ÅRSRAPPORTER 2013: JUNIORKLUBBER 3 UNGDOMSSKOLEKLUBBER 22 UNGDOMSSKOLEUNDERVISNING 40 HELTIDSUNDERVISNING 54 HUSENE 76 STØTTE-KONTAKTEN 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORTER 2013: JUNIORKLUBBER 3 UNGDOMSSKOLEKLUBBER 22 UNGDOMSSKOLEUNDERVISNING 40 HELTIDSUNDERVISNING 54 HUSENE 76 STØTTE-KONTAKTEN 95"

Transkript

1

2 ÅRSRAPPORTER 2013: JUNIORKLUBBER 3 UNGDOMSSKOLEKLUBBER 22 UNGDOMSSKOLEUNDERVISNING 40 HELTIDSUNDERVISNING 54 HUSENE 76 STØTTE-KONTAKTEN 95 UNGDOMSKONSULENTERNE 108 SEKRETARIATET 122 2

3 Juniorklubberne UngNorddjurs FORORD Med nærværende skrift udgives for første gang nogensinde en samlet evalueringsrapport for juniorklubområdet. Årsrapporten ser på effekter og resultater for 2013 og sammenholder med de mål, der er opsat for juniorklubberne i den nye strategiplan for UngNorddjurs (sommer 2013). Juniorklubberne har haft et spændende år med et stabilt medlemstal, pænt fremmøde og deltagelse i en bred vifte af aktivitetsmuligheder. Vi har haft engagerede børn og voksne, hvilket har givet sig udslag i mange spændende indsatser,- ikke mindst indenfor de seks strategiområder for UngNorddjurs. I 2013 blev åbningstider, priser og vilkår harmoniseret, således at der er de samme tilbud alle steder i kommunen. Vi fik også indarbejdet den nye kvalitetsstandard, hvorved forældre og børn kan forvente den samme høje kvalitet i alle klubber. Det har bl.a. betydet en udvidelse i medarbejderstaben for klubberne i den vestlige del af kommunen samt forbedrede lokaleforhold i Ørsted blev også året, hvor der politisk blev vedtaget en udvidelse af juniorklub-tilbuddet med en ny klub i den midterste del af kommunen. Vi glæder os til at etablere tilbuddet i sommeren Vi ser også frem til den nye folkeskolereform i sommeren Henover årsskiftet har 13 kommunale arbejdsgrupper været i gang med at udmønte reformen i Norddjurs kommune. UngNorddjurs har i den forbindelse siddet med ved bordet og givet vores bud på, hvordan vores tilbud kan forenes med og understøtte reformen gennem partnerskabsaftaler. Set i det lys har juniorklubberne været en meget aktiv del af det Ny Nordisk Samarbejde med Børneby Mølle, VidenDjurs og Gymnasiet, der for os er et forpligtende samarbejde, hvor vi mødes i tværfaglige projekter på tværs af institutioner og aldre. Juniorklubberne ser et stort potentiale i den form for samarbejde, og vi glæder os til at arbejde videre i Juniorklubområdet har tunet sig ind på en ny skolereform. Vi har sat os det mål, at vi vil lave koncepter for hver klub. For os betyder det, at forældre og børn kan genkende deres klub i egen livsstil. Hver klub har sit særegne præg, hvad enten det er en frilufts-juniorklub, en musisk klub, en action-klub eller en opfinderklub. Det betyder ikke, at vi giver køb på det brede juniorklub-tilbud. Det vil vi stadig byde på. Men vi ser det som vigtigt, at vi skiller os ud som et tilbud, der er værd at vælge til. Når medarbejderne brænder for konceptet, vil de kunne levere en særlig engageret indsats, og arbejdsmiljøet højnes. Det tror vi vil smitte af på børn og forældre og virke motiverende for alle. God læselyst! Frank Madsen, afdelingsleder Juniorklubberne

4 Indholdsfortegnelse Indsatser Mål og effekter Brugerevaluering Kompetenceudvikling og social kapital Evidens og forskning for juniorklubbernes virke

5 Indsatser 2013 I strategiplan for UngNorddjurs er der opstillet seks overordnede strategiområder for hele organisationen. Juniorklubberne har udfærdiget indsatser i forhold til disse områder i implementeringsdelen af strategiplanen. I dette afsnit sammenholdes disse indsatser med de rent faktisk afholdte indsatser som dokumentation for arbejdet indenfor de seks strategiområder (jf. logbøger fra teammøder): YDELSER STRATEGIOMRÅDE INDSATSER INDSATSER 2013 IT, medier og Klubfoldere Nyt hjemmesideafsnit kommunikation Hjemmesideafsnit Månedsbreve til børn/forældre såvel Månedsbreve til børn/forældre online som pr. brev Computerdage Computerdage Inddragelse af IPads i aktiviteter Junior-avis Junioravis Ipad brug i hverdagen Sundhed og livsstil Køkkenaktiviteter (fra jord til bord) Svømning Sundhedsuge Norddjurs kommune Produktion af hjemmelavet most Praktikbesøg sundhedsinnovatorer Skovbingo Sanselabyrint Cykelhold Cykelhold Børne OL med SFO er Juniortræf Juniortræf med alle juniorklubber i Svømning Romalt Børne OL Praktikbesøg af sundhedsinnovator Friluftsaktiviteter (fisketure, o-løb) Piratleg Svævebane Store Hoppedag Udekøkken Floorball med Grenaa FC Havkajak Wellness-dage Kørestols-rugby Fodboldturnering (sundhedsuge Norddjurs kommune) Superliga-fodbold Båldage Undervands-banko 5

6 Læringsmiljøer Rollespil Kreative værksteder Aldersintegrerede læringsmiljøer (dyrehold, rollespil, foreningsliv osv.) Nyt Nordisk Samarbejde: vindmølleprojekt, skaterprojekt, børnefortællinger Sommerferieaktiviteter (rollespilsskole, friluftsliv) Demokratisk dannelse og entreprenørskab Brobygning og netværkssamarbejde Overnatninger og kolonier Fælles samlinger Børnemøder Nyt Nordisk Samarbejde: Børneby Mølle, Gymnasiet, VidenDjurs Åbent Hus dage for SFO er Aldersintegrerede projekter Markedsgøglerdag i SFO erne Sæbekassebil-konstruktion og race Skøjtedage Frisbee-golf Køkkenaktiviteter Rulleskøjte-hockey Dans Klatring Bagedage Bowling Quiz-løb i den Gamle By Rollespil Ridning NNS Vindmølleprojekt NNS Rulleskøjteprojekt NNS: børnefortællinger/ Danmark Læser Byg & Hyg projekter Musik sammenspil Skaterhal i Allingåbro At lave bue og pil Kreative værksteder Lektiecafe i samarbejde med Røde Kors skolen Male påskeæg/klippe påskepynt Fastelavnsfest Julehjælps-banko i Auning Børnemøder Fælles samlinger Efterårskoloni på Fyn Sommerkoloni på Anholt Harry Potter overnatning Markedsgøglerdag hos SFO er Forældredage Forældrejulehygge Åbent Hus dage for SFO er Aldersintegrerede projekter (rollespil, 6

7 Forebyggelse og Tidlig indsats Junior Track Festival UngNorddjurs Foreningsdage med de frivillige foreninger Deltagelse i netværkssamarbejde (skole, hjem, fritid, familierådgivning, familiehus osv.) Mini SSP BUS børneudviklingssamtaler Trivselsskemaer og handleplaner på alle klubbørn dyrehold, foreningsliv) Junior Track Festival Besøg på Djurslandsmuseet Besøg på Steno-museet Piratfest Halloween på Gl. Estrup Besøg hos crossklub Grenaa Besøg i golfklubben Grenaa Besøg i billardklub Besøg i skydeklub Besøg i rideklub Besøg af rugbyklubben Børneudviklingssamtaler (BUS) Trivselsskemaer Deltagelse i netværkssamarbejde Kidnapning positiv opmærksomhed for udsatte børn Besøg af ungdomskonsulent Medarbejdere uddannet indenfor MI (motiverende samtale) 7

8 Kommentarfelt: I 2013 har juniorklubberne samlet udbudt min. 75 strukturerede, pædagogiske aktiviteter indenfor de 6 strategiområder mod forventet 33 aktiviteter. Fordelingen ser således ud: Strukturerede, pædagogiske aktiviteter i juniorklubberne 2013 (%) Forebyggelse og tidlig indsats Brobygning/netværksdanne Demokrati/entreprenørskab Læringsmiljøer Sundhed og Livsstil It, medier og kommunikation 9,1 8 9,1 8 6,7 18,2 21,3 15,2 18,7 18,2 27, Juniorklubberne har i 2013 ydet en særlig indsats (37,3 % mod forventet 27,3 %) indenfor sundhed og livsstil specielt i forhold til motion og bevægelse mhp. at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, Norddjurs kommunes sundhedspolitik samt særlig indsats mod overvægt blandt børn og unge. Der har været lagt stor vægt på skabelse af læringsmiljøer i 2013 (18,7 % mod forventet 15,2 %) samt brobygning og netværk (21,3 % mod forventet 18,2 %) grundet udfordringen fra skolereformen samt indtræden i Ny Nordisk samarbejdet. Pædagogiske koncepter for hver juniorklub er under udarbejdelse til understøttelse af folkeskolens fagopdelte undervisning. IT, medier og kommunikation har været procentvis lavere end forventet, hvilket skyldes udskydelse af klubfoldere, da disse afventer udarbejdelsen af de pædagogiske koncepter, som folderne bygges op om. 37,3 Forventet aktivitetsniveau Faktisk aktivitetsniveau

9 Forbrugsprocent aktivitetsmidler i juniorklubberne 2013 (%) Diverse Forebyggelse og tidlig indsats Brobygning/netværk Demokrati/entreprenørskab Læringsmiljøer Sundhed og Livsstil IT, medier og kommunikation Størstedelen af juniorklubbernes aktivitetsbudget har i 2013 været anvendt indenfor sundheds- og livsstilstiltag, læringsmiljøer og forebyggelse/tidlig indsats (jf. værdimatrix 2013). Det stemmer overens med det øgede aktivitetsniveau specielt indenfor sundhed og læringsmiljøer. Forbruget i forebyggelse og tidlig indsats afspejler, at indsatser på dette område er mere omkostningstunge end indenfor f.eks. brobygning/netværk, hvor langt størstedelen af aktiviteterne sker i samarbejde med det frivillige foreningsliv. Forebyggelse og tidlig Brobygning/netværk Demokrati/entreprenørsk Læringsmiljøer Sundhed og Livsstil IT, medier og 1,2 2,6 5,7 19,2 13,2 24 Medarbejderne i juniorklubberne har oplevet, at de aktiviteter, der har fyldt mest i 2013 (Jf. værdimatrix 2013), har været læringsmiljøer, demokratiarbejde/ungeindflydelse samt forebyggende, tidlige indsatser. Sundhed opleves til gengæld som en indarbejdet del af hverdagen, der kører uproblematisk. Da brobygning sker i samarbejde med andre partnere deles arbejdsbyrden og opleves derfor ikke så omfattende. 1 43, Oplevet tidsforbrug i juniorklubberne 2013 (%) , , Forbrug Oplevet tidsforbrug 1 Bem. Sammentælling af procentsatser giver over 100, da flere områder har overlap. Et læringsmiljø kan samtidig være indenfor sundhed og livsstil. 9

10 Mål og effekter 2013 I Strategiplan for UngNorddjurs og kvalitetsstandard for juniorklubber er der opstillet mål indenfor de seks strategiområder og ud fra de pædagogiske indsatser, der er tilrettelagt. Dette afsnit forholder sig til de resultater og effekter, der er opnået i 2013 ud fra de opstillede mål. KVALITATIVE RESULTATER Net-etiske retningslinier for computer-spil og sociale medier har været drøftet i personalegruppen, og der forefindes nu ens retningslinier i alle klubber. Mediepolitik i UngNorddjurs er udfærdiget. Der har været afholdt 2 temaaftener i Auning for forældre om sociale medier og computerspil. Det er vigtigt at begrænse tidsforbruget, men vigtigt at undlade generelle forbud. Vi ønsker at arbejde pædagogisk med børnenes omgang med medierne frem for at forbyde brugen EFFEKTER/RESULTATER IT, MEDIER OG KOMMUNIKATION KVANTITATIVE EFFEKTER Udkommet første nummer af Junior News 2 i dec. 2013, den første juniorklubavis skrevet af børn fra alle klubberne 2 Ipads indkøbt til hver klub. Indgår i læringsmiljøaktiviteter (f.x. Masterchef i Ørsted et køkkenprojekt) 2 GPS Garmin E-Trek indkøbt. Indgår i sundhed og livsstil (f.x. geocaching/gps skattejagt i Enggården et friluftsprojekt) 1 Go Pro kamera indkøbt. Indgår i alle læringsmiljøer (f.x. rollespil i Auning et aldersintegreret ung-til-ung lærings-miljø) SUNDHED OG LIVSSTIL KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER Sundhedsinnovator fra SOSU-uddannelsen har Alle klubber har daglig madordning inkl. frugt indgået i klubbernes kost- og sundhedsarbejde. Det har skabt bevidsthed og viden hos børn og personale Deltagelse Norddjurs kommunes sundhedsuge 2013 (fodboldturnering) om kostens og motionens indvirkning på trivslen. Børnene deltager i køkkenaktiviteter mhp. at opnå Sommerferieaktivitet udbudt (friluftsliv) for alle kommunens børn (10-14 år) forståelse for betydningen af sunde madvarer og tage ansvar for egen sundhed. Legen er et altafgørende element i motion og bevægelse Hver dag er der tilbud om motion/ bevægelse. Månedligt tilbud om svømning i både Grenaa og Auning 2 Kan ses online på 10

11 LÆRINGSMILJØER KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER Medarbejderne har med udgangspunkt i Forårskonference 2013 UngNorddjurs, Positive læringsmiljøer, afholdt personaledag om ny skolereform, læringskoncept-klubber og værdimatrix Der har været udbudt lektiehjælp i Grenaa som studiemiljø i samarbejde med Røde Kors skolen (ung-til-ung læring). I vest er lektiehjælp varetaget af klubmedarbejder ift. dette. Derudover har læringsmiljøer været på dagsordenen på samtlige teammøder i Dagsordenen forholder altid månedsplanen for 2 medarbejdere har været tovholdere på hovedprojekt i Ny Nordisk Samarbejde: vindkraft et vindmølleprojekt. Projektet fortsætter i 2014 aktiviteter i klubben med de 6 strategiområder i strategiplan for UngNorddjurs. Sociogrammer (se bilag) er udfærdiget for 3 af 4 klubber og viser børnenes indbyrdes venskabsrelationer. Ingen børn 1 medarbejder instruktøruddannet af Dansk Idræts Forbund som rulleskøjte-ansvarlig for juniorklubber i Ny Nordisk Samarbejde: Projekt Norddjurs ruller. Projektet fortsætter i 2014 får lov at falde udenfor fællesskabet, idet der altid laves handleplan for børn i farezonen. Specialuddannede 6 aldersintegrerede ung-til-ung lærings-miljøer afholdt i 2013: dyrehold (13-16 deltagere), High medarbejdere sparrer og indgår i on Life (sundheds-projekt for piger), reflekterende team med øvrige medarbejdere ift. rollespil (for nørder), Sneak Peak (for 8-10 udsatte, sårbare børn ofte med gamle juniorer), italiensk køkken (6 ældre adfærdsvanskeligheder i de sociale relationer. Ressourceskemaer (se bilag) udfærdiges for disse juniorer), Tøseholdet (6-8 socialt isolerede piger) børn mhp. at få øje på og udnytte barnets ressourcer og via sociogrammet skabe givende sociale relationer for barnet, hvor selvværdet højnes, når andre børn får øje på ressourcerne og læringspotentialet DEMOKRATISK DANNELSE OG ENTREPRENØRSKAB KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER Medarbejderne arbejder bevidst og vedvarende med børnenes sociale kompetencer på teammøder og gennem daglig sparring i den enkelte klub og på tværs af klubber. Der afholdes fællesmøder i såvel øst som vest 1-2 gange om måneden samt fællesmøder for Børnene har lavet dagsordener for børnemøder i 2 klubber. I de øvrige 2 klubber er børnemøder daglige fælles-samlinger uden dagsorden. Enkelte børn har forsøgt at lede møderne, men det er svært og kræver fortsat meget voksen-støtte alle min. 2 gange om året. Kolonier evalueres ved møder i umiddelbar forlængelse af turene. Gennem BørneUdviklingsSamtaler (1-2 gange årligt) får det enkelte barn alene i samtale med en fortrolig voksen mulighed for at vende venskaber, kærester, søskende, Månedsplaner er i alle klubber og altid udfærdiget ud fra børnenes ønsker og forslag. Børnene vælger selv destinationer og indhold (samt madplan) for kolonier. Dette har fungeret meget tilfredsstillende i 2013 voksne, fritidsinteresser, skole osv. BUS danner Der er i 2013 afholdt en uges fælles 11

12 udgangspunkt for trivselsindsatser i årets løb. Forældre inddrages altid ved aftaler og indsatser. Der arbejdes aktivt med gamle børn som rollemodeller og tutorer for nye børn. Der stilles større krav og forventes større ansvarlighed hos de ældste børn og børn, som er gamle i gårde sommerferiekoloni til Anholt (53 deltagere) samt en uges fælles efterårsferiekoloni på Fyn (32deltagere) BROBYGNING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER Medarbejderne har sammen med ungdomsklubmedarbejderne på fælles opstartsdag drøftet KPA (kvalitet i Pædagogisk Arbejde) og har i den forbindelse udviklet på overgangene mellem junior- og ungdomsklub. Ved at arbejde med sammensatte stillinger sikres gennemgående medarbejdere, der har kendskab til og kan viderebringe viden om børnene fra junior- til ungdomsklub. Dermed fastholdes den røde tråd i den pædagogiske indsats. Personalet har drøftet aktivt forældre-samarbejde og vil fremadrettet arrangere aktive forældredage. Det vil være lettere at komme og snakke, hvis der er et fælles, praktisk tredje at mødes om. Klubberne ønsker samarbejde med det frivillige foreningsliv. Men det diskuteres, hvordan det gode samarbejde etableres, vedligeholdes og forankres. Dette udviklingsarbejde fortsætter i Der er god dialog med spejderne i Ørsted, som vi deler hus med. Samarbejdet med SFO erne har været fint i det forløbne år. Der er sikret gode og trygge overgange, åbent hus dage, markedsgøglerdag, Børne OL osv. Afholdt temaarrangement for børn og forældre til børn med ADHD i samarbejde med Socialområdet Norddjurs kommune, Pindstrupskolen Syddjurs kommune, ADHD-foreningen o.a. Handinautfestival med fokus på børn med fysiske handicaps i forår 2014 i samarbejde med socialområdet og handicap-foreningerne 2 temaaftener afholdt i Auning om sociale medier og om computerspil Åbent hus dag for forældre afholdt i alle 4 klubber Åbent hus dag for SFO er afholdt i alle 4 klubber. Deltagelse i SFO ernes årlige markedsgøglerdag. Afholdt Børne OL for klub og SFO Afholdt julehjælpsbanko Auning i samarbejde med Idrætscentret Auning samt det lokale handelsliv. Overskuddet gik til julehjælpen Frelsens Hær Juniorklubberne i samarbejde med Grenaa Bibliotek i projekt Danmark Læser. Junior News indgår i projektet. Projektet fortsætter i 2014 Deltaget i indkaldte netværksmøder om børn med særlige vanskeligheder Børnetutorer som hjælpere for nye medlemmer er iværksat og fortsætter i 2014 Min. 90 % af juniorklubbørnene har en tilknytning til foreningslivet som aktive udøvere (se diagram i kommentarfelt) 12

13 FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER Samarbejde med SFO er og skoler foregår og vil foregå gennem de nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med udmøntning af ny skolereform. Arbejdet fortsætter i Deltagelsen i interne helhedsmøder er en del af fast procedure for adfærds-/kontakt-/trivselsproblematikker og er med til at skabe et fantastisk samarbejde med ungdomskonsulenterne. Et samarbejde, der har grebet mange sager i opløbet Fast, klar procedure for adfærds-/kontakt- /trivselsproblematikker med udgangspunkt i kvartalsvis gennemgåede trivselsskemaer på alle børn i alle klubber. Proceduren følger børnelinealtilgangen og projekt tidlig opsporing i Norddjurs kommune BørneUdviklingsSamtaler afholdt i 3 ud af 4 klubber. Sidste klub afholder forår 2014 BørneMiljøVurdering foretaget i alle klubber. Handleplaner udarbejdet og iværksat 3 Inddragelse i Mini SSP foregår kun i vest repræsenteret via ungdomskonsulent 3 BMV ophængt synligt i alle 4 klubber + er offentligt tilgængelig på 13

14 Kommentarfelt: Karate 2,3 Kor 2,3 Skydning 2,3 Dans 3,4 Dykning Rugby 1,1 1,1 Drama 1,1 Gymnastik 4,5 Tennis 1,1 MTB 1,1 Deltagelse i frivilligt foreningsliv (%) Badminton 1,1 Går ikke til noget 9,1 Spejder 17 Fodbold 15,9 Spejder Fodbold Svømning Håndbold Musik Ridning Gymnastik Dans Skydning Kor Karate Dykning Ridning 4,5 Musik 5,7 Håndbold 10,2 Svømning 15,9 Drama Rugby MTB Tennis 88 juniorklubbørn har i alt svaret på spørgsmålet om foreningsdeltagelse via BUS i 2013 ud af 150 mulige børn (svarprocent 58,7 %). Fristedet Auning afholder BUS i februar Tallene foreligger derfor endnu ikke herfra. Manglende svar kan skyldes ferie, sygdom eller udmeldelse på svartidspunkt. Generelt indikerer tallene, at over 90 % af medlemsgruppen er aktive i foreningslivet og dyrker en fritidsaktivitet udover juniorklub. Dernæst ses det, at de dominerende fritidsaktiviteter er spejder (17 %), fodbold (15,9 %), svømning (15,9 %) og håndbold (10,2 %). Men det ses også, at der er en stor spredning i aktiviteter, hvor også mindre foreninger er repræsenteret. Juniorklubberne har som særligt indsatsområde at give børnene kendskab til en bred vifte af foreningsaktiviteter i samarbejde med foreningerne og fritidspasvejledere, samt at min. 90 % har tilknytning til foreningslivet. I juniorklubberne anvendes trivselsskemaer til beskrivelse af børnenes trivsel ud fra pædagogiske observationer. 14

15 Herudfra udfærdiges handleplaner for det enkelte barn. På trivselsskemaet anføres handletiltag og periode i tilfælde af gul trivsel. I tilfælde af rød trivsel bringes barnet op på internt helhedsmøde ved afdelingsleder. I september-oktober 2013 udfyldte alle 4 klubber trivselsskemaer på børnene. Trivsel i juniorklubber 2013 (%) 8,6 3,1 Gul trivsel Rød trivsel Grøn Trivsel 88,3 Over 80 % af børnene vurderes ved udgangen af 2013 som værende i grøn trivsel. Som ovenfor nævnt er der udfærdiget handleplan for børn i rød og gul trivsel, som der følges op på i

16 Brugerevaluering 2013 Juniorklubberne har i henhold til Strategiplan for UngNorddjurs afholdt kontinuerlige børnesamlinger i alle 4 juniorklubber. Derudover har børnene i 2013 elektronisk udfærdiget BMV børnemiljøvurdering ud fra DCUM i alle klubber. Alle klubber har endvidere afholdt BUS børneudviklingssamtaler ifølge standardinterviewguide. I dette afsnit vises udtræk af den generelle evaluering, som juniorklubbørnene har givet i Enggården: Børnegruppen består af ca.60 % drenge og 40 % piger og hovedsageligt 11 år ved udfyldelse. Der er generelt stor tilfredshed med at være i klubben og fællesskabet om klubben. Drilleri forekommer praktisk talt ikke. Medarbejderne er generelt vellidte og hjælpsomme. De fysiske rammer er der stor tilfredshed med, og hygiejnen opleves positivt af børnene. Børnenes helbred er i top. De oplever let adgang til mad, og spisemulighederne er i orden. Der er en del børn, der ikke er klar over, hvad de skal gøre i tilfælde af brand! (Generelt; BMV ). Handleplan: brandøvelse afholdt. Beredskabsplan synlig for børnene. Grenaa Juniorklub: Børnegruppen består af ca drenge/piger og hovedsageligt 11 år ved udfyldelse. Der er generelt stor tilfredshed med at være i klubben og fællesskabet om klubben. Drilleri forekommer praktisk talt ikke. Medarbejderne er alle vellidte og hjælpsomme. De fysiske rammer er der stor tilfredshed med, og hygiejnen opleves positivt af børnene. Børnenes helbred er i top. De oplever let adgang til mad, og spisemulighederne er i orden. Der er en del børn, der ikke er klar over, hvad de skal gøre i tilfælde af brand! (Generelt; BMV ). Handleplan: brandøvelse afholdt. Beredskabsplan synlig for børnene. Fristedet Auning: Børnegruppen består af et meget klart overtal af drenge, som hovedsageligt var 11 år ved udfyldelse. Der er generelt stor tilfredshed med at være i klubben og fællesskabet om klubben. Drilleri og mobning forekommer praktisk talt ikke. Medarbejderne er alle vellidte og hjælpsomme. De fysiske rammer er der stor tilfredshed med, men hygiejne i forbindelse med toiletter bør højnes. Børnenes helbred er i top. De oplever let adgang til mad, og spisemulighederne er helt i orden. Der er en del børn, der ikke er klar over, hvad de skal gøre i tilfælde af brand! (Generelt; BMV ). Handleplan: Opsætning af sæbedispensere, engangsservietholder på toiletter + brandøvelse afholdt. Beredskabsplan synlig for børnene. 16

17 Ørsted Juniorklub: Børnegruppen består af ca. 60 % piger og 40 % drenge, hovedsageligt 10 år ved udfyldelse. Der er generelt stor tilfredshed med at være i klubben og fællesskabet om klubben. Drilleri har stort set ikke forekommet. Kammerater og voksne har altid hjulpet til, hvis nogen har været kede af det. Medarbejderne er vellidte og hjælpsomme. De fysiske rammer opleves generelt tilfredsstillende, men har været præget af at være henlagt til kælderlokaler. Rammerne ændrer sig sommer Klubben overtager børnehave ved siden af skolen. Børnenes helbred er fint, og der er let adgang til at få stillet sin sult i klubben. Der er en del børn, der ikke er klar over, hvad de skal gøre i tilfælde af brand! (Generelt; BMV ). Handleplan: brandøvelse afholdt. Beredskabsplan synlig for børnene. Samtlige BMV-undersøgelser er offentligt tilgængelige på UngNorddjurs hjemmeside (www.ungnorddjurs.dk/ juniorklubber/ boernemiljoe-vurdering/) samt ophængt synligt i de respektive klubber. En anden måde, at brugeren tilkendegiver sin tilfredshed på i juniorklubberne, er med fødderne. Hvis ikke juniorklubberne er interessante nok, så forsvinder medlemmerne også. Udvikling i medlemstal juniorklubberne Total medlemstal Ørsted Juniorklub Fristedet Auning Enggården Grenaa Juniorklub / / Ovenstående graf viser udviklingen i medlemstallet i juniorklubberne fra opgjort pr Juniorklubberne har traditionelt højeste medlemstal i forårs- og efterårsmånederne, og ligger derfor under normale omstændigheder med laveste medlemstal i december-januar-februar måned. 17

18 Dækningsgrad (%) i respektive skoledistrikter Samlet dækningsgrad Ørsted Juniorklub Fristedet Auning Enggården Grenaa Juniorklub ,2 24,6 27, ,1 28,4 26, Sammenholdes medlemstallet med elevgrundlaget i de respektive skoledistrikter (4.-6. årg.) ligger juniorklubbernes dækningsgrad på trods af faldende børnetal ifølge befolkningsprognosen generelt set over 25 % af elevgrundlaget i målgruppen 4 med undtagelse af Fristedet Auning, og procenten er generelt stigende for alle klubber fra De trange lokaleforhold i Auning Idrætscenter for juniorklubvirksomhed sætter en naturlig begrænsning for medlemstallet. Derudover vil UngNorddjurs søge et tættere samarbejde med Auning skole i 2014 bl.a. i forhold til udbredelse af juniorklubtilbuddet ved forældremøder, på forældreintra, deltagelse i netværksmøder osv. En rundspørge har i 2013 vist et manglende kendskab til juniorklubtilbuddet blandt forældre og børn i området. Det frivillige foreningsliv i Auning er endvidere meget udbredt og dygtig til at dække børnenes fritidsbehov. 4 jf. behovsanalyse i forslag til udvikling og organisering af juniorklubområdet, dec

19 Kompetenceudvikling og social kapital 2013 Medarbejderne på juniorklubområdet har i 2013 besvaret en undersøgelse af den sociale kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) i afdelingen udfærdiget af Væksthus for Ledelse. Resultatet gengives her: Enggården: Sammenlagt (gennemsnit) 14,7 Grenaa Juniorklub: Sammenlagt (gennemsnit) 15,7 Fristedet Auning: Sammenlagt (gennemsnit) 13,5 Ørsted Juniorklub Sammenlagt (gennemsnit) 13 Total score 14,4 0-8 point : Meget lav social kapital 8,1 10,1 point : Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point : Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point : Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4 16 point : Meget høj social kapital (kilde: Væksthus for Ledelse) Undersøgelsen af den sociale kapital i juniorklubberne 2013 afspejler en klar tendens til høj social kapital i forhold til landsgennemsnittet. Variationen mellem øst og vest peger i retning af, at ledelsens daglige tilstedeværelse og syn-lighed, klar arbejdsfordeling og klar målformulering samt teamets alder 5 har en stor betydning for medarbejdernes vurdering. Men samtlige klubber ligger med meget høj social kapital og langt over landsgennemsnittet. I den psykiske APV (2013) for juniorklubberne udtrykker medarbejderne samlet set stor tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø, hvor der ikke er forhold, der vil kunne give anledning til sygefravær. De oplever stor anerkendelse af deres arbejde, gode udviklingsmuligheder i jobbet, god hjælp og støtte fra leder og kolleger samt høj grad af medledelse, selvbestemmelse og medindflydelse på egen arbejdssituation. Der er i 2013 uddannet 3 medarbejdere indenfor MI (motiverende samtale), således at der nu er en uddannet MIbasemedarbejder i hver klub. Samtlige medarbejdere har deltaget i konference 2013: Positive læringsmiljøer. 5 Teamets alder, dvs. hvor længe de samme medarbejdere har arbejdet sammen på samme sted. 19

20 Evidens og forskning for juniorklubbernes virke 2013 Juniorklubberne har i kvalitetsstandard for Juniorklubbernes virke i 2013 tilkendegivet, hvilket evidensgrundlag der arbejdes ud fra i klubberne. Vi fremlægger her i årsrapporten denne evidens samt den evidens og forskning, der efterfølgende er skabt på området. KVALITETSSIKRING EVIDENS/FORSKNING TITEL KILDE-DATABASE IT, MEDIER OG KOMMUNIKATION Det kræver, at vi finder pædagogiske former, der både forstår at inkludere og værdsætte de [mediekulturelle] evner de unge har, men også at forene disse med de klassiske kritiske, analytiske og refleksive Kompetencer.. SUNDHED OG LIVSSTIL fysiske aktiviteter kan være et vigtigt middel til at forbedre børns selvværd. Det gælder for de indsatser, hvor motionen indgår som et led i et mere omfattende tilbud Når de selv er med til at lave maden, får børnene en viden om sund kost, samtidig med at de får lov til at prøve en masse nye smage af LÆRINGSMILJØER Vi ved nu, at børn lærer gennem kroppen, og at idræt derfor er en god metode til at understøtte børns udvikling Unge og teknologi (2009) Motion styrker børn og unges selvværd (2007) Kost og motion i børnehøjde (maj 2013) Kost og motion i børnehøjde (maj 2013) CEFU Center for ungdomsforskning SFI/Campbell KL KL Den enkelte unges oplevelse af engagement, lyst og motivation er en vigtig forudsætning for, at læring kan finde sted En række forskningsresultater har vist, at hos både børn og voksne kan hverdagsbevidstheden være stærkere end viden tilegnet i skolen, gymnasiet eller på højere uddannelser, fx kan der eksistere forskellige parallelle tanke-gange én, der virker i skolen, og én, der virker i hverdagen eller på baggrund af egne erfaringer. Og det er bl.a. dette udeskole muligvis kan overkomme ved at arbejde inde ude inde Mange unge mangler motivation (2012) Udeskole i Danmark (2011) CEFU Center for ungdomsforskning 20

21 DEMOKRATISK DANNELSE OG ENTREPRENØRSKAB Vigtigheden af unges demokratiske dannelse og Nye tider nye medborgerskab for den personlige udvikling foreningsformer (2004) BROBYGNING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE Det er vigtigt løbende at støtte og være i dialog med de frivillige ledere i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS Forskningen viser, at forebyggelse og det, vi kalder tidlig opsporing af udsatte børn, har en stor effekt Udsatte børn og unges fritidsliv (2010) VIDA- statusrapport 2 (2011) CEFU Center for ungdomsforskning Socialstyrelsen SFI Campbell manglende sociale relationer karakteriserer vi som højrisikofaktorer Social færdighedstræning reducerede forekomsten af ungdomskriminalitet signifikant klubben [er] særligt velegnet til at arbejde forebyggende med udsatte unge. MI viser stor effekt indenfor en bred vifte af problematikker Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge (2011) Evaluering af indsatsen for at udvikle klubarbejdet Rapport (maj 2004) The Effectiveness and Applicability of Motivational Interviewing: A Practice-Friendly Review of Four Meta- Analyses (2009) SFI Campbell Rambøll Management Journal of Clinical Psychology Vol

22 Ungdomsskoleklubberne UngNorddjurs FORORD Med nærværende skrift udgives for første gang nogensinde en samlet evalueringsrapport for ungdomsklub-området. Årsrapporten ser på effekter og resultater for 2013 og sammenholder med de mål, der er opsat for ungdomsklubberne i den nye Strategiplan for UngNorddjurs (sommer 2013). Ungdomsklubberne har endnu engang haft et spændende år med mange og alsidige projekter. Både unge og medarbejdere har budt ind med stort engagement, og det har resulteret i lang række spændende indsatser, - ikke mindst indenfor de seks strategiområder for UngNorddjurs. De unge har derudover, gennem ungdomsskolerådet, budt ind med et forslag om sommeråbent i ungdomsklubberne, samt udarbejdet forslag til, hvordan et sådant tilbud kan se ud. Sommeråbent bliver forsøgt som prøvehandling i blev et anderledes år i forhold til unge og tilmeldinger i Ungdomsklubberne. Foråret bar præg af en enorm lyst til ungdomsklubberne blandt de unge. De deltog flittigt i alle aktiviteter, og bød ind med stort engagement. Efteråret blev til gengæld en større udfordring. De unge brugte os stadig, men ikke i samme udstrækning som i foråret. Grunden hertil står ikke klart, men ifølge de unge selv, hang det sammen med travlhed med andre opgaver. Sidst på året kom de unge dog tilbage til klubberne, og ved årsskiftet kan vi konstatere, at vi igen er oppe på normalt niveau bød på 2314 tilmeldinger til klubaktiviteter, plus de ca. 400, ikke registrerede, tilmeldinger fra 7. årgang i foråret, hvor vi traditionelt optager 7. årgang i klubberne uden medlemsbetaling, og derfor uden registre-ring. Dette er en pæn fremgang i forhold til de tidligere år. Bilag 1 Elevregistreringer i LARA blev også året, hvor processen med ombygning af lokaler på Allingåbroskolen gik i gang. Det tegner til at blive nogle spændende lokaler med stort potentiale for udvikling af ungdomsskoletilbuddet i den vestlige del af kommunen. Vi ser frem til en spændende byggeproces i 2014! Vi ser også frem til den nye folkeskolereform i sommeren Henover årsskiftet har 13 kommunale arbejdsgrupper været i gang med at udmønte reformen i Norddjurs kommune. UngNorddjurs har i den forbindelse siddet med ved bordet og givet vores bud på, hvordan vores tilbud kan forenes med og understøtte reformen gennem partnerskabsaftaler. Ungdomsklubberne ser et stort potentiale i de mulighe-der for samarbejde, der ligger i folkeskolereformen, og er klar til at give vores bidrag til at de unge

23 får mulighed for at udvikle deres potentiale mest muligt, samt opnår størst mulig trivsel. Vi glæder os til at arbejde videre i God læselyst! Allan Bjørnskov, afdelingsleder Ungdomsskoleklubberne 23

24 Indholdsfortegnelse Indsatser Mål og effekter Brugerkrav og -forventninger Kompetenceudvikling og social kapital Evidens og forskning for ungdomsskoleklubbernes virke

25 Indsatser 2013 I strategiplan for UngNorddjurs er der opstillet seks overordnede strategiområder for hele organisationen. Ungdomsskoleklubberne har udfærdiget indsatser i forhold til disse områder i implementeringsdelen af strategiplanen. I dette afsnit sammenholdes disse indsatser med de rent faktisk afholdte indsatser som dokumentation for arbejdet indenfor de seks strategiområder (jf. dagbøger og aktivitetsplaner for de tre ungdomsskoleklubber): YDELSER STRATEGIOMRÅDE INDSATSER INDSATSER 2013 IT, medier og Hjemmeside kommunikation Infoskærme Sociale medier IT netværkssamarbejde (udd./virksomheder osv.) Marketing Goddag -kultur (info fællesmøde, sprog, attitude, osv.) Forældreinddragelse Ungeambassadører UngNorddjurs har fået ny hjemmeside, hvor ungdomsklubberne har haft stor fokus på informationsflow. I alle afdelinger findes der nu infoskærme i klubberne. Ungdomsklubberne benytter sociale medier i kommunikationen med de unge og har oprettet sider og grupper for alle afdelinger og større projekter. Ungdomsklubberne har i 2013 haft stor fokus på sprog og attitude blandt de unge. Forældre inddrages ved større arrangementer, eksempelvis Track. Ungdomsklubben i Grenaa kører i øjeblikket et pilot-projekt med ungeambassadører i klasserne på skolerne i Grenaa. Projektet evalueres i juni Eksempler på aktiviteter fra klubprogrammerne som understøtter området fra dagbogen: DJ med dj Daniel Infomøde Rønbjerg 25

26 Sundhed og livsstil Unge-cafekøkken (fra jord til bord, besøg hos bondemand/fiskehandler osv.) SportsEvent-hold (Faxe-Kondi Cup osv.) Friluftsaktiviteter (jagt-, fisketure osv.) Læren om kroppen og dens funktioner (eksperimenter, analyser, blodsukker, konditest osv.) Klipfiskerne Teater v. Opgang 2 Planlægning Svendeprøve i konfliktløsning De unge arbejder/tilbereder sund mad med fokus på de sunde alternativer. Endnu engang har ungdomsklubberne indgået i praktik-forløb for studerende ved sundheds- og ernæringsskolen. Faxe Kondi Cup afvikles d feb med fuldt program 40 tilmeldte hold fra hele landet. Der arbejdes desuden på et større sportsarrangement i sommeren Både ved byggeprojektet omkring klublokaler på Allingåbroskolen og ved klublokalerne på Åboulevarden 64, er der investeret i udearealer, der kan motivere til øget friluftsaktivitet. Eksempelvis bålhytte i Grenaa og boldbane i Allingåbro. Ungdomsklubberne er en del af UngNorddjurs frugtordning. Eksempler på aktiviteter fra klubprogrammerne som understøtter området fra dagbogen: Master Chef Tur til Mads og Nannas sexshow på Grenaa bibliotek Ja-hatten Skjulte talenter Besøg i rugbyklubben (arrangeret af ungerådet) 26

27 Læringsmiljøer Action Park (parkour, træningspavillon, balance-/lege- /klatrestativer, klatre-/bold- /grafittivæg, ramper, basket, bord/bænke, parker, osv.) Jam-aftener College-miljø (event-scene, film, street art) Nyt Nordisk Samarbejde Boldspil i boldspilssalen Skiskydning Fodbold i hallen Sundt slik Hockey, fodbold og bordtennis Vinterbadning Tur til Stald Ege Både ved byggeprojektet omkring klublokaler på Allingåbroskolen og ved klublokalerne på Åboulevarden 64, er der investeret i udearealer, der kan motivere til øget kreativitet og friluftsaktivitet. Der er afviklet jam-aftener, fælles for alle klubber arrangeret af og samt unge og medarbejdere fra ungdomsskolens musikundervisning. Det er besluttet, at torsdag aften skal være forbeholdt unge fra 16 år, således vi samler aktiviteter for denne aldersgruppe på torsdage, for at skabe et ungdoms/college-miljø på disse aftener. Ungdomsrådet/ Aktørerne er inviteret til samarbejde om projektet. Eksempler på aktiviteter fra klubprogrammerne som understøtter området fra dagbogen: Master Chef Tur til Mads og Nannas sexshow på Grenaa bibliotek Medarbejderne præsenterer DJ-hold Tegneaften med Kirsten Gammel dansk musik Teater v. Opgang 2 27

28 Demokratisk dannelse og entreprenørskab USSR og lokalråd Stormøder Aktionsceller (aktive unge med fælles interesser på tværs, som træner til at blive guerillaentreprenører) Fra USSR til Aktørerne Planlægning Se hvad der sker Sundt slik Fælles jam aften Kongsted i den varme stol. Vores norske naboer Musikquiz nytårsgalla forberedelse Ungdomsskolerådet er forankret, og der er ansat tovholder på rådet, med henblik på at sikre det fortsatte arbejde omkring rådet. Under Ungdomsskolerådet opererer en række lokalråd i de enkelte afdelinger. Rådene er pt. i gang med at definere rolle og funktion, samt en større markedsføring af rådene eksistens og funktion. Ungdomsskolerådet har i 2013 haft fokus på samarbejdet med både Aktørerne og det nystartede fælles elevråd. Det er lykkedes at få repræsentanter fra og i både Aktørerne og det fælles elevråd, og det betyder en god sammenhæng i mellem det arbejde, der foregår i de respektive råd. Det er naturligvis også med til at sikre et godt grundlag for nye medlemmer af Aktørerne. Stormøderne er fast forankret i ungdomsklubberne. De er faste punkter på klubprogrammerne, og afholdes ca. 4 gange årligt i hver klub. Emner fra stormøderne behandles først på lokalrådsmøder, og derefter enten på medarbejdermøder og/eller ungdomsskolerådsmøde for eventuel implementering. 28

29 Der arbejdes målrettet på, at de unge selv skal tage ansvar og ejerskab i aktiviteter og arrangementer, og det sker med stadig større succes. Eksempler herpå kan være Track, Faxe Kondi Cup, Jam, Eksempler på aktiviteter fra klubprogrammerne som understøtter området fra dagbogen: Brobygning og netværkssamarbejde Mentorordning GameAthon i samarbejde med AIC/GIC Brobygningshold mellem junior- /ungdomsklub Skolesamarbejde (KRAMS) Stormøde/planlægning Vi laver, hvad du vil! Medarbejderne præsenterer Brevkasse Svendeprøve i konfliktløsning Fælles jam Her er dit liv Besøg i rugbyklubben (arrangeret af ungerådet) Faxe Kondi Cup Track Three Mentorordningen er under opstart. Foreløbig kører et pilot-projekt i klubben i Grenaa, hvor udgangspunktet er en gruppe ungeambassadører, der med tiden også kan fungere som mentorer for andre unge. Derudover arbejdes der på et samarbejde med støtte/kontakt-korpset, ungdomskonsulenterne, institutioner mv., hvor unge med behov for støtte kan få tildelt en kontaktperson i klubben, som de kan føle sig tryg ved. I forbindelse med kulturnatten i Auning afholdt klubberne en række aktiviteter i samarbejde med Auning Idrætscenter (GameAthon, wellness, White Autumn mm.) 29

30 Ungdomsklubberne har i samarbejde med juniorklubberne oprettet 3 brobygningshold. Holdene har forskelligt fokus, stille piger, indvandrede og foreningsløse unge, men har det fælles mål, at få de unge videre i et godt fritidstilbud, eksempelvis UngNorddjurs klubtilbud, foreninger mv. Brobygningsholdene er i tæt samarbejde med skoler, ungdomskonsulenter, fritidspasvejledningen o.a. Eksempler på aktiviteter fra klubprogrammerne som understøtter området fra dagbogen: Forebyggelse og Tidlig indsats SSP mødedeltagelse Forældremøde i 7. kl. Kondomkampagne Opstartsdage Tøseklubben (socialt isolerede piger) Projekt for unge overvægtige Fyld bussen, oplev Norddjurs Tur til Mads og Nannas sexshow på Grenaa bibliotek GameAthon i samarbejde med Auning Idrætscenter. Kulturnatten i Auning Kulturdagen i Allingåbro Sneak Peak brobygningsprojekt Projekt stille piger / pigeklub 7.klasse intro Tur til Stald Ege Ungdomskonsulenterne deltager på medarbejdermøder i ungdomsklubberne med henblik på at sikre bedst mulig forebyggende indsats. Der er igen afholdt forældremøde ved opstart af 7. årgang i ungdomsklubberne. Ca. 120 forældre deltog i møderne. Ungdomsklubberne deltog traditionen tro i Sex & Samfund s kondomkampagne i uge 37 30

31 & 38. Ungdomsklubberne var endnu engang repræsenteret ved skolernes opstartsdage for 8.- og 9. årgang arrangeret af SSP. Pigeklub for socialt isolerede piger (eller piger med social angst) er oprettet i Auning og forventes at starte i Grenaa i foråret Eksempler på aktiviteter fra klubprogrammerne som understøtter området fra dagbogen: Teater v. Opgang 2 Skjulte talenter Svendeprøve i konfliktløsning Sneak Peak brobygningsprojekt Projekt stille piger / pigeklub Tur til Mads og Nannas sexshow på Grenaa bibliotek 31

32 Mål og effekter 2013 I strategiplan for UngNorddjurs er der opstillet mål for ungdomsskoleklubberne indenfor de seks strategiområder og ud fra de pædagogiske indsatser, der er tilrettelagt. Dette afsnit forholder sig til de resultater og effekter, der er opnået i 2013 ud fra de opstillede mål. EFFEKTER/RESULTATER IT, MEDIER OG KOMMUNIKATION KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER UngNorddjurs har udarbejdet en medie-politik som findes på hjemmesiden ungnorddjurs.dk Ungdomsklubberne har i 2013 haft fokus på de unges sprog, attitude og sociale kompetencer. Der har bl.a. været afholdt Svendeprøve i konfliktløsning, som bl.a. handlede om de unges kommunikationsformer. Jf. værdimatricerne for de tre ungdoms-klubber, er området IT, medier & kommunikation, det område, det har fået mindst opmærksomhed. Ved TeamUdviklingsSamtalerne i foråret 2014, vil vi have fokus udvikling på de indsatser, der er noteret under emnet. Vi skal have særligt fokus på: - Markedsføring / ekstern kommunikation, hvor der bl.a. påpeges et ønske om forbedring i UMV (Se hjemmeside) - Indsatsen med at klæde de unge bedre på til de påvirkninger og muligheder der findes i de tilgængelige medier. SUNDHED OG LIVSSTIL KVALITATIVE RESULTATER Ungdomsklubberne har i 2013 haft fokus på fysisk aktivitet og sunde alternativer i kost. Der har været afholdt forskellige aktiviteter, der underbygger målene for sundhed og livsstil. Vi har haft særlig fokus på, at kunne tilbyde de unge et fornuftigt måltid, når UngNorddjurs har udarbejdet en struktur for informationsflow via mødeaktivitet, og arbejder pt. på en kommunikationsstrategi/plan. Ungdomsklubberne har i løbet af efteråret 2013, jf. dagbogen, afholdt 28 aktiviteter omhandlende IT, medier & kommunikation. KVANTITATIVE EFFEKTER Ungdomsklubberne har deltaget i Kun med kondom i uge 37 & 38, Uge 6 kampagnen. Ungdomsklubberne har frugtordning med gratis frugt til de unge. I alle klubber er der mulighed for dagens ret som et sundt måltid. 32

33 de kommer i klubben, da en del unge møder op uden at have fået aftensmad. Jf. værdimatricerne for de tre ungdomsklubber, ligger området Sundhed & Livsstil, som et gennemsnitligt prioriteret område. Ved TeamUdviklingsSamtalerne i foråret 2014, vil vi have fokus udvikling på de indsatser, der er noteret under emnet. Ungdomsklubberne har i løbet af efteråret 2013, jf. dagbogen, afholdt 39 aktiviteter omhandlende Sundhed & Livsstil. Vi skal have særligt fokus på: - Den mentale sundhed og de unges bevidsthed om egen sundhed. LÆRINGSMILJØER KVALITATIVE RESULTATER Ungdomsklubberne har stort fokus på at skabe aktiviteter og arrangementer, hvor de unge inddrages i både planlægning og gennemførelse. Vi har indført begrebet klub-hold, som dækker over de grupper af unge, som nedsættes til at planlægge, supporte eller gennemføre forskellige aktiviteter. Eksempelvis Track, Jam, Grand Prix, Faxe Kondi Cup, White Autumn osv.. Jf. værdimatricerne for de tre ungdoms-klubber, ligger området Læringsmiljøer, som et gennemsnitligt prioriteret område, men med forholdsvist høj score på værdierne. Ved TeamUdviklingsSamtalerne i foråret 2014, vil vi have fokus udvikling på de indsatser, der er noteret under emnet. KVANTITATIVE EFFEKTER Ungdomsklubberne har i samarbejde med juniorklubberne oprettet 3 brobygningshold. Holdene har forskelligt fokus, stille piger, indvandrede og foreningsløse unge, men har det fælles mål, at få de unge videre i et godt fritidstilbud, eksempelvis UngNorddjurs klubtilbud, foreninger mv. Brobygningsholdene er i tæt samarbejde med skoler, ungdomskonsulenter, fritidspasvejledningen og andre. Ungdomsklubberne har i løbet af efteråret 2013, jf. dagbogen, afholdt 32 aktiviteter/indsatser omhandlende Læringsmiljøer. Vi skal have særligt fokus på: - Den daglige involvering af de unge i planlægning af, og ikke mindst gennemførelse af, aktiviteter i klubprogrammet. - Muligheder i skolereformen, særligt i forhold til understøttende undervisning samt eventuelle valgfag. 33

34 DEMOKRATISK DANNELSE OG ENTREPRENØRSKAB KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER Det afgørende punkt for ungdomsklubberne under dette punkt, er at skabe rammer for, at de unge oplever, at de bliver hørt og taget seriøst! De unge skal lære de demokratiske spilleregler og motiveres til at tage ansvar! Vi har valgt at opdele indsatsen i to hovedelementer den formelle indsats og den uformelle indsats. Den formelle indsats handler om den struktur vi har valgt med lokalråd og ungdomsskoleråd og de funktioner de har. Denne indsats kan findes på bilag 4. Denne del er ved at falde på plads, men skal til stadighed udvikles i bestræbelse på, at skabe de bedste rammer for de unges indflydelse og motivation herpå. Alle ungdomsklubber afholder stormøde hver anden måned, hvor alle unge også ikke-medlemmer, kan møde op og ytre sig. Ungdomsskolerådet er forankret, og der er ansat tovholder på rådet, med henblik på at sikre det fortsatte arbejde omkring rådet. Under Ungdomsskolerådet opererer en række lokalråd i de enkelte afdelinger. Rådene er pt. i gang med at definere rolle og funktion, samt en større markedsføring af rådene eksistens og funktion. Ungdomsskolerådet har i efteråret fået gennemført, at klubberne holdet åbent i sommerperioden i 2014 som pilotprojekt. Den uformelle indsats handler om daglig-dagen. Her handler det om indflydelse på, og involvering i, dagligdagen i klubberne og de aktiviteter der udbydes. De unge skal opleve at, ved engagement får man indflydelse, og at det betaler sig at engagere sig og tage ansvar. Dette område vil vi have særligt fokus på i Ungdomsklubberne har i løbet af efteråret 2013, jf. dagbogen, afholdt 19 aktiviteter/indsatser omhandlende Demokratisk dannelse & Entreprenørskab. Jf. værdimatricerne for de tre ungdoms-klubber, ligger området Demokratisk dannelse & entreprenørskab, som et gennemsnitligt prioriteret område, men med forholdsvist høj score på værdierne. BROBYGNING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE KVALITATIVE RESULTATER Den primære indsats på dette område var i 2013 opstart at brobygningshold/grupper samt aktiviteter på tværs af kommunen. KVANTITATIVE EFFEKTER Ungdomsklubberne har i samarbejde med juniorklubberne oprettet 3 brobygningshold. Holdene har forskelligt fokus, stille piger, indvandrede og 34

35 I 2013 fik vi igangsat 3 brobygningshold. Vi har gennem de seneste år kørt forskellige pilotprojekter for at finde behovet og modellen for brobygningshold, og det er vi ved at have på plads nu. I 2014 skal vi udvide den nuværende model til flere hold bredt fordelt i kommunen. Ungdomsklubberne kører nu alle større arrangementer, ture, weekendaktiviteter mv. som fælles projekter på tværs af kommunen. De unge bliver stadig mere fortrolig med hinanden på tværs i kommunen, og denne indsats skal fortsat prioriteres i fremtiden. foreningsløse unge, men har det fælles mål, at få de unge videre i et godt fritidstilbud, eksempelvis UngNorddjurs klubtilbud, foreninger mv. Brobygningsholdene er i tæt samarbejde med skoler, ungdoms-konsulenter, fritidspasvejledningen o.a. Ungdomsklubberne har i løbet af efteråret 2013, jf. dagbogen, afholdt 11 aktiviteter/indsatser omhandlende Brobygning & netværkssamarbejde. I 2014 skal vi have mere fokus på samarbejdet med andre aktører på ungeområdet i kommunen. Vi skal i højere grad inddrage foreningslivet, frivillige, skoler mv. i de aktiviteter vi tilbyder de unge. Her kan vi med fordel bruge de unges netværk, da vores erfaringer viser, at de unge gerne vil inddrage deres fritidsinteresser i aktiviteter for andre unge. Jf. værdimatricerne for de tre ungdomsklubber, ligger området Brobygning & Netværk, som et gennemsnitligt prioriteret område, men med forholdsvist høj score på værdien, Tryghed/tillid. FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS KVALITATIVE RESULTATER I 2013 har ungdomsklubberne haft fokus på samarbejdet med ungdomskonsulenter og SSP i forhold til tidlig opsporing af unge med behov for særlig indsats. Det betyder at der nu er et tæt samarbejde med ungdomskonsulenterne og SSP i forhold til tidlig indsats og unge med behov for hjælp/støtte. KVANTITATIVE EFFEKTER I efteråret 2013 har ungdomsklubberne i 22 tilfælde måttet reagere i forhold til unge med problemer. Sagerne har været af forskellig karakter fra bekymringer til uheldig adfærd og er behandlet med bl.a. samtaler med de unge, forældrekontakt, inddragelse af ungdomskonsulent mm. Ungdomsklubberne afholder aktiviteter i alle 35

36 Ungdomsklubberne deltager derudover i flere landsdækkende kampagner med henblik på forebyggende indsats. I 2014 vil ungdomsklubberne have særligt fokus på metoden rød, gul, grøn trivsel. Vi forventer at indføre dette værktøj med sæson 14/15. Målet er, at inkludere en større del af unge i gul og rød trivsel i de sunde fællesskaber, der eksisterer omkring klubberne og de aktiviteter der udbydes. skoleferier med undtagelse af juleferien. Ungdomsklubberne har i løbet af efteråret 2013, jf. dagbogen, afholdt 47 aktiviteter/indsatser omhandlende Forebyggelse & Tidlig indsats. Jf. værdimatricerne for de tre ungdoms-klubber, er Forebyggelse og tidlig indsats suverænt det område, der fylder mest hos medarbejderne. Det scorer desuden forholdsvist højt på værdierne. 36

37 Brugerkrav og -forventninger Stormøder Ungdomsklubberne har i henhold til strategiplan for UngNorddjurs afholdt stormøder ca. hver anden måned i alle ungdomsklubber. Referaterne fra stormøderne er synliggjort for de unge i klubberne og vil ikke indgå i dette materiale. UndervisningsMiljøVurdering 2013 Derudover har de unge i januar 2014 elektronisk udfærdiget UMV UndervisningsMiljøVurdering. I dette afsnit viser vi i udtræk den generelle evaluering, som de unge i ungdomsklubberne har givet. Ud fra UMV en må vi konkludere, at de unge generelt har det godt i klubberne og er tilfredse med det nuværende klubtilbud. Der er enkelte negative udslag i undersøgelsen, og et krydstjek viser, at det primært drejer sig om to unge fra samme klub. Det giver naturligvis grund til bekymring, og vil blive undersøgt nærmere! Vi må også konkludere, at vi skal blive bedre til at kommunikere med de unge. Både vores hjemmeside og vores Facebook-sider får kritik. Vi skal i den nærmeste fremtid se på, hvordan vi optimerer vores kommunikation, særligt gennem hjemmeside og Facebook. Vores lokaler får også en del kritik, og her drejer det sig primært om lokalerne i Auning og Allingåbro. Det problem forventes dog løst med de nye lokaler på Allingåbroskolen, som forventes klar til brug i foråret Særligt positivt er det, at de unge generelt føler sig velkommen i klubberne og ikke oplever mobning. Samtidigt giver de udtryk for, at det er nemt at komme i kontakt med medarbejderne, og at der bliver lyttet til de unge og taget hensyn, når der er behov for det. Til slut skal der nævnes enkelte kommentarer fra de unge: - Flere unge påpeger, at de ikke benytter ungdomsskolens/klubbens tilbud pga. travlhed. - Flere unge ønsker flere IT-relaterede aktiviteter. - Flere unge oplyser, at de har haft gode oplevelser i ungdomsskolen/klubben. - Flere unge ønsket at ungdomsskole/klubtilbuddet skal åbne umiddelbart efter skoletid. - Flere unge ønsker specifikke aktiviteter. 37

38 Kompetenceudvikling og social kapital 2013 I den forbindende sociale kapital sætter Strategisk Forum fokus på udvikling i forhold til strategiplanen. Strategiplanen er, som beskrevet, udarbejdet i et samarbejde mellem ansatte og ledelsen. Derfor ser ledelsen strategiplanen som et stærkt redskab i den forbindende sociale kapital. Med udgangspunkt i strategiplanen arrangerer Strategisk Forum bl.a. - Klubuddannelse - Fælles opstartsdag - Forårskonference Strategisk Forum arbejder til stadighed på de udfordringer der ligger i, at en stor del at de ansatte, særligt i ungdomsskoleundervisningen og ungdomsklubberne, er timelønnede, mens de øvrige afdelinger primært er besat af fastansatte. Med udgangspunkt i dette, søger UngNorddjurs altid at skabe lige forhold for alle! Den samlende kapital er essentiel for kulturen i ungdomsklubberne, og der prioriteres derfor også aktiviteter, der styrker den samlende sociale kapital. TeamUdviklingsSamtaler er et vigtigt redskab i den samlende sociale kapital. Her er fokus på teamets udvikling, både fagligt og kollegialt. Klubberne benytter sig i høj grad af kollegial sparring, som er fast punkt på alle medarbejdermøder. Her handler det i høj grad om pædagogisk praksis, værdier, mål mm. Samt videregivelse af viden, særligt når ansatte har været på kursus. I den brobyggende sociale kapital afholdes der en række fælles arrangementer, både arbejdsrelateret og af mere kollegial/social karakter. MED-udvalget arrangerer to sociale arrangementer, nytårskur og Grenaa-løbet, hvor alle ansatte inviteres til samvær på tværs af alle afdelinger. Der inviteres løbende til diverse kurser på tværs af afdelinger, eksempelvis 1. hjælp, sikkerhedskurser i vandsport, fyraftenskurser, konferencer mv. I 2014 indfører ungdomsklubberne fælles medarbejdermøder, der også har til mål, at styrke den brobyggende kollegiale kapital. 38

39 Evidens og forskning for ungdomsskoleklubbernes virke 2013 Ungdomsskoleklubberne fremlægger her i årsrapporten den evidens og forskning, der arbejdes ud fra i klubberne. KVALITETSSIKRING EVIDENS/FORSKNING TITEL KILDE-DATABASE IT, MEDIER OG KOMMUNIKATION Det kræver, at vi finder pædagogiske former, der både forstår at inkludere og værdsætte de [mediekulturelle] evner de unge har, men også at forene disse med de klassiske kritiske, analytiske og refleksive kompetencer.. SUNDHED OG LIVSSTIL fysiske aktiviteter kan være et vigtigt middel til at forbedre børns selvværd. Det gælder for de indsatser, hvor motionen indgår som et led i et mere omfattende tilbud LÆRINGSMILJØER Den enkelte unges oplevelse af engagement, lyst og motivation er en vigtig forudsætning for, at læring kan finde sted Unge og teknologi (2009) Motion styrker børn og unges selvværd (2007) Mange unge mangler motivation (2012) DEMOKRATISK DANNELSE OG ENTREPRENØRSKAB Vigtigheden af unges demokratiske dannelse og medborgerskab for den personlige udvikling Nye tider nye foreningsformer (2004) BROBYGNING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE Det er vigtigt løbende at støtte og være i dialog med de frivillige ledere i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge Vigtigheden af arbejdet med unges trivsel og mistrivsel FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS Udsatte børn og unges fritidsliv (2010) Den svære ungdom (2010) CEFU Center for ungdomsforskning SFI/Campbell CEFU Center for ungdomsforskning CEFU Center for ungdomsforskning Socialstyrelsen CEFU Center for ungdomsforskning klubben [er] særligt velegnet til at arbejde forebyggende med udsatte unge. Evaluering af indsatsen for at udvikle klubarbejdet Rapport (maj 2004) Rambøll Management 39

40 Ungdomsskoleundervisning UngNorddjurs FORORD I året 2013 har Ungdomsskole undervisningen bestået af to perioder af 10 uger hver. Enkelte hold har været af længere eller kortere varighed og med et varieret deltagerantal. Ungdomsskole undervisningen har haft oprettet regulære holdundervisning og projekter. Holdundervisningen, en ugedag af ca. 3 timer, hvor målet har været at opnå større kompetencer inden for et bestemt område, for egen individuel vindings skyld. Projektforløbene har mere haft et mål om at udarbejde et projekt, der gav individuel læring men med fokus på at udarbejde et projekt til gavn for andre unge. Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets projekt Ny Nordisk Skole (NNS) hvor formålet er Gennem samarbejde i netværk, videndeling, udvikling af egen pædagogisk praksis og med hjælp fra Undervisningsministeriet arbejder institutionerne for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan uanset social baggrund blev der skabt større fokus på samarbejde og samarbejdsrelationer. Ungdomsskole undervisningen og Juniorklubberne har i 2013 deltaget i NNS sammen med Børneby Mølle, Grenaa Gymnasie, Viden Djurs og Foreningen Grenaa Fc. Den nye folkeskolereform, sommeren 2014, har også betydet en øget indsats inden for samarbejdsprojekter. Dette betyder ikke kun noget for undervisningen i UngNorddjurs men for hele UngNorddjurs, hvorfor der er blevet udarbejdet partnerskabsaftaler til folkeskolerne. Endvidere er der blevet skabt kontakt til andre aktører som Friluftsrådet, DGI og Norddjurs idrætsråd, Norddjurs biblioteker og Norddjurs Kulturskole. Disse samarbejder forventer vi os meget af, og ser frem til nye spændende projekter på kort sigt, men også på lang sigt. God læselyst! Jens Lassen, afdelingsleder Ungdomsskole undervisningen 40

41 Indholdsfortegnelse Indsatser Mål og effekter Brugerevaluering Kompetenceudvikling og social kapital Evidens og forskning for ungdomsskole undervisningens virke

42 Indsatser 2013 I strategiplan for UngNorddjurs er der opstillet seks overordnede strategiområder for hele organisationen. Ungdomsskole undervisningen har udfærdiget indsatser i forhold til disse områder i implementeringsdelen af strategiplanen. I dette afsnit sammenholdes disse indsatser med de rent faktisk afholdte indsatser som dokumentation for arbejdet inden for de seks strategiområder: YDELSER STRATEGIOMRÅDE INDSATSER INDSATSER 2013 IT, medier og Udbygning af eksisterende tilbud Pc Hold kommunikation inden for området Gameathon Samarbejde med GameIt, VidenDjurs U Game Jam Billedbehandling Foto Aldersintegreret NNS Video Filmværksted Pressemagasin Lys og Lyd Nyt hjemmeside afsnit Fotografisk, Stilbilleder Facebook grupper Lyd, Radio Studiehold i forbindelse med arrangementer Action spillefilms-projekt Sundhed og livsstil Mad og ernæringshold Marthaskolen Fordybelses- og forberedelseshold Madhold ved projekter Udvide Marthaskolen mod vest Motion og Ernæringshold med Overvægtige ungdomsuddannelser Ensomme Sorggruppen Den aktive Jagttegn Pigehold (ensomme, isolerede) Cykelhold Faxe Kondi Cup (landsdækkende fodboldturnering) Læringsmiljøer Rollespil Afholdt 3 aldersintegrerede Aldersintegrerede læringsmiljøer læringsmiljøer (Dyrehold, High on Life, rollespil, NNS Vindmølleprojekt Brobygning og foreningsliv) NNS Rulleskøjteprojekt Nyt Nordisk Samarbejde Norddjurs Biblioteker Danmark 42

43 Demokratisk dannelse og entreprenørskab Brobygning og netværkssamarbejde Jam U Game Jam Udendørsområder Udvikling af systemer der gør det muligt for unge at bruge miljøerne selvstændigt Innovationsrum Udendørsmiljøer, friluft og spilplads Værkstedsmiljøer, motor og træarbejde. USSR, stormøder, landsråd og Aktørerne Skaber sammenhænge Mulighed for at lave læring inden for demokrati og foreningsarbejde. Aktionsceller USSR aktiv på hold Lederen Nyt Nordisk Samarbejde Aldersintegrerede projekter Track-festival Fra Junior til Ungdomsskole Fra Ungdomsskole til skole/ungdomsuddannelse Fra fritidsaktivitet til læring Ungdomsuddannelser i Ungnorddjurs Fælles tilbud til ALLE unge Højniveau fag for klasse Unge mentorer Læser U Game Jam Jam-aftener Samarbejde med Friluftsrådet Grejbank.dk Holdtilbud udsendt til alle i målgruppen Friluft- og naturhold individuelt og på ture Elite-uddannelser i musisk-kreative fag i samarbejde med Kulturskolen Knallertskole Eventhold Inddragelse af unge ved holdplanlægning Samarbejdsaftale med DGI Lederspiren/Lederen Inddragelse af ønsker fra unge USSR Track-projektet Aldersintegrerede projekter (rollespil, dyrehold, foreningsliv) Brobygningshold med Juniorklubber I samarbejde med klubberne er der skabt undervisningsprojekter i forbindelse med Track-festival. Samarbejdsprojekter med Gymnasiet og VidenDjurs Samarbejder med foreninger om fælles lederuddannelse, Lederspiren (DGI). Samarbejde med foreninger om udvikling nye sportsgrene Samarbejde med Kulturskolen om elite-uddannelse inden for musiskkreative fag, opstart primo

44 Forebyggelse og Tidlig indsats Brobygning mellem klub og hold Samarbejde med foreninger Samarbejde med Uddannelsesinstitutioner Samarbejde med UU Tryg introduktion til nye tilbud Arbejde på tilbud der tilgodeser minoritetsgrupper Ungegrupper Eksamensforberedelse Intro til Ungdomsuddannelser Lektiecafe Der er geografisk harmonisering i udbuddet. Der er i samarbejde med Aktørerne uddannet Sexperter primo 2014 Projekter i samarbejde med juniorog aftenklubber. Foreningsprojekter i samarbejde med Grenaa FC, RCC Auning osv Inddragelse af minoritetsgrupper i hold Inklusion af foreningsløse unge gennem Eventhold og samarbejde med fritidskonsulenter om undervisningstilbud. U Game Jam i samarbejde med GameIT. Ernæring og fitness med Grenaa Gymnasium. Overlevelsestur med Viden Djurs og Forsvaret. Pigehold (ensomme, isolerede) 44

45 Kommentarfelt: Aktivitetsniveau 2013 Ungdomsskoleundervisningen (%) Forebyggelse/tidlig indsats Brobygning/netværk Demokrati/entreprenørskab Læringsmiljøer Sundhed/livsstil IT, medier/kommunikation 15,7 20,8 17,6 20,8 9,8 10,4 18,8 21,6 12,5 15,7 16,7 19, Faktiske Forventede Der har for året 2013 været forventet 48 indsatser mod 51 afholdte. Aktivitetsniveauet har dermed været tilfredsstillende. Forebyggelse /Tidlig indsats (15,7 %): Det har ikke været muligt at tiltrække unge til lektiecafe og eksamensforberedelse i Demokratisk dannelse og entreprenørskab (9,8): DGI Lederspiren Der påbegyndes hold efteråret Læringsmiljøer (21,6): Kulturskolen Eliteuddannelse Hold påbegyndes med workshops i foråret 2014 Sundhed og livsstil (15,7): Der arbejdes stadig på en udvidelse af Martha skolen mod vest. It, medier og kommunikation (19,6): Der har været en særlig indsats på området dog er projekt Radio på standby, men der er stadig et stort ønske om at opbygge en ungdomsradio i UngNorddjurs. 45

46 Mål og effekter 2013 I strategiplan for UngNorddjurs er der opstillet mål inden for de seks strategiområder og ud fra de pædagogiske indsatser, der er tilrettelagt. Dette afsnit forholder sig til de resultater og effekter, der er opnået i 2013 ud fra de opstillede mål. KVALITATIVE RESULTATER UngNorddjurs udbyder holdtilbud, der er målrettet området. Der er udarbejdet skriftlig mediepolitik. I forbindelse med TUS og fælles opstartsmøder er der blevet fokuseret på: At underviserne tager aktiv del i at bruge og lære de unge om brugen af medier. Har øje på takt og tone. UngNorddjurs bruger alle former for medier fra de brede, aviser og biograf reklamer til de målrettede som facebook og youtube med et tydeligt brand. EFFEKTER/RESULTATER IT, MEDIER OG KOMMUNIKATION KVANTITATIVE EFFEKTER 14 hold afviklet i Måling på ungeinvolvering udgår i år men indgår i fremtidige overvejelser. Der mangler endnu at blive udviklet et egnet måleredskab. Der udarbejdes internt statusbrev hver måned samt, nyheder opslås elektronisk. Oprettelse af PR-gruppe med tilhørende fokus på udarbejdelse af PR-materiale fra UngNorddjurs. SUNDHED OG LIVSSTIL KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER UngNorddjurs udbyder holdtilbud, der er målrettet 9 hold afviklet i strategiområdet. UngNorddjurs udbyder ikke kun generelle tilbud, men også specifikke tilbud rettet mod minoritetsgrupper (sorggruppe f.eks.). Måling på ungeinvolvering udgår i år men indgår i fremtidige overvejelser. Der mangler endnu at blive udviklet et egnet måleredskab. Der er afviklet projekter med fokus på vigtigheden af socialt fællesskab (pigegrupper). Disse fortsætter ind i

47 LÆRINGSMILJØER KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER UngNorddjurs udbyder holdtilbud, der er målrettet 10 hold afviklet i strategiområdet (musisk-kreative fag, teknisk-kreative fag osv.). Gennem TUS og fællesmøder er der skabt fokus på muligheder for at skabe læringsrum med plads til udvikling for den enkelte. Den enkelte unge skal have trygge rammer, der giver plads til udvikling gennem ansvar for egen læring. Måling på ungeinvolvering udgår i år men indgår i fremtidige overvejelser. Der mangler endnu at blive udviklet et egnet måleredskab. UngNorddjurs har, specielt gennem projekter som FaxeKondi og Track men også inden for hold som Eventholdet, skabt tiltag, hvor der sker ung til ung læring. DEMOKRATISK DANNELSE OG ENTREPRENØRSKAB KVALITATIVE RESULTATER KVANTITATIVE EFFEKTER 5 hold afviklet i UngNorddjurs udbyder holdtilbud, der er målrettet området. Ungnorddjurs får på baggrund af unges ønsker flere: - Korte kurser - Weekend hold - Ferie tilbud UngNorddjurs tager del i at udvikle unges ønsker til nye tiltag. Der skabes rum og plads til prøvehandlinger. De unge gøres ansvarlige rollemodeller både som drivkræfter men også som en del af et hold/projekt. BROBYGNING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE KVALITATIVE RESULTATER UngNorddjurs udbyder holdtilbud, der er målrettet strategiområdet. UngNorddjurs arbejder som en helhed med fællesaktiviteter på tværs af køn og alder. I samarbejde med andre unge aktører kommunale KVANTITATIVE EFFEKTER 7 hold afviklet i Måling på ungeinvolvering udgår i år men indgår i fremtidige overvejelser. Der mangler endnu at blive udviklet et egnet måleredskab. 47

48 institutioner, ungdomsuddannelser, foreninger og private virksomheder arbejdes der på overgange til undervisning, fritid og arbejdsliv. Gennem skole- og foreningsbesøg skabes der introduktion af egne og andres tilbud i hele Norddjurs kommune. Ved projekter af større og mindre karakter gives der plads til, at alle kan deltage, uanset kompetencer og tidligere erfaringer, gennem individuel opgavefordeling. FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS KVALITATIVE RESULTATER UngNorddjurs udbyder holdtilbud, der er målrettet strategiområdet. UngNorddjurs tager aktiv del i andre unge aktørers tiltag til gavn for den enkelte, samt giver mulighed for inklusion af unge med forskellige problemstillinger. Der arbejdes i 2014 på at oprette kurser, der specifikt er målrettet de unges trivsel, såvel psykisk som fysisk, i et samarbejde med Randers Ungdomsskole (Projekt Milife). KVANTITATIVE EFFEKTER 6 hold afviklet i Måling på ungeinvolvering udgår i år men indgår i fremtidige overvejelser. Der mangler endnu at blive udviklet et egnet måleredskab. Der er blevet afholdt enkelt tiltag i ferieperioder inden for hold og projekter. 48

49 Kommentarfelt: 17,6 Afviklede hold/projekt-typer inden for Ungdomsskole undervisningen 2013 (%) 27,5 11,7 19,6 I 2013 er der afviklet 51 forskellige hold- og projekttyper ud af et udbud på 151 geografisk fordelte hold. Specielt har der været stor søgning til hold/projektfag, hvor der har været en tydelig afgrænsning af mål. Almenfagene som dansk, matematik osv. har ikke kunnet oprettes grundet for lidt søgning. Tysk oprettes i Auning januar Fremadrettet skal der fokus på, hvorledes vi skaber lyst til fordybelse i almenfagene. Det kunne være tiltag som Elitefag, ungdomsuddannelsesparathed osv. Disse tiltag vil blive til i et samarbejde gennem ungeinvolvering. I knallert- og traktorskole undervisningen har der været oprettet 19 hold, fordelt på 15 knallerthold og 4 traktorhold. I til knytning til disse har der været oprettet 9 hold i færdselsrelateret 1. hjælp. Tilmeldingsmæssigt har der været 1237 deltagere fordelt på 2881 holdtilmeldinger. Der skal ske større ungeinvolvering i forbindelse med holdudbuddet i ,7 9,8 Forebyggelse/tidlig indsats Brobygning/netværk Demokrati/entreprenørskab Læringsmiljøer Sundhed/livsstil IT, medier/kommunikation 49

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs:

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs: Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv indenfor de kommunale fritidstilbud. Vi arbejder for, at juniorklubberne bliver

Læs mere

KVALITETS- STANDARD JUNIORKLUBBERNE UNGNORDDJURS

KVALITETS- STANDARD JUNIORKLUBBERNE UNGNORDDJURS KVALITETS- STANDARD JUNIORKLUBBERNE UNGNORDDJURS Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv indenfor de kommunale fritidstilbud.

Læs mere

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs:

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs: Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv inden for de kommunale fritidstilbud. Vi arbejder for, at juniorklubberne

Læs mere

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK FÆLLES FOR ALLE JUNIORKLUBBERNE ÅBNINGSTIDER: Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage. På skolefridage er der åbent 09-16,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF STRATEGIOMRÅDER I AFDELINGERNE

IMPLEMENTERING AF STRATEGIOMRÅDER I AFDELINGERNE IMPLEMENTERING AF STRATEGIOMRÅDER I AFDELINGERNE Indholdsfortegnelse: Juniorklubberne UngNorddjurs...3 Ungdomsskoleklubberne UngNorddjurs... 11 Ungdomsskoleundervisning UngNorddjurs... 20 Heltidsundervisningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

FORORD. God læselyst! Henrik S. Larsen, leder UngNorddjurs

FORORD. God læselyst! Henrik S. Larsen, leder UngNorddjurs FORORD Med nærværende skrift udgives for første gang nogensinde en samlet evalueringsrapport for UngNorddjurs virksomhed. Årsrapporten ser på effekter og resultater for 2013 og sammenholder med de mål,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Find dit hold på Tilmelding:

Find dit hold på Tilmelding: Find dit hold på Tilmelding: På www.ungnorddjurs.dk tilmelder du dig hold i Ungnorddjurs. Opret dig med mobil nr. og mailadresse. vælg de/det hold du vil deltage på. Opstart af alle hold sker i uge 40

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden BørneMiljøVurdering Troelstrupgård fritidshjem i perioden 2010-2012 Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, i daglig tale en BMV, mindst hvert tredje år.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

Børnenes personlige udvikling

Børnenes personlige udvikling Børnenes personlige udvikling Mål 1: at skabe tryghed for børnene Mål 2: at skabe rammer og indhold, der understøtter det enkelte barns følelse af selvværd : Vi er af den opfattelse, at trygheden for det

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Den Røde Tråd - Fritidstilbud

Den Røde Tråd - Fritidstilbud Den Røde Tråd - Fritidstilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skovbrynet Skole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skovbrynet Skole UMV Sådan! Dato: 2013-01-24 Undervisningsmiljøvurdering for Skovbrynet Skole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere