Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Entreprenørudvalgsmødet"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 5. marts Dorte Møller Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødetidspunkt Mødedeltagere Henrik Andersen, Arriva Danmark Kim Dam, Arriva Danmark Gerda Jørgensen, Arriva Danmark Jens Falk, Arriva Danmark Poul Tønnesen, Thykjær A/S Bent Thykjær, Thykjær A/S Aage Gasbjerg, Brande Buslinier Finn Mikkelsen, Busselskabet Aarhus Sporveje Jack Olesen, Nobina Danmark A/S Henrik Westh Jakobsen, Nobina Danmark A/S Kim Nielsen, De Grønne Busser Chanette Mulvad, Holstebro Turistbusser ApS Anne Olsen, Malling Turist Allan Mørup, Mørup Turistfart Jens Erik Sørensen, Midttrafik Mette Julbo, Midttrafik Thomas Dalgaard Mikkelsen under punkt 3 Michael Steinberg under punkt 4 Else Nielsen, Midttrafik Dorte Møller, Midttrafik Afbud Søren Olesen, Thykjær A/S Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier Hans Ole Nielsen, De Gule busser Henning Jensen, De Blå Busser

2 Dagsorden Mødet blev holdt med følgende dagsorden: 1. Velkommen v/jens Erik Sørensen 2. Siden sidst v/jens Erik Sørensen 3. Kontraktændringer v/jens Erik Sørensen 4. Rejsekortet v/michael Steinberg 5. Incitament/Fly High v/mette Julbo 6. Eventuelt 1. Velkomst v/jens Erik Sørensen Jens Erik Sørensen bød velkommen, og præsenterede Kim Dam, der er ny Driftschef i Arriva Danmark, og Dorte Møller fra Midttrafik, der fremadrettet er kontaktperson for Entreprenørudvalget. 2. Siden sidst v/jens Erik Sørensen. Se bilag 1. Forventet regnskab 2013 Jens Erik Sørensen orienterede om regnskabet, der viser, at der er styr på økonomien, og der fortsat er stigende indtægter i bustrafikken samt en vækst i salg af ungdomskortet med 11%. Dette understøttes af Statens udvidelse af ungdomskortet til også at omfatte videregående uddannelser samt årige der ikke er i uddannelse. F.eks. mellem Århus/Randers er der en fremgang på ca. 40% og i Århus på bybustrafikken ca. +5% fremgang. Budgetterne er overholdt i såvel trafikselskabet, Midtjyske Jernbaner, handicapkørsel og billetkontrol, så mindreforbruget overføres til 2014 bl.a. til finansiering af Rejsekortet. Jens Erik Sørensen takkede busselskaberne for deres positive medvirken til det gode resultat. Siden Sidst Jens Erik Sørensen redegjorde for den nye lov om trafikselskaber, som stort set kun vedrører Sjælland. Ø-kommuner kan melde sig ud af trafikselskabet og vil derfor i fremtiden blive afregnet af Midttrafik efter timeforbrug. Da det er frivilligt for Kommunerne at overlade publikumsfaciliteter til trafikselskaber, vil Midttrafik arbejde mere offensivt for at få kommunerne til at samarbejde om publikumsfaciliteter. Hvad skal vi nå i 2014? 1. Rejsekortet skal gennemføres til aftalt tid og budget med så få kundeklager som muligt og uden at det går ud over andre vigtige opgaver i MT. Gerda Jørgensen, Arriva Danmark påpegede, at Midttrafik også skal tænke ind, at busselskaber og chauffører skal have en god oplevelse ved indførelsen af rejsekort. 2. Evaluering af busnettet i Århus i samspil med letbanen uden at der skæres for hårdt på de nuværende ruter samt overtage planlægning af busdriften fra Århus. 3. Lave busplaner i de større byer Horsens, Randers og Silkeborg, så de hænger sammen med statens timemodel. 2

3 4. Flex-tur ordningen udbredes i de tyndt befolkede områder og taksterne harmoniseres. 5. Effektiv rådgivning af kommuner i forbindelse med udbud og drift samt evt. implementering af kommunale kørselsordninger som f.eks. læge-, handicap-, og anden specialkørsel. 6. Flere incitamenter i udbud og drift øger kundetilfredsheden. 7. Bedre trafikinformation som ikke er godt nok i Midtjylland. 8. Jens Erik Sørensen påpegede, at der fortsat skal leveres en god stabil drift, og det gør I godt i busselskaberne. 9. I 2014 skal der også være totalt styr på økonomien. Mette Julbo orienterede om, at Securitas efter udbud fra 1. marts har overtaget billetkontrollen efter G4S. 3. Kontraktændringer v/jens Erik Sørensen. Se bilag 3. Jens Erik Sørensen orienterede om de mange forskellige kontrakttyper og meddelte, at der fremover ønskes en harmonisering, så der kun findes en type kontrakt i Midttrafik, der lever op til nutidens krav til Midttrafik og dets leverandører. Forhandlingerne om harmonisering af kontrakter sker i foråret 2014 med Jens Erik Sørensen og Thomas Dalgaard Mikkelsen fra Midttrafik for bordenden. Oplæg til harmonisering af kontrakter bliver præsenteret for Entreprenørudvalget hurtigst muligt og vil være gældende fra køreplanskiftet/sommer Områder der ønskes harmoniseret: 1. Kontraktopfølgning 2. Administrative bestemmelser 3. Efteruddannelse 4. Incitamentsforløb (bonusrunder) 5. Udstyr og indretning af bussen 6. Uniformering 7. Design og markedsføring 8. Indeksregulering (overgang til fælles omkostningsindeks) 9. Reduktionsbestemmelser. Jens Erik Sørensen orienterede om f.eks. krav til GPS i alle busser ville have betydet, at det havde været nemmere at få indført realtid og dynamisk trafikinformation Mette Julbo oplyste, at information og markedsføringen om internet er svær at gennemføre optimalt, så længe det kun gælder for nogle busser og ikke for alle. Jens Erik Sørensen informerede om de gode erfaringer fra Aarhus Sporveje, som har fået harmoniseret 3 kontrakter. Henrik Andersen, Arriva Danmark påpegede, at det var problematisk at indføre uniform, når man kører i hele landet for mange forskellige trafikselskaber, og at selv en lille ændring vil koste mange penge. 3

4 Thomas Dalgaard Mikkelsen oplyste, at der vil blive udarbejdet overordnede retningslinier for uniformering så alle fremstår præsentable. Åge Gasbjerg, Brande Buslinier mener, at det vil kræve forskellige uniformer, hvis chaufførerne kører en anden rute med mindre det kan gøres med et fælles skilt. Poul Tønnesen, Thykjær Busser foreslog, at chaufførerne får et navneskilt, så kunderne kan se chaufførens navn. Kim Nielsen, De Grønne Busser mente, at det fremadrettet bliver svært at se, hvilket busselskab man er ansat i, og når alle bliver ens vil det påvirke konkurrencesituationen. Jens Erik Sørensen medgav, at konkurrencesituationen er et vigtigt parameter at tage med i den kommende guideline til uniformer. Mette Julbo påpegede, at det skal undersøges grundigt, hvordan det kan gøres bedst og billigst muligt. Bent Thykjær, Thykjær Busser gav udtryk for det hensigtsmæssige i ens uniform for alle. Gerda Jørgensen, Arriva Danmark udtrykte tilfredshed med, at Design og markedsføring bliver taget op, da der er mange muligheder for at forbedre informationen (primært med de nye digitale medier) og tage ved lære af de eksisterende systemer, der ikke er optimale. Forhandlingsudvalget for nye kontrakter består af følgende medlemmer: Henrik Andersen, Arriva Danmark Bent Thykjær, Thykjær A/S Søren Olesen, Thykjær A/S Kim Nielsen, De Grønne Busser Henrik Westh Jakobsen, Nobina Danmark A/S Nicolai Kyhn, Nobina Danmark A/S Fra Midttrafik deltager: Jens Erik Sørensen Thomas Dalgaard Mikkelsen 4. Status på rejsekortet v/michael Steinberg. Se bilag 4. Michael Steinberg orienterede generelt om status på Rejsekortet på nuværende tidspunkt og kommende udfordringer. En opgradering af det centrale system vil ske i maj måned. Salget af klippekort i hovedstaden stopper pr. 1. juni 2014 og vil være udfaset ved udgangen af Rejsekortet skal være stabilt i drift og et troværdigt system uden nedbrud. Michael Steinberg takkede for den fleksibilitet, der er vist fra busselskaberne side med hensyn til indførelse af Rejsekortet. Jens Erik Sørensen forhørte sig om bemandingen af Helpdesk funktionen uden for normal arbejdstid. 4

5 Michael Steinberg oplyste, at der er aften/weekend overvågning på systemet, men telefonen indtil videre kun er åben inden for normal arbejdstid. Når Rejsekortet bliver rullet fuldt ud, vil der også være bemanding uden for normal arbejdstid.chanette Mulvad, Holstebro Turistbusser påpegede, at uddannelse af chauffører ligger efter opstart af Rejsekortet, hvilket ikke er optimalt. Kurserne skal ligge umiddelbart før opstart og ikke før sommerferien. Kim Dam, Arriva Danmark orienterede om, at deres uddannelse er lagt i påsken. Allan Mørup, Mørup Turistfart foreslog, at der bliver lavet en uddannelsesvideo, der hentes på nettet, og som viser trin for trin, hvordan systemet anvendes. Bent Thykjær, Thykjær Busser spurgte, hvordan udstyret er dækket i tilfælde af tyveri, hærværk eller lignende. Michael Steinberg oplyste, at Rejsekortudstyret er omfattet af samme betingelser som alt andet udstyr i busserne, dvs at det dækkes af busselskabernes forsikring 5. Incitament/Fly High v/mette Julbo. Se bilag 5. Mette Julbo gennemgik oplægget til den nye bonusprogram, der inkluderer både chauffører og busselskaber. Fly High kursus I, II og III osv. Bliver obligatorisk for alle chauffører, der er ansat i busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik. Midttrafik bonusprogram bliver obligatorisk for alle chauffører og busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik. 2 gange årligt bliver der ud fra afstemning blandt kunderne fundet de 5 bedste chauffører. Chaufførerne på top 5 får bonus, ligesom der er bonus til busselskaber, der har chauffører på top 5 listen. 1 gang årligt bliver, det busselskab med den højeste kundetilfredshed, tildelt bonus. De overordnede linier bliver forelagt bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde den 4. april 2014 inklusive busselskabernes kommentarer. Mette Julbo oplyste, at der allerede nu forhandles med busselskaberne om obligatorisk Fly High kurser. Hvorvidt der kommer flere end 3 Fly High kurser er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Jack Olesen, Nobina Danmark spurgte, hvad der sker med bonuspuljen, hvis den ikke går til udbetaling. Mette Julbo oplyste, at beløbet i givet fald vil blive overført til året efter. 5

6 6. Eventuelt. Allan Mørup, Mørup Turistfart spurgte, hvad man skal gøre, hvis udkørselsforhold etc. er spærret. Åge Gasbjerg supplerede med, at der i Vestjylland stadig ligger væltede træer, der slår sidespejle etc. itu. Jens Erik Sørensen medgav, at der skal findes en løsning på problemet, og at det bedste vil være at lægge pres på sagen gennem politikerne. Mette Julbo opfordrede til, at problemet blev dokumenteret og mailet ind til Midttrafik hver gang problemet opstår. Allan Mørup, Mørup Turistfart pointerede, at de tidligere havde tilbudt GPS adgang for at belyse problemet, men at Midttrafik har oplyst, at det ikke var muligt på grund af en Firewall opsætning, der ikke kunne ændres. 6

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget 2016 1 2 Busselskabets

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013.

Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013. 1 Referat fra debatmøde Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013. 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 5 Chauffører... 5 Indretning og udstyr... 6 Prisen... 7 Kort- og billettyper... 8 MÅL:

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 23. juni 2014/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere