3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m."

Transkript

1 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt risikoen for nedstyrtning. Godkendte, afprøvede og standardiserede hjælpemidler foretrækkes, fordi de garanterer, at konstruktionen er forsvarlig. Der skal være en brugsanvisning/opstillingsvejledning fra leverandøren på pladsen, der angiver, hvordan hjælpemidlet kan anvendes, transporteres, opstilles og vedligeholdes. Ved planlægningen af en byggeopgave skal der tages stilling til, hvilke hjælpemidler der er nødvendige ved hver arbejdsoperation, for at udførelsen kan ske fuldt forsvarligt. Det bør ved planlægningen sikres, at alle arbejdsopgaver, der kræver anvendelse af et hjælpemiddel, er udført, før hjælpemidlet flyttes. F.eks. bør alt facade-, vindues- og tagarbejde være udført, før et fuldt facadestillads flyttes. Facade- og murerstilladser Stilladset skal være tilpasset de arbejdsopgaver, som skal udføres, med hensyn til bæreevne, bredde, højde o.l. Hvis stilladset er korrekt opstillet, arbejdes der lige så forsvarligt fra stilladsgulv som fra fast arbejdssted. 186

2 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser Stillads- Flade- Koncentreret Koncentreret Belastning på delareal klasse last last last Ac = A = mm A = mm Dækbredde Rammeafstand kg/m 2 kg kg kg/m 2 A m ,4 Ac ,4 Ac ,5 Ac Klasse 1, 2 og 3 let facadestillads: 1 og 2 anvendes til inspektion, 3 anvendes til lettere arbejde uden materialeoplag. Klasse 4, 5 og 6 svært stålstillads: 4 og 5 anvendes til murer- og betonarbejde, 6 anvendes hvor der tillige oplagres større mængder materiale. 187

3 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Forberedelse Opstilling, ændring og nedtagning Opstilling og ændring af stilladser højere end 3 meter, må kun udføres af personer der har gennemført uddannelse indenfor relevant stilladstype. Ansatte der inden den 15. juli 2006 har gennemført og bestået et kursus om kompetenceafklaring for erfarne stilladsopstillere, kan ligeledes opstille og ændre stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Der skal være en brugsanvisning på dansk til stede på pladsen. Brugsanvisningen skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Der må kun anvendes originale dele eller dele som åbenbart kan kombineres ved opstilling af stilladser. Rørene skal være lige og fri for rustskader. Ved stilladsarbejde skal manuel håndtering af materiellet i videst muligt omfang undgås, og der skal som udgangspunkt benyttes egnede tekniske hjælpemidler ved transport af materiel mellem oplagsplads og bil, samt mellem bil og opstillingsplads. Egnede tekniske hjælpemidler kan være paller, bareller og rammetainere med truck. Hertil kommer trækvogne på opstillingsstedet. Ved op- og nedhejsning af stilladsdele skal der ligeledes benyttes egnede tekniske hjælpemidler. Det kan være bundmonteret el-hejs og forhøjet hejsekontrol. Håndhejs ( cykelhjul ) må kun anvendes ved ophejsning og montage af net samt ved ophejsning og montage af affaldsskakt, samt demontage af sidstnævnte. 188

4 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser Stilladset skal stå på fast grund, og evt. opklodsning skal være stabil og højst 20 cm høj. Hvis grunden ikke er fast nok, skal trykket fordeles over et passende areal, f.eks. ved hjælp af planker eller sveller (løse mursten må ikke anvendes). Stilladsdelene skal være intakte uden deformationer og rustangreb, og de skal samles og afstives, fastgøres til faste bygningsdele m.m. i overensstemmelse med kravene i opstillingsvejledningen. Stilladsgulvet skal være bæredygtigt og stift. Der skal opsættes rækværk fra 2 m s højde, samt ved mindre højder, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Rækværk består af en håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde og et fodbræt på min. 15 cm. Der må ikke være uafskærmede åbninger i stilladsdækket. Adgang (opgang) til stillads skal ske ved trapper, lejder eller stige. Stilladser der er højere end 5 m og længere end 10 m og som skal benyttes af flere end 2 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter, hvor det er teknisk og praktisk muligt. Adgangshuller i stilladsgulv forsynes med hængslede lemme, skydelemme eller rækværker. Stilladsgulvet skal fylde hele stilladset ud. Stilladsgulve skal dimensioneres og udføres efter gældende normer og standarder, således at de har den fornødne styrke, stivhed og stabilitet. 189

5 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Overlapninger i stilladsgulvet bør undgås, da de giver risici for snubling og fald. Overlapninger i stilladsgulvet skal være mindst 25 cm. Kileformede stykker letter kørslen med trillebør og stenvogn. Stilladser skal placeres så tæt på facaden som muligt under hensyn til arbejdets art. Stilladset skal forsynes med indvendigt rækværk, hvis afstanden til facaden overstiger 30 cm, eller der i øvrigt er fare for nedstyrtning. Hvis der er risiko for nedstyrtning af materiel eller materiale fra stilladset, skal der træffes passende foranstaltninger til sikring af omgivelserne f.eks. afspærring eller afskærmning. max. min. 30 cm 60 cm min. 60 cm min. 60 cm Stilladser skal have en fri gennemgangshøjde på mindst 1,9 m. Der skal være særskilte opgangsfag, hvis stilladset skal bruges i længere tid. 190

6 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser Der er krav om opgangsfag ved stilladshøjder højere end 5 m og længere end 10 m når stilladset benyttes af mere end 2 personer. Under opbygning, ændring og nedtagelse afspærres stilladset fysisk og forsynes med skilte hvoraf det fremgår, at dette ikke må benyttes. Når stilladset er færdigmonteret, udfyldes ibrugtagningstilladelsen, som anbringes ved alle adgangsvejene stilladset må herefter benyttes. Skiltet skal indeholde oplysninger om hvad stilladset er beregnet til, 191

7 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Brug dato for dets opstilling samt dato for eftersyn. Dette skal også ske, når der foretages ændring i stilladsets opstilling. Lemme lukkes, når der arbejdes på gulvet. Bukkestilladser, kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges som standplads på stilladset. Hvor der bruges mekanisk hejs, skal der foretages ekstra afstivning og fastgørelse af stilladset, jf. brugsanvisningen. Ved tagarbejde må afstanden fra tagfoden til stilladsdækket maksimalt være 0,5 m. (Denne regel forventes ændret så stillads dækket fremover skal være i højde med tagfladen.) Ved tagarbejde skal der være tæt afdækning ved øverste stilladsdæk. Anvendes stilladset som sikkerhed ved tagarbejde skal der være en afskærmning der med sikkerhed kan standse en person der falder ned ad taget det kan f.eks. være et stålnet. Afskærmningen skal være minimun 1 m høj og skal dække en parallel linie 1 m over tagfladen. Ved tagarbejde udbygges stilladsbredden med konsoller til sikring af den fornødne plads. Hvor der forefindes opragende dele på øverste dæk, skal disse sikres. 192

8 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser 1 m min. 1 m tæt afdækning Hvor der monteres konsoller, skærme,plast eller net på stilladset skal der foretages ekstra fastgøring til faste bygningsdele, jf. brugsanvisningen (skærme i højden bør udføres som net). Hvis stilladset ikke er opstillet i en standardopstilling jf. brugsanvisningen, skal der foreligge en konstruktionsberegning. Stilladser, der opstilles på arealer, hvor der er risiko for påkørsel, skal sikres mod denne fare. Afmærkningen skal godkendes af vejmyndigheden. Hvis stilladser opstilles tæt på luftledninger indenfor respektafstanden skal elledningerne isoleres mod berøring eller strømmen skal afbrydes. Særlige risici 193

9 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, min. 1,5 m min. 1,5 m min. 3 m respektafstande ved arbejde i nærheden af luftledninger Arbejde med sikring af de strømførende ledninger må kun udføres af kvalificeret personale fra f.eks. det lokale forsyningsselskab. De angivne mål på tegningen er minimumsmål. 194

10 3. Stilladser, hejsestillinger, Rullestilladser Opstilling og ændring af rullestilladser højere end 3 m, må kun udføres af personer der har gennemført relevant uddannelse jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Der skal være en brugsanvisning på dansk til stede på pladsen. Brugsanvisningen skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Det skal fremgå af brugsanvisningen, hvornår og hvordan stilladset skal forsynes med støtteben og fastgørelser til faste bygningsdele m.m. Rullestilladser skal stilles op og tages ned efter leverandørens anvisninger. Underlaget skal være jævnt og tilstrækkeligt bæredygtigt. Rullestilladser skal stå i lod og må ikke kunne vippe og om nødvendigt fastgøres til fast bygningsdel. Hvis rullestilladset fastgøres til fast bygningsdel regnes det for at være et fast stillads, som skal opfylde kravene til faste stilladser. Adgang (opgang) til rullestillads skal ske ad stige eller trappe indvendigt i rullestilladset. Adgangsåbningen skal være mindst 0,4 0,6 m med sikring mod gennemstyrtning. Adgangsåbninger skal forsynes med hængslede lemme, skydelemme eller rækværker. Lemmene lukkes når der arbejdes på gulvet. Rullestilladser Forberedelse Opstilling, ændring og nedtagning 195

11 Rullestilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Der skal opsættes rækværk fra 2 m s højde, samt ved mindre højder, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Rækværk består af en håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde og et fodbræt på min. 15 cm. Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud i bredde og længde. Arbejdsplatformens gulv skal være sikret mod vipning og forskydning. Hjulene skal sidde fast. (Fastgøring af hjulene bør kunne foretages uden brug af værktøj). Brug Bukkestilladser, kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges som standplads på rullestilladsets arbejdsplatform. Under brug skal alle hjul skal være bremset. Bremserne skal være lette at betjene uden brug af værktøj. Der må ikke være personer på stilladset under flytning. 196

12 3. Stilladser, hejsestillinger, Bukkestilladser Opstilling og ændring af bukkestilladser højere end 3 m, må kun udføres af personer der har gennemført relevant uddannelse jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Der skal være en brugsanvisning på dansk til stede på pladsen. Brugsanvisningen skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Bukkestilladser Forberedelse 197

13 Bukkestilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Opstilling, ændring og nedtagning Bukkestilladser skal stilles op og tages ned efter leverandørens anvisninger/opstillingsvejledning. Bukkene skal stå på en fast og jævn overflade. Der skal opsættes rækværk fra 2 m s højde, samt i mindre højder, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Rækværk består af en håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde og et fodbræt på min. 15 cm. Fastmonterede bukkestilladser som er højere end 2 m skal inden ibrugtagning forsynes med skiltning. 198

14 3. Stilladser, hejsestillinger, Hejsestillinger Kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges som standplads på bukkestilladsets arbejdsdæk. En hejsestilling fra før 1. januar 1997 herunder hejsespil, fangindretning og arbejdsplatform skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Efter 1. januar 1997 skal disse være typeafprøvet eller udført i henhold til harmoniseret standard. Hejsestillinger skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden ibrugtagning som nye, efter ejerskifte, efter hver ny opstilling samt efter væsentlig ombygning og reparation. Hejsestillinger skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning som nye, efter ejerskifte, efter ny opstilling samt efter væsentlig ombygning og reparation. Der skal føres en journal over hver hejsestilling, som skal indeholde: dokumentation for godkendelse, dokumentation for belastningsprøve, dokumentation for anmeldelse, certifikater for bæremidler, oplysninger om fejl, mangler og eftersyn, oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, oplysninger om udskiftninger af bæremidler, oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. hejsestillingen. Brug Hejsestillinger 199

15 Hejsestillinger 3. Stilladser, hejsestillinger, Hejsestillingen skal være forsynet med rækværk bestående af håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde samt fodliste (15 cm) umiddelbart over dækket. Hejsestillingen skal være forsynet med letløbende ruller el.lign. mod facaden, der med sikkerhed hindrer fiskning. Der skal på hvert af hejsestillingens spil være en fangindretning, der virker på hver sit fangtov. Spiltov og fangtov skal fastgøres uafhængigt af hinanden. Der skal være en vejledning på dansk om fastgørelse, ophæng, betjening, belastning og vedligeholdelse. Vejledning skal medfølge hejsestillingen. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. 10 cm min. 0,8 m 1 m 0,6 m - 1,2 m 200

16 3. Stilladser, hejsestillinger, Personløftere Personløftere På personløfteren skal der være en brugsanvisning på dansk om opstilling, betjening og vedligeholdelse. Kun personer over 18 år, der er forsvarligt instrueret, må betjene personløftere. På platformen skal der være et skilt med oplysninger om: fremstillerens navn og adresse, fremstillingsår, løbenummer og typebetegnelse, størst tilladelig arbejdsbelastning og evt. belastningsgruppe. Nye personløftere skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden ibrugtagning, efter ejerskifte samt efter væsentlig ombygning og reparation. Nye personløftere skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning, efter hovedeftersyn, efter væsentlig ombygning og reparation. 201

17 Personløftere 3. Stilladser, hejsestillinger, Der skal føres en journal over hver personløfter, som indeholder: Dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet, dokumentation for belastningsprøver, dokumentation for anmeldelse, certifikater for bæremidler, dokumentation for hovedeftersyn, oplysninger om reparationer af sikkerhedsog sundhedsmæssig betydning, oplysninger om udskiftninger af bæremidler, 202

18 3. Stilladser, hejsestillinger, Personløftere oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. personløftere, den last og det antal personer, personløfteren må bære, fabrikat, fabrikationsår og (ved importerede løftere) importørens navn og adresse. Journalen skal følge med personløfteren. Arbejdsstandpladsen skal på alle sider have en 1,1 m høj indhegning. Indhegningen kan være af et egnet plademateriale eller et solidt rækværk med mindst en håndliste, en knæliste og en 15 cm høj fodliste der slutter tæt til gulvet. Låge i indhegningen skal være selvlukkende og må ikke åbne udad. For at undgå klemning af hænderne skal der være en håndliste 10 cm indenfor og 10 cm over indhegningens overkant. Betjeningstrykknapperne på platformen skal have dødmandsknapfunktion og være anbragt eller markeret, så fejlbetjening undgås. Betjeningsorganernes funktion skal være angivet med let forståelige symboler (piktogrammer) eller dansk tekst. Opstillingsstedet skal være fast og bæredygtigt, det bærende understel skal stå vandret, og støtteben bruges. I tilfælde af driftsstop skal man fra terræn kunne sænke platformen. 203

19 Personløftere 3. Stilladser, hejsestillinger, Personer på arbejdsstandpladsen skal anvende faldsikringsudstyr bestående af sikkerhedssele og sikkerhedsline. Personløftere som kun kan løfte lodret er undtaget herfra. Personløfteren må kun benyttes, når der på stedet er en person (fodmand), som i en nødsituation kan sænke standpladsen. Fodmanden skal have visuel kontakt med personen i personløfteren. Personløftere der kun kan løfte lodret, er dog undtaget herfra. Ved arbejde under platformen skal blokeringsanordningen være på plads. Bruges personløfteren på befærdet område, skal der være fornøden trafikafvisning eller afspærring. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. Personløft med gaffeltruck Gaffeltruck kan på visse betingelser indrettes som personløfter og skal som sådan anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal forefindes en journal for trucken. Personløft med gaffeltruck kan foretages ved lettere arbejde med reparation og udskiftning eller arbejde af kort varighed. Må dog ikke anvendes til plukning af varer fra f.eks. reoler. Der skal føres en journal over trucken, som indeholder: 204

20 3. Stilladser, hejsestillinger, Personløftere 1,9 m 10 cm 1m gulvfladen højst 1,2 1,2 m Dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet, dokumentation for belastningsprøver, dokumentation for anmeldelse, certifikater for bæremidler, dokumentation for hovedeftersyn, oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, oplysninger om udskiftninger af bæremidler, oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. personløftere, fabrikat, fabrikationsår og (ved importerede løftere) importørens navn og adresse. Journalen skal forefindes på trucken. Gaffeltruck må kun betjenes af personer med truckførercertifikat A. Truckens løfteevne ved største løftehøjde 205

21 Personløftere 3. Stilladser, hejsestillinger, skal være mindst 4 gange arbejdskurvens højeste tilladte last. Gulvfladen i arbejdskurven må højst være 1,2 1,2 m og ikke mindre end 0,6 m 2 pr. person. Gulvet skal være tæt og skridsikkert. Arbejdskurven skal indrettes som personløftere som vist på tegningen. Dog skal der mod truckens mast være en mindst 1,9 m høj indhegning, til sikring mod klemning i masten. Gaffeltruck med arbejdsplatform kræver jævnt og bæredygtigt underlag at køre på (gulve, fast vej eller jernplader). Kørsel må ikke foregå med personer i mandskabskurv. Mandskabskurven skal være forsvarligt fastgjort til trucken. Det skal samtidigt sikres, at den ikke utilsigtet kan hægtes af. Personløft med kran Som hovedregel er det forbudt at løfte personer med kran med mindre kranen er særligt indrettet hertil. Hvor personløft med kran, i kurv eller på platform, skønnes at give større sikkerhed end f.eks. oprigning og færdsel på stillads, kan der søges dispensation fra denne regel hos Arbejdstilsynet. Ansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger og dokumentation: En risikovurdering, hvoraf det fremgår, at andre mere sikre løsninger ikke kan anven- 206

22 3. Stilladser, hejsestillinger, Stiger des af tekniske eller økonomiske årsager, og at sikkerheden ved personløft med kran er tilstrækkelig. Opgivelse af hvilke tidsrum der skal arbejdes med personløft i kran og beskrivelse af opgaven. Tegninger og beregninger af de platforme, der planlægges anvendt. Dokumentation for, at de sikkerhedsfaktorer, der er anvendt ved dimensioneringen af kran og løftegrej, opfylder gældende krav. Beskrivelse af de eftersyns- og kontrolprocedurer, der anvendes inden arbejdet påbegyndes, både efter opstilling og til daglig. Identifikation af den kran, der skal anvendes til personløftet, samt dokumentation for kranens sikkerhedsmæssige tilstand, herunder gennemførte 12-måneders og 10-års eftersyn. Stiger der tydeligt er mærket DS/INSTA 650 eller EN 131 bør foretrækkes, da de er afprøvet og certificeret. Stiger må kun bruges til arbejde af kortere varighed. Under hensyn til de fysiske belastninger der er forbundet med arbejde på stige, bør den enkelte arbejdsperiode ikke overstige 30 minutter. Ved arbejde vekselvis fra stige og fra fast underlag må stigearbejde ikke overskride 1/3 af den daglige arbejdstid. Endvidere kan det Stiger 207

23 Stiger 3. Stilladser, hejsestillinger, anbefales, at bruge stiger med brede trin, da de giver en bedre arbejdsstilling og et bedre blodomløb. Til alle stiger skal der forefindes en brugsanvisning på dansk. Stigen skal være tydeligt mærket med leverandøroplysninger. I nødvendigt omfang skal oplysningerne fra brugsanvisningen være angivet på stigen. Sådanne oplysninger kan være: Maksimal tilladelig længde, maksimal tilladelig belastning, stigehældning, advarsel mod farlig anvendelse. Man skal være opmærksom på, at: Der normalt ikke må udføres arbejde i større højde end 5 m målt fra underlaget og til det trin man står på, der skal instrueres om stigens rette brug, der er stiger af de typer og længder, der kan blive brug for, der på en stige kun må befinde sig én person (på en wienerstige dog én person på hver side), kun lette og let håndterlige byrder må bæres ad normale stiger, værktøj skal være let, let at håndtere og kunne betjenes med én hånd, materialer og værktøj skal kunne anbringes hensigtsmæssigt under arbejde på stigen, 208

24 3. Stilladser, hejsestillinger, Stiger ca. 1 m hensigtsmæssigt fodtøj skal anvendes, metalstiger ikke må anvendes i nærheden af elektriske luftledninger, aluminiumstiger nedbrydes, hvis de står under vand i længere tid. Ved elementmontage gælder der dog andre andre regler: Stiger skal opstilles på vandret og fast underlag. Stiger der skal opstilles op ad en mast eller lign. skal være forsynet med egnet støtteanordning. Stiger må ikke anbringes foran døre, medmindre døren er sikret. Bruger man stiger, der er over 5 m lange, skal der være fodmand, medmindre de er fastgjort foroven. 209

25 Lejdere 3. Stilladser, hejsestillinger, Stiger, der anvendes som adgangsvej, skal fastgøres forsvarligt med hensigtsmæssig hældning, og således at der er håndfæste ca. 1 m over øverste niveau. For wienerstiger gælder, at: Top-enderne ikke må kunne spænde mod hinanden, de kun må kunne bruges som enkeltstige, hvis de er indrettet til det, der skal være en kæde i hver side, som sikrer, at vangerne ikke skrider ud dette gælder også kombistiger i wienerstilling, kombistiger skal have bred støttefod, når de anvendes som wienerstiger. Alle stiger skal med passende mellemrum ses efter for slaphed, revner og brud. Defekte stiger skal omgående repareres eller kasseres. Lejdere Lejdere skal være forsvarligt fastgjort. De skal jævnligt kontrolleres. Lejdere der er mere end 6 m høje skal fra 2,5 m s højde være forsynet med rygkurv eller anden anordning, som giver en tilsvarende beskyttelse. Opdelte rygkurve skal være sikret mod afhægtning. Lejdere skal have hvileplatforme med højst 6 m s afstand. Afstanden mellem hvileplatformene kan 210

26 3. Stilladser, hejsestillinger, Lejdere være større, dog højst 15 m, hvis lejderen bruges sjældent, eller hvis der anvendes glideskinne med faldsikring. Lejdersektion max. 6 m fast bund 15 cm max. 2,5 m 211

27 Henvisninger 3. Stilladser, hejsestillinger, Love og bekendtgørelser Hejseredskaber og spil. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr Tekniske hjælpemidler, anvendelse af. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr med senere ændringer. Tekniske hjælpemidler, indretning af. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 561 med senere ændringer. Vejledninger m.m. fra Arbejdstilsynet Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. At-vejledning A.2.1. Personløft med gaffeltruck. At-vejledning B Personløft med kran. At-Meddelelse nr Stilladser, opstilling og brug af, generelle krav. At-Meddelelse nr Stilladser, uddannelse af personer ved arbejde med, højere end tre meter. At-Meddelelse nr Transportable stiger, anvendelse af. Atvejledning B Transportable personløftere med arbejdsstandplads. At-Meddelelse nr

28 3. Stilladser, hejsestillinger, Henvisninger Betonelementer og letbetonelementer, montage af. Tekniske hjælpemidler, katalog over gode. Stilladser, opstilling og nedtagning af. Stilladser, standardblade for. Pas på ledningerne. El-rådet. Vejregler for afmærkning af vejarbejde. Vejdirektoratet. Materialer fra BAR Bygge & Anlæg Andre materialer 213

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.1 Brug af transportable stiger Juni 2006 GRØNLAND 2 En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser Juni 2006 GRØNLAND 2 Denne vejledning oplyser om regler i forbindelse med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af alle typer stilladser

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Sikker brug af transportable stiger

Sikker brug af transportable stiger Sikker brug af transportable stiger Vejledning for ansatte og ledere i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning i sikker brug af transportable stiger henvender sig til alle ansatte

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. August 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte

Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte Undervisningsministeriet. 16.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser Standardblade For stilladser 1 Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen,

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280)

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280) Dansk Kranforening Sikkerhedskonference 18. september 2015 Løft af Personer Lovkrav, definitioner og praktiske løsninger René Dahlkilde, produktchef, HMF Group A/S Personløft Europæiske regler Maskindirektivet

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Udkast Oversat 9. juli 2013. Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland.

Udkast Oversat 9. juli 2013. Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland. Udkast Oversat 9. juli 2013 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland. 12. december 2013 I medfør af 29, stk. 1, og 37 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Elevhæfte Stilladskursus på Grundforløb EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Indhold Stilladsets historie 1-2 Uddannelseskrav ved stilladsarbejde 3-5 Stilladsbekendtgørelsen 6-15 Stilladstyper og Belastningsklasser

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 I medfør af 17, stk. 3, 41, stk. 1, nr. 1, 46, 73, 74, 78, 84 og 86, i lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 5. BETJENING OG DRIFT...9 MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 2....7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8. BETJENING OG DRIFT...9 6. INDSTILLING

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING. Sikkerhed ved brug af stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver. DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen

BRANCHEVEJLEDNING. Sikkerhed ved brug af stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver. DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen PrEN1147: Portable Ladders for Fire Service Use Dette forslag til standard omhandler transportable stiger til brug ved brandslukning og lignende opgaver.

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Kapitel 1 Område og definitioner

Kapitel 1 Område og definitioner Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og sat i kraft ved kunngerð nr. 79 af 17. august 1999. 1) *)

Læs mere