SKOLEN I LAURBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20-10-2004 SKOLEN I LAURBJERG"

Transkript

1 Som jeg husker det Fra Jes Munk Jensens notater Dato: Lilleåskolen bygning Efter mange års diskussioner om Houlbjerg-Granslev skoles rentabilitet, kom der et forslag til budgetlægningen om at flytte de ældste elever til Langå Skole og beholde indskolingen 0.-3.klasse på Houlbjerg-Granslev Skole. Dette medførte et samarbejde mellem skolebestyrelserne fra Houlbjerg-Granslev skole og Laurbjerg Skole. Var det muligt at finde en bedre løsning? Lokal Vision blev dannet af forældre og interesserede fra de to skoledistrikter. Elevgrundlag, demografi, pædagogiske principper og økonomi blev endevendt og beregnet med hjælp fra forvaltningen, Kommunernes Landsforening, andre kommuner, kommunalforskere m.fl. Resultatet var at en skole ville være rentabel og kunne til- og ombygges for 12 mill. Kr. Arbejdet resulterede i en 40 siders rapport, der blev tilsendt byrådet. Der blev afholdt møder med politikere og interesserede undervejs. Vedtagelsen af budget 2004 indeholdt efter megen diskussion i byrådet en vedtagelse af til- og ombygning af Laurbjerg Skole for 10 mill. Kr. og sammenlægning af de 2 skoledistrikter. 3 arkitektfirmaer bød ind og PKF arkitekterne blev valgt. Omgående startedes projektering efterfulgt af licitation. Den 2. marts blev første spadestik taget. Det blev en hektisk tid. Langsomt arbejdede byggeriet sig ind i den bestående skole. Larm, støv og afspærringer inde og ude, manglende faglokaler blev hverdag. På et tidspunkt var støv og larm så stor en plage, at hele skolen tog en dag til El-museet. Der var et fantastisk samarbejde mellem skole og håndværkere. Der blev arbejdet, når der ikke var elever eller i weekender. En hyppig bemærkning sagt med et smil blev: Hvor skal vi være i dag? De kreative fag havde hårde vilkår og lærerne måtte finde på nye kreative løsninger ustandseligt. På begge skoler var der pakket i et par hundrede flyttekasser. Bestyrelserne holdt møder sammen for at finde frem til det fælles grundlag. Lærerne holdt møder sammen om muligheder og løsninger på et utal af ting. I skolernes sommerferie skulle inventar, bøger m.m. flyttes i ugen før skoleårets start. Der skulle flyttes ind og gøres rent, så klasser og personale kunne begynde skoleåret til tiden. Sideløbende med byggeriet skulle der ansættes ny skoleleder, da den siddende skoleleder gik på efterløn. Senere skulle, der ansættes viceskoleleder. Resterende arbejde med faglokaler og mediatek skulle gøres færdig inden uge 43. Internationalt samarbejde Samarbejde med Bjerkreim kommune Bjerkreim skole. Jes var af sted som gæstelærer og flere klasser var på lejrskole i Bjerkreim. Samarbejde med Budal skole i Støren Kommune. Flere klasser var i Budal på lejrskole og flere lærere var gæstelærere i Norge. Samarbejde med Støren kommune, hvorfra en nyoprettet skoles personale var på besøg for at se, hvordan vi arbejdede på Laurbjerg Skole. Samarbejde med Poznan i Polen. Polske lærere fra skole 80 var på besøg flere gange. Skoleledere (Karin Houmann og Jes Munk Jensen) og lærere fra Langå Kommune var flere gange i Poznan for at undervise lærere. Enelærer Søren Mikkelsen Riber, Førstelærer fra

2 Førstelærer Søren Martin Flade Førstelærer Hagbard Christensen Skoleinspektører ved Laurbjerg Skole. Karl Erik Thorsen Thomas Frandsen Karin Houman Jes Munk Jensen Bente Schultz Færdselsdage cyklistprøver Houlbjerg/Granslev Laurbjerg afholder denne dag med halvdelen af eleverne på hver skole. De dygtigste får mulighed for at deltage i en cyklistprøve for hele politikredsen. Et par gange har skolens deltagende elev vundet. Motionsdag - løb I starten i Bidstrup skov med alle elever. I dag er der flere motionsaktiviteter og flere lokaliteter er taget i brug. Et år besluttede skolelederen, at vejret trods lidt regn ikke var nogen hindring for gennemførelse. I løbet af formiddagen tog regnen kraftigt til. Alle var fuldstændig gennemblødte, da de vendte tilbage. Forhallen og gangene var fyldt med vådt tøj og gulvene sejlede. SFO s ekstra tøj måtte i brug sammen med udklædningskassernes indhold. Julearrangement i Laurbjerg kirke Gennem alle årene har det været en fast tradition. På et tidspunkt var vi 185 elever. Selv knæfaldet ved alteret var i brug for at skaffe plads. Et enkelt år var det ved at gå galt. Præsten fortalte en historie. En elev rakte hånden op og spurgte om han også måtte fortælle en historie. Præsten var imødekommende. Hurtigt var der flere. Historierne begyndte at få et uartigt indhold. Heldigvis lykkedes det præsten på en god måde at få afsluttet, så vi kunne forlade kirken i rette julestemning. Emneuger har i en del år været et spændende indslag i undervisningen. I 2004 var der 4 emneuger i løbet af året. En elev udtrykte sin oplevelse: Det skulle vi have hele tiden. Jule-pynte-dag For at hele december ikke skulle forsvinde i juleri, blev denne dag indført. På et tidspunkt blev der konkurrence om, hvilken klasse der havde den længste guirlande uanset hvor sølle den så ud. Så blev der stillet krav til pyntning og helheden. Siden har skolen haft stil over julepyntningen, - og det tager kun en dag! Lilleåskolens nye indgang Laurbjerg Skoles indgang Om Lilleåskolens fortid Den ældste, pogeskolen, lå i den øverste ende af skolevej Den hvide skole bygget det nuværende forsamlingshus Den røde skole bygget i Den indeholdt 2 klasselokaler, en lærerbolig og et værelse til 2. læreren. Ved kontoret hænger et maleri af Den røde skole, malet før Centralskolen blev bygget. Den gule skole Centralskolen Laurbjerg-Lerbjerg blev taget i brug i Skolen modtog elever fra Lerbjerg, Svejstrup og Laurbjerg. Den nuværende børnehave var førstelærerens bolig med kontor. Skolen indeholdt skole -og folkebibliotek. Der var 6 lærere og en førstelærer. Efter en tragisk ulykke på Houlbjerg bakken blev børnene fra Kongstrup flyttet til Laurbjerg Skoles distrikt Tjenestebolig var stadig en del af ansættelsen. Sognerådsformand Quist Frandsen spurgte, når man blev ansat om boligen var god nok. Kommunen stod for ydre og indre vedligeholdelse. På et tidspunkt havde en af lærerfamilierne fået 3 børn og så købte sognerådet en større bolig til familien. Sådan. Kommunesammenlægningen medførte at Lerbjerg og Svejstrup kom til at høre under Hadsten Kommune. I 1990 blev Værum/Ørum skole lukket og eleverne overført til Laurbjerg Skole.

3 Fra en gammel skoleavis Tegnet af: Hr. Ovesen Medlem af skolenævnet Gammelt logo tegnet af Jes Munk Jensen Copyright: Jes Munk Jensen, Vesterallé 46, 8870 Langå Ombygninger I 1986 ombyggedes skolekøkkenet. Fysiklokalet blev klasselokale og gangen blev til edbrum Børnehaveklasse og musik blev indrettet i Den røde skole (tidligere kommunekontor) I den røde skole har der i tidens løb været lokaler for 3.klasse, billedkunst og musik. I 1997 blev der bygget mediatek, nyt kontor, nyt lærerværelse, mødelokale og SFO ombygget, så de fik egne lokaler i stueetagen i Den røde skole. Samtidig blev Laurbjerghallen bygget. Skolen skulle bruge hallen i stedet for gymnastiksalen. Da der ikke var flere penge, måtte skolen selv finde på løsninger til fagene billedkunst, sløjd, håndarbejde og musik. Takket være pedellen, fleksible lærere og nogle håndværkere til det sværeste blev følgende udført: Baderummet blev demonteret. Vi købte køkkenelementer og fik indrettet rummet med håndvaske, sparkeskive, søjleboremaskine og båndsav. I omklædningsrummet blev alt fjernet og gulvet lappet, høvlbænke, borde, stole, opslagstavler og nogle få hylder anbragt. Så måtte sløjd og billedkunst deles om det. I gymnastiksalen blev der bygget et depotrum til billedkunst. Eleverne udsmykkede væggen, hylder, borde, skabe og symaskiner blev stillet op til brug for håndarbejde. Resten af den tidligere gymnastiksal skulle så bruges til musik og større fælles aktiviteter. Vi oplevede, at det var muligt at få det til at fungere, og tillige opstod der en masse samarbejde mellem fagene, da det hele nu var samlet i en kreativ afdeling. Vi nåede, at få demonteret ribber og bomme før tanken om en nyskole opstod. Byggeplaner gennem tiden Flere gange har der været tegnet en ombygning af skolen til en skole med overbygning og idrætshal, men hver gang har det vist sig, at elevgrundlaget ikke blev så stort, som antaget. Tegningerne findes stadig på skolen. På et tidspunkt kom den lokale referent for at spørge, hvordan murene ville kunne bære en overbygning. Trods forklaringer, forstod hun det ikke. Hun forlod skolen hovedrystende. Indvielse 29.oktober 2004 Skolen i Laurbjerg Skolen i Laurbjerg Hændelser under byggeriet Ingen strøm. Under graveriet ud mod Østergade rystede jorden en del og pludselig var der et lysglimt og et brag. Hovedkablet kunne ikke tåle det. Elro kom lynhurtigt til stede og i løbet af eftermiddagen havde vi strøm igen. Nogle dage senere, da der blev arbejdet i kælderen, klippede de ved et uheld både strøm, telefon og netværksforbindelse over. De fik hurtigt repareret netværkskablet, hvilket de meddelte os. Vi måtte så fortælle, at vi ikke havde strøm og derfor hjalp det ikke. De gik ned i kælderen. Da vi havde fået strømmen igen virkede skolens telefoner ikke. Vi henvendte os til TDC via mobiltelefon. De havde først tid om 14 dage! Via kommunens datachef lykkedes det næste dag. Problemet kunne løses fra en PC hos TDC. Fjernvarmen skulle føres frem til kælderen. I alt 4 rørføringer. Kælderen er bygget som sikringsrum med tykke vægge og et 1 meter tykt jernbetonloft. De næste mange dage rystede hele bygningen under arbejdet. Vi kunne trøste os med at vi fik fodmassage i hele bygningen. Alle råbte højt for at kunne høres - både børn og voksne. Telefonsamtaler var næsten umulige at føre. Kælderen skulle vi have ryddet op i, men vi blev overhalet af byggetempoet. Hurtigt blev der fyldt op med betonstumper, kabler og rør. Så vi måtte opgive at rydde op. Skulle noget fra

4 kælderen bruges til undervisningen var det som at gå på opdagelse. Hvor mon det var? Til alles store overraskelse gik der nostalgi i ombygning af lærerværelset. De gamle radiatorer skulle bruges, udslagsvasken skulle bruges i stedet for et trinettekøkken. Så var der også: Asfalt på parkeringspladsen var der ikke råd til alligevel Ingen dørriste til de mange nye døre Ingen knage til elevernes tøj Dørene der ikke passede i hullerne Skiltene og de nye nøgler på skolens egen regning Og tænk jer Tusindårs egen overlevede ikke opgravning og flytning. Forbedring af legeområde Asfalt og flisebelægning i hele skolegården og bænke der sad fast i murerne var legeplads for børnene. I 70 erne opsatte lærerne klatrestativer af afbarkede rafter og et hjemmelavet gyngestativ på det grønne areal, hvor børnehaven nu har mooncarbane. I 1990 byggede forældre og lærere en ny legeplads med klatretårn (det første i Danmark),kolbøttestativer, balancebomme og sandunderlag. Det var et stort projekt, hvor håndværkere, handlende og de enkelte familier bidrog med penge eller materialer. Der blev indsamlet kr. og materialer. I løbet af halvfemserne blev det aktuelt med bedre legemuligheder for SFO. Samtidigt blev sikkerhedsreglerne strammet betydeligt. I løbet af en 3-årig periode blev en færdigkøbt legeplads opbygget. Det lykkedes Vidste du at skolen har haft Fritidsklub i kælderen, hvor der også har været billedkunst - se billederne på væggene i kælderen. Onsdagsklub i Den røde Skole, drevet af lokale borgere. P-fagsordning P-fagsordning startede i august 1989 med fagene: sløjd, billedkunst, håndarbejde og musik pga. et lille elevtal og dermed mindre timetildeling. Ordningen blev senere udvidet med gymnastik og Natur/teknik. Skolefest Skolefesten i 1990 blev derfor gennemført med p-fags-klasserne 3.-5-kl. (4 scener, projektører af billygter), ( Den sure prinsesse ). Eleverne lavede selv kulisser, kostumer, sminkning, passede lys og lyd, spillede musikken og optrådte som skuespillere. Alles evner og færdigheder blev brugt. Da klasserne voksede i størrelse og efter diskussioner om faglighed blev ordningen stoppet. I dag er det 5. og 6.klasserne, der opbygger og gennemfører skolefesten. EDB og computere I 1984 startede vi edb med 4 Butlermaskiner fra Ikast 64 kb ram og ingen harddisk uden mus ( kr.). Vi måtte selv fremstille programmer i programmeringssproget Comal 80. Senere 4 Mega-computere med windows3.0 ( kr.) Derefter 8 Tulip computere ( kr.) osv

5 I dag har skolen mange computere, internt netværk, digitalkopimaskine, digitale kameraer, projektor og alle undervisere har det pædagogiske kørekort. Skolen her egen portal. Gruppen Havde lokale i det gamle specialundervisningslokale under taget i Den røde skole. Gruppen blev startet som et specialundervisningstilbud til børn med store indlærings vanskeligheder, men indgår i skolen som andre klasser i den udstrækning det er muligt. Den har maksimalt 8 elever i aldersgruppen 3. 7.klasse og 2 lærere. I dag er består gruppen af elever i aldersgruppen 0. 3.klasse. Morgensang Førstelæreren sang for (han var kirkesanger) og der blev bedt Fadervor. Med tiden ændrede det sig. Der kom børnesange til og morgenbønnen ophørte Efterhånden udviklede det sig til et stort sangrepertoire med moderne sange og børn der optrådte. Morgensang er stadig en god måde at begynde dagen. Vi kan alle se, hvem der i skole denne dag. Der kan informeres og fællesskabet kan styrkes. Indskoling børnehaveklasse, 1.klasse og 2. klasse en dag om ugen Denne idé har været meget givende. Eleverne har oplevet hinanden på tværs af årgange. På grund af tildeling af 2 ekstra lærere til indskolingstimerne, har det været muligt at arbejde i mindre grupper, så den enkelte elev har haft bedre muligheder for at udvikle sig. Børnehaveklassen har desuden haft ekstralærer til sprogligopmærksomhed. Medarbejdersamtaler Først i 90érne blev medarbejdersamtaler indført. Lidt skræmmende i starten, men i dag en naturlig del af skolens virksomhed. Teamsamtaler Som en følge af teamarbejdet omkring den enkelte klasse indførtes samtaler mellem team og ledelse. Intervision har de sidste par år været under udvikling. Specialundervisningen I en del år har der været satses på tidlig indsats som den bedste brug af ressourcerne. Der er udarbejdet bedre beskrivelser af eleverne og bedre evalueringer. En lærer har været fast koordinator af specialundervisning. Det giver tydeligt eleverne bedre muligheder at blive hjulpet tidligt i forløbet. Desuden har skolen nu i 3 år deltaget i Kvas projektet under amtet. (KVAS= Kvalitet i specialundervisning) Vidste du at Sekretærens kontor har været opbevaringsrum for træ. Mødelokalet ved lærerværelset har været tørrerum til skolekøkkenet og senere male- og værktøjsrum til sløjd Selvfølgelig Der har altid så længe jeg kan huske været et gå- på- mod til stede i Laurbjerg Skole hos elever, lærere, pædagoger og forældre. Derfor lykkes det gang på gang, at gøre det umulige. Lilleåskolens fremtid vil også bygge på det. Den entusiasme, der allerede er vist fra alle, garanterer at det lykkes igen. Hvis du har en mening, fortæller den til andre, lytter til andre og derpå gør dit bedste, så er det sikkert at vi får en god skole, der kan gøre børnene parat til fremtiden. Jes Munk Jensen Lilleåskolens logo

Ørum skoles historie

Ørum skoles historie Ørum skoles historie af Sv. Haakon Jensen. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om Ørum skoles historie. Desværre er det begrænset, hvad jeg har af materiale om skolens historie, og på lokalhistorisk

Læs mere

Minder fra en skoletid

Minder fra en skoletid Minder fra en skoletid 100 års jubilæumsskrift 19122012 TITEL PÅ HISTORIE af navn navnesen Minder fra vores skoletid Ikast Vestre Skole 19122012 Udgivet af Ikast Vestre Skole Grafiske design og produktion:

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR 24 TAK FOR ET GODT SKOLEÅR Skoleblad for Temauge i marts Gamle elever på besøg Brobygning i 6. klasse RINGETIDER Fastelavn 1. modul 08.15-09.45 Frikvarter 09.45-10.00 2. modul 10.00-11.30 Spisning 11.30-11.45

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008 Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår Madkassen Skoleblad for Kristrup skole Udkommer 4 gange årligt i 500 eksemplarer

Læs mere

1955-2005. gennem 50 år. 50 års jubilæum 1

1955-2005. gennem 50 år. 50 års jubilæum 1 1955-2005 S ø h o l m s k o l e n gennem 50 år 50 års jubilæum 1 2 Søholmskolen Indhold Og det er ganske vist... 5 Fødselsdagsprogram... 6 Værdier i hverdagen... 8 Facts om Søholmskolen...13 Barn i 50

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år Laursens Realskole 1886-2011 125 år Ansatte, der var til stede, da der belv taget fælles foto en dag i september 2010: Øverst: Claes Brandt Nielsen, Lise Roed, Michele Demontis, Dorte Harmsen, Anders Drivsholm,

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Indhold Williams forældre 4 Williams børnehaveleder 12 Børnehavens områdeleder 15

Læs mere

Ringsted Ny Friskole 1987-2012

Ringsted Ny Friskole 1987-2012 Ringsted Ny Friskole 1987-2012 Fødselsdagssangen Tekst og melodi af Linda Wilhelmsen Denne dag er helt speciel og dejlig ja, det er den Det er nemlig denne dato, RNF kom til verden Vi si r tillykke nu

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere