Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma"

Transkript

1 Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB

2 Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside På siden skal du klikke på "Fællessekretariatef' nederst til højre. Herefter kommer der en ny side frem, og der skal du klikke på "Opmålerprogram" midt på siden. Programmet åbner, når du har indtastet dit medlemsnummer. Herefter dukker nedenstående billede op på din skærm.,/ ul k t p"t tltìftrálrrsyslerìr Wrnrlrwr lnternet fxplorer hllp!//webogn lregnskaber,ö'px l.tl:x I liive search Eù Vlðw Fdortor loob Ìþþ Û * ÉtdkaRø-Ømåterrystffi ô.s'{à.,;}pæo.r$roo&." Regnskåb Dåtabåse stet st k Hjælp ^ftðlbr odglrulser 0aqslder 09-o Bøsninger 10-0e-16 Hent -ql I g l uaslr ' I -u.j -rbtj gl or 1", I 9 l u sr v I nådgivnino I FriE Bagsider I :J þono ] ft ú J idrroal*c- tqoæno:t,,.1 igxontokþersms' nsos,,,l p o k ù Rrr - opmãlerr- Tryk på "NY" længst til venstre for at oprette et regnskab. April2013-2

3

4 Akkordaftale For at oprette et nyt regnskab skal felterne i nedenstående skema udfrldes. // Blil. t\ llor llt rr,ll.rçy$llrrì Wrrlows lnlernèt ['aplorer httpr/ webopm/reqnrkaber,èrpx Eù \4# FMrltE loob lþþ * t Él tk&rør-opmuersystem tl i lli,u e search 6. N' 6 - $lp.s'- (Òtoos- o P Regnskêb Datêbese stètistìk Hjælp Aftàle Akkordholder -r*j Navn Adresse Post nr. Cpr nr. f- sv F rmô -"*l Nev n Adresse Post nr. Telefon, l ev ArbÞJdssted Timesåtser AdrÊsse Post nr. Akkord Dêgløn Til statistik eyqqeritype I r Lærlingel6n G Min mumsløn l^ Procent af svendeløn Kommentðr oþrbttelsesdðto: rilbase I Afslutningsdëto: oþdater første bagsides navn I Þ* Tr-f I Irdbôkþ - llrooft Ot... Kontalcp3rss - Mo6.,, dmerfi-li qsoft,,. I p olft r, nrr - opmåters- tel t00% :J Felterne for akkord og dagløn skal udfuldes med de beløb, der er aftaltpä akkordaftalesedlen. Husk at markere om lærlingen Ër sin almindeligeløn eller procenter af svendenes udbetaling. I henhold til prislisternes bestemmelser skal lærlinge altid have procenter af svendenes udbetaling. Når felterne er udt/ldt, trykkes på fanebladet "Opgøretse" for at komme videre. April2013-4

5 Opgørelse Angiv først om regnskabet er et delregnskab eller slutregnskab,' ltlt!,\ Ror ltt'r",1lr I'y!lrrìr WilÍluwe lrlernct fxll(,ter Eû \,hil FôrDrter Todr l'l+ * * FElk8(R r-opmtl6rrystem { X llivaseurct' Regnskêb DatabasB statistik HjælÞ Aftale oþgørþlse Firmâ ArtBjdssted rndgår ikkel Nr. 10-STS10-5S47 slutregnskeb nr, 1 (î slutreonskab c Delrsqnskab stiq Søllested opmålergebyr (o/o) Almindelio åftale, TyÞs Rsgnskûbêts HoYedtöl o,o0 o,o0 o,oo I tnóåkl! - ilsosft oú,,, Mffi Dolmcntl-i{ü6dt.., TI_TTTI_ lllrtrdhrtl6t l' s& t Rtr - opmllds.. :J lq, æ*. Kopisedler, generelle tillæg m.v. opføres ved at klikke på menupunkterne. Felteme udfuldes og beløbene overføres til regnskabets hovedtal Deltagerne i akkorden tilføjes ved at trykke på "Fordeling". April20l3-5

6 Fordeling Udt/ld felterne så alle personer, som er med i akkorden, fremgår af regnskabet. / ltllk&ltsr llt'nlålcrsyqtcrr wrndo{tlnternet[rnlorer l r] x 5ear.h P E& View Fåwñt6 Tools tleþ * * ÉBük&Rø-opntterrysten ô'b Þ Reonskab Database stètistik Hjælp Ætale opgørelse Bågs de Fordelln0 Nðvn Datêbase I é Kr. Forskud lr0os6e0ao3 ll- lopo Merarmedrem T I l"dt"t I {â9vend t-lærling1,år l'lærlinsz.år.^ Lærling3.år alêrling4.år CVariabal proc nt C ntetoverskud stet I op I rued I rfrrff l$llrulntrma I rt mø o I loindb uc'urooærto:t"'l MEot D*mrrìt I -itgoft.., C Dl t ù Rrr - opmtlùe... :l Husk at markere om akkorddeltagerne er lærling eller svend Kom videre ved at vælge menupunktet "Bagside". April2013-6

7 Bagside Når du har valgt fanebladet "Bagside" kommer du frem til prislisten, hvor du finder priserne på de forskellige stykker arbejde. Priserne er opdelt under forskellige punkter efber samme princip, som i den trykfe prisliste.,/ Hl k [\ Ror (ìpnìáler eyrteilì wrndows Internct Éxplorer,+ ]rx i lrive searrh -lelål P * * éb k&rør-opmttersyrtem 6 'N ' Ê's,\P"æ - êtæb.'' Regnskab oatabase stet stik Hjælp Aftale Bägside B gsidenavn: lro-oe-rg oeml ruv I Totel for begsidehr Totel for èfsnit: Vætg b gside: l1o{s+6 -l afsnit I uden tillæs luden tittæg :l Ny/cammelprisliste:[11 7.J :l r11 r11 Ret emne I slet emng I -:ed 25 mm rør 15,25 50 mm rør 18,0S 80 mm rør 24,33 90 mm rør 28, mm rør 125 mm rør 30,16 37,9O 20t mm rør 225 mm rør 250 mm rør 300 mm rør Paea up I 88,68 roo,97 113,S8 140,04 Paqa oown I Pkt. Emns Antàl Pris Tillæg I àlt Hant I aem l.j lgl l IrIfff _d lfl t ocalt*rarct Irôal{c - Msæft ort.., M r6 Dolùment I - t'[qosoft lþ olik a nlr - opmålers.* :J : Efter at have valgt et punkt i prislisten, finder du det komponent, som skal tilføjes prislisten. Dobbeltklik herefter på den angivne komponent, og der åbner en kalkulator. I kalkulatoren angives det antallet og ved at trykke "Indsæt" overføres beløbet til regnskabet. Der kan med fordel oprettes "Bagsider" i det samme regnskab for overskuelighedens skyld. Tryk på tasten "Ny" for oprettelse af flere bagsider. April2013-7

8 HUSK Tillæg De forskellige tillæg tilknyttes regnskabet ved at trykke på tasten "Afsnit". Giv først dit arbejde et navn ved at udfulde feltet "Nyt afsnit". Tryk på "Indsæt". Tillæg tilføjes ved at trykke på det nederste lille "v" til venstre for knappen "Indsæt". Der kan vælges flere tillæg samtidig i samme afsnit. Når det eller de aktuelle tillæg er valgt, overføres tillægget til "Bagsiden". r -ltrlãl hltp Jl/webopm/RegnskÀber, Ëspx X lli$e 5ear.h Pa,/ ljll & R$r (tpftráleriyttenr Wrtrdow\ l rterrìet [x llorer Eù $ew Fmfte' look tleþ * * ÉB k&rør-opmåtersystm ô, ñ - qþ,,.ìp"ç..sroor. o Regnskåb oetåbåse StEtistik Hjælp Aftale gågside Redloer / Indsæt ôfsnlt Nyt ðfsn t ruaun: li-yl Indset orl Afsnlt Tlllæg i-l-yl nosætlnvdtiil'l f [[f ] fp O J ÉÐ n b Kc'Misosftout... I iglront lttporsmq'msos..,l Ddmert I - tf sosoft.., r-t- lë LocôJhtrúe g Blft & Rrl - opmålerr- :l toæh - t Print regnskab Tryk: Regnskab, vælg oversigt over regnskaber. Markér det regnskab, som ønskes udskrevet, og tryk på "Udskriv" April2013-8

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere