Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003"

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

2 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og årsberetning samt koncernregnskab og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af 2 revisorer 6. Forslag fra bestyrelsen 2

3 3 DFDS strategi! Fokus på to hovedforretningsområder: passagerskibsfart med én overnatning og fragtskibsfart baseret primært på ro/roliniefart! Geografisk fokus: Nordeuropa! Styrkelse og udvidelse af markedspositionen gennem egen vækst og virksomhedskøb/alliancer! Introduktion af nye kundekoncepter, hvor markedsforholdene tilsiger det (ro/pax, lo/lo)! Reduktion af flådens gennemsnitsalder og ejerandel for at øge produktivitet, fleksibilitet og sænke omkostningsniveauet: Passagerflåden: gns.alder max. 15 år, ejerandel 75% Fragtskibsflåden: gns.alder max. 10 år, ejerandel 50% 3

4 4 Økonomisk målsætning! inden for en kortere årrække at opnå en gennemsnitlig forrentning af den bogførte investerede kapital, der som minimum svarer til DFDS beregnede kapitalomkostning på 6,9% efter skat! På længere sigt er det DFDS klare ambition at opnå et forrentningsniveau, der overstiger kapitalomkostningen 4

5 5

6 6 Kursudvikling 2002 Kursudvikling Index DFDS Peer Group Indeks (Silja Line, Viking Line, Finnlines, P&O) Københavns Fondsbørs Totalindeks 6

7

8 Nyt domicil 8

9 9 Særlige poster! Nedskrivning af ældre fragtskibe med DKK 150 mio.! Tilbageførsel af DKK 326 mio. i udskudt skat som følge af DFDS indtræden i den danske tonnageskatteordning! Ekstraordinær omkostning på DKK 116 mio. vedrørende endelig afregning med DSV af salget af DFDS Dan Transport for DKK 5,5 mia. 9

10 Justeret driftsresultat (EBITA) pr. division DKK mio DFDS Seaways DFDS Tor Line DFDS Group Management Justeret driftsresultat (EBITA)* Ikke-sammenlignelige poster DFDS Koncernen i alt *Justeret for avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler samt nedskrivninger og ikke-fortsættende forretningsområder 10

11 DFDS Seaways 2002 DKK mio Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) Justeret driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % 5,6 3,6 Investeret kapital Afkast af inv. kap. (ROIC) % 5,0 3,8 Passagerer, '

12 DFDS Seaways 2002 Passagerfordeling pr. rute Amsterdam- Newcastle 27% København/ Trelleborg- Gdansk 2% Esbjerg- Harwich 7% København/ Helsingborg- Oslo 43% Gøteborg- Kristiansand- Newcastle 12% Cuxhaven- Harwich 9% 12

13 DUKE OF SCANDINAVIA 13

14 KING OF SCANDINAVIA SOLGT I MARTS 2002 ADMIRAL OF SCANDINAVIA SOLGT I JULI

15 DUCHESS OF SCANDINAVIA 15

16 DFDS Canal Tours

17 17 DFDS Tor Line! Køb af 66% af Lys-Line Rederi A/S med virkning pr ! Overtagelse af 100% af aktiekapitalen i KST Shipping AS pr ! Overtagelse af 100% af aktiekapitalen i Latlines SIA pr ! Endelig afregning af salget af DFDS Dan Transport og indgåelse af en treårig fragtaftale med DFDS Transport Group 17

18 DFDS Tor Line 2002 DKK mio Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) Justeret driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % 1,2 7,2 Investeret kapital Afkast af inv. kap. (ROIC) % 1,1 5,8 Lanemeter, '

19 Maasvlakte terminal - Rotterdam Maasvlakte - 19

20 Flådefornyelse ro/ro-liniefart lanemeter fragtkapacitet 22 knob servicefart 20

21 DANA GLORIA Ro/pax skibe DANA SIRENA 21

22 Resultatopgørelse 2002 DKK mio Nettoomsætning Avance/tab v. salg af skibe, ejd. & terminaler Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsresultat (EBITA) ekskl. nedskrivninger & avance/tab Goodwill-afskrivninger -5-1 Resultat før finansiering m.v. (EBIT) Finansiering, netto Ordinært resultat før skat Skat Ekstraordinære poster Årets resultat før minoritetsinteresser

23 Justeret resultatopgørelse 2002 DKK mio Nettoomsætning Avance/tab v. salg af skibe, ejd. & terminaler 0 0 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBITA) Goodwill-afskrivninger -5-1 Resultat før finansiering m.v. (EBIT) Finansiering, netto Ordinært resultat før skat Skat 9-38 Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster Årets resultat før minoritetsinteresser

24 Balance 2002 DKK mio Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender mv Likvide beholdninger mv Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Kort og land rentebærende gæld Øvrig kort gæld Passiver i alt

25 Egenkapitalopgørelse 2002 DKK mio. Egenkapital 1/ Udloddet udbytte -68 Årets resultat 189 Valutakursreguleringer mv. 7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -65 Egenkapital 31/

26 Pengestrøm 2002 DKK mio Pengestrøm fra driften før investeringer Brutto-investeringer Salg af aktiver mv Pengestrøm fra investeringer Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra lån og øvrige finansielle poster Finansiering, netto Ændring i likvide beholdninger mv Pengestrøm fra finansiering

27 40 Oliepris- og USD-udvikling 2002/ USD/DKK 8,5 Brent, USD pr. tønde BRENT 8 7,5 USD/DKK ,

28 28 MidCap + selskaber! Auriga Industries! Monberg & Thorsen! FLS Industries! Nordisk Solar! Danske Trælast! DFDS! Kbh. Lufthavne! Bang & Olufsen! Bryggerigruppen! ØK! Aarhus Oliefabrik! Radiometer! Chr. Hansen! Genmap! Forstædernes Bank! Ringkjøping Landbobank! Roskilde Bank! SparNord Bank! Sydbank! Codan! Foras Holding! Simcorp 28

29 29 Resultatforventning 2003! Oliepris og valutakurser med særlig betydning for DFDS (SEK, USD, NOK, GBP, EUR) forventes at forblive omkring niveauet primo marts 2003! Omsætningsvækst på ca. 5%! Investeringer i skibe på ca. DKK 700 mio. før frasalg! Lavt investeringsniveau bortset fra eventuelle virksomhedskøb! Usikkerheden om konjunkturudviklingen er større end normalt på grund af situationen vedrørende Irak 29

30 30 Resultatforventning 2003! DFDS Seaways forventer et noget bedre driftsresultat (EBITA) end i 2002! DFDS Tor Line forventer et driftsresultat (EBITA), der er en del højere end i 2002 (justeret for nedskrivning og avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler)! DFDS Koncernen forventer at opnå et resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser i størrelsesorden DKK mio. 30

31 Overskudsdisponering 2002 DKK mio Foreslået udbytte, DKK 7 pr. aktie 56 Udbytte vedrørende egne aktier -3 Overført overskud 136 DFDS A/S' andel af årets resultat

32 Bestyrelsen i DFDS A/S Ivar Samrén Svend Jakobsen Jill Lauritzen Melby Bestyrelsesformand Næstformand Ingar Skaug Anders Moberg 32

33 Bestyrelsen i DFDS A/S Ole Adamsen Claus Arnhild medarbejdervalgt medarbejdervalgt Ib Sørensen medarbejdervalgt 33

34 Tak for i dag

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 ANLØBSHAVNE & SALGSAGENTURER LOGISTIKKONTORER JERNBANETRANSPORT PÅLIDELIGE SHIPPING SERVICES, FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER DFDS leverer shipping- og transportløsninger

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Delårsrapport Q2 / 2011

Delårsrapport Q2 / 2011 Delårsrapport Q2 / 2011 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2011 11 Finanskalender 2011 12

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere