil livet igennem være behov for at tilpasse og udvikle kommunikationsformen.

10 Der er hjælp at hente For at undersøge et barns behov og muligheder for alternative og supplerende kommunikationsformer skal der laves en kommunikativ udredning. Det sker enten gennem kommunens pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) eller gennem den kommunale sagsbehandler. Herfra kan der henvises til kommunale eller regionale rådgivningscentre med særlig viden inden for kommunikation og teknologi. Der kan også være ressourcepersoner med viden om ASK i barnets børnehave, skole eller botilbud. En udredning skal altid foregå i samarbejde med nære personer omkring barnet og have fokus på de relationer og miljøer, barnet indgår i. I særlige tilfælde kan der henvises til VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. For at få barnet udredt i VISO skal der henvises via PPR eller sagsbehandler.

11 Det siger loven Lovgivningen giver ret til at få specialundervisning, specialrådgivning og hjælp til en undersøgelse af et barn, som ikke udvikler talesprog. Der er også mulighed for at søge om hjælp til forskellige kommunikationshjælpemidler via lovgivningen. Drejer det sig om specialundervisning, undersøgelse og specialrådgivning, kan der henvises til: Folkeskoleloven 3 stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen 1, 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 1, 2 Bekendtgørelse af lov om social service 11 stk. 3. Drejer det sig om kommunikationshjælpemidler og andet udstyr til støtte for kommunikationen, kan der henvises til: Bekendtgørelse af lov om social service 112, 113 Bekendtgørelse af lov om social service 41 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 2 Drejer det sig om en VISO-udredning, kan der henvises til: Lov om social service (Bekendtgørelsen kapitel 4 13) Folkeskoleloven (Bekendtgørelsen kapitel 5 12/kapitel 7 20)

12 Der er mere viden at hente Interesseorganisationen ISAAC Danmark, International Society for Augmentative and Alternative Communication VIKOM Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog Hjælpemiddelinstituttet: Norske hjemmesider: og Svenske hjemmesider: Information om VISO: Information om lovgivning:

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER KoMmuNI kations HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV Kommunikationshandicap LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk nr. 1 2014 Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær:

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Interview med Social Networks 18. januar 2006

Interview med Social Networks 18. januar 2006 Interview med Social Networks 18. januar 2006 Generelt Emily er en åben og glad pige på 3½ år. Hun har multiple funktionsnedsættelser. Emilys mor Jane blev interviewet med Social Networks, så vi kunne

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere