ORDFORKLARING TIL EKF S LANDEHOLDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDFORKLARING TIL EKF S LANDEHOLDNINGER"

Transkript

1 ORDFORKLARING TIL EKF S LANDEHOLDNINGER I forbindelse med EKF s landeholdninger bruges en del ord og fagudtryk. Disse ord og fagudtryk er markeret med spørgsmålstegn i de landeholdninger, du har hentet ind i din EKF to go. Herunder findes en liste med definitioner og forklaringer. Listen er opstillet i alfabetisk rækkefølge. A VISTA REMBURS (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller krav om remburs uden udskudt betaling. DÆKNINGSVILKÅR (EKSPORT) Dækningsvilkår er de særlige krav, EKF stiller for at dække forretninger i landet, dvs. krav som går udover de normale krav til kreditværdighed. Kravene skal mildne effekterne af de politiske og økonomiske risici i det specifikke land, og kravene kan derfor variere mellem lande inden for samme risikoklasse. Projektfinansieringssager kan være undtaget fra de særlige dækningsvilkår. DÆKNINGSVILKÅR (INVESTERING) Dækningsvilkår er de særlige krav, EKF stiller for at dække risici på investeringer i landet, det vil sige krav som går udover de normale krav til kreditværdighed. Kravene til den konkrete investering skal begrænse de særlige investeringsmæssige risici, som findes i det enkelte land, og kravene kan derfor variere mellem lande inden for samme risikoklasse for investeringer. EKF S HOLDNING TIL LANDET Landeholdningen er EKF s vurdering af, om et land kan og vil leve op til sine internationale betalings-forpligtelser. Herunder hører om de politiske og økonomiske rammebetingelser i landet tillader købere at leve op til deres betalingsforpligtelser og investorer at føre afkast ud af landet. Eksempler på rammebetingelser, der påvirker betalingsevnen i et land, kan være den økonomiske performance i landet som helhed, valutasituationen, transfereringsforhindringer, regeringsbeslutninger om importforbud, eksportforbud, ekspropriation eller betalingsstandsning samt krig eller borgerkrig. Når EKF behandler en ansøgning om garanti, sker det på baggrund af landeholdningen og en kommerciel kreditvurdering af den konkrete forretning. For EKF s vurdering af landets kommercielle klima se Forretningsklima. EKF s landeholdning er udelukkende en vurdering af betalingsevnen eller betalingsviljen i landet, ikke en vurdering af om landets politiske og økonomiske system og dets udvikling er hensigtsmæssigt eller ønskværdigt.

2 FORHØJET PRÆMIE (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) EKF opkræver højere præmie for investeringsgarantier i dette land end i andre lande i samme risikoklasse. FORRETNINGSKLIMA Forretningsklima er et udtryk for EKF s vurdering af de forretningsmæssige rammebetingelser i et land for eksempel retssystemet, kapitalmarkedet, korruptionsniveauet og andre forhold, som er vigtige i vurderingen af, hvor risikofyldt eller besværligt det er at lave forretninger i landet. INGEN RESTRIKTIONER (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF har ingen særlige krav til forretninger eller købere bortset fra de almindelige minimumskrav i kommerciel kreditvurdering. INGEN RESTRIKTIONER (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) EKF har ingen særlige krav til investeringer i dette land bortset fra de almindelige minimumskrav i kommerciel kreditvurdering. KONKRET AFGØRELSE (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF vurderer ansøgninger om garanti fra sag til sag i forhold til de specifikke risici i landet. KONKRET AFGØRELSE (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) EKF vurderer ansøgninger om investeringsgaranti fra sag til sag i forhold til de specifikke risici i landet. KONTAKT EKF (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF har i øjeblikket ikke fastlagt en holdning til at medvirke i forretninger i landet. EKF vil dog muligvis gerne tage risiko på landet, så kontakt EKF for at høre nærmere. KONTAKT EKF (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) EKF har i øjeblikket ikke fastlagt en holdning til at stille garanti for investeringer i landet. EKF vil dog muligvis gerne tage risiko på investeringer i landet, så kontakt EKF for yderligere information. KRAV OM REMBURS/BANKGARANTI (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller som minimum krav om uigenkaldelig remburs eller bankgaranti fra en af EKF godkendt bank. KRAV OM STATSGARANTI (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) Hvis EKF skal medvirke i forretninger i dette land, skal landets nationalbank eller finansministerium garantere for betalingen. KREDITTID Kredittiden er den periode, EKF s garanti skal dække, efter at eksportvarerne er afleveret til kunden. Kredittiden inddeles i perioderne Op til 2 år, 2-5 år og Over 5 år. Særlige garantier dækker de risici, der måtte være i en forretning, inden eksportvarerne er afleveret til kunden. Som eksempler på særlige garantier kan nævnes kontraktgarantier, projektleverancegarantier og nogle former for bondgarantier.

3 KUN GENFORSIKRINGSAFTALER (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) I dette land udsteder EKF kun garantier via genforsikringsaftaler med private kreditforsikringsselskaber. KUN KØBERE MED SÆRLIGE MERITTER (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) Hvis EKF skal medvirke i forretninger i dette land, skal køber have særlige fortrin. Eksempelvis kan forretningen være delvist finansieret af internationale finansielle institutioner, have særlig adgang til udenlandsk valuta eller være styrket udefra på andre måder. KUN ÅBEN FOR FØLGEGARANTIER (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF tager ikke selvstændig kreditrisiko i landet. EKF kan dog udstede følgegarantier i forbindelse med Udenrigsministeriets bistandsordninger. MINIMUM SOLIDE KØBERE (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF dækker kun købere, der lever op til EKF s interne krav til en solid køber eller bedre. Solide købere er købere med en sund risikoprofil, og hvis betalingsevne kun vil blive påvirket af en væsentlig negativ udvikling i landets forretningsmæssige og økonomiske klima. MINIMUM STANDARDKØBERE (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF dækker kun købere, der lever op til EKF s interne krav til en standardkøber eller bedre. Standardkøbere er købere på hvem, kreditrisikoen er gennemsnitlig, og hvis betalingsevne ikke i væsentligt omfang påvirkes af den almindelige udvikling i det forretningsmæssige og økonomiske klima i landet. NORMALT KRAV OM REMBURS/BANKGARANTI (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller normalt som minimum krav om uigenkaldelig remburs eller bankgaranti fra en af EKF godkendt bank. OFFENTLIGE KØBERE: LUKKET (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller ikke garanti for forretninger med købere, som er tilknyttet landets offentlige sektor. POLITISK RISIKOVURDERING (I FORBINDELSE MED EKSPORT OG INVESTERING) EKF foretager en risikovurdering af alle lande, hvor vi deltager i forretninger. Det hedder politisk risikovurdering, fordi der er tale om en vurdering af de overordnede risici i et helt land til forskel fra kommerciel risikovurdering, som foretages på den enkelte forretning. Ud fra den politiske risikovurdering fastlægger EKF en landeholdning, som danner udgangspunkt for vurdering og eventuel accept af de konkrete ansøgninger om garantidækning af forretninger i et land. Når EKF foretager en politisk risikovurdering af et land, kigger vi på de generelle betalingsmæssige risici i landet. I vurderingen indgår blandt andet økonomiske og politiske forhold, som har betydning for, om et land kan og vil honorere deres udenlandske betalinger. Det kan være forhold som eksempelvis valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriation, betalingsstandsning, transfereringsforhindringer eller samhandelsindskrænkninger (import- eller eksportforbud). I vurderingen indgår også andre forhold, som påvirker landets betalingsevne, især landets økonomiske performance i bred forstand.

4 I den politiske risikovurdering tages der udelukkende stilling til betalingsevnen eller betalingsviljen i landet, ikke til om landets politiske og økonomiske system og dets udvikling er hensigtsmæssigt eller ønskværdigt. PRIVATE KØBERE: LUKKET (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller ikke garanti for forretninger med købere fra landets private sektor. REDUCERET GARANTIPROCENT (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) I dette land udsteder EKF kun garantier med lavere garantiprocent end normalt. Det betyder, at eksportøren eller eksportørens bank får en større selvrisiko end normalt. RESTRIKTIV (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller særligt høje krav for godkendelse af forretninger i dette land. RESTRIKTIV (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) EKF stiller særligt høje krav for godkendelse af investeringer i dette land. RISIKOKLASSE (EKSPORT) Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici som eksempelvis valutamangel, krig, borgerkrig, betalingsstandsning eller samhandelsindskrænkninger i køberens hjemland. Risikoklasserne går fra 0 til 7 ved eksport, og jo højere tallet er, des højere er risikoen. Højindkomstlande i OECD er for eksempel i risikoklasse 0, mens lande i risikoklasse 7 er lande med en betydelig betalingsrisiko. Risikoklasserne kan variere ved forskellige kredittider. RISIKOKLASSE (INVESTERING) Risikoklassen afspejler risikoen for, at politiske hændelser eller forretningsmæssige vilkår i landet forhindrer, at man kan udføre udbyttet af sine investeringer eller tilbagebetale lån. Der kan for eksempel være tale om politiske risici som krig, borgerkrig, ekspropriation, generel politisk ustabilitet og usikkerhed, korruption og hindringer for pengeoverførsler etc. Risikoklasserne går fra 0 til 5 ved investering, og jo højere tallet er, des højere er risikoen. Lande i risikoklasse 0 har en meget lav risiko, mens lande i risikoklasse 5 er lande med en betydelig risiko. SUSPENDERET (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) Der udstedes som hovedregel ingen nye garantier til forretninger med dette land. SUSPENDERET (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) Der udstedes som hovedregel ingen nye garantier for investeringer i dette land. SUSTAINABLE LENDING (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) Ved forretninger med offentlige købere i landet skal en del af kontraktbeløbet have karakter af gave (i form af udviklingsbistand). Kontakt EKF for at høre nærmere. Det er IMF og Verdensbanken, der afgør, om et land er underlagt krav om sustainable lending.

5 SÆRLIGE DÆKNINGSVILKÅR (DÆKNINGSVILKÅR VED EKSPORT) EKF stiller særlige krav for afdækning af risici i dette land. Kravene afhænger af de konkrete risici i landet. Kontakt EKF for yderligere information SÆRLIGE MERITTER (DÆKNINGSVILKÅR VED INVESTERING) Hvis EKF skal garantere investeringer i dette land, skal investeringen have særlige fortrin. Eksempelvis kan investeringen ske i særligt gunstige sektorer eller geografiske områder. TYPE AF GARANTI (GARANTI FOR EGENKAPITALINVESTERINGER) En garanti for egenkapitalinvesteringer er en garanti, der afdækker politiske risici på danske virksomheders indskud af egenkapital og ansvarlig lånekapital i datterselskaber eller projektselskaber i udlandet. Garantien omfatter ikke eksport af udstyr eller lignende.

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Beskyt din eksport mod tab

Beskyt din eksport mod tab D ANMAr KS EKSPorTKr EDIT Beskyt din eksport mod tab Lad EKF tage risikoen, når du handler med udlandet, og få sikkerhed for dine betalinger EKF kan sikre dig mod overraskelser, så du får dine penge, når

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 769 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 8 Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle strategi Aarhus Kommunes Finansielle Strategi Borgmesterens Afdeling Økonomistyring

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

OVERBLIK. Dansk handel med udlandet

OVERBLIK. Dansk handel med udlandet OVERBLIK Dansk handel med udlandet Analyse af dansk handel med udlandet 2013 SIDE 2 SIDE 3 Velkommen til analysen En verden fuld af muligheder 59% AF VIRKSOMHEDERNE forventer at udvide eksporten til flere

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere