ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. EKSPORTØR S.W.I.F.T.-KODE 3. SØGER Betinget tilbud Garanti Refinansiering under Eksportlåneordningen Kommerciel risici Politisk risici Ønskes dækning af kommerciel risiko på en priv køber skal soliditets- og regnskabsmæssige oplysninger om køber indsendes sammen med ansøgningen. 4. FORRETNING Ordrebeløb og valuta Betalingsbetingelser Do for kommerciel kontrakt (evt. forventet) ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT / SIDE 1 1

2 Beskrivelse af vareleverance/projekt Beskrivelse af de væsentlige underleverancer Lokale omkostninger i kontrakten 5. DANSK ØKONOMISK INTERESSE I FORRETNINGEN: 6. KØBER Erfaringer med køber (Beskrivelse, herunder antal år og beløb) Købers juridiske stus og ejerforhold 7. LEVERANCENS/PROJEKTETS KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD Vedrører vareleverancen/projektet udvidelse af en eksisterende produktion eller etablering af en ny produktionsenhed (greenfield)? Beskriv leverancen/projektets positive effekter på miljøet Beskriv leverancen/projektets negive effekter på miljøet ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT /SIDE 2 2

3 Er projektet/fabrikken beliggende i et område med følsom nur/kultur? Foreligger der en miljørapport på projektet? 8. TIDSPLAN OPARBEJDNINGSPERIODE AFSENDELSESPERIODE MONTAGEPERIODE [Fra-Til] [Fra-Til] [Fra-Til] COMMISSIONING/IBRUGTAGNING 9. BETALINGER TIL EKSPORTØREN/TRÆK UNDER KREDITAFTALEN: UDBETALINGSFORLØB (TRÆK UNDER KREDITAFTALEN) 10. LÅNTAGER/GARANT LÅNTAGER EVT. GARANT 11. LÅNEAFTALE DATO (FORVENTET DATO) FOR LÅNEKONTRAKT KREDITBELØB: EVT. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT /SIDE 3 3

4 SKAL EKF PRÆMIE MEDFINANSIERES UNDER LÅNET TRÆKPERIODE (FRA-TIL / ANTAL MÅNEDER) KREDITTID: ANTAL AFDRAG PR. ÅR: RENTESATS OG RENTEBEREGNINGSMETODE: KREDITTIDEN STARTER VED: Levering Middellevering Commissioning Andet Do/forventet do for kredittidens start Specifikke oplysninger 11. LÅNEAFTALE DATO (FORVENTET DATO) FOR LÅNEKONTRAKT: KREDITBELØB: EVT. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER SKAL EKF PRÆMIE MEDFINANSIERES UNDER LÅNET TRÆKPERIODE (FRA-TIL / ANTAL MÅNEDER) KREDITTID: ANTAL AFDRAG PR. ÅR: RENTESATS OG RENTEBEREGNINGSMETODE: 12. IKKE-BESTIKKELSE: Er undertegnede optaget på en debarment list offentliggjort af en eller flere af følgende internionale finansielle institutioner? World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development eller Inter- American Development Bank, Ja Nej Er undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende ved en nional domstol under anklage for eller indenfor de seneste 5 år blevet dømt for overtrædelse af lovgivning mod bestikkelse af nogen, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, i hvilket som helst land? Ja Nej ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT /SIDE 4 4

5 DANMARK HAR TILTRÅDT OECD-KONVENTIONEN OM BEKÆMPELSE AF BESTIKKELSE AF UDENSKE TJENESTEMÆND I FORBINDELSE MED INTERNATIONALE FORRETNINGS- TRANSAKTIONER (OECD-BESTIKKELSESKONVENTIONEN). DEN DANSKE STRAFFELOVS 122 FASTSLÅR, AT: "DEN, SOM UBERETTIGET YDER, LOVER ELLER TILDER NOGEN, DER VIRKER I DANSK, UDENSK ELLER INTERNATIONAL OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV, GAVE ELLER ANDEN FORDEL FOR AT FORMÅ DEN PÅGÆLDENDE TIL AT GØRE ELLER UNDLADE NOGET I TJENESTEN, STRAFFES MED BØDE ELLER FÆNGSEL INDTIL 3 ÅR. EKF er, ligesom øvrige eksportkreditinstitutter i OECD, forpligtet til indhente erklæring om, der ikke er og ikke vil blive ydet bestikkelse i strid med OECDbestikkelseskonventionen og den danske straffelovs 122. KONTROLSYSTEMER EKF opfordrer alle samarbejdspartnere til udvikle, anvende og dokumentere kontrolsystemer, der bekæmper bestikkelse. 13. ÅBENHEDSPOLITIK EKF s åbenhedspolitik fastlægger i hvilket omfang EKF offentliggør informioner om de transaktioner, som er garanteret af EKF. Åbenhedspolitikken repræsenterer EKF s ønske om til stadighed være åbne og offentlige omkring EKF s virksomhed. Det er EKF s opftelse, åbenhedspolitikken tager behørigt hensyn til vore samarbejdspartneres behov for opretholde fortrolighed omkring transaktionen. Offentliggørelse vil, uagtet transaktionstype, tidligst ske 60 dage efter udstedelse af EKF garanti. Det er en betingelse for opnå en garanti fra EKF, de involverede parter accepterer, EKF offentliggør nedenstående oplysninger. Offentliggørelse af oplysninger vil blandt andet ske via EKF s hjemmeside, samt i forbindelse med EKF s rapporter og publikioner. EKF forbeholder sig retten til offentliggøre øvrigt transaktionsreleret meriale, såfremt dette i forvejen er offentligt tilgængeligt. EKF offentliggør, hvor relevant for den enkelte transaktion, følgende oplysninger: > navn på dansk virksomhed, > branche/projekttype > EKF produkttype, > købers navn, > købers nionalitet, > navn på långivende bank, > navn på låntagende bank / garant, > transaktionens miljøkegori, > garantiens udstedelsesdo, > garantiens kreditperiode, ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT /SIDE 5 5

6 > EKF s startansvar på den pågældende transaktion samt > eventuel brug af Eksportlåneordningen. Oplysningerne vil blive offentliggjort med henvisning til konkrete transaktioner eller i form af akkumulerede tal for EKF s samlede virksomhed. Yderligere oplysninger om EKF s åbenhedspolitik kan findes på Med henvisning hertil erklærer undertegnede, At være indforstået med, EKF offentliggør ovenstående oplysninger vedrørende den af EKF garanterede transaktion, såfremt de involverede parter, herunder men ikke begrænset til Køber, underskriver en EKF- Erklæring om ikke-bestikkelse og åbenhed eller en Erklæring om åbenhed, og dermed ligeledes samtykker til offentliggørelse af ovenstående oplysninger, undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse, undertegnede mister retten til erstning under den af EKF udstedte garanti og indestår EKF for tilbagebetaling af eventuel udbetalt erstning med renter fra udbetalingsdagen, såfremt undertegnede eller nogen der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse, undertegnede vil skadesløsholde EKF for alle tab og udgifter, herunder advokomkostninger, som er en følge af, undertegnede, eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse, og denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting. Det er en betingelse for garantiudstedelse, Køber afgiver behørigt underskrevet Erklæring om åbenhed. Såfremt Eksportør ikke er Garantitager, er det endvidere en betingelse for garantiudstedelse, Eksportør behørigt underskriver EKF-Erklæringen om ikke-bestikkelse og åbenhed. Dette gælder dog ikke i tilknytning til rembursgarantier med kredittider op til og med 12 måneder. Ved udstedelse af en SMV-garanti under DKK 5 mio. skal der ikke afgives en Erklæring om åbenhed til EKF, idet købers navn ikke offentliggøres i disse transaktioner. ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT /SIDE 6 6

7 DATO OG UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT I HENHOLD TIL BEMYNDIGELSE KONTAKTPERSON: : : : ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT /SIDE 7 7

ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR

ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. KØBER NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX E-MAIL CVR NR. NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX E-MAIL 3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010 Struer Kommune Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse August 2010 10-08-2010 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse... 3 1.1 INDLEDNING...3 1.2 AFTALEPERIODEN...3

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere