3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m."

Transkript

1 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt risikoen for nedstyrtning. Godkendte, afprøvede og standardiserede hjælpemidler foretrækkes, fordi de garanterer, at konstruktionen er forsvarlig. Der skal være en brugsanvisning/opstillingsvejledning fra leverandøren på pladsen, der angiver, hvordan hjælpemidlet kan anvendes, transporteres, opstilles og vedligeholdes. Ved planlægningen af en byggeopgave skal der tages stilling til, hvilke hjælpemidler der er nødvendige ved hver arbejdsoperation, for at udførelsen kan ske fuldt forsvarligt. Det bør ved planlægningen sikres, at alle arbejdsopgaver, der kræver anvendelse af et hjælpemiddel, er udført, før hjælpemidlet flyttes. F.eks. bør alt facade-, vindues- og tagarbejde være udført, før et fuldt facadestillads flyttes. Facade- og murerstilladser Stilladset skal være tilpasset de arbejdsopgaver, som skal udføres, med hensyn til bæreevne, bredde, højde o.l. Hvis stilladset er korrekt opstillet, arbejdes der lige så forsvarligt fra stilladsgulv som fra fast arbejdssted. 186

2 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser Stillads- Flade- Koncentreret Koncentreret Belastning på delareal klasse last last last Ac = A = mm A = mm Dækbredde Rammeafstand kg/m 2 kg kg kg/m 2 A m ,4 Ac ,4 Ac ,5 Ac Klasse 1, 2 og 3 let facadestillads: 1 og 2 anvendes til inspektion, 3 anvendes til lettere arbejde uden materialeoplag. Klasse 4, 5 og 6 svært stålstillads: 4 og 5 anvendes til murer- og betonarbejde, 6 anvendes hvor der tillige oplagres større mængder materiale. 187

3 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Forberedelse Opstilling, ændring og nedtagning Opstilling og ændring af stilladser højere end 3 meter, må kun udføres af personer der har gennemført uddannelse indenfor relevant stilladstype. Ansatte der inden den 15. juli 2006 har gennemført og bestået et kursus om kompetenceafklaring for erfarne stilladsopstillere, kan ligeledes opstille og ændre stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Der skal være en brugsanvisning på dansk til stede på pladsen. Brugsanvisningen skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Der må kun anvendes originale dele eller dele som åbenbart kan kombineres ved opstilling af stilladser. Rørene skal være lige og fri for rustskader. Ved stilladsarbejde skal manuel håndtering af materiellet i videst muligt omfang undgås, og der skal som udgangspunkt benyttes egnede tekniske hjælpemidler ved transport af materiel mellem oplagsplads og bil, samt mellem bil og opstillingsplads. Egnede tekniske hjælpemidler kan være paller, bareller og rammetainere med truck. Hertil kommer trækvogne på opstillingsstedet. Ved op- og nedhejsning af stilladsdele skal der ligeledes benyttes egnede tekniske hjælpemidler. Det kan være bundmonteret el-hejs og forhøjet hejsekontrol. Håndhejs ( cykelhjul ) må kun anvendes ved ophejsning og montage af net samt ved ophejsning og montage af affaldsskakt, samt demontage af sidstnævnte. 188

4 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser Stilladset skal stå på fast grund, og evt. opklodsning skal være stabil og højst 20 cm høj. Hvis grunden ikke er fast nok, skal trykket fordeles over et passende areal, f.eks. ved hjælp af planker eller sveller (løse mursten må ikke anvendes). Stilladsdelene skal være intakte uden deformationer og rustangreb, og de skal samles og afstives, fastgøres til faste bygningsdele m.m. i overensstemmelse med kravene i opstillingsvejledningen. Stilladsgulvet skal være bæredygtigt og stift. Der skal opsættes rækværk fra 2 m s højde, samt ved mindre højder, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Rækværk består af en håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde og et fodbræt på min. 15 cm. Der må ikke være uafskærmede åbninger i stilladsdækket. Adgang (opgang) til stillads skal ske ved trapper, lejder eller stige. Stilladser der er højere end 5 m og længere end 10 m og som skal benyttes af flere end 2 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter, hvor det er teknisk og praktisk muligt. Adgangshuller i stilladsgulv forsynes med hængslede lemme, skydelemme eller rækværker. Stilladsgulvet skal fylde hele stilladset ud. Stilladsgulve skal dimensioneres og udføres efter gældende normer og standarder, således at de har den fornødne styrke, stivhed og stabilitet. 189

5 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Overlapninger i stilladsgulvet bør undgås, da de giver risici for snubling og fald. Overlapninger i stilladsgulvet skal være mindst 25 cm. Kileformede stykker letter kørslen med trillebør og stenvogn. Stilladser skal placeres så tæt på facaden som muligt under hensyn til arbejdets art. Stilladset skal forsynes med indvendigt rækværk, hvis afstanden til facaden overstiger 30 cm, eller der i øvrigt er fare for nedstyrtning. Hvis der er risiko for nedstyrtning af materiel eller materiale fra stilladset, skal der træffes passende foranstaltninger til sikring af omgivelserne f.eks. afspærring eller afskærmning. max. min. 30 cm 60 cm min. 60 cm min. 60 cm Stilladser skal have en fri gennemgangshøjde på mindst 1,9 m. Der skal være særskilte opgangsfag, hvis stilladset skal bruges i længere tid. 190

6 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser Der er krav om opgangsfag ved stilladshøjder højere end 5 m og længere end 10 m når stilladset benyttes af mere end 2 personer. Under opbygning, ændring og nedtagelse afspærres stilladset fysisk og forsynes med skilte hvoraf det fremgår, at dette ikke må benyttes. Når stilladset er færdigmonteret, udfyldes ibrugtagningstilladelsen, som anbringes ved alle adgangsvejene stilladset må herefter benyttes. Skiltet skal indeholde oplysninger om hvad stilladset er beregnet til, 191

7 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Brug dato for dets opstilling samt dato for eftersyn. Dette skal også ske, når der foretages ændring i stilladsets opstilling. Lemme lukkes, når der arbejdes på gulvet. Bukkestilladser, kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges som standplads på stilladset. Hvor der bruges mekanisk hejs, skal der foretages ekstra afstivning og fastgørelse af stilladset, jf. brugsanvisningen. Ved tagarbejde må afstanden fra tagfoden til stilladsdækket maksimalt være 0,5 m. (Denne regel forventes ændret så stillads dækket fremover skal være i højde med tagfladen.) Ved tagarbejde skal der være tæt afdækning ved øverste stilladsdæk. Anvendes stilladset som sikkerhed ved tagarbejde skal der være en afskærmning der med sikkerhed kan standse en person der falder ned ad taget det kan f.eks. være et stålnet. Afskærmningen skal være minimun 1 m høj og skal dække en parallel linie 1 m over tagfladen. Ved tagarbejde udbygges stilladsbredden med konsoller til sikring af den fornødne plads. Hvor der forefindes opragende dele på øverste dæk, skal disse sikres. 192

8 3. Stilladser, hejsestillinger, Facade- og murerstilladser 1 m min. 1 m tæt afdækning Hvor der monteres konsoller, skærme,plast eller net på stilladset skal der foretages ekstra fastgøring til faste bygningsdele, jf. brugsanvisningen (skærme i højden bør udføres som net). Hvis stilladset ikke er opstillet i en standardopstilling jf. brugsanvisningen, skal der foreligge en konstruktionsberegning. Stilladser, der opstilles på arealer, hvor der er risiko for påkørsel, skal sikres mod denne fare. Afmærkningen skal godkendes af vejmyndigheden. Hvis stilladser opstilles tæt på luftledninger indenfor respektafstanden skal elledningerne isoleres mod berøring eller strømmen skal afbrydes. Særlige risici 193

9 Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, min. 1,5 m min. 1,5 m min. 3 m respektafstande ved arbejde i nærheden af luftledninger Arbejde med sikring af de strømførende ledninger må kun udføres af kvalificeret personale fra f.eks. det lokale forsyningsselskab. De angivne mål på tegningen er minimumsmål. 194

10 3. Stilladser, hejsestillinger, Rullestilladser Opstilling og ændring af rullestilladser højere end 3 m, må kun udføres af personer der har gennemført relevant uddannelse jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Der skal være en brugsanvisning på dansk til stede på pladsen. Brugsanvisningen skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Det skal fremgå af brugsanvisningen, hvornår og hvordan stilladset skal forsynes med støtteben og fastgørelser til faste bygningsdele m.m. Rullestilladser skal stilles op og tages ned efter leverandørens anvisninger. Underlaget skal være jævnt og tilstrækkeligt bæredygtigt. Rullestilladser skal stå i lod og må ikke kunne vippe og om nødvendigt fastgøres til fast bygningsdel. Hvis rullestilladset fastgøres til fast bygningsdel regnes det for at være et fast stillads, som skal opfylde kravene til faste stilladser. Adgang (opgang) til rullestillads skal ske ad stige eller trappe indvendigt i rullestilladset. Adgangsåbningen skal være mindst 0,4 0,6 m med sikring mod gennemstyrtning. Adgangsåbninger skal forsynes med hængslede lemme, skydelemme eller rækværker. Lemmene lukkes når der arbejdes på gulvet. Rullestilladser Forberedelse Opstilling, ændring og nedtagning 195

11 Rullestilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Der skal opsættes rækværk fra 2 m s højde, samt ved mindre højder, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Rækværk består af en håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde og et fodbræt på min. 15 cm. Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud i bredde og længde. Arbejdsplatformens gulv skal være sikret mod vipning og forskydning. Hjulene skal sidde fast. (Fastgøring af hjulene bør kunne foretages uden brug af værktøj). Brug Bukkestilladser, kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges som standplads på rullestilladsets arbejdsplatform. Under brug skal alle hjul skal være bremset. Bremserne skal være lette at betjene uden brug af værktøj. Der må ikke være personer på stilladset under flytning. 196

12 3. Stilladser, hejsestillinger, Bukkestilladser Opstilling og ændring af bukkestilladser højere end 3 m, må kun udføres af personer der har gennemført relevant uddannelse jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Der skal være en brugsanvisning på dansk til stede på pladsen. Brugsanvisningen skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Bukkestilladser Forberedelse 197

13 Bukkestilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Opstilling, ændring og nedtagning Bukkestilladser skal stilles op og tages ned efter leverandørens anvisninger/opstillingsvejledning. Bukkene skal stå på en fast og jævn overflade. Der skal opsættes rækværk fra 2 m s højde, samt i mindre højder, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Rækværk består af en håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde og et fodbræt på min. 15 cm. Fastmonterede bukkestilladser som er højere end 2 m skal inden ibrugtagning forsynes med skiltning. 198

14 3. Stilladser, hejsestillinger, Hejsestillinger Kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges som standplads på bukkestilladsets arbejdsdæk. En hejsestilling fra før 1. januar 1997 herunder hejsespil, fangindretning og arbejdsplatform skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Efter 1. januar 1997 skal disse være typeafprøvet eller udført i henhold til harmoniseret standard. Hejsestillinger skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden ibrugtagning som nye, efter ejerskifte, efter hver ny opstilling samt efter væsentlig ombygning og reparation. Hejsestillinger skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning som nye, efter ejerskifte, efter ny opstilling samt efter væsentlig ombygning og reparation. Der skal føres en journal over hver hejsestilling, som skal indeholde: dokumentation for godkendelse, dokumentation for belastningsprøve, dokumentation for anmeldelse, certifikater for bæremidler, oplysninger om fejl, mangler og eftersyn, oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, oplysninger om udskiftninger af bæremidler, oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. hejsestillingen. Brug Hejsestillinger 199

15 Hejsestillinger 3. Stilladser, hejsestillinger, Hejsestillingen skal være forsynet med rækværk bestående af håndliste i 1 m s højde, knæliste i 0,5 m s højde samt fodliste (15 cm) umiddelbart over dækket. Hejsestillingen skal være forsynet med letløbende ruller el.lign. mod facaden, der med sikkerhed hindrer fiskning. Der skal på hvert af hejsestillingens spil være en fangindretning, der virker på hver sit fangtov. Spiltov og fangtov skal fastgøres uafhængigt af hinanden. Der skal være en vejledning på dansk om fastgørelse, ophæng, betjening, belastning og vedligeholdelse. Vejledning skal medfølge hejsestillingen. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. 10 cm min. 0,8 m 1 m 0,6 m - 1,2 m 200

16 3. Stilladser, hejsestillinger, Personløftere Personløftere På personløfteren skal der være en brugsanvisning på dansk om opstilling, betjening og vedligeholdelse. Kun personer over 18 år, der er forsvarligt instrueret, må betjene personløftere. På platformen skal der være et skilt med oplysninger om: fremstillerens navn og adresse, fremstillingsår, løbenummer og typebetegnelse, størst tilladelig arbejdsbelastning og evt. belastningsgruppe. Nye personløftere skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden ibrugtagning, efter ejerskifte samt efter væsentlig ombygning og reparation. Nye personløftere skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning, efter hovedeftersyn, efter væsentlig ombygning og reparation. 201

17 Personløftere 3. Stilladser, hejsestillinger, Der skal føres en journal over hver personløfter, som indeholder: Dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet, dokumentation for belastningsprøver, dokumentation for anmeldelse, certifikater for bæremidler, dokumentation for hovedeftersyn, oplysninger om reparationer af sikkerhedsog sundhedsmæssig betydning, oplysninger om udskiftninger af bæremidler, 202

18 3. Stilladser, hejsestillinger, Personløftere oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. personløftere, den last og det antal personer, personløfteren må bære, fabrikat, fabrikationsår og (ved importerede løftere) importørens navn og adresse. Journalen skal følge med personløfteren. Arbejdsstandpladsen skal på alle sider have en 1,1 m høj indhegning. Indhegningen kan være af et egnet plademateriale eller et solidt rækværk med mindst en håndliste, en knæliste og en 15 cm høj fodliste der slutter tæt til gulvet. Låge i indhegningen skal være selvlukkende og må ikke åbne udad. For at undgå klemning af hænderne skal der være en håndliste 10 cm indenfor og 10 cm over indhegningens overkant. Betjeningstrykknapperne på platformen skal have dødmandsknapfunktion og være anbragt eller markeret, så fejlbetjening undgås. Betjeningsorganernes funktion skal være angivet med let forståelige symboler (piktogrammer) eller dansk tekst. Opstillingsstedet skal være fast og bæredygtigt, det bærende understel skal stå vandret, og støtteben bruges. I tilfælde af driftsstop skal man fra terræn kunne sænke platformen. 203

19 Personløftere 3. Stilladser, hejsestillinger, Personer på arbejdsstandpladsen skal anvende faldsikringsudstyr bestående af sikkerhedssele og sikkerhedsline. Personløftere som kun kan løfte lodret er undtaget herfra. Personløfteren må kun benyttes, når der på stedet er en person (fodmand), som i en nødsituation kan sænke standpladsen. Fodmanden skal have visuel kontakt med personen i personløfteren. Personløftere der kun kan løfte lodret, er dog undtaget herfra. Ved arbejde under platformen skal blokeringsanordningen være på plads. Bruges personløfteren på befærdet område, skal der være fornøden trafikafvisning eller afspærring. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. Personløft med gaffeltruck Gaffeltruck kan på visse betingelser indrettes som personløfter og skal som sådan anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal forefindes en journal for trucken. Personløft med gaffeltruck kan foretages ved lettere arbejde med reparation og udskiftning eller arbejde af kort varighed. Må dog ikke anvendes til plukning af varer fra f.eks. reoler. Der skal føres en journal over trucken, som indeholder: 204

20 3. Stilladser, hejsestillinger, Personløftere 1,9 m 10 cm 1m gulvfladen højst 1,2 1,2 m Dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet, dokumentation for belastningsprøver, dokumentation for anmeldelse, certifikater for bæremidler, dokumentation for hovedeftersyn, oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, oplysninger om udskiftninger af bæremidler, oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. personløftere, fabrikat, fabrikationsår og (ved importerede løftere) importørens navn og adresse. Journalen skal forefindes på trucken. Gaffeltruck må kun betjenes af personer med truckførercertifikat A. Truckens løfteevne ved største løftehøjde 205

21 Personløftere 3. Stilladser, hejsestillinger, skal være mindst 4 gange arbejdskurvens højeste tilladte last. Gulvfladen i arbejdskurven må højst være 1,2 1,2 m og ikke mindre end 0,6 m 2 pr. person. Gulvet skal være tæt og skridsikkert. Arbejdskurven skal indrettes som personløftere som vist på tegningen. Dog skal der mod truckens mast være en mindst 1,9 m høj indhegning, til sikring mod klemning i masten. Gaffeltruck med arbejdsplatform kræver jævnt og bæredygtigt underlag at køre på (gulve, fast vej eller jernplader). Kørsel må ikke foregå med personer i mandskabskurv. Mandskabskurven skal være forsvarligt fastgjort til trucken. Det skal samtidigt sikres, at den ikke utilsigtet kan hægtes af. Personløft med kran Som hovedregel er det forbudt at løfte personer med kran med mindre kranen er særligt indrettet hertil. Hvor personløft med kran, i kurv eller på platform, skønnes at give større sikkerhed end f.eks. oprigning og færdsel på stillads, kan der søges dispensation fra denne regel hos Arbejdstilsynet. Ansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger og dokumentation: En risikovurdering, hvoraf det fremgår, at andre mere sikre løsninger ikke kan anven- 206

22 3. Stilladser, hejsestillinger, Stiger des af tekniske eller økonomiske årsager, og at sikkerheden ved personløft med kran er tilstrækkelig. Opgivelse af hvilke tidsrum der skal arbejdes med personløft i kran og beskrivelse af opgaven. Tegninger og beregninger af de platforme, der planlægges anvendt. Dokumentation for, at de sikkerhedsfaktorer, der er anvendt ved dimensioneringen af kran og løftegrej, opfylder gældende krav. Beskrivelse af de eftersyns- og kontrolprocedurer, der anvendes inden arbejdet påbegyndes, både efter opstilling og til daglig. Identifikation af den kran, der skal anvendes til personløftet, samt dokumentation for kranens sikkerhedsmæssige tilstand, herunder gennemførte 12-måneders og 10-års eftersyn. Stiger der tydeligt er mærket DS/INSTA 650 eller EN 131 bør foretrækkes, da de er afprøvet og certificeret. Stiger må kun bruges til arbejde af kortere varighed. Under hensyn til de fysiske belastninger der er forbundet med arbejde på stige, bør den enkelte arbejdsperiode ikke overstige 30 minutter. Ved arbejde vekselvis fra stige og fra fast underlag må stigearbejde ikke overskride 1/3 af den daglige arbejdstid. Endvidere kan det Stiger 207

23 Stiger 3. Stilladser, hejsestillinger, anbefales, at bruge stiger med brede trin, da de giver en bedre arbejdsstilling og et bedre blodomløb. Til alle stiger skal der forefindes en brugsanvisning på dansk. Stigen skal være tydeligt mærket med leverandøroplysninger. I nødvendigt omfang skal oplysningerne fra brugsanvisningen være angivet på stigen. Sådanne oplysninger kan være: Maksimal tilladelig længde, maksimal tilladelig belastning, stigehældning, advarsel mod farlig anvendelse. Man skal være opmærksom på, at: Der normalt ikke må udføres arbejde i større højde end 5 m målt fra underlaget og til det trin man står på, der skal instrueres om stigens rette brug, der er stiger af de typer og længder, der kan blive brug for, der på en stige kun må befinde sig én person (på en wienerstige dog én person på hver side), kun lette og let håndterlige byrder må bæres ad normale stiger, værktøj skal være let, let at håndtere og kunne betjenes med én hånd, materialer og værktøj skal kunne anbringes hensigtsmæssigt under arbejde på stigen, 208

24 3. Stilladser, hejsestillinger, Stiger ca. 1 m hensigtsmæssigt fodtøj skal anvendes, metalstiger ikke må anvendes i nærheden af elektriske luftledninger, aluminiumstiger nedbrydes, hvis de står under vand i længere tid. Ved elementmontage gælder der dog andre andre regler: Stiger skal opstilles på vandret og fast underlag. Stiger der skal opstilles op ad en mast eller lign. skal være forsynet med egnet støtteanordning. Stiger må ikke anbringes foran døre, medmindre døren er sikret. Bruger man stiger, der er over 5 m lange, skal der være fodmand, medmindre de er fastgjort foroven. 209

25 Lejdere 3. Stilladser, hejsestillinger, Stiger, der anvendes som adgangsvej, skal fastgøres forsvarligt med hensigtsmæssig hældning, og således at der er håndfæste ca. 1 m over øverste niveau. For wienerstiger gælder, at: Top-enderne ikke må kunne spænde mod hinanden, de kun må kunne bruges som enkeltstige, hvis de er indrettet til det, der skal være en kæde i hver side, som sikrer, at vangerne ikke skrider ud dette gælder også kombistiger i wienerstilling, kombistiger skal have bred støttefod, når de anvendes som wienerstiger. Alle stiger skal med passende mellemrum ses efter for slaphed, revner og brud. Defekte stiger skal omgående repareres eller kasseres. Lejdere Lejdere skal være forsvarligt fastgjort. De skal jævnligt kontrolleres. Lejdere der er mere end 6 m høje skal fra 2,5 m s højde være forsynet med rygkurv eller anden anordning, som giver en tilsvarende beskyttelse. Opdelte rygkurve skal være sikret mod afhægtning. Lejdere skal have hvileplatforme med højst 6 m s afstand. Afstanden mellem hvileplatformene kan 210

26 3. Stilladser, hejsestillinger, Lejdere være større, dog højst 15 m, hvis lejderen bruges sjældent, eller hvis der anvendes glideskinne med faldsikring. Lejdersektion max. 6 m fast bund 15 cm max. 2,5 m 211

27 Henvisninger 3. Stilladser, hejsestillinger, Love og bekendtgørelser Hejseredskaber og spil. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr Tekniske hjælpemidler, anvendelse af. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr med senere ændringer. Tekniske hjælpemidler, indretning af. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 561 med senere ændringer. Vejledninger m.m. fra Arbejdstilsynet Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. At-vejledning A.2.1. Personløft med gaffeltruck. At-vejledning B Personløft med kran. At-Meddelelse nr Stilladser, opstilling og brug af, generelle krav. At-Meddelelse nr Stilladser, uddannelse af personer ved arbejde med, højere end tre meter. At-Meddelelse nr Transportable stiger, anvendelse af. Atvejledning B Transportable personløftere med arbejdsstandplads. At-Meddelelse nr

28 3. Stilladser, hejsestillinger, Henvisninger Betonelementer og letbetonelementer, montage af. Tekniske hjælpemidler, katalog over gode. Stilladser, opstilling og nedtagning af. Stilladser, standardblade for. Pas på ledningerne. El-rådet. Vejregler for afmærkning af vejarbejde. Vejdirektoratet. Materialer fra BAR Bygge & Anlæg Andre materialer 213

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

VIGTIG MAPPE. Bygningsstruktør- Uddannelsen. Navn:

VIGTIG MAPPE. Bygningsstruktør- Uddannelsen. Navn: VIGTIG MAPPE Bygningsstruktør- Uddannelsen Navn: INDHOLD: Nedenstående er ikke fastsat med sidetal, da indholdets hele tiden ændres, og for ikke at skulle skifte hele indholdet, er her kun fastlagt en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag:

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Maskiner og maskinanlæg

Maskiner og maskinanlæg Maskiner og maskinanlæg At-vejledning B.1.3 Maj 2004 Erstatter At-anvisning nr. 2.2.0.1 af november 1996 Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere