MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00"

Transkript

1 MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL Referat Formanden, Leif Schou Iversen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, der var repræsenteret ved 73 fremmødte og 24 fuldmagter i alt 97 stemmer. Møn Golfklub havde ved medlemsopgørelsen i oktober registreret 501 aktive medlemmer, 65 passive og 2 æresmedlemmer. Formanden beklagede, at der havde været problemer med udsendelsen af indkaldelserne via Golfbox, så nogle havde fået indkaldelsen flere gange. Dagsorden: 1. Valg af to stemmetællere Jens Erik Hammer og Knud Ryberg blev valgt uden modkandidater 2. Valg af dirigent Preben Bjerregaard blev valgt uden modkandidater. Som første handling konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og han sikrede sig, at ingen gjorde indsigelser imod dens lovlighed. 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Dirigenten gav ordet til formanden, Leif Schou Iversen. Normalt vil en beretning vedrøre klubbens forhold i hele det forløbne år, men i år er det anderledes, idet den siddende bestyrelse tiltrådte efter den ekstraordinære generalforsamling d. 6. oktober, hvor hele den daværende bestyrelse trak sig, da den ikke kunne få generalforsamlingstilslutning til bestyrelsens strategi i forhold til kontraktforhandlingerne med centrets ledelse. Denne bestyrelses beretning omfatter således perioden fra d. 6/10 til d.d., idet det ikke tilkommer os, og vi ikke har mulighed for at aflægge beretning på vegne af den tidlige bestyrelse. Derimod kan vi få en kort beretning fra udvalgene, da formanden for henholdsvis juniorudvalg, turnerings- og eliteudvalg og matchudvalg begge er medlemmer af den siddende bestyrelse, og da formanden for begynderudvalget også har skrevet en beretning. Vi vil derfor indlede med at høre disse udvalgsberetninger i nævnte rækkefølge. Formanden for Juniorudvalget, Brian E. Larsen, sagde i sin beretning: Dette er min første beretning som juniorformand. Jeg har nu været formand i 1 år i Møn Golfklub, det har været en spændende periode. Sammen med juniorudvalgsmedlemmerne har vi gennem perioden sat os et mål om at få et velfungerende udvalg til gavn for juniorerne. Det er i top Jeg takker juniorudvalgsmedlemmerne for deres arbejde Hvis jeg skulle læse alle de super resultater op, som juniorerne har opnået i år for Møn Golfklub ville det tage sin tid. Så stort tillykke til jer alle. Og jeg vil sige, at Møn Golfklub er kommet på Danmarkskortet i år. Juniorudvalget afholdt den første ranglisteturnering i Møn Golfklub. Omtalen af denne turnering nåede helt til Sønderjylland, så ja, det er en PR-værdi,

2 som er gratis for klubben. Såfremt vejr- og baneforhold tillader det, er der planlagt endnu en ranglisteturnering for juniorer på Møn den 12. april Jeg takker Richard samt Nicholas for deres store indsats og for den måde, de tager imod nye juniorer. Der har været tilgang af juniorer i 2013 med 8 stk. Brian Larsen meddelte samtidig, at han selv trak sig som formand for udvalget til den kommende sæson. Der bliver masser at se til for det nye juniorudvalg, men det er jeg sikker på, at de nok skal klare. Det nye udvalg består af: Lasse Oddermose og Camilla Seidl, som begge skal fungere som formænd. Menige medlemmer: Annette Andersen, Nicholas Shibitz, mens Richard Frances er med I juniorudvalget han har taleret, men ikke stemmeret. Da Brian E. Larsen desuden har været formand for Turnerings- og eliteudvalget i den forløbne sæson, aflagde han også beretning for dette udvalg, hvor han sagde: Udvalget består af følgende: Tommy Digemose, Flemming Nielsen, Richard Frances og Ole Jessen. Danmarksturneringen: Herrer, 3. division har vundet 2 kampe, tabt 3 kampe og spillet 2 uafgjort og sluttede på tredjepladsen i puljen. Herrer, 4. division med bedre pointscore vandt de 1 kamp og tabte 5, men blev nr. tre i deres pulje. Damer, kvalifikationsrækken tabte alle deres kampe Regionsturneringen: Vi har haft et SB hold og er VB hold og de er begge rykket op i SA og VA i 2014 Udvalget 2014 kommer til at bestå af Tommy Digemose, Richard Frances, Brian Larsen, mens ny formand for Turnerings- og Eliteudvalget bliver Kim Sejberg, idet Brian Larsen har trukket sig fra formandsposten også her. Matchudvalgets beretning blev aflagt af formanden, Jørgen Pedersen, der sagde: Vi har i år afviklet 10 matcher, og der har været meget stor tilslutning. Åbningsmatchen med 85 spillere. Klubmesterskaberne med 79 spillere. Flagmatchen med 90 spillere. Udvalget har bestået af Connie Larsen, Per Larsen, Kurt Dalgaard, Lars Hansen, Hans Henning Johansen, Finn Sørensen og Jørgen Pedersen. En stor tak til udvalget samt til vore sponsorer og til centret for et godt samarbejde. I sin del af beretningen sagde formanden for begynderudvalget, Ralph Fordyce Sigurskjold bl.a.: Udvalget bestod af: Stig Søndergaard, Leif Michelsen, John Andersen, Birger Henriksen, Bo & Kirsten Børgesen, Ove Jensen, Erik Esmann, Erik Frimann, Mogens Svensson, Jan Jørgensen, Hans Henning Johansen samt undertegnede, Ralph Sigurskjold. Udvalgets medlemmer har som vanligt arbejdet flittigt og præcist. Ved evt. afbud, har man altid sørget for at, der var en afløser på plads. Begynderne er blevet mødt med et smil og en entusiasme, der smitter. Sæsonen har budt på 21 tirsdagsaftener samt to weekend kurser. Tirsdagene har været fint besøgt af medlemmer, der ønskede at spille 9 huller, desværre har der imidlertid ikke været særligt mange ny-begyndere (15-20). Der var oprindeligt planlagt to standard week-end kurser, men det ene måtte aflyses, da der kun var tilmeldt 1 deltager. Til gengæld fik vi et ekstra kursus idet Pribo-huset tilmeldte fem af deres medarbejdere.

3 De klarede sig alle flot, og har siden haft stor glæde af deres medlemskab. Kan man således få arbejdskollegaer til at forsøge sig, er det muligt at få nye medlemmer. Efter at have regel-undervist samtlige begyndere, minus 1, siden oktober 2010, og efter at have tilbragt samtlige tirsdage i sæsonen på banen de seneste 3 år, igen minus 1, så ved jeg, om nogen, præcist hvilken indsats begynderudvalget har leveret. Udvalgsformanden benyttede lejligheden til at beklage sit dårlige samarbejde med centret, der siden havde betydet, at han har trukket sig ud af udvalget, og fortsatte: Til sidst vil jeg takke alle i udvalget for et godt samarbejde, jeg vil takke deltagerne for at være med til at skabe hyggelige tirsdage, og endelig vil jeg takke Kim Helmer for hans gavmilde sponsorat, der også i denne sæson har gjort det muligt, at give flotte månedspræmier til de dygtige begyndere. Efter disse udvalgsberetninger fortsatte formanden den overordnede beretning for klubbens arbejde: Som kommentar til de sportslige præstationer, der er nævnt i beretningerne må man udtrykke sin beundring og respekt. Det er fantastisk, at vi i klubben til stadighed kan levere så store talenter og resultater i juniorregi. Det skyldes selvfølgelig talent og hårdt arbejde fra de unges side, men det er også en stor cadeau til Richard som træner, at hans arbejde med de unge skaber så store resultater. I forbindelse med generalforsamlingen benyttede klubbens formand og formanden for juniorudvalget lejligheden til at hædre to af juniorerne, Alex Frances for sit danske juniormesterskab og Emil Priergaard for at have lavet to hole-inone på samme runde. Hæderen var bl.a. billeder, der siden vil kunne ses i kopi i klubhuset. Formanden fortsatte: Tak til udvalgene og dernæst til, hvad der er foregået på bestyrelsesniveau siden den ekstraordinære generalforsamling. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt vi et konstituerende møde og derefter har vi afholdt to bestyrelsesmøder. På begge møder hovedpunktet været forhandlingerne med centrets ledelse om en ny lejekontrakt og samarbejdsaftale. Derudover har vi drøftet oplæg til denne generalforsamling, besættelse af diverse udvalgsposter samt kommunikationsstrategi. Hovedpunktet har som nævnt været forhandlinger om en ny lejekontrakt og samarbejdsaftale. Bestyrelsen udpegede undertegnede og Jane til at forhandle på bestyrelsens vegne, og centret var repræsenteret ved Gitte, Claire og Kurt som bestyrelsesformand. Käthe deltog som bisidder for Jane og undertegnede specifikt om nogle regnskabstekniske forhold. På bestyrelsesmødet d. 11/10 gennemgik den samlede bestyrelse de udkast, der allerede lå til en lejekontrakt og aftalte, hvilke punkter vi ville fokusere på i denne samt i den samarbejdsaftale, som supplerer lejekontrakten. Det er bestyrelsens opfattelse, at golfklub og center er i et gensidigt afhængighedsforhold ingen klub, intet center og intet center (= ingen golfbane), ingen klub så vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at der skulle findes en løsning, som var acceptabel og til gavn for begge parter. Vi mødtes til forhandling d. 13/10 i en særdeles positiv stemning og efter ca. 1½ times tekstgennemgang m.m. var vi enige om en tekst. Denne blev i de følgende dage finpudset, så den kunne forelægges bestyrelsen til vedtagelse på et bestyrelsesmøde d. 25/10. Efter bestyrelsens godkendelse blev kontrakt og aftale underskrevet umiddelbart efter, og der var således aftalt et grundlag, som sikrer, at der også i 2014 kan spilles golf på Møn. Som nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen, vil jeg gennemgå lejekontrakt og samarbejdsaftale i hovedpunkter og jeg vil foreslå dirigenten, at vi tager evt. kommentarer og spørgsmål til denne del af beretningen sammen med denne gennemgang, inden jeg derefter afslutter beretningen med nogle bemærkninger vedr. andre forhold. Dette forslag tiltrådte dirigenten. Først nogle indledende bemærkninger vedr. de grundlæggende præmisser for forhandlingerne: Der er især to forhold, der har gjort det nødvendigt, at der aftales nye kontraktforhold. Der er lagt moms på visse af centrets indtægter og omkostninger. Og den tidligere aftale vedr. klubbens afregning for leje af golfbanen, hvor vi betalte 93% af alle kontingentindtægter til centret, er kendt ugyldig. I forhandlingerne har vi således med

4 udgangspunkt i et oplæg fra DGU til en kontrakt fundet løsninger på dele af momsproblematikken og truffet aftale om et fast beløb for leje- og vedligehold af banen. I den forbindelse er det væsentligt, at vi har fået et bindende tilsagn fra SKAT om, at den aftalte fordeling er godkendt Vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at vi ville forsøge at indgå en aftale, som dels gav centret mulighed for fortsat at drive golfbanen uden at slække på kvaliteten, og dels gav bestyrelsen mulighed for at lægge et budget ud fra følgende forudsætninger: uforandret kontingent og et begrænset træk på kassebeholdningen. Som det vil fremgå ved fremlæggelse af budgetforslaget senere, er det vores opfattelse, at den indgåede aftale indfrier disse forudsætninger. Jeg vil herefter kommentere teksten i kontrakten og samarbejdsaftalen: Lejekontrakt: Ansættelse af medarbejdere (momsproblematik). Kunne have sparet momsudgiften, hvis det var klubben, der ansatte medarbejderne. Bestyrelsen fandt det for risikabelt at skulle påtage sig dette arbejdsgiveransvar. Et-årig aftale. Med den nye totale afhængighed af medlemstallet, ville bestyrelsen gennem det første år se, hvilke risici, der kunne ligge i dette. Det lejedes omfang (NB. par-3 banen) Par 3-banen har centret råderetten over, men klubbens medlemmer har ret til fri afbenyttelse af par 3-banen. Efter korrektioner fra DIF/DGU gælder de samme forhold for driving range og puttegreen, idet klubben ikke må udleje eller udlåne disse områder til Richards undervisning, da han i denne sammenhæng betragtes som en privat erhvervsvirksomhed. Eksklusiv råderet. Klubben har fuld råderet over 18 hullers-banen, bagrum og dele af klub huset. Minigolfbane(?). Klubben er ikke afvisende overfor muligheden af anlæggelse af en minigolfbane, men det skal foregå i nært samarbejde med klubbens bestyrelse, som ikke ønsker en tivolisering af området. Andre former for minigolf kan være velkomne. Bilag vedr. ordensregler m.m. uændrede i forhold til tidligere Salg af reklameplads på golfanlægget. Dette er alene op til centret at forestå og at indkassere indtjeningen. Lejens størrelse (excl. moms). Dette blev gennemgået, og vil i detaljer komme til at ligge på klubbens hjemmeside, når den endelige godkendelse af aftalerne foreligger fra DIF/DGU. Denne del er momsfri. Fordeling af indtægter fra greenfee 90/10% (i forhandling ændret fra 93/7%) En klar forbedring i den nye aftale i forhold til tidligere. Det er i øvrigt bestyrelsens hensigt, at størrelsen af greenfee skal besluttes af generalforsamlingen, som det i forvejen er tilfældet med kontingentet. Dette har ikke kunnet nås i år, så bestyrelsen har besluttet og det er klubbens suveræne afgørelse at greenfee-taksterne for 2013 videreføres i Afregning for vedligeholdelse (incl. moms) Også her en økonomisk forbedring for klubben i forhold til det hidtidige. Samarbejdsaftale: Stort set en videreførelse af tidligere aftaler med visse præciseringer Gennemgang af rettigheder og pligter. Her fortsætter aftalen om, at centret stiller professionel træner til rådighed for begyndere, juniorer og elite i 114 timer årligt. Centret opstiller og vedligeholder boldmaskinen, samt forestår administrative opgaver for klubben, herunder kontingentopkrævninger og opkrævning af greenfee, som indsættes på en konto, klubben opretter til formålet. Betaling i forhandling nedsat fra til incl. moms Finn Sørensen spurgte herefter om klubbens greenfee-forhold også omfattede de forskellige rabatordninger. Formanden kunne kun svare, at det var et punkt, der ganske enkelt ikke havde været tid til at tage op.. Stig Søndergaard spurgte om lejeaftalen endnu ikke var godkendt af DIF/DGU? Formanden svarede, at det var den ikke, men den var tilpasset efter de krav, der blev stillet fra DIF/DGU, som klubben havde modtaget blot dagen før generalforsamlingen og indpasset, så en senere godkendelse i DIF/DGU ikke forventedes at kunne blive et problem. Stig Søndergaard ønskede desuden at vide, om der var fastsat et maksimum for, hvor mange medarbejdere, der måtte ansættes. Hertil svarede formanden, at det var centrets suveræne afgørelse, hvor mange ansatte, det ønskede, men at dette ingen indflydelse havde på klubbens betaling for vedligeholdelse etc. Han spurgte videre, hvorfor 90% af greenfee-indtægten gik tilbage til centret. Kasserer Käthe Høyer svarede, at det var et af de krav, der lå fra DIF/DGU, at hele betalingen af greenfee skulle ske til klubben, som derefter skulle afregne med centret med de 90%, der indgik i aftalen.

5 Ralph Sigurskjold spurgte hvem, der fastsatte greenfee-taksterne, og fremførte, at den gamle bestyrelse havde foreslået en fast greenfee på kr. 200,-, men samtidig fjernelse af alle rabatordninger. Han stillede videre spørgsmål om, hvorvidt den nye bestyrelse havde set centrets regnskaber i forbindelse med forhandlingerne. Han nævnede desuden, at han selv havde kontrolleret og konstateret en forskel i antallet af opgivne greenfee-gæster og antallet af indskrevne gæster i greenfee-bogen. Og Ralph Sigurskjold gjorde det klart, at han fandt det forkert, at man bare havde accepteret centrets tal uden at kontrollere dem. Formanden svarede, at man ikke havde fundet det nødvendigt at bruge den sparsomme tid på kontrol, men at situationen ikke ville kunne opstå fremover, fordi der nu oprettes en særlig konto i klubben til greenfee, og at kontant indbetalt greenfee skulle have en selvstændig kasse. Finn Esmann ønskede den nye bestyrelse tillykke med den nye kontrakt, der sikrede, at medlemmerne også kunne spille golf på Møn i Han benyttede samtidig lejligheden til at beklage den negativitet, Ralph Sigurskjold lagde frem, fordi den ikke var god for klubben. Steen Jørgensen udtrykte undren over, at der kunne opstå problemer, hvis træneren skulle benytte klubbens puttinggreen. Formanden kunne godt følge dette, men understregede, at det var nogle juridiske forhold, der var dikteret af DIF/DGU, og som klubben var forpligtet til at efterleve. Også Nigel Hawkesworth lykønskede med den nye aftale, men udtrykte samtidig bekymring for, om der var taget hensyn til eventuelle uforudsete udgifter. Han nævnede som eksempel, at flere klubber nu havde opstillet særlige scannere, der kunne modtage betaling etc., og bl.a. overflødiggøre den gammelkendte greenfee-bog, om der eksempelvis var gjort overvejelser om en anskaffelse af sådan en. Formanden kunne svare, at det var der ikke, og at man kun havde hørt om disse, og at de var forholdsvis kostbare. Han kunne dog videre oplyse, at der den følgende tirsdag (den 3. december, ref.) var aftalt et møde i klubben, hvor en scanner ville blive demonstreret, og først derefter kunne man forholde sig til dette. Samt at der var taget skridt til oprettelse af en særlig Dankort-terminal for greenfee til klubben. Ralph Sigurskjold undrede sig over, at lejeprisen var uændret for klubben, når eksempelvis par 3-banen, driving range mm. Var taget ud af lejemålet. Her blev det bemærket, at klubbens medlemmer stadig havde fri adgang til, disse faciliteter. Såvel lejekontrakt som samarbejdsaftale vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside, når den endelige godkendelse - om forhåbentlig kort tid foreligger fra DIF/DGU. Efter denne debat og disse kommentarer fortsatte formanden sin beretning. Den indgåede kontrakts bestemmelser om et fast beløb til henholdsvis leje og vedligehold ændrer afgørende ved klubbens muligheder for at arbejde med et forholdsvis stabilt økonomisk grundlag. Bestemmelserne i tidligere aftaler om, at lejen blev afregnet som en procentdel af kontingentindtægten, gjorde, at klubbens økonomi var forholdsvis upåvirket af mindre variationer i medlemstallet. Med den indgåede kontrakt ændres dette forhold på afgørende vis, idet et enkelt medlems udmelding påvirker klubbens økonomi med det samlede kontingentbeløb. Set fra den positive vinkel gør det modsatte sig selvfølgelig også gældende ved optagelse af nye medlemmer. Vi har derfor en opgave i bestyrelse og medlemskreds i forhold til at arbejde for tilgang af nye medlemmer, så vi som minimum kan bevare status quo i det kommende år, men det ville selvfølgelig være optimalt, hvis vi kunne hæve det samlede medlemstal. Og hermed er vi kommet til det punkt i beretningen, hvor vi vil kigge lidt ind i fremtiden.

6 På et senere punkt på dagsordenen skal der tages stilling til valg af bestyrelse. På baggrund af det ret usædvanlige udgangspunkt for den nuværende bestyrelses valg på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/10, har vi besluttet i samlet flok at stille vores bestyrelsesposter til rådighed, således at vi alle er på valg igen, men vi har samtidig meddelt, at vi alle er villige til genvalg. En af den nyvalgte bestyrelses store opgaver bliver i et positivt samarbejde med centrets ledelse at arbejde for en tilgang af medlemmer, men denne arbejdsopgave er i høj grad også afhængig af og et anliggende for klubbens udvalg, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at alle udvalgsformandsposter er besat med gode kræfter, som nok sammen med deres samlede udvalg skal gøre en fantastisk indsats i det kommende år. Jeg vil lige nævne, hvem der er udvalgsformænd, så man ved, hvem man skal henvende sig til, hvis man vil være med til at gøre en indsats for klubben: Formænd for de faste udvalg er: Juniorudvalg: Lasse Oddermose og Camille Seidl Begynderudvalg: Finn Sørensen Matchudvalg: Jørgen Pedersen Baneudvalg: Knud Ryberg Handicapudvalg: Lars Kleist Arrangementsudvalg: Jane Heller og Käthe Høyer Herudover har vi en række andre udvalg/grupperinger: Seniorklub: Preben Bjerregaard Manne-klub: Claus Hyttel Q-klubben: Stinna Rode-Jepsen Regionshold: Jørgen Pedersen og Erik Pedersen Turnerings- og eliteudvalg: Kim Sejberg Herudover har vi haft et PR-udvalg. Det er bestyrelsens opfattelse at dette og den interne og eksterne kommunikation i det hele taget trænger til en revitalisering. Jeg vil bede John om kort at redegøre for de overvejelser desangående, som vi har haft indtil nu i bestyrelsen. John Kreiner indledte sit indlæg med at love, at forsamlingen skulle slippe for det tre sider lange oplæg, han har lavet endnu i hvert fald. Kommunikationsudvalget har indledningsvis bestået af Lars Kleist og mig selv Vi har besluttet at gennemføre informations- og kommunikationsvirksomheden som åben og aktiv, som det er blevet gennemført i den forløbne ganske korte periode. Det er ud fra betragtningen, at jo bedre informeret medlemmerne er om klubben og dens aktiviteter, jo bedre er muligheden for at skabe det medejerskab, der er så betydningsfuldt for en lille golfklub. Samtidig tror vi, at en øget indsats på den eksterne information og kommunikation vil kunne bidrage positivt til en øget medlemstilgang og en større interesse fra greenfee-gæster. Der er for mange rundt omkring, der simpelthen ikke kender klubben. Derfor har vi allerede taget de første skridt til en modernisering af klubbens hjemmeside, med det formål at gøre den mere brugervenlig, så den kan blive et aktiv i såvel den interne som den eksterne information om klubben og dens aktiviteter. Og dermed et aktiv i markedsføringen af Møn Golfklub. Herefter gik ordet tilbage til formanden. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne takke for mange positive tilkendegivelser og et godt samarbejde i den forholdsvis korte tid, vi har fungeret som bestyrelse. Det har været et begivenhedsrigt år, men jeg er sikker på, at vi i 2014 vil kunne mødes i en positiv atmosfære og koncentrere os om de gode oplevelser på golfbane og i klubhus. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Vedlagt som bilag til indkaldelsen

7 Det reviderede regnskab blev fremlagt af Ole Madsen som kasserer i den bestyrelse, der trak sig den 6. oktober, idet regnskabsåret sluttede den 1. oktober. Regnskabet ligger på hjemmesiden. Ralph Sigurskjold efterlyste en afregning fra par 3-banen i regnskabet, idet han på golfcentrets hjemmeside havde konstateret, at der havde været 7000 gæster på par 3-banen. Ole Madsen forklarede, at de tal, han lagde frem, var de tal, han havde fået oplyst af centret Herefter kunne regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter for indeværende år Budgettet blev fremlagt af kasserer i den nye bestyrelse, Käthe Høyer, der samtidig fremlagde bestyrelsens forslag om, at kontingentsatserne i 2014 blev de samme som i Stig Søndergaard pegede på en budgetpost i forbindelse med bl.a. juniorarbejdet, der var væsentligt nedsat i forhold til indeværende år. Brian Larsen kunne som juniorudvalgsformand forklare, at det skyldtes nogle indtægter fra fonde, som havde ændret forudsætningerne, når der kunne flyttes penge. Dette blev fulgt op med et spørgsmål om, hvad man ville gøre, hvis disse fondsindtægter udeblev. Så er der andre indtægter i budgettet, der dækker, svarede Brian Larsen. Desuden bemærkede Käthe Høyer, at der var en øget udgift til indkøb af programmel, så klubbens regnskabssystem og centrets kunne kommunikere indbyrdes. Der blev også stillet et spørgsmål til posten kontingent til andre i budgettet, hvor der sidste år havde været et 0. Det var et tidligere betalt abonnement til Viasat Golf på klubbens TV. Dette abonnement kunne blive aktuelt igen. Nigel Hawkesworth efterlyste en post i budgettet til markedsføring. Formanden svarede, at netop udgiften til markedsføring ifølge de nye aftaler var en post, der lå hos golfcentret. Dette fulgte Stinna Rode-Jepsen op med at fremhæve den gratis PR, klubben havde fået i artikler og TV-indslag omkring hendes eget i liv med en svær sclerose-sygdom i Møn Golfklub. Budgettet med uændrede kontingenttakster blev herefter vedtaget. 6. Forslag fra bestyrelsen. Der foreligger ingen forslag 7. Forslag fra medlemmer. Der foreligger ingen forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/10 valgte bestyrelsesmedlemmer - Jane Heller, Käthe Høyer, Jørgen Petersen, John Kreiner, Kim Sejberg, Brian E. Larsen og Leif Iversen - stiller deres mandater til rådighed, men er alle villige til genvalg. Ved evt. genvalg af bestyrelsen uden afstemning afgøres den enkeltes valgperiode på henholdsvis 1 eller 2 år ved lodtrækning.

8 Bestyrelsen, der blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober, blev genvalgt uden modkandidater. Efter aftale med dirigenten er den efterfølgende fastsættelse af valgperioder blevet medtaget i dette referat. Valgperioderne blev fastsat således: Valgt for et år: Leif Schou Iversen, Käthe Høyer og Jørgen Pedersen. Valgt for to år: Brian E. Larsen, Kim Sejberg, Jane Heller og John Kreiner. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter. De på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/10 valgte suppleanter Lars Kleist og Ole Madsen er villige til genvalg. Lars Kleist og Ole Madsen blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af revisor Erik Strange blev genvalgt uden modkandidater 11. Valg af revisorsuppleant Preben Bjerregaard blev genvalgt uden modkandidater 12. Eventuelt. Dirigenten fastslog indledningsvis, at under punktet eventuelt kunne alt debatteres, men at intet kunne vedtages. Arne Bejer foreslog med udgangspunkt i det store antal medlemmer over 60 år, at der blev opsat en hjertestarter ved midtvejshuset ved 10. teested. Dette blev modtaget som en god idé, og det blev fulgt op af et forslag om, at der blev gennemført en instruktion i brugen af en hjertestarter. Brian Larsen kunne til dette nævne, at det var et krav, hvis man havde en hjertestarter, at ansat personale var uddannet i brugen af den. Max Jensen mente dog ikke, at dette behøvede at udelukke, at der blev gennemført et fælles kursus i brugen af hjertestarteren for klubbens medlemmer. Jens Erik Hammer bragte caféens åbningstider frem, idet han tillagde det stor betydning i forhold til greenfee-gæster, at der var åbent i caféen. Det blev tilføjet, at dette også var et ønske i forhold til sene arrangementer f.eks. klubber i klubben at man kunne slutte af med et glas velskænket fadøl. Ole Madsen foreslog, at medlemmerne, når de skiftede golfudstyr, i stedet for at gemme det på loftet, stillede det til rådighed for begyndere i klubben i den periode, hvor de var prøvemedlemmer. På et spørgsmål, om dette i forhold til shoppen, der skal leve af at sælge udstyr, understregede Ole Madsen, at dette ikke var med salg for øje, men til låns i prøveperioden.

9 Stinna Rode-Jepsen undersøgte stemningen for at gå med i arbejdet for at få liv i Q-klubben igen. Det medførte flere positive tilkendegivelser. Claus Hyttel fremlagde et ønske om at få rough en på banen klippet længere ned. Baggrunden var, at han havde hørt adskillige eder og forbandelser på flere sprog når folk mistede mange bolde i den hårde rough. Han mente, at det kunne gavne greenfee-gæsters lyst til at komme tilbage, hvis de ikke mistede for mange bolde i rough en. Lars Kleist nævnede, at flere juniorforældre gerne ville have lejlighed til at overvære klubbens generalforsamling, hvor juniorerne heller ikke var repræsenteret. Hertil svarede formanden, at juniorerne var meget velkomne, men at de ikke havde stemmeret, som vedtægterne er i dag. Forældrene har lov til at overvære generalforsamlingen, hvis de er medlem i klubben, men at medlemsskabet er et krav. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden i gennemførelsen af årets ordinære generalforsamling, før han gav ordet til formanden. Leif Iversen takkede dirigenten for et velgennemført job, og takkede forsamlingen for deltagelsen samt udtrykte ønsket om et godt golfår for alle. Referent: John Kreiner Preben Bjerregaard Dirigent

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Udvalget består af Flemming Nielsen, Steen Andersen og Ralph Sigurskjold.

Udvalget består af Flemming Nielsen, Steen Andersen og Ralph Sigurskjold. Møn Golf Klub Baneudvalget 2012 Udvalget består af Flemming Nielsen, Steen Andersen og Ralph Sigurskjold. 2012 har været et roligt år for baneudvalget, idet vi kun har afholdt ét møde. Under dette møde

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling

Referat fra Ordinær Generalforsamling Referat fra Ordinær Generalforsamling Sorø d. 23. november 2017 Den ordinære generalforsamling blev gennemført i klubhuset d. 16. november 2017 kl. 19 efter denne dagsorden, der var udsendt d. 2. november:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere