Jens aage poulsen historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens aage poulsen historie"

Transkript

1 Prøveoplæg 1 Prøveoplæg 1 Dette sæt af prøveoplæg er udarbejdet på baggrund af prøvebekendtgørelsen og -vejledningen. Sættet kan kopieres frit og bruges, når man vil øve eleverne i prøven. Eleverne skal besvare et af de tre prøveoplæg i sættet: 1. Kønsroller og ligestilling 2. Danskerne og de andre 3. Fra jæger til bonde Gratis særtryk Jens aage poulsen historie prøveoplæg 18 G Y L D E N D A L 1

2 Prøveoplæg 1 Prøveoplæg 1 Kære historielærer I maj 2007 skal en række elever til afgangsprøve i historie. Det første år er prøven centralt stillet og skriftlig. Bestemmelserne om prøven og dens praktiske gennemførelse fremgår af prøvebekendtgørelsen (http://www.retsinfo.dk/_link_0/0&accn/b ) og den tilhørende prøvevejledning (http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/vejledning.htm). Prøven er relateret til fagets slutmål, og har undervisningen været tilrettelagt, så den lever op til trinmålene efter de forskellige faser, skulle eleverne være godt rustede til prøven. Trinmålene foreskriver ikke, at undervisningen skal organiseres i bestemte emner og temaer med problemstillinger. Det betyder, at eleverne skal have mulighed for at besvare spørgsmålene på baggrund af arbejdet med forskelligt indhold. For at imødekomme denne variation vil et prøvesæt bestå af tre prøveoplæg, hvor den enkelte elev vælger at besvare et. Ifølge bekendtgørelsen skal eleven i sin besvarelse demonstrere, at han/hun: kan inddrage relevant viden om historie har kronologisk forståelse kan analysere, fortolke og anvende kilder. Prøven er fastsat til to timer og gennemføres uden hjælpemidler, bortset fra ordbøger. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde oplysninger om dispensationsmuligheder. Dette sæt af prøveoplæg er udarbejdet på baggrund af prøvebekendtgørelsen og -vejledningen. Sættet kan kopieres frit og bruges, når man vil øve eleverne i prøven. Eleverne skal besvare et af de tre prøveoplæg i sættet: 1. Kønsroller og ligestilling 2. Danskerne og de andre 3. Fra jæger til bonde Billedliste: Forside: Gyldendals Billedbibliotek Side 6: Danmark i 50 erne og 60 erne, Axel Bolvig. Side 7: Polfoto Side 10: Scanpix/Erik Jepsen Side 11: Scanpix/Jens Nørgaard Larsen Side 13: Tegninger: Christian Würgler Hansen Venlig hilsen Gyldendal

3 Prøveoplæg 1 Prøveoplæg 1 Kønsroller og ligestilling 1. Beskriv kort, hvilke opfattelser af kønsroller og ligestilling mellem mænd og kvinder der kommer til udtryk i hver af de fire kilder? 2. Giv 2-3 eksempler på, at kønsroller og mænds og kvinders rettigheder og pligter har forandret sig gennem tiden. KILDE 1: Martin Luther grundlagde den protestantiske (evangelisk-lutherske) kirke. Omkring 1520 skrev han sådan om kvinder: Naturen har givet kvinden brede hofter og en stor bag og derved givet tilkende, at hun skal sidde stille og passe sit hus Kvinderne mangler legemskræfter og styrke og tillige forstand. Den første mangel skal man tåle og finde sig i, for mændene skal ernære (forsørge) dem. Den anden skal man ønske dem, men alligevel styre deres adfærd med forstand. 3. Hvorfor er disse forandringer sket? 4. Skriv om kønsroller og ligestilling mellem mænd og kvinder i dag i eller uden for Danmark. Skriv også, hvorfor du mener, at forholdene er blevet, som de er. Fortæl evt. hvordan du synes, at kønsroller og ligestilling skal være. Kilde 1: Citat af Martin Luther Kilde 2: Uddrag af C.J.F. Ahlefeldt-Laurvigs tale i Landstinget i 1904 Kilde 3: Rexonareklame fra 1959 Kilde 4: Foto af demonstrerende rødstrømper KILDE 2: Fra slutningen af 1800-tallet krævede kvinder i Europa og USA mere ligestilling. Man talte om kvindernes frigørelse. Kvinderne ønskede at kunne uddanne sig, og de krævede stemmeret. Også i Landstinget diskuterede man kvindernes plads i samfundet. C.J.F. Ahlefeldt-Laurvig var medlem af Landstinget*) for partiet højre. I 1904 sagde han bl.a. følgende i Landstinget: Kvindernes frigørelse er, forekommer det mig, noget, der har så lidt hjemme her i Danmark som muligt. Vi har heldigvis siger jeg haft meget lidt af den slags herhjemme. Det har været gammel skik og brug her, at kvindfolkene har holdt sig hjemme og ladet mandfolkene passe de offentlige**) anliggender. Det tror jeg både har været og vil vedblive at være det rigtige jeg er overbevist om, at det vil være bedst for både kvinderne og mændene, når kvinderne vil passe deres køkken og hus og så lade os mandfolk passe de offentlige sager. *) Det danske parlament er Folketinget. Indtil 1953 var parlamentet delt i to afdelinger eller kamre: Landstinget og Folketinget. **) Bl.a. at stemme ved valgene og arbejde uden for hjemmet.

4 Prøveoplæg 1 Prøveoplæg 1 kilde 3: kilde 4: Reklame for Rexona fra Rødstrømper demonstrerer i København omkring 1970.

5 Prøveoplæg 2 Prøveoplæg 2 Danskerne og de andre 1. Beskriv kort, hvad de fire kilder fortæller om danskerne og dansk kultur. 2. Kommenter synspunkterne fra kilde 1 og 2. Tag bl.a. stilling til, om det betyder noget, at det ene citat er fra 1960, og det andet er fra Giv 2-3 eksempler på, hvordan dansk kultur gennem tiden er blevet påvirket af andre kulturer. 4. I dag har vi internet, kan se alverdens tv-kanaler, og handelen på tværs af landegrænser er så stor som aldrig før. Hvad mener du, at det betyder for dansk kultur og danskernes opfattelse af sig selv? kilde 1: Politiken og Gyldendal udgiver Undervisningsavisen. I 2003 udkom et nummer om emnet danskhed. Her er et uddrag af Jens Aage Poulsens artikel Danskerne: Mange er bekymrede for, at den danske kultur og dens værdier er truet af især muslimsk indvandring. Ja, ind imellem bringer medierne dramatiske beretninger om, hvornår antallet af indvandrere og deres efterkommere bliver så stort, at Danmark bliver en islamisk stat. Frygten bygger på forestillingen om, at befolkningen i Danmark for få årtier siden var en harmonisk nation af danskere, der havde fælles rødder langt tilbage i historien, og som derfor havde den samme kultur og grundlæggende værdier. Nu om dage er mobiliteten, det vil sige menneskers evne og lyst til at rejse rundt i verden, større end nogensinde tidligere. Strømmen går fra især de fattige lande til Europa og andre rige områder. I sig selv er udvandring og indvandring ikke noget nyt. Mennesker har altid søgt nye og bedre steder at leve Kilde 1: Uddrag fra Undervisningsavisen Kilde 2: Citat fra interview med formanden for Københavns Turistforening Kilde 3: Foto af tæppehandel i Bazar Vest Kilde 4: Foto af roligans kilde 2: I et interview fra 1960 sagde formanden for Københavns Turistforening Ejler Alkjær: Vores allerstørste turistattraktion er vel egentlig os selv, danskerne selv, den danske venlighed, den danske hygge, hele den danske stemning og atmosfære 8

6 Prøveoplæg 2 Prøveoplæg 2 kilde 3: kilde 4: Basar Vest ved Århus er et eksotisk og anderledes indkøbssted. Basaren består af 70 forretninger af forskellig nationalitet. Her kan man købe arabiske brød, asiatiske købmandsvarer, orientalske krydderier, tæpper, tøj, smykker o.m.a. På billedet kigger familien Jensen på tæpper hos en tæppehandler. Danske roligans under EM i Portugal i

7 Prøveoplæg 3 Prøveoplæg 3 Fra jæger til bonde Tiden fra ca f.v.t. kaldes Jægerstenalderen. Folk i Danmark levede af jagt, fiskeri, og hvad de kunne indsamle af spiseligt fra naturen. Omkring f.v.t. begyndte man at dyrke jorden og holde husdyr folk blev bønder. Det var begyndelsen på Bondestenalderen. De to kilder giver forklaringer på, hvordan folk blev bønder. 1. Sammenlign kildernes forklaringer på, at danskerne blev bønder. 2. Kilderne giver forskellige forklaringer. Hvad kan være grund til dette? 3. Hvilken af de to forklaringer er du mest enig i? Begrund dit svar. 4. Menneskers måde at leve på i Bondestenalderen var helt anderledes end i Jægerstenalderen. Fra fx historietimerne kender du andre eksempler på, at samfundet kan forandre sig. Vælg 2 eksempler. Beskriv, hvad der skete, og forklar, hvorfor forandringerne fandt sted. Boplads fra Jægerstenalderen Kilde 1: Nik Helms: Danmarks historie fortalt for børn, 1940 Kilde 2: Henning Brinckmann, Jens Aage Poulsen: Maden, magten og danskerne Historie for de ældste klasser, 1997 Boplads fra Bondestenalderen 12 13

8 Prøveoplæg 3 Prøveoplæg 3 kilde 1: kilde 2: Fra Nik. M. Helms: Danmarks Historie fortalt for Børn, 1940: [Om de første mennesker, der kom til Danmark] så kom der engang nogle mennesker, nogle vilde folk klædt i huder, fattige jægere og fiskere, der boede i usle hytter, og som ikke kendte til andre våben og redskaber end dem, de selv kunde lave af træ, sten eller dyreknogler. De havde det ikke let, disse første mennesker. De måtte se at skaffe føden, som de kunne bedst, og de måtte værge (beskytte) sig mod de store vilde dyr. Men derfor blev de nødt til at gøre sig meget umage Som tiden gik, og den ene slægt fulgte efter den anden, søgte de at gøre deres stenredskaber bedre og bedre og at slibe dem skarpe. Og de fandt på at udhule træstammer og bruge dem som både, så de kunne ro ud at fiske dér, hvor de ikke selv kunde bunde. Og lange, lange tider gik. Der kom flere og flere mennesker. De bredte sig over hele Danmark og bosatte sig overalt, også ude på de små øer. Somme tider var sønnen dygtigere, end hans far havde været, og fandt på nye ting. Derved blev menneskene dygtigere og efterhånden også mindre vilde. Fra Henning Brinckmann, Jens Aage Poulsen: Maden, magten og danskerne - Historie for de ældste klasser, 1997: Allerede i Ertebølletiden [slutningen af jægerstenalderen] kendte jægerne i Danmark til landbrug. De havde nemlig kontakt med folk i Nordtyskland, der levede som bønder. Og man byttede varer med dem. Men at dyrke jorden og holde husdyr kræver meget mere arbejde end at være jæger. Derfor blev danskerne ikke bønder, før det var nødvendigt. Men der blev flere mennesker i Danmark. Det betød, at de ikke kunne nøjes med at gå på jagt, fiske og samle spiselige bær og planter. Hvis jægerfolket ikke skulle dø af sult, var de nødt til også at være bønder. Man er ikke enige om, hvordan det gik til, at danskerne blev bønder. Nogle mener, at danskerne lærte sig selv at være bønder sådan lidt efter lidt. Andre siger, at danskerne lærte at dyrke jorden og holde husdyr af et folk, der indvandrede til Danmark De første jægere og fiskere havde ikke haft noget andet tamt dyr med sig end hunden. Men nu fik folkene flere og flere husdyr (dvs. folk blev efterhånden bønder)

9 _HIST 4 OMSLAG 25/03/02 12:43 Side 1 ISBN: _Omslag 12/05/03 11:28 Side 1 ISBN HIT MED HISTORIEN HIT MED HISTORIEN Hit med historien! Historie med perspektiv Hit med Historien! klasse Øger elevernes historiske bevidsthed Hit med Historien! er et tidssvarende historiesystem fra klasse, der giver eleverne en omfattende og nuanceret historisk viden. Hit med Historien! Grundbog til 4. klasse Jens Aage Poulsen Hit med Historien! Grundbog til 4. klasse Hit med Historien! Grundbog til 5. klasse Jens Aage Poulsen Hit med Historien! Grundbog til 5. klasse Lever op til alle krav Hit med Historien! lever mere end op til Fælles Mål. Systemet leverer en høj faglighed, styrker elevernes historiebevidsthed, inddrager projektarbejdsformen og evaluerer undervisningen Gyldendal Udfordrende opgaver Hit med Historien! er fyldt med forskellige opgaver: kontrollerende, undersøgende, perspektiverende, kreative og projektorienterede. De appellerer til forskellige kompetencer og metoder og gør det let for læreren at skabe udfordringer for alle elever. Grundig didaktisk GUIDE Lærerens ressourcebog indeholder didaktiske overvejelser om faget, faglig baggrundsviden om emnerne og undervisningsforslag. Bogen giver både en hjælpende hånd og præsenterer udfordringer for historielæreren. 3. klasse temaer: familien skolen arbejde/fritid mad sundhed/sygdom 4. klasse temaer: ret/retfærdighed forbrydelse/straf gruppe/fællesskab samfundets love og opbygning 5. klasse temaer: opfindelser og teknologi produktion transport kommunikation og information verdensbilledet 16 17

10 _Omslag_Hit6 GB 1 16/06/2004, 14:09:06 HIT MED HISTORIEN HIT MED HISTORIEN Hit med Historien! klasse Hit med Historien! til 6. kl. går på opdagelse i nutiden, hos romerne og germanerne for år siden, i vikingernes verden, hos aztekerne og inkaerne, i og 1700-tallets Danmark, i lykkelandet Amerika og i de glade 1960 ere. Bogen behandler disse temaer: Indvandring, udvandring, menneskesyn, kulturmøde og kulturpåvirkninger. Hit med Historien! Grundbog til 6. klasse Jens Aage Poulsen Hit med Historien! Grundbog til 6. klasse 6. klasse 7. klasse EMNER: EMNER: vi mødes og ændres germanerne i Romerrigets baggård vikingernes verden indianerne og europæerne kom til Danmark! lykkelandet Amerika eller Danmark? de glade 60 ere det antikke Grækenland kampen om Norden fra Margrete d. 1. til enevælden Danmark som kolonimagt folkelige bevægelser fra indremission til kvindebevægelsen Danmark under Anden Verdenskrig ISBN _om_hit med historien 10/10/05 9:09 AM Page 1 Gyldendal 8. klasse EMNER: kunsten fortæller fra kalkmaleri til graffiti ind i de voksnes rækker konfirmationens historie fra ungdomskultur til evig ungdom fra 1950 erne til nutiden folk og fædreland Danmark i 1800-tallet korstog den kolde krig 9. klasse EMNER: problemorientering sådan! danskhed frihed er det bedste guld det onde Jens Aage Poulsen Hit med Historien! til 9. klasse omhandler tre emner:.danskhed HIT MED HISTORIEN!.Frihed er det bedste guld.det onde Grundbog til 8. klasse Hvert af bogens emner kan bruges som det overordnede emne i Projektopgaven. Grundbogen og lærerens ressourcebog giver inspiration og konkrete forslag til projektarbejdet. HIT MED HISTORIEN! Grundbog til 9. klasse Jens Aage Poulsen HIT MED HISTORIEN! Grundbog til 9. klasse I S B N G Y L D E N D A L G Y L D E N D A L 18 19

11 DET HISTORISKE OVERBLIK DET HISTORISKE OVERBLIK Det historiske overblik Illustreret kronologisk overblik Det historiske overblik giver et kronologisk overblik over verdenshistorien med særligt fokus på Danmark fra homo sapiens til Muhammedkrisen. Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over væsentlige begivenheder i den beskrevne periode. Illustrationer understøtter teksten hele bogen igennem. Integrerer historiekanon Undervisningsministeriets kanonpunkter for historie fremhæves igennem bogen, hvor de indgår naturligt i den større kronologiske sammenhæng. Til overbygningen Bogen henvender sig til grundskolens ældste elever. Med bogen som faglig ballast får eleverne en grundlæggende kronologisk sammenhængsforståelse. Hjemmeside med inspiration På kan historielæreren finde inspiration til, hvordan klassen, med udgangspunkt i Det historiske overblik, kan arbejde med forskellige temaer og emner. Derudover har hjemmesiden kopisider til eleverne, links, forskellige tests og tidslinjer. DET HISTORISKE OVERBLIK Jens Aage Poulsen Gyldendal Det historiske overblik udkommer forår

12 BESTILLING - Hit med historien! 3. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Lærerens bog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Arbejdsbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn 4. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Lærerens bog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Arbejdsbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn 5. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Ressourcebog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn 6. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Ressourcebog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn 7. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Ressourcebog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn 8. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Ressourcebog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn 9. klasse Grundbog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Ressourcebog SBN Køb stk. Gratis gennemsyn Se priser på Fax eller send kuponen til: Gyldendal Klareboderne København K Telefon Fax Eller køb direkte på og få 4% online-rabat! Navn: Skole: Post nr.: By :

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet...

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet... Indholdsfortegnelse Om systemet Indblik og udsyn... 2 Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6 Historiekanon og Indblik og udsyn... 7 Metodeværkstedet... 8 Fortælleark...12 Om historie...16 Danmark før

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati Demokrati opgaver, øvelser og quizzer Demokratiets rødder Demokratiets rødder Ca. 510 46 f. kr. I de antikke græske bystater, særligt Athen, blev tyranni afløst af en form for demokrati. Demokrati blev

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen

Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni 2008 Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Fattigdom - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014 Indhold

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

øvelseskatalog drop diskrimination

øvelseskatalog drop diskrimination øvelseskatalog drop diskrimination kolofon Øvelseskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse TEMA: Identitet FÆLLES: FREMTID 1. MOD ET MULTIKULTURELT SAMFUND Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik Indledning Det er opgaven i faghæftet at beskrive, hvad der er målet med undervisningen i matematik, hvad den bør omfatte, og hvad eleverne skal lære. Og

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 9, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere