DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND"

Transkript

1 DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND 1

2 Udgiver: Dansk Arbejder Idrætsforbund Copyright Forfatter: Mikkel Bock Bonnesen, DAI Layout: Tina Skaaning, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Hjemmeside: Kontakt: Idrætskonsulent Lisbeth Crafack Mobil: Idrætskonsulent Kirsten Holmer Mobil: Indhold Forord Hvad kan idrætten? Hvorfor en IFS-forening? Hvordan arbejder DAI? Det siger KL, Sundhedsstyrelsen og Psykiatriudvalget Abonnementsordning Det tilbyder DAI (herunder uddannelser) Hvordan fungerer det konkret? Slagelse Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune

3 Forord Idræt kan noget helt unikt, det ved alle, som har dyrket det og alle, som har forsket i det. Siden 1996 har Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) hjulpet kommuner og borgere med psykiske vanskeligheder med at starte idrætsforeninger i hele Danmark. Idrætsforeninger der er drevet af borgere med psykiske vanskeligheder, og som tilbyder et fællesskab omkring idræt, som både styrker sundheden og livskvaliteten. Det handler så at sige, om at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv. Siden opstarten er der nu 43 af landets kommuner, som har etableret en idrætsforening under DAI - Idræt for Sindslidende (IFS), og der er stadig plads til mange flere. Idrætsforeningerne får mennesker med psykiske vanskeligheder ind fra sidelinjen og tættere på det samfund, som alle ønsker at være en del af. DIF og DAI har altid lagt vægt på, at netop idrætsforeningerne er det sted, hvor alle på tværs af sociale skel og psykiske udfordringer kan mødes i øjenhøjde, og hvor barrierer nedbrydes, og netværk skabes. Der er nu nagelfast dokumentation for, at mennesker med psykiske vanskeligheder dør år tidligere end den gennemsnitlige dansker. Det skyldes blandt andet følgevirkninger af en dårlig livsstil, hvor inaktivitet spiller en stor rolle. Set i et alvorligt og ansvarsbevidst samfundsperspektiv bør alle kræfter lægges i at få tendensen ændret og sætte ind der, hvor alle ved, det hjælper. Din kommune kan modtage faglig bistand fra DAI s idrætskonsulenter til etablering og udvikling af idrætsforeninger for mennesker med psykiske vanskeligheder. Indsatsen, DAI s idrætskonsulenter har ydet siden 1996, har for de enkelte kommuner været udgiftsneutral, men med nye udfordringer og en strammere økonomi er tiden nu moden til at ændre på det. I dette hæfte får du en konkret viden om hvilken indsats, DAI byder ind med i din kommune, og hvilke resultater idrætsforeninger vil skabe. Vi håber, at du vil tage godt imod budskabet i hæftet! Niels Nygaard / Jan F. Ludvigsen Formand, DIF Formand, DAI 3

4 Hvad kan idrætten? Hvis en del af målet med indsatsen i socialpsykiatrien er recovery, så kan idrætten med fordel tænkes ind som en ressource, der udvikler borgerne. Idrætsdeltagelse øger livskvaliteten og giver den enkelte borger overskud til at tage mere styring og ansvar for eget liv. Idrætten er et frirum, hvor borgeren kan opleve andre sider af sig selv og kan få en anden rolle en anden identitet. I stedet for at være psykisk sårbar eller sindslidende bliver borgeren nu til idrætsudøveren som er badmintonspiller eller løber. Udøverens håndtering af de fysiske udfoldelser fører til anerkendelse, både fra omgivelserne men også fra udøveren selv. Det at blive anerkendt for noget alment øger selvtilliden og ændrer selvopfattelsen begge dele en stor gevinst for den enkeltes identitet og dermed recovery. Med sit kropslige udgangspunkt skal idrætten ses som en ressource i rehabiliteringen og skal tages lige så alvorligt som andre indsatser i socialpsykiatrien. Det betyder, at fagligheden skal være på et højt niveau, så instruktørerne kan motivere til og gennemføre kvalificerede, tilpassede idrætstilbud. Hvis foreningen ikke allerede har kvalificerede personer, så tilbyder DAI en række uddannelser for medlemmer og medarbejdere. Uddannelse til og arbejde som instruktør kan sammen med idrætsdeltagelsen give en række personlige og faglige kompetencer - altså realkompetencer. Idrætsdeltagelse kan for mange borgere være den ramme, hvor man genopdager en masse glemte kompetencer fra før sin sygdoms begyndelse. På den måde kan idrætten altså være et skridt på vej mod recovery. En stor undersøgelse lavet af DAM- VID viser, at foreningerne under Danmarks Idrætsforbund hvert år sparer samfundet for et sted mellem 3,1 milliarder og 10,8 milliarder kroner i sundhedsudgifter og tabt produktivitet. Når det samtidigt ikke er nogen hemmelighed, at mennesker med psykiske vanskeligheder har en væsentligt dårligere sundhedstilstand end resten af befolkningen, så er der altså noget at hente her. Den dårlige sundhedstilstand koster både på livskvaliteten i form af et dårligt selvbillede, selvkritik og manglende energi og 4

5 samtidigt øger den risikoen for at få livsstilssygdomme betydeligt. Sidstnævnte ses ved en større overdødelighed, som gør, at mennesker med psykiske vanskeligheder har 15 til 20 år færre at leve i end gennemsnittet i befolkningen. Heldigvis ved vi også, at det ikke behøver at være sådan. En større undersøgelse fra SDU offentliggjort i 2013 viser, at blandt unge voksne med psykiske vanskeligheder er det kun 6 %, som ingen interesse har i at dyrke idræt. Interessen er der altså, hvis man kan motivere til og få planlagt tilpassede idrætstilbud i den enkelte kommune. Det er netop her IFS-foreningerne har deres klare berettigelse, ikke bare som en ressource, der giver målgruppen et bedre liv, men også et længere og sundere liv. Idrætten har en række sundhedsmæssige effekter, som mange borgere kan have glæde af. Fysisk aktivitet er søvnregulerende, da kroppen helt naturligt har brug for søvn i perioder, hvor borgeren er meget aktiv, ligesom fællesskabet omkring idrætten giver den enkelte noget at stå op til om morgenen, og på den måde skabes en god døgnrytme for borgeren. En god døgnrytme er altså én af fordelene ved at dyrke fysisk aktivitet, og kan hjælpe udøverne med ikke at sove om dagen og være vågne om natten. Samtidigt vil borgeren ofte vælge guleroden frem for kagen efter et træningspas, fordi idrætten motiverer til det sunde valg. En evaluering af IFS-foreninger fra 2011 viser, at de ansatte oplever, at mange medlemmer taber sig og generelt bliver sundere. Disse positive sideeffekter af idrætten er mindst ligeså vigtige som den forbedrede fysiske form. Fordelene bakkes op af en landsdækkende undersøgelse fra 2013 af Socialstyrelsen, hvor både ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien giver udtryk for, at fysisk aktivitet mindsker medicin-indtaget og antallet af indlæggelser samt giver større overskud. 5

6 Hvorfor en IFS-forening? Kan man ikke bare selv lunte en kort tur i ny og næ? Det er et oplagt spørgsmål, hvis man udelukkende tænker idræt som noget, der skal give sved på panden. Men idræt er meget mere end høj puls og jagten på resultater. Faktisk er det i nogle henseender nærmere et middel til at skabe social kapital gennem sociale netværk, recovery, kompetenceudvikling, afstigmatisering og inklusion. Idrætsforeninger bygger på forpligtende fællesskaber, som signalerer gensidig respekt, frihed, ligeværd og behandlingsfri zone. Fordele som ikke opnås ved at dyrke idræt alene. Medlemmerne drager omsorg for hinanden, bliver bedre til at trække på hinandens kompetencer og udvikler større tillid til hinanden. Når medlemmer engagerer sig i hinandens liv i en idrætsforening, giver det en stor gevinst i form af social kapital. En IFS-forening fungerer på linje med de ordinære idrætsforeninger med den vigtige undtagelse, at der er brug for medarbejderressourcer fra kommunen for at få foreningen til at fungere. I en IFS-forening har medlemmerne selv et hovedansvar for at opbygge og drive foreningen gennem bestyrelsesarbejde. Medlemmerne inddrages ofte selv som instruktører, og i det hele taget eksisterer foreningerne på medlemmernes præmisser. Borgerne får altså her mulighed for at tage ansvar og træffe selvstændige beslutninger, og erfaringen viser, at det øger engagementet og tilslutningen til foreningerne, at medlemmerne føler dette ejerskab. Men samtidigt skal foreningsarbejdet også ses som en lille uddannelse i at tage ansvar, at omgås andre, at udvise empati og at vise lederskab. Foreningslivet støtter altså medlemmerne i at mestre deres eget liv og hjælper dem med recovery. 6

7 Når jeg kommer til et bestyrelsesmøde og kan byde ind med noget, så ser folk i socialpsykiatrien på mig på en anden måde. Jeg kommer ud af den kasse, der hedder sindslidende, og det giver en kæmpe selvtilfredshed. Det giver mig lyst til at kæmpe videre mod min diagnose. - Medlem af bestyrelsen i IF Trelleborg i Slagelse 7

8 Hvordan arbejder DAI? I DAI arbejder vi ud fra IFS - en udviklingsmodel, som beskriver de mulige organiseringsformer, vi ser i idrætten for denne målgruppe. Modellen viser samtidig den udvikling, borgeren vil gennemgå som medlem af en idrætsforening. Modellen rummer den mangfoldighed, der skal til for at udvikle og tilpasse IFStilbud, alt efter hvilke ressourcer og ideer de enkelte kommuner har på området. Det skal også bemærkes, at medlemmerne kan træde ind på de forskellige udviklingstrin alt efter kompetencer og fysisk formåen og altså ikke slavisk behøver at gennemgå alle trin i modellen. 1. For overhovedet at komme i gang med fysisk aktivitet kan borgerne have brug for støtte til struktureret hverdagsmotion. Det kræver, at der findes motiveret personale i fx botilbud eller væresteder, som kan og får mulighed for at hjælpe den enkelte borger med at komme i gang. 2. Mennesker med psykiske vanskeligheder har brug for at møde idrætskulturen i trygge rammer, og det er netop den mulighed, som IFS-foreninger giver. Her er den enkelte selv med til at sætte rammerne for foreningen, møder ligestillede og vil altid have mulighed for at trække på en professionel. 3. IFS-foreningen kan indgå partnerskabsaftaler med ordinære idrætsforeninger, så IFS-foreningen og dens medlemmer forlader reservatet. Partnerskabsaftaler kan eksempelvis bestå i at låne fysiske rammer og instruktører fra ordinære foreninger eller at deltage i kampe og stævner med ordinære hold. 4. På sigt kan en del af medlemmerne inkluderes i det ordinære foreningsliv og indgå i de sociale netværk, på lige fod med øvrige medlemmer. Den afstigmatiserende udligning sker, når medlemmerne i de ordinære idrætsforeninger oplever, at mennesker med psykiske vanskeligheder også kan være almindelige idrætsudøvere og næppe meget anderledes end dem selv. 5. Her er borgeren kommet så langt i sin recoveryproces at vedkommende har overskud til selv at yde en frivillig indsats i samfundet. 8

9 IFS-foreningerne må ikke kun ses som et springbræt til at komme videre ud i samfundet. Erfaringerne viser, at langt fra alle bliver parate til at indgå i ordinære foreninger, og her kan IFS-foreningen stadig være en kæmpe gevinst, som garanterer både fysisk aktivitet, et socialt netværk og udviklingsmuligheder for den enkelte. En del af de IFS-medlemmer som søger over i ordinære idrætsforeninger oplever, at de alligevel ikke magter udfordringen eller modsat, at foreningen ikke kan rumme dem. Her er IFS-foreningerne det sikkerhedsnet, som de altid kan vende tilbage til. Dermed kan man fastholde borgere, som ellers ville være forsvundet fra idrætslivet. 9

10 Det siger KL, Sundhedsstyrelsen og Psykiatriudvalget Idrætsforeninger er et afgørende område at prioritere i socialpsykiatrien. Det er ikke kun DAI og DIF, som mener dette - det mener de førende aktører på området også. Både Kommunernes Landsforening (KL), Sundhedsstyrelsen og senest regeringens psykiatriudvalg anbefaler fysisk aktivitet og samarbejde med frivillige foreninger som elementer i en velfungerende socialpsykiatri. I 2012 udgav KL Strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri, hvor de kom med konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne bedst muligt kan støtte borgerne i at mestre deres liv. Her lyder en af anbefalingerne: Fokus på samarbejdet mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet skærpes for at sikre, at borgere med psykiske lidelser inddrages aktivt i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. I tilrettelæggelsen af sundhedsfremmende aktiviteter kan kommunen med fordel overveje, hvordan civilsamfundet inddrages. Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 deres forebyggelsespakker, herunder én specifikt om fysisk aktivitet. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen: Kommunen tilbyder fysisk aktivitet rettet mod borgere med særlige forudsætninger og behov (fx overvægtige, ældre med nedsat fysisk formåen og svage sociale relationer, psykisk syge, handikappede, personer uden for arbejdsmarkedet og socialt udsatte). Tilbuddene kan udvikles og gennemføres i et partnerskab mellem kommunen og frivillige foreninger, oplysningsforbund, interesseorganisationer, eller private aktører, fx fitnesscentre. Styrelsen argumenterede også for, hvorfor netop samarbejdet med frivillige organisationer er en god idé. Et tættere samarbejde mellem det 10

11 frivillige foreningsliv, interesseorganisationer og sundhedsområdet kan muligvis bidrage til udvikling af tilbud, som appellerer til grupper, der ikke normalt gør brug af tilbuddene i idrætsforeninger, fx socialt udsatte og børn, unge og ældre med særlige behov, herunder psykisk syge borgere. Senest har regeringens psykiatriudvalg i oktober 2013 også specifikt peget på området med to anbefalinger: Øget opmærksomhed i regioner og kommuner på at forebygge udvikling og undgå underbehandling og underdiagnosticering af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser med henblik på reduktion af ulighed i sundhed og levetid. Herunder anbefales Tilbud om fysisk aktivitet. Derudover råder udvalget helt specifikt til samarbejde med foreninger, herunder sportsforeninger: Civilsamfundet og frivillige indsatser udmærker sig ved at kunne noget andet end det offentlige, herunder i forhold til at skabe myndighedsfri sociale relationer mellem borgere, rummelighed i forhold til sårbare grupper, netværksskabelse og etablering af fællesskaber på tværs af baggrund, område og tema. Regioner og kommuner opfordres til at styrke samarbejdet med civilsamfundet f.eks. i form af samarbejdsaftaler og partnerskaber i forhold til indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Det er altså hverken anbefalinger eller argumenter, der mangler for at satse på fysisk aktivitet som en del af socialpsykiatrien. 11

12 Abonnementsordning DAI tilbyder en række ydelser til de enkelte kommuner og deres foreninger. Vi har valgt at dele vores ydelser op, så prisen for den enkelte kommune står mål med den indsats, som DAI yder. Vi tilbyder basispakken, der er obligatorisk, hvis kommunen og foreningen vil trække på DAI. Herudover er der mulighed for at opgradere med kom-i-gang-pakken, hvis kommunen endnu ikke har nogen IFS-forening og skal til at gå i gang. Kom-videre-pakken er tiltænkt de kommuner, som allerede har en IFS-forening, der enten er lidt i dvale eller ikke fungerer optimalt. Det er ikke muligt at købe kom-igang - eller kom-videre-pakkerne uden også at have basispakken. Basispakken (til kommuner der gerne vil gøre brug af IFS-tilbuddene) Pr. år kr. Sparring og vejledning fra idrætskonsulenterne Landsdækkende netværksgruppe for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere DAI kan indgå som medarrangør af lokale idrætsstævner med fx rekvisitter, setup, trykning af PR-foldere m.v. DAI kan indgå som medafvikler af temadage med fokus på idræt og folkesundhed i socialpsykiatrien, tværfagligt samarbejde samt hvad der skal til lokalt for at styrke indsatsen omkring idræt for mennesker med psykiske vanskeligheder Vejledning om Folkeoplysningsloven og ansøgning til paragraf 18 om frivilligt socialt arbejde Abonnenter kan købe nedenstående aktiviteter til medlemspris: Kurser og uddannelsestilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder, ansatte, instruktører og frivillige ledere. Vejle Idrætsfestival (Idrætsfestival for sindslidende) Sund By Løbet i Storkøbenhavn Friluftsuge i Danmark Sports- og træningscamps til udlandet Andre lignende arrangementer i DAI 12

13 Kom-i-gang-pakken (til kommuner der gerne vil i gang på området) Pr. år kr. inkl. Basispakken Støtte til etablering af træningsgrupper Støtte til opstart af forening og aktiviteter, herunder motivationsdage for borgere og medarbejdere Hjælp til udformning af ansøgning om finansiel støtte via puljer og fonde m.v. DAI kan stille udstyr til rådighed for og indgå som sparringspartner ved lokale idrætsdage Kom-videre-pakken Pr. år kr. inkl. Basispakken (til kommuner der er i gang, men gerne vil styrke indsatsen) Konsulentbistand til foreningsudviklingsforløb, fastholdelse og rekruttering af ledere, frivillige og medlemmer DAI kan stille udstyr til rådighed for og indgå som sparringspartner af lokale idrætsdage Hjælp til udformning af ansøgning om finansiel støtte via puljer og fonde m.v. Opstart og deltagelse i styre-/følgegrupper 13

14 Det tilbyder DAI Sparring DAI stiller to engagerede og rutinerede idrætskonsulenter til rådighed for IFS-foreningerne, som kan sparre og vejlede omkring de udfordringer, der er ved at starte og drive en idrætsforening med mennesker med psykiske vanskeligheder. Lisbeth Crafack Er en af pionererne på området og har arbejdet med psykiatri og fysisk aktivitet siden Har arbejdet i DAI de seneste 13 år som idrætskonsulent og før det ti år som projektleder i Aarhus Kommune. Lisbeth har en årelang erfaring med frivilligt foreningsarbejde og har været træner for børn, unge og voksne, herunder mennesker med psykiske vanskeligheder. Derudover har hun stor erfaring i tilpasset idræt og bevægelse og er medforfatter til Sundhedsstyrelsens idrætsog aktivitetskatalog Fysisk aktivitet i psykiatrien. Uddannelse: Idrætspædagog og Master i idræt og Velfærd. Herudover en række disciplintræner-uddannelser fra DIF og friluftsvejlederuddannelsen. Kirsten Holmer Har i mere end ti år arbejdet med 14 fysisk aktivitet i psykiatrien, både som idrætskonsulent, idrætskoordinator og projektleder. Hun har arbejdet i DAI og DSI Nettet. Kirsten har erfaring med frivilligt foreningsarbejde og derigennem bestyrelsesarbejde. Hun har trænet børn, unge og voksne, herunder mennesker med fysisk handicap. Uddannelse: Bachelor i Idræt og fysioterapeut. Uddannelser Fysisk aktivitetskonsulentuddannelsen (FAK) Her har kommuner og regioner mulighed for at få efteruddannet personale, så de opkvalificeres til at lede forankringsprocessen, når idræt skal implementeres i medarbejdergruppen. FAK-konsulenterne er ambassadører for både idræt og for en målrettet indsats for et holdningsskifte fra inaktivitet til en mere aktiv socialpsykiatri. Hjørnestenen er, at forandringen skal drives af personalet de steder, hvor man satser på fysisk aktivitet. Kurset varer 2 x 2 dage, har op til 24 deltagere og undervisningen gennemføres af lektor og ph.d. i idræt Nikolai Norsborg og cand.scient. og ph.d. i idræt Jan Svensson samt af DAI s idrætskonsulenter.

15 Dynamikken mellem deltagere og undervisere omkring opgaverne og undervisningsmaterialet var god, og jeg oplevede, at alle fik redskaber til implementering af fysisk aktivitet med sig hjem. Jeg vil anbefale alle medarbejdere med fokus på idræt til at tage denne uddannelse. - Idrætskoordinator der har gennemført uddannelsen til fysisk aktivitetskonsulent IFS instruktøruddannelse (Trin 1 og 2) Både ansatte og brugere i socialpsykiatrien har mulighed for at deltage på denne uddannelse, hvor man får faglig ballast til at varetage jobbet som instruktør i en IFS-forening. Indtil videre har over 200 mennesker gennemført uddannelsen, som strækker sig over 2x3 dage for trin 1 og 1x3 dage for trin 2 og gennemføres af velkvalificerede idrætsinstruktører tilknyttet DAI. Det er vildt fedt at skulle undervise andre. Jeg får sådan en indre glæde af det, når jeg kan se, at jeg har noget at byde på, som andre kan bruge. Jeg fik rigtig meget ud af at få redskaber til at motivere folk, der ofte har svært ved at komme ud af sengen. - IFS-medlem der har gennemført instruktøruddannelsen trin 1 Fritidsguideuddannelse DAI har netop taget det første skridt i udviklingen af en fritidsguideuddannelse i samarbejde med Socialstyrelsen, hvor medarbejdere og frivillige uddannes til at ledsage borgere med psykiske vanskeligheder til generel foreningsdeltagelse. Aktiviteter Sund By Løbet Hvert år i maj afholdes Sund By Løbet i Storkøbenhavn. Her kan både brugere og ansatte deltage, og der er podiepladser til de hurtigste brugere. Cirka 500 stiller hvert år til start. Idrætsfestival for sindslidende Idrætsfestivalen afholdes hvert år på Vejle Idrætshøjskole, hvor 250 deltagere samles i tre dage. Der kommer udøvere fra hele landet og dyrker forskellige idrætsgrene og lærer hinanden at kende på kryds og tværs af kommunegrænserne. Friluftsugen Hvert efterår afholdes friluftsugen et sted i Danmark i samarbejde med den lokale IFS-forening. Her mødes op til 90 deltagere for at prøve alle de former for fysisk aktivitet, som naturen tillader. 15

16 IFS-foreningen har gjort mig parat til at dyrke idræt i en normal idrætsforening. Det giver bare noget mere, når man går derfra og har gjort noget på et hold, hvor ikke-syge mennesker går så har jeg det godt med mig selv. - Medlem af IF Vikingerne som spiller golf på et IFS-hold i en ordinær forening 16

17 Hvordan fungerer det konkret? På de næste sider er der samlet tre eksempler på, hvordan idræt i socialpsykiatrien kan gribes an, og hvilke resultater idræt giver. Fælles for alle tre kommuner er, at de prioriterer at have en medarbejder, som har viden om idræt og har afsat arbejdstid til området. De tre eksempler understreger samtidigt, hvor forskelligt området kan gribes an. Gennem de forskellige abonnementspakker stiller DAI sig gerne til rådighed med sparring om, hvordan netop jeres kommune bedst griber idrætten an i socialpsykiatrien. Man kan mærke sin krop. Før jeg begyndte at træne var det hele lidt lige meget. - Ungt medlem af Mob Din Krop i Frederikshavn 17

18 Slagelse kommune - satser på inklusion I maj 2012 begyndte Slagelse Kommune at satse intensivt på fysisk aktivitet i socialpsykiatrien som rehabilitering. Til dels fordi overdødeligheden på området er markant, men også fordi idrætten kan støtte den enkeltes recovery. Projektet Bevægelse, krop og sind blev startet, og en idrætskoordinator blev ansat til at sikre en sammenhængende indsats i kommunen og støtte IFS-foreningen IF Trelleborg. Slagelse Kommune tænker meget i inklusion og har derfor i tillæg til IFS-foreningen fået samarbejder op at stå med både den lokale bordtennisklub og den lokale skydeklub. Derudover samarbejdes der med en fritidsordning, hvor foreningen afholder deres klubaftener. Hensigten er, at civilsamfundet så vidt muligt bliver inddraget i alle de aktiviteter, hvor det er muligt, for at undgå at socialpsykiatrien bliver et reservat. Udover IF Trelleborg har Slagelse også forskellige andre tilbud om fysisk aktivitet til mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialpsykiatrien har blandt andet indkøbt, hvad der svarer til 42 fitnessmedlemskaber til en række centre. Her er erfaringerne, at især de unge gerne vil dyrke fitness, og at de ofte aftaler at træne sammen og på den måde får et netværk. Ordningen bliver brugt meget, og det har været nødvendigt at købe flere medlemsskaber for at alle kunne være med. Bevægelsesambassadører trækker borgere til Projekt Bevægelse, krop og sind er et samarbejde mellem Slagelse, Ringsted og Sorø kommune samt Region Sjælland. En del af projektets mål var at få kickstartet fysisk aktivitet i socialpsykiatrien i kommunen. En af de største barrierer for dette var, at der var begrænset kendskab til idrætstilbuddene i kommunen, og derfor har idrætskoordinatoren arbejdet meget med det område. Kommunen har derudover sikret, at en række medarbejdere i socialpsykiatrien er blevet uddannet som såkaldte bevægelsesambassadører en uddannelse på seks hele dage. Medarbejdere har her fået redskaber til at motivere borgerne til fysisk aktivitet. Derud- 18

19 over bakker ledelsen aktivt op om idrætskoordinatoren, som har fået ressourcer og meget frie rammer til at tage initiativer og til at inddrage andre medarbejdere i aktiviteter. Idrætskoordinatoren har været med til at arrangere inspirationsdage og fælles aktivitetsdage. Noget som alt sammen har været med til at FAKTABOKS FORENING IF Trelleborg har eksisteret i en del år, men havde ved satsningens start kun otte betalende medlemmer. Her små to år senere er foreningen nået op på mere end 50 medlemmer. Der dyrkes blandt andet badminton, yoga og skydning. Idrætskoordinatoren, medlemmerne og ansatte i socialpsykiatrien varetager instruktørrollerne på de forskellige hold. ORGANISERING OG ØKONOMI Der er ansat en idrætskoordinator cirka 32 timer om ugen i socialpsykiatrien. Dem bruger hun dels til at hjælpe IFS-foreningen, hvor hun er instruktør og dels til at understøtte andre former for fysisk aktivitet i socialpsykiatrien. Idrætskoordinatoren koster cirka kr. om året, mens der afholdes aktiviteter for kr. få budskabet om idrætsforeningen ud, at skabe fokus omkring bevægelse og understøtte processen omkring at forankre fysisk aktivitet i socialpsykiatrien. I kommunen anses fysisk aktivitet nu for at være en kerneydelse i socialpsykiatrien og tages lige så seriøst som andre indsatser. Personalet i socialpsykiatrien får timer til at hjælpe med idrætten til et beløb, som cirka svarer til kr. Derudover koster projektlederen i Krop, sind og bevægelse cirka kr. om året, som betales af projektet. RESULTATER Der har været massiv medlemsfremgang i IFS-foreningen. Foreningen har oplevet medlemmer komme over i ordinære tilbud som den lokale løbeklub, badmintonklub og fitnesscenter. Samtidigt er det lykkes at etablere samarbejder, så en del af træningen i IF Trelleborg foregår i ordinære foreninger. Udover foreningen er der generelt kommet mere fokus på bevægelse i socialpsykiatrien, bl.a. gennem fitnessmedlemskaberne, som er populære, men også ude i de enkelte socialpsykiatriske tilbud. 19

20 Frederikshavn kommune - har fået fat i de unge I Frederikshavn Kommune blev det i 2007 besluttet at satse på fysisk aktivitet som en integreret del af socialpsykiatrien. Det gjorde kommunen, fordi socialpsykiatrien var udfordret på sundheden, og fordi forskning viste, at fysisk aktivitet kan hjælpe borgerne til generelt at få det bedre. Der blev derfor ansat en idrætskoordinator i 2008 i Projekt Idræt for sindslidende, hvor én af opgaverne var at understøtte IFS-foreningen Mob Din Krop. Et af de områder, hvor Frederikshavn Kommune især har haft succes er i forhold til unge mennesker, som ofte er en svær målgruppe at få ind i IFS-foreningerne. Ved slutningen af 2013 var der 18 unge, som brugte foreningen, selvom ikke alle kom hver gang. Opskriften på at nå de unge har været: Et lukket hold kun for unge En sportsgren (boksetræning), som ikke kræver de store tekniske kompetencer, så alle kan være med Et ungeteam i kommunen har hjulpet med markedsføring og transport En indsats på tværs af kommunens forvaltninger Et godt samarbejde med et lokalt sportscenter En dygtig instruktør, som selv har psykiske vanskeligheder, og som de unge ser op til En aktiv idrætskoordinator I Frederikshavn slås de med store afstande i kommunen, som let kan blive en uoverkommelig barriere for idrætsforeningens medlemmer. Det har de taget højde for ved at have aktiviteter i de tre byer, hvor der også er psykiatriske tilbud. Derudover er der et godt samarbejde med en ny mentorordning i kommunen, hvor mentorerne hjælper med transporten frem og tilbage fra idrætstilbuddene. Samarbejder om borgerne i kommunen En af idrætskoordinatorens vigtigste opgaver er at skabe kendskab til og opmærksomhed om de tilbud, der er i socialpsykiatrien. I Frederikshavn har koordinatoren fået skabt et stort netværk, som han 20

21 hele tiden holder opdateret på mail og telefon om muligheder og nye initiativer på området. Idrætskoordinatoren har rent praktisk kontorplads i et af kommunens sundhedscentre. På den måde hjælper idrætskoordinatoren og de øvrige ansatte hinanden med at få kunder i butikken. Hvis idrætskoordinatoren bliver opmærksom på borgere, som fx har fået KOL eller diabetes, så guider han dem videre til sine kollegaer. Og omvendt så sender de andre ansatte også folk over til idrætsforeningen, hvis de møder borgere med psykiske vanskeligheder. FAKTABOKS FORENING Mob Din Krop har 45 medlemmer og fem institutionsmedlemsskaber, som fx bosteder kan bruge, når der kommer nye borgere ind. Foreningen udbyder blandt andet fodbold, mountainbike, svømning, badminton, floorball og indendørs curling, og har aktiviteter i de tre største byer i kommunen. ORGANISERING OG ØKONOMI Der er ansat en idrætskoordinator i Sundhedsfremme og Forebyggelse, som deler sin tid mellem socialpsykiatrien og handicapområdet. Stillingen koster cirka kr. om året. Herudover deltager personale fra eksempelvis bosteder som instruktører i foreningen, ligesom 10 medlemmer, der har været på instruktørkursus i DAI, også selv står for en del af aktiviteterne. Personalet kan ligeledes bruge deres arbejdstid på at følge brugere til større arrangementer, eksempelvis Idrætsfestivalen i Vejle men timeantallet er ikke umiddelbart muligt at opgøre i kroner og ører. Kommunen har oprettet et Handicappens fællesråd, som i 2013 gav cirka kr. til foreningen til indkøb af bl.a. rekvisitter m.m., og endelig kan idrætskoordinatoren frit gøre brug af sundhedscentrenes træningsfaciliteter i sit arbejde. RESULTATER En række medlemmer er begyndt at dyrke fodbold, ishockey, floorball og fitness i ordinære foreninger. Et par medlemmer har været nødt til at stoppe helt som instruktører i foreningen, fordi de har fået et 37 timers arbejde, godt hjulpet på vej af de kompetencer, som de har erhvervet i idrætten. 21

22 Frederikssund kommune - én selvstændig kasse I Frederikssund Kommune besluttede det politiske sundhedsudvalg i 2009 en handicap- og psykiatriplan, der prioriterer fysisk aktivitet som et indsatsområde. Det blev gjort med fokus på det gode liv gennem idrætten, og fordi idrættens aktiviteter kunne anvendes som forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i den socialpsykiatriske indsats. En idrætskonsulent, som deles med handicapområdet, er omdrejningspunktet i indsatsen. Medarbejdertimerne er finansieret gennem Undervisningscenter Frederikssund, der har et selvstændigt budget. Centret blev etableret i 2009 som et led i kommunens psykiatriplan. Området har haft glæde af kommunalpolitikernes opmærksomhed på idrætten, og det kan helt konkret ses i stor søgning til idrættens aktiviteter og tilfredse borgere. Idrætskonsulenten har sikret partnerskabsaftaler med en række lokale foreninger som golfklubben, floorballklubben og håndboldklubben og er i det hele taget meget positivt overrasket over, hvor godt der bliver taget mod initiativerne ude i de ordinære foreninger. Kommunen har en ordning, hvor de betaler ordinære idrætsforeninger op til kr kr. pr. år for at tilrettelægge og koordinere idrætstilbud til IFSmedlemmerne. Derudover arbejder idrætskonsulenten også løbende på at gøre kommunens andre idrætslige tilbud attraktive for mennesker med psykiske vanskeligheder. Fokus på idræt i ansættelserne Et andet helt centralt element er, at motivere medarbejderne i socialpsykiatrien til at motivere brugerne. Idrætskonsulenten kan ikke selv nå rundt til alle ca. 500 brugere, så derfor er det helt centralt at få de medarbejdere, der er tættest på borgerne til også at engagere sig i idrætten. I Frederikssund har man gjort det ved at udpege medarbejdere som nøglepersoner for idrætten, temadage og ved at introducere nye medarbejdere for mulighederne i kommunen. I ansættelsessamtalerne i socialpsykiatrien tænker man idræt ind. Ikke at ansøgerne skal løbe 5 km 22

23 på tid, men der bliver spurgt ind til ens egen idrætsstatus ved samtalerne. Det er med til at sikre, at der ansættes medarbejdere, der er engagerede og kan se værdi i idrætten. Erfaringen viser, at hvis medarbejderne også selv finder glæde og inspiration i idrætten, er det langt nemmere at motivere andre til idræt. FAKTABOKS FORENING IF Vikingerne er grundlagt i 1998, har knap 140 medlemmer og udbyder blandt andet golf, svømning, floorball, boldspil og sejlads. Der tilbydes idræt alle ugens dage. Der deltages i både nationale og internationale idrætsarrangementer, samt idrætsevents i både ind og udland. ORGANISERING OG ØKONOMI Foreningen får støtte gennem medarbejdertimer fra Undervisningscenter Frederikssund, hvorfra én idrætskonsulent og tre instruktører deltager i og hjælper med at organisere foreningens aktiviteter. Idrætskonsulenten fungerer som bindeled mellem de forskellige forvaltningsenheders involvering med målgruppen (dagtilbud, boformer, beskæftigelsestilbud, støttecentre og specialundervisning) og IFSforeningen. Budgettet for Undervisningscenter Frederikssund er på 1,8 millioner kroner, hvoraf idræt til socialpsykiatrien udgør kr (lønudgift til konsulent, instruktører, aktivitets-, kursus- og uddannelsesbudget samt befordringsgodtgørelse). IFS-foreningen trækker kun på en del af centrets ressourcer, som ellers går til idræt for udviklingshandicap (udviklingshæmmede), kompenserende og hensyntagende specialundervisning samt undervisningstilbud til socialpsykiatriens målgruppe. RESULTATER En stor stigning i medlemstallet siden Medlemstallet er gået fra cirka 60 til nu knap 140 medlemmer. En række borgere, som ellers var inaktive er kommet i klar bedring gennem fysisk aktivitet ligesom en del medlemmer af idrætsforeningen er kommet videre og ud på arbejdsmarkedet, herudover ses et markant fald i indlæggelser på psykiatrisk afd. og besparelser for færdigbehandlede patienter (ventepenge). 23

24 Det eneste sted, jeg ikke bliver opfattet som psykisk syg er i idrætsforeningen. Idræt giver mig status. - IFS-medlem DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Kontakt Idrætskonsulent Lisbeth Crafack Mobil: Idrætskonsulent Kirsten Holmer Mobil:

IFs Idræt for sindet - siden 1996 1

IFs Idræt for sindet - siden 1996 1 IFs Idræt for sindet - siden 1996 1 Udgiver: Dansk Arbejder Idrætsforbund Copyright Forfatter: Mikkel Bock Bonnesen, DAI Kirsten Holmer, DAI Lisbeth Crafack, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

BRUG IDRÆT FOR SINDET. og løft recovery, sundhed og økonomi i psykiatrien

BRUG IDRÆT FOR SINDET. og løft recovery, sundhed og økonomi i psykiatrien BRUG IDRÆT FOR SINDET og løft recovery, sundhed og økonomi i psykiatrien Bryd vanen - få idræt på banen 35 danske kommuner har allerede valgt at satse på idrætsforeninger drevet af og målrettet mennesker

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

FRA IFS-FOrening til ordinær forening. Fortsæt udviklingen og spænd sikkerhedsnettet ud. IFs

FRA IFS-FOrening til ordinær forening. Fortsæt udviklingen og spænd sikkerhedsnettet ud. IFs FRA IFS-FOrening til ordinær forening Fortsæt udviklingen og spænd sikkerhedsnettet ud IFs Idræt for sindet - siden 1996 Indholdsfortegnelse Side Udvikl forening og medlem 4 Partnerskaber 5 Vurder om medlemmet

Læs mere

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY UNGE, IDRÆT OG RECOVERY Ejgil Jespersen, lektor, centerleder Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet FAK seminar på SDU 19.03.2014, Udviklingsprojektet Målgruppe: Unge voksne med sindslidelser

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde

Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde Projektets titel Styrkelse af psykisk sårbare unges parathed til at tage en uddannelse og få et arbejde. Projektets

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost Program 09:15 Ankomst og registrering (Morgenbrød med kaffe/the) 10:00 Velkomst ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 10:05 IFS unge voksne og idrætten projektresultater

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen svep@frederikshavn.dk tlf: 2032 6078 el. 9845 7002 Hvad vil Frederikshavn kommune? Frederikshavn Kommune vil gerne lave sundhedsfremme

Læs mere

BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!!

BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!! BEVÆGELSE, KROP & SIND Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune Undersøgelse af idrætsdeltagelse blandt borgere med psykisk sårbarhed eller sindslidelse Dette er

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Ideer og gode historier

Ideer og gode historier Ideer og gode historier IF Frisk Stor idrætsdag i Sorø Fodboldfitness, glæden ved at dyrke fysisk aktivitet, brugere som instruktører (selvtillid) Idrætsaften (fællesskabet). Slagelse, Annika Ring Træning

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

1. Social & Tilbuds målgrupper ikke kan benytte Esbjerg Kommunes forebyggelses-/sundhedstilbud i regi af Sundhed & Omsorg

1. Social & Tilbuds målgrupper ikke kan benytte Esbjerg Kommunes forebyggelses-/sundhedstilbud i regi af Sundhed & Omsorg Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 23. marts 2017 Sagsid 17/2652 Forankring af Kraftcenter for Idræt (tidligere Idrætskraftcenteret) Borgere, som benytter Kraftcenteret for Idræt, er ikke i stand til på eget

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. 25. oktober 2017 kl. 16:00. Et lokale på Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum. Indkaldelse

Handicaprådet. Dagsorden. 25. oktober 2017 kl. 16:00. Et lokale på Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum. Indkaldelse Handicaprådet Dagsorden 25. oktober 2017 kl. 16:00 Et lokale på Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum Indkaldelse Ion Meyer Curt Købsted Arne Christensen Finn Riber Rasmussen Hanne Agersnap Morten

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

FRIVILLIGT ARBEJDE OG MENTAL SUNDHED

FRIVILLIGT ARBEJDE OG MENTAL SUNDHED FRIVILLIGT ARBEJDE OG MENTAL SUNDHED Lars Holmboe Selvstændig forsker, Ph.d.. Den fulde rapport kan hentes her Baggrunden SIND ønskede at få undersøgt sammenhængen mellem frivilligt arbejde og mental sundhed.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Idrætten og de psykisk sårbare v/ Ejgil Jespersen, lektor Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet

Idrætten og de psykisk sårbare v/ Ejgil Jespersen, lektor Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet Idrætten og de psykisk sårbare v/ Ejgil Jespersen, lektor Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet IDAN konference om Idrættens største udfordringer IV Vejen Idrætscenter 25. november

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Bliv Idræts- certificeret bosted

Bliv Idræts- certificeret bosted Bliv Idrætsbosted certificeret Hvad er et idrætscertificeret bosted for psykisk syge? Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) tilbyder en unik mulighed for at blive idrætscertificeret

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Status Psykiatriplan Social Service

Status Psykiatriplan Social Service Social Service Status plan 2009-2013 Social Service Præsenteret ved borgermøde den 16. juni 2010 ELVÆRKET, Frederikssund TEMA Hvad siger planen? Område Handlingsaktiviteter Status juni 2010 Indgang til

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune

Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projekt Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projektbeskrivelse Frederikshavn Kommune Afd. for Sundhed, handicap og psykiatri September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse...3 2. Projektets

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund Grønlands Idrætsforbund 2016-2019 V i s i o n e n H e l e G r ø n l a n d e r e n g a g e r e t i i d r æ t t e n. I d r æ t e r f o r A L L E i G r ø n l a n d Identitet Grønlands Idrætsforbund vil være

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere