HVILKE NYE FORRETNINGS- MULIGHEDER KOMMER DER MED ELBILEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVILKE NYE FORRETNINGS- MULIGHEDER KOMMER DER MED ELBILEN?"

Transkript

1 Hvilke muligheder kan elbilen skabe i spændet mellem kollektiv og privat trafik? Hvordan integreres opladning optimalt i boligen? i bygningen? i byen? Hvilke apps og IT Opsamlingsdokument services kan vi til deltagerne tilbyde fremtidens på forretningssalon elbiler? torsdag d. 20. januar 2011, Kolding etrans forretningssalon 20. januar 2011 // Program Hvilke typer af køretøjer vil have ekstra fordel ved at overgå til el? HVILKE NYE FORRETNINGS MULIGHEDER KOMMER DER MED ELBILEN?

2 Opsamling 1. Indlæg om etrans metode og indsigter v. Mette Mikkelsen, projektleder og Bo Borbye Pedersen, Innovationskonsulent. 2. Indlæg fra forksningschef Poul Rind Christensen om forretnings og innovationsmuligheder via samarbejde. 3. Indlæg fra projektchef Anne Thomas fra Innovation Lab om bl.a. forretningsmuligheder baseret på data og netværk. etrans brugerindsigter og mulighedsrum Innovationspotentialet gemmer sig i samarbejdet er i det teknologiske landskab Forretningssalon // Kolding 32 erhvervsfolk deltog og bidrog med masser af idéer på etrans første forretningssalon d. 20 januar i Kolding. Målet med dagen var at afsøge forretningsmuligheder i det fremtidige landskab omkring elbiler. På baggrund af indsigter og erfaringer fra etrans blev de første grundsten til nye produkter, services og samarbejder lagt. Dagens program vekslede mellem input fra etrans og inviterede eksperter og aktiv idéudvikling blandt deltagerne i de fire udvalgte mulighedsfelter. Salonens indlæg er opsummeret på denne side og resultaterne af de enkelte sessioner er opsummeret på de følgende sider. Sidste side sammenfatter næste skridt og muligheder for samarbejde med TRIN og etrans. Der var stor diskussionslyst og et stort ønske om fortsat at kunne netværke blandt deltagerne. Derfor er der blevet oprettet en LinkedIn gruppe med netop dette fomål. etransprojektet undersøger hvordan brugerdreven innovation kan bidrage til at øge efterspørgelse og opfylde behov indenfor grøn mobilitet og i hele systemet omkring elbilen. etrans studie peger på, at man skal arbejde på tre niveauer for at sikre sig succes i relation til elbilen: Kommunikation begejstring, følelser, drømme samt åben og troværdig information Funktion gøre hverdagen nemmere og mere bekvemt Oplevelser og emotion designtilbud til de forbrugere som er klar til elbilen se mere herom i etrans publikationer. Poul Rind påpegede adskellige rationaler for at samarbejde om innovation og forretningsudvikling: Samarbejde for hurtigere udvikling af nye forretninger Samarbejde for at få skæve idéer og radikale løsninger Inddrage understøttende kompetencer Samarbejde for kunne udvikle nye forretningssystemer som alle kræver forskellige rammer for samarbejdet. Anne Thomas skitserede erfaringer og indsigter fra det teknologiske felt under overskrifterne: Den første lille bid Indbyg kendskab og eksponering Udbyg service (garanti og brugtmarked) Udforsk dine finansieringsmodeller De tre indlæg kan downloades i på php?id=363 eller i etrans LinkedIn gruppe.

3 Hvordan kan man øge kommunikation mellem private, virksomheder, kommuner og andre organisationer for at arbejde hen mod en bedre kombination af itsystemer, lademuligheder, betaling osv.? Hvilke muligheder ligger i spændet ml. privat virksomhed og offentlig transport? SMARt SHARING Blandt deltagerne i gruppen der diskuterede muligheder i delebilstanken, var der enighed om at der heri liger et stort potentiale ift. elbilens succes. Der var tydeligt engagement og motivation til at diskutere og dele ud af erfaringer, viden og igangværende projekter, hvilket også satte sit præg på seancen. Gruppen valgte at arbejde videre med Åbent system en idé om et åbent delebilssystem mellem virksomheder, private, det offentlige mv. Dvs. et samarbejde (landsdækkende) der skal underbygges med tiltag fra regeringen. Systemet skal have klare brugerfordele og det skal være lækkert at være en del af ordningen (design, itsystemer, store lækre biler). Systemet giver god økonomi, da bilerne kører mange km. Bilerne skal sikres primetime i gadebil ledet med fri parkering, adgang til ladestandere og mulighed for at køre i busbaner mv. Opsummering af muligheder og idéer fra Smart sharing Hvordan gør vi delebilskonceptet attraktivt og nedbryder fordomme? Hvordan sikrer vi regulering af delebilsflåden efter behov? Klub med fælles interesser og sjove oplevelser. Fokusér på dem som har lyst til at være en del af fællesskabet. Personliggørelse med fx velkomsthilsen på dispayet. Øge de økonomiske fordele ved delebilen. Gøre det muligt for private at dele deres bil. Tilbyd nogle lækre biler, som f.eks. en Tesla S. Tilbyde delebiler som offentlig transport i udkantsområder. Synliggør de lækre, nemme og grønne fordele ved delebilskonceptet. Primetime i gadebilledet!

4 Hvordan kan vi skabe en motivator, der får brugeren til at vælge elbil via smart data? Hvordan kan vi gøre det nemmere for virksomheder at indsamle data? Hvordan kan vi gøre det let at være elbilsbruger vha. smart data? Visualisering af grøn/ sort energi. Datahub for elbiler. Frank Automatiseret grøn strøm så brugeren ikke selv skal holde øje med det. SMARt DATA/IT Der var en positiv indstilling og åbenhed blandt deltagerne, der diskuterede mulighederne indenfor smart data. Diskussionerne var konstruktive og deltagerne nåede igennem programmet og havde til slut beskrevet tre koncepter. Der var megen snak om, hvordan man kunne tappe og udnytte den mængde data, som brugerne og bilerne generer. Der var blandt deltagerne en generel interesse for at tilgodese brugernes behov f.eks. i forbindelse med visualisering af data. Der blev derudover demonstreret en stor viden om nødvendigheden for at gøre det nemt at være bruger af elbiler og behovet for at benytte sig af brugernes sociale motivationsfaktorer. Dorte Give mulighed for at konkurrere om at være grøn via et community. Poul Hvordan kan vi skabe en forretningsidé ud af bilens data? Betal brugeren for data. Thomas Standard for trådløse sensorer i ladestandere. Allan Hvordan kan vi gøre det attraktivt at bruge ladestandere? Give en form for bonus når man kobler bilen til nettet. Karsten Medarbejderel som personalegode. Onlinebilen. Dorte Mikkel Øge trygheden mht. service og opladning af bilen. Poul Frank Opsummering af muligheder og idéer fra Smart data / IT

5 Hvordan kan vi lette vejen fra amatør til forretning? Hvordan kan vi sikre, at nichekøretøjer understøttes af den rette servicepakke? Erik Indsigt Der omsættes i forvejen for ca. 10 mia. kroner powerelektronik i regionen Specialkøretøjer Komponentleverandører og bilimportører sad sammen med Invest in Denmark og Københavns Kommune for at diskutere mulighederne i at udvikle eldrevne specialkøretøjer i Danmark. Der var enighed om, at det netop er indenfor nicheområdet, at der ligger muligheder for elektromobilitet i Danmark. Behov og efterspørgsel er veldefinerede, mens tilbuddene i vidt omfang stadig er umodne. Konklusionen blev, at der er behov for og vilje til at etablere et netværk med fokus på at fremskynde udviklingen. Netværket skal medvirke til at skabe overblik og sammenhæng i værdikæden og hjælpe de deltagende virksomheder og organisationer til at få mest muligt ud af de muligheder segmentet tilbyder. Vi er i en gunstig situation fordi mange virksomheder i området i forvejen udvikler og sælger de komponenter som indgår i eldrevne specialkøretøjer. Hjælp til at udvikle forretningsmodeller. Skab en fælles teknologiplatform for mindre køretøjer såsom cykler, knallerter, robotter etc. Peter Hvordan kan vi skabe et overblik over leverandører og derved muligheder for branchen i DK? Kortlæg og udnyt eksisterende kapacitet i produktionsindustien. Brug el i park og anlægsmaskiner til glæde for brugerne af parken. Erik Sikring af bilerne med it så de er lette at spore. Hvordan kan vi finde nogle, der kan udnytte de kompetencer og underleverandører, der findes i DK? Etablér netværk og samarbejder blandt leverandører til eldrevne køretøjer. Lav et fælles testcenter for elektromobilitet. Fælles markedsføring overfor potentielle kunder. Opsummering af muligheder og idéer fra Specialkøretøjer

6 Integreret opladning Stort engagement og lyst til at komme med konstruktive bud på løsninger prægede diskussionen omkring integreret opladning og udfordringerne i forbindelse med elbil i by og bygningskontekst. Fra visionære idéer som induktionsopladning til konkrete problemstillinger omkring integrering af elbiler i et planlagt byggeri. Blandt de mange idéer blev der arbejdet videre med tre koncepter, som kom med bud på, hvordan man kan tilbyde opladning i en bymæssigsammenhæng. Et koncept tænkte et delebilssytem inspireret af bycykler (og indkøbsvogne) i stedet for individuelle biler med tilhørende opladningsproblematik. Det andet udforskede mulighederne ved at udnytte eksisterende elinfrastruktur, fx i forbindelse med pautomater, men det sidste omhandlede opladning ude fremfor hjemme, dvs. ved indkøb, på arbejdet, til fitness etc. Hvordan kan vi skabe services, der gør det lettere at oplade? Lav et attraktivt delebilskoncept! Marlene Tilbyd opladning ved din frisør, fitnesscenter eller supermarked. Hvordan integreres elbiler og opladning i erhvervsbyggeri? Hvordan skal infrastrukturen rundt om elbilen struktureres for at være attraktiv? Fællesstik, som låser op med kode, før strømmen flyder for din regning. Ét stik i jorden ved hver parkeringsplads. Brug elskabe eller lygtepæle til at huse grej som kan deles mellem flere. Kædeopladning gennem andre biler som er parkeret. Henrik Kreditkortbetaling direkte i ladestanderen. Hvordan integreres smart grid og brugerne? Autoopladning der oplader når det er bedst uden jeg skal tænke over det. Hvordan integreres opladning i byerne? Lav et attraktivt delebilskoncept! Marlene Udnyt de kabler der allerede er trukket i byen og integrer fx opladning i alle pautomater. Torben Nej til ladestandere i byen ja til lynladestationer på tankstationer. Opsummering af muligheder og idéer fra integreret opladning

7 Next udvikling, tilbud og samarbejder Målsætningen om at elbilen skal blive både en miljømæssig og kommerciel succes i Danmark kræver et bredt samarbejde og indsats fra mange aktører. Vi håber at etrans erfaringer og indsigter kommer både samfund og erhvervsliv til gode, og at vi sammen kan realisere nogle af de potentialer arrangementet pegede på. etrans arbejder for sin del videre med input fra dagens deltagere og er i gang med at udarbejde en række designfaglige udviklingsprojekter, som skal vise vejen for elbilen med afsæt i en brugerdreven innovationsmodel. Til dette arbejde tilknyttes en række vigtige aktører; heriblandt deltagere fra forretningssalonen. TRIN arbejder for at fremme konkurrenceevnen og innovationsindsatsen blandt virksomheder og institutioner i Trekantområdet og bidrager i elbilsregi til at etablere samarbejder blandt virksomheder og øvrige relevante aktører. Rådgiving og støtte til projektopstart Brugerinsigter Design og BDI metoder Netværk og samarbejdspartnerer Herudover arbejdes der på en række tiltag på synlighedsfronten, der kan være med til at gøre danskerne opmærksomme på elbilen. I forbindelse med erhvervsrettede udviklingsprojekter kan etrans bidrage med: Rekrutering af manglende kompetencer i forbindelse med erhverssamarbejder Etablering af netværk og klynger Hjælp til at afsøge muligheder for finansiering brugerindsigter og idéer brugerdrevne innovationsmetoder og værktøjer facilitering og designbistand er og ideer Kampagne/synlighed $ Projektstøtte og financiering Kontakt: etrans, Bo Borbye Pedersen: TRIN, Peter Lind:

Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010. Nye services og abonnementer. for et bilmarked i udvikling

Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010. Nye services og abonnementer. for et bilmarked i udvikling Et oplæg udarbejdet af etrans i samarbejde med Falck. Januar - juni 2010 Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling Nye services og abonnementer for et bilmarked i udvikling Et oplæg udarbejdet

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Grundlæggende ressourcer kan ikke monopoliseres Der var enighed om, at det bliver sværere at monopolisere grundlæggende ressourcer, fx digital

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Program for Workshop 8. dec. 09. Velkommen

Program for Workshop 8. dec. 09. Velkommen Program for Workshop 8. dec. 09 Velkommen 1 Program for dagen 9:30 9:45: 9:45 10:30: 10:30 11:30: Kaffe og velkommen Introduktion: Hvor er vi nu og hvor skal vi hen i dag? Gruppearbejde udbygning af idelandskabet

Læs mere

Internationalisering af danske cleantech SMV er

Internationalisering af danske cleantech SMV er Internationalisering af danske cleantech SMV er INTERVIEWBASERET UNDERSØGELSE AF 39 CLEANTECH SMV ER FRA HELE DANMARK OM FOKUSOMRÅDER OG UDFORDRINGER RELATERET TIL INTERNATIONALISERING Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner

En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner En bedre kommune med it? Realisér din kommunes ambitioner og visioner Med en Vidensbrønd har vi fået en supergod mulighed for at inddrage bevægelse, teamwork, kommunikation og kreativitet via it og teknologi

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV VISION & STRATEGI en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV Kom med, børn og voksne! Ud i byen! Vi lærer noget nyt

Læs mere