VlS. Futesø Tidende AJS. Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted. journalistik USMAGELIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Futesø Tidende AJS. Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted. journalistik USMAGELIG"

Transkript

1 AJS VlS En Avis-tolver i året Da Frederiksborg Amts Avis blev reddet af et avis-center i Slagelse fik man en tid efter den aftale, at Holder man den lokale avis får man tilmed Politiken med... Frederiksborg Amts Avis ligger inden i Politiken fbr samme pris. Det er et smart samspil mellem to store avismastodonter - til stor glæde for læserne. Københavnerregionen vil modtagere af de to aviser være de hjem der er bedst orienterede. Oplev det når du taler med andre mennesker. Hvem andre skriver om FURESØ KOMMUNE end Frederiksborg Amts Avis - seks dage om ugen... RESULTATET AF SUPERLGAEN 2013 blev at Brøndby reddede livet. Horsens og Silkeborg rykker ned. :3 agpb 3 a.; c træ e= H ;c'l: onole i::tr a= F så L Futesø Tidende EGNS-AVS for område V'ENLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gangt nr. l0 - side Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted e tøjfabrikker... Det viste sig, at der var ikke nogen der ville købe dergs tøi...o. Nu falder man over, at det flyder af tøj i L)anmark der er fremstillet under meget kummerlige forhold. Nu anbefaler man, at man først skal se efter under hvilke forhold det er kommet til salg i det rige Europa. Man skal heller ikke købe ris - hvis børn holdes fra skole fordi dc vader rundt for at så. f)anmark har man næsten forbudt alle former for børnearbejde - der før i tiden i mange hjem var en del af opdragelsen... Nu ser man hvad de unge prøver at bruge de mange fritimer til. F'O{ ÅR TTBAGE VAR DYRSKUET noget af det der tiltrak mennesker - selv i store byer. Nu viser det sig af de fleste genstande på et dyrskue er maskinen Der arbejdes meget med at de ældre skal have gjort rent ved hjælp af runde roterende dimser der ikke når at komme ud i hjørnerne - hvad sker der med tiden???? BT USMAGELG journalistik Få dag e før Brøndby's livsvigtige kamp at fortælle på 3-4 sider, at sportschef og cheftræner er fyret fra og med den livsvigtige dvst i Horsens..? :: : 3L:'.0.1".1'. 1'L" j'.. Hvad er det for en ledelse man har i Brøndby aaaaaaaoaaoaaaaaaaaaaaaa Man må BT at det ikke bliver meget værre

2 nr. l0 - side 2 EGNS-AVS for området V,tsRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gzngt'9' Jeg kan forstå du er kommet på plejehjem. Får du mange besøg?,,neeejjj det er ikke så meget.. Jeg havde en ven engang. Vi aftalte, at hvis 6n afos kom på et plejehjem ville den anden være flink til at komme på besøg - og tage to bajere med. - Kommer han så nu og besøger dig? - Desværre nåede han at dø først... NOGEN HAR NOGET MO) DET, at danskere smider for meget mad ud. Hvad kan man så gøre vtrd det...restauranten kan jo ikke tilbyde, at altale med borgere, at de på et tidspunkt kan hente mad fra et særligt tag-selvbord. Men der er jo steder hvor man virkelig lever af at sælge for meget kød til mennesker. Det bedste var, at man som i den lille by havde en fælles gris man ku'føde... Ten Years After der var en britisk blues rockgruppe der havde en guitarstjerne der opnåede international berømmelse ved gruppens optræden ved den store Woodstock festival i 1969 meldes død i forbindelse med en operation 68 år gammel Alvin Lee havde ledet gruppen der bestod af Leo Lyons, Chick Churchill og Ric Lee. Gruppen havde udgivet 11 albums men blev opløst i 1974 hvorefte A'in Lee fortsatte en tid som solo. De andre to fortsatte med ny guitarrist. Lees sidste albums,,still on the Road to Freedom,, blev udgivet sidste år - opl1'serfrb. Amts Avis. Ten Years After spillede to gange i Værløse og Hareskov. Hareskov var de en meget sjældent oplevelsc, at have en toporkester til at spille i cykelkælderen En oplevelse som deltagerne aldrig vil glemme. Den nære kontakt til det stående nublikum gav orkestret ekstra lyst til at give ekstranumre. MAN HAR FUNDET DEN SCH,EFERHUND som nogen skal have troet var en ULV... Nogen siger, at det godt nok lignede en Schæfer i ulveskind.,men man siger ofte så meget. Lokal-åviS 0.'. udkommer selis dage i ugen er Frederiksborg Amts Avis og det eneste dagblad der har noget om F'uresø kommune. Det konser vative Folkcparti mener at samarbejdet med sociademokratiet har været positivt, men bryder samarbe.jdet lordi man mener at kommunen er en borgerlig kommunc, derfor vil man gerne samarbe.ide med DF. De konservative vil gerne arbe.ide sammen med D.- og V for at lå en borger- ig borgmesler. Socialdernokratcrne vil søge bred konstiluering, som DF vil lbrtsætte arbejdet med - og står for fortsat ledelse af Ole Bondo Christensen. Radikale. SF og er t. løsgængere eller små partier afventer udviklingen. Det er ikke alle der har opstillet deres partilister. Men følg med idagbladet... D'l'E. VG''G'' MED trl'f VALG at borgere med stemmeret søger så megct oplysning, at de virkelig ved hvem de skal stemmc på og siden hen bakker dem op... DER ER FAM,F]R hvor man sr'lter og har tiugt syltetøj så længe til der igen er nye frugter. DER ER MEGETMAN KAN FNDE SKOVENS }UND. Man kan spise det rnen være fbrsigtig. DER ER MENNESKER der har lukket deres pejs af af hensyn til naboerne.. vore dage kan det være svært og dyrt at sætte sig På sin cykel uden at have PaPirerne med... Jonstrupvang Tidende er en avis der ligger på nettet - udgivet af.lonstrupvangbebyggetsen på Chr. Hauchsalle. Et handicapcenter der gør meget for disse medborgere. En af vore dejlige prinsesser er vist protektor for hjemmet.der udføres et stort arbejde for hjemmets beboere hvor man også gør meget for at give frit løb for beboere som personale. Tidendet udstråler af professional hjælp og må være et godt bindeled mellem beboere, personale og bagland. Hjemmet er nabo til Søndersø plejehjem som nu nedlægges da beboerne flytter

3 Kajs Avis maj nr side 3 EGNS-AVS for området V,trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' FEM MEDARBEJDERE havde i nogle år siddet ved samme bord i middagspausen. De fire kunne på skift sidde og læse et billedblad, den femte har sagt. at det ikke var hans interesse. Men de vidste at han snart skulle fejre en rund fødselsdag - de ville gerne gi' ham en gave. En afdem ringede til områdets største møbelhus for at spørge om man havde alle skabe som byggesæt og hvad det ville koste. - Hvad skulle det være for et skab? - Jo. det skulle da være det skab som mænd bliver kendt for - når de går ud af det... Og så kan det nok være telefonen blev smækket i... EN FORHOLDSVS LLLE BY NDVEDE MAN E'T MNDRE SUPERMARKED. To næsten nabokvinder mødte hinanden - da den ene spørger: Er det rigtigt at din søn er trådt ud i det tri - som bøsse? - Neeeejjjj, det kan du tro han ikke er, han har i 5-6 år været militærnæqter... no Byradsvalget... det i Furesø og hele regionen er bredt beskrevet i langt de fleste kommune6der lægges ikke fingre imellem. Vil du se og følge med så er Frederiksuui'! Amts Avis en nødvendig kilde 6 gange om ugen. Her vil du høre hvordan man varmer op til en enkel dag i november. Her bliver man på skift rystet og fortørnet og deler ud af ansvar og skyld med navns nævnelse. Det ligner hvad man tidligere har været ude for. HER SLUTNNGEN AF MAJ er der ikke dukket noget op om der opstiller flere lister til valget i novbr. Det er jo før sket at kommuner har fælleslister og samlingslister. Sølvbryllup i Værløse Bio fredag den 31. mai kl. 13 til 16 ønsker Dorthe, Tine og Kjeld ved en reception at fejre 25 vigtige år - alle er velkomne til lidt mad og drikke. Der vil blive god underholdning. Vi glæder os til at se Jer. 4-::1 i nr. 10 Ryetvej 20, stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen Næste nr. 15. juni KAJS AVS NR. O - 3O3 EN AVS-TOLVER Dansk u-landshjælp t Usmagelig BT- tekst Der smides mad ud 2 Ten Years After 2 Jonstrupvang Tidende 2 25 års jubilæum 3 Der bygges plejehjem 4 De bedste skoler 4 Værebro blev Skovbryn 4 Ud i det grønne med bus 5 Jordbærfarmen åben 5 AB reddede livet 5 Social og sundhed 6 Biblioteker beskæres 6 Kultur og fritid 7 Farvel til chef 7 Social- og sundhed 8 Børne- og skoleudv. 9 Miljø, teknik, erhverv l0 Nye hekse ønskes l0 Højgård blev startet Millioner til Brøndby l Godt med eksamen 12 Når man rykker ned 12 Nomader i Danmark l3 Det sorte guld 13 Håndbold og badminton l4 Nedladendefjernsyn. 14 Furesø-valgnyt... Frederikdsborg Amts avis beretter af erfarne Øivind Vilsholm efter at være flyttet til Farum opstiller igen efter at være blevet far ALDRG tidligere har byrådets medlemmer været så synlige som nu - før valget...

4 nr. l0 - side 4 EGNS.AVS for OMrådEt V,1trRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Når kommuner forbereder at bygge nye plejehjem som en erstatning for nedslidte unders øger man hvad man kan tilføre af teknik og andre forbedringer' Der gøres mange forsøg - som i de fleste tilfælde er ønsket om' at man kan klare flere ting selv. Brugen af robotstøvsuger vil kun kunne bruges visse steder og i visse områder' Brugen af teknik kræver også garanti for driltssikkerhed - der skal sikres ved at have en mulighed forat få teknisk hjælp. Nogle steder arbejder men med sensorer i gulvet,der skal melde ud hvis man f'alder og bliver liggende på gulvet. Måske var det godt mcd et radioanlæg. der kunne bruges hvis man ville give en melding ud - bl.a hvis man ved en fejl har tændt alarmen eller i dag eller i morgen har et underholdningstilbud til beboerne. Men der er mange emner der undersøges "'i"kan du huske da det skabte røre indenfor skolekredse, at nogen var så dygtige, at de fik genne mført en liste over de bedste skoler i landet. Bagefter virkede det ubeskriveligt dumt, at lave den slags lister... Det skulle også vise sig, at mange placeringer var helt ude i hampen. Det virkede ikke så underligt at to af de øverste i regeringen sendte deres børn i de private skoler - for her kunne man fravælge de børn der måtte nøjes med at gå i folkeskolen... Værløse mente en byrådsdame, at det var forkert, at nabofamilier søgte Hareskov skole - fordi der ikke var to sprog i skolen.,, )et måtte man gøre noget ved". Hvad kunne det være? Nu vil man genere idrætsforeninger ved at påtage sig motion og tage pausen mellem skole og idrætsforening. Værløse var det skolens leder der var den første formand for tre ldrætsforeninger: Stevns, Gade og Byrnak - fordi det var et godt supplement til fritidslivet. Når en af Folkeskolens problemer har været de foreningsløse og de skoletrætte - hvordan kan flere timer i skolemiljøet så gøre skolen bedre Lærere har sagt, at de brugte tid På sociale problemer - bare de kunne få lov til at gøre det de er bedst 1i1... en periode har man skabt ro i klassen ved at konstatere, at,,visse elever havde særlige behov."nu mener man så de skal tilbage på sæder hvor de kom fra, det vil i hvert fald spare mange Penge... Da Værebro skole blev Skovbrynet Skog...o... Stcen Ankerdal skriver i Gladsaxebladet at skolen har elever med indvandrer-baggrund over gennemsnittet i Gladsaxe, Det er en succeshistorie den om Skovbrynet skolc i Værebro, med de mange elever med indvandrerbaggrund - og en kommunal topplacering, når det handler om undervisningens ef'- f'ektivitet og elevernes resultater. Over en f'emårig Periode op til 2011 viser cn analyse, at undervisningseffekten på Skovbrynet Skole er den højeste i Gladsaxe Kommune. På en national rangliste ud fra elevernes resultater ved algangsprøve elter 9. klasse, og deres sociale baggrund, placerer Skovbrynet Skole sig med mcllem 6. og l{ pladsen i helc landet, fordi andre ngså har scoret 0,8 points.,,det er det bedste resultat i Gladsaxe" siger viceskoleinspektør Dot Andersen på skolen.,,)et handler om, at eleverne erhvervcr sig viden, og lærer, at bringe denne viden i spil i praksis. At de også trives, er vigtigt,, Ovenstående er hentet fra Gladsaxe Bladet

5 nr. l0 - side 5 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 Ud i det grønne med bus fra Plejehjemmet... Fjorten dage ind i mai drog Furesø-bussen af sted med en halv snes beboere og to følgebiler. Fra hjemmet gik turen af Ballerupvej og Skovvej, drejede afved Skovlystvej, her har man Bryggeriet Skovlyst. Videre ad Ravnehusvej, videre ad Skovbovænget forbi Hareskov kirke tv. ad Skovmosealle til Gammel Hareskowej. Gennem byen der engang havde en snes butikker. Gennem Fægyden, forbi Skovridergården til Kollekollevej. Videre til Frederiksborgvej - hvor kursus- og hotel Kollekolle ligger. Videre mod Farum med besøg ved Furesø Marina og Furesø hvor den medbragte kaffe og bolle blev indtaget - det var både vådt og lidt koldt. men vi så en vildand og mødte et par helårsbadere der tog varmegraderne med et smil. 'uren gik videre gennem den gamle Farum Hovedgade, til højre ved Lillevang Plejecenter til vejen der førte mod Frederikssund - men vi drejede til venstre forbi Friluftsbiografen. Den kommende kilometer er en af de smukkeste strækninger hvor der i bunden køres over et vandløb før det går opad, forbi Kalkgaarden, til højre mod Kirke Værløse, rideskole Christianshøj og golfbanen og hjem gennem Kirke Værløsevej, forbi det lange hus der engang var landets længste bolighus. To timer måtte det tage da vi skulle hiem til middag. Vejret var ikke hvad vi havde håbet, men vi havde ikke Himlens nummer. Deltagerne skylder en stor tak til chauffør og medarbejdere. til hiemmets tilbud - men anemonerne havde taget afsked. Bærfarmen der blev verdensberømt for deres forhold til tidlige b&f... Det startede med jordbær' men andre bær og afgrøder har fulgt med... Folkene på Jordbærfarmen stiller med de første bakker tidligt i maj hvor det er sikret et kendt mødested i Tivoli - at bærrene kommer fra Kirke Værløse. Rokkedyssegaard på Lejrvej fik efterhånden udviklet gårdbutikken med en gårdcafe med friske j ordbær, hindbær og saft på mange måder På nutidens metode er rokkedyssegaard.dk en vej frem. Der er udarbejdet en aktivitet der er imponerende og viser et hjørne af foretagsomhed man bliver stolt over. HVS eller når vores storkommune gør alvor af at gøre noget ud af turisme - er det ikke nok at forberede et vandrehjem - men man vil sikkert finde plads til bærfabrikken - der ligger få hundrede meter fra kommunens ældste kirke - hvorfra man kan se Roskilde domkirke med det blotte øje. Det er mere end 45 kilometer i lige linie. FURESØ-NYT hver hverdag hele ugen -via Frederiksborg Amts Avis. For tiden er der interessante læserbreve og kom mentarer til emner der belyses På det månedlige byrådsmøde hvor udvalgsdagsordener er den vigtigste information.her ser man også hvilke sager der behandles - og Forvaltningens beskrivelse af sager. NÅR BORGERE V,ELGER ET BYRÅD har de også et medansvar - men byrådet henviser til at de virker elter regler for,,det repræsen-.13l'.y.'-.q.9.t.9.:ilill:... MAN MELDER AL,E STEDER om succes ved genåbningen af alle undervisningssteder så man er gået i gang med at redde så mange eksamener man kan. NÅR MAN MÅSKE REDDEDE BØRN MEN MASKE GJORDE DEM FORTRÆ,D. krigsårene kom børn til Danmark fra Finland. år er det 70 år siden. Stadig drøfter man der havde været det rigtige. England sendte man mange børn ud på landet fra London fordi man mente de levede i fare i storbyen. Måske fik de aldrig deres fbrældre igen. En af historiens store klubber Akademisk Boldklub reddede livet fra at rykke ned i 2. division. Det er ikke forkert at påstå, at 6n af de største grupper i dette land er AKADEMKERE. Det er af og til gået op og ned for AB - der har ikke været meget presse omkring AB undtagen det syntes negativt. Er det virkeligt så sølle en støtte de gamle akademikere giver deres gamle klub...

6 Social- og Sundhedsudvalg afholdt et ekstraordinært møde for drøftelse af socialt byggeri i Farum Midtpunkt den 14. maj. Man skulle drøfte plej ecenter, serviceareal og genoptraeningscenter Servicearealer vil koste kr. Genoptræning vil koste kr. kke til stede var Berit Torm, Kasper Kriiger og Per Kattrup Forvaltningens indstilling om, at anbefale overfor ØU og byråd blev godkendt. Kurt Bork Christensen stemte nej til byggerier af plejehjemmet, servicearealerne og genoptræningscentret da der kunne opføres et nyt byggeri for det samme beløb Drøftelse af plejecenter og plejeboliger i Farum Midtpunkt. Der er tale om opførelse af 84 plejeboliger fordelt på 35 plejeboliger, 30 rehabilitetsboliger og l9boliger til udviklingshæmmede. Den samlede pris er kr. Byggeriet godkendes og nr. l0 - side 6 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 anbefales overfor ØU og byrådet. Kurt Bork Christensen stemte imod. VL MAN VD, MERE kan det ses på kommunens hjemmeside, følg med i Frederiksborg Amts Avis, spørg din nabo eller læs om det i FuresØaviserne hvis ikke borgerne eller en del af dem har meddelt, at de hverken vil modtage reklamer eller lokale aviser. "":""""" NAR MAN NEDL,EGGER ELLER BESK/ERER BBLOTEKER er det fordi borgerne ikke vil lade sig orientere. De er måske ikke blevet inspireret til at læse noget eller studere efter de første ni års skolegang. Bøgerne indeholder meget af det vi ikke ved - nu kan man let glemme de mennesker der i sin tid skabte bibliotekerne... DERES SØN HAVDE EN DÅRLG SKO,ECANG ;DER ER OVERVELSER GANG om man på et tidspunkt skal afgøre om man skal skille børn på et tidspunkt hvor man kan afgøre, at nogen ikke kan få en studenterhue der mht karakterer kan bruges til noget. "":""""' NAR PGER OG DREN(]E allerede i fødegangen er lorskellige - hvorfor skal drenge i en årgang ikke VENTE med at gå i skole til det næste år... MANGE BØRN skulle måske på et tidligt tidspunkt GÅ en klasse om for at nå noget bedre... Bolig-nyt: F retleriksborg Amts Ar is'.f imml ltømer skriver l6'5' ar KilstlN t"år rnm Tt. uånnr't FURESØ... En beretning om en indsats bt ERHVERVSOMRÅDET F'URESØ KOMM.JNE. lndsatsen har lået en god sta rt. Farum- llttr.uerilisborg Am ts Ar,is lbrtæller orn en undersøgelse tle r viscr at ert ve.i cr l<onrmet ind som nr. ' Det er ganske vist fordi den har været ude for at få solgt llest ejendomme. Den er utlvalgt blandt ti områder i l)anmark. På DuemosePark har det kun taget 32 clage at liomme af med et antal boliger til en kvadratmeterpris på kr' DER ER TS'OREN OM DRF]NGF]N DER FOR F-Ø{S'E CANG OVE.VÆRED.] F]' BRYL,UP KRKEN. Drengen var meget interesseret i hvad der skete omkring ham i hirken fbrtæller en dame der sad bag ved. Engang spurgte han sin mor,,lvornår liommer ham dcr Jesus"? Da vielsen var overstået kom der e ndnu e1 spørgsmål: Er det så nu han må bestøve hende? Ak, ja, af børn og fulde folk skal man altid høre el eller andet DEN KO,DE VNTER har kostet mange bier livet - forlyder det. )et er 22"1, af den opgiorte bestand af bier mener foreningen. xån xu FLYVESEL. SKABERNE tilbyder flyveferier til mange lande - kun den ene vej er det så i forhåbning om at de ikke kommer tilbage...

7 Kultur- Fritidsog drætsudvalget havde møde den 6. maj F'orvaltningen orienterede om en lang række aktiviteter der har, været eller kommer til verden i området. Man godkendte mødeog arbejdsplan juniseptember. 'falentpris lbr unge uddeles 9. juni kl 13. Borgermøde om budget 12.juni Den aktive by Kulturpris 24. okt. k. 17 Farum Kulturhus Tilgæn gelighedstilta g på kultur- og idrætsområdet. På Mosegaarden har man lået kørestolsrampe og handicaptoilletter. Forvaltningen er ikke bekendt med større mangler andre steder. Budgetopfølgning i 2013 Udvalget valgte at udsætte sagen da et bilag var misvisende. Drøltelse af iværksættelser på udvalgets område.. Man havde udpeget fire områder der skal gennemgå en videre proces: 5-års plan for idræt, elite/bredde. Vandrehjem i F'uresø Åbent træ- og maskinværksted. Kunsthus/kultu rskole nr. l0 - side 7 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 'Udvalget anbefaler ""';F'ornyelse aflegepladser' over for ØU, at der rof.uf.r lny. lnye lokaler til Ålugod Alugod arbejdesvideremed lspejdergruppe. forslag om S-årplanen lf-orbedring af undervis- for idræt, vandrehjem/ r på lningsmil.iøet pa sportel samt træ- og lskolcrne. maskinværksted. Udval- i Forbedrede lokaleforget anbefaler at der ltroto ltrotd for udviklingsfrigives til lhæmmede forslagene. i Lynghuset. ndretning llndretning af Bybækil midlertidiee *",..,i*u. l*lnh.:jll::.;1":å hø rin gssvar om Fritid:; politik, der har været til :fl aktiviteter høring. j:t::i n gsbaserede På baggrund af de Uclvalget anbefaler den laldnebemærkninger lsamledeindstillingover tilrettes forvaltningens for ØU. Derudover anudkast til politik. belaler udvalget, at der Forslag til handlings- frigives midler fra den plan udarbejdes efterfølgende. pulje på 14 mill. kr. til ckstraordinære anlægs- ctablcring ---* D af -- kunst- Man drøftede statsrefu- græsbane i l{areskov sion for Egnsteater Un- By. (Det er her Haredergrunden. skov har tilbudt selv at Det hedder bl.a. at deltage i udgifterne) En Undergrunden også kunststofbane har ikke sterende del af sig internationale mål. aftaleperioden fordeler Men Morten Olsens de budgetterede indstilling til træning bl.a. til køb af eksterne henviser til brugen af gæstespil, således, at mindre træningsbaner halvdelen anvendes til med mindre hold og køb af gæstespil via hvppigere boldomgang. Galaksen, og halvdelen... til Undergrundens frie Man drøftede forslag til disposition. kommuneplan Btev tiltrådt. Udvalget anbefaler overfirr ØU og bvrådet, Udvidet anlægsniveau at forslaget sendes til forslag fra ud- offentlig høring og henvalgets område. stiller' at det i lignende F-orslag fra sager får materialet til- Økonomiudvalget: sendt længere tid f'orud Første etape af et samlet for mødet' så der er rådhus - ombygninger i bedre tid til at sætte sig Værløse - mv. ind i det omlattende Oprettelse af Borger- materiale' kørekort i Farum. fremadrettet i den re- mulighed for at nærme Farvel til en kommunal-chef F'or mange år sidcn hentede Værløse kommune en ung kommunaldirektør, fra Ledøj e. Jan Skovbo Nielsen var på den tid landets yngste kommunaldirektør. En del år senere hentcde borgmcster lans lbft denne embedsmand til Gentofte. Nu er der sat slutdato for.an Skovbo Nielsens virke i Gentofte efter at ansøgningsfristen fbr en ny kommunaldirektør er sat til 17. maj. DE'' FOR,YD'R A' ABBANU ARFAET S'EGET MUSEUM SVERGE. Det lbrlyder at det er et museum de selv har betalt. Det var vist lidt underligt at AlllA fia bcgy-ndelsen var mest populær udenfbr Sverige. Men nu har man altså et sted man kan komme nærmere hvis man tager turen gennem Sverige. Dagblad 14kr. Hvis dagblade i København ville spørge borgere i Farum om - hvor de ved alt det om Furesø og andre ret store kommuner ville de nok sigc Frederiksborg Amts Avis -selvom den ikke kommer om søndagen hvor der er lbdbold med FCN. Det eneste de selv skriver om er FCN - Der er en l3'ner for hele Furesø hommune...

8 Social- og Sundhedsudvalget havde møde den 8. maj. Man fik orientering fia center lbr Social- og Sundhed, diverse nyhedsbreve o.l. Vcntelistestatistik. MAN ORNTERER KKE, MERE, MED 1}\, F'OR EOV for pleiehjem- Der fbrelå diverse høringssvar, Kasper Kriiger var ihke til stede. Der lbrelå status for hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvlbrsyning. tslev taget til efterretning. Man ønsker status ifht. hjemtagning af dagtilbud. Plejehjemmet Søndersø N.]DL,r[,G GE,S i efteriret20ll, når det nye plejecenter i Farum Midtpunkt åbner. Beboerne skal fraflytte og er sikret bolig i det nye plejecenter. Beboere og pårørende skal følc sig trygge i lbrhold til, hvad der skal ske for dem i fbrbindelse med flytning og hvilke konsekvenser flytningen har for den enkelte. Alle nuvibrende beboere er orienteret om flytningen, og har i marts måned været til informationsmøde nr. l0 - side 8 EGNS-AVS t'or området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' ,der er frem til flytning planlagt orienteringsmøder.)et er plansrcttelse af to Man har drøltet anlagt at personalet flytter med beboerne til det motionsmedarbejder og mcdarbejdere til rn nye plejecenter i Farum en koordinator for Beboere der flytter fra kræltreha bitaliserin g. Søndersø er sikret Man anbefaler denne bolig i F'arum Midtpunkt, men kan vælge periode. Herefter fbre- løsning for en treårig at blive skrevet op til et tages en effektmåling af andet plejecenter. indsatserne. F'ra foråret 2014 arrangcres der løbendebesøg på byggepladsen. For beboere der flytter til et andet plejehjem betaler kommunen indskud. {uslejen på plejecentret i F'arum er ca kr. Udgifter til flytning af Mødekalender for møbler m.v. betales af udvalgets møder godk. kommunen. Godkendt af udvalget. Man drøftede budgetopf'ølgning Forvaltningens indstilling godkendt. Man drøftede frivillighedscentret og den fortsatte medfinanciering al ccntret. F'orvaltningens indstilling går på at man anbelaler overfor ØU og byrad, at den fbrtsatte medfinanciering indgår i det tekniske budget 20ll.lVlan ønsker en årlig status over frivillighedscentrets aktiviteter. Man drøftede anlægsniveau 2013 for Lynghuset. Man anbefaler overfor ØJ og byråd at prioritere ønsker indenfor budgetramme ph 14 mill. kr. Man drøftede seniorbofællesskaber og,,f'lere scniorboliger". Der er sket tilmelding fordelt på,l interesscgrupper: 29 har eierbolig 40 Andelsbolig 63 lejerbolig 26 ikke bestemt forhold Emnet drøftes igen ved mødet i august, idet udvalget er positiv overfbr den videre undersføttelse af processen. Man drøftede robotstøvsuger som en hjælp og en del af hjemmehiælpen. Godkender at lbrsøget afprøves i et år, hvoref'- ter modellen og erfaringerne evalueres. Man drøftede indførelse af flere hjertestartere De findes ikke i Bybækhallen, Solvangshallen og Stenv:rdhallen. Fire hjertestartere koster kr. Man indstiller at der opstilles hjertestartede i de tre haller plus Farum Arena. Man drøftede fbrslag til Kommuneplan Der har været afholdt to borgermøder. Men indstiller nu at man udsender planen til høring i iuli- og august. ll uger i ferietiden. SF kunne ikke tilslutte sig indstillingen, da det ikke på fire dage er muligt at forholde sig til planudkastet. Der mangler fbrslag til placering af anlæg, som er koblet til den strategiske energiplan. Punktet behandles på et ekstraordinært møde den 14. maj. Man drøftede plejecenter i Farum Midtpunkt ple.ieboligerne her og på det ckstraordin:ere møde den lzl. maj DAGBLAD KUN 14 KR. Frederiksborg Amts Avis... Det eneste dagblad der skriver om hvad der sker i Furesø kommune og beskriver hvad der sker i storkommunen ved kanten af Furesø, Dct er her man kan se hvad der sker i kommunen hvor byrådet forberedcr det mest spændende valg i mands og kvinders liv februar er der allcrede tre bo rgmesterkandidater. SKOVBUNDEN er det første sted man kan se det begynder at blive forår... Når fbråret er kommet skal man passe på, det skal virkelig nydes...

9 Man drøltede og godkendtc mødekalender og opgaver. Man drøftede god sagsbehandling i Familierådgivningen. 'aget til eflerretning. Man drøftede børnetal på den private institution Solhøjgaard. Forvaltningen indstiller at det private tritidstilbud Solhøjgård er normeret til 60 børn. Solhøj gaards bestyrelse havde ønsket tilslutning til at udvide børnetallet. Nu skal besty'-relsen fremkomme med et løsningsforslag til, hvorledes de vil overholde kontraktens bestemmelse, hvor det fremgår, at,,instutioner maksimalt må optage og modtage tilskud til 60 børn". Status på investeringspuljen til inklusion mv blev taget til efterretning Man drøftede skolernes ressourcefordeling Man godkendte forvaltningens indstil- i ling. Spørgsmålet om _ nr. l0 _ side 9 EGNS.AVS for OMrådEt V,trRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Børne- og 'kring FFO3 tages op på..imod, idet \renstre - næste møde. Skoleudvalget fremlægger særskilt fbrslag. havde møde den 8. Budgetopfølgning maj Her drøftede man VALGNYT... bl.a. Lockout m..v. og Følg med i Dagbladet Frederiksborg Amts Avis - der Der var afuud fra Per dens følger. K. Larsen. Man godkendte cr dct eneste dagblade i verden der bruger papir på at lbrvaltningens indstilling. Spørgsmålet om Der forelå en beskrive område FTJRESØ. Her har der allerede en tid række meddelelser. uanvendte midler fia været gang i den med. l4 kr. lockouten af lærerne lioster den i indkøb drøftes i juni måned. F'rigivelse af midler til regnvandsprojekter pa kommunale ejendomme i Der er samlede udgifter på Udvalget kan ikke anbefale frigivelse af midler,idet udvalget ønsker klarhed over principper for fordelingen. Udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Sagen genoptages pa junimødet. Forslag til kommuneplan Udvalget tager forbehold, da tiden til gennemgang og vurdering har været for kort. Udvidet anlægsniveau Man godkendte anvendelse af midler til de 7 foreslåede emner. Derudover foreslår man fornyelse af legepladser på dagtilbudområdet og forbedring af undervisningsmiliøet på skolerne til ialt 4 mill.. Ole F-. Holleufer stemte DER E,R PGER DER ER FØDTE BLONDTNER men bruger formuer på tid til anden at farve håret i meget forskellige farver der også kan være go- de hvis man kan li- dem NU VSER DET SG, at en del af skolernes elever ikke har været så aktive for at sikre. at den forventede eksamen kan køres igennem. FREMTDE,N FOR BLSMEN bliver en opgave for gas, el og olie. Men hvad der vil vinde står endnu en tid som et spørgsmå1stegn... "":""" "" NAR MAN VASKEDETØJ UDE PÅ LANDET blev det meget ofte hængt til tørre på en snor. Poeter påstod, at det var landets smukkeste flag... Når man ser biler køre derud af på film - har man aldrig fået forklaring på hvorfor hjulene løber den anden vej Snak om valgplakater er der over hele landet. Er MAN NU SNTUK NOK ELLER holder manecuren til vind og vejr - eller skal man nøjes med at se godt ud i valgprogrammerne... Furesø-NYT: Frederiksborg Amts Avis vil kunne fortælle 0m en meget omtalt hal - der ikke blev til noget. Ved naermere undersøgelser viste det sig, at mantalte om en pavillon - hvor fakta var man skulle bruge en sal. Nu håber nogen på, at den kommer til at dække alle behov og ikke bare nogle nye SE,FØL(}E,G HAR MAN SE,V LOV TL AT BESTEMME - men vil man være noget skal man nok lade sig organisere - er der nogen der sigcr. DE''ER EN DÅRLG FAMLE DER KKE KAN V,,RE SAMMEN VED andre i lamilien uden man bagefter henter en formue i tømte flaske. Den type hører man jo 0m...

10 Mlj ø- reknik- il;il"*:,ll$',lf;å'i. i og Erhvervs- lnoåottningen skal reudvalget havtre l::o:::j:l::1"::^l]"" møde den 6. maj """"""".^* l godkendt plan. Man drøftede budg,"- ^ -r^c^r^-- r,-:-: opførgning lil;ilt;;. Ør,rr.". Der foreligger en mer- l:;;;;^- o-^"*,^, udgift pa -1,{ millio" lr'"r-'-' projekt for..-' Brostien ved l(ut. r. ve.iva tlvsrrur.rh. nain gruigitt T:ltl^t::" n lgennemrøres. sonr ikke kan financiereslintlen fbr udvalgets ;^;'^;--,:- ^" "^-,^-. p roj ektet o m råcr e- F' in an cie ri i H" " il :iili :lili ål!:""" herafsendesvideretil l:: -'--. ;;,,. -,,r-ll Øu. Anbefales ØtJ os byrådet' li.iio.ooo. n"t ". lrrunn.o" uclgilter!'rigivelse af midler,til., lanbefales til l_la*."0'.1r" ur ØU og Farum Nordbl 20t3. l:::;;^.--.'- byrådet. Det anbefales at der llrg:::.?,j.mil. ud ar ili;; ;ii' et budget Pa '1,0. lsolering af udsættes til det af'- klarcs hvad den skal bruges til. ' "'"-n "' """-"'-"-r-- lkommuncplan 2013 fordi det er umulist at,"g..liiri"g til et,. materiale man fhr før Fremtidig placerins af ;;;.;i;;s. stiuing. genbrugsstationerne. - ' Drøftelsen uten.rcrjat. udtn k,fra llere politi- Kere, at man lar ;-;;;*rr; "i-iji.'," materialet ror sent') de to genbrugsstat"-^' """""""" N'lan droftede spilde- blev udsat. vandsplan Udvalget ønsker at spil- rr--:--:-.^r^^ ^r *:,rr^- +;r rekreative stier. Man "-'-.':"".'-".' nomiske konsekvenser godkendte de valclt_e,^- ;;; ;;ul-l"ivr", projekter l'r vj!r\r!' og anbefal.. l::^;,;^^-- yderligere, l-u^- inden der f rigivelse af de reste- illi;:."å.rig bestut_ rende ": ';,;""""' l :':'.". spildevandsplanen. F'rigivelse til vcjrenovering vl.r'!'u'!r..b 20l3 lmil.iø_ ;;;; ;-';;;;:;:; og Klimapolitik Der er tale om tt o::: t0;1. p"?".l"ortining.iekter til 4 mill. kr. der ' ønskes liigivet. ;;k;;;;. 20t3 - nr. l0 _ side l0 EGNS-AVS for området V,!f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Busbestilling fia og med 'ratursvingninger, som og videreføre de nødvendige arbejder efter Anbefaler frigivelse af Et pro.iekt der omfatter 8 emner koster rrovedvagtsbvgningc" ll:"jlilili: i:j'"'- get. Gitte Terp Henriksen stemte imod bl.a. Man har undersøgr at- il; ;;;; ui_,.,'.,,*, ternative placeringer..:;;*,,.-;-: ;;^-^ ^^,:*: F'rigivelse af midler til ;;;;;;elsranets øko_ ning om godkendelse af Forvaltningens har over og under fryseindstilling blev punktet, som giver anbefalet overlbr ØlJ og glatte veje. byrådet. Orientering om status for muligt vådområde ved Flyvestation Værløse. Drøltelse af punktet blev udsat. ''idligere ejer af Mosedamsgaard der var økologisk landmand med lårehold beklagede sig i sin tid over, at man i hans personligt ejede område ønskede at hæve vandstanden så han ikke kunnc holde får eller dyrke afgrøde til f'øde. Det menes at være en id6. Undersøgelser kræver i første omgang forundersøgelser der koster kr. F-amilien tler matte sælge sin c.icndor',r henr iscr til det cr et angreb på ejere af ejendomme - hvor området er en del af grundlaget man mister når det øvrige samfund ønsker at gøre det til grønne regnskab Men valgte at udsætte. Status for vintertjeneste: Det har været frostvejr ualbrudt fra 26. oktober til 1,1. april, i alt 160 dage. Det er ikke sneen der har givet de store omkostninger i vinteren, men tempe- Kommunen har i perioden iværksat 130 udkald mod vejdirektoratets 170. Der er anvendt mandetimer: med en mandepris på 337 kr. i timen. ivlerforbruget far ingen økonomiske konsekvensero da det forventes at blive dækket af mindre aktiviteter på andre driftsområder. Drøftelsen blev udsat. Det hindrer os ikke i at bringe borgernes store tak for en god service vinteren igennem. Nogen fremhaever denne service som virkelig meget god. <TAK Foreningen af ligestillede kvinder kræver nu at figuren der gøres brug af Sct.Hansaften ændrer karakter, idet de i en længere liste redegør for gode id6er ved brug af andre køn.. DER ER MEGEN STOLTHED OMKR.NG de handicappedes olympiske hvor danskere også henter medaljer - men glæden ved at være med

11 nr. l0 - side ll EGNS-AVS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' ANSC\f,S flns Bc*ø*/Yitr4,r/yi]t \-f Der var datteren der skulle have en ansigtsløftning fordi hun blev svimmel når hun gik i stiletter med høje hæle.. DET DARLGSTE VED DE FLESTE BANKER ER, AT dc ikke anerkender at de penge man beder dem om at opbevare - slet ikke er deres... DER ER KVNDER der maler deres hår fordi de ikke kan få den hårfarve de ønsker... DER ER FAMLER man kan besøge med en viden om, at DE tænder atdrig fjernsyn når de har gæster. Det er nemlig gæstebud hvor man nvder samværet... DER ER OGSA SALONER HVOR MAN KAN SPARE TD VED AT blive friseret på samme tid som man får pudset neglene af. DET ER SOM OM der er få steder man kan få noget til at give overskud... HØJGAARD er en af de gårde som kommunen købte for at undgå spekulation - men også for at sikre muligheden for at styre og tilrettelægnin gen af fremtiden. Med forståelse accepterede daværende borgere at man en tid satte skatten op for at blive selvfinancierende med henblik på hvad der siden skulle sættes i gang. Værløse Vest var et af de største områder man sikrede sig. Her mødte man senere tids skuffelse - for de der havde betalt ekstra skat fik ikke fordele ved køb af arealer i Værløse Vest Det kunne man ikke - var politikernes svar. Lovgivningen krævede at man i forbindelse med udstykninger først foretog en undersøgelse for at søge spor affortidens beboere. Derfor blev alle byggeområder gennemgravet for om muligt at finde historiske spor. NetoP i dette område kunne man læse i gamle skrifter, at der fra Laanshøj og langt mod nord havde haft 6-7 gravhøje - hvor man fandt spor af en del af dem. Den ene ligger på Højgaards område, et halvthundrede meter fra Kirke Værløsevej. DER ER RYGERE der ikke forstår at man vil dem noget godt, ved at du dropper dine rygevaner... NU SKAL MAN VSSE STEDER være bange for at møde ulve... MLLONER til BRØNDBY Når man i den økonomiske verden siger, at DÅRLG OMTALE ER BEDRE END NGEN OMTALE kan man ikke opgøre hvor mange millioner der er tale om, når man tæller op hvor ofte dette navn er dukket op i alle former for medier... Visse medier har enfast, hvis vi, at hvis vi rnå omtale dit bryllup vil vi også have lov til at omtale din skilsmisse.. Måske er det lidt københavneri når man ofte har svært ved at finde foromtale af kampe der fi.nder sted udenfor hovedstaden... UHELD OG SKADER ER DET DER GVER ERFARNG...

12 FOR TDEN ER MANGE ELEVtrR BUNDET til at læse og forstå hvad de skal kunne når de går til eksamen... Brug tiden fornuftigt og ikkc så meget pjat... EKSAMEN kan blive af stor værdi karakterer skal bare være høje nok... NOGET AF DET VGT(;STE VED EN EKSAMEN ER FORBERE. DELSEN KAN MAN KKE KLARE ALMNDELGE SPORTSGRENE så kan man vælge ridning hvor man har mange muligheder for at få det meget meget bedre..., USA har man for en tid stoppet henrettelser fordi man manglede gift... MADPAKKE,R CT også en svær ting at pakke op ved siden af eller midt mellem andre mennesker. ndholdet kan være meget forskelligt -nogle tager hensyn til deres egen vægt og nøjes med en pose havregryn eller noget frugt... DER ER MANGE der godt ved, at en overvægt kan ligge i, at spise forkert. Hele tiden ligesom føler trangen til et mellemmå1tid... FODBOLD- KLUBER er ikke dcn ene indtægt efter den anden. )er er fanklubber og butikker hvor man sælger diverse udstyr. Men at være aktionær i en stor klub kan stort set ikke svare sig. Hvis man tegner aktier i en stor sportsklub regner klubben med at pengene er deres - men det er de nok ikke. NANGE KASTER NOGET PÅ EN ST fordi de ikke regner med at komme På stien mere nr side 12 EGNS-AVS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Det er værd at borgere sidste Ritzau Krtzau fortæller. tortæller, at år fik varig hjælp fra kommunen i deres hjem Hjemmehjælpen brugte timer om ugen i20ll i gennemsnit. gennemsnit får hver borger hjælp 3,12 til 3,18 timer om ugen. Faldet fra det ene år til det andet er fra 20ll til ,5 millioner tm. Regionerne arbejder ihærdigt på at de der modtager hjemmehjælp skal kunne arbejde med opgaver selv. OGSA DE DER ARBEJDER FOR SG SELV skal naturligvis komme til tiden. PNSEMORGEN var også i år en vidunderlig kaffeoplevelse på Bymidten i Værløse... KØBENHAVN overvejer man at stille små rør op med en lille tragt til mænd der føler sig trængende... Aldrig har skolebørn gået så meget som under lockouten i Bare gå tit den... På mange skoler kunne der godt bruges en pensel - hvis man har tid,... tænke over" at man her i landet har en del superligaklubber der kun henter udgifter ved deres aktivitet LANGT DE FLESTE kører med underskud... Det er ikke mange der får så megen omtale som BRØN[)BY... Der er jo andre der rykker ned i ay- Dagblad 14 kr kan købes i abbonnement sammen med Politiken. Frb.Amts Avis er det eneste dagblad der skriver om Furesø kommune lire dage om ugen. ALT om et attraktivt erhvervsom råde med erhvervsservice der byder på fordele. Mangler man viden om nuværende byrådsmedlemmer er det lokale dagblad eller kommunens vejviser til rådighed Ellers er der oplysning på kommunens hjemmeside.

13 NOMADER DANMARK kan være børnefamilier der rejser fra kommune til kommune -men hvor det viser sig at børnene ikke har de bedste forhold at vokse op i. Når myndighederne kommer for tæt på flyttes til en anden kommune. Der kan være familier der flytter frakommune til kommune uden at man får giort noget for børnene, eller opfatter at de har brug for hjælp før de er flyttet. Det viser sig at der er flere nomadefamilier end man har vidst. F'lere kommuner har ikke personale til kontrol og tilsyn nok på dette område, alle steder skal man jo spare. NÅn EN KOMMUNE skrider til at give børn og unge et bedre hjem er det ikke sikkert de får det som andre unge, men nu har man sørget for, at de får computerudstyr, ligesom de vel også skal sikres julegaver m.v. som andre... TOGTRAFKKEN mellem Sverige og Danmark var altså en om'er og igen tydelig mangel på kvalificeret vurde- :: : s. :.LY:9.. P l le.t..e.l::: KOMUNEBUTKKER VLLE V/trRE MERE V/ERD hvis de lå tættere på ens udgang. ØNSK ALTD ANDRE en god vind og go'tur nr. l0 _ side t3 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 "i'det sorte guld"i Der arbejdes meget på at finde de der udfører sort arbejde NU ER der politikere der også vil straffe de der får udført et og andet uden moms. Hvorfor skal de ikke straffes, siger man her og dcr. YEMEN har man fundet områder hvor man oplever slaverier. På markeder sælger man mennesker til slaveri. Der er steder hvor der er 500 mænd og kvinder der sælges som slaveri til op omkring kr. og dommere der har godkendt handelen.. DANMARK kan man nu få tilskud til at få repareret sit hus, til havearbejde mv. Spørgsmålet er nu om man kan finde håndværkere. Der mangler job til de der kan læse håndskrifter hvis der ikke mere er nogen der kan skrive... men først skal lære det... SELV områder hvor man arbejder med udvikling har legepladsog den slags haft budgetter ses tydeligt her og der.o..ooo oaaaaloaolaaaoalaaaaoaaa Men'skCr der tror de er noget skal have lov til at tro hvad de vi... aalaaatooaaaaaaaaooaaaaa Opvarmning til valget i 20ll viste hvor svært de kan være at antyde hvad man står for og hvordan det skal forstås på dansk... ;il';;;;;;" for få børn i alle kvarterer 'Borgere der skal tage på efterlyser bogen om at spise sig ihj el. aaaallaaaaaaattaaaoaotaa Der skal være fede der gerne ville være vægtløs...,,..., aaooaaaoooooaaaaoaaaaaal Jernbanerne har det svært med tal i diverse køreplaner ser mall..,. aaaaooaaaaooaaaataaoaaoa tidligere tider hørte man ogsa om hønsestri.k... olaaoaaaaallaoaaooaaaaaa Det lvkkedes ofte ior piger at fh drenge i deres garn.,... aaaotlaaooaoooaaooaatlaa Det er svært at finde ud af hvor mange ledige vi har...

14 il1.;:'j*,";ål:;", ltirctu.re man len stor das på U.f:"lliåX1'i"fl;iå,. bærfarmen åbnel sin gard- Deh'arbordherrei::: n1*j9:ttiiiio'' lforventerog d*t er en betalingskanal.. ;;;, i;;;;;;.". l:".,. r, -Denforsvandtsåge- lr'rrt rlr lcafemedfriskebærogander \'tr l:- _r-^ _..-^L r-^-.r^lihor.tr,n,ltr.jerrotar" svindt, at man godt ^ belastning. Ganske vist havdel i,t;iil'ji.t"r.,,ror., kunne tænke sig at få Forbundet hain'teret man kun arbejdet uiui,ret' og. medborgcrhus- ""' l^ Derfor har man VED ET F.{LLES.. und..røgt hvorfor der så uartigt, at man il. KAFFEBORD BYEN 'uiarbejdende 1iru.. sælges så mange :1::'"'^.-:,:*_o'11"i i"9' bes,g' A'isens erh'ersarnabo om nevø6n o:.1, efter sigende studerede. svømmeopvisning til ENDNU på den tid vo- lman i stand til at nr. l0 - side 1,1 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 EFrER ARErs H.osr luanonold og ljo det var DET ÅR sad to ældre nuo*inton t u,. nedtadende å""^'-;;fi;il1;: Frederiksborg Amts Avis. t. t.-.- ^^-+^r-.-- gårdmænd ved det r"rlrrrrrrrrt('rr rr'rr. n/rf,.t tticr samtale r med sinc kansamme bord. nroblemer - der loverfor FCN ;id;,; ';i*,. tn.ioro.,nn- - Når kornet er tilberedt ^ på den maner,sasde den lkommer ikke ll:yl1yi: :*l *lj;lf:ffil{ilil;lf åffi å, u;ffi'.;;:" lo.t antat lesn;ers at vise llåxt;:il'ii:håx; hvede eller rug"""" spurgte en borger sin ruaol -å.., ""';;;'i;oo.å 1 Strandbaskettbar og illl.^:tt*:ju l;l:lnltn#,ljjll* Hvad ville han blive, musik mangler ikke til- Forleden udsatte lerhre^et i Fureso. sa ctet ser nar han blev færdig:--^, skuere... hst ud',un en kamp fordi lsanslie Naboen srarede, at med Du-..n. der svømmer ;;k"""r først skuile den fart nel'oen havde s'nkrons'omning :" ^ p, på -.e, ville -.:r,, han,'-- i hvert hrrarr t'ald r'.rr.r ' nærmest en Tnlng er tolver. huna vtnoer ar er -btir. gornrnet... M.;;;-*rn* -*n",. c-'*kelløb i hus... ue n sdst NAJ..." likke forbundet skal be' ndsatsen af de to BLOMSTREDE Danmark har mere etd mere fadøt - fvrre tænketanke. btiver*den nok d6r... ;;;. ud til tblk. t *, :'-"":': :" '":^'.. _,..ltvlan tænker,. _- tit L:L _.. over Kunne de ikke bare 6n ai;;;;;'", Jåi'_'_ "a. Man betaler rimeligtl hr or btomster og btade gang om året udsende tilskuertallet falder... for at gense talrige har været i den lange enbeskrivelseafderes der holdcr sig tilbage. - n,an det er nok.. genudsendelser...lvinter. resultater... l:lue Xp'OR '... FODBOLDyed man l-.. - ^^_. ltedageervelnogetaf PÅ SKFT ER DER -.*.. rrjrlt -- "--" \'A'LGET t ldet TRADTON TRADrrroN FOR, F()R- AT r\l' v r!rvr't1k Der) skat -r.. n ^.,.,.^ kke ned -jt^:",g^-: en dae et er eller etter andet anctet fødemid- fodemid- ;-:;:::-^::- --" novanatser betvder Få dape dage efrer efter er blade hrarte så meget, at de der t SfOnT SET iiil;n i ;i^'i flxiffi$r??:l n';m:"hhil:i" l,';:;i"rumi,l" at tale med naboen... liu.n.. Men syrenerne er ruur til at tage over. det lokale dagblad' Foråret er stort set res statsminister rejste kunn* købc en bil..!*l dine born at læse rrrnrf f i Eurona for at,r^. ^- -^)L -^ '-- - ikke stiller erterrorsket om det'ar.'*, "io"; ". -*'0"". på sagen et års tid [T:T:,X'ilT.T+;tor suct--""'-" DAG. Furesrgartren intuedte og Borgmesteren holdt tale. sådan en dag... l;; il;;;;x;il';: EFTER SGENDE stemme hvad de skat flunb.r kunne godt lna.n-ge TR'f.ER i k.1p påsrar \tan, at sniue i - ror 1.,:*'_*",,;;. god nok tit at f** ml.' skulle Bøgebladet de første ot- folteste man kender. ;lll.l,j.l:;::i:ffi:, lu.t ". godt de hen_ 3Ll.l,fJJllå-*,:;. lil:ll;:,:;,;;,,:.i,1:,. ske demok.uti - inj"n stå r uden at kom- a'is var det måske din ;;.; k;;uti.inlo-rt*n han valgte at rejse... me ud på r'ejene... skl' d... lbg kornets blomster...

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 Uge 50-2009 Kommunens skoleudvalg havde møde den 2-12. Helle Katrine

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 22-2010 Planudvalget havde møde den 1..6. Kommunen har i flere måneder

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

EGNS-AVIS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTIøSC SidC 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 34-2010 Efter fem års oplevelser af en beskæring af borgeflige rettigheder

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Kajs Avis 2. april 2013 - nr.6 - side 14 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 ved om en dame med spjættende ben sælger

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere