Transportforskningserfaringer i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportforskningserfaringer i Danmark"

Transkript

1 Transportforskningserfaringer i Danmark Professor TØF Transportforskningskonference 19/9-2008

2 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning Overblik over den Danske transportforskning i dag Undervisning Udfordringer 2 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

3 Hvorfor transportforskning? Væsentlig sektor i den Danske økonomi En gennemsnitsdansker bruger i sit liv mere tid på transport end på at gennemføre folkeskoleuddannelsen 1.-9.klasse I gennemsnit anvender husholdninger 15% af indtægten på transport, hvilket er mere end på indkøb af fødevarer Store eksternaliteter som følge af transport Trængsel, uheld, støj, emissioner, partikelforurening og helbredseffekter, energiforbrug, Transporterhvervets bidrag til samfundsøkonomien er ca. 6,5% svarende til ca. 90 mia. kr. => Den Danske Transportforskning er ca. 75 årsværk og ca. 75 mio. kr./år, dvs. ca. 0,08% af sektorens omsætning 3 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

4 Effekter af forskningen Bedre viden om trafik og transport Forbedrede beslutningsstøttemodeller Bedre beslutningsgrundlag bag de meget store investeringer i sektoren Forbedret trafiksikkerhed Optimering af transport (kollektiv trafik, flytrafik, godstransport) Bedre drift af transport (kollektiv trafik, baner) Intelligente transport systemer => Ofte meget store samfundsmæssige fordele af højere videns- og metodeniveau i sektoren => Mange nyindustrialiserede lande satser meget mere på transportforskning 4 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

5 Samspil mellem forskning og anvendelse Konkretisering Drift Anvendelse Prototypisk / Operationelt Test Koncept / Taktisk Abstrakt / Strategisk Forskning Udvikling Vision Tidsfase 5 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

6 100% Fordeling af opgaverne Ca. 75 mio. kr. Aftagere Ca. 90 mia. kr. Universiteter Konsulenter/ rådgivere Forskning Udvikling Test Anvendelse 6 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

7 Samspil mellem forskning og undervisning Anvendelse Test Udvikling Bachelor Forskning Ph.D. Kandidat 7 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

8 Stærk universitetsbaseret forskning Sikrer forskningsbaseret undervisning Tilknytning til praksis sikrer relevant undervisning Og derved dygtige kandidater til branchen Forskeruddannelse Uafhængig forskning og derved demokratisk overskud 8 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

9 Historisk vue over transportforskning (DTU m.v.) Inst. for Veje, Trafik og Byplan, DTH Professor Bentsen Mange licentiatafhandlinger International gennemslagskraft Foregangsland på IT området Vejdatalaboratoriet, F&U i VD Vag ledelse (afskaffelse af professorvælde) Færre ressourcer Lav prioritet generelt Kun begrænset international gennemslagskraft Transportrådet oprettes Økonomisk boost Kompetent, ubureaukratisk administration Fokus på talent og ikke kun erfaring 1990 Institut for Planlægning DTU Transport (fusion af DTF og CTT) Nedlæggelse af Transportrådet Besparelser på DTF CTT på DTU Danmarks Transportforskning (DTF) 2000 DTU Kandidatuddannelse SDU Inst. for maritim forskning og innovation TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

10 Fagområder IVTB, IFP, CTT Vejbygning Vejtrafikteknik Trafiksikkerhed Beslutningsstøttemodeller Transportoptimering Kollektiv trafik Trafikmodeller ITS Jernbanetrafik TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

11 Vigtige konklusioner Fagområders vækst er afhængig af enkeltpersoner Uden dem er finansiering og opbakning ligegyldigt Men uden opbakning og finansiering kan ildsjæle ikke blomstre og vokse Det tager år at opbygge et stærkt fagområde på internationalt niveau Med mindre man headhunter en gruppe, Fagområder kan hurtigt falde fra hinanden, når en nøgleperson pensioneres eller finder andet job Vigtigt at sikre generationsskifte Vigtigt at fokusere på forskeruddannelse Vigtigt med grupper af en vis størrelse 11 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

12 Kritisk masse For en faggruppe (deldisciplin) 1 Professor 3 lektorer/seniorforskere 3-5 adjunkter/post.docs/forskere 5 Ph.D.-studerende 2-3 forskningsassistenter Reel faggruppe 12 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

13 Størrelse og fordeling på forskningsmiljøer Vigtigt med kritisk masse Årsværk i transportforskning DTU Transport AAU, Inst. for Samfundsudvikling og Planlægning RUC CBS SDU, Inst. for Maritim Forskning og Innovation Aarhus Universitet - Handelshøjskolen Andre forskningsorganisationer Styrelser og Vejdirektoratet (ikke vejteknik) Private firmaer 13 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

14 Personer i transportforskning og studier Ekstern rekrutering Intern rekrutering År Total Professor (5) Lektor/seniorforsker (15) 15 30,5 Adjunkt/Post.doc/forsker (10) Ph.D.-studerende (20) Videnskabelig assistent (25) Kandidat-studerende (80) Bachelor-studerende (50) 4 15,5 3,5 11, ,5 6 3,5 3,5 14 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

15 En årgangs historik Ekstern rekrutering Profess or (0,2) Professor (0,2) Intern rekrutering Lektor/senio rforsker (2) Lektor/seniorforsker (2) Adjunkt/Post. doc (3) Adjunkt/postdoc (3) Ph.D.- studerende (6) Forskningsassistent (7) Kandidat-studerende (40) Bachelor-studerende (20) 15 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

16 Emner for transportforskning Adfærd og mobilitet Transport, lokalisering og arbejdsmarked Trafikprognoser, modeller og optimering Samfundsøkonomiske analyser og regulering på trafikområdet Intelligente transportsystemer Trafiksikkerhed Godstransport og logistik 16 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

17 Sektorfokus? Vejsektoren Herunder trafikteknik Kollektiv trafik Jernbanesektoren Skibsfart Luftfart Persontrafik Godstransport 17 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

18 Størrelse og gennemslagskraft Den danske transportforskning har international impact Publikationer Deltagelse i EU-projekter Deltagelse i konferencer Men gennemslagskraften er fordelt på få forskere Impact Finansiering 18 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

19 Finansiering (DTU Transport) IVTB (1990) DTU Transport, 2008 Basismidler Interne Ph.D. stipendier Sektorforskningsmidler Eksternt finansieret forskning EU's rammeprogram Diverse myndighedsbetjening Kommercielle EU-projekter Rekvireret arbejde og innovation 19 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

20 Aktiviteter, DTU Transport IVTB (1990) DTU Transport, 2008 Forskning Undervisning Myndighedsbetjening Innovation Ansøgninger og projektledelse Administration og drift 20 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

21 Faktorer med betydning for finansiering Publicering og forskningsmæssig gennemslagskraft Intern fordeling af basismidler, langsigtet størrelse af basismidler, forskningsrådsprojekter Referencer og tidligere projekterfaringer Forskningsrådsprojekter, EU s rammeprogrammer, sektorforskningsmidler, anvendelsesorienterede projekterr Undervisningsvolumen (STÅ) Langsigtet fordeling af basismidler Samfundsmæssig relevans Kun sammen med ovenstående, eller hvis der er en strategisk ekstern satsning 21 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

22 Vækst i undervisning, DTU Transport rene transportfag (alle 5 ECTS point) + et grundkursus Sektorfokuseret Del af bygningsingeniørstudiet Dansk undervisning Ca. 5 kandidater per år Ca. 50 ECTS transportmasse i studiet (svarende til lidt under 1 studieår) Ph.D.-uddannelsen mesterlære , heraf 18 rene transportkurser (15 på 5 ECTS, 3 på 7,5 og 3 på 10) Metode Sektor Danske Bachelor studium Engelsk Kandidat studium, ca. 30 kandidater per år Ca. 160 ECTS transportmasse i studiet (svarende til næsten 3 studieår) Ph.D.-skole 22 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

23 Forskningsbaseret undervisning i transport DTU Transport Diplomuddannelse i trafik og transport Studielinie under Bygningsbachelorstudiet Kandidatuddannelse i transport og logistik Ph.D.-skole i transportforskning AAU Kandidatuddannelse Udannelse af Ph.D. er Transportrelateret undervisning og kurser CBS, Aarhus Universitet Handelshøjskolen, RUC Syddansk universitet Masteruddanelse i transport og maritim management CBS Masteruddannelse i shipping and logistics 23 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

24 Udfordringer for den danske transportforskning Rekruttering og fastholdelse af dygtige forskere Langsigtede midler og faglige miljøer Emne og tidsmæssigt match mellem forsker og finansiering Mindre langsigtede bevillinger, der følger enkeltforskere sats på talent Balance mellem Forskning, udvikling, anvendelse/myndighedsbetjening og undervisning Administration, ansøgninger og projektledelse 24 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

25 Store tværfaglige programmer Stor ledelsesbyrde på projektlederen/forskeren Tværfaglighed kræver stærke enkeltdisciplinære miljøer Potentielt stort gennembrug og international gennemslagskraft Impact Finansiering 25 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

26 Små bevillinger Mindre administration Støtter talentfulde enkeltforskere og unge talenter Kan fordeles på flere miljøer Impact Finansiering 26 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

27 Emnemæssigt øremærkede midler Ofte i virkeligheden skjult udvikling eller pilotprojekt (f.eks. Hovedparten af EU s rammeprogrammer) Tit vil beslutningstagere satse på forskning i et område, når det andet steds har været gennem fasen fra idé, forskning, udvikling, test, gennembrud og anvendelse, EU rammeprogram Anvendelse, udredning, demonstrationsprojekt Udvikling Forskning Forskningsråd Anvendelse Udvikling Forskning 27 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

28 Anbefalinger Øget finansiering af transportforskning Både store og små bevillinger Kompetent, ubureaukratisk administration Langsigtet styrkelse og konsolidering af de stærke miljøer Sats på talenterne (spydspidserne) Både etablerede og de kommende Styrkelse af uddannelserne Bachelor, kandidat og ph.d.-uddannelser Endnu tættere samspil mellem forskning og sektoren 28 TØF Transportforskningskonference 19/9 2008

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

årsrapport 2011 Copenhagen Business School 1/40 indhold

årsrapport 2011 Copenhagen Business School 1/40 indhold årsrapport årsrapport 2011 PRODUKTION: OFFICE OF EXTERNAL AFFAIRS, DESIGN: GRAFISK RÅDGIVNING Copenhagen Business School indhold... 1. Virksomhedsprofil. 2 2. Ledelsens beretning 4 2.1 International akkreditering

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Indhold 1 Indledning... 3 2 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

Strategisk handlingsplan for Datalogisk Institut

Strategisk handlingsplan for Datalogisk Institut DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Strategisk handlingsplan for Datalogisk Institut 2015-2020 1. marts 2015 J.nr.: 021-0003/15-5100 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7

Læs mere

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik

Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening April 2002 2 Forord Transportøkonomisk Forening tog i 2001 initiativ til et projekt, der havde til formål at skabe en behovsorienteret

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

InternatIonalt konkurrencedygtige

InternatIonalt konkurrencedygtige InternatIonalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA [ Firmaadresse] Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Sammenfatning...

Læs mere

DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Indhold Forord 3 Indledning 4 Brugerdreven innovation 5 Brugerbehov 6 Udfordringer for arbejdet med brugerdreven innovation 8 Et løft til

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere