EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning"

Transkript

1 EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1

2 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek 8 o 4.2 Lejemålskartotek 11 o 4.3 Måler kartotek 12 o 4.4 Lister 13 o 4.5 Nøgle kartotek 13 5 Menupunktet Medlem 14 o 5.1 Medlemsudskrifter 14 o 5.2 Venteliste 17 6 Menupunktet Hjælp 18 o 6.1 Hjælp til EG Bolig Web 18 o 6.2 Om EG Bolig Web 19 2

3 EG Bolig Web for beboervalgte Nærværende vejledning er en introduktion til de centrale funktioner i systemet EG Bolig Web. Vejledningen er således ikke fuldt dækkende for systemets funktionalitet, og du kan derfor med fordel indhente detaljerede beskrivelser disse findes ved at følge afsnit 6.1. Eg Bolig Web understøttes kun af Internet Explorer. 1 At logge på EG Bolig Web Brugernavn og password oprettes af Lundsgade. Der oprettes ét login pr. afdelings- eller organisationsbestyrelse. Oprettes i takt med, at de henvender sig for at blive oprettet. Henvendelse og spørgsmål kan ske på tlf , Martin Kuhlmann eller Thomas Andersson eller på adresserne eller På trykkes på menupunktet bestyrelser og herefter på Redskaber til bestyrelsen. I det nye billede der dukker op trykkes på linket EG Bolig Web nedenfor, frem:. Herefter kommer loginvinduet, som ses Her tastes det udleverede brugernavn og kodeord. Efter login kommer du til et skærmbillede, hvor du kan vælge mellem forskellige menupunkter. 3

4 Menupunkterne er: Standart Økonomi Lejer Medlem Hjælp Disse er de samme for afdelings- og organisationsbestyrelser. Dog er der forskel i de forskellige menupunkters indhold alt efter om du er logget ind som medlem af en afdelings- eller organisationsbestyrelse. Vigtigst er, at kun organisationsbestyrelser, kan lave medlemsudskrifter. 2 Menupunktet standard Køres musen hen over dette menupunkt, fremkommer én valgmulighed, nemlig at afslutte EG Bolig Web (Afslut e-bolig). Alternativt kan systemet lukkes ved tryk på X i øverste højre hjørne. 3 Menupunktet Økonomi Under økonomi kan du se finansudskrifter: 4

5 3.1 Finansudskrifter Vælger du dette punkt, fremkommer nedenstående vindue: Her kan du vælge mellem fire typer af finansudskrifter ved at trykke på den lille sorte pil ud for udskriftstype. De fire typer af udskrifter er: Saldobalance: Viser et statustal for saldo på kontoen på en given dato. Budgetkontrol: Sammenligner budgettal med regnskabstal (registrerede bogføringer og rekvisitioner i systemet) Kontoplan: Kan bruges til at få et overblik over de konti, der findes i selskabet/afdelingen som hjælp ved kontering af regninger. Kontokort: Viser transaktioner (bevægelser) på en eller flere konti i afdelingen i et givent tidsrum. Tip! Man kan ved at klikke på det lille forstørrelsesglas ud for udskriftstype ændre sorteringen af udskrifterne. Den liste, der vil blive mest brug for i det daglige, er kontokort. For at få kontokortet ud, skal du udfylde forskellige informationer. 5

6 Hvis man f.eks. vil se hvilke bevægelser der er sket på konto i januar 2009 i en afdeling, udfyldes skærmbilledet som ovenfor og der trykkes på knappen Udfør. Tip! Hvis du ikke kan huske f.eks. kontonummer, kan du klikke på det lille forstørrelsesglas ud for konto for at få en liste frem over de konti, der er at vælge imellem. Så kommer følgende skærmbillede frem: Udskriften viser den første af de i intervallet angivet konti der er bevægelse på i den angivne periode. Hvis der er andre konti med bevægelser på, ses disse ved at skrolde ned med musen. Hvis du klikker på det lille ikon ud for beløbet, kan du åbne og se den indscannede faktura, der ligger til grund for beløbet. Tip! Ønsker du kun at søge på f.eks. ét bestemt beløb, fakturanummer, posteringstekst eller andre kriterier, kan du med fordel klikke på knappen vis kriterier før du trykker på knappen udfør og udfylde kriteriet. F.eks. som vist nedenfor en søgning på et beløb på kr. 200,00. 6

7 Hvis man vil have sin liste ud på print, skal man vælge noget andet end skærm i feltet udskriv til og herefter udfør typisk vil man vælge til Adobe Acrobat til at udprinte listen. Så kommer udskriften til at se således ud: Der udskrives ved, at trykke på printerikonet. Tip! Hvis du ønsker at anvende tallene i et tekstdokument, er word-formatet velegnet. Ønsker du at lave statistik på baggrund af tallene, anbefales excel formatet i feltet udskriv til. 7

8 4 Menupunktet Lejer Under lejer kan du vælge at se: Lejer kartotek Lejemål kartotek Måler kartotek Lister Nøgle kartotek 4.1 Lejer kartotek Her findes oplysninger om de enkelte lejere. Nedenstående er hovedvinduet: 8

9 Man taster selskabsnummer, afdelingsnummer, lejemålsnummer og lejernummer ind og trykker på TAB-tasten, hvorefter lejeren kommer frem på skærmen. Hvis man bliver i tvivl om f.eks. hvilket lejemål/lejer, man vil se, kan man bruge det lille forstørrelsesglas ud for feltet til at søge/vælge. (Alternativt kan man også trykke ALT og pil ned tasterne ned samtidigt, når man står i feltet). Herefter får man en liste med alle mulighederne frem: Nedenfor er resultatet af en søgning på lejer i med lejemålsnummer 1001 samt lejernummer 8. 9

10 Tip! Man kan også trykke på kikkerten i menulinien og søge efter f.eks. et navn på lejeren. Der skiftes mellem visning af forskellige oplysninger, ved at trykke på henholdsvis fane 1. lejer og 2. Lejer. Der kan bladres til den næste eller forrige lejer ved at klikke på de røde pile i menulinien. Endvidere kan man se historik eller dokumenter der er gemt på lejeren ved at vælge i feltet vis. Tip! Man kan ved at dobbeltklikke i feltet lejemålsnummer, skifte til lejemålskartoteket på det pågældende lejemål. 10

11 4.2 Lejemål kartotek I lejemålskartoteket findes oplysninger om de enkelte boliger (priser, adresser, størrelse, husleje mv.). Når du vælger dette menupunkt, fremkommer nedenstående vindue: Her indtaster du øverst selskabsnummer, afdelingsnummer samt lejemålsnummer og trykker på TAB-tasten. Du kan ligesom det er beskrevet i afsnittet lejer kartotek søge efter lejemål på andre måder. Herefter kommer resultatet af søgningen. Du skifter mellem forskellige visninger, ved at trykke på 1. Lejetilsvar (priser), 2. Lejemål, 3. Lejemål osv. 11

12 4.3 Måler kartotek Dette kartotek kan bruges til at registrere/se aflæsninger m.m. på forbrugsmålere i lejemålet. 12

13 4.4 Lister Under punktet Lejer Lister er det muligt at trække forskellige lister omkring lejere og lejemål. Listerne kan udskrives til forskellige programmer: Adobe Acrobat (til print), Excel og word. Med afkrydsning i feltet nuværende lejere får man lister udelukkende med de nuværende lejere (dvs. uden bl.a. fraflyttere). Felterne nederst på skærmen bruges til at afgrænse selskab og afdeling til det man vil se. Som udgangspunkt har man udelukkende adgang til sin egen afdeling. Du kan udskrive forskellige lister ved at klikke på den lille pil ud for Udskrift profil. Udskriften fås ved at trykke på knappen Udfør. 4.5 Nøgle kartotek Nøglekartoteket bruges til at registrere diverse nøgler knyttet til henholdsvis lejemål, lejer eller kreditor og til at registrere udlevering/aflevering af nøgler. 13

14 5 Menupunktet Medlem Under medlem kan de beboervalgte vælge mellem 2 menupunkter: Medlemsudskrifter (Kun hvis du er medlem af en organisationsbestyrelse, får du vist denne mulighed) Venteliste 5.1 Medlemsudskrifter Medlemsudskrifter er en udskrift over samtlige medlemmer i selskabet/afdelingen, hvor man kan begrænse søgningen efter forskellige parametre, f.eks. indmeldelsesdato eller status på ventelisten. 14

15 Her starter man med at udfylde selskabsnummer og evt. afgrænse ift. medlemsnummer. Typisk vil man se alle medlemmer og udfylder derfor feltet Medlem med : 15

16 Tryk herefter på Udfør, og så kommer en medlemsliste ud sorteret efter medlemsnummer. (Det viste eksempel er en udskrift til word) Tip! Ønsker du f.eks. kun at se de aktive medlemmer, skal datafelterne være udfyldt som nedenfor: 16

17 5.2 Venteliste Venteliste er en mulighed for at trække en aktuel venteliste for en bestemt boligtype (f.eks. 3-rums familieboliger) pr. afdeling (udskriften skal dog redigeres en smule). Ventelister bestemmes jo af flere forskellige parametre, så her er det nødvendigt at angive lidt flere oplysninger: Selskab Afdeling Lejemålstype (familiebolig, ungdomsbolig m.m.) Antal rum Herudover skal man vælge, hvem man vil have med på ventelisten (interne/eksterne ansøgere, ansøgere i karens osv.): Når man har udfyldt felterne som eksemplet i ovenstående skærmbillede, skal man klikke Udfør for at få en udskrift: 17

18 Her kan man så se, hvem der står nummer 1, 2 osv. til en bolig der svarer til de angivne kriterier (her en 3-rums familiebolig i den angivne afdeling). HUSK at ventelisten er et øjebliksbillede der kan ændre sig, hvis f.eks. ansøgerne ændrer ønsker, går fra at være i bero til at være aktive, får flere børn eller flytter ud af afdelingen/selskabet. Ligesom ventelisten heller ikke kan tage forbehold for etageønsker eller andre lokale forhold, der kan være tilstede ved et konkret tilbud på et ledigt lejemål. 6 Menupunktet Hjælp Under dette menupunkt finder du: Hjælp til EG Bolig Web Om EG Bolig Web 6.1 Hjælp til EG Bolig Web Vælges dette, fremkommer et nyt vindue, med hjælp til systemets funktioner. Her kan du altid søge, hvis du står og mangler detaljeret 18

19 gennemgang af et givent område i systemet. Nærværende manual er tænkt som en introduktion til systemets grundlæggende funktioner. 6.2 Om EG Bolig Web Valg af dette medfører, at et vindue med informationer om bl.a. brugerens bestyrelsesmæssige tilhørsforhold dukker op. 19

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere