Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi"

Transkript

1

2 Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

3 This page intentionally left blank

4 Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006

5 Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi 1. udgave, 1. oplag 2006 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm's Forlagbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2006 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord DEL A. Kommunalreformen 2007 A.1 Det politiske grundlag A.1.1 Udviklingen i den kommunale inddeling over de sidste 50 år A.1.2 Politiske aftaler og lovgivning i forbindelse med reformen A.2 Inddelingsændringerne A.2.1 Inddelingen i regioner A.2.2 Inddelingen i kommuner A.3 Opgaveændringer A.4 Omfordeling af ressourcer i forbindelse med opgaveflytninger A.4.1 Kompensationsbeløb (DUT-kompensation) A.4.2 Fordeling af personale mellem myndigheder A.4.3 Deling af aktiver og passiver A.5 Ændringer i fordelingen af skatteindtægter DEL B. Kommunernes økonomi B.1 Kommunernes opgaver og finansieringssammensætning B.1.1 Kommunernes samlede økonomi B.1.2 Udgiftssammensætningen B.1.3 Indtægtssammensætningen B.1.4 Personalefordeling B.2 Indkomstskatter B.2.1 Opgørelsen af det kommunale udskrivningsgrundlag B.2.2 Budgettering af udskrivningsgrundlag (»selvbudgettering«eller»statsgaranti«) B.2.3 Fastsættelsen af udskrivningsprocenten B.2.4 Skattedeling og»5. september-regel« B.2.5 Afregningen af indkomstskatten

7 Indholdsfortegnelse B.2.6 Selskabsskatter B.2.7 Kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft B.3 Ejendomsskatter B.3.1 Oversigt over de kommunale ejendomsskatter B.3.2 Opgørelse af skattegrundlaget (ejendomsvurderingerne) B.3.3 Stigningsbegrænsning (fastsættelse af»afgiftspligtig grundværdi«) B.3.4 Fastsættelse af»almindelig«kommunal grundskyldpromille B.3.5 Særlig begrænsning af grundskyld for land- og skovbrugsejendomme mv B.3.6 Fritagelser for grundskyld B.3.7 Dækningsafgift af offentlige ejendomme B.3.8 Dækningsafgift af forretningsejendomme B.3.9 Budgettering og afregning af ejendomsskatter B.3.10 Lån til betaling af ejendomsskatter B.4 Generelle tilskud og kommunal udligning B.4.1 Oversigt over tilskuds- og udligningsordningerne B.4.2 Det generelle statstilskud (bloktilskuddet) B.4.3 Udligningsgrundlaget opgørelse af udgiftsbehov B.4.4 Udligningsgrundlaget opgørelse af beskatningsgrundlag 63 B.4.5 Det samlede udligningsgrundlag nettoopgørelsen B.4.6 Landsudligningen den generelle ordning B.4.7 Ekstra udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner B.4.8 Hovedstadsudligning B.4.9 Overudligning B.4.10 Selvbudgettering eller statsgaranti på udligningssiden B.4.11 Afregning af tilskuds- og udligningsbeløb B.4.12 Særlige tilskudsordninger B.4.13 Udligning af selskabsskat B.5 Kommunernes låneadgang B.5.1 Reguleringen af kommunernes låneadgang B.5.2 Opgørelse af de dispositioner, der omfattes af lånereglerne 80 B.5.3 Opgørelse af kommunens automatiske låneadgang B.5.4 Deponeringsmuligheden B.5.5 Lån mv. efter dispensation B.5.6 Lånevilkår B.5.7 Kassekreditreglen/»sætte under administration« B.5.8 Sale and lease back-aftaler

8 Indholdsfortegnelse B.6 Overgangsordninger for kommunernes økonomi B.6.1 Overgrænser for skatteudskrivningen i B.6.2 Særlige regler for dækningsafgift af forretningsejendomme i B.6.3 Skatteudskrivningen B.6.4 Ekstra særtilskud i B.6.5 Overgangstilskud i forbindelse med finansieringsreformen 91 B.6.6 Overgangsordning for refusion på det sociale område B.6.7 Særlige lånemuligheder B.6.8 Deponering af likviditet B.6.9 Særlige vilkår for enkelte kommunesammenlægninger B.6.10 Andre forhold DEL C. Regionernes økonomi C.1 Regionernes opgaver og finansieringssammensætning C.1.1 Regionernes opgaver C.1.2 Regionernes udgiftssammensætning og personaleforbrug.. 98 C.1.3 Regionernes finansiering C.2 Finansiering af sundhedsområdet C.2.1 Bloktilskuddet på sundhedsområdet C.2.2 Det statslige aktivitetsbestemte tilskud på sundhedsområdet C.2.3 Det kommunale aktivitetsafhængige bidrag C.2.4 Kommunale grundbidrag på sundhedsområdet C.2.5 Andre finansieringskilder C.3 Finansiering af udviklingsområdet C.3.1 Bloktilskud på udviklingsområdet C.3.2 Kommunale grundbidrag på udviklingsområdet C.3.3 Finansiering af Bornholms udviklingsopgaver C.4 Finansiering af social- og specialundervisningsområdet C.4.1 Princippet om fuld takstfinansiering C.4.2 Objektiv finansiering af lands- og landsdelsdækkende tilbud C.4.3 Kommunal takstbetaling efter forbrug C.4.4 Afregning af kommunal takstbetaling C.5 Samspillet mellem regionerne og kommunerne C.5.1 Nedsættelse af kontaktudvalg C.5.2 Proceduren for fastsættelse af kommunale grundbidrag C.5.3 Rammeaftaler på social- og specialundervisningsområderne

9 Indholdsfortegnelse C.5.4 Kommunernes overtagelse af sociale institutioner C.5.5 Samarbejde på sundhedsområdet mellem region og kommuner C.5.6 Samarbejde på udviklingsområdet C.5.7 Oplysning til kommunerne om regionens økonomi C.6 Regioners lånoptagelse C.6.1 Fastsættelse af låneregler C.6.2 Kassekreditregel/»sætte under administration« C.7 Overgangsordninger for regionernes økonomi C.7.1 Behovet for overgangsordninger C.7.2 Overgangsordning for sundhedsbloktilskuddet C.7.3 Lovfæstelse af grundbidrag for C.7.4 Likviditet C.7.5 Særlige lånemuligheder C.7.6 Andre forhold DEL D. Kommuners og regioners økonomiforvaltning D.1 Budget- og regnskabssystemet D.1.1 Reguleringen af kommuners og regioners økonomiforvaltning D.1.2 Udgiftsbaseret eller omkostningsbaseret princip D.1.3 Kontoplanen D.1.4 Drift contra anlæg D.1.5 Omregning fra udgiftsbaseret til omkostningsbaseret princip D.2 Budgetlægningen i kommunerne D.2.1 Formålet med budgetlægningen D.2.2 Frister for budgetlægningen D.2.3 Budgetperiodens længde D.2.4 Budgetteringsprincipper D.2.5 Proceduren for vedtagelse af budgettet D.2.6 Krav til specifikation af ændringsforslag til budgettet D.2.7 Budgetoversigterne D.2.8 Budgetbemærkninger D.3 Budgetlægningen i regionerne D.3.1 Tre-delingen af regionernes økonomi D.3.2 Formålet med budgetlægningen D.3.3 Frister for budgetlægningen D.3.4 Budgetperiodens længde D.3.5 Budgetteringsprincipper

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere