World Accreditation Day

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Accreditation Day"

Transkript

1 Danak-NYT Nr MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

2 INDHOLD Henvisning til EA MLA på certifikater Nye regler om EA MLA Internationalt nyt World Accredition Day Ny hjemmeside skal fremme akkreditering i Europa Nordisk-baltisk møde om akkreditering inden for certificering Nyt om Interoperabilitetsdirektivet Arbejdsgruppen EA wg ILC calibration Ruhedsnormaler Accelerometre Godkendelse af danske laboratorier til test af produkter til Japan Revideret ILAC politik for usikkerhed i kalibrering (ILAC P14) Ny ILAC politik for sporbarhed Ny AB vedrørende estimering og rapportering af måleusikkerhed på mikrobiologiområdet Akkreditering til medicinsk undersøgelse efter ny udgave af DS/EN/ISO Kurser Personalia Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes Nye akkrediteringer/godkendelser Nye eller reviderede dokumenter Henvisning til EA MLA på certifikater Kurt Stockholm, Kamstrup A/S, Denne markering og henvisning til at akkrediteringen, udover at være et EA-anliggende også er et EU-anliggende, er absolut en handelsmæssig fordel også udenfor EU. DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Kamstrup A/S har kunder i ca. 40 lande udenfor EU. Disse kunder anvender internettet til at søge oplysninger om krav til de produkter (varme,- el- og vandmålere) som vi markedsfører. Da det er de færreste ikke EU-lande, der har legale krav til disse målere, så læner de sig ofte op ad de europæiske krav, som de finder på internettet, og kræver dem opfyldt i forbindelse med placering af ordrer hos os. Vi har med succes fremsendt vores ISO akkrediteringscertifikat til kunderne, hvilket i langt de fleste tilfælde uden videre bliver accepteret. Ligeledes har vores MID-certificering også givet pote i lande udenfor EU. Eksempelvis har russiske kontrollanter i en periode på ca. 10 år årligt besøgt Kamstrup for - som de sagde - at akkreditere os til at sælge og levere fjernvarmemålere til Rusland. Så kom MID, og i 2008 fik vi det årlige besøg af en russisk kontrollant. Efter ca. to timers præsentation af kvalitetssystemet efterfulgt af MID udtalte kontrollanten: Hvis det er godt nok i EU, så må det være godt nok til os Danak Nyt 2

3 Siden har vi ikke haft flere kontrolbesøg fra Rusland. Selv om akkrediteringen (i henhold til ISO/IEC 17025) i princippet ikke er et krav for Kamstrup s primære forretning, så har vi beholdt akkrediteringen. Årsagen hertil er blandt andet, udover den ovenfor nævnte accept i lande udenfor Europa, at vi løbende bliver holdt op mod kravene for akkrediteringen. Dermed vedligeholder vi en systemstyringsstruktur og en måleteknisk viden, som alt i alt bidrager til et højt specialiseret kompetenceniveau til gavn for virksomheden som helhed. Kurt Stokholm har siden 1989 været ansat som kvalitetschef med ansvar for indførelse og vedligeholdelse af ledelsessystemer iht: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, MID D-module for virksomheden samt datterselskaberne i ind- og udland. Deltager aktivt i virksomhedens overordnede beslutninger vedrørende strategier og udarbejdelse af handlingsplaner. KAMSTRUP A/S Nøgletal (2011): Medarbejdere: 750 (ww) Omsætning: 1,18 mia. dkk. Produkter: el-, vand-, varme- og kølemålere Produktion: ca målere Siden sep Quality Advisor for koncernen Kamstrup A/S på deltid med speciale i ledelsessystemer og vurdering af underleverandører. Siden 1992 ca. 7 mio. målere (til afregning af forbrug) Nye regler om EA MLA Vagn Andersen, DANAK indfører nye regler for henvisning til EA-MLA en den europæiske aftale om anerkendelse af rapporter og certifikater udstedt af akkrediterede virksomheder. EA vedtog på generalforsamlingen i november 2011, at der skulle udarbejdes regler for henvisning til EA MLA på akkrediteringscertifikater, og at de akkrediterede virksomheder også skulle have mulighed for at henvise til EA MLA en på rapporter og certifikater udstedt under deres akkreditering (se DANAK-NYT nr. 23). De nye regler er nu indarbejdet i EA-3/01 EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and Reference to EA MLA Signatory Status, som blev vedtaget den 22. november Reglerne skal være implementeret af akkrediteringsorganerne inden udgangen af De ændrede regler for henvisning til EA- MLA en på certifikater er vedtaget som følge af Forordning 765/2008 om kravene til akkreditering, artikel 11 (2), hvorefter De nationale myndigheder anerkender ligeværdigheden af de tjenester, der ydes af de akkrediteringsorganer, der med positivt resultat har været underkastet den i artikel 10 nævnte peer evaluering, og accepterer dermed på grundlag af den i stk. 1 nævnte antagelse akkrediteringscertifikater fra disse organer og de attesteringer, der udstedes af overensstemmelsesvurderingsorganer, som de har akkrediteret. Det betyder, at myndigheder i EU og EØS landene skal anerkende akkrediteringer udstedt af f.eks. DANAK på lige niveau med akkrediteringer udstedt af akkrediteringsorganer i andre lande, godkendt under EA MLA en. Det samme gælder for rapporter og certifikater udstedt af de akkrediterede virksomheder, og dermed er det indre marked reguleret af EU lovgivning udvidet til også at gælde rapporter og certifikater udstedt af akkrediterede virksomheder. Med den europæiske lovgivning om akkreditering og myndighedernes pligt til at anerkende rapporter og certifikater udstedt af akkrediterede virksomheder for aktiviteter dækket af EA MLA en forventer DANAK, at der generelt i markedet vil være fuld tillid til akkrediteringssystemet. Fremover bør virksomheder også på områder, som ikke er reguleret af europæiske lovgivning, have tillid til rapporter og certifikater udstedt af akkrediterede virksomheder og anse disse som tilstrækkelig dokumentation for produkters og ydelsers opfyldelse af krævede specifikationer. For at sikre at markedet har let adgang til information om hvilke ydelser, der leveres af akkrediterede virksomheder, vil DANAK fremover på akkrediteringsdokumenter tilføje EA MLA medlem i kombination med DANAK s akkrediteringsmærke for at vise, at det er en akkreditering under EA MLA en. Formålet med at tilføje EA MLA Medlem på akkrediteringscertifikater skal medvirke til at skabe større gennemskuelighed i markedet om, at det er en ydelse under EA MLA en. Tilsvarende vil DANAK opfordre de akkrediterede virksomheder til at bruge EA MLA Medlem i kombination med DANAK s akkrediteringsmærke, så det er let for akkrediterede virksomheders kunder at dokumentere, at ydelsen kalibreringen, prøvningen, certificeringen eller inspektionen er udført af en akkrediteret virksomhed og er dækket af EA MLA en. Reglerne om brug af EA MLA Medlem vil blive indført i AB 2: DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering i løbet af Danak Nyt 3

4 INTERNATIONALT NYT World Accreditation Day Vagn Andersen, tlf Temaet i år er Facilitating World Trade. Yderligere information kan findes på DANAK s hjemmeside Brochure, poster mm. kan findes på ILAC s hjemmeside https://www.ilac.org/world_accreditation_day.html. Link til ILAC s hjemmeside kan også tilgås ved at trykke på ILAC logoet på DANAK s hjemmeside. Se derefter under punktet Publications and Resources. Danak Nyt 4

5 Ny hjemmeside skal fremme akkreditering i Europa Vagn Andersen, tlf EA, den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, har udviklet en ny hjemmeside, der skal styrke akkreditering i Europa. På den nye EA-hjemmeside er både udseende, navigation og indhold forbedret samtidig med, at stilen fra den tidligere hjemmeside bibeholdes. EA s vigtigste funktion er at arbejde for udbredelsen og anerkendelsen af akkreditering i Europa, og det er forventningen, at den nye hjemmeside kan bidrage til dette. Eftersom EA s hjemmeside er en vigtig platform, hvor interessenter kan finde information om akkreditering, er det vigtigt, at hjemmesiden afspejler det forhold. Derfor har EA s sekretariat, EA s kommunikationskomité og den franske udvikler Microscopie arbejdet tæt sammen, og resultatet kan altså ses nu. For interessenterne er de tre vigtigste indgange på hjemmesiden: About us (dvs. EA), MLA & BLA Signatories og Publications. Her findes en introduktion til EA, en oversigt over de akkrediteringsorganer, som har underskrevet MLA-aftalen om anerkendelse af certifikater og rapporter udstedt af akkrediterede virksomheder, samt (under Publications) en liste over de dokumenter, som EA har udgivet til bl.a. fortolkning af de standarder, som er grundlaget for akkreditering af virksomheder. Vi håber, at alle interessenter vil besøge den nye hjemmeside, og eventuelle kommentarer eller forslag til forbedring af hjemmesiden kan sendes til DANAK. Nordisk-baltisk møde om akkreditering inden for certificering Rikke Dahl Nielsen, Norsk Akkreditering var i år vært for det årlige møde for nordiske og baltiske akkrediteringsorganer. Formålet med de nordiske møder er at udveksle erfaringer og harmonisere fortolkningen af de akkrediteringsstandarder, som er fælles udgangspunkt for akkrediteringsorganers arbejde. Der var i år 20 deltagere i mødet, som enten var ledende assessorer inden for certificering eller beslutningstagere i relation til akkreditering til certificering. Mødet blev afholdt i Lillestrøm, nær Oslo i januar Mødet i år bar præg af, at akkrediteringsorganerne alle havde travlt med at implementere den nye reviderede akkrediteringsstandard vedrørende ledelsessystemer (DS/EN ISO/ IEC 17021:2011). Frist for implementering var den 1. februar Standarden er ændret på en række punkter, f.eks. vedrørende krav om en dokumenteret proces til at fastlægge kompetencekriterier og nye krav til indhold af auditplan, auditprogram og auditrapport. På det nordiske møde blev der udvekslet viden og holdninger til, hvordan akkrediteringsstandarden skal fortolkes og implementeres. På den måde bidrager det nordiske møde til, at standardens krav fortolkes ensartet internationalt, og at certificeringsorganer bliver mødt med de samme krav fra de respektive landes akkrediteringsorganer. Derudover drøftedes, hvordan vi kan sikre en smidig, effektiv og rettidig implementering på de øvrige områder (produktcertificering, personcertificering og inspektion) de næste par år. De nordiske møder er et godt sted at få vendt og afklaret vores fælles interesser, så vi kan opnå størst mulig indflydelse i både europæisk og globalt regi, når det drejer sig om udformning og indretning af principper og regler for akkreditering. Danak Nyt 5

6 Nyt om Interoperabilitetsdirektivet Jens Ostermann, tlf.: Interoperabilitet er produkters, systemers, eller forretningsprocessers evne til at arbejde sammen om at løse en fælles opgave. Interoperabilitet er produkters, systemers, eller forretningsprocessers evne til at arbejde sammen om at løse en fælles opgave. For jernbaner er evnen til at arbejde sammen beskrevet i Interoperabilitetsdirektivet (IOD). Fra direktivets indledning: For at give unionsborgerne, de erhvervsdrivende og de regionale og lokale administrative enheder mulighed for fuldt ud at udnytte fordelene ved et område uden indre grænser, bør der blandt andet gøres en indsats for at fremme sammenkobling og interoperabilitet mellem de nationale jernbanenet og lette adgangen til disse net ved iværksættelse af enhver form for aktion, som måtte være nødvendig med hensyn til harmonisering af tekniske standarder, som anført i traktatens artikel 155 [nu artikel 171]. Populært sagt skal en lokomotivfører kunne fremføre et tog fra Nordkap til Sicilien uden nationale hindringer i form af forskellig infrastruktur (skinner, signaler, kørestrøm) og forskellige krav til togets tekniske udrustning. I Danmark er det Trafikstyrelsen, som står for implementeringen af IOD og dermed implementeringen af de fælleseuropæiske regler for jernbaner. Bekendtgørelse 1195 af 13. december 2011 Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet trådte i kraft den 31. december Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er etableret her i landet, og som ønsker at blive udpeget og notificeret som bemyndiget organ (NoBo) til at udføre opgaver med at vurdere interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse eller anvendelsesegnethed eller at gennemføre proceduren for EF-verifikation af delsystemerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet. Bekendtgørelsen stiller krav om akkreditering af de organer, som gerne vil udpeges af Trafikstyrelsen som bemyndigede organer i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Det er DANAK, som skal stå for akkrediteringen. Virksomheder på jernbaneområdet (eller virksomheder som laver produkter til jernbaneområdet) vil skulle anvende et bemyndiget organ, når: Det kræves af en TSI (Teknisk Specifikation for Interoperabilitet dvs. fælleseuropæiske regler) Et delsystem på internationale strækninger nybygges, fornyes eller opgraderes En interoperabilitetskomponent, som skal anvendes på internationale strækninger, nybygges, fornyes eller opgraderes Bekendtgørelse 441 af 16. maj 2012 Bekendtgørelse om krav til udpegede organer (DeBo) på jernbaneområdet trådte i kraft 1. juni Bekendtgørelsen omfatter krav til udpegede organer på jernbaneområdet. Bekendtgørelsen fastsætter hvilke krav, der skal opfyldes for at blive udpeget organ i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Kravene til udpegede organer er ifølge bekendtgørelsen stort set sammenfaldende med kravene til bemyndigede organer. De udpegede organer skal, ligesom de bemyndigede organer, opfylde de minimumskriterier, som følger af bilag 1 til bekendtgørelsen, disse krav er helt parallelle til IOD s bilag VIII, der sætter krav til bemyndigede organer. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. krav om ansvarsforsikring i forbindelse med udførelsen af opgaver som udpeget organ. Dette krav fremgår også af IOD. Virksomheder på jernbaneområdet (eller virksomheder som fremstiller produkter til jernbaneområdet) vil skulle anvende et udpeget organ, når nationale tekniske forskrifter finder anvendelse. Nationale tekniske forskrifter er nationale tekniske regler, som Danmark i medfør af interoperabilitetsdirektivets artikel 17, stk. 3, har meddelt EU-Kommissionen. Begge bekendtgørelser præciserer altså procedurerne for de bemyndigede og udpegede organer i forbindelse med kontrol af TSI er og nationale regler. DANAK kan fra 2013 tilbyde akkreditering til certificering af overensstemmelsesvurderinger som bemyndiget organ (NoBo) og akkreditering til certificering af overensstemmelsesvurderinger som udpeget organ (DeBo). TÜV SÜD Danmark er i marts 2013 akkrediteret til både certificering af overensstemmelsesvurderinger som bemyndiget organ (NoBo) og akkrediteret til certificering af overensstemmelsesvurderinger som udpeget organ (DeBo). Herefter kan TÜV SÜD Danmark anmode Trafikstyrelsen om at blive udpeget som NoBo og DeBo. Danak Nyt 6

7 Arbejdsgruppen EA wg ILC calibration Erik Bruun Lorentzen, tlf.: DANAK har, som omtalt i artiklen Internationale præstationsprøvninger i sidste nummer af DANAK Nyt, gennem flere år deltaget i møderne i arbejdsgruppen EA wg ILC calibration, der typisk afholdes to gange om året på skift i medlemslandene i Europa. Arbejdsgruppen er nedsat i 2008 som afløser for ekspertgruppen under EA LC, der blev opløst i ca Gruppens to første opgaver, der som nævnt i artiklen var en sammenlignende kalibrering af ruhedsnormaler, arrangeret af det danske nationale metrologiinstitut for ruhed Center for Geometrisk Metrologi, samt en sammenlignende kalibrering af accelerometre, arrangeret af det tjekkiske metrologiinstitut CMI, er netop afviklet. Der er nedsat en tilsvarende arbejdsgruppe EA wg ILC/testing, som varetager at arrangere regionale sammenlignende prøvninger til understøttelse af MLA aftalen inden for det kemiske prøvningsområde. DANAK har også en repræsentant i denne arbejdsgruppe. Der er ved gruppernes møder ofte en repræsentant fra EURAMET til stede, idet samarbejdet med BIPM/EURAMET om deltagelse i key comparisons (referencelaboratoriernes sammenlignende kalibreringer) til understøttelse af arbejdsgruppens arbejde anses for vigtigt. Det har fra EA s side været foreslået at slå de to arbejdsgrupper for prøvning og kalibrering sammen. Den ide blev drøftet af arbejdsgrupperne ved seneste møde, men grupperne er ikke positive overfor ideen, primært fordi arbejdet i grupperne er meget forskelligt, så der vil ikke være nogen synergieffekt ved at slå grupperne sammen. En væsentlig del af arbejdet i kalibreringsgruppen består i at identificere behov for at arrangere sammenligninger på områder, hvor det i modsætning til prøvningsområdet er vanskeligt at finde kommercielt tilgængelige sammenligninger, hvilket desværre gælder for mange områder. Der arbejdes efter en femårsplan, som løbende justeres ved hvert møde på baggrund af drøftelser om relevans, antal mulige deltagere osv. For hvert projekt udarbejder arbejdsgruppen konkrete forslag til kalibreringer dvs. programmer med forslag til udstyr, måleområder, måleusikkerheder osv., så et passende udvalg af laboratorier har mulighed for at deltage. På længere sigt er det hensigten, at projekterne skal kunne sendes i udbud, så et passende antal arrangører af præstationsprøvninger kan byde ind på opgaverne. Indtil videre har udvalget af arrangører været begrænset, og gruppen har været nødt til selv at opsøge mulige arrangører. Det er endnu ikke et krav, at arrangørerne skal være akkrediterede, da udvalget i så fald vil være yderligere begrænset. Gruppen vedligeholder en liste med mulige arrangører af sammenlignende kalibreringer, og eventuelle input hertil modtages gerne. Læs videre om de sammenlignende kalibreringer af ruhedsnormaler og accelerometre på side 8-9 Danak Nyt 7

8 Normalerne i transportkasse. De metalliske normaler er fremstillet ved en slags afstøbningsproces, hvor der galvanisk udfældes et lag af nikkel på en masteroverflade med en given ruhed. Efterfølgende tages det udfældede lag af som en tynd film med et aftryk af den ru overflade og monteres på et metallisk emne. Ruhedsnormaler Alle laboratorier har rapporteret måleresultaterne i engelske kalibreringscertifikater i laboratoriernes sædvanlige format. Måleusikkerheder er beregnet og angivet i henhold til EA-4/02. Hvert sæt af normaler bestod som ovenfor nævnt af tre almindeligt anvendte ruhedsnormaler i henhold til ISO :2000: En type A normal med en mikroskopisk rille, og to type C normaler med forskellige ruheder Ra=0,5µm og Ra=3µm. Deltagerne blev bedt om at kalibrere parametrene Ra, Rz, RSm, og Pt(d), dvs. henholdsvis den aritmetiske middelafvigelse for den evaluerede profil, profilmaksimumhøjden, profilelementernes middelbredde samt en tilnærmet værdi for dybden d af en mikroskopisk rille. Måleingeniør René Sobiecki til venstre og professor Leonardo De Chiffre til højre foran ruhedsmåleren, som er det danske referenceinstrument for ruhedsmåling. Visse af tidsplanens delelementer har måttet revideres nogle gange undervejs grundet både udfordringer med at identificere deltagere og tekniske problemer undervejs, men den overordnede plan for det gennemførte projekt har dog holdt. Der blev rundsendt to sæt a tre glasnormaler i to parallelle ringe. Cirkuleringen startede i begyndelsen af september måned 2012, og sluttede i midten af november. Et udkast til rapport forelå planmæssigt i januar 2013, og den endelige rapport er udsendt til deltagerne den 1. marts uden væsentlige ændringer i forhold til den foreløbige rapport. Der var oprindelig tilmeldt 10 laboratorier, et laboratorium måtte dog trække sig ud som følge af interne ændringer i virksomheden. Det er et tilfredsstillende deltagerantal, når områdets specielle karakter tages i betragtning. Normalerne blev kalibreret af pilotlaboratoriet før og efter cirkulationen, og den konstaterede drift er så lille, at de oprindelige værdier har kunnet anvendes som referenceværdier. Alle måleresultater er inden for acceptgrænserne, idet alle E n værdier er under 1, den højeste er på 0,77, og der er ikke rapporteret om skader på emnerne undervejs. Glasnormalerne fremstilles ved slibning eller ved ætsning. Normalerne bruges af kalibreringslaboratorier til kalibrering af målemaskiner til måling af ruhed. Danak Nyt 8

9 Til venstre ses back-to-back montering af BK 8305 accelerometre sammenspændt med referencefladerne mod hinanden. Udstyret under test ses øverst og referenceudstyret er monteret nederst. Til højre ses en anden opspændingsmetode, hvor begge udstyr er monteret på shakerens (rystebordets) referenceflade. Referenceudstyret er monteret inde i shakeren, og er altså ikke synlig på billedet. Accelerometre Det er mere end 10 år siden der sidst har været arrangeret en tilsvarende sammenlignende kalibrering. Da accelerometre benyttes i vid udstrækning i industrien, på kraftværker, om bord på skibe osv. til måling og overvågning af vibrationer af maskindele, roterende aksler osv., har der været behov for at arrangere denne sammenlignende kalibrering. Der indgik to typer accelerometre: A: Standard accelerometer BK 8305 og B: industriaccelerometer BK 8326, og sammenligningen er udført af Afdelingen for Akustik og Kinematik ved laboratoriet for fundamental metrologi i det tjekkiske metrologiinstitut CMI. Laboratoriet har ved flere lejligheder demonstreret kompetence ved deltagelse i CIPM key comparisons, og har også leveret referenceværdierne til kalibreringen. 13 lande, nemlig Danmark, Frankrig, Israel, Italien, Polen, Portugal, Serbien, Slovenien, Slovakiet, Sverige og Tyrkiet var oprindelig tilmeldt kalibreringen, der blev udført i perioden maj 2012 til februar Målingerne blev udført i to runder, hvor emnerne blev sendt rundt blandt deltagerne i stjerneform, med kalibrering hos referencelaboratoriet mellem hver ny udsendelse. Al transport og logistik samt toldbehandling blev varetaget af anerkendte internationale transportselskaber, men trods dette, har der været en del problemer med at få emnerne gennem toldbehandlingen i visse af de nye europæiske lande, fortalte lederen af kalibreringen Simona Klenovska ved sidste møde i EA arbejdsgruppen. Dette er en af årsagerne til, at det tog noget længere tid at få kalibreringen afviklet, end det oprindeligt var ønsket, og at forsikringsperioden for emnerne i øvrigt måtte forlænges med tre måneder udover de oprindelige seks måneder. Kalibreringerne blev for begge de to typer udstyr foretaget ved hjælp af den såkaldte back to back opstilling i henhold til ISO : Vibration calibration by comparison to a reference transducer. I sammenligningen indgik et meget stort antal data, idet størrelse og fase for ladningseller spændingsfølsomhed skulle måles og beregnes for begge accelerometertyper ved 31 fastlagte frekvenser i området fra Hz. Desuden skulle accelerometrenes grundlæggende egenskaber måles ved 160 Hz ved fem forskellige accelerationsamplituder fra 1 m/s 2 til 100 m/s deltagere gennemførte målingerne for standard accelerometre, alle med over 90% af deres måleresultater udført tilfredsstillende. 10 af de deltagende laboratorier fuldførte målingerne for industriaccelerometre, heraf havde 7 udført over 90% af deres målinger tilfredsstillende, mens 3 havde under 50% af deres resultater rigtige. Det hører med til historien, at det danske laboratorium der deltog, nemlig Brüel og Kjær, var blandt de bedste i sammenligningen, idet alle måleresultaterne blev godkendt. Ved kalibrering af referenceaccelerometer 8305 er der en forskel mellem referencelaboratoriet og B&K på ca. 0,3 %, hvilket sandsynligvis skyldes manglende mass load correction for den i proceduren foreslåede metode udtaler Henning Ploug fra Brüel og Kjær beskedent. Kravene til deltagelse i EA sammenligninger er implementeret i AB 3, hvoraf det fremgår, at Laboratorier på anmodning fra DANAK skal deltage i sammenlignende kalibreringer, som afvikles af eller anbefales af European co-operation for Accreditation (EA) eller International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) til understøttelse af den multilaterale aftale (MLA). De udpegede laboratorier skal selv afholde omkostningerne ved deltagelsen. Tidligere betalte arrangørerne eller det arrangerende land, men udgifterne (på 0,5-1 million kroner) er ikke realistiske med så mange nye medlemslande i EA. Nu betaler deltagerne derfor selv. Arbejdsgruppens formål, der er beskrevet i dokumentet EA-2/14, er at: understøtte EA MLA (Multi Lateral Agreement) om gensidig anerkendelse af akkrediteringer undersøge eventuelle problemer inden for EA, eksempelvis om grupper af akkrediteringsorganer eller laboratorier har problemer på særlige områder dække behovet for sammenligninger som ikke dækkes på nationalt niveau Danak Nyt 9

10 Godkendelse af danske laboratorier til test af produkter til Japan Jesper Høy, Det japanske sundhedsministerium (MHLW - Food Safety Department) har godkendt, at en række DANAK akkrediterede virksomheder nu kan teste food, food additives & food contact materials, som skal eksporteres til Japan, uanset produkternes oprindelses- og produktionsland. MHLW har ønsket, at de danske myndigheder vil acceptere at samarbejde med de japanske myndigheder i tilfælde af en efterforskning, hvis de danske testresultater adskiller sig signifikant fra de japanske myndigheders eller importørers. DANAK har gennem den danske ambassade i Japan i brev givet denne accept, såfremt der er tale om akkrediterede ydelser, og undersøgelsen kan foregå i overensstemmelse med reglerne for akkreditering. MHLW-Import Food Safety Office har fra og med 1. april 2013 godkendt laboratorier i Danmark, Irland, USA, Italien, Østrig, Cypern, Grækenland og Hong Kong. MHLW takker for de danske myndigheders og ambassadens assistance i forbindelse med dette, og beder desuden om, at MHLW holdes løbende orienteret om ændringer af relevans for de danske laboratorier (navne/ adresseskift, ophør af tilladelser etc.). Brevet med godkendelsen er fremsendt på japansk, og bliver arkiveret på ambassaden i Tokyo. Denne godkendelse forventes delvist at have løst et problem for de danske legetøjsproducenter, som fremover vil kunne få deres produkter testet i både Danmark og Hong Kong. Danske producenter havde dog også udtrykt ønske om at kunne få tests udført i Singapore, Tjekkiet, Kina, Ungarn, Polen og Mexico, men disse lande er enten ikke blevet spurgt eller har ikke ønsket at indgå i samarbejdet med de japanske myndigheder. Revideret ILAC politik for usikkerhed i kalibrering (ILAC P14) Erik Øhlenschlæger, I januar 2013 blev ILAC P14:2013 ILAC Policy: Uncertainty in Calibration vedtaget af ILAC s medlemmer. DANAK har ledet arbejdsgruppen, som har varetaget revisionen, der primært skyldes forskelle i tolkning. I Nordamerika har praksis for rapportering af usikkerhed nemlig været meget forskellig fra praksis i Europa og Asien. Ændringerne i ILAC P14 strammer op på og præciserer kravene til rapportering af usikkerhed i forbindelse med overensstemmelseserklæringer. Dette har ikke betydning for DANAK s implementering af P14 i AB11 Måleusikkerhed i kalibrering, da politikken og praksis i Danmark (og det øvrige Europa) er, at såvel målt værdi som usikkerhed skal rapporteres. DANAK agter som følge deraf ikke at revidere indholdet i AB11. Danak Nyt 10

11 Ny ILAC politik for sporbarhed Erik Øhlenschlæger, I januar 2013 blev ILAC P10:2013 ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results vedtaget af medlemmerne af ILAC. DANAK har ledet arbejdsgruppen, som har udviklet den nye politik, der har givet anledning til meget engagerede og følelsesladede diskussioner i internationale akkrediteringskredse. Ændringerne i ILACs nuværende politik for sporbarhed kommer efter en lang og tung proces de seneste 5 år, hvor et tidligere udkast i 2011 ikke fik tilstrækkeligt stort flertal til, at politikken kunne vedtages (2/3 flertal). Efterfølgende har ILAC P10 fyldt meget på dagsordenen ved komitemøderne i ILAC AIC (Accreditation Issues Committee), og den nu vedtagne politik er et verdensomspændende kompromis af meget divergerende standpunkter. Når det kommer til stykket, er der dog mere, der samler end skiller, og basis for politikken har faktisk været uændret gennem hele tilblivelsesprocessen for ILAC P10:2013. To bærende søjler Politikken for anerkendelse af sporbarhed i kalibrering er, at: 1. Kalibreringer enten udføres akkrediteret under ILAC Arrangement (dvs. under EA s eller anden anerkendt regions MLA (Multi Lateral Agreement)) 2. Eller at kalibreringer udføres af et nationalt metrologiinstitut (NMI) under CIPM s MRA (kan ses på BIPM s hjemmeside i den såkaldte BIPM KCDB) Dette er på linje med DANAK s krav til sporbarhed i AB3: Akkreditering af laboratorier, og udgør de to bærende søjler i etablering af sporbarhed. Når det ikke er muligt at etablere sporbarhed til en af de to bærende søjler, så tillader P10 på linje med AB 3, at man etablerer sporbarhed på anden vis, idet man til gengæld så også skal dokumentere denne sporbarhed overfor akkrediteringsorganet. DANAK overvejer, om dette skal tydeliggøres yderligere i AB3. I langt de fleste tilfælde er dette så omkostningskrævende, at det i praksis ikke forekommer ret ofte, da man skal kunne redegøre for alle krav i ISO 17025, hvad enten det vedrører interne kalibreringer (som forekommer i stort antal og ikke berøres, da de jo bedømmes på sædvanlig vis af DANAK) eller f.eks. kalibrering fra eksterne ikke akkrediterede laboratorier eller NMI ydelser udenfor CIPM MRA en. Sporbarhed i prøvning På prøvningsområdet har der gennem hele processen været stor konsensus om politikken. På linje med ISO etableres sporbarheden om muligt på tilsvarende vis som i kalibrering. Dog anerkendes sporbarhed til certificerede referencematerialer (CRM), idet der her skelnes mellem akkrediterede CRM, hvor akkreditering (og den tredjepartsbedømmelse som ligger deri), understøtter sporbarheden, og andre CRM, der skal opfattes som kritiske forbrugsvarer, hvor der er behov for passende kritisk stillingtagen til egnethed fra laboratoriets side. Det vil blive overvejet, om dette skal tydeliggøres i AB3. Internationale konsekvenser En væsentlig grund til at det har taget meget lang tid at revidere P10 er, at adgangen til sporbarhed indenfor kalibrering er meget forskellig i forskellige lande. Generelt er der minimale problemer i Europa, hvor der i de enkelte lande er stort udvalg af laboratorier, som kan kalibrere de fleste kvantiteter, og indenfor kort distance er der flere NMI er, som kan levere selv meget avancerede kalibreringsydelser. Dertil kommer, at forsendelse indenfor EU er lige så uproblematisk som i Danmark. Kontrasten til dette er udviklingslande, hvor der måske dårligt findes kalibreringslaboratorier, og hvor landenes NMI er langt fra er på højde med de større/specialiserede industrilandes kalibreringslaboratorier. Endelig er der i visse lande så store geografiske afstande, at det, uagtet et i øvrigt højt udviklingsniveau, er problematisk at sende udstyr til kalibrering i større omfang. Men under alle omstændigheder er udgivelsen af P10 en klar styrkelse af sporbarhed på internationalt plan, idet ingen kalibreringsydelse nu længere vil kunne accepteres på basis af en egenerklæring af sporbarhed. Ny AB vedrørende estimering og rapportering af måleusikkerhed på mikrobiologiområdet Erik Øhlenschlæger, Den nuværende AB 13 omhandler estimering og rapportering af måleusikkerhed for kemisk og mikrobiologisk prøvning samt medicinsk undersøgelse. Det har ved implementeringen af AB 13 vist sig, at problemstillingerne for kemi og mikrobiologi er så forskelligartede, at der er behov for at udarbejde en ny AB 14, som udelukkende skal gælde for mikrobiologi. Der er på denne baggrund igangsat et projekt med dette formål, og når der foreligger et udkast, vil det blive sendt til høring i DANAK s sektorudvalg og de akkrediterede laboratorier på dette fagområde. AB 13 vil forblive uændret bortset fra, at mikrobiologiområdet altså udgår. Danak Nyt 11

12 Akkreditering til medicinsk udgave af DS/EN/ISO Den medicinske faggruppe, fra venstre: Erik Øhlenschlæger, Kirsten Marie Rosenberg, Kirsten Jebjerg Andersen og Henrik Lykkegaard Jørgensen Erik Øhlenschlæger, Den nye udgave af ISO blev udgivet i januar 2013, og alle afventer nu, at den udgives i dansk oversættelse fra Dansk Standard. DANAK udgav i januar 2013 AML 19, som præsenterer overgangsordninger for allerede udstedte akkrediteringer, samt mulighederne for at blive akkrediteret efter såvel den nye som den gamle udgave af ISO (DS/EN/ISO 15189:2007). Det vil imidlertid være på sin plads at løfte sløret lidt mere for, hvilke initiativer den medicinske faggruppe i DANAK tager på området. Nye værktøjer DANAK er i fuld gang med at analysere den nye udgave af ISO I den forbindelse vil DANAK udgive en komplet og detaljeret krydsreference mellem den gamle og den nye udgave. Heri vil det blive indikeret, hvilke krav der vil blive fokuseret særligt på ved besøg, hvor implementering af den nye standard bedømmes. Denne krydsreference vil være styrende for vore bedømmelser, og vil forhåbentligt være til stor hjælp for laboratorierne, når de skal tilrette deres egne krydsreferencer mellem egne systemer og den nye ISO DANAK vil desuden opdatere rapportskabeloner samt den detaljerede checkliste, som er tilgængelig på ekstranettet. Det tilstræbes at forkorte teksten i den, så den bliver mere overskuelig end den nuværende checkliste. Udarbejdelse af disse værktøjer planlægges at være på plads medio 2013, så bedømmelser kan udføres efter den nye ISO fra 1. oktober. Akkrediteringsdagen 13. juni 2013 Den nye ISO bliver et centralt emne på akkrediteringsdagen i den medicinske gruppe. DANAK vil præsentere de væsentligste ændringer, idet det endnu engang skal understreges, at ændringerne i vidt omfang vedrører formuleringer og placering af krav. Desuden forventer vi at kunne præsentere vores nye værktøjer for laboratorierne i en næsten færdig udgave. Endelig afsætter vi tid til erfaringsudveksling og drøftelser af den fælles udfordring vi står overfor med ISO 15189:2012. Danak Nyt 12

13 undersøgelse efter ny Træning af tekniske assessorer En ny ændret udgave af en akkrediteringsstandard indebærer, at alle vore tekniske assessorer skal modtage træning. Vi planlægger, at denne træning udføres i andet halvår af 2013, så vi kan imødekomme kundernes ønsker om at blive akkrediteret efter såvel gammel som ny udgave af ISO Grundkursus 2014 I marts 2013 gennemførte DANAK sit sidste grundkursus efter ISO 15189:2007, idet der dog blev taget hul på de ændrede formuleringer i ISO 15189:2012. Fra og med 2014 vil gamle udgave. udgave, under skyldig hensyntagen til den kurset blive gennemført efter den nye Den medicinske faggruppe Der er nu 4 ledende assessorer tilknyttet den medicinske faggruppe. Nyansat ledende assessor Kirsten Marie Rosenberg er sekretær for faggruppen, kontaktperson for de tekniske assessorer og sekretær for sektorudvalget i sundhed. Der er yderligere tre ledende assessorer tilknyttet området: Kirsten Jebjerg Andersen, Henrik Lykkegaard Jørgensen (deltager i EA Health Care arbejdsgruppen) og sektionsleder Erik Øhlenschlæger. Gruppen samarbejder om alle aspekter af akkreditering på det medicinske område lige fra udvælgelse og ansættelse af nye tekniske assessorer, spørgsmål af faglig akkrediteringsmæssig karakter til træning og uddannelse af tekniske assessorer. Kurser Titel Dato tilmeldingsfrist Grundkursus DS/EN ISO 17025: maj 2013 kontakt DANAK for at høre om der er plads. Brush-up kursus DS/EN ISO/IEC 17020: maj maj 2013 Akkrediteringsdag 13. juni maj 2013 Grundkursus DS/EN ISO 17025: december oktober 2013 Personalia Tiltrådt Kirsten Marie Rosenberg tiltrådte d. 1. januar 2013 Kirsten Marie Rosenberg er Cand. Scient. i humanbiologi og Ph. D. i genetik. Kirsten har arbejdet med molekylærbiologisk diagnostik samt serologiske analyser med henblik på virologisk diagnostik. Kirsten kommer fra en stilling som driftsleder for et akkrediteret laboratorium ved Statens Serum Institut. Arbejdsområdet i DANAK vil være akkreditering af laboratorier. Fratrådt Kommunikationsmedarbejder Jakob Egelund har fratrådt sin stilling pr. 28. februar 2013 Jakob har været ansat i DANAK siden 1. marts 2011, hvor han har arbejdet med udvikling af DANAKs nye hjemmeside, været redaktør for DANAK-Nyt og løst en række interne- og eksterne kommunikationsopgaver. Derudover har han deltaget på DANAKs vegne i det europæiske samarbejde. DANAK ønsker Jakob held og lykke med de nye udfordringer. Danak Nyt 13

14 Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på Ref. nr. Titel Udgivet BEK nr. 31 Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Bekendtgørelse om godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Analyser skal foretages af en akkrediteret testvirksomhed. 21/01/2013 BEK nr. 73 Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet LOV nr.1095 Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet BEK nr Fødevareministeriet BEK nr Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet BEK nr Forsvarsministeriet BEK nr Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet BEK nr Miljøministeriet BEK nr Fødevareministeriet Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller. Virksomheder, der udfører certificering, skal være akkrediteret af DANAK eller en medunderskriver af EA s multilaterale aftale. Lov om CO 2 -kvoter. Verifikator skal være akkrediteret efter Kommissionens forordning. Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt berigtigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter Verifikation skal foretages af en akkrediteret person eller virksomhed. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Sprinkleranlæg og brandalarmanlæg skal inspiceres af akkrediteret inspektionsvirksomhed. Bekendtgørelse om godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg. En godkendelse kan helt eller delvis bygge på en akkreditering fra DANAK. Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen). Miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal certificeres af en akkrediteret virksomhed. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. Akkrediterede kontrolorganer skal betale Fødevarestyrelsen for deres tidsforbrug. 25/01/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2012 BEK nr Skatteministeriet BEK nr Miljøministeriet BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om måling af røggasmængde og opgørelse af indfyret energi i affaldsforbrændingsanlæg med henblik på betaling af energiafgift og CO 2 - afgift. Kvalitetssikring af måler og måleudstyr skal foretages af en akkrediteret virksomhed. Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder (træaffaldsbekendtgørelsen). Præstationskontrollen skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning og målerapporten skal udfærdiges som en akkrediteret prøvningsrapport. Laboratoriet skal være akkrediteret. Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet. Målinger i henhold til DS/EN skal udføres af et akkrediteret laboratorium. 21/12/ /12/ /12/2012 Danak Nyt 14

15 BEK nr Miljøministeriet BEK nr Miljøministeriet BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner. Målinger skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald (affaldsforbrændingsbekendtgørelsen). Hvis ikke standarderne stiller strengere krav, gennemføres måleprogrammerne i overensstemmelse med miljøstyrelsens kvalitetskrav om brug af akkrediterede laboratorier. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Implementering af dele af direktivet om industrielle emissioner m.v.). Det skal vurderes, om der kan foretages egenkontrol, eller om kontrollen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. 20/12/ /12/ /12/2012 Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 19. september april 2013 Akkreditering af certificeringsorganer 5015 D.I.C. Dansk Institut for Certificering A/S Certificering af kvalitetsledelsessystemer 7032 A/S Baltic Control Ltd. certificering til produktcertificering - Coceral GTP 7035 TÜV SÜD Danmark ApS Produktcertificering - IOD 7036 TI Sekr-Kvalitet Produktcertificering byggevarer i kontakt med drikkevand Akkreditering af inspektionsorganer 9099 DS Certificering Verifikation af miljøteknologi 9101 Dan-Eye Vejning, prøvetagning og kontrolarbejde Akkreditering af laboratorier til miljø-/fødevareprøvning 0540 Tican Fresh Meat Thisted A/S Akkreditering til prøvning - Fødevarer Akkreditering af laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 0525 SSI Metrologi Akkreditering til kalibrering - Tryk og vakuum og temperatur 0542 Inspecta Denmark Akkreditering til ikke destruktiv prøvning Akkreditering af laboratorier inden for sundhedsområdet 1013 Hormonlaboratoriet Akkreditering til medicinsk undersøgelse For yderligere oplysninger se DANAKs hjemmeside Danak Nyt 15

16 Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAKs hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status AB 9 Akkreditering til CO 2 verifikation Februar 2013 Revideret AML 18 Angivelse af akkrediteringsområde oktober 2012 Revideret AML 19 Implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/EN ISO Januar 2013 Ny AMC 02 Akkreditering til certificering af kvalitetsstyringssystemer. december 2012 Revideret certificering af virksomheder til udførelse af energimærkning AMC 11 Implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/EN ISO/IEC December 2012 Ny AMC 12 Implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/EN ISO/IEC Januar 2013 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. Nr. Titel Udgivet Status EA/INF-01 List of EA publications rev. løbende EA/INF-02 Contact Persons of EA Full and Associate members, Contracts of Co-operation, R rev. løbende recognized Stakeholders and Observers EA/INF-03 EA Multilateral and Bilateral Agreements, and Signatory Lists rev. løbende EA-1/17 EA Rules of Procedures december 2012 Revideret EA-1/20 S1 Terms and Conditions for Financial Compensation from the Operating December 2012 Revideret grant to EA Member Accreditation Body EA-3/01 EA Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to December 2012 Revideret accreditation and reference to EA MLA signatory status Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. Nr. Titel Udgivet Status IAF ID 5 IAF Informative Document for the Transition of Information Security Management Januar 2013 Ny System Accreditation to ISO/IEC 27006:2011 from ISO/IEC 27006:2007 IAF MD5 Duration of QMS and EMS Audits Marts 2013 Revideret IAF MD10 IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management Februar 2013 Ny of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021: 2011 IAF ML3 Guidance for responding to Inquiries on Multilateral Recognition Arrangement Oktober 2012 Revideret (MLA) Signatory Equivalence and on the Acceptance of Certification Documents IAF ML4 MLA Policies and Procedures for a Multilateral Recognition Arrangement Oktober 2012 Revideret (MLA) on the Level of Single Accreditation Bodies and on the Level of Regional Groups IAF PR4 Structure of IAF MLA and Endorsed Normative Documents november 2012 Revideret IAF/ILAC A2 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Januar 2013 Revideret requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body IAF/ILAC A3 Multi-Lateral Recognition Arrangements (Arrangements): Narrative Framework Januar 2013 Revideret for Reporting on the Performance of an Accreditation Body A Tool for the Evaluation Process Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status ILAC P8 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Supplementary december 2012 Revideret requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies ILAC P10 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results Januar 2013 Revideret ILAC P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Januar 2013 Revideret ILAC R6 Structure of the ILAC Mutual Recognition Arrangement and Procedure Februar 2013 Revideret for Expansion of the Scope of the ILAC Arrangement Danak Nyt 16

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

Akkrediteringsområde DANAK. Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 Akkrediteringsområde DANAK Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Er det tid til revision af vores akkrerediteringsområder? EA scope er udgået og EA databasen ophørt. Kalibreringsområder fungerer tilfredsstillende.

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

41. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

41. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 41. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 10-08-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 28. april 2015 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Jan

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Nyt AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO

Nyt AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 30 I Juni 2015 AKKREDITERING GIVER FØDEVARER MERE KVALITET VERDENS AKKREDITERINGS- DAG MED FOKUS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET EA MARKERER JUBILÆUM MED NYT LOGO KALIBRERING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Akkreditering af laboratorier Nr. : AB 3 Dato : 2011.12.14 Side : 1/10

Akkreditering af laboratorier Nr. : AB 3 Dato : 2011.12.14 Side : 1/10 Side : 1/10 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering af laboratorier i henhold til: 1. DS/EN ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere