Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Entreprenørudvalgsmødet"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 9. juni Else Nielsen Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik Stephan A. Thomsen, Arriva Gerda Jørgensen, Arriva Tommy Christensen, Arriva Finn Thomsen, Arriva Poul Tønnesen, Thykjær A/S Aage Gasbjerg, Brande Buslinier Finn Mikkelsen, Busselskabet Århus Sporveje Helle Iversen, Nobina Danmark A/S Kim Nielsen, De Grønne Busser Søren Holk Hansen, Pan Bus A/S Flemming Jensen, Pan Bus A/S Henning Jensen, De Blaa Busser Niels Mortensen, Nettbuss A/S Allan Mørup, Mørup Turistfart Jens Erik Sørensen, Midttrafik Mette Julbo, Midttrafik Henning Nielsen, Midttrafik Lisbeth E. Nyborg, Midttrafik Kristiana Stoyanova, Midttrafik, under pkt. 4 Miljø Else Nielsen, Midttrafik Afbud Dagsorden Bent Thykjær, Thykjær A/S Hans Ole Nielsen, De Gule Busser Helle Hansen, Nettbuss A/S Mødet blev holdt med følgende dagsorden: 1. Velkomst v/jens Erik Sørensen 2. Godkendelse af sidste referat 3. Siden sidst v/jens Erik Sørensen 4. Nyt fra Planlægning & Miljø v/henning Nielsen 5. Status på Fly High v/mette Julbo 6. Eventuelt

2 1. Velkomst v/jens Erik Sørensen Jens Erik Sørensen bød velkommen. Speciel velkomst til Stephan A. Thomsen, Arriva, som erstatter Peter Junge. Allan Mørup, Mørup Turistfart, som er ny i udvalget. Lisbeth E. Nyborg, som ny områdeleder for Kundeservice, Trafik- og Billetkontrol, og Drift. 2. Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt. Fremover skal bemærkninger til referatet fremsendes senest 14 dage efter referatets udsendelse. Herefter vil referatet være at betragte som godkendt. 3. Siden sidst v/jens Erik Sørensen Se bilag 1. Jens Erik Sørensen udtrykte en stor tak til deltagerkredsen fordi, der er en stabil drift. Der er også en fremgang i indtægterne. P.t. ca. 2 % over niveauet for Bestyrelsen har meget fokus på, at Fly High og God tur projekterne skal løfte servicen, således at kunderne får en endnu bedre rejseoplevelse. Som tidligere nævnt, har Midttrafik fået del i en række statslige puljer. Det drejser sig om: Passagerpuljer, som blandt andet bliver anvendt til f.eks. markedsføring af nye ruter blandt andet Silkeborg/Århus N, Herning/Århus samt et nyt produkt Mixtur - bus/tog samarbejde. Infrastrukturpuljer og busprioritering, som blandt andet skal anvendes til forbedring af stationerne. Mette Julbo orienterede om, at arbejdsgruppen vedrørende strategi for rutebilstationer og salgssteder kommer med et oplæg til bestyrelsen vedrørende revideret salgs- og informationsnet efter sommerferien. Endelig kan nævnes, at staten 1. august 2011 lancerer et Hypercard til unge, som går på ungdomsuddannelse. Kortet koster 300 kr./mdr. og gælder i det takstområde, hvor man bor. Det er forventeligt, at alle unge på ungdomsuddannelser vil gøre brug af Hypercard. Der vil blive fulgt op på regionens besparelser og omlægning af en række bybussystemer. Midttrafik har orienteret regionen og kommuner om, at der kan komme en efterregning som følge af dieselprisernes stigning. Der sker fortsat rationalisering i Midttrafik, således at der kan leves op til bestyrelsens mål om, at Midttrafik fortsat skal være landets billigste. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at når Rejsekortet fungerer over 2 2

3 prisområder på Sjælland, sendes det i høring hos bestillerne. Indførelsen af Rejsekortet vil komme til at koste 250 mio. kr. i investering og 26 mio. kr. i nettodriftudgift. Foranlediget af politikerkonferencen den 13. maj vil Midttrafik tage initiativ til en workshop vedrørende kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Midttrafik har ændret sin organisation. Der ansættes 2 områdeledere, som fremover skal sikre helhedsorienteret tværgående løsninger af opgaver i og på tværs af områderne. Endelig ansættes/udnævnes 1 leverandøransvarlig, der skal medvirke til at sikre, at busselskaberne altid har de bedste forudsætninger for at drive deres virksomhed, og ikke skal forholde sig til mange afdelinger i Midttrafik. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet skal komme med forslag til, hvordan busselskaber, som performer godt, kan belønnes. Mette Julbo opfordrede til, at interesserede busselskaber indtræder i arbejdsgruppen. Tilmelding kan ske til Mette Julbo på: Der indkaldes til møde efter sommerferien. Henning Jensen, De Blaa Busser, og Stephan Thomsen, Arriva, har tilmeldt sig. Finn Thomsen, Arriva, bemærkede, at de besparelser, som politikerne i regionen har vedtaget, gør rigtig ondt i de tyndtbefolkede områder. Mette Julbo orienterede om, at John Kvist Hansen tiltræder som ny leder på Aarhus Rutebilstation den 1. august Omtrent samme dato bliver Bus Info omdannet til Midttrafiks 1. kundecenter. Ivan Petersen fortsætter som informationsmedarbejder. Problematikken omkring biodiesel samt vinterkørsel blev drøftet. Det blev fra flere sider foreslået, at bringe emnet op i vognmændenes brancheorganisation. 4. Nyt fra Planlægning & Miljø v/henning Nielsen Se bilag 2. Kristiana Stoyanova gennemgik Midttrafiks miljøstrategi, som bestyrelsen vedtog i november Bestyrelsen har besluttet, at miljøsyn på busser kun gælder for kørsel i A- kontrakterne. Folderen Vejen til en grønnere kollektiv trafik blev uddelt, og Kristiana Stoyanova opfordrede busvognmændene til at komme med bemærkninger til folderen, inden den går i trykken. Svarfrist er senest 17. juni Kristiana Stoyanovas mail er: Der var i deltagerkredsen enighed om, at det er meget vigtigt, at der generelt i forbindelse med markedsføringen af den kollektive trafik fokuseres på alle de gode og positive ting som f.eks. miljø, fremkommelighed, sundhed, samfundsnytte og så videre. Der blev fra busselskaberne i Midt- og Vestjylland gjort opmærksom på, at der stadig står VAFT på nogle stoppestedstavler, og nogle er forsynet med for gamle køreplaner i stoppestedsstanderne. Endvidere blev der også nævnt, at der stadig er problemer med af få 3

4 kommunerne til at klippe vejtræerne. Midttrafik har en opgave med at få kommunerne til at gøre det. Se Bilag 3. Henning Nielsen gennemgik Midttrafiks forslag til arbejdsprogram vedrørende planlægning 2011/2012. På forespørgsel vedrørende omlægning af trafikken i Silkeborg orienterede Henning Nielsen om, at der er nedsat en Implementeringsgruppe, som skal udarbejde en detaljeret handlingsplan for implementering af omlægningen af bybuskørslen i Silkeborg. Stephan Thomsen, Arriva, tilkendegav, at Arriva gerne vil være mere med i samarbejdet om at effektuere kommunens spareplan. Mette Julbo pointerede, at det er vigtigt med en handlingsplan, hvor der er en meget klar ansvarsfordeling. Gerda Jørgensen, Arriva, tilkendegav, at erfaringerne fra køreplanskiftet sidste år i Herning havde båret frugt, idet processen i februar i år var gået meget bedre. Tommy Christensen, Arriva, orienterede om, at der havde været et godt samarbejde omkring processen vedrørende omlægningen i Horsens. Henning Nielsen opfordrede igen deltagerkredsen til at give en tilbagemelding, hvis der er ting vedrørende køreplanerne/køretider, som ikke virker efter hensigten. Flemming Jensen, Pan Bus, gjorde opmærksom på, at der er nogle problemer med sammenhængen i X-Bus-køreplanerne. Henning Nielsen bekræftede, at der arbejdes på at finde en løsning. 5. Status på Fly High v/mette Julbo Se bilag 4. Mette Julbo orienterede om, at der er planlagt endnu 10 Fly High kurser i efteråret. De 10 udbudte kurser er booket op, så hvis der er behov for yderligere kurser bedes dette meddelt Else Nielsen: I forbindelse med Bonusrunden roste Mette Julbo både busselskaberne og chaufførerne for deres engagement, som har været rigtig positivt. Der er indkommet mange gode ideer. Når Bonusrunden er afsluttet, vil Midttrafiks bedste chauffør blive kåret, og den rute med den største fremgang samt den rute med det bedste resultat. Der vil blive nedsat en Evalueringsgruppe, som skal evaluere Bonusrunden og komme med forslag til, hvordan Fly High tanken kan indgå i de fremtidige kontrakter. Mette Julbo opfordrede vognmændene til at deltage i arbejdsgruppen. Tilmelding kan ske til Mette Julbo: 6. Eventuelt 4

5 Henning Jensen, De Blaa Busser, tog problematikken op vedrørende Arbejdstilsynets krav/påbud om chaufførernes håndtering af penge i busserne. Efter en debat i udvalget pointerede Jens Erik Sørensen, at det er busselskabernes ansvar at håndtere Arbejdstilsynets anvisninger konkret og lokalt. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det vil være en god idé at gå gennem AKT. Allan Mørup, Mørup Turistfart, bemærkede, at der var meget lidt fokus på den kollektive trafik i Vestjylland på politikerkonferencen i maj. Jens Erik Sørensen bekræftede, at der fremadrettet vil blive politiske debatter om, hvad vi gør med den kollektive trafik uden for byerne. Finn Thomsen, Arriva, påpegede det uheldige i, at kommunerne giver mange tilladelser til omkørsler i forbindelse med diverse arrangementer. Det bevirker dårligt psykisk arbejdsmiljø for chaufførerne, usikkerhed hos kunderne, forsinkelser m.v. Busselskaberne konstaterede, at det generelt er problematisk at få køreplanerne til rabatruterne fra kommunerne i så god tid, at der kan udarbejdes vagtplaner for chaufførerne. Henning Nielsen opfordrede deltagerkredsen til at give ham konkrete tilbagemeldinger, således at problemet kan løses i fællesskab. 5

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 0 Referat fra debatmøde Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 4 Chauffører... 5 Bemanding af stationer... 5 Indretning af busser... 6 En fancy bus...

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

TH og EMP den 25. marts 2014

TH og EMP den 25. marts 2014 MØDE Dato 25. marts 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere