Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20"

Transkript

1 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank Kaare Danielsen, Jobindex Steen Bocian, Danske Bank , Det danske arbejdsmarked er rødglødende. Over det seneste år er ledigheden faldet med personer, og vi er nået ned på det laveste ledighedsniveau siden I maj i år var der ledige. Det er vanskeligt at sige, hvor langt ledigheden vil kunne komme ned inden, at flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet sætter en stopper for yderligere ledighedsfald. Dansk Jobindex giver en klar indikation af, at vi kommer til at teste arbejdsmarkedets fleksibilitet over de kommende måneder. Fra 1. til 2. kvartal steg antallet af jobannoncer lagt på nettet med yderligere 10 % - hvilket taler for yderligere ledighedsfald, hvis ellers virksomhederne kan få fat i de rette medarbejdere. Der blev i løbet af kvartalet lagt nye jobannoncer på nettet - aldrig har virksomhedernes appetit på nye medarbejdere været større. Det betyder, at der hver måned bliver lagt knap nye jobannoncer på nettet. Det svarer til i størrelsesordnen nye stillinger da hver annonce i gennemsnit indeholder 1,5 stillingsopslag. Da Dansk Jobindex alene måler nye stillingsannoncer på nettet, er der tale om reelle job. Der er fremgang at spore i alle regioner. Væksten har været størst i Midtjylland og mindst i Nordjylland. Størst vækst i efterspørgslen efter medarbejdere finder vi inden for industrien, som efterhånden er kommet med i det økonomiske opsving. Også i byggeriet og blandt de kreative fag er der stor efterspørgsel efter nye medarbejdere. Inden for flere A-kasser er det nu sådan, at der inden for de seneste tre måneder er blevet annonceret flere ledige stillinger, end der reelt er ledige. Pr. måned Fortsat vækst i antallet af jobannoncer % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Denne analyse kan også findes på: Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) samt

2 Stadig flere nye jobannoncer på nettet En stigning på 47 % i antallet af nye jobannoncer på nettet fra 2. kvartal 20 til 2. kvartal 2006 Antallet af nye jobannoncer er stigende. I 2. kvartal 2006 blev der lagt nye jobannoncer på nettet (sæsonkorrigeret). Det svarer til, at der blev annonceret ledige stillinger på nettet i 2. kvartal. Til sammenligning blev der i 2. kvartal 20 kun lagt godt stillinger på nettet. Det er således på blot et år blevet til en vækst i antallet af annoncerede stillinger på 47 %. Den højeste årsvækst i den periode, der findes data (dvs. siden slutningen af 2002). Siden midten af 20 er antallet af nye ledige stillinger lagt på nettet i løbet af ét kvartal næsten fordoblet. Ved årsskiftet i 4. kvartal 20 blev der kun lagt nye stillinger på nettet mod de stillinger i det seneste kvartal. Pr. kvartal Antallet af nye stillinger nåede i 1. kvartal 2006 Antallet af nye stillinger lagt på nettet (sæsonkorrigeret) Pr. kvartal /figurbibliotek/ Ledigheden er nået ned på personer Dansk økonomi sætter nye rekorder og der er mulig for at trække nye grupper ind på arbejdsmarkedet Fremgangen i antallet af nyopslåede job skal ses i lyset af den vending, som dansk økonomi har været igennem de seneste to år. BNP steg med 1,9 % i 20, men siden tog væksten til, og i 20 steg BNP med 3,1 % - et godt stykke over hvad der er normalt i dansk økonomi. Det økonomiske opsving har resulteret i en vending på arbejdsmarkedet. Siden december 20 er ledigheden faldet med personer. Der var således i maj i år ledige svarende til en ledighedsprocent på 4,5 % af arbejdsstyrken. Med kun ledige, så er ledigheden allerede på nuværende tidspunkt rekordlav. Vi skal tilbage til 1974 for at finde et lavere ledighedsniveau. Det er ikke blot ledigheden, der er lav beskæftigelsen har nået det højeste niveau nogensinde i dansk økonomi. Den lave ledighed og høje beskæftigelse er de tydeligste tegn på, at det går rigtigt godt i dansk økonomi vi skal reelt set nok tilbage til 1960erne for at finde en periode, hvor dansk økonomi udviklede sig mere gunstigt. Den lave ledighed giver en unik mulighed for at få trukket ellers marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet med positive effekter for både det nuværende og fremtidige velstandsniveau. Det gælder blandt andet indvandrere og efterkommere, som traditionelt har haft en væsentligt lavere beskæftigelsesgrad end gennemsnittet. At det er lykkedes at reducere ledigheden så hurtigt og få den ned på et så lavt niveau er derfor en positiv overraskelse som de færreste havde vurderet muligt i 20 hvor dansk økonomi stort set var gået i stå. 2

3 Ledigheden har nået nye bundrekorder Dansk Jobindex indikerer, at fremgangen fortsætter personer personer Ledigheden inkl. ledige på aktivering >> << Ledigheden Stigende risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet Det meget lave ledighedsniveau giver imidlertid også en stigende risiko for flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. En flaskehals opstår, hvis virksomhederne har vanskeligt ved at finde medarbejdere med de rette kvalifikationer til trods for, at der fortsat er ledige i deres lokalområde. Eksempelvis kan der mangle elektrikere på Sjælland til trods for, at der er ledige elektrikere i Jylland og tilsvarende kan der mangle elektrikere på Sjælland, selvom der er ledige malere. Manglen på kvalificeret arbejdskraft kan enten resultere i, at lønnen presses op, og/eller at virksomhederne undlader at tage de ordrer ind, de ellers havde mulighed for. I begge tilfælde mindskes den økonomiske vækst enten med det samme eller gradvist. Den negative effekt på væksten er størst på kort sigt, hvis virksomhederne undlader at tage nye ordrer ind, mens de langsigtede negative konsekvenser kan være større, hvis det stramme arbejdsmarked resulterer i, at lønvæksten presses op. Højere lønvækst betyder nemlig tab af konkurrenceevne, et tab det kan være vanskeligt at indhente igen. Indikatorerne for flaskehalsproblemerne på arbejdsmarkedet peger entydigt på, at flaskehalsproblemerne er kraftigt stigende i øjeblikket, samt at de ikke har været højere end det aktuelle niveau i de seneste 30 år. Dansk Jobindex indikerer, at problemerne har udsigt til at stige yderligere og faren for at det økonomiske opsving kan løbe af sporet er derfor reel. Vanskeligt at vurdere hvor meget ledigheden vil kunne falde yderligere Men Dansk Jobindex forudser klart yderligere ledighedsfald Det meget stramme arbejdsmarked gør, at det er vanskeligt at vurdere, hvor meget ledigheden kan forventes at falde med på baggrund af væksten i antallet af nyopslåede stillinger. Det er ikke længere nødvendigvis virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, som er den begrænsende faktor i forhold til yderligere ledighedsfald. Det afgørende bliver i stadig stigende grad, om virksomhedernes efterspørgsel kan matches med de rette medarbejdere både geografisk og i relation til medarbejdernes kvalifikationer. Med det nuværende dagpengesystem bliver det meget vanskeligt at få ledigheden ned under personer, og allerede nu begynder flaskehalsproblemerne at udgøre en barriere for yderligere ledighedsfald. Selvom Dansk Jobindex som udgangspunkt derved bliver en mindre sikker kvantitativ måling, så mister Dansk Jobindex ikke sit kvalitative indhold. Med udgangspunkt i det rekordhøje antal nye jobannoncer lagt på nettet i første kvartal synes det sandsynligt, at ledigheden vil fortsætte med at falde. 3

4 Dansk Jobindex på regionalt niveau Bredt fordelt regional fremgang Region Syddanmark fører an i job-opsvinget Med udgangspunkt i Dansk Jobindex kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet regionalt. Det er oplagt, at der kan være regionale forskelle på, hvor stor en rolle internettet spiller i relation til jobformidlingen både som konsekvens af kulturelle forskelle og på grund af branchemæssige forskelle. Trods disse forbehold, så kan udviklingen i antallet af jobannoncer give en god indsigt i udsigterne for beskæftigelsen på regionalt niveau. Når man kigger på graferne over den regionale udvikling, kan man ikke undgå først og fremmest at bide mærke i, at stigningen i antallet af nye jobannoncer på nettet geografisk set er meget bredt funderet ingen regioner er sat af. Inden for de seneste måneder har der dog været en svag opbremsningstendens i Region Nordjylland set over det seneste år er det trods den seneste opbremsningstendens dog blevet til en vækst på knap 30 % i regionen. Region Hovedstaden, som sidste år oplevede en lignende opbremsningstendens i antallet af jobannoncer, har i de seneste måneder været i kraftig vækst og set over det seneste år er det blevet til en vækst på 50 %. Denne vækst overgås dog af Region Midtjylland, hvor væksten i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er på hele 60 % Region Sjælland >> Bred regional fremgang i antallet af jobannoncer (sæsonkorrigerede tal) 3750 << Region Hovedstaden /figurbibliotek/../figurbiblio tek/ << Region Syddanmark Region Nordjylland >> << Region Midtjylland Fremgang inden for alle jobkategorier Vækst i antallet af jobannoncer inden for stort set alle jobkategorier Væksten i antallet af jobannoncer er kommet stort set alle 80 jobkategorier - Dansk Jobindex kan opdeles på - til gode. Kun inden for børnepasning, socialrådgivning og offentlig administration er der et beskedent fald i antallet af stillinger lagt på nettet fra 2. kvartal sidste år til 2. kvartal i år. Omvendt er antallet af nye jobannoncer inden for mange jobkategorier blevet fordoblet. Det gælder blandt andet elektrikere og maskiningeniører. Aggregerer man de detaljerede jobkategorier til 12 relativt homogene grupper får man et klarere billede af, hvor væksten i efterspørgslen efter nye medarbejdere er størst. Den største vækst i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet finder vi inden for byggefagene, industrien, de kreative fag og blandt ingeniørerne og de ansatte i forskningsstillinger. Mindst vækst er der til gengæld i antallet af jobannoncer inden for sundhedssektoren samt inden for børnepasning og uddannelsessektoren. Stor vækst i antallet af jobannoncer i industrien Industribeskæftigelsen er efter flere års fald atter begyndt at stige. Dansk Jobindex indikerer, at denne tendens vil kunne fortsætte i de kommende måneder. Der har over det seneste år i hvert fald været en kraftig vækst i efterspørgslen efter medarbejdere i denne branche og industrien har med en vækst i antallet af jobannoncer på 84 % fra 2. kvartal 20 til 2. kvartal 2006 været den jobkategori, hvor væksten har været højest. Fremgangen i industrien skal ses i lyset af det stærke eksport- og investeringsopsving, som dansk økonomi oplevede i 20 og som ser ud til at fortsætte i år. Det giver en stigende efterspørgsel efter medarbejdere i industrien. 4

5 Fuld tryk på byggeriet Med udgangspunkt i Dansk Jobindex synes det sandsynligt, at manglen på arbejdskraft inden for byggeriet kommer til at stige yderligere. Med jobannoncer lagt på nettet inden for byggefagene i 2. kvartal svarende til over stillinger er der lagt op til yderligere travlhed. Aktuelt melder cirka 40 % af virksomhederne inden for byggeriet om mangel på arbejdskraft, og det store antal nye jobannoncer lagt på nettet indikerer, at denne andel vil kunne stige i 2. halvår i år. Der er derfor ingen tvivl om, at manglen på arbejdskraft virker dæmpende på væksten inden for byggeriet i disse år. Den kraftige arbejdskraftefterspørgsel vil med stor sandsynlighed føre til, at medarbejdere og virksomheder fra vores nabolande i større omfang vil skulle trækkes ind for at dække blot en del af efterspørgslen. Stigende efterspørgsel efter kloge og kreative hoveder Det er ikke kun inden for de mere håndværksmæssige og industrielle fag, at der er stor vækst i antallet af jobannoncer. Der er også en meget stor stigning i efterspørgslen efter personer inden for de mere kreative fag, samt ingeniører og forskningsmedarbejdere. Der er her tale om medarbejdere med lange uddannelser, og selvom ledigheden blandt akademikerne endnu ikke er faldet ned på det niveau, den havde før krisen ramte dansk økonomi i slutningen af 2001, så indikerer Dansk Jobindex, at det snart vil ske Fremgang i alle jobkategorier Vækst i antallet af jobannoncer fra 2. kvartal 20 til 2. kvartal 2006 % å/å Byggefag Itfag Børnepasn. og udd. Detailhandel, hoteller mv. Industri Sundhed mv Elever og studenter Kreative fag Adm., økonomi mv. Indkøb, salg mv. Øvrige Ingeniører og forskn. Inden for flere jobkategorier er der lagt flere stillinger på nettet på blot et kvartal end antallet af ledige i de dertilhørende a-kasser. At arbejdsmarkedet strammer til tydeliggøres, når man kigger på antallet af jobannoncer lagt på nettet i løbet af det seneste kvartal, og kombinerer det med den aktuelle ledighed på a-kasse niveau. Det er således slående, at antallet af jobannoncer lagt på nettet i 1. kvartal for elektrikere var på svarende til stillinger. I maj var der kun 318 ledige elektrikere. Tilsvarende var der annonceret cirka nye ingeniørstillinger, mens der kun var ledige ingeniører, og antallet af nye stillinger lagt på nettet inden for blik- og rør var i 1. kvartal over 1000, mens antallet af ledige inden for faggruppen i maj kun var 200. Nu er der ikke nødvendigvis en præcis sammenhæng mellem jobkategorierne i Dansk Jobindex, og opdelingen af A- kasser, men ovenstående illustrerer, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft allerede på nuværende tidspunkt er en begrænsende faktor i relation til yderligere økonomisk fremgang. Dansk Jobindex 5

6 Dansk Jobindex er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos AFs Jobnet, de private jobbørser og firmaernes egne hjemmesider. Da stort set alle ledige stillinger i dag bliver annonceret på internettet, giver Dansk Jobindex et samlet overblik over udviklingen på jobmarkedet i Danmark. Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksten er forskellig. Dansk Jobindex angiver simpelthen antallet af nye jobannoncer, der er annonceret i løbet af måneden og er derfor en indikator for antallet af nye stillinger. En jobannonce indeholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 50 % højere end antallet af annoncer. Dansk Jobindex er en ledende indikator. Før virksomhederne begynder at skære ned, begynder de at holde igen med nye ansættelser, og dette kan aflæses i antallet af jobannoncer. Dansk Jobindex er baseret på virksomhedernes handlinger, ikke på virksomhedslederes forventninger. Dansk Jobindex dækker samtlige annoncerede stillinger i Danmark, og den statistiske usikkerhed er derfor begrænset. Til gengæld er Dansk Jobindex følsomt over for forskydninger i virksomhedernes valg af annonceringsværktøjer. Hvis en større andel af de ledig stillinger udbydes via internettet, vil det give anledning til en kunstig stigning i Dansk Jobindex. Dansk Jobindex udarbejdes i et samarbejde mellem Jobindex.dk og Danske Bank. Dansk Jobindex bliver offentliggjort kvartalsvist. 6

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET Troels Kromand Danielsen og Casper Winther Jørgensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Dansk økonomi er inde i et opsving. Arbejdsmarkedet er i bedring,

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Lemvig Kommune?, hvordan

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR NORDDJURS KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Norddjurs Kommune?,

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

December 2007 Dansk Arbejdsgiverforening

December 2007 Dansk Arbejdsgiverforening ARBEJDS MARKEDS RAPPORT December 27 Dansk Arbejdsgiverforening Forord Den måske største udfordring for det danske samfund er at takle den stigende mangel på arbejdskraft. Alt peger på, at den udfordring

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF UDENLANDSK REKRUTTERING I SYDDANMARK Hovedrapport 2008 Analyse af udenlandsk rekruttering i Syddanmark Baggrund, motivation, barrierer, fordele og forbedringspotentialer

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere