Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebækskolen. Den nye folkeskolereform"

Transkript

1 Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1

2 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august Formålet med reformen er blandt andet, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Derfor har vi i dialog med lærere og pædagoger om skolereformen haft særligt fokus på udvikling af den enkelte elevs potentiale. Med folkeskolereformen indføres en længere og mere varieret skoledag med fokus på udvikling af børn og unges læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed. Eleverne skal have flere lektioner, hvoraf nogle har obligatoriske timetal (dansk, matematik og historie) imens andre har vejledende timetal. Folkeskolereformen indeholder bl.a. også et nyt begreb understøttende. Træning bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Træning på Egebækskolen placeres om eftermiddagen for alle elever. I vil som forældre skulle tilmelde jeres børn til træningen en måned forude. Vi glæder os alle på skolen til det kommende spændende skoleår. Folkeskolereformen Reformen har følgende 3 mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt anden gennem respekt for professionel viden og praksis. Rudersdal Kommune Egebækskolen skal endvidere styre efter pejlemærkerne for en i Rudersdal Kommune: Undervisning og aktiviteter skal løfte alle elever fagligt, personligt og socialt. Undervisningen og aktiviteter skal understøtte og udvikle elevernes engagement. Undervisning og aktiviteter skal understøtte og udvikle elevernes trivsel. Undervisningen og aktiviteter skal differentiere og skabe rammer for at understøtte elevernes mulighed for at forfølge deres egne interesser i deres læring. Egebækskolens delmål for skoleåret 2014/15. Alle elever får mulighed for at forfølge deres interesser i deres læring i løbet at ugen. Den tid kaldes på Egebækskolen:. Alle elever skal have en digital læringsportfolio. Synlig læring elevernes progression skal være tydelig. Skoleugen. Ved fravalg af træning får skoleugen følgende timetal: 28 timer i 0. til 3. klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse. Skolereformen indfører et nyt begreb i folkeskolen, den understøttende. Den understøttende skal supplere og støtte en i fagene og de obligatoriske emner i skolen. Den skal bidrage til at hæve elevernes faglige niveau. 2

3 Tid til fordybelse og udforskning Udgangspunktet er, at lærere og pædagoger ser på det enkelte barns styrker og potentialer. Når der bliver mere tid til eleven i en sammenhængende skoledag, så bliver der også bedre muligheder for, at lærere og pædagoger kan planlægge dagen, så den er meningsfyldt for eleven. Læring er mange ting og kan foregå på mange måder. Den nye og længere skoledag giver mere tid til fordybelse og udforskning på og uden for skolen. Læringsaktiviteter, opgaver og Den understøttende består især af læringsaktiviteter, og med feedback og opfølgning. Denne sform bidrager til variation i skoledagen, faglig udfordring af eleverne og differentieret, så den imødekommer den enkelte elev. faglig fordybelse I følg din passion, som er skemalagt på hele skolen hver fredag i skoleåret 2014/15, får eleverne mulighed for at forfølge deres interesser og sammen med lærere og pædagoger, opstille egne læringsmål og læringsstrategier. Desuden skal eleven vælge, hvordan det lærte kan vises til andre. At ændre fokus fra læringsresultater til læringsfremgang betyder en motivation hos alle uanset niveau. I skoleåret 2013/14 er vi startet på den form for læringsindgang. Her har det heddet fredag på tværs, hvor udgangspunktet netop har været elevernes ønsker i forhold til læring og indhold. Det kan eksempelvis dreje sig om interessehold indenfor klatring, svømning, matematik, dansk, musik, medier, skakspil. nak og æd mv. Motion og Idræt, motion og hver dag. På alle folkeskolens klassetrin skal motion og indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter daglig i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og kan både indgå i den fagopdelte, herunder idræt, og i den understøttende. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af saktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter f.eks. i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. På Egebækskolen har vi lagt et sbånd hver dag på 30 minutter. 3

4 Synlig læring tydelige mål og evaluering af den enkelte elevs læring elevernes portfolio Et andet centralt element i skolereformen er, at den enkelte elevs læring skal danne afsættet for lærernes og pædagogernes planlægning, gennemførelse og evaluering af en. Der skal opstilles målsætninger for, hvad eleven skal lære, og der skal skabes en pædagogisk praksis, hvor elevens læringsudbytte evalueres på baggrund af de opstillede mål. Eleverne skal i endnu højere grad inddrages og være medskabende, samtidig med at de har tydeligt differentierede læringsmål, og at lærere og pædagoger i fællesskab reflekterer over egen praksis. At et barn eller en ung selv ved, hvad han/hun skal lære og er med til at sætte sine egne mål betyder, at man har langt bedre muligheder for at læringen passer til det enkelte barn. Det er særligt vigtigt, da huller i læringen kan gøre det meget vanskeligt for et barn at følge med. På Egebækskolen har vi i skoleåret allerede arbejdet med den enkelte elevs mål og evaluering. Ønsket er at fremme og udvikle en spraksis omkring den fagfaglige, hvor lærerne og pædagogerne opstiller læringsmål for den enkelte elev, og hvor den enkelte elevs udbytte af en løbende evalueres. Målet er, at lærerne og pædagogerne skal opnå erfaring med at praktisere en, hvor målene er eksplicitte og tydelige for pædagogerne, lærerne, eleverne og forældrene, og hvor der bliver gennemført en evaluering af, hvorledes den enkelte elev erhverver de sociale og faglige kompetencer, der på forhånd er opsat mål for. I planlægningsfasen skal lærerne og pædagogerne formulere, hvad der er ens mål for perioden, og derefter formulerede, hvilke læringsmål den enkelte elev skal nå i perioden. På Egebækskolen samarbejder både lærere og pædagoger om en på alle årgange. I disse teams samarbejder lærerne og pædagogerne derfor om at udarbejde sociale mål og læringsmål. Digitalisering og nye muligheder for læring Alle elever og medarbejdere på Egebækskolen har ipads. Vi startede på ipads i skoleåret It er ikke et mål i sig selv. Det er et middel til en bedre skole, hvor eleverne bliver aktive medproducenter af viden, og hvor medarbejderne har en fælles platform til at tilrettelægge en på. Det er ikke teknologien isoleret set, der forandrer praksis og skaber læring, det er den didaktiske brug af teknologien, der er afgørende. (Den gode digitale skole) Den nye skolereform bevirker samtidig et øget fokus på digitalisering. Vi har på skolen haft Ipads siden Det betyder, at der allerede er digital understøttelse af elevernes læring, digitale målsætningsskemaer og generelt et øget brug af de digitale hjælpemidler. Apps som Showbie (delingsapp), Book Creater (samle, dele og kombinere bøger), Explain Everything (lave dynamiske, interaktive timer, aktiviteter og vejledninger) og Meebook (Læringsplatform til planlægning, videndeling mv.) er en del af vores hverdag. Digitalisering giver både børn og voksne i skolen langt flere muligheder for at arbejde sammen og kommunikere på kryds og tværs. Digitaliseringen betyder også, at læringen i langt højere grad kan understøttes af billeder, film og lyd. Det kan have stor betydning for mange børn og unge, at de kan få valget mellem forskellige medier i deres arbejde, når de skal have ny viden, og når de selv skal formidle. Man taler om begrebet multimodalitet, som betyder, at man kan bruge flere kilder i for eksempel en tekst den kan både ses og høres sproget kan høres, mens det læses, fysikforsøget kan ses igen, og måske endda før det skal udføres. Digitalisering skal bruges med omtanke, men rummer mange nye muligheder, herunder også nye muligheder for at det enkelte barn kan bruge de kilder og det udtryk, der passer bedst til barnets egen læringsstil og læringstrin. 4

5 Alle medarbejdere på Egebækskolen har deltaget i kurser i forhold til ipad og læring. Dette vil fortsætte i næste skoleår. Som noget nyt vil vi også tilbyde kurser til forældrene i ipad (mere information følger) Skoledagens opbygning skoleåret klasse klasse klasse i SFO Træning 2 gange om ugen Træning 3 gange om ugen Træning 2 gange om ugen 5

6 Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1

7 Den understøttende : 1. faglig fordybelse I følg din passion, som er skemalagt på hele skolen hver fredag i skoleåret 2014/15, får eleverne mulighed for at forfølge deres interesser og sammen med lærere og pædagoger, opstille egne læringsmål og læringsstrategier. Desuden skal eleven vælge, hvordan det lærte kan vises til andre. At ændre fokus fra læringsresultater til læringsfremgang betyder en motivation hos alle uanset niveau. I skoleåret 2013/14 er vi startet på den form for læringsindgang. Her har det heddet fredag på tværs, hvor udgangspunktet netop har været elevernes ønsker i forhold til læring og indhold. Det kan eksempelvis dreje sig om interessehold indenfor klatring, svømning, matematik, dansk, musik, medier, skakspil. nak og æd mv. 2. Samarbejdet med foreninger og andre? Hvad er jeres videre planer på dette område? Vi arbejder på et endnu tættere samarbejde med områdets idrætsforbund. For vores elever er det særligt vigtigt, at vi hjælper dem til at blive præsenteret for de muligheder, der findes. Vi er desuden opsøgende på, at få et skolebestyrelsesmedlem, som er forankret i en lokal virksomhed. Vi ønsker at bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind i skolen:praktikforløb, oplæg fra medarbejdere, tema om hvad kan jeg blive mv. 3. Betyder reformen nye valgfag hos jer? Næste skoleår har vi følgende nye valgfag: Computerspillets verdener og fortællinger Musik med fokus på digitalisering 4. Digitalisering Den nye skolereform bevirker samtidig et øget fokus på digitalisering. Vi har på skolen haft Ipads siden Det betyder, at der allerede er digital understøttelse af elevernes læring, digitale målsætningsskemaer og generelt et øget brug af de digitale hjælpemidler. Apps som Showbie (delingsapp), Book Creater (samle, dele og kombinere bøger), Explain Everything (lave dynamiske, interaktive timer, aktiviteter og vejledninger) og Meebook (Læringsplatform til planlægning, videndeling mv.) er en del af vores hverdag. Digitaliseringen giver både børn og voksne i skolen langt flere muligheder for at arbejde sammen og kommunikere på kryds og tværs. Digitaliseringen betyder også, at læringen i langt højere grad kan understøttes af billeder, film og lyd. Det kan have stor betydning for mange børn og unge, at de kan få valget mellem forskellige medier i deres arbejde, når de skal have ny viden, og når de selv skal formidle. Læringsaktiviteter, opgaver og Den understøttende består især af læringsaktiviteter, og med feedback og opfølgning. Denne sform bidrager til variation i skoledagen, faglig udfordring af eleverne og differentieret, så den imødekommer den enkelte elev. På Egebækskolen har vi i skoleåret allerede arbejdet med den enkelte elevs mål og evaluering. Ønsket er stadig at fremme og udvikle en spraksis omkring den fagfaglige, hvor lærerne og pædagogerne opstiller læringsmål for den enkelte elev, og hvor den enkelte elevs udbytte af en løbende evalueres. Der er hver dag lagt et bånd ind med tid til i forhold til læring. 2

8 Reformens betydning for vores skoledags struktur: Det er nyt, at flere teams nu skal planlægge deres fagtimer parallelt. Det vil sige, at f.eks. team 1 og 2 har samme fag på samme tidspunkt mv. Det vil give faglærerne øget tid til at planlægge en, holddele mv. På Egebækskolen har lærere og pædagoger altid arbejdet sammen fra klasse. Skemaet er gældende indtil uge 42. Perioden evalueres med alle medarbejderne og et nyt skema planlægges fra uge 43. Skoledagens opbygning skoleåret klasse klasse klasse i SFO Træning 2 gange om ugen Træning 3 gange om ugen Træning 2 gange om ugen Kommunikation: 1. Involvering af medarbejderne: Medudvalget har været en central platform igennem hele skoleåret 2013/14. I efteråret nedsatte udvalget et underudvalg Reformgruppen. Her sidder ledelsen, TR og 2 medarbejderrepræsentanter. Her er arbejdet med skoledagens tilrettelæggelse, årskalender, opgaveroversigter mv. Lørdag den 12. april 2013 var alle medarbejdere og ledelsen samlet for at lave rammen for skoledagen. Den 5. Og 6. juni skal alle teams have deres eget skema og elevernes skema klar til skoleåret 2014/15. Reformen har derudover haft et fast punkt på de månedlige personalemøder. I marts 2014 var ledelsen med alle teamkoordinatorerne på konference. Her talte professor Lars Qvartrup om Folkeskolereformen en skole med fokus på læring og Ph.d., Forskningschef Lise Tingleff Nielsen om teamsamarbejde hvordan samarbejder teamet om 3

9 elevernes læring. 2. Involvering af skolebestyrelsen: Reformen har været et fast punkt på alle skolebestyrelsesmøderne i skoleåret 2013/14 3. Planlagte eller afholdte orienteringsmøder for forældrene: Vores skoledag ligger tæt op ad den nye folkeskolereform. Vi samler og besvarer løbende spørgsmål fra forældre, teamkoordinatorerne og TR. Derved kan vi give fælles svar og samtidig få kendskab til usikkerhed mv. Vi har planlagt et fælles forældremøde for hele skolen i august Egebækskolens delmål for skoleåret 2014/15. Alle elever får mulighed for at forfølge deres interesser i deres læring i løbet at ugen. Den tid kaldes på Egebækskolen:. Alle elever skal have en digital læringsportfolio. Synlig læring elevernes progression skal være tydelig. 4

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere