Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20"

Transkript

1 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank , Kaare Danielsen, Jobindex Dansk økonomi er i topform. I 20 nåede væksten op over 3% - og den flotte vækst har sikret, at ledigheden er nået ned på det laveste niveau siden midten af 1970erne. I februar i år var der ledige knap færre end for blot to år siden. Alt tyder på, at fremgangen på arbejdsmarkedet vil fortsætte i Dansk Jobindex måler antallet af nyopslåede stillinger på internettet, og indekset har været jævnt stigende gennem de seneste to år. I marts blev der lagt nye jobannoncer på nettet svarende til nye stillinger - det største antal nogensinde. Set over det seneste år er det blevet til en vækst på knap 45%. Selvom antallet af nye jobannoncer på nettet er i vækst, synes der dog også at være en tendens til stabilisering i de sæsonkorrigerede tal. Siden december sidste år har Dansk Jobindex været stort set konstant på niveauet omkring nye annoncer om måneden. Mange virksomheder oplever allerede problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Dansk Jobindex indikerer, at udfordringerne vil stige i den kommende tid. Der er derfor behov for politiske tiltag, som kan sikre, at flaskehalsproblemerne på arbejdsmarkedet ikke eskalerer. Der er fremgang at spore i alle regioner. Kun Region Sjælland har haft en vækst under 40% over det seneste år. Region Syddanmark har haft den største vækst i antallet af jobannoncer. Størst vækst i efterspørgslen efter medarbejdere finder vi i byggeriet og blandt ingeniører mv. Væksten er mindst inden for sundheds- og undervisningssektoren. Inden for flere A-kasser er det nu sådan, at der inden for de seneste tre måneder er blevet annonceret flere ledige stillinger, end der reelt er ledige. Denne analyse kan også findes på: samt Pr. måned Tegn på stabilisering i antallet af jobannoncer på et højt niveau Årsvækst i antallet af jobannoncer >>../figurbibliotek/ Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) % å/å

2 Dansk Jobindex tæller antallet af nye jobannoncer på nettet En stigning på 44% i antallet af nye jobannoncer på nettet fra 1. kvartal 20 til 1. kvartal 2006 Stadig flere nye jobannoncer på nettet Dansk Jobindex gør det muligt at følge udviklingen i antallet af ledige stillinger i Danmark. Dansk Jobindex måler antallet af nye jobannoncer lagt på internettet i løbet af en måned. Dansk Jobindex supplerer således Danmarks Statistiks ledigheds- og beskæftigelsestal og giver en indikation af, i hvilken retning disse kan forventes at bevæge sig. Erfaringsmæssigt svarer én jobannonce til 1,5 ledige stillinger. Antallet af nye jobannoncer er stigende. I 1. kvartal 2006 blev der lagt nye jobannoncer på nettet (sæsonkorrigeret). Det svarer til, at der blev annonceret ledige stillinger på nettet i 1. kvartal. Til sammenligning blev der i 1. kvartal 20 kun lagt godt stillinger på nettet. Det er således på blot et år blevet til en vækst i antallet af annoncerede stillinger på 44%. Siden midten af 20 er antallet af nye ledige stillinger lagt på nettet steget med mere end 80% - fra stillinger i kvartalet ved årsskiftet 20/ til stillinger i første kvartal i år. Fokuserer man alene på udviklingen de seneste måneder er der dog en tendens til opbremsning i væksten i antallet af nye stillinger annonceret på nettet. Fra 4. kvartal 20 til 1. kvartal i år steg antallet af stillinger lagt på nettet kun med knap 4% - hvilket skal sammenholdes med en vækst på 13% fra 3. til 4. kvartal sidste år. Siden december sidste år er der således fast hver måned blev annonceret efter cirka medarbejdere til nye ledige stillinger. Pr. kvartal Antallet af nye stillinger nåede i 1. kvartal 2006 Antallet af nye stillinger lagt på nettet (sæsonkorrigeret) Pr. kvartal /figurbibliotek/ Ledigheden er faldet med personer svarende til 1,7%-point Rekordlav ledighed Fremgangen i antallet af nyopslåede job skal ses i lyset af den vending, som dansk økonomi har været igennem de seneste to år. BNP steg med 1,9% i 20, men siden tog væksten til, og i 20 steg BNP med 3,1% - et godt stykke over hvad der er normalt i dansk økonomi. Det økonomiske opsving har resulteret i en vending på arbejdsmarkedet. Siden december 20 er ledigheden faldet med personer. Der var således i februar ledige svarende til en ledighedsprocent på 5,0%. Med kun ledige, så er ledigheden allerede på nuværende tidspunkt rekordlav. Vi skal tilbage til midten af 1970erne for at finde et lavere ledighedsniveau. Dette billede understøttes, hvis man kigger på den reelle ledighed. Den reelle ledighed er ledigheden opgjort inklusive ledige på AF-aktivering (som ikke indgår i den officielle ledighedsstatistik). Den reelle ledighed var i februar på personer. Det er første gang siden 1970erne, at niveauet for den reelle ledighed er nået ned under personer. Ledigheden har nået nye bundrekorder 2

3 Dansk Jobindex indikerer, at fremgangen fortsætter personer personer Ledigheden inkl. ledige på aktivering >> << Ledigheden Stigende risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet Det meget lave ledighedsniveau bevirker, at der er stor risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Dansk Jobindex indikerer med de nuværende rekordniveauer, at dette er en trussel, der bør tages alvorligt. Flaskehalse opstår, når virksomhederne ikke kan få adgang til de medarbejdere, der er behov for. Flaskehalse kan både være geografisk afgrænsede og/eller fagligt afgrænsede. Eksempelvis kan der mangle elektrikere på Sjælland til trods for, at der er ledige elektrikere i Jylland og tilsvarende kan der mangle elektrikere på Sjælland, selvom der er ledige malere. Manglen på kvalificeret arbejdskraft kan enten resultere i, at lønnen presses op, og/eller at virksomhederne undlader at tage de ordrer ind, de ellers havde mulighed for. I begge tilfælde mindskes den økonomiske vækst enten med det samme eller gradvist. Den negative effekt på væksten er størst på kort sigt, hvis virksomhederne undlader at tage nye ordrer ind, mens de langsigtede negative konsekvenser kan være større, hvis det stramme arbejdsmarked resulterer i, at lønvæksten presses op. Højere lønvækst betyder nemlig tab af konkurrenceevne, et tab det kan være vanskeligt at indhente igen. Presset tager til selvom Dansk Jobindex synes at være ved at nå toppen Unik mulighed for at trække marginalgrupper ind på arbejdsmarkedet Vanskeligt at vurdere hvor meget ledigheden vil kunne falde At væksten i antallet af nye stillinger lagt på nettet er taget af over de seneste måneder er ikke ensbetydende med, at presset på arbejdsmarkedet er ved at lette. Med over nye stillinger annonceret på nettet i løbet af blot et kvartal er der ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet kører på de høje nagler, og i takt med at ledigheden falder - og vil falde yderligere - øges flaskehalsproblemerne. Selvom der således er risiko for en overophedning af dansk økonomi, som følge af det stramme arbejdsmarked, så er det dog også værd at huske, at historien om, at ledigheden er rekordlav og antallet af nye ledige stillinger er rekordhøjt, i bund og grund er positiv. Det stramme arbejdsmarked giver grupper, som ellers har stået på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at finde beskæftigelse på ordinære vilkår. Det gælder blandt andet indvandrere og efterkommer, som traditionelt har haft en væsentligt lavere beskæftigelsesgrad end gennemsnittet. Dermed kan opsvinget være med til at løse nogle mere langsigtede udfordringer i dansk økonomi. Det meget stramme arbejdsmarked gør, at det er vanskeligt at vurdere, hvor meget ledigheden kan forventes at falde med på baggrund af væksten i antallet af nyopslåede stillinger. Det er ikke længere nødvendigvis virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, som er den begrænsende faktor i forhold til yderligere ledighedsfald. Det afgørende bliver i stadig stigende grad, om virksomhedernes efterspørgsel kan matches med de rette medarbejdere både geografisk og i relation til medarbejdernes kvalifikationer. 3

4 Men Dansk Jobindex forudser klart yderligere ledighedsfald Selvom Dansk Jobindex som udgangspunkt derved bliver en mindre sikker kvantitativ måling, så mister Dansk Jobindex ikke sit kvalitative indhold. Med udgangspunkt i det rekordhøje antal nye jobannoncer lagt på nettet i første kvartal synes det sandsynligt, at ledigheden vil fortsætte med at falde. Dansk Jobindex på regionalt niveau Bredt fordelt regional fremgang Region Syddanmark fører an i job-opsvinget Med udgangspunkt i Dansk Jobindex kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet regionalt. Det er oplagt, at der kan være regionale forskelle på, hvor stor en rolle internettet spiller i relation til jobformidlingen både som konsekvens af kulturelle forskelle og på grund af branchemæssige forskelle. Trods disse forbehold, så kan udviklingen i antallet af jobannoncer give en god indsigt i udsigterne for beskæftigelsen på regionalt niveau. Når man kigger på graferne over den regionale udvikling, kan man ikke undgå først og fremmest at bide mærke i, at stigningen i antallet af nye jobannoncer på nettet geografisk set er meget bredt funderet ingen regioner er sat af. Inden for de seneste måneder har der dog været en svag opbremsningstendens i Region Sjælland. Region Hovedstaden, som sidste år oplevede en opbremsningstendens i antallet af jobannoncer, har atter oplevet vækst. Det samme billede tegner sig i Region Midtjylland, og noget tyder således på, at arbejdsmarkedet i både København og Århus er under et voldsomt efterspørgselspres. Kigger man på væksten over det seneste år, så har alle regioner undtagen Region Sjælland haft en vækst i antallet af jobannoncer på eller over 40%. Størst har fremgangen været i Region Syddanmark, hvor antallet af nye jobannoncer lagt på nettet steg fra annoncer i 1. kvartal sidste år til annoncer i 1. kvartal i år en vækst på 60%. Flest jobannoncer er der af naturlige årsager i Region Hovedstaden, hvor der på blot ét kvartal blev lagt nye jobannoncer på nettet svarende til stillinger /figurbibliotek/ Bred regional fremgang i antallet af jobannoncer (sæsonkorrigerede tal) Region Sjælland >> << Region Hovedstaden Region Nordjylland >> << Region Midtjylland /figurbiblio tek/ << Region Syddanmark Fremgang inden for alle jobkategorier Vækst i antallet af jobannoncer inden for stort set alle jobkategorier Væksten i antallet af jobannoncer er kommet stort set alle 80 jobkategorier - Dansk Jobindex kan opdeles på - til gode. Aggregerer man de detaljerede jobkategorier til 12 relativt homogene grupper får man et klarere billede af, hvor væksten i efterspørgslen efter nye medarbejdere er størst. Den største vækst i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet finder vi inden for byggefagene, industrien, de kreative fag og blandt ingeniørerne og de ansatte i forskningsstillinger. Mindst vækst er der til gengæld i antallet af jobannoncer inden for sundhedssektoren samt inden for børnepasning og uddannelsessektoren. Fuld tryk på byggeriet Med udgangspunkt i Dansk Jobindex synes det sandsynligt, at manglen på arbejdskraft inden for byggeriet kommer til at stige yderligere. Med jobannoncer lagt på nettet inden for byggefagene i 1. kvartal svarende til stillinger er der 4

5 lagt op til et travlt forår. Allerede i marts meldte 25% af virksomhederne inden for byggeriet om mangel på arbejdskraft, og det var endda til trods for den hårde vinter. Det synes sandsynligt, at denne andel vil stige i løbet af foråret, og der er ingen tvivl om, at manglen på arbejdskraft virker dæmpende på væksten inden for byggeriet i disse år. Den kraftige arbejdskraftefterspørgsel vil med stor sandsynlighed føre til, at medarbejdere og virksomheder fra vores nabolande i større omfang vil skulle trækkes ind for at dække blot en del af efterspørgslen. Stor vækst i antallet af jobannoncer i industrien Stigende efterspørgsel efter kloge og kreative hoveder Til trods for at industrien generelt set ikke har haft stigende beskæftigelse i mange år, er der også en kraftig vækst i efterspørgslen efter medarbejdere i denne branche. Fremgangen her skal ses i lyset af det stærke eksport- og investeringsopsving, som dansk økonomi oplevede i 20 og som ser ud til at fortsætte i Det giver en stigende efterspørgsel efter medarbejdere i industrien. Om det er nok til at sikre, at beskæftigelsen ikke vil falde yderligere i industrien er et åbent spørgsmål, men med tallene fra Dansk Jobindex er der grund til optimisme. Det er ikke kun inden for de mere håndværksmæssige og industrielle fag, at der er stor vækst i antallet af jobannoncer. Der er også en meget stor stigning i efterspørgslen efter uddannede inden for de mere kreative fag, samt ingeniører og forskningsmedarbejdere. Der er her tale om medarbejdere med lange uddannelser, og selvom ledigheden blandt akademikerne endnu ikke er faldet ned på det niveau, den havde før krisen ramte dansk økonomi i slutningen af 2001, så indikerer Dansk Jobindex, at det snart vil ske. 100 Fremgang i alle jobkategorier Vækst i antallet af jobannoncer fra 1. kvartal 20 til 1. kvartal 2006 % å/å Byggefag It-fag Børnepasn. og udd. Detailhandel, hoteller Industri Sundhed mv Elever og studenter Kreative fag Adm., økonomi mv. Indkøb, salg mv. Øvrige Ingeniører og forskn. Inden for flere jobkategorier er der lagt flere stillinger på nettet på blot et kvartal end antallet af ledige i de dertilhørende a-kasser. At arbejdsmarkedet strammer til tydeliggøres, når man kigger på antallet af jobannoncer lagt på nettet i løbet af det seneste kvartal, og kombinerer det med den aktuelle ledighed på a-kasse niveau. Det er således slående, at antallet af jobannoncer lagt på nettet i 1. kvartal for elektrikere var på svarende til stillinger. I februar var der kun 400 ledige elektrikere. Tilsvarende var der annonceret cirka nye ingeniørstillinger, mens der kun var ledige ingeniører, og antallet af nye stillinger lagt på nettet inden for blik- og rør var i 1. kvartal 850, mens antallet af ledige inden for faggruppen i februar var 300. Nu er der ikke nødvendigvis en præcis sammenhæng mellem jobkategorierne i Dansk Jobindex, og opdelingen af A-kasser, men ovenstående illustrerer, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft allerede på nuværende tidspunkt er en begrænsende faktor i relation til yderligere økonomisk 5

6 fremgang. Dansk Jobindex Dansk Jobindex er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos AFs Jobnet, de private jobbørser og firmaernes egne hjemmesider. Da stort set alle ledige stillinger i dag bliver annonceret på internettet, giver Dansk Jobindex et samlet overblik over udviklingen på jobmarkedet i Danmark. Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksten er forskellig. Dansk Jobindex angiver simpelthen antallet af nye jobannoncer, der er annonceret i løbet af måneden og er derfor en indikator for antallet af nye stillinger. En jobannonce indeholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 50% højere end antallet af annoncer. Dansk Jobindex er en ledende indikator. Før virksomhederne begynder at skære ned, begynder de at holde igen med nye ansættelser, og dette kan aflæses i antallet af jobannoncer. Dansk Jobindex er baseret på virksomhedernes handlinger, ikke på virksomhedslederes forventninger. Dansk Jobindex dækker samtlige annoncerede stillinger i Danmark, og den statistiske usikkerhed er derfor begrænset. Til gengæld er Dansk Jobindex følsomt over for forskydninger i virksomhedernes valg af annonceringsværktøjer. Hvis en større andel af de ledig stillinger udbydes via internettet, vil det give anledning til en kunstig stigning i Dansk Jobindex. Dansk Jobindex udarbejdes i et samarbejde mellem Jobindex.dk og Danske Bank. Dansk Jobindex bliver offentliggjort kvartalsvist. 6

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET Troels Kromand Danielsen og Casper Winther Jørgensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Dansk økonomi er inde i et opsving. Arbejdsmarkedet er i bedring,

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Lemvig Kommune?, hvordan

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Norddjurs Kommune?,

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

December 2007 Dansk Arbejdsgiverforening

December 2007 Dansk Arbejdsgiverforening ARBEJDS MARKEDS RAPPORT December 27 Dansk Arbejdsgiverforening Forord Den måske største udfordring for det danske samfund er at takle den stigende mangel på arbejdskraft. Alt peger på, at den udfordring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere