Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst forløb 5, efterår 2012 på Gentofte 12 mdr Herlev 24 mdr Hillerød 12 mdr Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder: Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i Diagnostisk Radiologi, region Øst. Uddannelsesprogrammet er vedlagt bilag om oversigt over placering af logbogens attestationer.

2 Introduktion Diagnostisk radiologi er et spændende og alsidigt speciale, som omfatter diagnostik ved hjælp af forskellige medicinske billedsystemer (røntgen, ultralyd, computer tomografi (CT) og magnetisk resonans (MR)), samt forskellige billedvejledte invasive procedurer. Den billeddiagnostiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger. De diagnostiske samt terapeutiske procedurer forudsætter en tæt kommunikation med de henvisende klinikere for at sikre hensigtsmæssige strategier. Det kræves derfor, at en speciallæge i diagnostisk radiologi ikke alene behersker en diagnostisk viden, men også en viden om, hvordan konkrete diagnostiske problemer løses både med hensyn til valg mellem en stor mængde af forskellige tekniske muligheder og med hensyn til mulig digital efterbehandling af det primære billedmateriale for at belyse den kliniske problemstilling bedst muligt. Det overordnede mål med hoveduddannelsesstillingen er at gøre den uddannelsessøgende så erfaren, at vedkommende kan varetage de fleste opgaver på en afdeling selvstændigt, subsidiært at arbejde i en radiologisk praksis. Uddannelsen bygger videre på de kompetencer som er erhvervet under introduktionsuddannelsen. Ved en rotation mellem flere radiologiske afdelinger opnås dels indgående kendskab og erfaring med de forskellige modaliteter, men også en præsentation af de radiologiske emneområder, som kan danne basis for beslutning om yderligere specialisering og videreudvikling som speciallæge. Ved rotationen udvides og funderes den uddannelsessøgendes evner indenfor billedtolkning, diagnostik, beskrivelse samt intervention/behandling. De minimums kompetencer som skal opnås er beskrevet i Målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi, oktober Det er et krav at hoveduddannelsen foregår på mindst 2 afdelinger. Uddannelsesprogrammet er en beskrivelse af hvordan de kompetencer som er beskrevet i målbeskrivelsen læres på de afdelinger som stillingen indeholder. For at forstå og udnytte uddannelsesprogrammet er det vigtigt at have sat sig ind i målbeskrivelsen. For den enkelte læge i hoveduddannelse udarbejdes en personlig uddannelsesplan, som beskriver hvornår og hvordan kompetencerne erhverves på netop disse afdelinger. Opnåelsen af kompetencerne attesteres i logbogen. (Se dokumenterne på vælg uddannelse, vælg ny uddannelsesmappe, vælg portefølje til hoveduddannelsen.) Uddannelsesforløbet Uddannelsen til speciallæge i diagnostisk radiologi består af 12 måneders introduktionsuddannelse efterfulgt af 48 måneders hoveduddannelse. Under hoveduddannelsen skal gennemføres dels specialespecifikke kurser, dels generelle kurser samt forskningstræningskursus. Vedrørende information og tilmelding til kurserne er dette beskrevet i målbeskrivelsen.

3 Nærværende hoveduddannelsesstilling indebærer ansættelse på Gentofte Hospital, Herlev Hospital og Roskilde Sygehus. Beskrivelse af Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk afsnit, Gentofte Hospital Sygehusets struktur og afdelinger: Gentofte hospital er nærhospital og er en del af planlægningsområde Midt. Efter gennemførelse af hospitalsplanen vil Gentofte Hospital primært betjene borgerne i Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk kommune og Rudersdal Kommune i alt ca indbyggere. Hospitalet har to store akutte medicinske afdelinger med følgende specialer: gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, geriatri og apopleksibehandling. Desuden har Gentofte Hospital en kardiologisk, en lungemedicinsk og en dermato-/allergologisk afdeling samt en øre-, næse-, halsafdeling med landets største audiologiske enhed. Derudover anæstesi-operations- og intensivafdeling. Hospitalet har etableret en ny afdeling for regionens udviklingsfunktion for planlagt kirurgi. Planlagt kirurgi afdeling skal foretage operationer inden for ortopædkirurgi, øre-,næse-, og halskirurgi, karkirurgi De tværgående kliniske afdelinger består af Billeddiagnostisk afdeling, delt i Radiologisk og Nuklearmedicinsk afsnit, og Klinisk Biokemisk afdeling. I uddannelsen af speciallæger har Radiologisk afsnit særlig kompetence inden for thoraxradiologi, øre-,næse-, halsradiologi, karintervention, ultralyddiagnostik samt reumatologi. Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk afsnit ligger i opgang 4 dels i stuetagen og dels på 1. sal. Vi foretager røntgen- og ultralydundersøgelser samt CT- og MR-skanninger på patienter henvist fra sygehusets kliniske afdelinger, skadestue (kun selvhenvendere) samt ambulatorier. På Nuklearmedicinsk afsnit foretages desuden PET- CT. Herudover foretages røntgenundersøgelser på patienter henvist fra praktiserende læger og speciallæger. I 2011 udførte afdelingen ca undersøgelser fordelt på konventionel røntgen (noninvasiv+invasiv) , CT-skanning , MR-skanning 4.000, Ultralyd , angiografier 800, biopsier 650, terapeutisk (intervention) samt 3800 PET/CT skanninger. Afdelingen er fuldt digitaliseret, således at alt billedmateriale samt alle beskrivelser fra alle røntgen-/ultralyd- og MR-skanninger lagres i en stor database - PACS. Afdelingens personalesammensætning Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og ledende overradiograf. På Radiologisk afsnit er der i alt 10 overlæger, 4 afdelingslæger, 3 læger i hoveduddannelse og 3 læger i introduktionsstilling.

4 Afdelingens opdeling På Radiologisk afsnit er lægestaben opdelt i 4 faglige team. Team 1 varetager ortopædradiologi, rheumatologi og undersøgelser for medicinsk afd. C. Ortopædradiologiske undersøgelser fra praktiserende læger beskrives. Teamet har endvidere ansvaret for de 2 MR-skannere. Der vil blive installeret en ekstremitets MR-skanner i løbet af Til teamet er fasttilknyttet 2 overlæger samt 1½ afdelingslæge. Teamet varetager røntgenkonferencer for ortopædkirurgisk afdeling, håndkirurger, medicinsk afdeling C samt reumatologisk afdeling. Team 2 varetager al CT- diagnostik. Afdelingen råder over 3 CT-skannere, én 64 Slice og to 16 slice. I løbet af 2012 vil den ene 16 slice skanner blive udskiftet til en 320 slice CTskanner. Teamet varetager desuden: thoraxradiologi mm. for lungemedicinsk afd. Y, Intensiv afdeling, Kardiologisk afd., for medicinsk afd. F, samt Thoraxradiologiske undersøgelser fra praktiserende læger. Abdominalradiologiske undersøgelser fra huset samt fra praktiserende læger, øre-næse, og halsradiologi incl. Audiologi. Til teamet er tilknyttet 4 overlæger afdelingslæger, + 1 overlæge til PET-CT. Teamet varetager røntgenkonferencer for intensiv afd., lungemedicinsk afd., samt øre-næsehalsafdelingen, incl audiologi. 2 gange ugentligt i fællesskab med Nuklearmedicinsk afsnit fælleskonferencer for afd. Y, onkologer og patologer. CT undersøgelser af hjertepatienter i samarbejde med cardiologisk afdeling. CT vejledte biopsier af lunger udføres i samarbejde med lungemediciner. Samarbejder med PET-CT overlægen. Team 3. karradiologi (inklusiv CT af kar) samt karintervention foretages af 1 overlæge samt karkirurgisk overlæge. Team 4 varetager al ultralyddiagnostik incl. intervention for hospitalet samt fra praktiserende læger. Der er 5 ultralydrum tilknyttet. Teamet har 2 faste overlæger samt ½ afdelingslæge. Gentoftes radiologiske afdeling som uddannelsessted: Fra 2012 vil alle blokke som involverer Gentofte indeholde 12 mdr på Gentofte Hospital, enten 1. eller 2. år. Kursisterne deltager i afdelingens vagtlag som er 8-skiftet med normaltjeneste fra , efterfulgt af rådighed fra bolig. Der er ikke formaliseret bagvagt, men afdelingens overlæger kan kontaktes ved problemer. Skadestuen har lukket om natten og sygehuset modtager ikke akutte kirurgiske ptt. Alle læger møder 7.30 til fælles lægemøde. Dagtjenesten på hverdage slutter

5 Under opholdet i Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk afsnit, cirkulerer den uddannelsessøgende efter skema 3 mdr. i hvert fagligt team. Der vil blive lagt særlig vægt på at de kompetencer som fremgår af den uddannelsessøgendes logbog opnås. Disse er forud for ansættelsen aftalt mellem de respektive undervisningssteder. Der forventes også oplæring i generel radiologi inkluderende CT og ultralyd, samt afholdelse af konferencer. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at få udfyldt kompetencerne i logbogen. Den uddannelsessøgende vil have en fast klinisk hoved-vejleder under hele opholdet. Rotationen planlægges af den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med hovedvejlederen. Alle vil få obligatorisk vejledersamtaler med 6 måneders mellemrum og der vil efter ca. 6 mdr. blive gennemført en 360-graders-evaluering og under opholdet i de enkelte teams skal de til teamet hørende kompetencekort være udfyldt Præsentation af Herlev Hospitals radiologiske afdeling: Følgende er en præsentation af Herlev Hospital og afdelingen, som den ser ud i 1.halvår Hospitalet er et områdehospital med regionsfunktion på visse områder og bliver udbygget betydeligt nu og fremover. Herlev Hospitals radiologiske afdeling har følgende subspecialer, idet subspecialerne naturligt hører sammen med, hvilke specialer, der ligger på selve hospitalet: uroradiologi, muskelskelet-radiologi inkl. traumer/skadestue, abdominalradiologi, onkoradiologi inkl. EFEK (enhed for eksperimentel kemoterapi), hæmatologisk radiologi, mammaradiologi, endokrinologisk billeddiagnostik, og gynækologisk billeddiagnostik. I mindre omfang har afdelingen derudover thoraxradiologi, neuroradiologi og pædiatrisk radiologi, og vi udfører undersøgelser for vores plastik-kirurgiske afdeling, cardiologiske afdeling (inkl. hjerte-ct) og smerteklinik. I 2011 blev der udført procedurer, heraf konventionelle us., CTscanninger, UL scanninger, MR scanninger og 190 angiografier undersøgelser er registreret som terapeutiske procedurer, herunder hører nefrostomianlæggelse og skift, gastrostomianlæggelse, antegrad ureterstentanlæggelse og interventionelle procedurer i galdevejene. Vi har en omfattende aktivitet med revurdering af undersøgelser foretaget på andre sygehuse, hvor patienterne henvises til vores specialafdelinger, samt afholdelse/fremvisning af tidligere undersøgelser ved en del multidisciplinære konferencer. De sidste 6 år er undersøgelsesantallet vokset med mindst om året, og denne stigning forventes indtil videre fortsat pga. udbygningen af hospitalet. Det er især antallet af CT-, UL- (og MR-scanninger), der er i stigning, mens gennemlysnings-undersøgelser reduceres i antal. I 2013 forventes fx overflyttet et stort antal urologiske patienter fra Frederiksssund, hvis urologiske ambulatorium skal lukke. På afdelingen er pr ansat 1 professor, 1 ledende overlæge, samt 24 overlæger i øvrigt og 4 afdelingslæger. Antallet af speciallæger forventes at stige i takt med det øgede

6 antal undersøgelser pga. Herlevs udbygning. Afdelingen er normeret til at have 3 introduktionslæger og 10 hoveduddannelsesstillinger (kursister) på sigt samtidig. Vi er dog først stabilt oppe på (min.) dette antal hoveduddannelsessøgende fra maj 2013, idet vi er i en fase med opnormering. Afdelingen har 6 MR-skannere og 5 CT-skannere, en 6. CT-scanner installeres i løbet af Vi deltager desuden i betjeningen af sygehusets 2 PET/CT-skannere. På selve ultralydafsnittet er 6 ul-scannere + 1 bærbar scanner placeret, og derudover har 2 andre teams et enkelt ultralydapparat, og mammateamet har i alt 7 ul-apparater. Radiologisk afdeling udfører ikke-vaskulære interventionelle procedurer vejledt af billeddiagnostik for de forskellige afdelinger (nefrostomi-anlæggelser, ureterstent-anlæggelser og PTC-procedurer mm.), samt vaskulære interventionelle procedurer for EFEK. Vores interventionsrum er indrettet i Læger og radiografer er opdelt i 5 teams: Mamma-teamet: Betjener mamma-kirurgisk afdeling og deltager i mamma screening i Region Hovedstaden. Lægemæssigt er der lige nu ansat 4 fuldtids-, 1 deltids-overlæge og 1 afdelingslæge, der alle er vagtfri. Der er herudover normeret yderligere et par speciallægestillinger. Desuden normalt 1 uddannelsessøgende læge. Muskel-skelet teamet: Betjener ortopædkirurgisk afdeling, 1 almen medicinsk afdeling, plastikkirurgisk afdeling og neurologisk afdeling og har en omfattende aktivitet med beskrivelse af MR de fleste for praktiserende speciallæger. Lægemæssigt er der lige nu ansat 6 fuldtids-overlæger. Der er herudover normeret en afdelingslægestilling. Desuden normalt 2-(3) uddannelsessøgende læger. Abdominal-teamet: Betjener med. og kir. gatroenterologisk afdeling, intensiv, endokrinologisk afd., samt nefrologisk og urologisk afdeling og foretager non-vaskulær intervention, samt vaskulær abdominal intervention sidstnævnte især for Enheden For Eksperimentel Kemoterapi (EFEK). Lægemæssigt er der lige nu ansat 4 overlæger og 2 afdelingslæger. Desuden normalt 3-(4) uddannelsessøgende læger. Onko-teamet: Betjener onkologisk, hæmatologisk, cardiologisk og gynækologisk afdeling inkl. tegning af strålefelter til stråleterapi, samt deltagelse i tolkning af PET-CT. Lægemæssigt er der lige nu ansat 5 overlæger og 1 afdelingslæge. Desuden normalt 2-(3) uddannelsessøgende læger. Ultralydteamet: Betjener alle afdelinger (undtagen brystkirurgisk), dog foretages gynækologisk ultralyd på gynækologisk afdeling. Der foregår en omfattende produktion vedrørende ultralydvejledt intervention, og der anvendes hyppigt ultralyd-kontrast. Lægemæssigt er der lige nu ansat 2 overlæger. Der er normeret yderligere en speciallæge. Desuden normalt 2 uddannelsessøgende læger.

7 Herlevs Radiologiske afdeling som uddannelsessted: Fra 2012 vil alle blokke, der involverer Herlev, indeholde 24 måneder på Herlev enten 2.+3.år eller år. 3. og 4. årskursister dækker et 8-skiftet opdelt døgnvagtlag med vagtstart kl. 15 på hverdage, men fuld døgnvagt i weekends. Der er speciallæge til stede til kl. 20 på hverdage og til kl weekend med efterfølgende formaliseret beredskabsvagt og hjemmearbejdsplads. For øjeblikket (2012) dækker speciallægerne lørdags-døgnvagten (i stedet for dagvagten, der går til en kursist), dvs. kursister med døgnvagt ikke har vagt på lørdage efter kl Kursister, der endnu ikke går i døgnvagt (2.år), deles om at dække en vagt på lørdage kl , sammen med introduktionslægerne. Der vil være planlagt et min. antal måneder i hvert team, der vil være ens for alle i 17 måneder (mens rækkefølgen varierer): 1 måneds introduktion, 3 måneders ultralyd, 5 måneders abdominalteam, 3 måneders onkoteam, 3 måneders M/S-team, 2 måneders mamma-team. De sidste 7 måneders placering vil være afhængig af den enkelte blok, da der er forskel på hvad de øvrige hospitaler kan dække af kompetencer, og der vil om muligt være medindflydelse på 2-3 måneders placering (ikke frit valg). Pædiatri-kompetence kan fx opnås ved ekstra tid i ultralyd, interventionskompetence ved ekstra tid i abdominal-teamet, styrkelse af MR og neuro ved ekstratid i M/S. I hvert team er der udpeget en team-uddannelses-ansvarlig overlæge, og det er denne, der ved rotation inden for teamet sørger for, at kompetencerne opnås, ligesom det er den teamuddannelses-ansvarlige, der underskriver de enkelte punkter i logbogen. Herudover vil den uddannelsessøgende have en fast klinisk hoved-vejleder under hele opholdet. Alle vil få gennemført en 360-graders-evaluering efter 12 måneders ansættelse og obligatoriske vejledersamtaler med 6 måneders mellemrum. Beskrivelse af Billeddiagnostisk afd, Radiologisk afsnit, Hillerød Hospital. Billeddiagnostisk Afdeling ligger på områdehospitalet Hillerød, med udefunktioner på nærhospitalerne Helsingør, Frederikssund. Billeddiagnostisk Afdeling omfatter de to specialer Diagnostisk Radiologi og Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin. Billeddiagnostisk Afdelings opgave er, at yde bidrag til forebyggende og sundhedsfremmende indsats, specielt i form af diagnostiske og terapeutiske ydelser på højt fagligt niveau. Billeddiagnostisk Afdeling ledes af en afdelingsledelse, som består af en ledende overlæge og en ledende overradiograf.

8 De lokale ledelser på de fire afsnit, består af afdelingsradiografer/bioanalytiker/sygeplejersker. Til afdelingsledelsen er der knyttet en stab af medarbejdere, som bl.a. varetager tværgående opgaver i forhold til kvalitet, IT, AV/foto, uddannelse m.m. På afdelingen er ansat flere faggrupper, læger, radiografer, bioanalytikere, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, kontorassistenter og fotografer. Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk afsnit foretager undersøgelser. Ledelse Afdelingen ledes af en afdelingsledelse, en ledende overlæge og en ledende overradiograf, som har det overordnede personale-, drifts-, og budgetansvar. Inden for det radiologiske speciale, er der ansat en afdelingsradiograf til at varetage det tværgående driftsansvar for Hillerød og udefunktioner indenfor konventionel radiografi og ultralyd og en afdelingssygeplejerske, til at varetage det tværgående driftsansvar for CT og MR. Tilsammen har de det daglige personaleansvar for plejepersonalet på radiologisk afsnit, Hillerød. På udefunktionerne, er der ansat henholdsvis en afdelingssygeplejerske og en afdelingsradiograf til at varetage det daglige drifts-og personaleansvar. En specialeansvarlig overlæge varetager det faglige ansvar for det radiologiske speciale. Den specialeansvarlige overlæge for klin/fys, er samtidig ansvarlig for driften af PET/CT og det tværfaglige team. Den ledende lægesekretær i afdelingen har ansvaret for alle sekretærerne på de enkelte afsnit. Ledelsen af afdelingen udøves i samarbejde med de lokale ledelser og den ledende lægesekretær. Den lokale ledelse har det daglige ansvar for planlægning af patientundersøgelser, personale, faglig udvikling og afholdelse af MUS samtaler. RIS/PACS-enheden, består af to administratorer. De varetager opgaver inden for administration af RIS og PACS, implementering af opgraderinger, kontakt til firmaer om udvikling af systemerne. Radiologisk Afsnit Hillerød Ansatte: Overlæger, afdelingslæger, reservelæger, radiografer/sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter og lægesekretærer, kontorassistenter. I alt er der ansat ca. 90. Afsnittet har 13 undersøgelsesrum fordelt på konventionel røntgen (CR og DR), gennemlysning, MR, CT og Ultralyd.

9 Modaliteter og funktioner Afsnittets faglige hovedområder bestemmes af de billeddiagnostiske modaliteter og er geografisk opdelt i 3 afsnit: Afsnit 1 (Kernen) I dette afsnit foretages konventionelle, radiologiske undersøgelser. Undersøgelser foretages primært ved hjælp af direkte, digital teknik. Til det formål benyttes 2 Siemens Aristos systemer og et Carestream DR7500. Til undersøgelser uden for afsnittet anvendes et Shimadzu Mobile DaRt system med Canon detektor. Derudover anvendes et Philips CRpladesystem med 1 stk. Philips reader og tilhørende arbejdsstation. Radiografer og sygeplejersker foretager selvstændigt alle konventionelle undersøgelser. Afsnit 2 Afsnit 2 består af 2 ultralydsrum + sekretærkontor samt 1 gennemlysningsrum med et kombineret sekretariat/operatør-og beskriverrum. Gennemlysningsapparaturet er fuldt digitaliseret. UL-undersøgelser foretages af læger og specialuddannede radiografer. Biopsier, punkturer og drænanlæggelser udføres af læger med assistance fra social-og sundhedsassistenter. I vagten varetages assistancen af radiografer. Afsnit 3 Afsnit 3 består af 3 MR-rum og 2 CT-rum samt et kombineret sekretariat og beskriverrum. Sekretariat, beskrive-og operatørområdet er et samlet kontorlandskab uden skillevægge. Apparaturet i afsnit 3 består af en ældre, men opgraderet Philips 1,5 Tesla MR-skanner, en Philips 1 Tesla åben MR-skanner, en 3 Tesla MR skanner, og en Siemens Dual Source 64 slice CT scanner samt en GE 64 slice CT-spiralskanner. Alle skannere er i dagarbejdstiden bemandet med læger og radiografer. CT-skannerne har vagtfunktion i 24 timer og kan betjenes af alle afsnittets radiografer med støtte af superbrugere til specielle funktioner. MR-skannerne har funktion i dagtiden og får vagtfunktion fra 1.sept Der er nogle enkelte rotationsstillinger i MR ellers betjenes de af radiografer med specialistfunktion. Radiograferne foretager intravenøs injektion af kontraststoffer.

10 Døgnrytmebeskrivelse for Hillerød/læger Arbejdsform Tid Daglige konferencer Dagarbejde Kl Ortopæd.kir.,Parenchymkir.,onkologisk.afd. Lungemed./card:nefrologi. Neurologisk afd. To ugentlige konf. med børneafd. og to ugentlige tværfaglige konf. C.recti. Vagt Kl Lægegruppen varetager lægerelateret arbejde i form af undersøgelser, der kræver lægelig assistance. Derudover beskriver lægegruppen alle undersøgelserne i afsnittet og varetager undervisningen af uddannelsessøgende læger. I dagarbejdstiden foretages såvel planlagte som akutte undersøgelser med en fordeling på ca. 50 % akutte. I vagten foretages kun akutte undersøgelser, som har umiddelbar, behandlingsmæssig konsekvens, f.eks. CT-scanninger, UL-undersøgelser mm. I dagtiden betjenes Helsingør og Frederikssund af radiologer i en callcenterfunktion som ligger på Hillerød.Visitation og beskrivelser af elektive og akutte undersøgelser fra de to udefunktioner foregår i callcenteret. Uddannelse og studiemiljø Billeddiagnostisk Afdeling uddanner introduktionslæger, speciallæger, radiografer, bioanalytikere og lægesekretærer. Afdelingen forventer at den studerende: Er engageret og viser initiativ Er samvittighedsfuld Viser interesse i selv at opsøge viden Er samarbejdsvillig Afdelingen afholder regelmæssigt undervisning for alle personalegrupper, hvor det forventes at studerende deltager. Studiemiljø Der er mulighed for at benytte PC med internetadgang. Samtidig råder afdelingen over en større samling litteratur, som studerende er velkomne til at benytte på de respektive afsnit. Litteratursamlingen vil løbende blive opdateret, så den er tidssvarende i forhold til faglige specialer og anvendt apparatur. Litteraturen må ikke fjernes fra den pågældende afdeling. Afdelingerne råder endvidere over anatomiske leksika på CD-ROM ligeledes kun til lån på det pågældende afsnit. Hospitalet i Hillerød, har et sundhedsvidenskabeligt bibliotek, som råder

11 over et veludbygget bogligt bibliotek og PC ere, hvorfra der er adgang til faglige databaser via intranettet, de kan også tilbyde bistand til litteratursøgning. Læger Uddannelse af læger og speciallæger i radiologi varetages af den uddannelsesansvarlige overlæge Hillerød Hospital Der foreligger uddannelsesplaner for læger i introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesstillinger. For alle uddannelsessøgende læger afholdes introduktions-, midtvejs samt slutevalueringssamtaler for at sikre, at både den uddannelsessøgende og afdelingen sørger for at leve op til uddannelsesplanerne. Individuelle uddannelsesplaner, evalueringssamtaler samt logbøger gemmes digitalt hos den uddannelsesansvarlige overlæge og tilsendes elektronisk til den enkelte uddannelsessøgende efter hver redigering. Materiale til Introduktionslæger, bilag kan ses i kvalitetshåndbogen Materiale til Speciallæger, bilag kan ses i kvalitetshåndbogen Rotation: Lægerne i hoveduddannelse roterer i afd: Først u- lyd, CT-scanning og gennemlysning for eksempel i 3-4 mdr hver m.henblik på opnåelse af vagt kompetencer. Dernæst Ortopædradiologi 2mdr.,PET/HRCT,1mdr. og MR, 2mdr. Kompetencen konference øves. Kompetenceudvikling og logbogsattestation: Kompetenceudviklingen vil ske ved en rotation rundt i afdelingerne som fremgår af vedlagte skema. I hoveduddannelsen får man en indgående indføring i de fleste af specialets emneområder, mens nogle subspecialeområder blot præsenteres. Den uddannelsessøgende involveres i alle elementer af en radiologisk hverdag, i starten under supervision, sidenhen selvstændigt, med mulighed for hjælp fra speciallæge. Under hele uddannelsen konsolideres, vedligeholdes og udvides den uddannelsessøgendes erfaringer indenfor håndgreb, apparatur og billedfortolkning. Praktisk håndelag erhverves via demonstration af en erfaren læge, efterfulgt af superviseret udførelse indtil den uddannelsessøgende er kompetent til selvstændigt at udføre funktionen. På samme måde foregår oplæring i billedanalyse/diagnosticering, udfærdigelse af undersøgelsessvar, samt deltagelse i radiologisk- klinisk konference, hvor patientforløb relateres til radiologiske fund. Det forventes at den uddannelsessøgende læge løbende selv tager initiativ til at få attesteret kompetencer, dels hos sin hovedvejleder, dels hos de øvrige speciallæger. Oversigt over logbogsattestationen fremgår af vedlagte oversigt. Lærings- og evalueringsstrategier

12 (Dette emne er udførligt beskrevet i målbeskrivelsen) Under hoveduddannelsen vil der være et tæt samarbejde mellem den uddannelsesgivende og den uddannelsessøgende læge med mulighed for umiddelbar feedback. Mesterlære/superviseret dagligt arbejde samt selvstudie vil være de vigtigste indlæringsmetoder. På eget initiativ og hjulpet af vejlederne/den uddannelsesansvarlige overlæge findes relevant litteratur. Struktureret observation i klinikken og vejledersamtale vil være de mest benyttede evalueringsmetoder. Kompetenceopnåelse attesteres i logbogen, når et mål er opnået. Udfyldelse af logbogen og gennemgang af uddannelsesplanen giver den uddannelsessøgende og vejlederen mulighed for at følge, hvordan uddannelsesforløbet skrider frem. Alle hoveduddannelsessøgende læger vil under hver ansættelse få afholdt minimum 3 vejledersamtaler og en 360 graders evaluering. Øvrige lærings- og evalueringsstrategier vil fremgå af andet materiale fra afdelingerne. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Den uddannelsessøgende læge evaluerer uddannelsesprogrammet, uddannelsesplanen, samt det enkelte uddannelsessted og dets læringsrammer på Resultaterne offentliggøres samme sted. Afdelinger med uddannelsesstillinger er tilsluttet sundhedsstyrelsens inspektorordning. Med mellemrum besøges afdelingen af to af specialets inspektorer. Efter besøget udfærdiges en rapport, hvori uddannelsesstedet og de uddannelsessøgende får gode råd til hvordan uddannelsesmiljøet eventuelt kan gøres bedre. De 3 sygehuse er sidst evalueret: Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk afsnit Gentofte Hospital: Røntgen- ultralydafdelingen, Herlev Hospital Radiologisk afdeling, Hillerød Sygehus: endnu ikke udført Evalueringerne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Vejledning i den lægelige videreuddannelse Evalueringen under ansættelsen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse. Under ansættelse på hver af afdelingerne i stillingskombinationen har den uddannelsessøgende en vejleder, som afholder introduktionssamtale, justeringssamtale (eventuelt flere) og slutevalueringssamtale. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som beskriver på hvilken måde den uddannelsessøgende og den enkelte afdeling vil arbejde hen mod de satte mål. Såfremt et uddannelsesforløb ikke forløber planmæssigt, har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem så hurtigt som muligt. Ved et utilfredsstillende

13 forløb er både den uddannelsessøgende læge og vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge, der skal forsøge at afhjælpe problemet. Der vil foregå vejledning om videreuddannelse efter speciallægeuddannelsen ved justeringssamtale og slutevalueringssamtale i den sidste ansættelsesperiode. Her vil især lægges vægt på hvilken yderligere subspecialisering den hoveduddannelsessøgende eventuelt er interesseret i og vejledning om valget heraf er hensigtsmæssigt. Øvrige regler for den lægelige videreuddannelse Yderligere oplysninger om specialet, hoveduddannelsen og ansøgning til denne kan findes her: Dansk radiologisk Selskab, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, region Øst, Sundhedsstyrelsen, Dette uddannelsesprogram er udfærdiget d. 01/ af de uddannelsesansvarlige overlæger: Charlotte Strandberg, Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk afsnit, Gentofte Hospital Kirstine Hermann, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Lisbet Lomholdt Knudsen, Radiologisk afdeling, Hillerød sygehus. Bilag: Plan over fordelingen af logbogens attestationer

14 H forløb 5 efterår 2012 Efter aftale mellem de uddannelsesansvarlige overlæger er ansvaret for underskrift af logbogens kompetencer som nedenfor angivet. Det påhviler alle tre afdelinger at undervise den uddannelsessøgende i de kompetencer afdelingen mestrer, uanset om underskrift forpligtelsen ligger hos en anden afdeling. Mål Mål angivet fra Ansvarlig afdeling for underskrift Egne kommentarer Strålefysik 1.1 GE EAB Konventionel radiografi 1.2 GE PSM / SAJ CT Skanning 1.3 GE PSM / SAJ / RP Ultralydskanning 1.4 GE CS / RJ MR-skanning 1.5 HE Billedbearbejdning 1.6 GE EAB Strålebeskyttelse 2.1 GE CSo 2.2 GE CSo Kontraststoffer 3.1 HE Radiologisk strategi ect. 4.1 HE Thoraxradiologi 5.1 a+b GE KSB 5.2 HIL 5.3 HIL + HE Abdominal radiologi 6.1 a+b HE 6.2 HE 6.3 HE Urogenital radiologi 7.1 a+b HE 7.2 HE 7.3 HE Muskuloskeletal radiologi 8.1 HE + GE i rheumakonf AR / RP + degen. lid. i columna 8.2 HE 8.3 GE CS

15 Neuroradiologi 9.1 HIL 9.2 HIL 9.3 HIL 9.4 GE +HIL AR / PSM 9.5 GE +HIL AR / PSM Mamma radiology 10.1 HE 10.2 HE 10.3 HE 10.4 HE Pædiatrisk radiolog 11.1 HE 11.2 HE + HIL 11.3 HE + HIL 11.4 HE 11.5 HE Kardiagnostik + Intervention 12.1 GE SJ 12.2 GE SJ 12.3 HE 12.4 GE SJ Onkologisk radiology 13.1 HE Kommunikator 14.1 GE + HE + HIL Samarbejder 15.1 GE + HE + HIL Leder/administrator 16.1 HE 16.2 HE + HIL Akademiker 17.1 Forskningstræningskursus Professionel 18.1 GE + HE + HIL Sundhedsfremmer 19.1 GE + HE + HIL

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Hillerød Region Hovedstaden 2012

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Hillerød Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Hillerød Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Gentofte Hospital Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst forløb 6, efterår 2012 på Bispebjerg 12 mdr Gentofte 12 mdr Herlev 24 mdr Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder:

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Side 1 af 12 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Hvidovre Hospital, Røntgenafdelingen, 1 år Glostrup Hospital, Røntgenafdelingen 1 år Herlev Hospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst forløb 6, forår 2012 på Gentofte 12 mdr Herlev 24 mdr Roskilde 12 mdr Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital (1.år) Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi ved Røntgenafdelingen Næstved Sygehus og Radiologisk Klinik Rigshospitalet og Radiologisk Afdeling Slagelse Sygehus Næstved 1år/Rigshospitalet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Billeddiagnostisk Afdeling, Køge Sygehus Region Sjælland 2012

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Billeddiagnostisk Afdeling, Køge Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk Afdeling, Køge Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Radiologisk Afdeling Holbæk Sygehus, Sygehus Nord.

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Radiologisk Afdeling Holbæk Sygehus, Sygehus Nord. Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk Afdeling Holbæk Sygehus, Sygehus Nord Region Sjælland Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus (1. år) og Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk enhed, Hvidovre

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Side 1 af 14 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder: Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Næstved 1år/BBH 1år/Rigshospitalet 2 år

Næstved 1år/BBH 1år/Rigshospitalet 2 år Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi ved Røntgenafdelingen Næstved Sygehus og Røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital samt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Næstved 1år/BBH

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000111 Afdelingsnavn Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Hospitalsnavn

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab Maj 2014 2 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i radiologi, hoveduddannelsen Redaktion

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse Diagnostisk Radiologi 1 Foreløbig målbeskrivelse i diagnostisk radiologi Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Radiologisk Selskab, bestående af: Overlæge Vibeke Andree Larsen (KAS

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere