VlS. Futesø Tidende AJS. Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted. journalistik USMAGELIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VlS. Futesø Tidende AJS. Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted. journalistik USMAGELIG"

Transkript

1 AJS VlS En Avis-tolver i året Da Frederiksborg Amts Avis blev reddet af et avis-center i Slagelse fik man en tid efter den aftale, at Holder man den lokale avis får man tilmed Politiken med... Frederiksborg Amts Avis ligger inden i Politiken fbr samme pris. Det er et smart samspil mellem to store avismastodonter - til stor glæde for læserne. Københavnerregionen vil modtagere af de to aviser være de hjem der er bedst orienterede. Oplev det når du taler med andre mennesker. Hvem andre skriver om FURESØ KOMMUNE end Frederiksborg Amts Avis - seks dage om ugen... RESULTATET AF SUPERLGAEN 2013 blev at Brøndby reddede livet. Horsens og Silkeborg rykker ned. :3 agpb 3 a.; c træ e= H ;c'l: onole i::tr a= F så L Futesø Tidende EGNS-AVS for område V'ENLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gangt nr. l0 - side Når dansk u-landshjælp skal føre til noget. Der var engang hjælpen gik til lande hvor man opretted e tøjfabrikker... Det viste sig, at der var ikke nogen der ville købe dergs tøi...o. Nu falder man over, at det flyder af tøj i L)anmark der er fremstillet under meget kummerlige forhold. Nu anbefaler man, at man først skal se efter under hvilke forhold det er kommet til salg i det rige Europa. Man skal heller ikke købe ris - hvis børn holdes fra skole fordi dc vader rundt for at så. f)anmark har man næsten forbudt alle former for børnearbejde - der før i tiden i mange hjem var en del af opdragelsen... Nu ser man hvad de unge prøver at bruge de mange fritimer til. F'O{ ÅR TTBAGE VAR DYRSKUET noget af det der tiltrak mennesker - selv i store byer. Nu viser det sig af de fleste genstande på et dyrskue er maskinen Der arbejdes meget med at de ældre skal have gjort rent ved hjælp af runde roterende dimser der ikke når at komme ud i hjørnerne - hvad sker der med tiden???? BT USMAGELG journalistik Få dag e før Brøndby's livsvigtige kamp at fortælle på 3-4 sider, at sportschef og cheftræner er fyret fra og med den livsvigtige dvst i Horsens..? :: : 3L:'.0.1".1'. 1'L" j'.. Hvad er det for en ledelse man har i Brøndby aaaaaaaoaaoaaaaaaaaaaaaa Man må BT at det ikke bliver meget værre

2 nr. l0 - side 2 EGNS-AVS for området V,tsRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gzngt'9' Jeg kan forstå du er kommet på plejehjem. Får du mange besøg?,,neeejjj det er ikke så meget.. Jeg havde en ven engang. Vi aftalte, at hvis 6n afos kom på et plejehjem ville den anden være flink til at komme på besøg - og tage to bajere med. - Kommer han så nu og besøger dig? - Desværre nåede han at dø først... NOGEN HAR NOGET MO) DET, at danskere smider for meget mad ud. Hvad kan man så gøre vtrd det...restauranten kan jo ikke tilbyde, at altale med borgere, at de på et tidspunkt kan hente mad fra et særligt tag-selvbord. Men der er jo steder hvor man virkelig lever af at sælge for meget kød til mennesker. Det bedste var, at man som i den lille by havde en fælles gris man ku'føde... Ten Years After der var en britisk blues rockgruppe der havde en guitarstjerne der opnåede international berømmelse ved gruppens optræden ved den store Woodstock festival i 1969 meldes død i forbindelse med en operation 68 år gammel Alvin Lee havde ledet gruppen der bestod af Leo Lyons, Chick Churchill og Ric Lee. Gruppen havde udgivet 11 albums men blev opløst i 1974 hvorefte A'in Lee fortsatte en tid som solo. De andre to fortsatte med ny guitarrist. Lees sidste albums,,still on the Road to Freedom,, blev udgivet sidste år - opl1'serfrb. Amts Avis. Ten Years After spillede to gange i Værløse og Hareskov. Hareskov var de en meget sjældent oplevelsc, at have en toporkester til at spille i cykelkælderen En oplevelse som deltagerne aldrig vil glemme. Den nære kontakt til det stående nublikum gav orkestret ekstra lyst til at give ekstranumre. MAN HAR FUNDET DEN SCH,EFERHUND som nogen skal have troet var en ULV... Nogen siger, at det godt nok lignede en Schæfer i ulveskind.,men man siger ofte så meget. Lokal-åviS 0.'. udkommer selis dage i ugen er Frederiksborg Amts Avis og det eneste dagblad der har noget om F'uresø kommune. Det konser vative Folkcparti mener at samarbejdet med sociademokratiet har været positivt, men bryder samarbe.jdet lordi man mener at kommunen er en borgerlig kommunc, derfor vil man gerne samarbe.ide med DF. De konservative vil gerne arbe.ide sammen med D.- og V for at lå en borger- ig borgmesler. Socialdernokratcrne vil søge bred konstiluering, som DF vil lbrtsætte arbejdet med - og står for fortsat ledelse af Ole Bondo Christensen. Radikale. SF og er t. løsgængere eller små partier afventer udviklingen. Det er ikke alle der har opstillet deres partilister. Men følg med idagbladet... D'l'E. VG''G'' MED trl'f VALG at borgere med stemmeret søger så megct oplysning, at de virkelig ved hvem de skal stemmc på og siden hen bakker dem op... DER ER FAM,F]R hvor man sr'lter og har tiugt syltetøj så længe til der igen er nye frugter. DER ER MEGETMAN KAN FNDE SKOVENS }UND. Man kan spise det rnen være fbrsigtig. DER ER MENNESKER der har lukket deres pejs af af hensyn til naboerne.. vore dage kan det være svært og dyrt at sætte sig På sin cykel uden at have PaPirerne med... Jonstrupvang Tidende er en avis der ligger på nettet - udgivet af.lonstrupvangbebyggetsen på Chr. Hauchsalle. Et handicapcenter der gør meget for disse medborgere. En af vore dejlige prinsesser er vist protektor for hjemmet.der udføres et stort arbejde for hjemmets beboere hvor man også gør meget for at give frit løb for beboere som personale. Tidendet udstråler af professional hjælp og må være et godt bindeled mellem beboere, personale og bagland. Hjemmet er nabo til Søndersø plejehjem som nu nedlægges da beboerne flytter

3 Kajs Avis maj nr side 3 EGNS-AVS for området V,trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' FEM MEDARBEJDERE havde i nogle år siddet ved samme bord i middagspausen. De fire kunne på skift sidde og læse et billedblad, den femte har sagt. at det ikke var hans interesse. Men de vidste at han snart skulle fejre en rund fødselsdag - de ville gerne gi' ham en gave. En afdem ringede til områdets største møbelhus for at spørge om man havde alle skabe som byggesæt og hvad det ville koste. - Hvad skulle det være for et skab? - Jo. det skulle da være det skab som mænd bliver kendt for - når de går ud af det... Og så kan det nok være telefonen blev smækket i... EN FORHOLDSVS LLLE BY NDVEDE MAN E'T MNDRE SUPERMARKED. To næsten nabokvinder mødte hinanden - da den ene spørger: Er det rigtigt at din søn er trådt ud i det tri - som bøsse? - Neeeejjjj, det kan du tro han ikke er, han har i 5-6 år været militærnæqter... no Byradsvalget... det i Furesø og hele regionen er bredt beskrevet i langt de fleste kommune6der lægges ikke fingre imellem. Vil du se og følge med så er Frederiksuui'! Amts Avis en nødvendig kilde 6 gange om ugen. Her vil du høre hvordan man varmer op til en enkel dag i november. Her bliver man på skift rystet og fortørnet og deler ud af ansvar og skyld med navns nævnelse. Det ligner hvad man tidligere har været ude for. HER SLUTNNGEN AF MAJ er der ikke dukket noget op om der opstiller flere lister til valget i novbr. Det er jo før sket at kommuner har fælleslister og samlingslister. Sølvbryllup i Værløse Bio fredag den 31. mai kl. 13 til 16 ønsker Dorthe, Tine og Kjeld ved en reception at fejre 25 vigtige år - alle er velkomne til lidt mad og drikke. Der vil blive god underholdning. Vi glæder os til at se Jer. 4-::1 i nr. 10 Ryetvej 20, stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen Næste nr. 15. juni KAJS AVS NR. O - 3O3 EN AVS-TOLVER Dansk u-landshjælp t Usmagelig BT- tekst Der smides mad ud 2 Ten Years After 2 Jonstrupvang Tidende 2 25 års jubilæum 3 Der bygges plejehjem 4 De bedste skoler 4 Værebro blev Skovbryn 4 Ud i det grønne med bus 5 Jordbærfarmen åben 5 AB reddede livet 5 Social og sundhed 6 Biblioteker beskæres 6 Kultur og fritid 7 Farvel til chef 7 Social- og sundhed 8 Børne- og skoleudv. 9 Miljø, teknik, erhverv l0 Nye hekse ønskes l0 Højgård blev startet Millioner til Brøndby l Godt med eksamen 12 Når man rykker ned 12 Nomader i Danmark l3 Det sorte guld 13 Håndbold og badminton l4 Nedladendefjernsyn. 14 Furesø-valgnyt... Frederikdsborg Amts avis beretter af erfarne Øivind Vilsholm efter at være flyttet til Farum opstiller igen efter at være blevet far ALDRG tidligere har byrådets medlemmer været så synlige som nu - før valget...

4 nr. l0 - side 4 EGNS.AVS for OMrådEt V,1trRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Når kommuner forbereder at bygge nye plejehjem som en erstatning for nedslidte unders øger man hvad man kan tilføre af teknik og andre forbedringer' Der gøres mange forsøg - som i de fleste tilfælde er ønsket om' at man kan klare flere ting selv. Brugen af robotstøvsuger vil kun kunne bruges visse steder og i visse områder' Brugen af teknik kræver også garanti for driltssikkerhed - der skal sikres ved at have en mulighed forat få teknisk hjælp. Nogle steder arbejder men med sensorer i gulvet,der skal melde ud hvis man f'alder og bliver liggende på gulvet. Måske var det godt mcd et radioanlæg. der kunne bruges hvis man ville give en melding ud - bl.a hvis man ved en fejl har tændt alarmen eller i dag eller i morgen har et underholdningstilbud til beboerne. Men der er mange emner der undersøges "'i"kan du huske da det skabte røre indenfor skolekredse, at nogen var så dygtige, at de fik genne mført en liste over de bedste skoler i landet. Bagefter virkede det ubeskriveligt dumt, at lave den slags lister... Det skulle også vise sig, at mange placeringer var helt ude i hampen. Det virkede ikke så underligt at to af de øverste i regeringen sendte deres børn i de private skoler - for her kunne man fravælge de børn der måtte nøjes med at gå i folkeskolen... Værløse mente en byrådsdame, at det var forkert, at nabofamilier søgte Hareskov skole - fordi der ikke var to sprog i skolen.,, )et måtte man gøre noget ved". Hvad kunne det være? Nu vil man genere idrætsforeninger ved at påtage sig motion og tage pausen mellem skole og idrætsforening. Værløse var det skolens leder der var den første formand for tre ldrætsforeninger: Stevns, Gade og Byrnak - fordi det var et godt supplement til fritidslivet. Når en af Folkeskolens problemer har været de foreningsløse og de skoletrætte - hvordan kan flere timer i skolemiljøet så gøre skolen bedre Lærere har sagt, at de brugte tid På sociale problemer - bare de kunne få lov til at gøre det de er bedst 1i1... en periode har man skabt ro i klassen ved at konstatere, at,,visse elever havde særlige behov."nu mener man så de skal tilbage på sæder hvor de kom fra, det vil i hvert fald spare mange Penge... Da Værebro skole blev Skovbrynet Skog...o... Stcen Ankerdal skriver i Gladsaxebladet at skolen har elever med indvandrer-baggrund over gennemsnittet i Gladsaxe, Det er en succeshistorie den om Skovbrynet skolc i Værebro, med de mange elever med indvandrerbaggrund - og en kommunal topplacering, når det handler om undervisningens ef'- f'ektivitet og elevernes resultater. Over en f'emårig Periode op til 2011 viser cn analyse, at undervisningseffekten på Skovbrynet Skole er den højeste i Gladsaxe Kommune. På en national rangliste ud fra elevernes resultater ved algangsprøve elter 9. klasse, og deres sociale baggrund, placerer Skovbrynet Skole sig med mcllem 6. og l{ pladsen i helc landet, fordi andre ngså har scoret 0,8 points.,,det er det bedste resultat i Gladsaxe" siger viceskoleinspektør Dot Andersen på skolen.,,)et handler om, at eleverne erhvervcr sig viden, og lærer, at bringe denne viden i spil i praksis. At de også trives, er vigtigt,, Ovenstående er hentet fra Gladsaxe Bladet

5 nr. l0 - side 5 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 Ud i det grønne med bus fra Plejehjemmet... Fjorten dage ind i mai drog Furesø-bussen af sted med en halv snes beboere og to følgebiler. Fra hjemmet gik turen af Ballerupvej og Skovvej, drejede afved Skovlystvej, her har man Bryggeriet Skovlyst. Videre ad Ravnehusvej, videre ad Skovbovænget forbi Hareskov kirke tv. ad Skovmosealle til Gammel Hareskowej. Gennem byen der engang havde en snes butikker. Gennem Fægyden, forbi Skovridergården til Kollekollevej. Videre til Frederiksborgvej - hvor kursus- og hotel Kollekolle ligger. Videre mod Farum med besøg ved Furesø Marina og Furesø hvor den medbragte kaffe og bolle blev indtaget - det var både vådt og lidt koldt. men vi så en vildand og mødte et par helårsbadere der tog varmegraderne med et smil. 'uren gik videre gennem den gamle Farum Hovedgade, til højre ved Lillevang Plejecenter til vejen der førte mod Frederikssund - men vi drejede til venstre forbi Friluftsbiografen. Den kommende kilometer er en af de smukkeste strækninger hvor der i bunden køres over et vandløb før det går opad, forbi Kalkgaarden, til højre mod Kirke Værløse, rideskole Christianshøj og golfbanen og hjem gennem Kirke Værløsevej, forbi det lange hus der engang var landets længste bolighus. To timer måtte det tage da vi skulle hiem til middag. Vejret var ikke hvad vi havde håbet, men vi havde ikke Himlens nummer. Deltagerne skylder en stor tak til chauffør og medarbejdere. til hiemmets tilbud - men anemonerne havde taget afsked. Bærfarmen der blev verdensberømt for deres forhold til tidlige b&f... Det startede med jordbær' men andre bær og afgrøder har fulgt med... Folkene på Jordbærfarmen stiller med de første bakker tidligt i maj hvor det er sikret et kendt mødested i Tivoli - at bærrene kommer fra Kirke Værløse. Rokkedyssegaard på Lejrvej fik efterhånden udviklet gårdbutikken med en gårdcafe med friske j ordbær, hindbær og saft på mange måder På nutidens metode er rokkedyssegaard.dk en vej frem. Der er udarbejdet en aktivitet der er imponerende og viser et hjørne af foretagsomhed man bliver stolt over. HVS eller når vores storkommune gør alvor af at gøre noget ud af turisme - er det ikke nok at forberede et vandrehjem - men man vil sikkert finde plads til bærfabrikken - der ligger få hundrede meter fra kommunens ældste kirke - hvorfra man kan se Roskilde domkirke med det blotte øje. Det er mere end 45 kilometer i lige linie. FURESØ-NYT hver hverdag hele ugen -via Frederiksborg Amts Avis. For tiden er der interessante læserbreve og kom mentarer til emner der belyses På det månedlige byrådsmøde hvor udvalgsdagsordener er den vigtigste information.her ser man også hvilke sager der behandles - og Forvaltningens beskrivelse af sager. NÅR BORGERE V,ELGER ET BYRÅD har de også et medansvar - men byrådet henviser til at de virker elter regler for,,det repræsen-.13l'.y.'-.q.9.t.9.:ilill:... MAN MELDER AL,E STEDER om succes ved genåbningen af alle undervisningssteder så man er gået i gang med at redde så mange eksamener man kan. NÅR MAN MÅSKE REDDEDE BØRN MEN MASKE GJORDE DEM FORTRÆ,D. krigsårene kom børn til Danmark fra Finland. år er det 70 år siden. Stadig drøfter man der havde været det rigtige. England sendte man mange børn ud på landet fra London fordi man mente de levede i fare i storbyen. Måske fik de aldrig deres fbrældre igen. En af historiens store klubber Akademisk Boldklub reddede livet fra at rykke ned i 2. division. Det er ikke forkert at påstå, at 6n af de største grupper i dette land er AKADEMKERE. Det er af og til gået op og ned for AB - der har ikke været meget presse omkring AB undtagen det syntes negativt. Er det virkeligt så sølle en støtte de gamle akademikere giver deres gamle klub...

6 Social- og Sundhedsudvalg afholdt et ekstraordinært møde for drøftelse af socialt byggeri i Farum Midtpunkt den 14. maj. Man skulle drøfte plej ecenter, serviceareal og genoptraeningscenter Servicearealer vil koste kr. Genoptræning vil koste kr. kke til stede var Berit Torm, Kasper Kriiger og Per Kattrup Forvaltningens indstilling om, at anbefale overfor ØU og byråd blev godkendt. Kurt Bork Christensen stemte nej til byggerier af plejehjemmet, servicearealerne og genoptræningscentret da der kunne opføres et nyt byggeri for det samme beløb Drøftelse af plejecenter og plejeboliger i Farum Midtpunkt. Der er tale om opførelse af 84 plejeboliger fordelt på 35 plejeboliger, 30 rehabilitetsboliger og l9boliger til udviklingshæmmede. Den samlede pris er kr. Byggeriet godkendes og nr. l0 - side 6 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 anbefales overfor ØU og byrådet. Kurt Bork Christensen stemte imod. VL MAN VD, MERE kan det ses på kommunens hjemmeside, følg med i Frederiksborg Amts Avis, spørg din nabo eller læs om det i FuresØaviserne hvis ikke borgerne eller en del af dem har meddelt, at de hverken vil modtage reklamer eller lokale aviser. "":""""" NAR MAN NEDL,EGGER ELLER BESK/ERER BBLOTEKER er det fordi borgerne ikke vil lade sig orientere. De er måske ikke blevet inspireret til at læse noget eller studere efter de første ni års skolegang. Bøgerne indeholder meget af det vi ikke ved - nu kan man let glemme de mennesker der i sin tid skabte bibliotekerne... DERES SØN HAVDE EN DÅRLG SKO,ECANG ;DER ER OVERVELSER GANG om man på et tidspunkt skal afgøre om man skal skille børn på et tidspunkt hvor man kan afgøre, at nogen ikke kan få en studenterhue der mht karakterer kan bruges til noget. "":""""' NAR PGER OG DREN(]E allerede i fødegangen er lorskellige - hvorfor skal drenge i en årgang ikke VENTE med at gå i skole til det næste år... MANGE BØRN skulle måske på et tidligt tidspunkt GÅ en klasse om for at nå noget bedre... Bolig-nyt: F retleriksborg Amts Ar is'.f imml ltømer skriver l6'5' ar KilstlN t"år rnm Tt. uånnr't FURESØ... En beretning om en indsats bt ERHVERVSOMRÅDET F'URESØ KOMM.JNE. lndsatsen har lået en god sta rt. Farum- llttr.uerilisborg Am ts Ar,is lbrtæller orn en undersøgelse tle r viscr at ert ve.i cr l<onrmet ind som nr. ' Det er ganske vist fordi den har været ude for at få solgt llest ejendomme. Den er utlvalgt blandt ti områder i l)anmark. På DuemosePark har det kun taget 32 clage at liomme af med et antal boliger til en kvadratmeterpris på kr' DER ER TS'OREN OM DRF]NGF]N DER FOR F-Ø{S'E CANG OVE.VÆRED.] F]' BRYL,UP KRKEN. Drengen var meget interesseret i hvad der skete omkring ham i hirken fbrtæller en dame der sad bag ved. Engang spurgte han sin mor,,lvornår liommer ham dcr Jesus"? Da vielsen var overstået kom der e ndnu e1 spørgsmål: Er det så nu han må bestøve hende? Ak, ja, af børn og fulde folk skal man altid høre el eller andet DEN KO,DE VNTER har kostet mange bier livet - forlyder det. )et er 22"1, af den opgiorte bestand af bier mener foreningen. xån xu FLYVESEL. SKABERNE tilbyder flyveferier til mange lande - kun den ene vej er det så i forhåbning om at de ikke kommer tilbage...

7 Kultur- Fritidsog drætsudvalget havde møde den 6. maj F'orvaltningen orienterede om en lang række aktiviteter der har, været eller kommer til verden i området. Man godkendte mødeog arbejdsplan juniseptember. 'falentpris lbr unge uddeles 9. juni kl 13. Borgermøde om budget 12.juni Den aktive by Kulturpris 24. okt. k. 17 Farum Kulturhus Tilgæn gelighedstilta g på kultur- og idrætsområdet. På Mosegaarden har man lået kørestolsrampe og handicaptoilletter. Forvaltningen er ikke bekendt med større mangler andre steder. Budgetopfølgning i 2013 Udvalget valgte at udsætte sagen da et bilag var misvisende. Drøltelse af iværksættelser på udvalgets område.. Man havde udpeget fire områder der skal gennemgå en videre proces: 5-års plan for idræt, elite/bredde. Vandrehjem i F'uresø Åbent træ- og maskinværksted. Kunsthus/kultu rskole nr. l0 - side 7 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 'Udvalget anbefaler ""';F'ornyelse aflegepladser' over for ØU, at der rof.uf.r lny. lnye lokaler til Ålugod Alugod arbejdesvideremed lspejdergruppe. forslag om S-årplanen lf-orbedring af undervis- for idræt, vandrehjem/ r på lningsmil.iøet pa sportel samt træ- og lskolcrne. maskinværksted. Udval- i Forbedrede lokaleforget anbefaler at der ltroto ltrotd for udviklingsfrigives til lhæmmede forslagene. i Lynghuset. ndretning llndretning af Bybækil midlertidiee *",..,i*u. l*lnh.:jll::.;1":å hø rin gssvar om Fritid:; politik, der har været til :fl aktiviteter høring. j:t::i n gsbaserede På baggrund af de Uclvalget anbefaler den laldnebemærkninger lsamledeindstillingover tilrettes forvaltningens for ØU. Derudover anudkast til politik. belaler udvalget, at der Forslag til handlings- frigives midler fra den plan udarbejdes efterfølgende. pulje på 14 mill. kr. til ckstraordinære anlægs- ctablcring ---* D af -- kunst- Man drøftede statsrefu- græsbane i l{areskov sion for Egnsteater Un- By. (Det er her Haredergrunden. skov har tilbudt selv at Det hedder bl.a. at deltage i udgifterne) En Undergrunden også kunststofbane har ikke sterende del af sig internationale mål. aftaleperioden fordeler Men Morten Olsens de budgetterede indstilling til træning bl.a. til køb af eksterne henviser til brugen af gæstespil, således, at mindre træningsbaner halvdelen anvendes til med mindre hold og køb af gæstespil via hvppigere boldomgang. Galaksen, og halvdelen... til Undergrundens frie Man drøftede forslag til disposition. kommuneplan Btev tiltrådt. Udvalget anbefaler overfirr ØU og bvrådet, Udvidet anlægsniveau at forslaget sendes til forslag fra ud- offentlig høring og henvalgets område. stiller' at det i lignende F-orslag fra sager får materialet til- Økonomiudvalget: sendt længere tid f'orud Første etape af et samlet for mødet' så der er rådhus - ombygninger i bedre tid til at sætte sig Værløse - mv. ind i det omlattende Oprettelse af Borger- materiale' kørekort i Farum. fremadrettet i den re- mulighed for at nærme Farvel til en kommunal-chef F'or mange år sidcn hentede Værløse kommune en ung kommunaldirektør, fra Ledøj e. Jan Skovbo Nielsen var på den tid landets yngste kommunaldirektør. En del år senere hentcde borgmcster lans lbft denne embedsmand til Gentofte. Nu er der sat slutdato for.an Skovbo Nielsens virke i Gentofte efter at ansøgningsfristen fbr en ny kommunaldirektør er sat til 17. maj. DE'' FOR,YD'R A' ABBANU ARFAET S'EGET MUSEUM SVERGE. Det lbrlyder at det er et museum de selv har betalt. Det var vist lidt underligt at AlllA fia bcgy-ndelsen var mest populær udenfbr Sverige. Men nu har man altså et sted man kan komme nærmere hvis man tager turen gennem Sverige. Dagblad 14kr. Hvis dagblade i København ville spørge borgere i Farum om - hvor de ved alt det om Furesø og andre ret store kommuner ville de nok sigc Frederiksborg Amts Avis -selvom den ikke kommer om søndagen hvor der er lbdbold med FCN. Det eneste de selv skriver om er FCN - Der er en l3'ner for hele Furesø hommune...

8 Social- og Sundhedsudvalget havde møde den 8. maj. Man fik orientering fia center lbr Social- og Sundhed, diverse nyhedsbreve o.l. Vcntelistestatistik. MAN ORNTERER KKE, MERE, MED 1}\, F'OR EOV for pleiehjem- Der fbrelå diverse høringssvar, Kasper Kriiger var ihke til stede. Der lbrelå status for hjemtagning af handlekommuneforpligtelsen og selvlbrsyning. tslev taget til efterretning. Man ønsker status ifht. hjemtagning af dagtilbud. Plejehjemmet Søndersø N.]DL,r[,G GE,S i efteriret20ll, når det nye plejecenter i Farum Midtpunkt åbner. Beboerne skal fraflytte og er sikret bolig i det nye plejecenter. Beboere og pårørende skal følc sig trygge i lbrhold til, hvad der skal ske for dem i fbrbindelse med flytning og hvilke konsekvenser flytningen har for den enkelte. Alle nuvibrende beboere er orienteret om flytningen, og har i marts måned været til informationsmøde nr. l0 - side 8 EGNS-AVS t'or området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' ,der er frem til flytning planlagt orienteringsmøder.)et er plansrcttelse af to Man har drøltet anlagt at personalet flytter med beboerne til det motionsmedarbejder og mcdarbejdere til rn nye plejecenter i Farum en koordinator for Beboere der flytter fra kræltreha bitaliserin g. Søndersø er sikret Man anbefaler denne bolig i F'arum Midtpunkt, men kan vælge periode. Herefter fbre- løsning for en treårig at blive skrevet op til et tages en effektmåling af andet plejecenter. indsatserne. F'ra foråret 2014 arrangcres der løbendebesøg på byggepladsen. For beboere der flytter til et andet plejehjem betaler kommunen indskud. {uslejen på plejecentret i F'arum er ca kr. Udgifter til flytning af Mødekalender for møbler m.v. betales af udvalgets møder godk. kommunen. Godkendt af udvalget. Man drøftede budgetopf'ølgning Forvaltningens indstilling godkendt. Man drøftede frivillighedscentret og den fortsatte medfinanciering al ccntret. F'orvaltningens indstilling går på at man anbelaler overfor ØU og byrad, at den fbrtsatte medfinanciering indgår i det tekniske budget 20ll.lVlan ønsker en årlig status over frivillighedscentrets aktiviteter. Man drøftede anlægsniveau 2013 for Lynghuset. Man anbefaler overfor ØJ og byråd at prioritere ønsker indenfor budgetramme ph 14 mill. kr. Man drøftede seniorbofællesskaber og,,f'lere scniorboliger". Der er sket tilmelding fordelt på,l interesscgrupper: 29 har eierbolig 40 Andelsbolig 63 lejerbolig 26 ikke bestemt forhold Emnet drøftes igen ved mødet i august, idet udvalget er positiv overfbr den videre undersføttelse af processen. Man drøftede robotstøvsuger som en hjælp og en del af hjemmehiælpen. Godkender at lbrsøget afprøves i et år, hvoref'- ter modellen og erfaringerne evalueres. Man drøftede indførelse af flere hjertestartere De findes ikke i Bybækhallen, Solvangshallen og Stenv:rdhallen. Fire hjertestartere koster kr. Man indstiller at der opstilles hjertestartede i de tre haller plus Farum Arena. Man drøftede fbrslag til Kommuneplan Der har været afholdt to borgermøder. Men indstiller nu at man udsender planen til høring i iuli- og august. ll uger i ferietiden. SF kunne ikke tilslutte sig indstillingen, da det ikke på fire dage er muligt at forholde sig til planudkastet. Der mangler fbrslag til placering af anlæg, som er koblet til den strategiske energiplan. Punktet behandles på et ekstraordinært møde den 14. maj. Man drøftede plejecenter i Farum Midtpunkt ple.ieboligerne her og på det ckstraordin:ere møde den lzl. maj DAGBLAD KUN 14 KR. Frederiksborg Amts Avis... Det eneste dagblad der skriver om hvad der sker i Furesø kommune og beskriver hvad der sker i storkommunen ved kanten af Furesø, Dct er her man kan se hvad der sker i kommunen hvor byrådet forberedcr det mest spændende valg i mands og kvinders liv februar er der allcrede tre bo rgmesterkandidater. SKOVBUNDEN er det første sted man kan se det begynder at blive forår... Når fbråret er kommet skal man passe på, det skal virkelig nydes...

9 Man drøltede og godkendtc mødekalender og opgaver. Man drøftede god sagsbehandling i Familierådgivningen. 'aget til eflerretning. Man drøftede børnetal på den private institution Solhøjgaard. Forvaltningen indstiller at det private tritidstilbud Solhøjgård er normeret til 60 børn. Solhøj gaards bestyrelse havde ønsket tilslutning til at udvide børnetallet. Nu skal besty'-relsen fremkomme med et løsningsforslag til, hvorledes de vil overholde kontraktens bestemmelse, hvor det fremgår, at,,instutioner maksimalt må optage og modtage tilskud til 60 børn". Status på investeringspuljen til inklusion mv blev taget til efterretning Man drøftede skolernes ressourcefordeling Man godkendte forvaltningens indstil- i ling. Spørgsmålet om _ nr. l0 _ side 9 EGNS.AVS for OMrådEt V,trRLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Børne- og 'kring FFO3 tages op på..imod, idet \renstre - næste møde. Skoleudvalget fremlægger særskilt fbrslag. havde møde den 8. Budgetopfølgning maj Her drøftede man VALGNYT... bl.a. Lockout m..v. og Følg med i Dagbladet Frederiksborg Amts Avis - der Der var afuud fra Per dens følger. K. Larsen. Man godkendte cr dct eneste dagblade i verden der bruger papir på at lbrvaltningens indstilling. Spørgsmålet om Der forelå en beskrive område FTJRESØ. Her har der allerede en tid række meddelelser. uanvendte midler fia været gang i den med. l4 kr. lockouten af lærerne lioster den i indkøb drøftes i juni måned. F'rigivelse af midler til regnvandsprojekter pa kommunale ejendomme i Der er samlede udgifter på Udvalget kan ikke anbefale frigivelse af midler,idet udvalget ønsker klarhed over principper for fordelingen. Udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Sagen genoptages pa junimødet. Forslag til kommuneplan Udvalget tager forbehold, da tiden til gennemgang og vurdering har været for kort. Udvidet anlægsniveau Man godkendte anvendelse af midler til de 7 foreslåede emner. Derudover foreslår man fornyelse af legepladser på dagtilbudområdet og forbedring af undervisningsmiliøet på skolerne til ialt 4 mill.. Ole F-. Holleufer stemte DER E,R PGER DER ER FØDTE BLONDTNER men bruger formuer på tid til anden at farve håret i meget forskellige farver der også kan være go- de hvis man kan li- dem NU VSER DET SG, at en del af skolernes elever ikke har været så aktive for at sikre. at den forventede eksamen kan køres igennem. FREMTDE,N FOR BLSMEN bliver en opgave for gas, el og olie. Men hvad der vil vinde står endnu en tid som et spørgsmå1stegn... "":""" "" NAR MAN VASKEDETØJ UDE PÅ LANDET blev det meget ofte hængt til tørre på en snor. Poeter påstod, at det var landets smukkeste flag... Når man ser biler køre derud af på film - har man aldrig fået forklaring på hvorfor hjulene løber den anden vej Snak om valgplakater er der over hele landet. Er MAN NU SNTUK NOK ELLER holder manecuren til vind og vejr - eller skal man nøjes med at se godt ud i valgprogrammerne... Furesø-NYT: Frederiksborg Amts Avis vil kunne fortælle 0m en meget omtalt hal - der ikke blev til noget. Ved naermere undersøgelser viste det sig, at mantalte om en pavillon - hvor fakta var man skulle bruge en sal. Nu håber nogen på, at den kommer til at dække alle behov og ikke bare nogle nye SE,FØL(}E,G HAR MAN SE,V LOV TL AT BESTEMME - men vil man være noget skal man nok lade sig organisere - er der nogen der sigcr. DE''ER EN DÅRLG FAMLE DER KKE KAN V,,RE SAMMEN VED andre i lamilien uden man bagefter henter en formue i tømte flaske. Den type hører man jo 0m...

10 Mlj ø- reknik- il;il"*:,ll$',lf;å'i. i og Erhvervs- lnoåottningen skal reudvalget havtre l::o:::j:l::1"::^l]"" møde den 6. maj """"""".^* l godkendt plan. Man drøftede budg,"- ^ -r^c^r^-- r,-:-: opførgning lil;ilt;;. Ør,rr.". Der foreligger en mer- l:;;;;^- o-^"*,^, udgift pa -1,{ millio" lr'"r-'-' projekt for..-' Brostien ved l(ut. r. ve.iva tlvsrrur.rh. nain gruigitt T:ltl^t::" n lgennemrøres. sonr ikke kan financiereslintlen fbr udvalgets ;^;'^;--,:- ^" "^-,^-. p roj ektet o m råcr e- F' in an cie ri i H" " il :iili :lili ål!:""" herafsendesvideretil l:: -'--. ;;,,. -,,r-ll Øu. Anbefales ØtJ os byrådet' li.iio.ooo. n"t ". lrrunn.o" uclgilter!'rigivelse af midler,til., lanbefales til l_la*."0'.1r" ur ØU og Farum Nordbl 20t3. l:::;;^.--.'- byrådet. Det anbefales at der llrg:::.?,j.mil. ud ar ili;; ;ii' et budget Pa '1,0. lsolering af udsættes til det af'- klarcs hvad den skal bruges til. ' "'"-n "' """-"'-"-r-- lkommuncplan 2013 fordi det er umulist at,"g..liiri"g til et,. materiale man fhr før Fremtidig placerins af ;;;.;i;;s. stiuing. genbrugsstationerne. - ' Drøftelsen uten.rcrjat. udtn k,fra llere politi- Kere, at man lar ;-;;;*rr; "i-iji.'," materialet ror sent') de to genbrugsstat"-^' """""""" N'lan droftede spilde- blev udsat. vandsplan Udvalget ønsker at spil- rr--:--:-.^r^^ ^r *:,rr^- +;r rekreative stier. Man "-'-.':"".'-".' nomiske konsekvenser godkendte de valclt_e,^- ;;; ;;ul-l"ivr", projekter l'r vj!r\r!' og anbefal.. l::^;,;^^-- yderligere, l-u^- inden der f rigivelse af de reste- illi;:."å.rig bestut_ rende ": ';,;""""' l :':'.". spildevandsplanen. F'rigivelse til vcjrenovering vl.r'!'u'!r..b 20l3 lmil.iø_ ;;;; ;-';;;;:;:; og Klimapolitik Der er tale om tt o::: t0;1. p"?".l"ortining.iekter til 4 mill. kr. der ' ønskes liigivet. ;;k;;;;. 20t3 - nr. l0 _ side l0 EGNS-AVS for området V,!f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Busbestilling fia og med 'ratursvingninger, som og videreføre de nødvendige arbejder efter Anbefaler frigivelse af Et pro.iekt der omfatter 8 emner koster rrovedvagtsbvgningc" ll:"jlilili: i:j'"'- get. Gitte Terp Henriksen stemte imod bl.a. Man har undersøgr at- il; ;;;; ui_,.,'.,,*, ternative placeringer..:;;*,,.-;-: ;;^-^ ^^,:*: F'rigivelse af midler til ;;;;;;elsranets øko_ ning om godkendelse af Forvaltningens har over og under fryseindstilling blev punktet, som giver anbefalet overlbr ØlJ og glatte veje. byrådet. Orientering om status for muligt vådområde ved Flyvestation Værløse. Drøltelse af punktet blev udsat. ''idligere ejer af Mosedamsgaard der var økologisk landmand med lårehold beklagede sig i sin tid over, at man i hans personligt ejede område ønskede at hæve vandstanden så han ikke kunnc holde får eller dyrke afgrøde til f'øde. Det menes at være en id6. Undersøgelser kræver i første omgang forundersøgelser der koster kr. F-amilien tler matte sælge sin c.icndor',r henr iscr til det cr et angreb på ejere af ejendomme - hvor området er en del af grundlaget man mister når det øvrige samfund ønsker at gøre det til grønne regnskab Men valgte at udsætte. Status for vintertjeneste: Det har været frostvejr ualbrudt fra 26. oktober til 1,1. april, i alt 160 dage. Det er ikke sneen der har givet de store omkostninger i vinteren, men tempe- Kommunen har i perioden iværksat 130 udkald mod vejdirektoratets 170. Der er anvendt mandetimer: med en mandepris på 337 kr. i timen. ivlerforbruget far ingen økonomiske konsekvensero da det forventes at blive dækket af mindre aktiviteter på andre driftsområder. Drøftelsen blev udsat. Det hindrer os ikke i at bringe borgernes store tak for en god service vinteren igennem. Nogen fremhaever denne service som virkelig meget god. <TAK Foreningen af ligestillede kvinder kræver nu at figuren der gøres brug af Sct.Hansaften ændrer karakter, idet de i en længere liste redegør for gode id6er ved brug af andre køn.. DER ER MEGEN STOLTHED OMKR.NG de handicappedes olympiske hvor danskere også henter medaljer - men glæden ved at være med

11 nr. l0 - side ll EGNS-AVS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' ANSC\f,S flns Bc*ø*/Yitr4,r/yi]t \-f Der var datteren der skulle have en ansigtsløftning fordi hun blev svimmel når hun gik i stiletter med høje hæle.. DET DARLGSTE VED DE FLESTE BANKER ER, AT dc ikke anerkender at de penge man beder dem om at opbevare - slet ikke er deres... DER ER KVNDER der maler deres hår fordi de ikke kan få den hårfarve de ønsker... DER ER FAMLER man kan besøge med en viden om, at DE tænder atdrig fjernsyn når de har gæster. Det er nemlig gæstebud hvor man nvder samværet... DER ER OGSA SALONER HVOR MAN KAN SPARE TD VED AT blive friseret på samme tid som man får pudset neglene af. DET ER SOM OM der er få steder man kan få noget til at give overskud... HØJGAARD er en af de gårde som kommunen købte for at undgå spekulation - men også for at sikre muligheden for at styre og tilrettelægnin gen af fremtiden. Med forståelse accepterede daværende borgere at man en tid satte skatten op for at blive selvfinancierende med henblik på hvad der siden skulle sættes i gang. Værløse Vest var et af de største områder man sikrede sig. Her mødte man senere tids skuffelse - for de der havde betalt ekstra skat fik ikke fordele ved køb af arealer i Værløse Vest Det kunne man ikke - var politikernes svar. Lovgivningen krævede at man i forbindelse med udstykninger først foretog en undersøgelse for at søge spor affortidens beboere. Derfor blev alle byggeområder gennemgravet for om muligt at finde historiske spor. NetoP i dette område kunne man læse i gamle skrifter, at der fra Laanshøj og langt mod nord havde haft 6-7 gravhøje - hvor man fandt spor af en del af dem. Den ene ligger på Højgaards område, et halvthundrede meter fra Kirke Værløsevej. DER ER RYGERE der ikke forstår at man vil dem noget godt, ved at du dropper dine rygevaner... NU SKAL MAN VSSE STEDER være bange for at møde ulve... MLLONER til BRØNDBY Når man i den økonomiske verden siger, at DÅRLG OMTALE ER BEDRE END NGEN OMTALE kan man ikke opgøre hvor mange millioner der er tale om, når man tæller op hvor ofte dette navn er dukket op i alle former for medier... Visse medier har enfast, hvis vi, at hvis vi rnå omtale dit bryllup vil vi også have lov til at omtale din skilsmisse.. Måske er det lidt københavneri når man ofte har svært ved at finde foromtale af kampe der fi.nder sted udenfor hovedstaden... UHELD OG SKADER ER DET DER GVER ERFARNG...

12 FOR TDEN ER MANGE ELEVtrR BUNDET til at læse og forstå hvad de skal kunne når de går til eksamen... Brug tiden fornuftigt og ikkc så meget pjat... EKSAMEN kan blive af stor værdi karakterer skal bare være høje nok... NOGET AF DET VGT(;STE VED EN EKSAMEN ER FORBERE. DELSEN KAN MAN KKE KLARE ALMNDELGE SPORTSGRENE så kan man vælge ridning hvor man har mange muligheder for at få det meget meget bedre..., USA har man for en tid stoppet henrettelser fordi man manglede gift... MADPAKKE,R CT også en svær ting at pakke op ved siden af eller midt mellem andre mennesker. ndholdet kan være meget forskelligt -nogle tager hensyn til deres egen vægt og nøjes med en pose havregryn eller noget frugt... DER ER MANGE der godt ved, at en overvægt kan ligge i, at spise forkert. Hele tiden ligesom føler trangen til et mellemmå1tid... FODBOLD- KLUBER er ikke dcn ene indtægt efter den anden. )er er fanklubber og butikker hvor man sælger diverse udstyr. Men at være aktionær i en stor klub kan stort set ikke svare sig. Hvis man tegner aktier i en stor sportsklub regner klubben med at pengene er deres - men det er de nok ikke. NANGE KASTER NOGET PÅ EN ST fordi de ikke regner med at komme På stien mere nr side 12 EGNS-AVS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Det er værd at borgere sidste Ritzau Krtzau fortæller. tortæller, at år fik varig hjælp fra kommunen i deres hjem Hjemmehjælpen brugte timer om ugen i20ll i gennemsnit. gennemsnit får hver borger hjælp 3,12 til 3,18 timer om ugen. Faldet fra det ene år til det andet er fra 20ll til ,5 millioner tm. Regionerne arbejder ihærdigt på at de der modtager hjemmehjælp skal kunne arbejde med opgaver selv. OGSA DE DER ARBEJDER FOR SG SELV skal naturligvis komme til tiden. PNSEMORGEN var også i år en vidunderlig kaffeoplevelse på Bymidten i Værløse... KØBENHAVN overvejer man at stille små rør op med en lille tragt til mænd der føler sig trængende... Aldrig har skolebørn gået så meget som under lockouten i Bare gå tit den... På mange skoler kunne der godt bruges en pensel - hvis man har tid,... tænke over" at man her i landet har en del superligaklubber der kun henter udgifter ved deres aktivitet LANGT DE FLESTE kører med underskud... Det er ikke mange der får så megen omtale som BRØN[)BY... Der er jo andre der rykker ned i ay- Dagblad 14 kr kan købes i abbonnement sammen med Politiken. Frb.Amts Avis er det eneste dagblad der skriver om Furesø kommune lire dage om ugen. ALT om et attraktivt erhvervsom råde med erhvervsservice der byder på fordele. Mangler man viden om nuværende byrådsmedlemmer er det lokale dagblad eller kommunens vejviser til rådighed Ellers er der oplysning på kommunens hjemmeside.

13 NOMADER DANMARK kan være børnefamilier der rejser fra kommune til kommune -men hvor det viser sig at børnene ikke har de bedste forhold at vokse op i. Når myndighederne kommer for tæt på flyttes til en anden kommune. Der kan være familier der flytter frakommune til kommune uden at man får giort noget for børnene, eller opfatter at de har brug for hjælp før de er flyttet. Det viser sig at der er flere nomadefamilier end man har vidst. F'lere kommuner har ikke personale til kontrol og tilsyn nok på dette område, alle steder skal man jo spare. NÅn EN KOMMUNE skrider til at give børn og unge et bedre hjem er det ikke sikkert de får det som andre unge, men nu har man sørget for, at de får computerudstyr, ligesom de vel også skal sikres julegaver m.v. som andre... TOGTRAFKKEN mellem Sverige og Danmark var altså en om'er og igen tydelig mangel på kvalificeret vurde- :: : s. :.LY:9.. P l le.t..e.l::: KOMUNEBUTKKER VLLE V/trRE MERE V/ERD hvis de lå tættere på ens udgang. ØNSK ALTD ANDRE en god vind og go'tur nr. l0 _ side t3 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 "i'det sorte guld"i Der arbejdes meget på at finde de der udfører sort arbejde NU ER der politikere der også vil straffe de der får udført et og andet uden moms. Hvorfor skal de ikke straffes, siger man her og dcr. YEMEN har man fundet områder hvor man oplever slaverier. På markeder sælger man mennesker til slaveri. Der er steder hvor der er 500 mænd og kvinder der sælges som slaveri til op omkring kr. og dommere der har godkendt handelen.. DANMARK kan man nu få tilskud til at få repareret sit hus, til havearbejde mv. Spørgsmålet er nu om man kan finde håndværkere. Der mangler job til de der kan læse håndskrifter hvis der ikke mere er nogen der kan skrive... men først skal lære det... SELV områder hvor man arbejder med udvikling har legepladsog den slags haft budgetter ses tydeligt her og der.o..ooo oaaaaloaolaaaoalaaaaoaaa Men'skCr der tror de er noget skal have lov til at tro hvad de vi... aalaaatooaaaaaaaaooaaaaa Opvarmning til valget i 20ll viste hvor svært de kan være at antyde hvad man står for og hvordan det skal forstås på dansk... ;il';;;;;;" for få børn i alle kvarterer 'Borgere der skal tage på efterlyser bogen om at spise sig ihj el. aaaallaaaaaaattaaaoaotaa Der skal være fede der gerne ville være vægtløs...,,..., aaooaaaoooooaaaaoaaaaaal Jernbanerne har det svært med tal i diverse køreplaner ser mall..,. aaaaooaaaaooaaaataaoaaoa tidligere tider hørte man ogsa om hønsestri.k... olaaoaaaaallaoaaooaaaaaa Det lvkkedes ofte ior piger at fh drenge i deres garn.,... aaaotlaaooaoooaaooaatlaa Det er svært at finde ud af hvor mange ledige vi har...

14 il1.;:'j*,";ål:;", ltirctu.re man len stor das på U.f:"lliåX1'i"fl;iå,. bærfarmen åbnel sin gard- Deh'arbordherrei::: n1*j9:ttiiiio'' lforventerog d*t er en betalingskanal.. ;;;, i;;;;;;.". l:".,. r, -Denforsvandtsåge- lr'rrt rlr lcafemedfriskebærogander \'tr l:- _r-^ _..-^L r-^-.r^lihor.tr,n,ltr.jerrotar" svindt, at man godt ^ belastning. Ganske vist havdel i,t;iil'ji.t"r.,,ror., kunne tænke sig at få Forbundet hain'teret man kun arbejdet uiui,ret' og. medborgcrhus- ""' l^ Derfor har man VED ET F.{LLES.. und..røgt hvorfor der så uartigt, at man il. KAFFEBORD BYEN 'uiarbejdende 1iru.. sælges så mange :1::'"'^.-:,:*_o'11"i i"9' bes,g' A'isens erh'ersarnabo om nevø6n o:.1, efter sigende studerede. svømmeopvisning til ENDNU på den tid vo- lman i stand til at nr. l0 - side 1,1 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 EFrER ARErs H.osr luanonold og ljo det var DET ÅR sad to ældre nuo*inton t u,. nedtadende å""^'-;;fi;il1;: Frederiksborg Amts Avis. t. t.-.- ^^-+^r-.-- gårdmænd ved det r"rlrrrrrrrrt('rr rr'rr. n/rf,.t tticr samtale r med sinc kansamme bord. nroblemer - der loverfor FCN ;id;,; ';i*,. tn.ioro.,nn- - Når kornet er tilberedt ^ på den maner,sasde den lkommer ikke ll:yl1yi: :*l *lj;lf:ffil{ilil;lf åffi å, u;ffi'.;;:" lo.t antat lesn;ers at vise llåxt;:il'ii:håx; hvede eller rug"""" spurgte en borger sin ruaol -å.., ""';;;'i;oo.å 1 Strandbaskettbar og illl.^:tt*:ju l;l:lnltn#,ljjll* Hvad ville han blive, musik mangler ikke til- Forleden udsatte lerhre^et i Fureso. sa ctet ser nar han blev færdig:--^, skuere... hst ud',un en kamp fordi lsanslie Naboen srarede, at med Du-..n. der svømmer ;;k"""r først skuile den fart nel'oen havde s'nkrons'omning :" ^ p, på -.e, ville -.:r,, han,'-- i hvert hrrarr t'ald r'.rr.r ' nærmest en Tnlng er tolver. huna vtnoer ar er -btir. gornrnet... M.;;;-*rn* -*n",. c-'*kelløb i hus... ue n sdst NAJ..." likke forbundet skal be' ndsatsen af de to BLOMSTREDE Danmark har mere etd mere fadøt - fvrre tænketanke. btiver*den nok d6r... ;;;. ud til tblk. t *, :'-"":': :" '":^'.. _,..ltvlan tænker,. _- tit L:L _.. over Kunne de ikke bare 6n ai;;;;;'", Jåi'_'_ "a. Man betaler rimeligtl hr or btomster og btade gang om året udsende tilskuertallet falder... for at gense talrige har været i den lange enbeskrivelseafderes der holdcr sig tilbage. - n,an det er nok.. genudsendelser...lvinter. resultater... l:lue Xp'OR '... FODBOLDyed man l-.. - ^^_. ltedageervelnogetaf PÅ SKFT ER DER -.*.. rrjrlt -- "--" \'A'LGET t ldet TRADTON TRADrrroN FOR, F()R- AT r\l' v r!rvr't1k Der) skat -r.. n ^.,.,.^ kke ned -jt^:",g^-: en dae et er eller etter andet anctet fødemid- fodemid- ;-:;:::-^::- --" novanatser betvder Få dape dage efrer efter er blade hrarte så meget, at de der t SfOnT SET iiil;n i ;i^'i flxiffi$r??:l n';m:"hhil:i" l,';:;i"rumi,l" at tale med naboen... liu.n.. Men syrenerne er ruur til at tage over. det lokale dagblad' Foråret er stort set res statsminister rejste kunn* købc en bil..!*l dine born at læse rrrnrf f i Eurona for at,r^. ^- -^)L -^ '-- - ikke stiller erterrorsket om det'ar.'*, "io"; ". -*'0"". på sagen et års tid [T:T:,X'ilT.T+;tor suct--""'-" DAG. Furesrgartren intuedte og Borgmesteren holdt tale. sådan en dag... l;; il;;;;x;il';: EFTER SGENDE stemme hvad de skat flunb.r kunne godt lna.n-ge TR'f.ER i k.1p påsrar \tan, at sniue i - ror 1.,:*'_*",,;;. god nok tit at f** ml.' skulle Bøgebladet de første ot- folteste man kender. ;lll.l,j.l:;::i:ffi:, lu.t ". godt de hen_ 3Ll.l,fJJllå-*,:;. lil:ll;:,:;,;;,,:.i,1:,. ske demok.uti - inj"n stå r uden at kom- a'is var det måske din ;;.; k;;uti.inlo-rt*n han valgte at rejse... me ud på r'ejene... skl' d... lbg kornets blomster...

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem. ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang?-9-1945 Kajs Avis

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 KajsBod - FarumGæld Valg Tegnerier Sladder Rejser Motorvejskøer - Hareskovbyhuse Rotter LokalAviser Rygter IntetKøn Togforsinkelser Hjemmepleje VærløseVest

Læs mere

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Pressecensur - FFF - Superligafodbold - Trafik - Kolonihave - Månedalen - Ulighed - Jernbanehegn - Rygestop - Hundeskove - Skovhuset - DNS-register - Ulighed

Læs mere

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert

Læs mere

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8.

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8. Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1 undergrunden under Farum Sø? Nr. 5 8. februar 2005 Tunnel mellem Værløse og Farum? Billederne her er fra Bavnestedet i Værløse og viser begyndelsen til en konstruktion,

Læs mere

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN.

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN. Kajs Avis Nr. 8 1. marts 2007 Side 1 af 12 Nr. 8 1. marts 2007 BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? Man kan ikke forestille sig, at de der bestemmer ikke ved hvem de er. To unge der

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER Kajs Avis 2007 Nr.6 15. februar 2007 side 1 M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget god kende svar til Vejdirek toratet på en klage fra den ene gårdejer. I Værløse besluttede

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 48 Maj 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 48 Maj 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 48 Maj 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Låsbybladet Må vi godt hedde Låsbybladet. Må vi godt bede om stavekontrol. Må vi bede om

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Danmark som skræk-eksempel i Norge

Danmark som skræk-eksempel i Norge KH bladet februar 1 2012 10 Besøg på efterskole Side 10 Hvordan vil du bo? Viden og debat om boformer og aktiviteter for mennesker med udviklingshæmning. Side 3, 5, 16 og 18. Kristelig Handicapforening

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHED

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHED 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHED nordisk projekt Hverdagsfortællinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Fortællinger om at leve med døvblindhed Et femårigt nordisk projekt med fokus

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere