NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014"

Transkript

1 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november Der er forsøgt at danne et overblik ved at inddele forslag og ideer tematisk. NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Sagsnr.: 14/ Dette papir indeholder output fra to af workshoppens sektioner nemlig: 1. Postkort til kommunen med forslag og ideer 2. Bud på charter (B1) 3. Forslag til medborgerskab (B2) A. Temaer fra postkort til kommunen Deltagerne på konferencen skrev på postkort til kommunen deres ideer til, hvordan handlekraft, medborgerskab og/eller frivillighed kan øges i Fredensborg Kommune. Nedenstående er en afskrift af ordlyden på postkortene. Barrierer 1. Barrieren fra frivillig til rådhuset kan være meget lang. 2. Giv plads til nye former for fællesskab. Mere civilsamfund mindre kommune. 3. hvad kan jeg bidrage med. Hvordan giver vi plads til, at alles ressourcer kan bringes i spil? Og hvordan ser vi hinandens ressourcer? 4. Mindre kontrolsystemer. Mere frihed til at handle. = Mere nysgerrighed. 5. Styrke fællesskabet, så flertallet bliver set og hørt. Kommunen mangler handlekraft. 6. Skab velvilje på alle niveauer og områder i kommunen. 7. Et stykke vej mellem de gode intentioner og handlingen. Det er også et spørgsmål om kontrol hvem fører kontrollen? Alle vil have den. 8. Det må gøres lettere at sætte ting i gang uden at være en forening med vedtægter osv. Kunne man tænke sig en light -foreningsmodel? Der må selvfølgelig være styring af økonomiske modeller. 9. Kommunen og dens embedsmænd - opgave at hjælpe og understøtte de frivillige og deres organisationer. Ikke at styre dem, forvalte og administrere dem. Man skal finde muligheder. Kommunens nulfejlskultur hæmmer medarbejderne, og den må ændres. Styrker 10. Engagementer bærer frivilligheden sammenhængskraft Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 11. At skabe mere og bedre velfærd i samspil med borgerne forudsætter: Ændret syn på identiteter, organisering og kompetencer. 12. Fællesskab. 13. Vi kan mere, når vi står sammen. Vi skal skabe rum og rammer for, at de uorganiserede også kan bidrage frivilligt til det aktive medborgerskab. 14. Konstant være afsøgende og opsøgende for at udvikle samarbejdsområder mellem det frivillige og det offentlige. F.eks. flygtningemodtagelse. 15. Arbejde på at bygge bro på tværs af alder og generationer for at genvinde respekt og ansvar for lokalsamfundet. Arbejde på at have et borgerhus i hvert lokalsamfund, som kan benyttes af alle til et væld af muligheder. Konkrete forslag til udvikling af medborgerskab og frivillighed 16. Støtte en udvikling, hvor det bliver nemmere at være frivillig i og omkring sit lokalområde (Nivå). Evt. indføre fora-møder med samtaler (evt. samtalesalon) hvor borgere i Nivå bliver opmuntret til aktiv deltagelse. 17. Få folk fra alle etniske lande til at lave specialiteter fra deres land, som man kan gå rundt og smage. Her skal Nivå Nu samt de tre bestyrelser ind over + frivillige beboere. 18. Det er vigtigt, at der i frivillig charter kompetence-teamet deltager en forkæmper for de frivillige, som har lang erfaring med dette arbejde. Det kunne være Michael Wulf. Det skal være et udvalg på måske i alt 9 personer, så der kommer rigtig mange vinkler på charteret. 19. Der er brug for flere muligheder til uorganiserede frivillige, der ikke har lyst til at stifte en forening, så de f.eks. kan låne lokaler alligevel. 20. Kunstnerværksteder. Evt. et sted hvor kommunens kunstnere kan leje sig ind billigt. Jeg ved, at sådan et sted findes i fx Hillerød Kommune. 21. Borgerlysten vækkes gennem uforpligtende samtaler. Samtalecaféer blandt boligområderne forkorter vejen fra ide til handling. 22. Anerkendelse af dilemmaer/problemstillinger. Samlet arrangement i samarbejdet om løsningsmodeller. 23. Indgyde mod til at tage det første skridt. Kan kommunen tilbyde en opstartspakke (trykkeri, økonomi, lokale). Ønsker 24. Politisk ambition om at højne det grønne medansvar blandt borgerne, og løfte kommunen også indenfor den officielle del, altså på frivilligt borgerplan. 25. Dannelse! Lære børn og unge om ordentlig opførsel og pænere sprog! For lidt viden om hvad der konkret foregår i kommunen, når en ung begår kriminalitet. Side 2 af 5

3 26. Tale med personaleforeningen i Fredensborg Kommune mht. at Hjerteforeningen kan komme og fortælle om, hvordan man gør ved hjertestop. 27. Lav en speciel indsats for de arbejdsløse og de langtidsledige, så man kan komme på arbejdsmarkedet og komme på den rigtige hylde. 28. Kommunen skal gøre det tydeligt, hvordan man bliver underviser for de nye flygtninge. 29. Lave et møde med frivillige foreninger og spørg hvad de kan gøre for at holde rent rundt omkring i Fredensborg Kommune. Samle affald eller rive blade. 30. Kontakte kommunen. Søge puljer og fonde til forskellig brug. Frivilligsekretariat/koordinator 31. Der skal oprettes et Frivillighedssekretariat. 32. En frivillig koordinator på hver center. Det vil være godt at de forskellige centre kunne snakke sammen, formidle ideer osv. Hvis man gerne vil være frivillig vil det også være godt, at man henviser til koordinatoren, der er på stedet. 33. En kontakt/koordinator for frivillige på hvert center det fungerer på Mergeltoften til at rekruttere frivillige, tage sig af at koble frivillige og den der har brug for en frivillig, tage sig af at skabe rammer på centeret osv. 34. Frivillighed er ikke kun for frivillige, men skal understøttes af en let gennemskuelig og tilgængelig strategi. Evt. under en koordinator. 35. Etablere frivillighedssekretariat. a. Gennemsigtighed b. Lettere adgang c. Engagerede medarbejdere d. Uddannelse e. Fælles indgangsvinkel for alle frivillige f. Arbejde for vi i stedet for dem Tryghed/kriminalitet 36. Tryghed: Beboermøde. Oprettelse af frivillige forældrenetværk. Netværket løser konkrete konflikter mellem borgere i området. 37. Tryghed skabt indefra ikke med politi. 38. Nivå VIBO. Mere fokus på utilpassede unge og kriminalitet. Integration 39. Integration: Fokus på forskellighed, respekt for forskellige religioner. Komme ud der, hvor borgerne er, nysgerrighed vende forskellighederne til en nysgerrighed i stedet for det modsatte. 40. Begrebsændring i forhold til etniske borgere. I stedet for integration bruge inklusion eller medborgerskab. 41. Integrationsindsatsen skal samles under en gruppe på rådhuset. Side 3 af 5

4 B1. Temaer uddrag fra workshop A Frivilligcharter På workshop A kom deltagerne med forslag til, hvad det kommende lokale frivilligcharter kunne indeholde. Ideerne blev nedskrevet på et A3 papir, der opfordrede til at angive Mål og indhold for charteret. Mål Fjerne barrierer. Lettere at finde mødesteder. Skabe rammer for borgernes fællesskab. God kommunikation. Benytte de frivillige ressourcer i gensidig respekt. Ligeværdigt og transparent samarbejde der understøtter det nationale charter. Lettere at være frivillig. Én indgang til kommunen. Understøtte og skabe rammer for menneskers trivsel. Indhold Grænsen mellem frivillig og ansat. Klare retningslinjer for samarbejdet. Underchartere. Anerkendelse. Forsikringsmæssig afklaring. Samfundsmæssige værdier. Gensidigt engagement personale og politikere besøger de frivillige. Understøttelse nedefra. B2. Temaer uddrag fra workshop B medborgerskab På workshop B, besvarede deltagerne med ideer, udfordringer og erfaringer fra hverdagen spørgsmål omkring medborgerskab. Neden for ses deltagernes forslag til, hvordan medborgerskab kan fremmes i Fredensborg Kommune. 1. Mødesteder Adgang til lokaler (også for de ikke-organiserede), mødesteder, fællesspisning, samtalesaloner, samtaleværtshuse, adgang til skoler og plejehjem (kommunens faciliteter), flere medborgerskabscentre. Fælles arrangementer. 2. Borgerinddragelse og medejerskab Indflydelse. Inddragelse af borgere også i beslutninger, projekter, udarbejdelse af politikker. Lægge ejerskab ud til borgerne. Kommunen skal understøtte og kende borgerinitiativer. Mere dialog. Åben kommune der kommunikerer og informerer. Mere information. Borgere har en pligt til at skabe. Ansvar for nogle kommunale opgaver lægges ud til borgerne. 3. Eksperimenter At turde fejle og eksperimentere. Kommunen skal turde give slip. Afgiv ansvar. Ja-hat. Risikovillighed. Tillid. Være åben for forandringer. Forskellige tænketanke med forskellige temaer. 4. Kendskab og støtte til det lokale Støtte det lokale erhvervsliv. Handle i lokale forretninger. Hjælpe de lokale. Side 4 af 5

5 Kommunen ud på besøg i foreninger og hos borgere. Øget gensidig kenskab mellem kommune og borgere. Kommunen skal være opsøgende og nysgerrig. Støtte iværksættere. 5. De gode historier Fokus væk fra de dårlige historier. Frem med de gode historier om bydelene. Hvad med lokalhistorien. 6. Tryghed Tænketank omkring tryghed med borgere, politikere, kommunens ansatte, politi. Oplevelse af vores sted. Affald skaber utryghed kommunens ansvar. Vedligeholdelse. Kendskab til naboen. Synligt politi. Tage bekymringer seriøst. Borgere kan samarbejde med andre aktører for at løse utryghed. Anerkendelse af problemerne. Behov for systematiske møder. Forskønnelse af udsatte områder. Pæn og rent. Side 5 af 5

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Ung i Egedal Vi involverer unge

Ung i Egedal Vi involverer unge Ung i Egedal Vi involverer unge Ung i Egedal Egedal Kommune sætter i 2014-2017 fokus på unge i Egedal. Som en del deraf ønsker politikerne at høre unges bud på, hvad det gode ungdomsliv i Egedal er. I

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Hvordan får vi fat på flere e? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 banker på og vi vil forhåbentlig opleve en masse spændende aktiviteter i løbet af året. I EU ønsker

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere