Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet"

Transkript

1 Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: december 2011 Side 1 af 6

2 1) Af boxplottet kan man aflæse, at medianen er 9 og at de 50 % midterste observationer falder mellem 6 og 12, dette er interquartilen, de to streger viser, at den laveste alder er 1 år og den højeste alder er 19 år. 2) p-p-plot står for probability-probability plot, grafen plotter den kumulative sandsynlighed for en given variabel mod kumulativ sandsynlighed for en bestemt fordeling. Således kan p-p plot vise, hvorvidt data er normalfordelt. Da locus of Control ligger sig tæt op af den diagonale linje, kan det konkluderes, at data er normalfordelt. 3) Først omregnes scoresne til z-scores, med gennemsnit på 0 og standardafvigelse på 1. Z=(35-50)/10 = -1,5 Z=(65-50)/10 =1,5 I Appendix A1 s.800 i Field (2009) aflæses det at sandsynligheden for at nogen får over 1,5 er 0, Derfor vil 100-0,06681*100*2 = 86, 638 % af populationen have en score mellem 35 og 65. 4) Standard error of the mean for de 16 skolebørn er = 2 5) log transformation kan anvendes, når der er en positiv skævhed i fordelingen, således at forudsætningen om normalfordelingen alligevel opfyldes og man således kan anvende de parametriske test. En transformation af data kan dog skabe problemer senere i processen især, hvis man skal sammenligne med andre data. Et alternativ til at transformere er at anvende bootstrapping, her 14. december 2011 Side 2 af 6

3 antages det, at den skæve fordeling, der observeres i stikprøven, faktisk afspejler en skæv fordeling i populationen. 6) Hvis IQ og uddannelsesniveau korrelerer med 0,5, kan man ved at tage denne værdi i anden udregne R 2, som kan fortælle, hvor meget varians, der kan forklares af modellen. R 2 = 0,25 betyder, at 25 % af variationen i IQ kan forklares af uddannelsesniveau. 7) Kendall s Tau er en ikke-parametrisk test af korrelations koefficienten, som kan anvendes, hvis forudsætningerne for Pearson s r ikke er opfyldt. Kendall s Tau foretrækkes fremfor Spearman s korrelations koefficient, da Kendall s Tau giver et bedre estimat af korrelationen i populationen. 8) Partial correlation er en korrelation mellem to variabler i hvilken effekten af andre variabler holdes konstant. Her kontrolleres der for en eventuel tredje variabels indflydelse på begge de to originale variabler. I Semi-partial correlation ser man stadig på de to variable, men ser kun på effekten af den tredje variabel på én af de oprindelige variable. 9) Man kan oftere finde en signifikant effekt i et repeated-measure design, fordi den usystematiske variation, dvs. den variation som ikke kontrolleres eksperimentalt vil være mindre og således er det nemmere at opdage enhver systematisk variation 10) Sums of squares df Mean square F Between groups = 2 300/2 = /30 = 5 Witin groups = /30 = 30 (error) Total = december 2011 Side 3 af 6

4 11) A) = se udregninger i tabellen ovenfor B) F er signifikant med p= 0,05, fordi 5 er over grænseværdien på 3,32 C) Eta-squared = = = 0,25 D) Med eta-squared, får vi en mål for effektstørrelse, det er egentlig det samme som r 2. Dette mål er dog en smule biased, fordi det kun baserer sig på sums of squares og ikke har nogen korrektion for, at der egentlig ønskes et estimat af effektstørrelsen i populationen og ikke blot i stikprøven. Derfor er ω 2 et bedre mål, fordi den inddrager både variansen forklaret af modellen og fejl variansen. Her ville ω 2 blive = 0,12. Effekten mindskes således, men bliver samtidig et bedre estimat for den egentlige effekt i populationen. E) Ved en post hoc test sammenligner man alle grupper mod hinanden, således ville man kunne se om ikke-rygere klarede sig bedre eller dårligere end henholdsvis storrygere, der lige havde røget eller storrygere der ikke havde røget de seneste 3 timer, man ville også kunne se om der var forskel mellem de to grupper af storrygere. En helmert contrast analyse sammenligner alle undtagen den sidste kategori med den gennemsnitlige effekt af alle efterfølgende kategorier. Tennis gruppen ville således blive sammenlignet med den gennemsnitlige effekt hos fodbold, håndbold og cykelløb grupperne sammenlagt. Fodboldgruppen ville blive sammenlignet med den gennemsnitlige effekt hos håndbold og cykelløb grupperne sammenlagt og håndboldgruppen ville blive sammenlignet med den gennemsnitlige effekt hos cykelløbgruppen. 12). a) De totale frihedsgrader er N-1= 30-1 = 29 b) total sum of squares skal opdeles i time-point og error(time-point). Time-point vil have 3-1 = 2 frihedsgrader og error (time) vil have 29-2=27 frihedsgrader. 13) a) For en person med en månedlig lån på kr. og en jobansvars rating på 15 er den forudsagte jobtilfredshed = ,5*30 + 3*15 = december 2011 Side 4 af 6

5 b) A= 0,5/0,1 = 5 B= 3/1,5 = 2 c) Indkomsten er det, der bidrager mest til regressionen, idet den standardiserede koefficient er den højeste. d) Toleransen er 1/VIF, værdier under 0,2 kan være problematiske og værdier under 0,1 indikerer et seriøst problem med multicollinarity. Multicollinarity er, at en predictor har en stærk lineær relation til de øvrige predictorer. I opgaven er toleransen 0,8 og er derfor ikke problematisk ift. forudsætningen. Toleransen for både salary og job responsibility er ens, fordi der kun er disse to predictorer og de har derfor samme indbyrdes relation. 14) I factor analyse tillader oblique rotationer, at faktorerne korrelerer med hinanden, herunder er der to former man kan vælge mellem i SPSS direct oblim, hvor en konstant delta bestemmer i hvilken grad faktorerne må korrelere, og promax, som kan anvendes til meget store datasæt. Oblique rotation foretrækkes ofte af psykologer, da det menes, at faktorer aldrig vil være helt uafhængige og en korrelation i mellem dem således vil afspejle virkeligheden bedre og give en højere økologisk validitet. 15) Romantic comedy Action thriller Total Males Observed: 80 Observed: Expected: 50 Expected: 50 Females Observed: 20 Observed: Expected: 50 Expected: a) Pearson s chi 2 = (80-50) 2 /50 + (20-50) 2 /50 + (20-50) 2 /50 +(80-50) 2 /50 = 72 b) Df = (2-1)*(2-1) = 1 c) Chi 2 tester forholdet mellem to frekvenser, her er den signifikant, da den er over den kritiske værdi for p= 0,01 på 6, december 2011 Side 5 af 6

6 d) Det kan konkluderes, at der er en signifikant forskel på hvilken filmgenre mænd og kvinder foretrækker. For at udregne effektstørrelse ville man skulle lave en odds ratio. 14. december 2011 Side 6 af 6

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser 1 Gymnasiekarakterers betydning

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND INDHOLD 1 Forord 2 Konklusioner 3 Metode 3.1 Baggrund 3.2 Spørgeskema og

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - En ASCOT undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere Analysenotat Tine Rostgaard, Morten Højmose Andersen, Sanne Lund Clement og Stine Rasmussen Institut for

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund Jacob Nielsen Arendt AKF Forlaget Marts 2003 1 2 Forord I efteråret 2001 blev årskarakterer og karakterer fra afgangseksamener

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til.

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) Denne e-bog introducerer dig til markedets stærkeste statistikværktøj. SAS kan alt inden for analytics og er samtidig let at lære. Derfor er det bare med at komme i gang

Læs mere