Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september Mødetidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager behandling af budgetforslag Ansøgning om tilskud til jubilæum på Krogstenshave Eventuelt... 8 Bilagsoversigt... 9 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11501 INDSTILLING - 2

4 2. Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11511 INDSTILLING - 3

5 3. 2. behandling af budgetforslag J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 11/3869 INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,6 %. 2. at grundskyldpromillen fastsættes uændret til 32 0/ at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 %. 4. at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes uændret til 15 0/ at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 10 0/ at dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendomme, forskelsværdien, fastsættes uændret til 8,75 0/ at der tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning. 8. at hvert enkelt ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering behandles, jf. afstemningslister. 9. at takster for 2012 fastsættes i henhold til taksblad. 10. at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen. 11. at Økonomisk Afdeling bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen oversendte den 13. september behandlingen af budgetforslaget til 2. behandling. skal behandle og indstille ændringsforslag til budgetforslag 2012 og overslagsårene , til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse. Budgetforslaget Budgetforslaget udviser efter 1. behandlingen en ubalance på 41,770 mio. kr. i I budgetforslaget til 2. behandlingen er der indarbejdet tekniske korrektioner, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster, på baggrund af s 1. behandling. 4

6 Den finansielle ubalance i overslagsårene udgør (mio. kr.): 2013: 73, : 69, : 70,086 Der er ikke indarbejdet de aktivitetsudvidelses- og reduktionsforslag, der var fremlagt ved s 1. behandling. Forslagene indgår i stedet som ændringsforslag i afstemningslisten. Der er ved dagsordenens udsendelse indkommet et politisk ændringsforslag, som heller ikke indarbejdet, men som er optaget på afstemningslisten. Der er ikke indregnet ændringsforslag fra administrationen, men på afstemningslisten er der følgende forslag: Tekniske korrektioner på SKU s område på -4,478 mio. kr. Revurderet skøn over ejendomsskatter og dækningsafgift på 1,189 mio. kr. Tilbagebetaling fra Hvidovre Provsti af udlæg på kr., jf. budget Tekniske korrektioner Børne- og Ungeforvaltningen har fremsat tekniske korrektioner på i alt 4,478 mio. kr. Korrektionerne vedrører elevtalsregulering på folkeskoleområdet i forbindelse med indskrivningen til det nye skoleår. Der er tale om en usædvanlig høj tilbagegang i forhold til september sidste år på hele 86 elever, svarende til godt 4 hele klasser. Til sammenligning kan det oplyses, at der fra september 2009 til september 2010 var en nettotilgang på 16 elever. Investeringsoversigt Anlægsbudgettet i budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af direktionens forslag til et samlet netto-anlægsbudget på 125 mio. kr. I vedlagte notat fra Teknisk Forvaltning er der redegjort for en række tilretninger i forhold til direktionens forslag til investeringsoversigt. Takster I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager. Forslaget til takster for 2012 er beregnet i forhold til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen. Forslag til takster er tidligere udsendt, og findes tillige i budgetmappen. Finansiering I budgetforslaget er indarbejdet uændrede skatter i forhold til Dette indebærer følgende skatteprocent og promiller i budgetforslaget: Udskrivningsprocent, 25,5 %. Grundskyldpromille, 32 0/00. Dækningsafgift for erhvervsejendomme 10 0/00. Dækningsafgift for regioners og statens ejendomme 15 0/00. Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00. Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien. Notat vedrørende muligheden for valg af selvbudgettering, og deraf 5

7 beregnede skatter og tilskud, er vedlagt i bilag. Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 37 mio. kr. Låneoptagelsen er beregnet til pensionisters lån til indefrysning af ejendomsskatter samt energibesparende foranstaltninger, jf. lånebekendtgørelsen. Kirkeskat Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til Bilag Bilagsmaterialet til sagsfremstillingen omfatter: Notat om valg af udskrivningsgrundlag. Notat om kirkeskat. Notat om tilretninger til forslag til investeringsoversigten. Afstemningslister. Materialet vil tillige blive lagt i dueslaget i papirform. BILAG: 1 Åben Notat om valg af udskrivningsgrundlag, til 2. beh /11 2 Åben Notat om kirkeskat, 2. behandlingen /11 3 Åben Notat om tilretninger til investeringsoversigten til 2. beh /11 4 Åben Afstemningsbilag Drift tekn.korr mv. 2. beh /11 5 Åben Investeringsoversigt 2012_ beh /11 6

8 4. Ansøgning om tilskud til jubilæum på Krogstenshave J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/45076 INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til 1. at der ydes et tilskud til Krogstenhaves 50 års jubilæum i henhold til de fastlagte retningslinjer for tilskud 2. at tilskuddet afholdes af kontoen Tilskud til foreninger m.m. SAGSFREMSTILLING Plejecenter Krogstenshave ansøger om tilskud til afholdelse af Krogstenshaves 50 års jubilæum den 22. september Plejecenter Krogstenshave har 166 beboere i alt. På selve dagen er der en fest for beboerne med kaffe og lagkage. Nogle dage senere en festlighed, der også er åben for pårørende og andre interesserede, med telte på græsplænen, røde pølser, loppemarked og underholdning. Hensigten er at markere Krogstenshaves jubilæum og status som Hvidovres ældste plejehjem i forhold til beboerne og deres pårørende, samt de mange borgere i Hvidovre, som på et tidspunkt i løbet af de mange år har oplevet en tilknytning til stedet. traf på møde den 16. august 1999 principbeslutning om, at der ydes tilskud på kr. til 50 års jubilæer samt 40 kr. pr elev og ansat i forbindelse med skolers jubilæer. Tilskuddet vil udgøre kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i 2011 budgetteret med kr. til s konto Tilskud til foreninger m.m.. Der resterer aktuelt kr. på denne konto BILAG: 1 Åben Plejecenter Krogstenshaves ansøgning /11 7

9 5. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11514 INDSTILLING - 8

10 Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 3 Åben Notat om valg af udskrivningsgrundlag, til 2. beh /11 3 Åben Notat om kirkeskat, 2. behandlingen /11 3 Åben Notat om tilretninger til investeringsoversigten til 2. beh /11 3 Åben Afstemningsbilag Drift tekn.korr mv. 2. beh /11 3 Åben Investeringsoversigt 2012_ beh /11 4 Åben Plejecenter Krogstenshaves ansøgning /11 9

11 Underskriftsside Arne Bech Finn Gerdes Helle Moesgaard Adelborg Karl Erik Høholt Jensen Mikkel Dencker Milton Graff Pedersen Niels Ulsing 10

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009-2011 - Børne- og Ungdomsudvalgets område 689 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 9. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere