Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK"

Transkript

1 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad 8-16 DK - 86 Slkbg Valuaaalyk Ksa Fgd Schmd Valuaaalyk Lad Dy Fdag Dalsalg +,% (sds +,3%) Ifølg Rskmækgs-bkdgøls d pdukyp kags sm RØD M-ma : Skudæ svsk øglal ka få s bydg læs m Faskvls af asva: S vlgs sds sd Sadg k a hld øj md kølvad af høgagg Fd Fd vaskd sds ug md m høgagg k sam lsyladd fmykkd fvg l dspuk f føs fhøjls. Dé bmsd USD-svækkls g hævd US-. E ECB på vj md m måld dgb vf valua? 14 EU- RUSD sys a væ sg sad, hv ECB g EU-plk sku kafg p f valuakk. D ha v s d ss dag, hv d ECB-mdlm f d ad åb dø f ydlg pgplsk lmpls. Makd sys dg a fspøg hadlg m d d hadlg bag d vl EUR svækks mækba m føs da. D ukask ks ha udvkl sg sm v. Km u usssk g Vs ha ag md lav bydgsløs sak md Ruslad. V skal s maka papg (fx usssk sp f gas/l-lvac) fø Uka på y vl hjmsøg d fasll makd. Blmbg wd cu : dællg på wah g k v å p s j v m s h l a A V j h a f y l d m g y h d Såfm d ss måds gav vj-ffk på vj ud af øglall (g d vs sg, a øglall l ha væ hld kusg d), så vl USD syks ydlg Kas økm på vj d mp. Hvad vl d lagsgd kskvs væ? Vl d ss ås massv lågvg sul fl cd-vs fm af fl balgssadsg g mslghld lå? Hvad blv pbmsgs kskvs f EU g USA? Rsk v valuakg?

2 ma-213 ju-213 sp-213 dc-213 ma-214 ju-214 sp-214 dc-214 ma-21 ju-21 sp-21 dc-21 ma-216 ju-216 sp-216 dc Rmød Ngs Bak Ngs Bak vs makd Rmød blv -v Væksmmum afagd, m d høj fla gø d vasklg f Ngs Bak a lmp ydlg. Rmakd ha alld u dg md aggssv ba d Ngs Bak. NOK: V fv, a mød blv magal NOK-psv, MEN d skal kk hsk vvl m, a NOK-sælg fsa så på spg, hvs d få gd agum f a sælg. 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, dc-13 sp-13 Rals Makdsfvg Abfalg: Nuvæd vau kk aakv f y ps. V fv, a NOK skal syks p md 91-måd df d kmmd 3 måd. Kld: Ngs Bak/Blmbg/Jysk Bak Nls Røhl, S Makøkm På lj md makdsfvg, så v, a Ngs Bak vd dags acg vl fashld uæd på 1, %, hv ma u ha lgg fhåd 2 å. Udsg f sk økm ha kk æd sg væslg sd d ss mød dcmb. Økm køl af, m kk k l a dcd skal sæs d, g d høj fla gø d gså svæ a lmp væslg. Ma ka dg kk hl udlukk, a ba blv sæk als, så d føs fhøjls ykks ld læg ud fa d uvæd md 21. Læs valuakmma på æs sd 2

3 % æ d g % æ dg (lvsg ) Å s s g g s a k % I d k s Ksa Fgd Schmd, S valuaaalyk NOKDKK V fv kk, a mød blv d s gg f kusbvægls NOK. V på, a acg blv magal NOK-psv. Ksgd vau Md dsd,888 ksg vgg søpuk NOKDKK. Byd v d åbs d md,873. Md psd skal d hlds øj md,899. E bud v vau åb md,91. Abfalg Nuvæd NOK- vau kk sydlg aakv f hvk køb ll sælg af NOK. Kmmcll kud md NOK-udgf ka md fdl afdækk på m g udy msfadag, ms kmmcll kud md NOKdæg bø vvj a avd 3 måds flxm md ba mkg 86,6 g 93,2. Alav kck--fwads. Kld: Blmbg/Jysk Bak Nsk husps N g : H u s p s Gl f NOK Fvg l sk økm mg afmål. D skylds pmæ: ) Husps på vj dad 2) Olvsg dykk Å s s g g s a k I d k s K ld : R u s E c W Tds svag udsg, så pg 37 ud af 47 aalyk jf. Blmbg på, a NOKDKK lgg høj vd udgag af 214. V hø l lj md d 37, m m bkymd f dsd d gms. V fv, a NOKDKK hadl vall,877,932 å ud. Iflasudvklg d afgød fak f m NOK ka hld sad. Md økm på vj d ga sam ECB d lmp pgplkk, så cam hs Ngs Bak kla. D és d afhld Ngs Bak fa a sæk d høj fla. Df skal d d kmmd måd hlds ksa våg øj md fla E ma kmmcl vksmhd, så abfal v, a ma alld,9,91 sku p f afdækg af s NOK-dæg. Kld: Rus Ecw/Jysk Bak Nsk lvsg M a la d, B N P F a s v s g l d u s K ld : R u s E c W Kld: Blmbg/Jysk Bak 3

4 Pc Svg: balac på vgg vau DKK-dd sd mas 213 Sd apl 213 ha DKK væ på dd p. balac v på psd af dkaal skal l a syks? D fv v kk, m byds,83, så sk v a ag fjl. Abfalg: Sælg på uvæd vau. Kmmcll vksmhd md -udgf abfals a afdækk md psag d gv dlagls på -svækkls (kck--fwad) D ugs øglal fa Svg (lldsdka g dalsalg) mal kk sydlg bydgsfuld. V vl agum, a øglall p d ug ha væslg bydg, d d ka mdvk l gl vgg bud md psd DKK: 1-åg al Bud v,847 gv bud af dd sd mas 213.,83 kafg mdsadsvau. E bud åb md 87,1. 4 S E K a l h a å p la a u - EU R g U SD al sgd 4 S ma på aalykkssus, så d gl udbd ghd m, a skal syks fa uvæd vau (,843) = v få bud v, ud 43 aalyk v -sykls fmad. V lhø gupp af usd. D bgud v blad ad md, a: høj glbal vl mdvk l, a duc cam l hld. ha ks-pd lbud lav høj af kas, sm ha væ vasklg a fd ad sd d udvkld E u z N g S v g U S A økm. D fas lakk md d (s gaf l høj) K ld : R u s E c W ha væ køb d sm følg af saf-hav fspøgsl g EUR gældsks. P. d kk på d fasll dagsd. såba vf kafg kk ak qua valuas høj psv kla l ak DKK vs glbal ak (6 måds ædg %) 6 1 2, 1, 4 7, fblv lav svag ds sæk akmakd 3 2, 2, D g hmmlghd, a v Jysk Bak lav gav på ak 1, - 2, på d k ba. V s ækk fag d måd sm vs - 1 -, ag øjblkk. Få v lbagfald ak vl svækks , - 1, Rsk pkøbsakv (Scaa/Vlkswag) , Hvs Vlkswag lykkds md a få vul bud på Scaa accp af akæ, så vl hadl ku syk. P. Vlkswags bud afslå g d hsk vvl m hvvd d kmm y. S E K D K K G l b a l a k K ld : R u s E c W 4

5 Asvasfaskvls (Dsclam & Dsclsu) Jysk Bak ud lsy af Faslsy. Aalys bas på fma, sm Jysk Bak fd påldlg, m Jysk Bak påag sg kk asva f maals gghd ll f dsps fag på baggud af aalyss fma ll vudg. Aalyss vudg g abfalg ka æds ud vasl. Aalys l pslg bug f Jysk Baks kud g må kk kps. D aalys vsgsaalys Isskflk Jysk Bak ha udabjd pcdu, d skal fbygg g udgå sskflk, g dmd sk bjkv udabjdls af aalys. Dss pcdu dabjd fgsgag, d mfa aalysakv Jysk Maks, d fgshd Jysk Bak. Læs m m Jysk Baks plk m sskflk: Hudv må aalyk Jysk Bak kk hav ps d pap, hv d udabjd aalys. D gæld dg kk blåg. Jysk Bak ka llg hav ps g/ll fgsmæssg fhld l d pap, d aalyss. Aalyk mdag kk balg fa ps md ss aalys. Da f aalyss føs fflggøls S fsd. All plys kus ss lukkkus fø aalyss fflggøls, md md ad afø. Fasll mdll Jysk Bak avd ll fl mdll d bas på adll økmsk md sam fasll md. Daagudlag udlukkd fflg lgæglg daa. Rsk Ivsg ka væ bhæf md sk, hvf vudg g v. abfalg d aalys ka væ fbud md sk. S slv aalys f vudg af v. sc. Abfalg D aalys vudd fmdg g hssk afkas afkas fø mksg g skamæssg fhld, da afkas f mksg g skamæssg fhld, vl væ dvdul afhægg af kud-, pbvags-, vlum-, makds-, valua- g pdukspcfkk vlkå.

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold: Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l. 97526864 20923307 Ml: ds.ld@slm.d

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

R I N G E N S L U T T E S

R I N G E N S L U T T E S hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1 V I S I O N E N Logbog d.25.10.2040 : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere