Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv"

Transkript

1 Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer Udarbejdet af: Lise Nevstrup Andersen Ergoterapeut og Master in Nature, Health and Garden fra Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp Projekt fra marts til juni et samarbejde mellem 4 forvaltninger i Aalborg Kommune

2 Kort baggrundsviden om udearealernes betydning Børns interesse for at lege, bevæge sig og lære i naturen dannes tidligt i børnenes liv. I naturen får børn og voksne tid til fordybelse. Naturen er udfordrende og inspirerende for børns leg og fantasi. Børn tager større hensyn til hinanden og der opstår færre konflikter, når der er plads nok. Børn får mere overskud og indlæringen forbedres ved at opholde sig i naturen. Børn bliver mindre stressede og har de bedste forudsætninger for at lade op, når de opholder sig udenfor. Naturen og naturlignende legepladser er gode lege- og indlæringsmiljøer og fremmer sundheden hos børn. Forskningsresultater viser, at børn, der går i en børnehave med et naturrigt udendørs miljø og legeplads, er mindre syge, er bedre til at koncentrere sig og har en bedre motorik og balance - end børn der leger meget inde eller på en traditionel legeplads uden adgang til natur på legepladsen. Når legepladsen er rummelig og anlagt med kuperet terræn, træer og buske, bevæger børn sig mere. Børn bliver mindre rastløse, får færre vredesudbrud og viser større opmærksomhed, når legepladsen indeholder mange muligheder for leg, er rig på detaljer, har flytbart og løst materiale og stimulerer til egne lege. Mange oplevelser foregår bedst i miljøet udendørs fordi, der er mere plads og færre restriktioner fra de voksne, og dermed mere frihed til børnene. Når omgivelserne er spændende, udfordrende og indrettet efter de børn og voksne, som benytter sig at stedet, fremmes lysten til at komme ud og være aktive. Børn bliver engagerede og aktive, når en voksen er interesseret og deltagende og giver noget af sig selv. De gode oplevelser, som finder sted i naturen eller på legepladsen, er med til at danne gode vaner og mønstre i voksenlivet og danner baggrund for vores livsstil. Voksne, som har gode minder og erfaringer fra barndommen, kan bedre præge børnene med positive oplevelser i naturen. Dermed er voksne med til at fremme sundheden hos børnene i børnehaver og skoler og fritidsordninger. Vil vi fremme børnenes udvikling og sundhed via leg, læring og fysisk aktivitet udendørs, må voksne vise vejen for børnene 1

3 Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Giver svar på børn (3-9 år) og voksnes tanker om udearealerne ved børnehaver og skoler i henholdsvis 6 børnehaver og 2 skoler i Aalborg Kommune. Børnehaver og skoler blev besøgt 3 dage i træk i perioden marts til maj Formålet med projektet er blandt andet: 1) At sætte fokus på: de gode legesteder og favoritpladser ud fra børns perspektiv de gode steder for leg og læring ud fra voksnes perspektiv de voksnes favoritpladser på børnehavens og skolens anvendte udeareal anvendelsen af de omkringliggende offentlige arealer 2) At inspirere med ideer og ønsker til udearealet udfra børn og voksnes udsagn 3) At være nogle børns talerør, så der kommer fokus på indretningen af udearealerne ved skoler og børnehaver For at få svar på hvad gør en legeplads til en god legeplads blev flere metoder anvendt: Børn og voksne blev observeret på legepladser/i skolegårde og ture i lokalområdet. Observationerne understøttes af: 1) aktivitetskort, hvor børns og voksnes bevægelsesmønster indtegnes, 2) samtaler og gåtur med børn, som fortalte om deres bedste legested, 3) interview af personale. Metoderne blev suppleret med fotos og tegninger af børnenes foretrukne plads og legested. 2

4 Sammenfatning af børns foretrukne legesteder og idéer De voksne har glemt at lege Dreng fra 1. klasse De fleste børn i børnehaver og skoler vil gerne være ude at lege. Børnene bliver yderligere stimuleret til at være ude, når der er en regel om udeordning, eller når de voksne også går ud på legepladsen i børnehaven så følger børnene med. Skolebørnene efterlyser deltagende og aktive voksne på skolegården, som kan være med til at sætte lege i gang. Nogle børn vil gerne være, hvor voksne er og værdsætter, når voksne sætter leg eller aktivitet i gang med dem. Andre børn går egne veje - hvilket gælder såvel i børnehaven som i skolen. Børn vil gerne se på eller deltage, når voksne er i gang med praktisk arbejde. Det bedste sted er alle steder, og ved den store gynge Ida Marie, snart 6 år Børn mødes på mødepladser, som kan være de stationære legeredskaber, et bestemt legeredskab eller et bestemt sted fx et træ eller en bakke. Forskellen på børn i børnehaven og i skolen er, at børnene i børnehaven derefter spredes og leger på hele arealet. I skolegården i frikvarteret bliver børnene derimod - overvejende på samme sted. Det viser sig også, at de ikke har så mange andre steder at gå til, fordi der er mange børn som skal deles om pladsen og legeredskaberne. Kun få børn finder på andre lege end at være på fx boldbanen, gyngen og klatrestativet. Nogle finder legesteder i randområderne. Jeg vil gerne have flere blomster, for så ser det mere glad ud Pige fra 1. klasse Vand, sand, træer, buske, grene, plantedele, blomster, sten og små dyr er væsentlige for børnene i børnehaven, hvilket bliver nævnt af børn utallige gange. Den længste tid og den største fordybelse foregår med disse naturelementer. Børn i skolegården har samme ønske om at lege med naturelementer og at klatre i træer, og flere børn fortæller, at de savner disse legemuligheder. Børn ønsker flere træer, buske og blomster på skolegården. 3

5 Det bedste sted på legepladsen er med tønden, krokodillen og kassen Jens, 4 år Når børn i børnehaven er på legepladsen, vil mange gerne lege med legetøj og flytbare elementer, som de kan bygge af og bruge til kropslig udfoldelse. Skolebørnene derimod har ikke adgang til disse elementer men fortæller, at de savner legetøj og noget at lege med på skolegården. De efterlyser legetøj til frikvartererne, men fortæller at legetøjet først kommer frem i DUS (Det Udvidede Skoletilbud). De legehuse der er malet ikke de 2 nye uden maling Matilde, 3 år Børn i børnehavealderen til og med 1. klasse går op i farver og detaljer på legeredskaber fx et legehus og et skib. Børn efterlyser, dels at legehuse males og udstyres med blomsterkasser og detaljer til legen, og dels at legeskibe males og udstyres med rat, flag og skattekiste. Det er ligegyldigt med farver på legeredskaber, som et gynge- og klatrestativ. Børn i børnehaven til og med 3. klasse går op i om redskaberne på legepladsen er vedligeholdte eller misligholdte, og om der ligger affald på pladsen. Jeg har tegnet bænken, træet, solen og stenen. Jeg synes, det er et pænt træ og det kan bruges til at kravle i og til fangeleg Pige fra 1. klasse Nogle gange er det ikke stedet som er favoritpladsen, men derimod den leg som leges og de kammerater som leges med. Der er nogle favoritsteder, som børnene ikke fortæller om, men som de bruger en stor del af tiden på. Det er alle de steder, hvor børnene bare er til stede med sig selv i ensomhed og ro eller med en ven. Det er dels i børnenes huler og gemmesteder, dels på steder hvor børnene sidder på en plads, observerer og kigger på de andre børn, og dels på en hvileplads. 4

6 Sammenfatning på voksnes foretrukne steder Voksne, som arbejder i børnehaven Udearealerne ved børnehaver bliver ofte positivt beskrevet af de ansatte. Det vægtes højt, når der er praktiske opgaver og aktiviteter at gøre for de voksne sammen med børnene. Den positive indstilling øges, når legepladsen er indrettet med hyggelige og praktiske rum med mulighed for at studere planter og dyr, plukke frugt og dyrke grøntsager. Endvidere når der er gode siddepladser og indrettede uderum til leg og læring. Jeg vil gerne hakke i et bed eller feje med børnene - som i min egen have. Savner at kunne gøre noget om vinteren udendørs. Jeg vil hellere gøre noget praktisk med børnene end at lege med dem Voksen i børnehaven Oftest kan de voksne udpege eller beskrive et sted, hvor voksne foretrækker at opholde sig. Der er ikke tale om én god plads, men der er variation i de nævnte favoritpladser - afhængig af de voksnes forskellige interesser og værdier samt afhængig af legepladsernes udformning. Favoritpladser beskrives ofte som steder, hvor voksne kan udrette noget meningsfyldt og få tiden til at gå på en god måde med børnene i en leg, i en fælles oplevelse i naturen eller i en praktisk opgave. Jeg kan lide at gøre noget med børnene udenfor fx bevægelses- og sanglege eller vende sten, se bark og udfolde blade og gå på opdagelse og lade børnene forundres Voksen i børnehaven Mange voksne vil gerne videregive oplevelser, lege og viden. De gode pladser findes, hvor det er muligt at videregive noget fra sig selv i form af interesse, viden eller barndomsminder, og hvor stedet har betydning for den voksne. Nogle voksne har ikke en speciel favoritplads hverken på legepladsen eller i naturen, men foretrækker at være dér, hvor børnene er glade for at være. Mange voksne vil også gerne være ude i naturen, og mange foretrækker at komme på ture i skoven, ved vandet og offentlige arealer, som er let tilgængelige områder. 5

7 Voksne, som arbejder i skolen Skolegårdene er ikke positivt omtalt af de voksne til undervisningsbrug. Her såvel som i fritiden i DUS forsøges dette kompenseret ved at benytte sig af de lokale naturområder og de kommunale tilbud for undervisning og udeliv. Når udearealerne ligger inden for en tilgængelig afstand - det vil sige når det er muligt at gå frem og tilbage på en dobbelttime - fremmes anvendelsen af de nærliggende grønne områder. De voksne beskriver, at der blandt andet mangler plads og en bedre indretning af skolegården til udeundervisning. De voksne kunne ønske sig at være mere ude i undervisningssituationen. Ærgerligt at vi ikke har taget det gamle med til den nye legeplads. Alt er nyt. Vi kunne godt have tænkt nogle af tankerne ind fra den gamle skolegård og taget det med, som var godt Voksen i skolen Selv om en af skolegårdene er nyindrettet, beskrives den ikke som optimal og banebrydende. Der er ikke tænkt på at overføre de gode elementer, som betød noget for børnene fx en tvekampbane hvor børnene yndede at lege. De voksne foretrækker steder til børnene i skolegården, hvor der er mulighed for at børnene udfolder sig fysisk fx på en boldbane, forhindringsbane og et grønt område med mulighed for at klatre, bygge hule og bruge fantasien. Der er ønsker om at etablere disse muligheder, da de ikke eksisterer på skolegårdene i tilstrækkelig omfang. De voksne på skolen er ikke meget ude og er dermed ikke et godt eksempel selv. Voksne er ude i frikvarteret som gårdvagt eller når undervisning trækkes udendørs. Voksne ønsker at være mere ude, og der er forslag om at etablere en lukket have til pause og møder for de voksne. 6

8 Anvendte omgivelser i nærmiljøet Ture i naturen giver større mulighed for samvær og nærhed med børnene, og det nyder de Voksen i børnehaven De voksne (dag- og fritidspædagoger og lærere) anvender mange naturområder i og omkring Aalborg Kommune. Voksne har varieret viden og erfaring med at udføre aktiviteter udendørs. Og der er variation i, om de voksne foretrækker at opholde sig ved vandet, i skoven og i haven. De voksne foretrækker at tage børnene med til de naturområder, som de har størst kendskab til eller erfaring med at anvende. I rapporten Den gode legeplads ud fra børns perspektiv findes en idé-bank og bogtips med henblik på at videregive gode erfaringer til indretning, aktiviteter og praktiske tiltag, for at fremme anvendelsen af udearealerne ved skoler og børnehaver. Naturen har det hele Børnene fremviste forskellige ture af 1 2 ½ timers varighed. Hver tur foregik i et nærliggende område enten i et parklignende område eller i skoven. Det var tydeligt, at børnene kendte området rigtigt godt og gerne ville fremvise deres sted. Sådan en tur på en times tid eller mere giver børnene mulighed for, at få den dagligt anbefalede mængde motion og luft. Al anden leg og ophold udendørs er således til ekstra gavn. Det er en kæmpe fordel at have et grønt offentligt område i børnehavens baghave, hvor børnene hyppigt leger. Her får de udfoldet sig selv motorisk og sanseligt og får gode legeminder. 7

9 Diskussion og perspektivering I rapporten lægges op til diskussion om, at langt de fleste legeplader er meget ensformigt indrettede med ens legeredskaber. Det gør umiddelbart udearealerne og legestederne kedelige. Derfor fremsættes bud på mulige forandringer og idéer til at sætte et personligt præg på legepladsen. Blandt andet udfra den kulturelle baggrund, der er ved stedet og udfra målgruppens behov det være sig børn og voksne som anvender udearealet i hverdagen. I skolegården og på børnehavens legeplads kan der med fordel etableres mange flere stationer og rum med legeredskaber og legemuligheder - og med en anden tænkning end den traditionelle Det vil være spændende at: arbejde med de voksnes konkrete forslag og ønsker om at kunne udføre mere praktisk arbejde på børnehavernes legepladser, arbejde med børnenes konkrete ønsker om varierede farver, flere buske og blomster og at indrette legepladsen ud fra stedets individuelle atmosfære og ånd, sætte fokus på hvor mange legeredskaber og størrelsen af friareal, der bør være på udearealet for at tilgodese antallet af børn på legepladsen og i skolegården, sætte fokus på tilgængeligheden og anvendeligheden af de offentlige områder, således at de kan benyttes mere i børnenes hverdag i børnehaven og skolen. Denne rapport skal gerne medvirke til, at vi voksne - tværfagligt og tværsektorielt - bliver mere bevidste om nødvendigheden af at indrette og anvende de etablerede udearealer eller nærliggende offentlige naturområder til aktivitet, hvile, leg og læring i børnenes hverdag i børnehaven og skolen. Mottoet må være: Det er in at være ude Foto: Jens Peter Engedal 8

10 Teknik- og Miljøforvaltningen Park & Natur Stigsborg Brygge 5 Tlf Nørresundby 2008

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Børnemiljøvurdering 2010 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Udearealer er vigtige miljøer i børn, unge og voksnes hverdag. Deres udformning og aktivitetsmuligheder har betydning for

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken.

Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken. Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken. Vores arbejds- og værdigrundlag tager udgangspunkt i den amerikanske psykolog Howard Gardners teori om de mange intelligenser (MI). Hans

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Naturleg - Motion fra morgenstunden

Naturleg - Motion fra morgenstunden Naturleg - Motion fra morgenstunden Udarbejdet af: Charlotte Harboe Rasmussen, Dorte Rams og Anette Breum Konsulent Nina Schriver, movementum. Projektet er baseret på move nnature, udviklet af Nina Schriver

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere