FAX L240/L290. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAX L240/L290. Brugervejledning"

Transkript

1 FAX L240/L290 Brugervejledning

2 VIGTIGT! Hvis du har købt FAX-L290-modellen, skal du læse tillæg B, før du læser resten af denne vejledning. Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EU-direktivet 1999/5/EF. Vi erklærer, at dette produkt opfylder EMC-kravene i EU-direktivet 1999/5/EF ved 230V nominal netindgang, 50Hz, selvom produktets nominelle indgangseffekt er V, 50/60Hz. Hvis du flytter til et andet EU-land og har problemer med maskinen, kan du kontakte Canon HelpDesk. (Gælder kun Europa) Modelnavn H12251 (FAX-L240) H12250 (FAX-L290) Copyright Copyright (c) 2002 by Canon, Inc. Eftertryk forbudt. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, kodes eller lagres i et informationssystem eller på nogen måde oversættes til noget naturligt eller kunstigt sprog, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk eller manuelt uden forudgående tilladelse fra Canon Inc. Varemærker Canon(r) er et registreret varemærke, og UHQ er et varemærke for Canon Inc. Alle andre navne og produktnavne er registrerede varemærker, eller varemærker for varer eller tjenesteydelser for deres respektive firmaer. Canon har som ENERGY STARHPartner målt, at FAX-L290/ L240 opfylder ENERGY STARSH retningslinier for energiforbrug. ii Forord

3 Super G3 er en betegnelse for en ny generation af telefaxer, som anvender ITU-T V.34 standard 33.6 Kbps* modemer. Med en hurtig Super G3 telefax kan man sende en side på ca. 3 sekunder og dermed opnå besparelser på telefonregningen. * Overførselstiden på ca. 3 sekunder pr. side er baseret på Canon FAX Standard Chart No.1, (Standardstatus) med 33.6 Kbps modemhastighed. Det offentlige telefonnet giver på nuværende tidspunkt kun garanti for at understøtte modemhastighed på 28.8 Kbps eller mindre, men i praksis er hastigheden højere. Lasersikkerhed Laserstråling kan være farlig for mennesker. Af den grund er laserenheden hermetisk indesluttet i kabinettet. Under normale brugsbetingelser kan der ikke slippe stråling ud fra telefaxens printenhed. Denne telefax er klassificeret som Class 1 Laserprodukt under EN : V-model Mærkaten nedenfor er anbragt på laserscanneren inde i telefaxen. Denne telefax er klassificeret under EN : 1994 og overholder følgende: CLASS 1 LASERPRODUKT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Forsigtig Brug af andre procedurer end dem, der er nævnt i denne vejledning, kan resultere i, at man udsættes for sundhedsfarlig laserstråling Forord iii

4 Indhold Kapitel 1: Introduktion Symboler i denne vejledning Kundesupport Sikkerhedsinformation Kapitel 2: Klargøring af telefaxen Udpakning af telefaxen Sådan fjernes pakkemateriale Montering af telefaxen Tilslutninger Tilslutning af telefonledningen og de eksterne enheder Tilslutning af lysnetledningen Valg af sprog og land Telefaxens vigtigste dele Kontrolpanel Specialtaster Installering af tonerpatronen Ilægning af papir Afprøvning af telefaxen Kapitel 3: Indkodning af information Vejledning til indtastning af numre, bogstaver og symboler Rettelse af fejlindtastning Indkodning af afsenderinformation Hvad er afsenderinformation? Indtastning af dato og klokkeslæt Indtastning af eget telefaxnummer og navn Valg af linietype Opkald via et omstillingsbord Indkodning af R-tasten Indstilling af sommertid Kapitel 4: Dokumenthåndtering Dokumenttyper Scannet område i et dokument Ilægning af dokumenter Ilægning af flere ark til dokumentet i ADF (Automatisk dokumentfremfører) iv Forord

5 Kapitel 5: Papirhåndtering Papirtyper Effektivt printområde Valg af papir til din telefax Ilægning af papir Valg af levering med forsiden opad eller nedad Ændring af valgt papirformat Valg af tonersparer Kapitel 6: Kortopkald Hvad er kortopkald? Kortopkaldsmetoder Indkodning af tastopkald Indkodning af kodeopkald Indkodning af gruppeopkald Brug af kortopkald Afsendelse af et dokument med kortopkald Telefonopkald med kortopkald Print af lister over kortopkald Kapitel 7: Afsendelse af dokumenter Forberedelse til afsendelse af et dokument Dokumenter man kan sende Indstilling af scanneropløsning Indstilling af scannerkontrast Opkaldsmetoder Sendemetoder Afsendelse fra hukommelsen Manuel afsendelse med håndsættet Annullering af afsendelse Genopkald når linien er optaget Manuelt genopkald Annullering af manuelt genopkald Automatisk genopkald Hvad er automatisk genopkald? Annullering af automatisk genopkald Indstilling af automatisk genopkald Afsendelse af det samme dokument til flere telefaxnumre (Rundsending) Tidsforskudt afsendelse Indscanning af dokument til tidsforskudt afsendelse fra hukommelsen Print af dokument til tidsforskudt afsendelse Sletning af dokument til tidsforskudt afsendelse Forord v

6 Kapitel 8: Faxmodtagelse Metoder til modtagelse Automatisk faxmodtagelse: AUTO-MODTAG Valg af AUTO-MODT Modtagelse af både faxer og telefonopkald automatisk: Fax/Tlf-status Valg af Fax/Tlf-status Indstilling af Fax/Tlf-status Manuel faxmodtagelse: MANUEL STATUS Indstilling af MANUEL STATUS Manuel faxmodtagelse Modtagelse med telefonsvarer: TLF.SVARERSTATUS Valg af TLF.SVARERSTATUS Brug af telefaxen sammen med en telefonsvarer Modtagelse mens maskinen laver andre job Modtagelse af faxer til hukommelsen når der er problemer Annullering af modtagelse Kapitel 9: Særlige egenskaber Særlige former for opkald Indsætning af pauser i et telefax-/telefonnummer Skift midlertidigt til toneopkald Bekræftelse af klartone Opkald via et omstillingsbord Dokumenter lagret i hukommelsen Print af liste over lagrede dokumenter i hukommelsen Print af et lagret dokument fra hukommelsen Afsendelse af et lagret dokument fra hukommelsen Sletning af et lagret dokument fra hukommelsen Polling Hvad er polling? Pollingmodtagelse Polling fra en anden telefax Annullering af pollingmodtagelse Pollingafsendelse Klargøring af pollingboksen Scanning af dokument til pollingboks Ændring eller sletning af pollingboksvalg Begrænsning af adgangen til brug af telefaxen Valg af begrænset adgang til din telefax Annullering af adgangsbegrænsning til din telefax Begrænsning af modtagelse vi Forord

7 Kapitel 10: Kopiering Dokumenter man kan kopiere Kopiering Fremstilling af en enkelt hurtig kopi Kapitel 11: Rapporter og lister Oversigt over Rapporter og lister AKTIVITETSRAPPORT AKTIVITETSRAPPORT FOR AFSENDELSE MULTITRANSAKTIONSRAPPORT AKTIVITETSRAPPORT FOR MODTAGELSE Kapitel 12: Vedligeholdelse Regelmæssig rengøring Udvendig rengøring af telefaxen Indvendig rengøring af telefaxen Rengøring af scannerglasset Udskiftning af tonerpatronen Kapitel 13: Fejlfinding Udbedring af papirstop Papirstop i ADF Papirstop Papirstop i udbakkerne Papirstop inde i telefaxen Displaymeddelelser Problemer med papirfremføring Telefaxproblemer Problemer med afsendelse Problemer med modtagelse Kopieringsproblemer Telefonproblemer Printproblemer Generelle problemer Hvis du ikke kan løse problemet Hvis der sker strømsvigt Forord vii

8 Kapitel 14: Oversigt over indstillinger Brug af menusystemet Print af liste med de aktuelle indstillinger Adgang til menuerne Menuen BRUGERVALG RAP.INDSTILLING., menu Menuen AFSENDELSESINDSTILLINGER Menuen MODTAGELSESINDSTILLINGER Menuen PRINTERVALG Menuen POLLINGBOKS Menuen SYSTEMVALG Tillæg A: Specifikationer Generelle specifikationer... A-2 Telefax... A-2 Kopimaskine... A-3 Telefon... A-3 Printer... A-3 Tillæg B: FAX-L290-anvisninger Introduktion... B-2 Forskelle mellem FAX-L290 og FAX-L B-2 Brug af dokumentationen... B-2 Udpakning af FAX-L B-2 Tilslutning af FAX-L290 til pc'en... B-3 Krav til printmedier... B-4 Effektivt printområde... B-4 Valg af printmedier... B-5 Ilægning af kuverter... B-6 Ilægning af transparenter... B-7 Tillæg C: Ekstraudstyr Håndsæt (ekstraudstyr)... C-2 Indhold... C-2 Montering af håndsættet til din telefax... C-3 Vedligeholdelse af håndsættet... C-4 Stikordsregister... S-1 viii Forord

9 Kapitel 1 Introduktion Symboler i denne vejledning Kundesupport Sikkerhedsinformation Introduktion Kapitel 1 Introduktion 1-1

10 Symboler i denne vejledning Se listen nedenfor med symboler, termer og forkortelser, der er anvendt i denne bog. Forsigtig Advarsler fortæller dig, hvordan du kan undgå handlinger, der kan forårsage skade på dig selv eller telefaxen. For at kunne bruge maskinen sikkert er det vigtigt at være opmærksom på disse advarsler. Bemærk Noter giver nyttige tip til, hvordan du bruger telefaxen mere effektivt, beskriver begrænsninger i betjeningen, eller hvordan man undgår mindre vanskeligheder. Vi anbefaler, at du læser disse noter, så du får mest muligt ud af maskinen og dens funktioner. (R s. n-nn) En parentes med en pil efterfulgt af et tal henviser til en side (s.) eller sider (ss.) i denne vejledning, hvor man kan finde mere information om det omtalte emne. standard dokument eller fax menu AFS/MODT-NR. AF MT ADF Display ECM G3 ITU-TS Et valg, som kun ændres, hvis du giver besked om det. De(t) originale ark papir du hhv. afsender eller modtager på telefaxen. En liste over indstillinger, som du kan vælge eller ændre. En menu har en titel, som bliver vist i displayet. Transaktionsnummer. Når du sender et dokument eller modtager en fax, vil telefaxen automatisk give dokumentet eller faxen et unikt transaktionsnummer. Et transaktionsnummer er et firecifret tal, som hjælper med at holde styr på dokumenter og faxer, du sender og modtager. Angiver Afsendelse. Angiver Modtagelse. Et eksempel på en besked eller et valg der bliver vist i displayet. Automatisk dokumentfremfører. Udstyr på din telefax der automatisk fører et dokument ind i afsendelses- eller kopieringsenheden. Display. Displayet på kontrolpanelet der viser beskeder og valg. ECM (Fejlkorrektion). Din telefax kan reducere system- og liniefejl, når den afsender eller modtager fra en telefax med ECM. Gruppeopkald 3. Et system der anvender kodningsmetoder til at overføre data, der reducerer den datamængde, der skal overføres og dermed overførselstiden. International Telecommunications Union-Telecommunications Sector. Et udvalg der er udpeget til at indstille internationale standarder for telekommunikation. 1-2 Introduktion Kapitel 1

11 Derudover bruger denne vejledning karakteristiske skrifttyper med henblik på at identificere knapper og information på displayet: Knapperne, du skal trykke på, bliver vist med denne skrifttype: Stop. Information på displayet bliver vist med denne skrifttype: BRUGERVALG. Kundesupport Introduktion Din telefax er udstyret med den nyeste teknologi, som sikrer problemfri drift. Hvis der opstår problemer med maskinen, kan du forsøge at løse dem ved hjælp af informationen i Kapitel 13. Hvis du ikke selv kan løse problemet, eller du mener, at telefaxen trænger til service, skal du kontakte din Canon forhandler eller Canon HelpDesk. Kapitel 1 Introduktion 1-3

12 Sikkerhedsinformation Læs denne sikkerhedsinformation grundigt før du bruger din telefax. Forsigtig Udover det, der er beskrevet i denne vejledning, må du aldrig forsøge selv at servicere telefaxen. Forsøg aldrig at skille maskinen ad: åbning eller afmontering af de indvendige dæksler kan medføre, at du udsættes for farlig spænding eller andre risici. Kontakt Canon eller Canon HelpDesk for al service på maskinen. Håndtering og vedligeholdelse Følg altid de advarsler og anvisninger der står på telefaxen. Udsæt aldrig telefaxen for hårde slag eller vibrationer. Tag altid stikket til telefaxen ud, før du flytter eller rengør den. Under print må du aldrig tage lysnetledningen ud, åbne printerdækslet eller lægge papir i eller tage papir ud af universalbakken; det kan give papirstop. Når du transporterer telefaxen, skal du fjerne tonerpatronen fra maskinen. Placer tonerpatronen i den originale beskyttelsespose eller pak den ind i et kraftigt klæde for at beskytte den mod lyset. Løft altid telefaxen som vist nedenfor. Du må ikke løfte den ved at tage fat om de tilkoblede dele. Stik aldrig noget ind i telefaxens udbakker eller åbninger, da genstandene kan komme i berøring med strømførende dele. Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Sørg for at små genstande (som nåle, clips eller hæfteklammer) ikke falder ned i telefaxen. Hvis der falder noget ned i maskinen, skal du omgående tage stikket ud og kontakte Canon eller Canon HelpDesk. For at undgå at spilde noget ned i eller på maskinen bør du aldrig drikke eller spise i nærheden af den. Hvis du spilder væske, eller noget falder ned i maskinen, skal du omgående tage stikket ud og kontakte din Canon-forhandler eller Canon Helpdesk. Hold telefaxen ren. Hvis der samler sig støv i maskinen, kan det medføre driftstop. 1-4 Introduktion Kapitel 1

13 Du skal omgående tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din Canonforhandler eller Canon HelpDesk i følgende tilfælde: Hvis lysnetledningen er blevet slidt eller beskadiget. Hvis der er spildt væske ind i maskinen. Hvis der er kommet vand eller fugt i maskinen. Hvis maskinen ikke fungerer normalt, selvom du følger anvisningerne i denne vejledning. Udfør aldrig andre justeringer end dem der er beskrevet i denne vejledning. Forkert justering kan ødelægge maskinen og kræve mange timers reparationsarbejde af en tekniker for at bringe den tilbage i dens oprindelige stand. Hvis du har tabt maskinen, eller kabinettet er beskadiget. Hvis maskinens ydeevne ændrer sig meget, kan det tyde på, at der er behov for service. Introduktion Placering Anbring telefaxen på en plan og stabil overflade uden vibrationer, som er stærk nok til at bære dens vægt (ca. 10 kg). Placér telefaxen på et køligt, tørt, rent og godt ventileret sted. Vælg en placering hvor der ikke er støvet. Check at rummet ikke er udsat for store temperaturudsving, men at temperaturen altid er mellem 10! og 32,5!C. Den relative fugtighed skal altid være mellem 20 % og 80 %. Undgå direkte sollys på telefaxen, da det kan beskadige den. Hvis den skal placeres i nærheden af et vindue, skal der være gardiner eller persienner. Brug ikke telefaxen i nærheden af vand. Sørg for at væske eller fugtige genstande ikke kommer i kontakt med maskinen. Telefaxen må hverken opbevares eller anvendes udendørs. Anbring ikke telefaxen i nærheden af udstyr, som indeholder magneter eller genererer magnetfelter, f.eks. højttalere. Hvis du har mulighed for det, bør du anbringe telefaxen i nærheden af et telefonstik, fordi det så er nemmere at tilslutte maskinen til telefonledningen, og du undgår udgiften til et nyt stik. Anbring telefaxen i nærheden af et V lysnetstik (50-60 Hz). For at opnå sikker drift af telefaxen og beskytte den mod overophedning (hvilket kan give unormal drift og risiko for brand), skal du passe på ikke at blokere for udblæsningsventilationen. Du må aldrig blokere eller tildække maskinens åbninger ved at anbringe den på en seng, sofa, et tæppe eller anden lignende overflade. Anbring ikke maskinen i et skab eller en indbygningsreol, eller i nærheden af en radiator eller anden varmekilde, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. Sørg for at der er ca. 10 cm afstand på alle sider af maskinen. For telefaxens størrelse, se s. A-2 Kapitel 1 Introduktion 1-5

14 Brug ikke arealet omkring stikkontakten til opbevaring af kasser eller møbler. Sørg for at holde området frit så du hurtigt kan nå stikkontakten. Hvis du bemærker noget usædvanligt (røg, mærkelig lugt, støj) omkring telefaxen, skal du omgående afbryde strømmen til maskinen. Kontakt Canon eller Canon HelpDesk. Sørg for at der ikke står noget oven på lysnetledningen, og undgå at placere maskinen, så man kan træde på ledningen. Sørg for at der ikke er knuder eller snoninger på ledningen. Strømforsyning Sluk altid for strømmen og tag lysnetledningen ud ved voldsomt tordenvejr. (Vær opmærksom på at lagrede dokumenter i telefaxens hukommelsen bliver slettet, når stikket bliver taget ud). Når du har slukket for telefaxen, skal du vente mindst 5 sekunder, inden du tænder den igen. Slut aldrig telefaxen til en UPS (nødstrømsforsyning). Forsigtig Dette produkt udsender en svag magnetisk flux. Hvis man har pacemaker og føler sig utilpas, skal man gå væk fra maskinen og konsultere sin læge. 1-6 Introduktion Kapitel 1

15 Kapitel 2 Klargøring Udpakning af telefaxen Sådan fjernes pakkemateriale Montering af telefaxen Tilslutninger Tilslutning af telefonledningen og de eksterne enheder Tilslutning af lysnetledningen Valg af sprog og land Telefaxens vigtigste dele Kontrolpanel Specialtaster Installering af tonerpatronen Ilægning af papir Afprøvning af telefaxen Klargøring Kapitel 2 Klargøring 2-1

16 Udpakning af telefaxen Før du pakker telefaxen ud, skal du finde en passende placering til den (1 s. 1-5). Tag alle delene forsigtigt ud af æsken. Hvis du har mulighed for det, bør du få nogen til at holde kassen, mens du løfter telefaxen og pakkematerialerne op af den. Gem al emballage og pakkemateriale hvis du skulle få brug for at transportere maskinen på et senere tidspunkt. Kontroller at du har fået følgende med: HOVEDENHED FX-3- TONERPATRON STØTTEBAKKER PAPIRSTØTTE DÆKSEL TIL UNIVERSALBAKKE DOKUMENTSTØTTE LYSNETLEDNING TELEFONLEDNING DOKUMENTATION PAPIRILÆGNINGSMÆRKAT MODTAGERMÆRKATER Bemærk Produkterne kan variere i form, størrelse og placering i forhold til billedet foroven. Bemærk at delene, der leveres med maskinen, kan variere fra land til land. 2-2 Klargøring Kapitel 2

17 Hvis nogle af delene er beskadiget, eller der mangler noget, skal du omgående kontakte din Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. Bemærk Vigtigt! Gem købsnotaen som bevis hvis maskinen skal repareres under garantien. Hvis du har købt håndsættet (ekstraudstyr), kan du se de medfølgende dele i Tillæg C. Klargøring Kapitel 2 Klargøring 2-3

18 Sådan fjernes pakkemateriale Følg denne fremgangsmåde for at fjerne pakkematerialet. Gem alt pakkemateriale hvis du får brug for at transportere maskinen senere. 1 Fjern alt transporttape fra telefaxen. 2 Tag fat i kontrolpanelet med begge hænder og åbn det forsigtigt (det kan kun åbnes lidt). Fjern beskyttelsesarket fra ADF. Luk kontrolpanelet med et let tryk midt på, så det låses fast. Pakkematerialet kan variere i form, størrelse og placering i forhold til billedet ovenfor. Bemærk 2-4 Klargøring Kapitel 2

19 Montering af telefaxen Følg denne fremgangsmåde for at montere telefaxen: 1 Anbring papirilægningsmærkaten til venstre for universalbakken. 2 Sæt papirstøttens tappe i åbningerne på maskinen. Klargøring 3 Skub universalbakkens dæksel ned over papirstøtten. 4 Sæt enderne af dokumentstøtten fast i åbningerne på maskinen. 5 Sæt tappene på en af støttebakkerne fast i de tilhørende åbninger over udbakken med forsiden nedad. 6 Sæt tappene på den anden støttebakke fast i de tilhørende åbninger over ADF. Tillæg C beskriver, hvordan du slutter håndsættet (ekstraudstyr) til telefaxen. Bemærk Kapitel 2 Klargøring 2-5

20 Tilslutninger Tilslutning af telefonledningen og de eksterne enheder Din telefax har tre stik på siden til tilslutning af følgende: Telefonledning Håndsæt (ekstraudstyr) eller telefon Ekstra telefon, telefonsvarer eller modem Hvis du kun har en telefonlinie og vil bruge din telefax til modtagelse af både faxer og telefonsamtaler, er du nødt til at tilslutte håndsættet (ekstraudstyr), en telefon eller en telefonsvarer til maskinen. Sørg for at tilslutte alle eksterne enheder, før du bruger din telefax. Bemærk Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte telefonledningen og eksterne enheder: 1 Sæt den ene ende af den medfølgende telefonledning i stikket mærket L, og den anden i telefonstikket på væggen. 2 Sæt håndsættet (ekstraudstyr) eller telefonledningen i stikket mærket h. 3 Sæt ledningen til den ekstra telefon, telefonsvareren eller modemet i stikket mærket t. 2-6 Klargøring Kapitel 2

21 Bemærk Canon kan ikke garantere, at alle telefonsvarere er kompatible med din maskine på grund af forskellige specifikationer. Hvis du har tilsluttet en ekstern enhed til din telefax, skal du sørge for at indstille den korrekte modtagestatus (1 Kapitel 8). For at tilslutte en ekstra telefon eller en telefonsvarer, skal du tilslutte den ekstra telefon til telefonsvareren, og dernæst telefonsvareren til telefaxen. Hvis du tilslutter et modem til din telefax og bruger det meget, eller hvis andre ofte får adgang til din pc gennem modemet, bør du få en dedikeret telefonlinie til dit modem. Klargøring Kapitel 2 Klargøring 2-7

22 Tilslutning af lysnetledningen Før du tilslutter lysnetledningen, se Strømforsyning, s Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte lysnetledningen: Sæt den medfølgende lysnetledning i bøsningen. Dernæst skal du sætte den anden ende i en V AC 3-bensstikkontakt med jordforbindelse*. Telefaxen har ingen afbryder, så der er tændt for den, så længe lysnetledningen sidder i en tændt lysnetkontakt. Når telefaxen er tilsluttet lysnettet, skal den først varme op, før den kan bruges. Vent indtil displayet ikke længere viser VENT VENLIGST. Bemærk Telefaxen har et trebenet-stik beregnet til jordforbindelse-. Stikket passer kun i stikkontakter med jordforbindelse-. Dette skyldes sikkerhedshensyn. Hvis stikket ikke passer til din stikkontakt, skal du få fat i en elektriker, der kan udskifte stikkontakten. Af sikkerhedshensyn må du aldrig ændre stikket ved at fjerne jordforbindelsen-eller udskifte det til et-tobensstik-. Slut ikke telefaxen til samme gruppe som klimaanlæg, elektriske skrivemaskiner, tv eller kopimaskiner. Dette udstyr udsender elektrisk støj, som kan påvirke din telefax's muligheder for at afsende dokumenter eller modtage faxer. Når du slutter lysnetledningen til lysnettet for første gang, vil SPROG I DISPLAY blive vist i LCD-displayet efter VENT VENLIGST. I dette tilfælde skal du vælge sprog for LCD-display og land**. (1 s. 2-9) * Stikkets og kontaktens udseende afhænger af købslandet. ** Denne funktion er kun mulig for visse lande. 2-8 Klargøring Kapitel 2

23 Valg af sprog og land* Når du slutter lysnetledningen til lysnettet for første gang, er det nødvendigt, at du vælger sprog for LCD-displayet. For visse lande er det også nødvendigt at du vælger det land, du benytter telefaxen i. Telefaxen ændrer automatisk de valgte indstillinger og standardindstillinger i menuerne, så de passer til det valgte land. Følg denne fremgangsmåde for at vælge sprog og land. Efter tilslutning af lysnetledningen, vil displayet skifte fra VENT VENLIGST til SPROG I DISPLAY. 1 Tryk på Set. VENT VENLIGST SPROG I DISPLAY ENGELSK Klargøring 2 Tryk på eller for at vælge det ønskede sprog for LCD-displayet. ENGELSK 3 Tryk på Set. INDKODNING OK Hvis VÆLG LAND ikke bliver vist efterdata INDKODNING OK i punkt 3: Telefaxen går i standby. 15:00 KunFax Hvis VÆLG LAND bliver vist efter INDKODNING OK i punkt 3: VÆLG LAND 4 Tryk på Set. UK 5 Tryk på eller for at vælge det land du benytter telefaxen i. Hvis dit landenavn ikke bliver vist, skal du vælge ANDRE. SCHWEIZ * Stikkets og kontaktens udseende afhænger af købslandet. ** Denne funktion er kun mulig for visse lande. Kapitel 2 Klargøring 2-9

24 6 Tryk på Set. Telefaxen går i standby. INDKODNING OK SÆT PATRONEN I 15:00 KunFax Så snart du har valgt sprog og land, vil disse indstillingsmenuer ikke blive vist, næste gang du tilslutter lysnetledningen. Bemærk For at checke de indstillinger du har foretaget ved valg af land, kan du printe BRUGERS DATALISTE (1 s. 14-2). Du kan ændre indstillingerne for sprog og land ved hjælp af menuen SYSTEMVALG (1 s.14-10) Klargøring Kapitel 2

25 Telefaxens vigtigste dele DÆKSEL TIL UNIVERSALBAKKE STØTTEBAKKER PAPIRSTØTTE HER LEVERES ARK MED FORSIDEN NEDAD PAPIRSTYR DOKUMENTSTYR ADF (AUTOMATISK DOKUMENTFREMFØRER) KONTROLPANEL PAPIRLEVERINGSVÆLGER UNIVERSALBAKKE UDLØSER FRONTDÆKSEL Klargøring HER LEVERES ARK MED FORSIDEN DOKUMENTSTØTTE PAPIRUDLØSERHÅNDTAG HOLDER TIL FX-3- TONERPATRON OPLADERRULLE (RØR IKKE HER) FIKSERINGSENHED FRONTDÆKSEL Kapitel 2 Klargøring 2-11

26 Kontrolpanel Sproget for kontrolpanelet afhænger af købslandet. Følgende illustration viser kontrolpanelet på engelsk. Modtagestatus-tast (1 Kapitel 8) R-tast (1 s. 3-9) RØR-tast (1 ss. 6-17, 7-6, 9-3) Display Opløsning-tast (1 ss. 7-2, 10-2) Kodeopkald-tast (1 ss. 6-2, 6-16, 6-17) Start/kopi-tast (1 ss. 10-2, 10-3) Alarmlamper Set-tast (1 s. 14-3) Genopkald/Pause-tast (1 ss. 7-9, 9-2) Stop-tast (1 s. 14-3) 1 ABC DEF 2 3 SUPER GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Modtagestatus Opløsning Set R Kodeopkald Genopkald/Pause T 0 # Taltaster (1 s. 3-2) Tastopkaldstaster (1 ss. 6-2, 6-16, 6-17) Tastopkaldspanel Åbn tastopkaldspanelet for at få vist specialtasterne nedenfor. Specialtaster Dataindkodningstast (1 s. 14-3) Tidsforskudt afsendelse-tast (1 ss. 7-14, 7-16, 7-17) Rapport-tast (1 ss. 6-18, 11-3, 14-2) + tast (1 s. 3-7) O, P taster (1 ss. 3-3, 3-4 Slet-tast (1 s. 3-4) Dataindkodning Rapport + Tidsforskudt afsendelse Polling Hukommelsesreference Slet Mellemrum Klartone. Polling-tast (1 ss. 9-11, 9-15) Hukommelsesreferencetast (1 ss. 9-5, 9-6, 9-7, 9-9) M, N taster (1 s. 14-3) Klartone. Tast* (1s. 9-4) Mellemrum-tast (1 ss. 3-3, 3-4) * Denne funktion er kun mulig for visse lande Klargøring Kapitel 2

27 Installering af tonerpatronen Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer tonerpatron i telefaxen første gang. Hvis du skal udskifte en brugt tonerpatron se s Før du installerer en tonerpatron, skal du læse følgende: Du må kun bruge FX-3-tonerpatroner i din telefax. Hold tonerpatronen væk fra computerskærme, diskdrev og disketter. Tonerpatronen indeholder en magnet, der kan ødelægge denne type udstyr. Opbevar ikke tonerpatronen i direkte sollys. Undgå steder med høj temperatur, høj luftfugtighed og hurtige temperaturskift. Opbevar patronen ved temperaturer mellem 0! og 35!C. Udsæt aldrig en tonerpatron for direkte sollys eller stærkt lys i mere end fem minutter. Opbevar tonerpatronen i beskyttelsesposen. Åbn ikke posen før du er klar til at installere den. Smid ikke tonerpatronens beskyttelsespose væk. Måske får du senere brug for at pakke den ned og transportere den til et andet sted. Opbevar ikke tonerpatronen i saltholdig luft eller under omstændigheder, hvor den kan blive udsat for korroderende gasser som f.eks. findes i aerosolspray. Tag kun patronen ud af telefaxen når det er nødvendigt. Åbn ikke tromlens beskyttelseslukker på patronen. Hvis tromlens overflade udsættes for lys og dermed beskadiges, kan det forringe printkvaliteten. Klargøring Hold tonerpatronen som vist så du undgår at komme til at røre ved lukkeren, der beskytter tromlen. Rør aldrig ved beskyttelseslukkeren. Undgå at holde tonerpatronen på en sådan måde, at hånden kommer til at røre ved lukkeren, der beskytter tromlen. Stil aldrig patronen op, og stil den aldrig på hovedet. Hvis toneren klumper sammen i tonerpatronen, kan det være umuligt at ryste den løs igen. Udsæt ikke tonerpatronen for ild. Tonerpulveret er meget brændbart. Forsigtig Kapitel 2 Klargøring 2-13

28 Følg denne fremgangsmåde for at installere tonerpatronen i telefaxen: 1 Kontroller at der er tændt for telefaxen. 2 Tryk på udløserknappen og åbn frontdækslet. Forsigtig Man må ikke åbne frontdækslet uden først at trykke på udløserknappen, da dette kan beskadige maskinen. 3 Tag den nye FX-3-tonerpatron ud af beskyttelsesposen. Smid ikke beskyttelsesposen væk, i tilfælde af at du senere skal pakke tonerpatronen ned. 4 Vug den nye tonerpatron flere gange så tonerpulveret bliver jævnt fordelt inde i patronen. Hvis toneren ikke er jævnt fordelt inde i patronen, kan printkvaliteten blive forringet Klargøring Kapitel 2

29 5 Anbring og hold tonerpatronen fast på en flad, ren overflade, og træk dernæst forsigtigt i plastikfatningen for at fjerne plastikseglet. Træk lige og jævnt for at undgå at knække seglet. SET FRA SIDEN SET OVENFRA TRÆK INDEN FOR DETTE OMRÅDE TRÆK INDEN FOR DETTE OMRÅDE Klargøring 6 Hold fast i tonerpatronen i håndtaget og indsæt den i telefaxen, så langt som den kan komme, og sørg for at dens fatninger passer ind i skinnerne inden i maskinen. Hold kun i håndtaget når du tager fat i tonerpatronen. 7 Luk frontdækslet med begge hænder. Kapitel 2 Klargøring 2-15

30 Ilægning af papir Dette afsnit forklarer, hvordan man lægger almindeligt papir i universalbakken. For mere information om papirtyper og papirvalg til din telefax, se Kapitel 5. Før du ilægger papir, skal du læse følgende: Forsigtig Ved laserprint anvendes der meget høje temperaturer til at fiksere toneren på papiret. Brug kun papir, som ikke smelter, fordamper, misfarves eller udsender giftige dampe ved temperaturer nær 170!C. Du må f.eks. ikke lægge kalkerpapir eller velin i en laserprinter. Brevpapir eller farvet papir, du vil anvende, skal kunne klare høje temperaturer. Man kan anvende almindeligt kopipapir, fint kvalitetspapir og papir med almindeligt brevhoved. Telefaxen kræver ikke specialpapir. Brug kun enkeltark, ikke papir i ruller. Sørg for at ilægge papir af rigtigt format, vægt og antal, som anbefales til din telefax (1 Kapitel 5). Universalbakken er fra fabrikken indstillet til ilægning af A4-formatpapir, men du kan ændre denne indstilling til andre papirformater (1 s. 5-7). Du kan vælge, om papiret skal leveres i udbakken med forsiden opad eller nedad (1 s. 5-4). Vælg i forhold til det job du skal lave. I udbakken med forsiden nedad kan der ligge ca. 50 ark papir. For at undgå papirstop bør du fjerne papiret fra udbakken, før der er 50 ark. Læg ikke papir i, mens telefaxen printer. Lad ikke papir blive liggende i universalbakken i længere tid, da det kan blive bøjet eller krøllet og skabe problemer. Under bestemte miljøforhold som meget høje eller lave temperaturer eller luftfugtighed kan det være vanskeligt at fremføre korrekt fra universalbakken. Hvis du får problemer, skal du indføre ét ark ad gangen. Pas på ikke at tabe nogle fremmedelementer i universalbakken. Undlad at blande nyt papir og papir, der i forvejen ligger i universalbakken. Hvis du blander nyt papir og papir, der i forvejen ligger i universalbakken, kan det skabe papirstop. Hvis du bliver nødt til at ilægge nyt papir, skal du fjerne det allerede ilagte papir, og lægge det i igen sammen med det nye papir Klargøring Kapitel 2

31 Følg denne fremgangsmåde for at ilægge en ny stak (maks. 10 mm stakhøjde) almindeligt papir i A4-format i universalbakken: 1 Fjern universalbakkens dæksel fra telefaxen. 2 Tag en papirstak frem og bank den let på en plan flade for at rette stakkens kanter ind. Klargøring 3 Indstil papirstyrene så de passer til bredden af papirstakken. 4 Læg stakken i universalbakken a (med printsiden vendt mod dig og topkanten først), og tilpas dernæst papirstyrene til papirets bredde b. Kontroller at der ikke er luft mellem papirstyrene og papirstakken Kapitel 2 Klargøring 2-17

32 5 Luk universalbakkens dæksel. Sæt altid dækslet på plads for at undgå, at der samles støv inden i maskinen. 6 Juster papirleveringsvælgeren hvis det er nødvendigt(1 s. 5-4). Nu er telefaxen klar til at printe. Afprøvning af telefaxen Når du har samlet telefaxen, installeret tonerpatronen og lagt papir i arkføderen, kan du prøve, om telefaxen printer korrekt ved at tage nogle kopier af et dokument 1 s. 10-2). Hvis der er problemer med print, se Kapitel Klargøring Kapitel 2

33 Kapitel 3 Indkodning af information Vejledning til indtastning af numre, bogstaver og symboler Rettelse af fejlindtastning Indkodning af afsenderinformation Hvad er afsenderinformation? Indtastning af dato og klokkeslæt Indkodning af eget telefaxnummer og navn Valg af linietype Opkald via et omstillingsbord Indkodning af R-tasten Indstilling af sommertid Indkodning af information Kapitel 3 Indkodning af information 3-1

34 Vejledning til indtastning af numre, bogstaver og symboler Når du kommer til et punkt, hvor du skal indtaste et nummer eller et navn, kan du se i nedenstående tabel, hvilken taltast du skal trykke for det tegn, du ønsker: Tast Indtastning af store bogstaver (:A). Indtastning af små bogstaver (:a). Indtastning af tal (:1) Indtastning af store bogstaver (:A). Indtastning af små bogstaver (:a). Indtastning af tal (:1) Bemærk Hvis du ikke foretager nogen indtastning i 60 sekunder, returnerer maskinen automatisk til standby. 3-2 Indkodning af information Kapitel 3

35 Skift mellem talindtastning og bogstavindtastning Tryk på T for at vælge talstatus (:1), indtastning af store bogstaver (:A), eller indtastning af små bogstaver (:a) _ :1 (Indtastning af tal) _ :A (Indtastning af store bogstaver) _ :a (Indtastning af små bogstaver) Indtastning af bogstaver 1 Tryk på T for at skifte til indtastning af store bogstaver (:A) eller indtastning af små bogstaver (:a). _ :A 2 Tryk på taltasten med det bogstav du skal bruge. Tryk flere gange indtil det ønskede bogstav bliver vist. Hver tast bladrer mellem de bogstaver, den indeholder. Hvis du ikke ved hvilken tast, du skal trykke for det ønskede bogstav, se s C_ :A Indkodning af information 3 Fortsæt med at indtaste andre bogstaver med taltasterne. Hvis det næste bogstav, du ønsker at indtaste, er placeret på en anden taltast, skal du trykke på den tast, indtil det ønskede bogstav viser sig. -eller- Hvis det næste bogstav, du ønsker at indtaste, er placeret på den samme taltast, som du trykkede på under punkt 2, skal du trykke på P for at flytte markøren til højre Tryk dernæst på taltasten flere gange indtil det ønskede bogstav vises. For at indsætte et mellemrum skal du trykke på Mellemrum. CA_ :A Kapitel 3 Indkodning af information 3-3

36 Indtastning af tal 1 Tryk på T for at skifte til talstatus (:1). _ :1 2 Tryk på taltasten med tallet, der skal bruges. For at indsætte et mellemrum skal du trykke på Mellemrum. 3 Fortsæt med at indtaste andre tal med taltasterne. 1_ :1 10_ :1 Indtastning af symboler 1 Tryk flere gange på # indtil det ønskede symbol bliver vist. 2 Hvis du vil indtaste flere symboler, skal du trykke på P for at flytte markøren til højre og derefter trykke flere gange på #, indtil det ønskede symbol bliver vist. #_ :1 # _ :1 Rettelse af fejlindtastning Du kan slette hele indtastningen ved at trykke på Slet. Alternativt kan du følge denne fremgangsmåde for at rette enkelte tegn: 1 Brug O eller P til at flytte markøren hen under det forkerte tegn. CANE_N :A 2 Tryk på taltasten, der indeholder det rigtige tegn for at indtaste det på pladsen med det forkerte tegn. Hvis du ikke ved hvilken tast, du skal trykke for det ønskede bogstav, se s CANO_N :A 3 Når du er færdig med at foretage rettelser, skal du trykke på Set for at godkende den nye indtastning. 3-4 Indkodning af information Kapitel 3

37 Indkodning af afsenderinformation Hvad er afsenderinformation? Når du modtager en fax, kan du se navnet på den person eller det firma, der sendte dig faxen, deres telefax-/telefonnummer, dato og klokkeslæt for afsendelsen; alt bliver printet med små bogstaver i toppen af hver side. Denne type information kaldes Afsenderinformation eller Transmit Terminal Identification(TTI). Du kan indkode samme information i din telefax, så hver gang du sender et dokument, kan modtageren se, hvem der har sendt det, og hvornår det blev sendt. Forneden er et eksempel på, hvordan din afsenderinformation vil blive printet på et dokument sendt fra din maskine: Telefax DIT NAVN HØJTTALER 001 Du kan vælge, om afsenderinformat ion skal printes inden for eller uden for billedfeltet (1 TTI- POSITION, s. 14-4). Indkodning af information Dato og klokkeslæt for afsendelsen. Du kan vælge, om der skal stå FAX eller TLF før tallet (1 TELEFON # MÆRKE, s. 14-4). Dit fax- eller telefonnummer Dit navn eller firmanavn. Modtagers navn står her, hvis du brugte afsendelse fra hukommelsen og ringede op til et telefaxnummer ved at bruge kortopkald. Faxens sidetal står her. For at indtaste afsenderinformationen i dokumentet, skal du følge fremgangsmåderne på de følgende sider. Kapitel 3 Indkodning af information 3-5

38 Indtastning af dato og klokkeslæt Følg denne fremgangsmåde for at indtaste dato og klokkeslæt: 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk tre gange på Set. Den aktuelle dato og klokkeslættet for maskinen bliver vist. BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT 4 Brug taltasterne til at indtaste korrekt dag, måned, år og klokkeslæt og i den rækkefølge*. Indtast kun de to sidste cifre i årstallet. Benyt 24-timers uret for angivelse af klokkeslæt (f.eks. 1:00 om eftermiddagen som 13:00), og hvis tallet er på ét ciffer, skal du sætte et nul foran. Hvis du taster forkert, skal du trykke på Slet og indtaste dato og klokkeslæt igen. 5 Tryk på Set. 6 Tryk på Stop for at returnere til standby. 2_0/ :30 2_7/ :00 INDKODNING OK ENHEDS-TELEFON # 15:00 KunFax Indtastning af eget telefaxnummer og navn Følg nedenstående fremgangsmåde for at indtaste dit telefax-/telefonnummer i telefaxen og indkode navn eller firmanavn: 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk to gange på Set. BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT * For visse lande vil dato (dag, måned og år) blive vist i forskellig rækkefølge. 3-6 Indkodning af information Kapitel 3

39 4 Benyt N eller M til at vælge ENHEDS- TELEFON #. ENHEDS-TELEFON # 5 Tryk på Set. TLF= 6 Indtast dit telefax-/telefonnummer ved hjælp af taltasterne (op til 20 cifre inklusive mellemrum). TLF= For at indsætte et mellemrum skal du trykke på Mellemrum. Mellemrum er valgfri, men gør det nemmere at læse nummeret. For at indtaste et plus-tegn (+) foran nummeret, skal du trykke på +. Hvis du taster forkert, skal du trykke på Slet og indtaste det rigtige tal. 7 Tryk to gange på Set. INDKODNING OK ENHEDS NAVN _ :A Indkodning af information 8 Indtast dit navn eller firmanavn ved hjælp af taltasterne (op til 24 tegn inklusive mellemrum). CANON_ :A Hvis du ikke ved, hvordan du indtaster tegn, se s Hvis du taster forkert, skal du trykke på Slet og indtaste det rigtige navn. 9 Tryk på Set. INDKODNING OK AFS ID (TTI) 10 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax Bemærk For at checke den indkodede afsenderinformation i din telefax, kan du printe BRUGERS DATALISTE (1 s. 14-2). Kapitel 3 Indkodning af information 3-7

40 Valg af linietype Før du bruger din telefax, skal du sikre dig, at den indstillet til dit telefonsystems linietype. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type telefonlinie du har, skal du kontakte telefonselskabet. Følg denne fremgangsmåde, hvis du skal ændre indstillingerne på linietypen: 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk to gange på Set. BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT 4 Brug N eller M til at vælge TLF- LINIETYPE. 5 Tryk på Set. TLF-LINIETYPE TRYKKNAPTELEFON 6 Brug N eller M til at vælge den linietypeindstilling du ønsker. Du kan vælge følgende: DREJESKIVE (PULS)* (Til pulsopkald) TRYKKNAPTELEFON (Til toneopkald) 7 Tryk på Set. R-TASTENS VALG 8 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax *DREJESKIVE (PULS) er kun tilgængelig for visse lande. 3-8 Indkodning af information Kapitel 3

41 Opkald via et omstillingsbord En PABC (privat automatisk bicentral) er et omstillingsbord, der betjenes i virksomheden. Hvis telefaxen er tilsluttet via et omstillingsbord eller et andet telefonomstillingssystem, skal du først indtaste en udkode og derefter nummeret på den, du vil ringe til. For at gøre denne fremgangsmåde nemmere kan du indkode adgangstype og udkode under R-tasten, så du kun skal trykke på denne tast for at ringe op til det ønskede telefax- eller telefonnummer. Se nedenfor. Indkodning af R-tasten Brug følgende fremgangsmåde til at indkode adgangstype og udkode under R-tasten 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. 3 Tryk to gange på Set. DATAINDKODNING BRUGERVALG DATO & KLOKKESLÆT Indkodning af information 4 Brug N eller M til at vælge R- TASTENS VALG. R-TASTENS VALG 5 Tryk på Set. TELEFONNETTET 6 Brug N eller M til at vælge OMSTILLINGSBORD 7 Tryk på Set. OMSTILLINGSBORD PÅLÆGNING 8 Brug N eller M til at vælge dit telefonomstillingssystems adgangstype. Du kan vælge følgende: PRÆFIKS PÅLÆGNING Kapitel 3 Indkodning af information 3-9

42 Hvis du valgte PÅLÆGNING under punkt 8: 9 Tryk på Set. RAPPORTVALG 10 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax Hvis du valgte PRÆFIKS under punkt 8: 9 Tryk på Set. 10 Brug taltasterne til at indtaste udkoden (maks. 19 cifre). 11 Tryk på Genopkald/Pause for at indsætte en pause. 12 Tryk på Set. RAPPORTVALG P 13 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax 3-10 Indkodning af information Kapitel 3

43 Indstilling af sommertid* Visse lande benytter sig af sommer- og vintertid, hvor uret stilles henholdsvis en time frem eller tilbage afhængig af den pågældende årstid. Du kan vælge at få tilpasset klokkeslættet i din telefax til dit lands sommertid- og vintertid og indstillle dato og klokkeslæt efter, hvornår sommertiden begynder og slutter. 1 Åbn tastopkaldspanelet. 2 Tryk på Dataindkodning. DATAINDKODNING 3 Tryk på Set. BRUGERVALG 4 Brug N eller M til at vælge SYSTEMVALG. SYSTEMVALG 5 Tryk på Set. 6 Brug N eller M til at vælge SOMMERTID. 7 Tryk på Set. LÅS/ÅBN TELEFON SOMMERTID TIL Indkodning af information 8 Brug N eller M til at vælge den indstilling du ønsker at benytte. TIL Du kan vælge følgende: TIL Aktiverer sommertid. FRA Deaktiverer sommertid. Hvis du valgte FRA under punkt 8: 9 Tryk på Set. TLF-INDKODNING 10 Tryk på Stop for at returnere til standby. 15:00 KunFax *Sommertid er kun mulig for visse lande. Kapitel 3 Indkodning af information 3-11

44 Hvis du valgte TIL under punkt 8: 9 Tryk tre gange på Set. BEGYND DATO/KL. MÅNED MARTS 10 Brug N eller M til at vælge den måned i hvilken sommertid begynder. APRIL 11 Tryk to gange på Set. UGE SIDSTE UGE 12 Brug N eller M til at vælge den uge i hvilken sommertid begynder. Du kan vælge følgende: FØRSTE UGE ANDEN UGE TREDJE UGE FJERDE UGE SIDSTE UGE (fjerde eller femte uge afhængig af den valgte måned) FØRSTE UGE 13 Tryk to gange på Set. DAG SØNDAG 14 Brug N eller M til at vælge den dag på ugen, hvor sommertid begynder. SØNDAG 15 Tryk to gange på Set. TIDSPUNKT 0_1:00 16 Brug taltasterne til at indtaste det tidspunkt, hvor sommertiden indtræffer. Brug 24-timers uret til indtastning af klokkeslæt (f.eks. 2:00 om eftermiddagensom 14:00), og hvis tallet er på ét ciffer, skal du sætte et nul foran. 0_2: Indkodning af information Kapitel 3

45 17 Tryk tre gange på Set. SLUT DATO/KL. MÅNED OKTOBER 18 Brug N eller M og Set til at vælge måned, uge, ugedag og det tidspunkt, hvor sommertiden slutter, som i punkterne 10 til 16 i indstillingerne BEGYND DATO/KL.. (f.eks. OKTOBER SIDSTE UGE, SØNDAG og 03:00) 19 Tryk på Set. 20 Tryk på Stop for at returnere til standby. TLF-INDKODNING 15:00 KunFax Indkodning af information Kapitel 3 Indkodning af information 3-13

46 3-14 Indkodning af information Kapitel 3

47 Kapitel 4 Dokumenthåndtering Dokumenttyper Scannet område i et dokument Ilægning af dokumenter Ilægning af flere ark til dokumentet i ADF (Automatisk dokumentfremfører) Dokumenthåndtering Kapitel 4 Dokumenthåndtering 4-1

48 Dokumenttyper De dokumenter, du vil lægge i ADF til afsendelse og kopiering, skal opfylde følgende krav: Format (B u L) Enkeltsidedokument Maks. 216 mm u Ca. 1 m Min. 148 u 105 mm Dokumenter som kan give problemer Du kan forebygge papirstop i ADF ved ikke at anvende følgende: Foldet eller krøllet papir Karbonpapir eller papir med karbon-bagside Krumt eller oprullet papir Coated papir Iturevet papir Meget tyndt papir Fjern alle hæfteklammer, papirclips og lignende før du lægger dokumentet i ADF. Check at lim, blæk eller korrekturlak på dokumentet er helt tørt inden ilægning i ADF. Hvis du har et dokument, der ikke kan føres rigtigt ind i ADF, kan du lave en fotokopi af det og derefter lægge kopien i. Hvis du skal sende et dokument, som du har printet fra din telefax, skal du bruge levering med forsiden nedad, når du printer dette dokument (1s. 5-4). Scannet område i et dokument Flersidedokument med samme tykkelse og vægt Maks ,6 mm Min. 148 u 105 mm Antal 1 ark Maks. 30 ark A4 eller letter* Maks. 10 ark Legal* Tykkelse 0,06 til 0,23 mm 0,06 til 0,13 mm Vægt 35 til 240 g/m 2 40 til 90 g/m 2 Det skraverede område viser det scannede område i dokumentet. Check at teksten eller grafikken på dokumentet er inden for dette område. MAKS. 4 mm A4 MAKS. 4 mm MAKS. 3 mm MAKS. 3 mm * 75 g/m 2 papir 4-2 Dokumenthåndtering Kapitel 4

49 Ilægning af dokumenter Følg denne fremgangsmåde for at lægge dokumenter i ADF: 1 Indstil dokumentstyrene så de passer til dokumentets bredde. 2 Skub forsigtigt toppen af dokumentet, med forsiden nedad, ind i ADF, indtil der lyder et bip. Bank flersidede dokumenter let mod en plan flade for at rette stakkens kanter ind, inden du lægger dem i ADF. Nu er dokumentet klar til scanning. Bemærk Med et flersidet dokument føres arkene frem et efter et fra bunden af stakken. Vent indtil alle ark i dokumentet er scannet færdig, før du går i gang med et nyt job. Problemer med flersidede dokumenter Hvis du har problemer med fremføring af flersidede dokumenter i ADF, kan du fjerne stakken og banke den let mod en plan flade for at rette kanterne ind. Bred dernæst stakken lidt ud så forkanten bliver lidt "skrå", og læg stakken i ADF. Dokumenthåndtering Bemærk For at undgå problemer med fremføring, kan du kontrollere, at dokumentet opfylder kravene (1 s. 4-2). Kapitel 4 Dokumenthåndtering 4-3

50 Ilægning af flere ark til dokumentet i ADF (Automatisk dokumentfremfører) Hvis du skal tilføre ark til dit dokument i ADF, skal du vente, indtil det sidste papir bliver fremført; derefter kan du ilægge op til 30 yderligere ark (10 ark Legal ). Den sidste og første side bør overlappe med ca. 2,5 cm. 2,5 cm 4-4 Dokumenthåndtering Kapitel 4

51 Kapitel 5 Papirhåndtering Papirtyper Effektivt printområde Valg af papir til din telefax Ilægning af papir Valg af levering med forsiden opad eller nedad Ændring af valgt papirformat Valg af tonersparer Papirhåndtering Kapitel 5 Papirhåndtering 5-1

52 Papirtyper Du kan lægge følgende papir i universalbakken: Vælg papirformat, indstilling A4 LTR (Letter) Mål (B u L) Vægt Antal Min. 92,4 u 127 mm Maks. 216 u 356 mm 210 u 297 mm/ (8,27 u 11,69 in.) 215,9 u 279,4 mm (8,5 u 1 in.) LGL (Legal) 215,9 u 355,6 mm (8,5 u 14 in.) BRUGERDEF.1/LANG*216 u 317 mm til 216 u 340 mm* BRUGERDEF.2/KORT*216 u 254 mm til 216 u 285 mm* g/m 2 1 ark: g/m2 Stakhøjde på maks. 10 mm (Ca. 100 ark af 75 g/m 2 papir) Når du har valgt det papir, du vil bruge, skal du gøre følgende: Check at papiret passer til telefaxen (1 s. 5-3). Kontroller at formatvælgeren på universalbakken er indstillet til det format, du lægger i (1 s. 5-7). Check at papirleveringen er indstillet korrekt til det job, du udfører (1 s. 5-4). Kontroller at du har ilagt papiret korrekt i universalbakken (1 s. 2-16). *Til dette valg, skal du måske ilægge færre ark. 5-2 Papirhåndtering Kapitel 5

53 Effektivt printområde Det skraverede område viser det effektive printområde for A4-papir. MAKS. 4 mm A4 FREMFØRING SRETNING MAKS. 10 mm MAKS. 4 mm MAKS. 5 mm Valg af papir til din telefax Følg nedenstående retningslinier for valg af papir: Du kan forebygge papirstop i universalbakken ved ikke at anvende følgende: Foldet eller krøllet papir Krumt eller oprullet papir Coated papir Iturevet papir Fugtigt papir Meget tyndt papir Følgende papirtyper er ikke velegnede til print: Kraftigt papir Meget glat papir Skinnende papir Kontroller at papiret er fri for støv, fnug og oliepletter. Sørg for at afprøve papir før større indkøb. Opbevar alt papir indpakket og på en plan overflade indtil det skal bruges. Opbevar ubrugt papir fra åbnede pakker tørt og køligt i originalpakningen. Skal opbevares ved 18!-24!C, 40 %-60 % relativ luftfugtighed. Ilægning af papir Papirhåndtering For anvisninger om ilægning af papir i universalbakken, se s Kapitel 5 Papirhåndtering 5-3

54 Valg af levering med forsiden opad eller nedad Papirgang Hvis du ved, hvordan papir fremføres i telefaxen, kan du nemmere afgøre, hvilken udbakke der passer til det job, du udfører. Først føres papiret til tonerpatronen, hvor en laserstråle "tegner" printbilledet på tromlen, som dernæst påfører toner på papiret. Papiret føres derefter til fikseringsenheden, hvor toneren bindes (fikseres) på papiret. Papiret forlader dernæst telefaxen gennem udbakken med forsiden opad (på forsiden af maskinen) eller udbakken med forsiden nedad (oven på maskinen). LEVERING MED FORSIDEN NEDAD PAPIRLEVERINGSVÆLGER LEVERING MED FORSIDEN OPAD 5-4 Papirhåndtering Kapitel 5

55 Valg af papirlevering Før du vælger papirlevering, skal du være opmærksom på følgende: Indstil altid papirleveringsvælgeren før print (1 nedenfor). Skift af papirlevering mens maskinen printer, vil skabe problemer. Vent indtil printene har forladt maskinen helt, inden du skifter papirlevering. I udbakken med forsiden nedad kan der ligge ca. 50 ark papir. For at undgå papirstop bør du fjerne papiret fra udbakken, før der er 50 ark. Sørg for at der er tilstrækkelig plads til, at papiret kan føres ud af maskinen fra udbakken med forsiden opad. Fjern arkene efterhånden som de leveres til udbakken. Træk ikke i papir der er på vej ud af maskinen. Vælg papirlevering i forhold til det job du skal lave. Levering med forsiden opad eller nedad vælges med papirleveringsvælgeren. HER LEVERES ARK MED FORSIDEN NEDAD ( ) HER LEVERES ARK MED FORSIDEN OPAD ( ) Forsigtig Ved brug af levering med forsiden opad, skal du fjerne hvert ark, så snart det kommer ud. Hvis du ikke gør det, kan papiret sætte sig fast i udgangen og dermed beskadige enheden. Papirhåndtering Kapitel 5 Papirhåndtering 5-5

FAX-L220/L295 Brugervejledning

FAX-L220/L295 Brugervejledning Canon FAX-L220/L295 Brugervejledning VIGTIGT! Hvis du har købt FAX-L295-modellen, skal du læse tillæg B, før du læser resten af denne vejledning. Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EU-direktivet

Læs mere

FAX-L360 Brugervejledning

FAX-L360 Brugervejledning FAX-L360 Brugervejledning Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EF-direktivet 1999/5/EF. Denne maskine stemmer overens med EMC-kravene i EFdirektivet 1999/5/EF ved den nominelle netindgang på

Læs mere

FAX-L280/L200. Instruktionsbog

FAX-L280/L200. Instruktionsbog FAX-L280/L200 Instruktionsbog Vigtigt! Hvis du har købt FAX-L280-modellen, skal du læse tillæg C, før du læser resten af denne instruktionsbog. Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EU-direktivet

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Basisvejledning. -serien DAN. Hvad kan jeg gøre med denne maskine? Før du anvender maskinen. Dokumenthåndtering. Printmedier

Basisvejledning. -serien DAN. Hvad kan jeg gøre med denne maskine? Før du anvender maskinen. Dokumenthåndtering. Printmedier -serien Basisvejledning Hvad kan jeg gøre med denne maskine? Før du anvender maskinen Dokumenthåndtering Printmedier Afsendelse af faxer (kun MF6550/ MF6560PL/MF6580) Modtagelse af faxer (kun MF6550/ MF6560PL/MF6580PL)

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs)

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Papirhåndtering 2. Angivelse af papirformat og -type 3. Ilægning af papir i papirskuffen 4. Ilægning af papir i universalbakken 5. Udskiftning

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Referencevejledning DANSK

Referencevejledning DANSK Referencevejledning Læs denne vejledning først. Læs venligst denne vejledning, inden udstyret tages i brug. Når du har læst denne vejledning, bør du opbevare den således, at den nemt kan anvendes som reference.

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere