Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder"

Transkript

1 Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau

2 Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette er blot nogle af de mange forskellige opgaver der håndteres af fællesskabet i kommunen til glæde for både borgere og erhverv samt kommunens mange gæster. I nærværende beskrivelse kan borgere, politikere m.fl. få et overblik over hvilket serviceniveau driftog anlægsafdelingen leverer på området veje og grønne områder samt få et overblik over hvem der i øvrigt varetager hvilke opgaver. Med denne beskrivelse ønsker Teknisk Område i Ikast-Brande Kommune at give et overblik over hvem der gør hvad for hvem, når det handler om driften på det tekniske område. Opgaverne udføres i to hovedgrupper: Entreprenørafdelingen udfører den største del af opgaverne for Teknisk Område Teknisk Område udfører oftest via udbud en stor del af opgaverne selv Udover opgaverne for Teknisk Område udfører Entreprenørafdelingen også opgaver for andre kommunale afdelinger og forvaltninger. Bl.a. drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse m.m. I tilknytning til denne beskrivelse er der udarbejdet yderligere to beskrivelser, der henvender sig til andre niveauer: 2. Entreprenørafdelingens driftsarbejder Henvender sig specielt til de udførende medarbejdere i Entreprenørafdelingen. 3. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for drift af veje og grønne områder En uddybende beskrivelse som er den detaljerede driftsaftale mellem Drift- og anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen. God fornøjelse med læsningen! Henrik Engedahl Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 DK-7330 Brande Tlf.: Fax: Godkendt af Byrådet Godkendt af Økonomi- og Planudvalget Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Områdes driftsarbejder

3 Serviceklasser Alle veje og grønne områder, herunder også torve og pladser, er opdelt i tre serviceklasser; A, B og C. Drift, pleje og vedligehold er fastlagt ud fra områdetype og serviceklasse. På de følgende sider illustreres niveauet for de tre serviceklasser med billedeksempler på, hvad der kendetegner henholdsvis klasse A, B og C på veje på landet og i by samt i grønne områder i form af torve/pladser og parker. Se serviceklasserne for samtlige veje og grønne områder i Ikast-Brande Kommune på kommunens GIS-kort. GRØNNE OMRÅDER VEJE KLASSE A Arealerne har en høj prioritet og tilstræbes altid at være vedligeholdt/velplejet Forhave Stor trafikmængde Omfatter torve, centerområder, Omfatter færdselsarealer, som har afgørende byparker samt rekreative anlæg betydning for afviklingen af den gennemgående trafik og faciliteter. samt indfaldsveje. Omfatter veje i bymidter, det rutenummererede vejnet og større indfalds- og omfartsveje i Ikast, Brande og Nørre Snede. KLASSE B Arealerne har en høj prioritet og tilstræbes at være vedligeholdt/velplejet Baghave Mellemstor trafikmængde Omfatter parker og grønne Omfatter færdselsarealer, som har betydning for områder. afviklingen af den kollektive trafik eller væsentlig betydning for den lokale trafik mellem mindre bysamfund eller kvarterer i større byer. De højst prioriterede fordelingsveje til erhverv- og boligområder, samt de vigtigste p-pladser. KLASSE C Arealerne har en middelhøj prioritet og kan ikke altid forventes at være vedligeholdt/velplejet Natur Lille trafikmængde samt erhvervsområder Omfatter skov- og naturområder, Omfatter færdselsarealer, som har betydning for hegn og krat, samt ekstensive afviklingen af den lokale nærtrafik samt veje i parkarealer. erhvervsområder. Teknisk Områdes driftsarbejder 3

4 Teknisk Områdes driftsarbejder Vejafvandingsbidrag Broer, autoværn Vejafmærkning Gadefejning og brøndtømning Skovdrift, legepladser Signal og fartvisere Vejbelysning Elforbrug Drift af rutenummerrede veje Figuren viser fordelingen af opgaver inden for drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder for Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Drift af veje og grønne områder udføres på baggrund af en aftale mellem Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen; Driftsaftalen. Drift af veje og grønne områder præsenteres med serviceklasser, som er de rammer, der arbejdes med, inden for drift af veje og grønne områder. Asfalt og fortove Vejdrift, faste opgaver Vejdrift, årsopgaver DRIFT OG ANLÆGSAFDELINGEN De øvrige driftsarbejder er opgaver, som Drift- og Anlægsafdelingen håndterer uden for Driftsaftalen samt opgaver som Entreprenørafdelingen løser uden for Driftsaftalen. Vejdrift, faste opgaver Vejdrift, årsopgaver Levering af betonvarer til retablering Levering af betonvarer til retablering Grøn drift, faste opgaver Grøndrift, årsopgaver Vintertjeneste Indkøb af salt Vintertjeneste eksterne entreprenører ENTREPRENØRAFDELINGEN Grøn drift, faste opgaver Grøndrift, årsopgaver Vintertjeneste Indkøb af salt Vintertjeneste eksterne entreprenører Skadedyrsbekæmpelse Genbrugspladser Idrætsanlæg Skoler, institutioner og naturpleje Andre opgaver 4 Teknisk Områdes driftsarbejder

5 Drift- og Anlægsafdelingens opgaver uden for Driftsaftalen Asfalt og fortove Drift af rutenummererede veje Ikast-Brande Kommune har km Driften på rutenummererede veje med asfalterede veje. Asfalten vedligeholdes tilhørende rastepladser og grønne arealer består af renholdelse og reparation af således, at vejkapitalen ikke forringes væsentligt under hensyntagen til komfort asfaltbelægninger, græsslåning af rabatter, pleje af græs- og plantearealer samt og sikkerhed. På baggrund af data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy vedligeholdelse af afvanding, brolægning, udvælges årligt de vejstrækninger, der ud færdsels- og vejvisningstavler, bygninger fra trafiktal og vejklasse, giver det økonomisk mest fordelagtige resultat. og inventar på rastepladser. Årligt budget ca. 3,4 mio. kr. Større fortovsarbejder i forbindelse med almin de lig vejrenovering udføres normalt Entreprenør er Arkil. af Entreprenørafdelingen som en del af Driftsaftalen. Andre større fortovsarbejder Kontrakt er gældende for perioden udbydes i offentligt udbud til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Årligt budget er ca. 15 mio. kr. DRIFT- OG ANLÆGSAFDELINGENS OPGAVER Disse opgaver sendes i offentligt udbud hvert år. Entreprenør er Pankas, NCC, Munch og Lemminkäinen. Betonvarer indkøbes efter Ikast-Brande Kommunes indkøbsaftale med IBF. Aftalen er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Gadefejning og brøndtømning Inden for byområder fejes langs kantsten på veje, parkeringspladser, i rundkørsler samt på spærreflader. Uden for byområder fejes langs kantsten på broer og i rundkørsler samt på spærreflader. Der fejes 3 gange om året i centerområder (tidligt forår, sommer og efter løvfald) og 2 gange om året på øvrige strækninger (forår og efter løvfald). Vejafmærkning Der udføres vejafmærkning på nye asfaltlag og slidt vejafmærkning genmarkeres. Årligt budget ca. 0,7 mio. kr. Entreprenør er Lemminkäinen. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Rendestensbrønde samt nedløbs-, gennemløbs-, spule- og sandfangsbrønde tømmes 1 gang årligt. Årligt budget ca. 1,1 mio. kr. Entreprenør er Dansweep. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Teknisk Områdes driftsarbejder 5

6 DRIFT- OG ANLÆGSAFDELINGENS OPGAVER Signalanlæg og fartvisere Ikast-Brande Kommune har 13 stk. signalanlæg samt 11 stk. faste fartvisere. Herudover findes belyste færdselstavler og torontoanlæg ved fodgængerovergange. Drift og vedligeholdelse af fartvisere udføres efter en serviceaftale med ITS. Drift og vedligeholdelse af signalanlæg omfatter afhjælpning af fejl, udskiftning af standere, tilbehør og lyskilder, årlige eftersyn og en vagtordning. Broer Broer og større bygværker får udført generaleftersyn hvert 5-6 år for konstatering af bygværkets tilstand og evt. investeringsbehov. Ud fra resultatet af generaleftersynet fastlægges hvilke arbejder, der skal udføres for bevarelse af bygværkets kapitalværdi. Årligt rutineeftersyn udføres af Entreprenørafdelingen som en del af Driftsaftalen. Årligt budget ca. 0,8 mio. kr. Rådgiver er Atkins. Årligt budget ca. 0,9 mio. kr. Entreprenør er Ikast Værkerne Service. Større renoveringsprojekter og nyanlæg udbydes i offentlig udbud. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Vejbelysning Ikast-Brande Kommune har ca stk. gadelamper. Autoværn Ved konstaterede behov for reparation, udskiftning eller nyopsætning indhentes tilbud. Større projekter udbydes i offentlig udbud. Årligt budget ca. 0,2 mio. kr. Drift og vedligeholdelsen omfatter afhjælpning af fejl, udskiftning af standere og lyskilder (på private fællesveje kun udskiftning af lyskilder), årlige eftersyn og en vagtordning. Årligt budget ca. 3,0 mio. kr. samt 5,0 mio. kr. til indkøb af el efter indkøbsaftale. Vejafvandingsbidrag Ikast-Brande Kommune skal i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsselskaber mv. betale et årligt vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Entreprenør er Ikast Værkerne Service. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Budget ca. 2,4 mio. kr. i 2015 (varierer fra år til år afhængig af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget). 6 Teknisk Områdes driftsarbejder

7 Legepladser I Ikast-Brande Kommune findes 11 offentlige legepladser på torve og i parker. Ved udskiftning af legeredskaber og etablering af nye indhentes tilbud. Større projekter sendes i offentligt udbud. Årligt budget ca. 0,3 mio. kr. Vintertjeneste Vintertjeneste består af glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje, fortove og stier. Hertil kommer de arealer, hvor kommunen selv er grundejer. I Ikast-Brande Kommunes vinterregulativ er veje og stier klassificeret i 3 klasser med hvert sit servicemål for udførelsen. DRIFT- OG ANLÆGSAFDELINGENS OPGAVER Skovdrift Den ordinære drift af skove er begrænset til ren- og vedligeholdelse af inventar og beskæring langs stier. Disse arbejder udføres af Entreprenørafdelingen, som en del af Driftsaftalen. Større skovningsopgaver sendes i udbud eller laves på tilbud. Årligt budget er kr. 0,-, da driften skal kunne bære sig selv. Udførelsen af vintertjeneste på ca. 147 km klasse 1 veje, for snerydning på ca. 114 km klasse 2 og 3 veje og på ca. 13 km fortove i Ejstrupholm og Nørre Snede har været i EU-udbud. Årligt budget ca. 7,3 mio. kr. (heraf ca. 2,2 mio. kr. til entreprenører og ca. 1,5 mio. kr. til indkøb af salt). Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 1 veje, snerydning på klasse 2 og 3 veje samt fortove er gældende for perioden til med mulighed for op til 2 års forlængelse. Entreprenører på kørebaner er Bjarne Madsen Give Aps., Nørre Snede Container, Niels J. Philipsen Transport A/S og Mosegaarden ApS. Entreprenøren på fortove er Søren K ApS. Salt og saltlage indkøbes efter Ikast- Brande Kommunes indkøbsaftaler med Chemisafe og Akzo Nobel. Glatføremålestationer serviceres af Vejdirektoratet. Teknisk Områdes driftsarbejder 7

8 KLASSE A GRØNNE OMRÅDER TORVE OG PLADSER Hække og pur Klippes 3 gange/år Opsamling af affald på hele arealet 2 gange/år Ekstra udstyr Juletræ m. belysning Blomsterkummer Udplantning af blomster i maj Udplantning af lyng i september Lugning 1 gang/uge Gadebelysning Træer Beskæres 1 gang/år Skaterramper 1 sæt står permanent i Ikast, 1 sæt flyttes 4 gange/år mellem Brande og Nørre Snede Sejl Sættes op i forår og nedtages i efterår Flagstang Flag hejses på kommunalebygninger på flagdage Skraldespande Tømning 3 gange/uge* Og 2 gange/uge** Buske/busketter Beskæres 1 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Skilte Skilte rengøres 1 gang/år Græs Slås 1 gang/uge Omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 4 gange/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. behandles 1 gang/år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skilte rengøres 1 gang/år Springvand I funktion april-oktober Vandrende Rengøres 4 gange/år Bede med lyng/ stauder/rhododendron Lugning 8 gange/år Beskæres 1 gang/år Belægningssten Ukrudtsbrændes hver 14. dag* Fejes 3 gange/år Kanter af græs skæres 1 gang/år Belægninger repareres ved opspring over 3 cm Hække og pur Klippes 3 gange/år Opsamling af affald 2 gange/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 8 Teknisk Områdes driftsarbejder

9 GRØNNE OMRÅDER PARKER KLASSE A Bede med lyng/stauder/rhododendron Luges 8 gange/år Beskæres 1 gang/år Træer Beskæres 1 gang/år Legeplads Tilsyn hver 14. dag Udjævning af faldunderlag 1 gang/måned Skraldespande Tømning 3 gange/uge* Og 2 gange/uge** Grusstier Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag Reraration af huller dybere end 5 cm Buske/busketter Beskæres 1 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. males 1 gang/år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skilte rengøres 1 gang/år Søer/vandløb i parker Kanter slås 2 gange/år Afvandingsanlæg tømmes min. 1 gang/år Græs Slås 1 gang/uge Omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 2 gange/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 9

10 KLASSE A VEJE I BYER Vejafmærkning Genmarkeres efter behov Signalanlæg Fejning Fejes langs kantsten 1 gang i foråret og 1 gang i efteråret efter løvfald. I bymidter fejes også om sommeren. Brønde Tømmes 1 gang/år Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse Gadebelysning I by- og erhvervsområder Træer og beplantning Beskæres 1 gang/år til fritrumsprofil Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Skraldespande Tømmes 3 gange/uge* Henholdsvis 2 gange/uge** Belægningssten Reparation ved opspring der er over 3 cm Cykelstier Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider. Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/15. år eller efter behov. Heller i byer Græs slås hver 14. dag Belægning ukrudtsbrændes hver 14. dag Fortove Reparation ved opspring der er over 3 cm. I bymæssige områder er der oftest fortove i begge sider. Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 10 Teknisk Områdes driftsarbejder

11 VEJE PÅ LANDET Træer/beplantning Beskæres 1 gang/år til fritrumsprofil Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Rundkørsler Græs slås hver 14. dag Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Heller Græs slås hver 14. dag Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Sideanlæg Skraldespande tømmes 3 gange/uge* og 2 gange/uge** Græs slås 1 gang/uge og omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 4 gange/år Rabatter Slås langs kørebane i juni. Slås i fuld bredde om efteråret. Afhøvles 1 gang/5. år eller efter behov. Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe. KLASSE A Cykelstier Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Reparation af huller dybere end 5 cm i grusstier. Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider. Vejafmærkning Genmarkeres efter behov Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/år Udskiftes ved beskadigelse eller manglende reparation Grøfter Oprenses 1 gang/5. år eller efter behov. Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afsk alninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/15. år eller efter behov. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 11

12 KLASSE B GRØNNE OMRÅDER TORVE OG PLADSER Blomsterkummer Udplantning af blomster i maj Udplantning af lyng i september Lugning 1 gang/uge* Bede med lyng/stauder/rhododendron Lugning 8 gange/år Beskæres 1 gang/år Hække og pur Klippes 2 gange/år Opsamling af affald 2 gange/år Gadebelysning Skilte Rengøres 1 gang/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. behandles 1 gang/år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skraldespande Tømning 1 gang/uge Træer Beskæres 1 gang/år Belægningssten Ukrudtsbrændes hver 14. dag Fejes 3 gange/år Belægninger repareres ved opspring over 3 cm Buske/busketter Beskæres 1 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 12 Teknisk Områdes driftsarbejder

13 GRØNNE OMRÅDER PARKER Faste belægninger Ukrudtsbrændes hver 14. dag Fejes 2 gange/år Grusstier Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag Reparation af huller dybere end 5 cm Eventuelle brønde tømmes 1 gange/år Bede med lyng/stauder/rhododendron Luges 8 gange/år Beskæres 1 gang/år KLASSE B Skilte Skilte rengøres 1 gang/år Træer Beskæres 1 gang/år Hække og pur Klippes 2 gange/år Opsamling af affald 2 gange/år Skraldespande Tømning 1 gang/uge Nedfaldne blade Fjernes 2 gange/år Græs Slås hver 14. dag Omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 2 gange/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. males 1 gang/2 år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skilte rengøres 1 gang/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 13

14 KLASSE B VEJE I BYER Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/år Signalanlæg Cykelstier Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Reparation af huller dybere end 5 cm i grusstier. Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider. Hække og pur Klippes 2 gang/år Ildløn klippes 6 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Gadebelysning I by- og erhvervsområder Belægningssten Repareres efter behov Træer og beplantning Beskæring 1 gang/år Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Kantfræsning 6 gange/år Brønde Tømmes 1 gang/år Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse Fejning Fejes 1 gang forår og efterår langs kantsten Fortove Der foretages reparation ved opspring der er over 3 cm. I bymæssige områder overvejende fortove i begge sider ved nyanlæg og renovering vurderes, om der skal være fortove eller kun fortov i en side. Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse. Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/25. år eller efter behov. Vejmarkering Genmarkeres efter behov Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 14 Teknisk Områdes driftsarbejder

15 VEJE PÅ LANDET Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/år, Udskiftes ved beskadigelse eller manglende reparation Træer og beplantning Beskæres 1 gang/år til fritrumsprofil Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Rundkørsler Græs slås 1 gange/måned Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Pur klippes 2 gange/år Heller Græs slås hver 14. dag Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Sideanlæg Skraldespande tømmes 1 gang/uge Græs slås hver 14. dag og omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 2 gange/år Rabatter Oversigtsarealer og ved skilte slås i juni. Rabatter slås i fuld bredde om efteråret. Afhøvles 1 gang/10. år eller efter behov. Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe. KLASSE B Grøfter Oprenses 1 gang/10. år eller efter behov Vejmarkering Genmarkeres efter behov Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/25. år eller efter behov Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 15

16 KLASSE C GRØNNE OMRÅDER Nedfaldne blade Fjernes ikke Skov Beskæring af fritrumsprofil ved veje og stier 1 gang/år Krat Beskæring af fritrumsprofil 1 gang/år ved veje og stier Bjørneklo og andre invasive arter Bekæmpes løbende Trampesti Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 16 Teknisk Områdes driftsarbejder

17 GRØNNE OMRÅDER KLASSE C Skraldespande Tømmes 1 gang/uge Naturgræs Slås 1-2 gange/år Det afslåede materiale fjernes eventuelt Grussti Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag Reparation dybere end 5 cm Græs Langs stier slås i 1 skår 1 gang/måned Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 17

18 KLASSE C VEJE I BYER Belægningssten Reparation efter behov. Alternativt bliver belægningen asfalteret. Fortove Reparation ved opspring der er over 3 cm. I bymæssige områder overvejende fortove i begge sider ved nyanlæg og renovering vurderes behovet for fortove. Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse. Træer og beplantning Beskæres 1 gang/år til fritrumsprofil Gadebelysning I by- og erhvervsområder Fejning Fejes 1 gang/år langs kantsten Brønde Tømmes 1 gang/år Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres, når slidlaget er nedbrudt. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 18 Teknisk Områdes driftsarbejder

19 VEJE PÅ LANDET Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/2 år, Udskiftes ved beskadigelse eller manglende reparation Heller Græs slås hver 14. dag Belægning ukrudtsbrændes hver 14. dag Grusveje Reparation af slaghuller der er dybere end 7 cm Høvles efter behov, ca. 8 gange/år Træer og beplantning Beskæres 1 gang/år til fritrumsprofil Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse KLASSE C Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres, når slidlaget er nedbrudt. Grøfter Oprenses 1 gang/10. år eller efter behov Rabatter Slås i fuld bredde om efteråret. Afhøvles 1 gang/10. år eller efter behov. Oversigtsarealer og ved skilte slås i juni. Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 19

20 20 Teknisk Områdes driftsarbejder

21 Ressourcer Hovedparten af arealer (veje og grønne områder) i Ikast-Brande Kommune er i klasse B, og svarer til det budget, der eksisterer i dag. Selvom en vej eller et grønt område placeres i klasse C, er det stadig nødvendigt at afsætte ressourcer til drift og vedligeholdelse. Omprioriteres et enkelt område til en højere klasse, skal der samtidig flyttes områder til en lavere klasse således, at omprioriteringen foretages inden for økonomiens rammer. Nuværende Driftsaftale med ensartet serviceniveau over alt Ny Driftsaftale med differentierede serviceniveauer Illustration af 2 forskellige inddelinger i serviceklasser ved samme budget. Serviceklasse B Serviceklasse A Serviceklasse B Serviceklasse C Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen har i fællesskab med input og kommentarer fra borgere inddelt kommunens veje og grønne områder i de tre serviceklasser. På denne måde er ressourcerne brugt, hvor der er mest efterspørgsel og størst behov. Ved ændringer i det overordnede budget er det muligt fremover at ændre på udførelseskravene i de tre serviceniveauer således, at omkostninger til drift og vedligehold rammer budgettet både når det gælder op- og nedjusteringer. Alternativt kan det vælges at øge omfanget af veje og grønne områder i enten klasse A eller klasse C afhængigt af, om det er tale om besparelser eller forøgelser i budgettet. Endvidere bemærkes det, at hvis det ønskes at gennemføre udviklingsopgaver i klasse A, kan finansieringen findes ved at flytte klasse B områder til klasse C. Omklassificering Fra klasse B til klasse A Fra klasse B til klasse C Konsekvens Lokaliteten går fra i klasse B at være prioriteret højt mht. vedligehold og drift, til i klasse A fortsat at være prioriteret højt og tilstræbt altid at være vedligeholdt/velplejet. Kommunens drift af lokaliteten øges, og derfor er omkostningerne højere. Lokaliteten går fra i klasse B at være prioriteret højt mht. vedligehold og drift, til i klasse C at være prioriteret middelhøjt og derfor ikke altid kan forventes at være vedligeholdt/velplejet. Drift og vedligeholdelse foretages med faste hyppigheder, men der anvendes ikke ekstra ressourcer for at sikre et niveau over standard. Kommunens drift af lokaliteten reduceres, og derfor er omkostningerne lavere. Teknisk Områdes driftsarbejder 21

22 ENTREPRENØRAFDELINGENS OPGAVER Entreprenørafdelingens opgaver uden for Driftsaftalen Vintertjeneste 2016 bygningsinspektion af alle kommunale ejendomme for identifikation af Udførelsen af vintertjeneste på klasse 1 veje, for snerydning på klasse 2 og 3 veje og på fortove i Ejstrupholm og Nørre sikring mod indtrængning af rotter. Ved fejl og mangler i bygningernes passive Snede er udliciteret til eksterne vognmænd. og opsætning af de af Ejendomsgruppen bygningsinspektion vurderes behovet for indkøbte Wiseboxe til aktiv sikring. Den resterende del af vintertjenesten Efterfølgende serviceres Wiseboxene. på veje, stier og fortove udføres af Entreprenørafdelingen, ligesom Budget til bygningsinspektion ca. 0,25 Entreprenørafdelingen udfører de kommunale grundejerforpligtelser ved kom- mio. kr. munens ejendomme. Årligt budget til servicering af Wisebox ca. 0,15 mio. kr. Entreprenørafdelingen har desuden ansvaret for den praktiske gennemførelse af vintertjenesten ved varetagelse af vintervagt-funktionen med overvågning af veje- Genbrugspladser og vejrlig, udkald og styring af indsatsen. Bygge- og Miljøafdelingen er myndighed Drift og vedligeholdelse af alt vintermateriel udføres af Entreprenørafdelingen, der mander og har driften af Ikast-Brande for affald. Entreprenørafdelingen be- også står for den praktiske del ved indkøb Kommunes 4 genbrugspladser beliggende af salt. i Ikast, Bording, Brande og Nørre Snede. Opsynsfolkene skal give god og ensartet service over for borgerne og sikre en effektiv, stabil og sikker økonomisk drift af Skadedyrsbekæmpelse genbrugspladserne. Ejendomsgruppen er myndighed for rottebekæmpelsen. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen sørger for tømning varetager den lovmæssige bekæmpelse af skraldespande ved 122 miljøøer og for af rotter i kommunen i og ved private reparation af mindre skader på miljøøer. ejendomme i henhold til kommunens Efter bestilling fra Miljøafdelingen foretages opsætning af nye Rottehandlingsplan. miljøøer. I kloakker og stikledninger udfører Entreprenørafdelingen rottebekæmpelse med 27 elektroniske fælder, der flyttes rundt efter konstateret behov. Indsatsen er takstfinansieret. Årligt budget ca. 1,2 mio. kr. Entreprenørafdelingen varetager den praktiske del omkring udsætning af affaldsbeholdere ved borgere i forbindelse med dagrenovation samt tilhørende hjemtagning af beholdere, påsætning af labels/tag, informationsmateriale og øvrige ad hoc opgaver. Entreprenørafdelingen udfører i 2015 og Årligt budget ca. 8,0 mio. kr. 22 Teknisk Områdes driftsarbejder

23 Idrætsanlæg Kultur og Fritid har ansvaret og budgettet for drift og vedligeholdelse af de kommunale idrætsanlæg. Entreprenørafdelingen varetager den praktiske udførelse i form af græspleje på baneanlæg i Ikast, Tulstrup, Bording, Engesvang, Isenvad, Sydbyens boldbaner, Brande, Blåhøj, Uhre, Drantum, Nørre Snede, Ejstrupholm, Klovborg, Gludsted og Hampen samt boldbaner på alle skoler. Hertil kommer kunstgræsbanen i Ikast. Plejen er tilpasset brugen af de enkelte baner og består af klipning af græs, gødskning, vanding, vertikalskæring, eftersåning og jævning. Den omkringliggende beplantning plejes ved beskæring og er tilpasset til serviceniveauerne i Driftsaftalen. Årligt budget ca. 3,2 mio.kr. Skoler institutioner og naturpleje Entreprenørafdelingen har aftaler med flere institutioner, skoler og ældrecentre om pleje og vedligeholdelse af deres grønne områder. Niveauet er tilpasset den enkelte institutions behov. Naturpleje og invasive arter Bygge- og Miljøafdelingen er myndighed for naturpleje. Drift- og Anlægsafdelingen er ansvarlig for udførelsen af opgaven. Entreprenørafdelingen udfører pleje af fortidsminder i den kommunale fortidsmindeplejeordning, pleje af indhegninger ved græsningsarealer, vedligeholdelse af tilhørende publikumsfaciliteter samt bekæmpelse af invasive arter som kæmpebjørneklo. Årligt budget ca. 0,2 mio. kr. Andre opgaver Entreprenørafdelingen udfører flere mindre opgaver for andre afdelinger i kommunen, herunder hjælp til flygtninge, praktiske opgaver i f.m. valg, gennemførelse af trafiktællinger, tilsyn med grave- og rådighedstilladelser, opsætning af kampagneskilte (f.eks. skolestart- og fartkampagner), flytning af skater- og mobilboldbane samt beskæftigelse af nyttejobbere og andre med særlige behov. Årligt budget ca. 7,2 mio.kr. ENTREPRENØRAFDELINGENS OPGAVER Entreprenørafdelingen bygger legepladser og redskaber til institutioner efter tilbudsafgivelse. Årligt budget ca. 2,0 mio.kr. Teknisk Områdes driftsarbejder 23

24 Teknisk Område Centerparken 1 DK-7330 Brande Tlf.: Fax:

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2017 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Entreprenørafdelingens driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Entreprenørafdelingens driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Entreprenørafdelingens driftsarbejder 2016 Udførende niveau Forord Denne tredelte beskrivelse af driftsarbejder inden for områderne veje og

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker.

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Formål: Formålet er at komme med et oplæg til hvordan den kan etableres en Vejfond i Grundejerforeningen Amstrup Bakker samt påvise,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere

Afdeling Servicekoncept

Afdeling Servicekoncept Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Drift - Areal og udstyr

Drift - Areal og udstyr Areal og udstyr: Omfatter drift og vedligeholdelse af arealer og udstyr inden for vejskel - bortset fra asfaltbelægninger, bygværker, vintertjeneste og (trafik)systemer som signalreguleringer, ITS mv.

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ 17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik 2014-15 8 kommuner melder ikke: 3 er små øer (hvide) 3 melder ikke (hvide) 2 vil måske (gule) I forhold til sidste sæson: 2 flere melder Der meldes pænt SIDE

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området Byrådet Dato: 19.december 2012 Sagsbeh.: Sagsnr.: KPMG, Økonomiafdelingen

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Veje, stier og pladser skal

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere