FAX L240/L290. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAX L240/L290. Brugervejledning"

Transkript

1 FAX L240/L290 Brugervejledning

2 VIGTIGT! Hvis du har købt FAX-L290-modellen, skal du læse tillæg B, før du læser resten af denne vejledning. Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EU-direktivet 1999/5/EF. Vi erklærer, at dette produkt opfylder EMC-kravene i EU-direktivet 1999/5/EF ved 230V nominal netindgang, 50Hz, selvom produktets nominelle indgangseffekt er V, 50/60Hz. Hvis du flytter til et andet EU-land og har problemer med maskinen, kan du kontakte Canon HelpDesk. (Gælder kun Europa) Modelnavn H12251 (FAX-L240) H12250 (FAX-L290) Copyright Copyright (c) 2002 by Canon, Inc. Eftertryk forbudt. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, kodes eller lagres i et informationssystem eller på nogen måde oversættes til noget naturligt eller kunstigt sprog, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk eller manuelt uden forudgående tilladelse fra Canon Inc. Varemærker Canon(r) er et registreret varemærke, og UHQ er et varemærke for Canon Inc. Alle andre navne og produktnavne er registrerede varemærker, eller varemærker for varer eller tjenesteydelser for deres respektive firmaer. Canon har som ENERGY STARHPartner målt, at FAX-L290/ L240 opfylder ENERGY STARSH retningslinier for energiforbrug. ii Forord

3 Super G3 er en betegnelse for en ny generation af telefaxer, som anvender ITU-T V.34 standard 33.6 Kbps* modemer. Med en hurtig Super G3 telefax kan man sende en side på ca. 3 sekunder og dermed opnå besparelser på telefonregningen. * Overførselstiden på ca. 3 sekunder pr. side er baseret på Canon FAX Standard Chart No.1, (Standardstatus) med 33.6 Kbps modemhastighed. Det offentlige telefonnet giver på nuværende tidspunkt kun garanti for at understøtte modemhastighed på 28.8 Kbps eller mindre, men i praksis er hastigheden højere. Lasersikkerhed Laserstråling kan være farlig for mennesker. Af den grund er laserenheden hermetisk indesluttet i kabinettet. Under normale brugsbetingelser kan der ikke slippe stråling ud fra telefaxens printenhed. Denne telefax er klassificeret som Class 1 Laserprodukt under EN : V-model Mærkaten nedenfor er anbragt på laserscanneren inde i telefaxen. Denne telefax er klassificeret under EN : 1994 og overholder følgende: CLASS 1 LASERPRODUKT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Forsigtig Brug af andre procedurer end dem, der er nævnt i denne vejledning, kan resultere i, at man udsættes for sundhedsfarlig laserstråling Forord iii

4 Indhold Kapitel 1: Introduktion Symboler i denne vejledning Kundesupport Sikkerhedsinformation Kapitel 2: Klargøring af telefaxen Udpakning af telefaxen Sådan fjernes pakkemateriale Montering af telefaxen Tilslutninger Tilslutning af telefonledningen og de eksterne enheder Tilslutning af lysnetledningen Valg af sprog og land Telefaxens vigtigste dele Kontrolpanel Specialtaster Installering af tonerpatronen Ilægning af papir Afprøvning af telefaxen Kapitel 3: Indkodning af information Vejledning til indtastning af numre, bogstaver og symboler Rettelse af fejlindtastning Indkodning af afsenderinformation Hvad er afsenderinformation? Indtastning af dato og klokkeslæt Indtastning af eget telefaxnummer og navn Valg af linietype Opkald via et omstillingsbord Indkodning af R-tasten Indstilling af sommertid Kapitel 4: Dokumenthåndtering Dokumenttyper Scannet område i et dokument Ilægning af dokumenter Ilægning af flere ark til dokumentet i ADF (Automatisk dokumentfremfører) iv Forord

5 Kapitel 5: Papirhåndtering Papirtyper Effektivt printområde Valg af papir til din telefax Ilægning af papir Valg af levering med forsiden opad eller nedad Ændring af valgt papirformat Valg af tonersparer Kapitel 6: Kortopkald Hvad er kortopkald? Kortopkaldsmetoder Indkodning af tastopkald Indkodning af kodeopkald Indkodning af gruppeopkald Brug af kortopkald Afsendelse af et dokument med kortopkald Telefonopkald med kortopkald Print af lister over kortopkald Kapitel 7: Afsendelse af dokumenter Forberedelse til afsendelse af et dokument Dokumenter man kan sende Indstilling af scanneropløsning Indstilling af scannerkontrast Opkaldsmetoder Sendemetoder Afsendelse fra hukommelsen Manuel afsendelse med håndsættet Annullering af afsendelse Genopkald når linien er optaget Manuelt genopkald Annullering af manuelt genopkald Automatisk genopkald Hvad er automatisk genopkald? Annullering af automatisk genopkald Indstilling af automatisk genopkald Afsendelse af det samme dokument til flere telefaxnumre (Rundsending) Tidsforskudt afsendelse Indscanning af dokument til tidsforskudt afsendelse fra hukommelsen Print af dokument til tidsforskudt afsendelse Sletning af dokument til tidsforskudt afsendelse Forord v

6 Kapitel 8: Faxmodtagelse Metoder til modtagelse Automatisk faxmodtagelse: AUTO-MODTAG Valg af AUTO-MODT Modtagelse af både faxer og telefonopkald automatisk: Fax/Tlf-status Valg af Fax/Tlf-status Indstilling af Fax/Tlf-status Manuel faxmodtagelse: MANUEL STATUS Indstilling af MANUEL STATUS Manuel faxmodtagelse Modtagelse med telefonsvarer: TLF.SVARERSTATUS Valg af TLF.SVARERSTATUS Brug af telefaxen sammen med en telefonsvarer Modtagelse mens maskinen laver andre job Modtagelse af faxer til hukommelsen når der er problemer Annullering af modtagelse Kapitel 9: Særlige egenskaber Særlige former for opkald Indsætning af pauser i et telefax-/telefonnummer Skift midlertidigt til toneopkald Bekræftelse af klartone Opkald via et omstillingsbord Dokumenter lagret i hukommelsen Print af liste over lagrede dokumenter i hukommelsen Print af et lagret dokument fra hukommelsen Afsendelse af et lagret dokument fra hukommelsen Sletning af et lagret dokument fra hukommelsen Polling Hvad er polling? Pollingmodtagelse Polling fra en anden telefax Annullering af pollingmodtagelse Pollingafsendelse Klargøring af pollingboksen Scanning af dokument til pollingboks Ændring eller sletning af pollingboksvalg Begrænsning af adgangen til brug af telefaxen Valg af begrænset adgang til din telefax Annullering af adgangsbegrænsning til din telefax Begrænsning af modtagelse vi Forord

7 Kapitel 10: Kopiering Dokumenter man kan kopiere Kopiering Fremstilling af en enkelt hurtig kopi Kapitel 11: Rapporter og lister Oversigt over Rapporter og lister AKTIVITETSRAPPORT AKTIVITETSRAPPORT FOR AFSENDELSE MULTITRANSAKTIONSRAPPORT AKTIVITETSRAPPORT FOR MODTAGELSE Kapitel 12: Vedligeholdelse Regelmæssig rengøring Udvendig rengøring af telefaxen Indvendig rengøring af telefaxen Rengøring af scannerglasset Udskiftning af tonerpatronen Kapitel 13: Fejlfinding Udbedring af papirstop Papirstop i ADF Papirstop Papirstop i udbakkerne Papirstop inde i telefaxen Displaymeddelelser Problemer med papirfremføring Telefaxproblemer Problemer med afsendelse Problemer med modtagelse Kopieringsproblemer Telefonproblemer Printproblemer Generelle problemer Hvis du ikke kan løse problemet Hvis der sker strømsvigt Forord vii

8 Kapitel 14: Oversigt over indstillinger Brug af menusystemet Print af liste med de aktuelle indstillinger Adgang til menuerne Menuen BRUGERVALG RAP.INDSTILLING., menu Menuen AFSENDELSESINDSTILLINGER Menuen MODTAGELSESINDSTILLINGER Menuen PRINTERVALG Menuen POLLINGBOKS Menuen SYSTEMVALG Tillæg A: Specifikationer Generelle specifikationer... A-2 Telefax... A-2 Kopimaskine... A-3 Telefon... A-3 Printer... A-3 Tillæg B: FAX-L290-anvisninger Introduktion... B-2 Forskelle mellem FAX-L290 og FAX-L B-2 Brug af dokumentationen... B-2 Udpakning af FAX-L B-2 Tilslutning af FAX-L290 til pc'en... B-3 Krav til printmedier... B-4 Effektivt printområde... B-4 Valg af printmedier... B-5 Ilægning af kuverter... B-6 Ilægning af transparenter... B-7 Tillæg C: Ekstraudstyr Håndsæt (ekstraudstyr)... C-2 Indhold... C-2 Montering af håndsættet til din telefax... C-3 Vedligeholdelse af håndsættet... C-4 Stikordsregister... S-1 viii Forord

9 Kapitel 1 Introduktion Symboler i denne vejledning Kundesupport Sikkerhedsinformation Introduktion Kapitel 1 Introduktion 1-1

10 Symboler i denne vejledning Se listen nedenfor med symboler, termer og forkortelser, der er anvendt i denne bog. Forsigtig Advarsler fortæller dig, hvordan du kan undgå handlinger, der kan forårsage skade på dig selv eller telefaxen. For at kunne bruge maskinen sikkert er det vigtigt at være opmærksom på disse advarsler. Bemærk Noter giver nyttige tip til, hvordan du bruger telefaxen mere effektivt, beskriver begrænsninger i betjeningen, eller hvordan man undgår mindre vanskeligheder. Vi anbefaler, at du læser disse noter, så du får mest muligt ud af maskinen og dens funktioner. (R s. n-nn) En parentes med en pil efterfulgt af et tal henviser til en side (s.) eller sider (ss.) i denne vejledning, hvor man kan finde mere information om det omtalte emne. standard dokument eller fax menu AFS/MODT-NR. AF MT ADF Display ECM G3 ITU-TS Et valg, som kun ændres, hvis du giver besked om det. De(t) originale ark papir du hhv. afsender eller modtager på telefaxen. En liste over indstillinger, som du kan vælge eller ændre. En menu har en titel, som bliver vist i displayet. Transaktionsnummer. Når du sender et dokument eller modtager en fax, vil telefaxen automatisk give dokumentet eller faxen et unikt transaktionsnummer. Et transaktionsnummer er et firecifret tal, som hjælper med at holde styr på dokumenter og faxer, du sender og modtager. Angiver Afsendelse. Angiver Modtagelse. Et eksempel på en besked eller et valg der bliver vist i displayet. Automatisk dokumentfremfører. Udstyr på din telefax der automatisk fører et dokument ind i afsendelses- eller kopieringsenheden. Display. Displayet på kontrolpanelet der viser beskeder og valg. ECM (Fejlkorrektion). Din telefax kan reducere system- og liniefejl, når den afsender eller modtager fra en telefax med ECM. Gruppeopkald 3. Et system der anvender kodningsmetoder til at overføre data, der reducerer den datamængde, der skal overføres og dermed overførselstiden. International Telecommunications Union-Telecommunications Sector. Et udvalg der er udpeget til at indstille internationale standarder for telekommunikation. 1-2 Introduktion Kapitel 1

11 Derudover bruger denne vejledning karakteristiske skrifttyper med henblik på at identificere knapper og information på displayet: Knapperne, du skal trykke på, bliver vist med denne skrifttype: Stop. Information på displayet bliver vist med denne skrifttype: BRUGERVALG. Kundesupport Introduktion Din telefax er udstyret med den nyeste teknologi, som sikrer problemfri drift. Hvis der opstår problemer med maskinen, kan du forsøge at løse dem ved hjælp af informationen i Kapitel 13. Hvis du ikke selv kan løse problemet, eller du mener, at telefaxen trænger til service, skal du kontakte din Canon forhandler eller Canon HelpDesk. Kapitel 1 Introduktion 1-3

12 Sikkerhedsinformation Læs denne sikkerhedsinformation grundigt før du bruger din telefax. Forsigtig Udover det, der er beskrevet i denne vejledning, må du aldrig forsøge selv at servicere telefaxen. Forsøg aldrig at skille maskinen ad: åbning eller afmontering af de indvendige dæksler kan medføre, at du udsættes for farlig spænding eller andre risici. Kontakt Canon eller Canon HelpDesk for al service på maskinen. Håndtering og vedligeholdelse Følg altid de advarsler og anvisninger der står på telefaxen. Udsæt aldrig telefaxen for hårde slag eller vibrationer. Tag altid stikket til telefaxen ud, før du flytter eller rengør den. Under print må du aldrig tage lysnetledningen ud, åbne printerdækslet eller lægge papir i eller tage papir ud af universalbakken; det kan give papirstop. Når du transporterer telefaxen, skal du fjerne tonerpatronen fra maskinen. Placer tonerpatronen i den originale beskyttelsespose eller pak den ind i et kraftigt klæde for at beskytte den mod lyset. Løft altid telefaxen som vist nedenfor. Du må ikke løfte den ved at tage fat om de tilkoblede dele. Stik aldrig noget ind i telefaxens udbakker eller åbninger, da genstandene kan komme i berøring med strømførende dele. Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Sørg for at små genstande (som nåle, clips eller hæfteklammer) ikke falder ned i telefaxen. Hvis der falder noget ned i maskinen, skal du omgående tage stikket ud og kontakte Canon eller Canon HelpDesk. For at undgå at spilde noget ned i eller på maskinen bør du aldrig drikke eller spise i nærheden af den. Hvis du spilder væske, eller noget falder ned i maskinen, skal du omgående tage stikket ud og kontakte din Canon-forhandler eller Canon Helpdesk. Hold telefaxen ren. Hvis der samler sig støv i maskinen, kan det medføre driftstop. 1-4 Introduktion Kapitel 1

13 Du skal omgående tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din Canonforhandler eller Canon HelpDesk i følgende tilfælde: Hvis lysnetledningen er blevet slidt eller beskadiget. Hvis der er spildt væske ind i maskinen. Hvis der er kommet vand eller fugt i maskinen. Hvis maskinen ikke fungerer normalt, selvom du følger anvisningerne i denne vejledning. Udfør aldrig andre justeringer end dem der er beskrevet i denne vejledning. Forkert justering kan ødelægge maskinen og kræve mange timers reparationsarbejde af en tekniker for at bringe den tilbage i dens oprindelige stand. Hvis du har tabt maskinen, eller kabinettet er beskadiget. Hvis maskinens ydeevne ændrer sig meget, kan det tyde på, at der er behov for service. Introduktion Placering Anbring telefaxen på en plan og stabil overflade uden vibrationer, som er stærk nok til at bære dens vægt (ca. 10 kg). Placér telefaxen på et køligt, tørt, rent og godt ventileret sted. Vælg en placering hvor der ikke er støvet. Check at rummet ikke er udsat for store temperaturudsving, men at temperaturen altid er mellem 10! og 32,5!C. Den relative fugtighed skal altid være mellem 20 % og 80 %. Undgå direkte sollys på telefaxen, da det kan beskadige den. Hvis den skal placeres i nærheden af et vindue, skal der være gardiner eller persienner. Brug ikke telefaxen i nærheden af vand. Sørg for at væske eller fugtige genstande ikke kommer i kontakt med maskinen. Telefaxen må hverken opbevares eller anvendes udendørs. Anbring ikke telefaxen i nærheden af udstyr, som indeholder magneter eller genererer magnetfelter, f.eks. højttalere. Hvis du har mulighed for det, bør du anbringe telefaxen i nærheden af et telefonstik, fordi det så er nemmere at tilslutte maskinen til telefonledningen, og du undgår udgiften til et nyt stik. Anbring telefaxen i nærheden af et V lysnetstik (50-60 Hz). For at opnå sikker drift af telefaxen og beskytte den mod overophedning (hvilket kan give unormal drift og risiko for brand), skal du passe på ikke at blokere for udblæsningsventilationen. Du må aldrig blokere eller tildække maskinens åbninger ved at anbringe den på en seng, sofa, et tæppe eller anden lignende overflade. Anbring ikke maskinen i et skab eller en indbygningsreol, eller i nærheden af en radiator eller anden varmekilde, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. Sørg for at der er ca. 10 cm afstand på alle sider af maskinen. For telefaxens størrelse, se s. A-2 Kapitel 1 Introduktion 1-5

14 Brug ikke arealet omkring stikkontakten til opbevaring af kasser eller møbler. Sørg for at holde området frit så du hurtigt kan nå stikkontakten. Hvis du bemærker noget usædvanligt (røg, mærkelig lugt, støj) omkring telefaxen, skal du omgående afbryde strømmen til maskinen. Kontakt Canon eller Canon HelpDesk. Sørg for at der ikke står noget oven på lysnetledningen, og undgå at placere maskinen, så man kan træde på ledningen. Sørg for at der ikke er knuder eller snoninger på ledningen. Strømforsyning Sluk altid for strømmen og tag lysnetledningen ud ved voldsomt tordenvejr. (Vær opmærksom på at lagrede dokumenter i telefaxens hukommelsen bliver slettet, når stikket bliver taget ud). Når du har slukket for telefaxen, skal du vente mindst 5 sekunder, inden du tænder den igen. Slut aldrig telefaxen til en UPS (nødstrømsforsyning). Forsigtig Dette produkt udsender en svag magnetisk flux. Hvis man har pacemaker og føler sig utilpas, skal man gå væk fra maskinen og konsultere sin læge. 1-6 Introduktion Kapitel 1

15 Kapitel 2 Klargøring Udpakning af telefaxen Sådan fjernes pakkemateriale Montering af telefaxen Tilslutninger Tilslutning af telefonledningen og de eksterne enheder Tilslutning af lysnetledningen Valg af sprog og land Telefaxens vigtigste dele Kontrolpanel Specialtaster Installering af tonerpatronen Ilægning af papir Afprøvning af telefaxen Klargøring Kapitel 2 Klargøring 2-1

16 Udpakning af telefaxen Før du pakker telefaxen ud, skal du finde en passende placering til den (1 s. 1-5). Tag alle delene forsigtigt ud af æsken. Hvis du har mulighed for det, bør du få nogen til at holde kassen, mens du løfter telefaxen og pakkematerialerne op af den. Gem al emballage og pakkemateriale hvis du skulle få brug for at transportere maskinen på et senere tidspunkt. Kontroller at du har fået følgende med: HOVEDENHED FX-3- TONERPATRON STØTTEBAKKER PAPIRSTØTTE DÆKSEL TIL UNIVERSALBAKKE DOKUMENTSTØTTE LYSNETLEDNING TELEFONLEDNING DOKUMENTATION PAPIRILÆGNINGSMÆRKAT MODTAGERMÆRKATER Bemærk Produkterne kan variere i form, størrelse og placering i forhold til billedet foroven. Bemærk at delene, der leveres med maskinen, kan variere fra land til land. 2-2 Klargøring Kapitel 2

17 Hvis nogle af delene er beskadiget, eller der mangler noget, skal du omgående kontakte din Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. Bemærk Vigtigt! Gem købsnotaen som bevis hvis maskinen skal repareres under garantien. Hvis du har købt håndsættet (ekstraudstyr), kan du se de medfølgende dele i Tillæg C. Klargøring Kapitel 2 Klargøring 2-3

18 Sådan fjernes pakkemateriale Følg denne fremgangsmåde for at fjerne pakkematerialet. Gem alt pakkemateriale hvis du får brug for at transportere maskinen senere. 1 Fjern alt transporttape fra telefaxen. 2 Tag fat i kontrolpanelet med begge hænder og åbn det forsigtigt (det kan kun åbnes lidt). Fjern beskyttelsesarket fra ADF. Luk kontrolpanelet med et let tryk midt på, så det låses fast. Pakkematerialet kan variere i form, størrelse og placering i forhold til billedet ovenfor. Bemærk 2-4 Klargøring Kapitel 2

19 Montering af telefaxen Følg denne fremgangsmåde for at montere telefaxen: 1 Anbring papirilægningsmærkaten til venstre for universalbakken. 2 Sæt papirstøttens tappe i åbningerne på maskinen. Klargøring 3 Skub universalbakkens dæksel ned over papirstøtten. 4 Sæt enderne af dokumentstøtten fast i åbningerne på maskinen. 5 Sæt tappene på en af støttebakkerne fast i de tilhørende åbninger over udbakken med forsiden nedad. 6 Sæt tappene på den anden støttebakke fast i de tilhørende åbninger over ADF. Tillæg C beskriver, hvordan du slutter håndsættet (ekstraudstyr) til telefaxen. Bemærk Kapitel 2 Klargøring 2-5

20 Tilslutninger Tilslutning af telefonledningen og de eksterne enheder Din telefax har tre stik på siden til tilslutning af følgende: Telefonledning Håndsæt (ekstraudstyr) eller telefon Ekstra telefon, telefonsvarer eller modem Hvis du kun har en telefonlinie og vil bruge din telefax til modtagelse af både faxer og telefonsamtaler, er du nødt til at tilslutte håndsættet (ekstraudstyr), en telefon eller en telefonsvarer til maskinen. Sørg for at tilslutte alle eksterne enheder, før du bruger din telefax. Bemærk Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte telefonledningen og eksterne enheder: 1 Sæt den ene ende af den medfølgende telefonledning i stikket mærket L, og den anden i telefonstikket på væggen. 2 Sæt håndsættet (ekstraudstyr) eller telefonledningen i stikket mærket h. 3 Sæt ledningen til den ekstra telefon, telefonsvareren eller modemet i stikket mærket t. 2-6 Klargøring Kapitel 2

21 Bemærk Canon kan ikke garantere, at alle telefonsvarere er kompatible med din maskine på grund af forskellige specifikationer. Hvis du har tilsluttet en ekstern enhed til din telefax, skal du sørge for at indstille den korrekte modtagestatus (1 Kapitel 8). For at tilslutte en ekstra telefon eller en telefonsvarer, skal du tilslutte den ekstra telefon til telefonsvareren, og dernæst telefonsvareren til telefaxen. Hvis du tilslutter et modem til din telefax og bruger det meget, eller hvis andre ofte får adgang til din pc gennem modemet, bør du få en dedikeret telefonlinie til dit modem. Klargøring Kapitel 2 Klargøring 2-7

22 Tilslutning af lysnetledningen Før du tilslutter lysnetledningen, se Strømforsyning, s Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte lysnetledningen: Sæt den medfølgende lysnetledning i bøsningen. Dernæst skal du sætte den anden ende i en V AC 3-bensstikkontakt med jordforbindelse*. Telefaxen har ingen afbryder, så der er tændt for den, så længe lysnetledningen sidder i en tændt lysnetkontakt. Når telefaxen er tilsluttet lysnettet, skal den først varme op, før den kan bruges. Vent indtil displayet ikke længere viser VENT VENLIGST. Bemærk Telefaxen har et trebenet-stik beregnet til jordforbindelse-. Stikket passer kun i stikkontakter med jordforbindelse-. Dette skyldes sikkerhedshensyn. Hvis stikket ikke passer til din stikkontakt, skal du få fat i en elektriker, der kan udskifte stikkontakten. Af sikkerhedshensyn må du aldrig ændre stikket ved at fjerne jordforbindelsen-eller udskifte det til et-tobensstik-. Slut ikke telefaxen til samme gruppe som klimaanlæg, elektriske skrivemaskiner, tv eller kopimaskiner. Dette udstyr udsender elektrisk støj, som kan påvirke din telefax's muligheder for at afsende dokumenter eller modtage faxer. Når du slutter lysnetledningen til lysnettet for første gang, vil SPROG I DISPLAY blive vist i LCD-displayet efter VENT VENLIGST. I dette tilfælde skal du vælge sprog for LCD-display og land**. (1 s. 2-9) * Stikkets og kontaktens udseende afhænger af købslandet. ** Denne funktion er kun mulig for visse lande. 2-8 Klargøring Kapitel 2

23 Valg af sprog og land* Når du slutter lysnetledningen til lysnettet for første gang, er det nødvendigt, at du vælger sprog for LCD-displayet. For visse lande er det også nødvendigt at du vælger det land, du benytter telefaxen i. Telefaxen ændrer automatisk de valgte indstillinger og standardindstillinger i menuerne, så de passer til det valgte land. Følg denne fremgangsmåde for at vælge sprog og land. Efter tilslutning af lysnetledningen, vil displayet skifte fra VENT VENLIGST til SPROG I DISPLAY. 1 Tryk på Set. VENT VENLIGST SPROG I DISPLAY ENGELSK Klargøring 2 Tryk på eller for at vælge det ønskede sprog for LCD-displayet. ENGELSK 3 Tryk på Set. INDKODNING OK Hvis VÆLG LAND ikke bliver vist efterdata INDKODNING OK i punkt 3: Telefaxen går i standby. 15:00 KunFax Hvis VÆLG LAND bliver vist efter INDKODNING OK i punkt 3: VÆLG LAND 4 Tryk på Set. UK 5 Tryk på eller for at vælge det land du benytter telefaxen i. Hvis dit landenavn ikke bliver vist, skal du vælge ANDRE. SCHWEIZ * Stikkets og kontaktens udseende afhænger af købslandet. ** Denne funktion er kun mulig for visse lande. Kapitel 2 Klargøring 2-9

24 6 Tryk på Set. Telefaxen går i standby. INDKODNING OK SÆT PATRONEN I 15:00 KunFax Så snart du har valgt sprog og land, vil disse indstillingsmenuer ikke blive vist, næste gang du tilslutter lysnetledningen. Bemærk For at checke de indstillinger du har foretaget ved valg af land, kan du printe BRUGERS DATALISTE (1 s. 14-2). Du kan ændre indstillingerne for sprog og land ved hjælp af menuen SYSTEMVALG (1 s.14-10) Klargøring Kapitel 2

25 Telefaxens vigtigste dele DÆKSEL TIL UNIVERSALBAKKE STØTTEBAKKER PAPIRSTØTTE HER LEVERES ARK MED FORSIDEN NEDAD PAPIRSTYR DOKUMENTSTYR ADF (AUTOMATISK DOKUMENTFREMFØRER) KONTROLPANEL PAPIRLEVERINGSVÆLGER UNIVERSALBAKKE UDLØSER FRONTDÆKSEL Klargøring HER LEVERES ARK MED FORSIDEN DOKUMENTSTØTTE PAPIRUDLØSERHÅNDTAG HOLDER TIL FX-3- TONERPATRON OPLADERRULLE (RØR IKKE HER) FIKSERINGSENHED FRONTDÆKSEL Kapitel 2 Klargøring 2-11

26 Kontrolpanel Sproget for kontrolpanelet afhænger af købslandet. Følgende illustration viser kontrolpanelet på engelsk. Modtagestatus-tast (1 Kapitel 8) R-tast (1 s. 3-9) RØR-tast (1 ss. 6-17, 7-6, 9-3) Display Opløsning-tast (1 ss. 7-2, 10-2) Kodeopkald-tast (1 ss. 6-2, 6-16, 6-17) Start/kopi-tast (1 ss. 10-2, 10-3) Alarmlamper Set-tast (1 s. 14-3) Genopkald/Pause-tast (1 ss. 7-9, 9-2) Stop-tast (1 s. 14-3) 1 ABC DEF 2 3 SUPER GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Modtagestatus Opløsning Set R Kodeopkald Genopkald/Pause T 0 # Taltaster (1 s. 3-2) Tastopkaldstaster (1 ss. 6-2, 6-16, 6-17) Tastopkaldspanel Åbn tastopkaldspanelet for at få vist specialtasterne nedenfor. Specialtaster Dataindkodningstast (1 s. 14-3) Tidsforskudt afsendelse-tast (1 ss. 7-14, 7-16, 7-17) Rapport-tast (1 ss. 6-18, 11-3, 14-2) + tast (1 s. 3-7) O, P taster (1 ss. 3-3, 3-4 Slet-tast (1 s. 3-4) Dataindkodning Rapport + Tidsforskudt afsendelse Polling Hukommelsesreference Slet Mellemrum Klartone. Polling-tast (1 ss. 9-11, 9-15) Hukommelsesreferencetast (1 ss. 9-5, 9-6, 9-7, 9-9) M, N taster (1 s. 14-3) Klartone. Tast* (1s. 9-4) Mellemrum-tast (1 ss. 3-3, 3-4) * Denne funktion er kun mulig for visse lande Klargøring Kapitel 2

27 Installering af tonerpatronen Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer tonerpatron i telefaxen første gang. Hvis du skal udskifte en brugt tonerpatron se s Før du installerer en tonerpatron, skal du læse følgende: Du må kun bruge FX-3-tonerpatroner i din telefax. Hold tonerpatronen væk fra computerskærme, diskdrev og disketter. Tonerpatronen indeholder en magnet, der kan ødelægge denne type udstyr. Opbevar ikke tonerpatronen i direkte sollys. Undgå steder med høj temperatur, høj luftfugtighed og hurtige temperaturskift. Opbevar patronen ved temperaturer mellem 0! og 35!C. Udsæt aldrig en tonerpatron for direkte sollys eller stærkt lys i mere end fem minutter. Opbevar tonerpatronen i beskyttelsesposen. Åbn ikke posen før du er klar til at installere den. Smid ikke tonerpatronens beskyttelsespose væk. Måske får du senere brug for at pakke den ned og transportere den til et andet sted. Opbevar ikke tonerpatronen i saltholdig luft eller under omstændigheder, hvor den kan blive udsat for korroderende gasser som f.eks. findes i aerosolspray. Tag kun patronen ud af telefaxen når det er nødvendigt. Åbn ikke tromlens beskyttelseslukker på patronen. Hvis tromlens overflade udsættes for lys og dermed beskadiges, kan det forringe printkvaliteten. Klargøring Hold tonerpatronen som vist så du undgår at komme til at røre ved lukkeren, der beskytter tromlen. Rør aldrig ved beskyttelseslukkeren. Undgå at holde tonerpatronen på en sådan måde, at hånden kommer til at røre ved lukkeren, der beskytter tromlen. Stil aldrig patronen op, og stil den aldrig på hovedet. Hvis toneren klumper sammen i tonerpatronen, kan det være umuligt at ryste den løs igen. Udsæt ikke tonerpatronen for ild. Tonerpulveret er meget brændbart. Forsigtig Kapitel 2 Klargøring 2-13

28 Følg denne fremgangsmåde for at installere tonerpatronen i telefaxen: 1 Kontroller at der er tændt for telefaxen. 2 Tryk på udløserknappen og åbn frontdækslet. Forsigtig Man må ikke åbne frontdækslet uden først at trykke på udløserknappen, da dette kan beskadige maskinen. 3 Tag den nye FX-3-tonerpatron ud af beskyttelsesposen. Smid ikke beskyttelsesposen væk, i tilfælde af at du senere skal pakke tonerpatronen ned. 4 Vug den nye tonerpatron flere gange så tonerpulveret bliver jævnt fordelt inde i patronen. Hvis toneren ikke er jævnt fordelt inde i patronen, kan printkvaliteten blive forringet Klargøring Kapitel 2

29 5 Anbring og hold tonerpatronen fast på en flad, ren overflade, og træk dernæst forsigtigt i plastikfatningen for at fjerne plastikseglet. Træk lige og jævnt for at undgå at knække seglet. SET FRA SIDEN SET OVENFRA TRÆK INDEN FOR DETTE OMRÅDE TRÆK INDEN FOR DETTE OMRÅDE Klargøring 6 Hold fast i tonerpatronen i håndtaget og indsæt den i telefaxen, så langt som den kan komme, og sørg for at dens fatninger passer ind i skinnerne inden i maskinen. Hold kun i håndtaget når du tager fat i tonerpatronen. 7 Luk frontdækslet med begge hænder. Kapitel 2 Klargøring 2-15

30 Ilægning af papir Dette afsnit forklarer, hvordan man lægger almindeligt papir i universalbakken. For mere information om papirtyper og papirvalg til din telefax, se Kapitel 5. Før du ilægger papir, skal du læse følgende: Forsigtig Ved laserprint anvendes der meget høje temperaturer til at fiksere toneren på papiret. Brug kun papir, som ikke smelter, fordamper, misfarves eller udsender giftige dampe ved temperaturer nær 170!C. Du må f.eks. ikke lægge kalkerpapir eller velin i en laserprinter. Brevpapir eller farvet papir, du vil anvende, skal kunne klare høje temperaturer. Man kan anvende almindeligt kopipapir, fint kvalitetspapir og papir med almindeligt brevhoved. Telefaxen kræver ikke specialpapir. Brug kun enkeltark, ikke papir i ruller. Sørg for at ilægge papir af rigtigt format, vægt og antal, som anbefales til din telefax (1 Kapitel 5). Universalbakken er fra fabrikken indstillet til ilægning af A4-formatpapir, men du kan ændre denne indstilling til andre papirformater (1 s. 5-7). Du kan vælge, om papiret skal leveres i udbakken med forsiden opad eller nedad (1 s. 5-4). Vælg i forhold til det job du skal lave. I udbakken med forsiden nedad kan der ligge ca. 50 ark papir. For at undgå papirstop bør du fjerne papiret fra udbakken, før der er 50 ark. Læg ikke papir i, mens telefaxen printer. Lad ikke papir blive liggende i universalbakken i længere tid, da det kan blive bøjet eller krøllet og skabe problemer. Under bestemte miljøforhold som meget høje eller lave temperaturer eller luftfugtighed kan det være vanskeligt at fremføre korrekt fra universalbakken. Hvis du får problemer, skal du indføre ét ark ad gangen. Pas på ikke at tabe nogle fremmedelementer i universalbakken. Undlad at blande nyt papir og papir, der i forvejen ligger i universalbakken. Hvis du blander nyt papir og papir, der i forvejen ligger i universalbakken, kan det skabe papirstop. Hvis du bliver nødt til at ilægge nyt papir, skal du fjerne det allerede ilagte papir, og lægge det i igen sammen med det nye papir Klargøring Kapitel 2

31 Følg denne fremgangsmåde for at ilægge en ny stak (maks. 10 mm stakhøjde) almindeligt papir i A4-format i universalbakken: 1 Fjern universalbakkens dæksel fra telefaxen. 2 Tag en papirstak frem og bank den let på en plan flade for at rette stakkens kanter ind. Klargøring 3 Indstil papirstyrene så de passer til bredden af papirstakken. 4 Læg stakken i universalbakken a (med printsiden vendt mod dig og topkanten først), og tilpas dernæst papirstyrene til papirets bredde b. Kontroller at der ikke er luft mellem papirstyrene og papirstakken Kapitel 2 Klargøring 2-17

32 5 Luk universalbakkens dæksel. Sæt altid dækslet på plads for at undgå, at der samles støv inden i maskinen. 6 Juster papirleveringsvælgeren hvis det er nødvendigt(1 s. 5-4). Nu er telefaxen klar til at printe. Afprøvning af telefaxen Når du har samlet telefaxen, installeret tonerpatronen og lagt papir i arkføderen, kan du prøve, om telefaxen printer korrekt ved at tage nogle kopier af et dokument 1 s. 10-2). Hvis der er problemer med print, se Kapitel Klargøring Kapitel 2

33 Kapitel 3 Indkodning af information Vejledning til indtastning af numre, bogstaver og symboler Rettelse af fejlindtastning Indkodning af afsenderinformation Hvad er afsenderinformation? Indtastning af dato og klokkeslæt Indkodning af eget telefaxnummer og navn Valg af linietype Opkald via et omstillingsbord Indkodning af R-tasten Indstilling af sommertid Indkodning af information Kapitel 3 Indkodning af information 3-1

34 Vejledning til indtastning af numre, bogstaver og symboler Når du kommer til et punkt, hvor du skal indtaste et nummer eller et navn, kan du se i nedenstående tabel, hvilken taltast du skal trykke for det tegn, du ønsker: Tast Indtastning af store bogstaver (:A). Indtastning af små bogstaver (:a). Indtastning af tal (:1) Indtastning af store bogstaver (:A). Indtastning af små bogstaver (:a). Indtastning af tal (:1) Bemærk Hvis du ikke foretager nogen indtastning i 60 sekunder, returnerer maskinen automatisk til standby. 3-2 Indkodning af information Kapitel 3

35 Skift mellem talindtastning og bogstavindtastning Tryk på T for at vælge talstatus (:1), indtastning af store bogstaver (:A), eller indtastning af små bogstaver (:a) _ :1 (Indtastning af tal) _ :A (Indtastning af store bogstaver) _ :a (Indtastning af små bogstaver) Indtastning af bogstaver 1 Tryk på T for at skifte til indtastning af store bogstaver (:A) eller indtastning af små bogstaver (:a). _ :A 2 Tryk på taltasten med det bogstav du skal bruge. Tryk flere gange indtil det ønskede bogstav bliver vist. Hver tast bladrer mellem de bogstaver, den indeholder. Hvis du ikke ved hvilken tast, du skal trykke for det ønskede bogstav, se s C_ :A Indkodning af information 3 Fortsæt med at indtaste andre bogstaver med taltasterne. Hvis det næste bogstav, du ønsker at indtaste, er placeret på en anden taltast, skal du trykke på den tast, indtil det ønskede bogstav viser sig. -eller- Hvis det næste bogstav, du ønsker at indtaste, er placeret på den samme taltast, som du trykkede på under punkt 2, skal du trykke på P for at flytte markøren til højre Tryk dernæst på taltasten flere gange indtil det ønskede bogstav vises. For at indsætte et mellemrum skal du trykke på Mellemrum. CA_ :A Kapitel 3 Indkodning af information 3-3

36 Indtastning af tal 1 Tryk på T for at skifte til talstatus (:1). _ :1 2 Tryk på taltasten med tallet, der skal bruges. For at indsætte et mellemrum skal du trykke på Mellemrum. 3 Fortsæt med at indtaste andre tal med taltasterne. 1_ :1 10_ :1 Indtastning af symboler 1 Tryk flere gange på # indtil det ønskede symbol bliver vist. 2 Hvis du vil indtaste flere symboler, skal du trykke på P for at flytte markøren til højre og derefter trykke flere gange på #, indtil det ønskede symbol bliver vist. #_ :1 # _ :1 Rettelse af fejlindtastning Du kan slette hele indtastningen ved at trykke på Slet. Alternativt kan du følge denne fremgangsmåde for at rette enkelte tegn: 1 Brug O eller P til at flytte markøren hen under det forkerte tegn. CANE_N :A 2 Tryk på taltasten, der indeholder det rigtige tegn for at indtaste det på pladsen med det forkerte tegn. Hvis du ikke ved hvilken tast, du skal trykke for det ønskede bogstav, se s CANO_N :A 3 Når du er færdig med at foretage rettelser, skal du trykke på Set for at godkende den nye indtastning. 3-4 Indkodning af information Kapitel 3

37 Indkodning af afsenderinformation Hvad er afsenderinformation? Når du modtager en fax, kan du se navnet på den person eller det firma, der sendte dig faxen, deres telefax-/telefonnummer, dato og klokkeslæt for afsendelsen; alt bliver printet med små bogstaver i toppen af hver side. Denne type information kaldes Afsenderinformation eller Transmit Terminal Identification(TTI). Du kan indkode samme information i din telefax, så hver gang du sender et dokument, kan modtageren se, hvem der har sendt det, og hvornår det blev sendt. Forneden er et eksempel på, hvordan din afsenderinformation vil blive printet på et dokument sendt fra din maskine: Telefax DIT NAVN HØJTTALER 001 Du kan vælge, om afsenderinformat ion skal printes inden for eller uden for billedfeltet (1 TTI- POSITION, s. 14-4). Indkodning af information Dato og klokkeslæt for afsendelsen. Du kan vælge, om der skal stå FAX eller TLF før tallet (1 TELEFON # MÆRKE, s. 14-4). Dit fax- eller telefonnummer Dit navn eller firmanavn. Modtagers navn står her, hvis du brugte afsendelse fra hukommelsen og ringede op til et telefaxnummer ved at bruge kortopkald. Faxens sidetal står her. For at indtaste afsenderinformationen i dokumentet, skal du følge fremgangsmåderne på de følgende sider. Kapitel 3 Indkodning af information 3-5

38 Indtastning af dato og klokkeslæt Følg denne fremgangsmåde for at indtaste dato og klokkeslæt: 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk tre gange på Set. Den aktuelle dato og klokkeslættet for maskinen bliver vist. BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT 4 Brug taltasterne til at indtaste korrekt dag, måned, år og klokkeslæt og i den rækkefølge*. Indtast kun de to sidste cifre i årstallet. Benyt 24-timers uret for angivelse af klokkeslæt (f.eks. 1:00 om eftermiddagen som 13:00), og hvis tallet er på ét ciffer, skal du sætte et nul foran. Hvis du taster forkert, skal du trykke på Slet og indtaste dato og klokkeslæt igen. 5 Tryk på Set. 6 Tryk på Stop for at returnere til standby. 2_0/ :30 2_7/ :00 INDKODNING OK ENHEDS-TELEFON # 15:00 KunFax Indtastning af eget telefaxnummer og navn Følg nedenstående fremgangsmåde for at indtaste dit telefax-/telefonnummer i telefaxen og indkode navn eller firmanavn: 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk to gange på Set. BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT * For visse lande vil dato (dag, måned og år) blive vist i forskellig rækkefølge. 3-6 Indkodning af information Kapitel 3

39 4 Benyt N eller M til at vælge ENHEDS- TELEFON #. ENHEDS-TELEFON # 5 Tryk på Set. TLF= 6 Indtast dit telefax-/telefonnummer ved hjælp af taltasterne (op til 20 cifre inklusive mellemrum). TLF= For at indsætte et mellemrum skal du trykke på Mellemrum. Mellemrum er valgfri, men gør det nemmere at læse nummeret. For at indtaste et plus-tegn (+) foran nummeret, skal du trykke på +. Hvis du taster forkert, skal du trykke på Slet og indtaste det rigtige tal. 7 Tryk to gange på Set. INDKODNING OK ENHEDS NAVN _ :A Indkodning af information 8 Indtast dit navn eller firmanavn ved hjælp af taltasterne (op til 24 tegn inklusive mellemrum). CANON_ :A Hvis du ikke ved, hvordan du indtaster tegn, se s Hvis du taster forkert, skal du trykke på Slet og indtaste det rigtige navn. 9 Tryk på Set. INDKODNING OK AFS ID (TTI) 10 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax Bemærk For at checke den indkodede afsenderinformation i din telefax, kan du printe BRUGERS DATALISTE (1 s. 14-2). Kapitel 3 Indkodning af information 3-7

40 Valg af linietype Før du bruger din telefax, skal du sikre dig, at den indstillet til dit telefonsystems linietype. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type telefonlinie du har, skal du kontakte telefonselskabet. Følg denne fremgangsmåde, hvis du skal ændre indstillingerne på linietypen: 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk to gange på Set. BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT 4 Brug N eller M til at vælge TLF- LINIETYPE. 5 Tryk på Set. TLF-LINIETYPE TRYKKNAPTELEFON 6 Brug N eller M til at vælge den linietypeindstilling du ønsker. Du kan vælge følgende: DREJESKIVE (PULS)* (Til pulsopkald) TRYKKNAPTELEFON (Til toneopkald) 7 Tryk på Set. R-TASTENS VALG 8 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax *DREJESKIVE (PULS) er kun tilgængelig for visse lande. 3-8 Indkodning af information Kapitel 3

41 Opkald via et omstillingsbord En PABC (privat automatisk bicentral) er et omstillingsbord, der betjenes i virksomheden. Hvis telefaxen er tilsluttet via et omstillingsbord eller et andet telefonomstillingssystem, skal du først indtaste en udkode og derefter nummeret på den, du vil ringe til. For at gøre denne fremgangsmåde nemmere kan du indkode adgangstype og udkode under R-tasten, så du kun skal trykke på denne tast for at ringe op til det ønskede telefax- eller telefonnummer. Se nedenfor. Indkodning af R-tasten Brug følgende fremgangsmåde til at indkode adgangstype og udkode under R-tasten 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. 3 Tryk to gange på Set. DATAINDKODNING BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT Indkodning af information 4 Brug N eller M til at vælge R- TASTENS VALG. R-TASTENS VALG 5 Tryk på Set. TELEFONNETTET 6 Brug N eller M til at vælge OMSTILLINGSBORD 7 Tryk på Set. OMSTILLINGSBORD PÅLÆGNING 8 Brug N eller M til at vælge dit telefonomstillingssystems adgangstype. Du kan vælge følgende: PRÆFIKS PÅLÆGNING Kapitel 3 Indkodning af information 3-9

42 Hvis du valgte PÅLÆGNING under punkt 8: 9 Tryk på Set. RAPPORTVALG 10 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax Hvis du valgte PRÆFIKS under punkt 8: 9 Tryk på Set. 10 Brug taltasterne til at indtaste udkoden (maks. 19 cifre). 11 Tryk på Genopkald/Pause for at indsætte en pause. 12 Tryk på Set. RAPPORTVALG P 13 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax 3-10 Indkodning af information Kapitel 3

43 Indstilling af sommertid* Visse lande benytter sig af sommer- og vintertid, hvor uret stilles henholdsvis en time frem eller tilbage afhængig af den pågældende årstid. Du kan vælge at få tilpasset klokkeslættet i din telefax til dit lands sommertid- og vintertid og indstillle dato og klokkeslæt efter, hvornår sommertiden begynder og slutter. 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk på Set. BRUGERVALG 4 Brug N eller M til at vælge SYSTEMVALG. SYSTEMVALG 5 Tryk på Set. 6 Brug N eller M til at vælge SOMMERTID. 7 Tryk på Set. LÅS/ÅBN TELEFON SOMMERTID TIL Indkodning af information 8 Brug N eller M til at vælge den indstilling du ønsker at benytte. TIL Du kan vælge følgende: TIL Aktiverer sommertid. FRA Deaktiverer sommertid. Hvis du valgte FRA under punkt 8: 9 Tryk på Set. TLF-INDKODNING 10 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax *Sommertid er kun mulig for visse lande. Kapitel 3 Indkodning af information 3-11

44 Hvis du valgte TIL under punkt 8: 9 Tryk tre gange på Set. BEGYND DATO/KL. MÅNED MARTS 10 Brug N eller M til at vælge den måned i hvilken sommertid begynder. APRIL 11 Tryk to gange på Set. UGE SIDSTE UGE 12 Brug N eller M til at vælge den uge i hvilken sommertid begynder. Du kan vælge følgende: FØRSTE UGE ANDEN UGE TREDJE UGE FJERDE UGE SIDSTE UGE (fjerde eller femte uge afhængig af den valgte måned) FØRSTE UGE 13 Tryk to gange på Set. DAG SØNDAG 14 Brug N eller M til at vælge den dag på ugen, hvor sommertid begynder. SØNDAG 15 Tryk to gange på Set. TIDSPUNKT 0_1:00 16 Brug taltasterne til at indtaste det tidspunkt, hvor sommertiden indtræffer. Brug 24-timers uret til indtastning af klokkeslæt (f.eks. 2:00 om eftermiddagensom 14:00), og hvis tallet er på ét ciffer, skal du sætte et nul foran. 0_2: Indkodning af information Kapitel 3

45 17 Tryk tre gange på Set. SLUT DATO/KL. MÅNED OKTOBER 18 Brug N eller M og Set til at vælge måned, uge, ugedag og det tidspunkt, hvor sommertiden slutter, som i punkterne 10 til 16 i indstillingerne BEGYND DATO/KL.. (f.eks. OKTOBER SIDSTE UGE, SØNDAG og 03:00) 19 Tryk på Set. 20 Tryk på Stop for at returnere til standby. TLF-INDKODNING 15:00 KunFax Indkodning af information Kapitel 3 Indkodning af information 3-13

46 3-14 Indkodning af information Kapitel 3

47 Kapitel 4 Dokumenthåndtering Dokumenttyper Scannet område i et dokument Ilægning af dokumenter Ilægning af flere ark til dokumentet i ADF (Automatisk dokumentfremfører) Dokumenthåndtering Kapitel 4 Dokumenthåndtering 4-1

48 Dokumenttyper De dokumenter, du vil lægge i ADF til afsendelse og kopiering, skal opfylde følgende krav: Format (B u L) Enkeltsidedokument Maks. 216 mm u Ca. 1 m Min. 148 u 105 mm Dokumenter som kan give problemer Du kan forebygge papirstop i ADF ved ikke at anvende følgende: Foldet eller krøllet papir Karbonpapir eller papir med karbon-bagside Krumt eller oprullet papir Coated papir Iturevet papir Meget tyndt papir Fjern alle hæfteklammer, papirclips og lignende før du lægger dokumentet i ADF. Check at lim, blæk eller korrekturlak på dokumentet er helt tørt inden ilægning i ADF. Hvis du har et dokument, der ikke kan føres rigtigt ind i ADF, kan du lave en fotokopi af det og derefter lægge kopien i. Hvis du skal sende et dokument, som du har printet fra din telefax, skal du bruge levering med forsiden nedad, når du printer dette dokument (1s. 5-4). Scannet område i et dokument Flersidedokument med samme tykkelse og vægt Maks ,6 mm Min. 148 u 105 mm Antal 1 ark Maks. 30 ark A4 eller letter* Maks. 10 ark Legal* Tykkelse 0,06 til 0,23 mm 0,06 til 0,13 mm Vægt 35 til 240 g/m 2 40 til 90 g/m 2 Det skraverede område viser det scannede område i dokumentet. Check at teksten eller grafikken på dokumentet er inden for dette område. MAKS. 4 mm A4 MAKS. 4 mm MAKS. 3 mm MAKS. 3 mm * 75 g/m 2 papir 4-2 Dokumenthåndtering Kapitel 4

49 Ilægning af dokumenter Følg denne fremgangsmåde for at lægge dokumenter i ADF: 1 Indstil dokumentstyrene så de passer til dokumentets bredde. 2 Skub forsigtigt toppen af dokumentet, med forsiden nedad, ind i ADF, indtil der lyder et bip. Bank flersidede dokumenter let mod en plan flade for at rette stakkens kanter ind, inden du lægger dem i ADF. Nu er dokumentet klar til scanning. Bemærk Med et flersidet dokument føres arkene frem et efter et fra bunden af stakken. Vent indtil alle ark i dokumentet er scannet færdig, før du går i gang med et nyt job. Problemer med flersidede dokumenter Hvis du har problemer med fremføring af flersidede dokumenter i ADF, kan du fjerne stakken og banke den let mod en plan flade for at rette kanterne ind. Bred dernæst stakken lidt ud så forkanten bliver lidt "skrå", og læg stakken i ADF. Dokumenthåndtering Bemærk For at undgå problemer med fremføring, kan du kontrollere, at dokumentet opfylder kravene (1 s. 4-2). Kapitel 4 Dokumenthåndtering 4-3

50 Ilægning af flere ark til dokumentet i ADF (Automatisk dokumentfremfører) Hvis du skal tilføre ark til dit dokument i ADF, skal du vente, indtil det sidste papir bliver fremført; derefter kan du ilægge op til 30 yderligere ark (10 ark Legal ). Den sidste og første side bør overlappe med ca. 2,5 cm. 2,5 cm 4-4 Dokumenthåndtering Kapitel 4

51 Kapitel 5 Papirhåndtering Papirtyper Effektivt printområde Valg af papir til din telefax Ilægning af papir Valg af levering med forsiden opad eller nedad Ændring af valgt papirformat Valg af tonersparer Papirhåndtering Kapitel 5 Papirhåndtering 5-1

52 Papirtyper Du kan lægge følgende papir i universalbakken: Vælg papirformat, indstilling A4 LTR (Letter) Mål (B u L) Vægt Antal Min. 92,4 u 127 mm Maks. 216 u 356 mm 210 u 297 mm/ (8,27 u 11,69 in.) 215,9 u 279,4 mm (8,5 u 1 in.) LGL (Legal) 215,9 u 355,6 mm (8,5 u 14 in.) BRUGERDEF.1/LANG*216 u 317 mm til 216 u 340 mm* BRUGERDEF.2/KORT*216 u 254 mm til 216 u 285 mm* g/m 2 1 ark: g/m2 Stakhøjde på maks. 10 mm (Ca. 100 ark af 75 g/m 2 papir) Når du har valgt det papir, du vil bruge, skal du gøre følgende: Check at papiret passer til telefaxen (1 s. 5-3). Kontroller at formatvælgeren på universalbakken er indstillet til det format, du lægger i (1 s. 5-7). Check at papirleveringen er indstillet korrekt til det job, du udfører (1 s. 5-4). Kontroller at du har ilagt papiret korrekt i universalbakken (1 s. 2-16). *Til dette valg, skal du måske ilægge færre ark. 5-2 Papirhåndtering Kapitel 5

53 Effektivt printområde Det skraverede område viser det effektive printområde for A4-papir. MAKS. 4 mm A4 FREMFØRING SRETNING MAKS. 10 mm MAKS. 4 mm MAKS. 5 mm Valg af papir til din telefax Følg nedenstående retningslinier for valg af papir: Du kan forebygge papirstop i universalbakken ved ikke at anvende følgende: Foldet eller krøllet papir Krumt eller oprullet papir Coated papir Iturevet papir Fugtigt papir Meget tyndt papir Følgende papirtyper er ikke velegnede til print: Kraftigt papir Meget glat papir Skinnende papir Kontroller at papiret er fri for støv, fnug og oliepletter. Sørg for at afprøve papir før større indkøb. Opbevar alt papir indpakket og på en plan overflade indtil det skal bruges. Opbevar ubrugt papir fra åbnede pakker tørt og køligt i originalpakningen. Skal opbevares ved 18!-24!C, 40 %-60 % relativ luftfugtighed. Ilægning af papir Papirhåndtering For anvisninger om ilægning af papir i universalbakken, se s Kapitel 5 Papirhåndtering 5-3

54 Valg af levering med forsiden opad eller nedad Papirgang Hvis du ved, hvordan papir fremføres i telefaxen, kan du nemmere afgøre, hvilken udbakke der passer til det job, du udfører. Først føres papiret til tonerpatronen, hvor en laserstråle "tegner" printbilledet på tromlen, som dernæst påfører toner på papiret. Papiret føres derefter til fikseringsenheden, hvor toneren bindes (fikseres) på papiret. Papiret forlader dernæst telefaxen gennem udbakken med forsiden opad (på forsiden af maskinen) eller udbakken med forsiden nedad (oven på maskinen). LEVERING MED FORSIDEN NEDAD PAPIRLEVERINGSVÆLGER LEVERING MED FORSIDEN OPAD 5-4 Papirhåndtering Kapitel 5

55 Valg af papirlevering Før du vælger papirlevering, skal du være opmærksom på følgende: Indstil altid papirleveringsvælgeren før print (1 nedenfor). Skift af papirlevering mens maskinen printer, vil skabe problemer. Vent indtil printene har forladt maskinen helt, inden du skifter papirlevering. I udbakken med forsiden nedad kan der ligge ca. 50 ark papir. For at undgå papirstop bør du fjerne papiret fra udbakken, før der er 50 ark. Sørg for at der er tilstrækkelig plads til, at papiret kan føres ud af maskinen fra udbakken med forsiden opad. Fjern arkene efterhånden som de leveres til udbakken. Træk ikke i papir der er på vej ud af maskinen. Vælg papirlevering i forhold til det job du skal lave. Levering med forsiden opad eller nedad vælges med papirleveringsvælgeren. HER LEVERES ARK MED FORSIDEN NEDAD ( ) HER LEVERES ARK MED FORSIDEN OPAD ( ) Forsigtig Ved brug af levering med forsiden opad, skal du fjerne hvert ark, så snart det kommer ud. Hvis du ikke gør det, kan papiret sætte sig fast i udgangen og dermed beskadige enheden. Papirhåndtering Kapitel 5 Papirhåndtering 5-5

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Brugervejledning (for fax)

Brugervejledning (for fax) Fax Brugervejledning (for fax) OFX 900 Rettelse Af Fejl Udskrivning Af Journaler Og Lister Netværksfunktioner Udnyttelse Af Maskinens Muligheder Installering Af Maskinen Programmering Af Maskinen Grundlæggende

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

ScanFront 330 Betjeningsvejledning

ScanFront 330 Betjeningsvejledning ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Internationalt ENERGY STAR

Læs mere

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er for modellerne KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I vejledningen henviser KM-C2525E til modellen til

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

Betjenings vejledning

Betjenings vejledning Betjenings vejledning Multifunktionsprinter Typenr. KX-MB771NE USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station (CD-ROM) beder om det. 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning FS-C8100DN Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele... 1-1 Komponenter på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Komponenter på printerens højre side...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet 252591220-D_DAN Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb

Læs mere