T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N"

Transkript

1 T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N

2 Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad L.A. Lindholm Korrektur: Overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 110,- kr. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er den 24. maj eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto En succes med Telegrafregimentet i front. G.G., Dennis og Holger har været med fra starten på det, der blev en stor succes. Læs mere på side Kjeld er på trapperne Mødes igen 60 år efter Hvem er de og hvad laver de Obersten har ordet Hvem tager skraldet for dig Danske soldater i Afghanistan gør... Jeg tager kommandoen Man skyder ikke fanger En succes med Telegrafregimentet... Så skal vi til det igen Præsten, generalen og menigheden Knæk et password Godt tilpas Overrasket og stolt En naver - en skandinaver Personelnyt Frederikshavn Hadsten Herning Vejle Wir haben super kleider, für alle mann! Hjørring Horsens Ikast Marcus Exclusive Randers City Ringkøbing Silkeborg Fredericia Skagen Varde Viborg Aalborg London KINO Don Vito Expensive Marcus Diesel Icemann Revolution Vendersgade Fredericia Tlf BZR

3 Kjeld er på trapperne Personelplaner og vejledning af den enkelte konstabel i dennes karriereforløb, det er Kjeld snart en sand mester i. Kjeld er nu udstikker for konstabler i Fredericia og han ved, hvad han snakker om. Af Leon Lindholm, redaktionen. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) har fået skylden for meget i vores nye hverdag i Forsvaret. Måske fordi de er så stor en organisation, at soldaten på gulvet ikke kan se forskel på de mange "filialer" og endnu ikke har kunnet gennemskue organisationsopdelingen. FPT er en meget stor og ny organisation, men mange sætter lighedstegn mellem FPT og deres udstikkere. Sådan er virkeligheden ikke. Udstikkere - det er vore folk Richard Møller Andersen er udstikker for konstabelgruppen ved Telegrafregimentet og Torben Pedersen er udstikker for sergentgruppen. Richard har længe været under et stort pres, fordi han havde så mange "kunder", som tilfældet var. Det bliver nu ændret for hjælpen er lige på trapperne - faktisk er den fremme. Seniorsergent Kjeld Rosendahl er nu tiltrådt som udstikker for konstabelgruppen i Fredericia (ca. 350 mand) og de 295 konstabler i Haderslev ved 5. Telegrafbataljon, Danske Division m.m. får Richard som deres udstikker. Hvem er Kjeld Rosendahl Kjeld Rosendahl er 45 år, født i Sønderborg. Opvokset i Grindsted ved Billund og bor i dag i Hjørring, hvor hans arbejdsplads ved FPT også ligger. Kjeld har meget forstand på overkonstabler, rigtig meget. Han har selv en derhjemme - Betina - hans kone. Betina er overkonstabel af 1. grad og er også ansat i FPT. De har mødt hinanden gennem arbejdet og i dag bor de i eget hus med deres to døtre på henholdsvis 6 og 11 år. "Pigerne" dyrker heste som deres store interesse. Kjeld kan også godt lide heste, men mere "heste", sådan som mænd snakker om - dem der er i motoren på biler eller motorcykler og her kommer linket til de to andre udstikkere ind. De er også interesserede i motorcykler. Kjeld er uddannet mekaniker før han kom til Forsvaret i 81 som værnepligtig ved Prinsens Livregiment i Viborg. Efter en tur på to år til cypern kom han hjem i 85 og købte en Honda CVR 1000 motorcykel. Fritiden i dag går med familien, hus og have og, hvis der bliver tid, så er dykning en stor interesse. Han har været ved Hærens Materielkommando (HMAK) på Varde Kaserne fra 1985 og frem til sidste år, hvor han kom til FPT i Hjørring. Han var med fra starten. Han havde ansvaret for uddannelse af fagligt personel (HMAK), der skulle udsendes i Internationale operationer. I år skiftede han så og blev udstikker for konstablerne ved Telegrafregimentet. Vi er til for jer De tre udstikkere er enige om, at de er til for at servicere konstabler og befalingsmænd ved Telegrafregimentet, og siger samstemmende: "Skulle I ringe og den af os der har jeres område ikke er til stede, så prøv en af os andre. Vi arbejder hver for sig, men også sammen. Vi er et godt team og er kun til, for at hjælpe jer. Vi ved ikke alt, men kan godt tage beslutninger og ekspedere noget for hinanden, der ikke kan vente. Så kom forbi eller ring - I skal ikke gå forgæves". Deres indstilling til at ville hjælpe er ikke til at tage fejl af. Den indstilling kunne måske godt ønskes andre steder i systemet, hvor ordet service ofte synes at være forsvundet. 6-års planer - nu kommer de Kjeld fortæller: "Vi er alle tre i gang med de første personelsamtaler. Ved årets udgang skulle store dele af konstabelog befalingsmandsgruppen have lagt 6-års planer. Det er planer for, hvad den enkelte medarbejder ønsker at arbejde med de kommende år. Om det passer med hvad Forsvaret har brug for, er ikke sikkert. Det er en plan - ikke en aftale eller garanti. Det kan jo være en medarbejder siger op, og en anden så skal ind i jobbet. Det kan medføre en kædereaktion af jobflytninger på godt og ondt, men 6-års planerne skulle gerne give mere tryghed i ansættelsen og mulighed for udvikling af kompetencer og mere dynamik for de ansatte og Forsvaret. "Ønsker man en ny stilling, skal en ansøgning ikke længere nødvendigvis fremsendes via enheden, men kan sendes direkte til udstikkeren, med kopi til enheden. Det er dog altid bedst, at gøre tingene i et tæt samarbejde, for hvis der eksempelvis skal mere uddannelse til for at få en anden stilling, så skal den "nuværende" enhed planlægge det, førend man kan kommer i det nye job. Samarbejde er nøgleordet og skal du have et godt råd eller lidt hjælp til at komme videre så ring/mail til din udstikker, for de ved hvad de taler om. De tre kan også fortælle: "En god ting er, at alle ansatte fremover skal til en personelplanlægningssamtale hvert år, og skulle I nu finde på at komme forbi i Hjørring, så er I også velkommen til det. Ring og aftal tid med os. I er altid velkommen! Vi er aldrig længere væk end telefonen". Ny-løn og udstikkere FPT er en stor organisation, men lad det stå helt klart, at udstikkere ikke har noget med udmelding af Ny-løn at gøre. Det sker andetsteds i organisationen. Udstikkere kan anbefale tillæg til ansatte, der befales ind i en ny stilling og de kan anbefale at tillæg fjernet ved fratrædelse af stillinger, hvor evt. kompetencer så ikke mere bruges i tjenesten. Vi sluttede interviewet med at aftale, at vi i fremtiden skal bringe flere oplysninger og mere stof fra udstikkerne. "Velkommen Kjeld Rosendahl" Kjeld Rosendahl, den nye udstikker, er lige på trapperne. TELEGRAFEN 3

4 Mødes igen 60 år efter "Old Signals never die " Nørreport Cy kel for ret ning Per Olsen En gang telegrafsoldat - altid telegrafsoldat. Den 31. maj kl mødes de igen 60 år efter deres indkaldelse til aftjening af værnepligt. Af H.C. Holm. Den første juni 1946 mødte 122 nyindkaldte rekrutter i Værløselejren til aftjening af deres værnepligt ved 8. Ingeniørkompagni. Kompagniet var et radiokompagni, en underafdeling af Telegrafbataljonen, der på dette tidspunkt var en afdeling under Ingeniørregimentet. Vel nok på baggrund af den korte tid, der var forløbet sidens krigens afslutning, syntes der at kunne spores en stadig glæde over vor frihed, der nu yderligere blev bekræftet netop ved vor indkaldelse og som omfattede to værnepligtshold efter 5. maj l945. "Hr. løjtnant spørger om.. Efter iklædning blev der indøvet et sprogbrug, der i nogen grad adskilte sig fra den vante civile omgangsform. En henvendelse til en foresat skulle ske ud fra en indtaget retstilling og indledes med et "hr." efterfulgt af den foresattes rang. Henvendelsens indhold skulle herefter formuleres ud fra tre fastlagte kategorier: "jeg spørger", "jeg beder" "jeg melder". En henvendelse kunne herefter lyde: "Hr løjtnant, 2630 beder om tilladelse til at træde af på naturens vegne". "I orden 30, træd af". Under honnør træder 30 dernæst et skridt tilbage og forsvinder i løb. Det var på den tid, hvor al gang foregik i løb. Foran kompagniet kunne en sådan optræden i starten forekomme både komisk og grotesk, men viste sig på sigt, at være ganske nyttig og praktisk ved også at fastslå, at vi nu var soldater. Den komiske side af sagen blev dog fortsat understreget af, at vi var iklædt brugte, svenske, grå og lidet kønne uniformer. Dertil kom, at komikken yderligere markeredes ved, at "gamle ottende" ved indkaldelse i november 1945, var blevet iklædt ganske vist brugte, men de så præstigefyldte britiske battle-dress. Vi tilpassede os forholdene, men at "undskyld" og "hvad behar" ikke eksisterede i geleddet, men i stedet hed henholdsvis "om igen" og "ikke forstået", kunne volde lidt besvær. Eksercitsen blev øvet, så den sad i rygmarven: Marchkolonne højre sving, retning til venstre, linie venstre-sving, stram march med virkelig appel under aflæggelse af honnør ved passage gennem hovedvagten. Vi eksercerede og marcherede den sommer så fremragende, at det ville få en fodmand til at misse med øjnene. Vore længere marchture i omegnen af lejren blev inspireret og understreget af de sange, vi havde indøvet. Vi synger igen den 31. maj 2006 Det syntes da også, som om 1. Deling en julidag med høj sol overraskede storken på Måløv Kirke. Ved den lejlighed kom vi marcherende forbi kirken med opsmøgede ærmer og gevær over skulder og sang af vore lungers fulde kraft. Det kan have været et omkvæd til "Vældige Riger" :"Højt, højt hæver vi vor fane, frem gennem tiden bære vi vort land". Den baskede i hvert fald med vingerne, den stork. Sangen er en marchsang, skrevet i 1907 af Ahrent Otterstrøm, der var seminarielærer i Tønder og findes i den til os udleverede "Sangbog for Hæren og Søværnet" udgivet i 1943 (bemærk årstallet). Tekstens indhold synes at relatere sig til mindretalsproblemerne syd for Kongeåen og at "vort land" er den afståede del af Nordslesvig, for et andet omkvæd lyder: "Ned, ned tramper de vor fane, trængsel og trældom byder de vort land". Reprise under frokosten på Ryes Kaserne den 31. maj Vi fører kun de gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Avenue, Grisley og Ideal." Vi er eksperter i racercyker og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør Reparation af alle mærker. Nørreport, Tlf Fredericia Telegrafarbejde Som rekrutter i et radiokompagni blev vi befalet på egen hånd at lære morsealfabetet. Snart gik vi i gang med lytteøvelser via hovedtelefoner. Disse udviklede sig til fembogstavskoder og klart sprog. Dette gav os sammen med transmitternes tikken en fornemmelse af, hvor vi var på vej hen i vor uddannelse, ikke mindst i kraft af vor udmærkede radiolærer, overofficiant Lomholdt Hansen (da-di-da-di). Med stolthed og rette kunne vi nu under vore marchture synge den fra "gamle ottende" overleverede kompagnisang: "Vi er de danske radiopionerer,-og man kan aldrig finde magen til". Vi blev besjælet af denne følelse, og det er den af vore sange fra dengang, vi atter og atter vender tilbage til. Den bliver sunget på melodien til den franske soldatersang Madelon. Af samme grund serveres der til festmiddagen på Ryes Kaserne den 31.maj 2006 en specielt komponeret dessert: "Madelon surprise". Sagt med den legendariske, anglofile chef for Telegrafdetachementet, Den Danske Brigade i Tyskland 1947/48 Kaptajn H.V.F.Christiansens ord: "Old Signals never die, -they only fade away" TELEGRAFEN

5 kunne få belastningen, der ligger på den enkelte soldat og hans/hendes familie, til at forene sig med kompagniets særdeles mange engagementer væk fra hjemmet og Danmark. Siden august 2005 har kompagniet derfor haft tilgang af 18 nye soldater ud af kompagniets 58 ansatte. Denne store tilgang betød, at en større uddannelsesplanlægning skulle iværksættes snarest. Store opgaver kræver stort kendskab og kunnen udi i NATO s CIS materiel. Hvem er de - og hvad er laver de Af kaptajn B.F. Pedersen, kompagnichef Danish Deployable Communications and Information System Module A/1st. NATO Signal Battalion - forkortes til (DCMKMP). Kort fortalt - så er det en af forsvarets bedste og mest spændende enheder at være ansat i, hvis vi selv skal sige det - og set ud fra vores hverdag og de opgaver, som vi løser. Kompagniet har fået mange henvendelser fra folk ved Telegrafregimentet, men også andre regimenter, der gerne vil forrette tjeneste i kompagniet, men det er vores opfattelse, at der ikke er mange, som egentlig er klar over hvem vi er og hvad vi laver. Det er underligt, for vi støtter aldrig danske enheder og er sjældent hjemme i Danmark. Desuden er vi ikke tildelt organisatorisk "signalmateriel", som de andre enheder, så vi har ikke materiel på dansk jord, som vi kan vise frem til eksempelvis et åbent hus arrangement. Hvordan er vi placeret i systemet Deployable Communication Module (DCM) er, for de der ikke ved det, underlagt to bataljoner. På den nationale side er kompagniet underlagt 5. Telegrafbataljon i Haderslev, som når vi er hjemme i garnisonen, varetager kompagniets behov indenfor det nationale område. Kompagniets operative bataljon er 1. NATO Signal Battalion, som til dagligt er garnisoneret i Maastricht, Holland. Kort sagt er kompagniets overordnede opgave at levere "Strategic communication and informations systems" (CIS) for Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) Belgien. I fredens tjeneste Efter kompagniets hjemkomst fra Afghanistan - ISAF VI - i juni 2005, hvor kompagniet for andet år i træk havde støttet Headquarter ISAF i Kabul, Afghanistan blev kompagniet varslet om, at næste store opgave ville blive 1. NATO Signals Battalion bidrag til NATO Respond Force 6. Kompagniet kunne efter hjemkomsten fra Afghanistan gå på en velfortjent sommerferie samtidig med at planlægningen for forberedelserne til NATO Respond Force perioden begyndte. NATO Respond Force perioden er begyndt 1. januar 2006 og forløber i princippet seks måneder frem, men i vores tilfælde, bliver den forlænget lidt, idet kompagniet først kan deployerer, i midten af juli, fra den endelig NATO Respond Force certificerings øvelse, der skal foregå på CAP VERDE ud for Senegals kyst. Efter kompagniet var hjemvendt fra Afghanistan, stod for at skulle have tilgang af nyt personel efter en naturlig afgang af en del ansatte, så som til civiluddannelse der skal afvikles, samt det, at et antal af kompagniets personel ikke mere På skoleophold i Italien DCMKMP's arbejdsområde og uddannelsesstruktur gør, at kompagniet forsøger at få iværksat et møde hurtigst muligt med nye interesserede personer, for på den måde, at afdække evt. spørgsmål fra den enkelte. På mødet bliver den interesserede gjort bekendt med, hvad det indebærer at være i kompagniet - med de goder der er i uddannelse og oplevelser, men endnu vigtigere de ulemper og familiære belastninger, der er ved at være så meget væk fra hjemmet, som man vitterlig er i vores enhed. Når Forsvarets Personeltjeneste så har iværksat beordringen af en ansøger til kompagniet, sendes en velkomstskrivelse til den nytilgåede. Velkomstskrivelsen fortæller den nye hvornår og hvor han skal møde. På mødedagen medbringer han et udfyldt iklædningsskema, da han straks bliver iklædt i både balkan- og ørkenuniformen. Med et afkrydsningsskema i hånden møder den nye kompagnichefen, som gennemfører tiltrædelsessamtalen. De næste i rækken han møder på mødedagen er næstkommanderende, kommandobefalingsmanden, forsyningsbefalingsmanden, delingsføreren og til sidst den respektive tillidsmand. Når han har mødt alle i rækken og afkrydsningsskemaet er udfyldt, skulle den nyankomne være informeret om, hvordan det daglige virke samt forretningsgangen er ved kompagniet. Snarest herefter iværksætter kompagniets kommandokontor soldatens første tur mod Holland, hvor han skal "In processing" i NATO-systemet. In processingen ender ud med udleveringen af et NATO identitets kort, der gør det muligt for os, at sende ham på NATO s skoler og kurser. Al uddannelse foregår på NATO materiel og da kompagniet ikke selv har materiel i garnisonen i Haderslev, foregår størstedelen af uddannelsen i udlandet. Et almindeligt uddannelsesforløb ved kompagniet er, at den grundlæggende funktionsuddannelse gives på NATO Communications and Information Systems School i Latina, Italien. Det kan være kurser af en uge op til fire ugers varighed. Derefter er der typisk "in house training" som gennemføres af 1. TELEGRAFEN 5

6 Nato Signal Battalion i Maastricht eller Brunssum, Holland. Den rutinerende del af uddannelsen gennemføres som regel af kompagniets egne instruktører, med hjælp fra 1. NATO Signal Battalions instruktører samt ingeniører og herefter på øvelser. Ligeledes gennemføres der uddannelser ved Hærens Føringsstøtteskole og civile danske uddannelsesinstitutioner som tekniske skoler Teknologisk Institut m.fl. NATO Respond Force 6 Siden august 2005 har kompagniet gennemført et større antal kurser og uddannelser herunder læssekursus på fly/skib for kompagniets forsyningssektion. Sideløbende med dette har seks mand været afgivet i fem uger for at opbygge, dokumentere og afprøve helt nyt kommunikationsudstyr for SACEUR i SHAPE med stor succes. Det selv samme udstyr blev efterfølgende deployeret til Pakistan, for at støtte oprydningsarbejdet efter jordskælvet. Denne mission deltog vi dog ikke i af den simple grund at kompagniet på det tidspunkt allerede var hårdt hængt op på andre opgaver og NRF perioden nærmede sig hurtigt. Kompagniets mange aktiviteter Kompagniets aktivitetskalender fra januar og tiden frem til udgang NRF 6 ser således ud: Uge 1. Afspadsering Uge 2. Handover-takeover i Maastricht af udstyret der er dedikeret til NRF. Uge 3-4. Deltog dele af kompagniet i indbygning af nyt Siemens Hipath PABX (telefoncentral) i Maastricht, samt et Transportable Satellite Ground Terminal (TSGT), i Euskirchen, Tyskland. Uge 5. CIS Workshop i Maastricht. Uge 6. Gennemførtes der kurser i Bandwidth Management Equipment (BME) og Automatic Data Processing (ADP) i Maastricht. Uge 7. Ferie Uge 8. Uddannelse på Siemens Hipath PABX (telefoncentral) i Maastricht. I denne periode har kompagniet ligeledes haft et større antal personer på kursus i Latina, Italien. Derudover har vores line-section personel deltaget i et særligt pc tekniker-2 kursus på tekniskskole i Ålborg. Uge Endvidere har vores HF sektion været i Euskirchen for at deltage i afprøvninger ved Air Component Command (ACC), med det formål at hjælpe dem med at opsætte deres HF til at kunne kommunikere med AIRWAC flyene. I skrivende stund er vi 27 soldater på en tre ugers øvelse i Maastricht, heraf er størstedelen af kompagniets nytilgåede. Øvelsen er en af opvarmningsøvelserne inden den endelige øvelse på Cap Verde, der skal certificere Joint Force Command Headquarters Brunssum (JFC HQ Brunssum), Maritime Component Command (MCC), Special Operations Component (SOCC) og Psychological Operations Component Command (POCC), Land Component Command (LCC) og Air Component Command (ACC). Uge Her er der signalopvarmningsøvelse for hele kompagniet imaastricht og der er nogle der afvikler friheder. Uge Deltager halvdelen af kompagniet i øvelse STEADFAST JACKPOT (SF JT), STRASSBOURG, FRANCE. Den deltager i anden halvdel af kompagniet COBALT FLASH STEADFAST JAGUAR (CF SF JG) Maastricht. En signalopvarmningsøvelse forud for CAP VERDE. Uge efter afslutningen af to øvelser deployer vi materiellet til en udskibningshavn og sender alt materiellet mod CAP VERDE sammen med kompagniets forsyningssektion. Det forventes, at resten af kompagniet flyves mod CAP VERDE den 20. maj og gennemfører øvelsen STEADFAST JAGUAR frem til midt juli Vi kan nok ikke presse den mere Når man ser programmet løseligt igennem, synes det ikke muligt at kunne aktivere soldaterne så meget over en så lang periode - igen. Det er nok kompagniets hidtil største udfordring, vi er midt i. De "gamle" folk skal endnu engang bevise deres kunnen og de nye folk står overfor den endelige "eksamen" efter deres umiddelbare korte uddannelsesforløb. Trods store belastninger, udviser den enkelte soldat et udsædvanligt stort engagement og faglig dygtighed, der gør det muligt, at gennemføre de mange opgaver med stor succes. Lige fra kompagniets ledelse og ned til enkeltmand bliver der planlagt at gøre opgaver og hverdagen så fleksibel, at også familierne bliver tilgodeset. Det er dog i stor grad familierne, der bærer de største byrder i denne periode. Vi venter med spænding på at høre, hvad fremtiden vil bringe. Memorandum of understanding (MOU), som er den danske nationale aftale med NATO, om udlån af DCM-kompagniet går frem til udgangen af Hvad der herefter skal ske med kompagniet, er der endnu ikke truffet beslutning om. Vi håber på en forlængelse af vores opgaver, set i lyset af de mangeartede opgaver der stadig er under NATO og set ud fra den signal- og erfaringsmæssige kapacitet, der er blevet opbygget igennem de sidste fem år. 6 TELEGRAFEN

7 De bløde værdiers hårde realitet Af regimentschef oberst I.J. Bager. Så nåede vi endnu engang den 24. marts, Gabrieldagen. Mere end 120 civile, konstabler, befalingsmænd og officerer valgte at iklæde sig det fineste puds og i fællesskab at fejre ærkeenglen Gabriel, vor skytspatron. Højtidsfuldt og flot. Det samme skete i missionerne i Irak og Kosovo, sidstnævnte dog først den 5. april, idet man meget venligt havde ventet til den gamle RC kom på besøg. I år så vi således den største tilslutning til dette arrangement nogensinde. Som ansvarlig for våbenartens såkaldte bløde værdier, blev jeg selvfølgelig utrolig glad for den store opbakning, som også maner lidt til eftertanke omkring betydningen af de bløde værdier i hverdagen. Vi har også mange andre gode mærkedage, idrætsdagen, fødselsdagsparaden og -festen, fødselsdagskoncerten, julegudstjenesten osv., som bidrager hertil. Med det sidste forsvarsforlig blev der også behov for at synliggøre de bløde værdier på anden vis i form af afdelingsmærker, regimentsmærket, baretfarve mv. Således videreførtes underafdelingsmærkerne fra den nedlagte 1. Telegrafbataljon i 3. Telegrafbataljon (TGBTN) nye underafdelinger, den nu nedlagte 2- og 6 TGBTN afdelings- og underafdelingsmærker blev modificeret og videreført i den nye 2. Uddannelsesbataljon/Telegrafregimentet og personellet ved i Stabskompagniet/SHIRBRIG aflagde Livgardens regimentsmærke samt den sorte baret og anlagde 2 TGKMP/3 TGBTN regimentsmærke, underafdelingsmærke samt den grønne baret. Slesvigske Musikkorps (SMUK) har fået lov til at anskaffe gallauniformer og som en enhed i føringsstøttetropperne blev det selvfølgelig telegraftroppernes gallauniform, der blev valgt. Uniformerne er p.t. under syning og indvies ved SMUK musiceren for Hendes Majestæt Dronningen den 5. juli på Marselisborg Slot. Samtidig er de sidste mærker af Slesvigske Fodregiment på SMUK selskabsuniformer blevet erstattet af Telegrafregimentets mærke. Som man vil kunne se, er alle disse hændelser udtryk for en i forvejen fastlagt plan, som har til formål gennem anvendelse af de bløde værdier at skabe sammenhæng i våbenarten. Det sidste led i denne plan var så at få tilpasset Stabskompagniet/1 Brigade (STKMP/BDE) insignia til resten af våbenarten. Dette indebar, at kompagnichefen og jeg blev enige om at videreføre Stabskompagniet/ 1. Jyske Brigades mærke men tilpasset våbenartens farver. Samtidig dermed besluttede jeg, at det nu var tid, at kompagniet måtte aflægge den sorte baret og anlægge våbenartens baretfarve, den grønne. Det er der selvfølgelig nogen, der er rigtig kede af, ja, nogen faktisk "skide sure", men sagen er jo den enkle, at STKMP/1 BDE er en føringsstøtteenhed på linie med kompagnierne i 3- og 5 TGBTN. Da det kun er kamptropperne, der har ret til at bære den sorte baret, så var vi endt i en situation, hvor der reelt var en enhed, der grundet det fortidige tilhørsforhold til et kamptropregiment, det nu nedlagte Slesvigske Fodregiment, nu gik rundt med "lånte fjer". Det kunne faktisk tolkes som om, at man skammede sig lidt over at være af føringsstøttetropperne. Så efter drøftelse med chefen for Hærens Operative Kommando og chefen for 1 BDE blev det til den grønne baret. Lad mig slå fast én gang for alle. Det er ikke "finere" at være af kamptropperne. Alle de, der bærer grøn baret, artilleriet, ingeniørtropperne, logistiktropperne og føringsstøttetropperne er lige så nødvendige og lige så dygtige som kamptropperne. Vi udfylder alle vor ligeværdige plads i hærens store maskine. Men for at understrege den enkelte soldats særlige værdi, har jeg med "irriterende vedholdenhed" fremført mit ønske om at få våbenartens egen baretfarve, den mørkeblå. Det er dog indtil nu meget entydigt blevet afvist af andre og fuldt ud forståelige grunde. Mens jeg skriver dette, sidder jeg faktisk i Irak, hvor den danske styrke lige nu er under et stort pres. Netop her ser jeg betydningen af sammenholdet inden for våbenarten, det gælder ikke blot for os i føringsstøttetropperne med selvfølgelig i lige så høj grad hos de unge livgardere, som dag efter dag står konfronteret med den irakiske befolkning og i særlig grad de elementer, der helst ser os ude af landet. Afledt af de vilkår, hvorunder vi virker, er symbolet i vor "himmelske" beskytter, Gabriel, selvfølgelig af værdi. Men hvad der er langt vigtigere, er vore jordiske beskyttere, som bevidst eller ubevidst henter inspiration herfra. Her tænker jeg meget specifikt på vores alle sammens "kufmutter", Ester Kofoed, som med sit store hjerte og altid åbne døre klart har meddelt os alle, at hos hende er der en "helle", hvor der altid er støtte og trøst at hente, når vi kommer hjem fra Iraks, Kosovos, Afghanistans eller Sudans udfordringer. Det samme gælder "Peter Præst" og alle de andre gode formelle og uformelle netværker, som eksisterer ved Telegrafregimentet. Her er det, at den sande værdi af regimentssammenholdet slår igennem; de bløde værdiers hårde realitet. Jeres RC. TELEGRAFEN 7

8 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Støt anoncørerne - de støtter os. Super lysstræk diode nøglevedhæng En god julegave idé! MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: Fredericia Bowling- & Keglecenter Mandag til lørdag offentlig åbent: Søndag: Stedet hvor man morer sig, og får en god op le vel se. Kom og prøv vo re baner, eller be nyt et af vore mange til bud og ar ran ge - men ter. Priser gældende mandag til fre dag kr. 96,- pr. banetime excl. sko kr. 117,- pr. banetime excl. sko kr. 147,- pr. banetime excl. sko. Priser gældende lørdag og søndag Hele dagen kr. 147,- pr. banetime excl. sko. Keglecenteret Timepris alle dage kr. 75,- excl. sko. Leje af sko kr. 8,- pr. par. Pensionistpriser og rabatter, forhør i centeret Banebestilling på telefon eller på mail: Internetadressen: 8 TELEGRAFEN

9 Forsvarets Dag - åbent hus Af Leon Lindholm,redaktionen. "Forsvarets Dag" er ikke en dag, hvor der er åbent hus. Udtrykket opstod for et par år siden, da Forsvaret markerede kronprinseparrets bryllup. En dag hvor store dele af Forsvaret fremviste deres kunnen ved en stor parade. I dag dækker betegnelsen "Forsvarets Dag" over nogle af Rekrutteringscenternes aktivitetsdage. Det er dage som afvikles på Bülows Kaserne i Fredericia, hvor de nu er på plads i en flot opstillet pavillon. I en mail inviterede de for nylig alle interesserede til et "åbent hus", hvor de slog dørene op for en fremvisning og en gennemgang af det færdige resultat. Forsvarets Dag - er sessionen Nu er der opsat plakatsøjler og dekoreret med de rigtige farver i pavillonnen. Foruden den storslåede udsmykning Mange unge har været igennem en "sessionsdag" og som Thorkild og Poul kunne fortælle, så er der gjort mange erfaringer allerede. Flotte omgivelser, stor forberedelse og engagement samt de ansattes ægte begejstring - gav tilsammen en dejlig atmosfære. Kun tromlen, hvor man skal trække et nummerlod fra de gamle dages session, er tilbage i det nye system. En multifunktions storskærm med nødvendige oplysninger kører hele dagen, mens de unge er på "session" - eller som vi skal venne os til at sige: til Forsvarets dag". Karsten og Johnny fra Kaserneelementet er velkommen alle steder, for de tager skraldet for os. Uden dem ville der været et herrens rod over alt. Tænk over det. Hvem tager skraldet for dig Af Leon Lindholm, redaktionen. Det er en selvfølge for mange, at nogen kommer og tager alt det papir de smider omkring sig. De færreste tænker på, at det er andre ansatte vi giver arbejdet med at indsamle, destruere og til en vis grad også sortere det affald, der er i vores hverdag. Lav en fast aftale om lån af lastbil Karsten og Johnny er i gang hver tirsdag på kasernerne i Fredericia. I Haderslev er der tilsvarende specialarbejdere der laver det samme. Der er dog nogle små forhindringer i deres meget travle dagligdag, noget vi andre ikke ser eller hører om. Det er ikke sådan, at man bare kan køre ud og hente affald som planlagt, for nej - man skal bestille lastbilen til hver gang. (Hmm... hvorfor ikke lave en fast aftale om et fast udlån, så de kan passe deres arbejde uden selvskabte plager... LAL/red)? Der er mere end "klassificeret" papir Karsten og Johnny kører så rundt til alle bygninger og kontorer og samler alt det ind, der nu er stillet frem til dem. Når den del af dagen så er overstået, skal alt det affald fra de røde "Otto'er" makuleres og det er da godt og "hyggeligt" arbejde, men når man ser den mængde klassifiseret papir, der bliver indsamlet, så vil man tro, at det er løgn og det er det faktisk også. Mange af os begår den fejl, at de skraldespande på kontorerne, der tømmes i de røde Otto'er, indeholder meget andet end klassificeret papir og det er ikke op til hverken Karsten eller Johnny at ændre, hvad der er kommet i de røde Otto'er. Karsten og Johnny SKAL makulere alt fra de røde Otto'er. Så hvis vi alle nu bliver bedre til at sortere papiraffald på kontorerne således, at kun det der er klassificeret, kommer i de skraldespande der er til "følsomt" papir og kun disse skraldespande efterfølgende tømmes, i de røde Ottoer, så kan vi spare de, som tager skraldet, for tre timers arbejde hver uge, hvilket svarer til den tid de mangler, for at de kan nå alle opgaverne på skraldedagene og dermed kan vi nedsætte stressniveauet. Karsten og Johnny siger samstemmende: "Alle er glade for, at vi hjælper dem af med affaldet og det er da også lettere, at man gør det som nu, frem for at alle kontorer selv skulle køre frem og tilbage med affald hver uge. Vi bliver altid godt modtaget." TELEGRAFEN 9

10 Danske soldater i Afghanistan gør det rigtig godt Skjold Burne Vinhandel Kongensgade Fredericia, Giver to flasker vin for artiklen Et gavekort på 100,- kr. er på vej. Spænding, oplevelser og udfordringer - det er fedt at være med, der hvor tingene sker og der ligger mange udfordringer i at være med på de første hold i nye missionsområder. Af oversergent Lars Schrøder, operations og kommunikationscenterbefalingsmand (OBM/COMMCENBM), Det Danske Provincial Reconstruction Team i Feyzabad under ISAF (Afghanistan) (DA/PRT FEY/ISAF), Hold 2. Stedet er det smukke og bjergrige i Afghanistan. En barsk men også smuk natur. Oplevelser og udfordringer - er der nok af - det er bare at gå i gang. Baggrund Jeg ønsker med denne artikel at fortælle lidt om en af de mindre missioner, som vi i øjeblikket opstiller styrkebidrag til og hvor Telegrafregimentet naturligvis derfor er repræsenteret. Missionen hedder som ovenfor beskrevet officielt DA/PRT FEY/ISAF. Det er en enhed, som opererer i andre rammer end vi traditionelt er vant til i Danmark, men som vi nok i højere grad må vænne os til, som en naturlig del af udviklingen indenfor fredsskabende og fredsbevarende missionsarbejde. I disse tider, hvor der bliver hvisket "ISAF STAGE 3" rundt om i krogene på Fredericia kaserner og som allerede nu er en håndfast realitet for 5 TGBTN, vil jeg lige ridse linierne i ISAF forløbet op. Etableringen af koalitionsstyrker (og senere NATO-styrker) i og omkring Kabul henhører under ISAF, STAGE 1. Derefter har man øget tilstedeværelsen og arbejdet med genopbygning i hele det nordlige Afghanistan, hvilket er benævnt ISAF, STAGE 2. Nu overtager man noget af ansvaret for den sydlige del af Afghanistan fra Combined Forces Command Afghanistan (CFC-A) under navnet "Operation during freedom". Jeg blev i december 2004 af min daværende enhed bedt om at rejse til Afghanistan sammen med en delegation fra Hærens Operative Kommando (HOK) med henblik på at rekognoscere for DA/PRT FEY - Hold 1, for senere at tage del i det arbejdshold på seks mand, som skulle hjælpe med deployering og etablering af Hold 1. Denne præcist definerede opgave endte med at koste mig et syv ugers ophold i henholdsvis Kabul og Feyzabad, da alverdens ulykker og uheldige omstændigheder og udfordringer forsinkede projektet betydeligt. Optakten Således kom det lidt bag på mig, da HOK pludselig ønskede at forøge styrken med to mand på Hold 2, idet man af sikkerhedsmæssige grunde ønskede at forstærke indsatsen på kommunikationssiden. Mine øvrige kolleger var på det tidspunkt "bundet" af et beredskab kaldet NRF 4, samt det faktum at jeg jo allerede havde et indgående kendskab til den pågældende mission, så blev jeg med kort varsel beordret til Feyzabad Hold 2, for at arbejde som OBM/COMMCENBM. Heldigvis havde jeg to dygtige, "gamle" og "garvede" overkonstabler af 1. grad med mig, til at tage vare på den dyrebare kommunikation. Jeg forelagde situationen for min hustru, der gav mig sin fulde opbakning. Jeg kontaktede derefter oberstløjtnant H. Beier, som skulle være chef for kontingentet og aftalte, at jeg kunne komme med på sidste udrotation, således at jeg kunne nå at holde sommerferie med min kone og vores tre børn. Så er det af sted Da udrejsedagen oprandt, begav jeg mig sydpå sammen med den ene af "mine" overkonstabler. I Kastrup mødte jeg så de første af mine kommende kolleger for første gang og da vi landede i "KAIA" (Kabul International Airport) var det næsten som at komme til sit "andet hjem", henset til at jeg boede der hovedparten af mit sidste ophold og at det var så kort tid siden, at jeg var der sidst. Der var da også en del kendte ansigter, der lige skulle hilses pænt på igen. Da jeg samtidig var føringsbefalingsmand for mit rotationshold, sørgede jeg også for at vise mine kolleger til rette i vores midlertidige hjem, skaffe ID-kort med mere. 10 TELEGRAFEN

11 Nogle dage senere lykkedes det at komme med en Herkules C-130 nordpå og efter at være landet i Feyzabad, mødte jeg endelig resten af det danske kontingent for første gang. Tusinde år tilbage i tiden Feyzabad er en provinshovedstad i Badakshan og samtidig hovedby i distriktet Feyz Abad, der er et ud af 28 distrikter i denne provins. Badakshan er på størrelse med Danmark, meget bjergrigt med bjerge på over meter og uden én eneste asfalteret vej. Det er på mange måder næsten som at træde 1000 år tilbage i tiden, idet alle lever meget primitivt. Den eneste form for "civilisation" opleves i de større byer. Feyzabad vurderes til at have indbyggere med en statistisk usikkerhed på , men den er ret beset bare en meget stor landsby. Jeg troede jeg i mine tidligere udsendelser til Balkan havde oplevet meget fattigdom og armod, men det blev i den grad sat i relief af tilstandene i Badakshan. Provinsen anslås af verdensorganisationen WHO til at ligge helt i toppen, hvad børnedødelighed angår. Man vurderer at fire ud af fem børn dør inden de fylder 5 år skræmmende! Tyskland er lead nation på det Provinsional Rekonstruction Team (PRT), der har til huse i lejren kun en halv times kørsel uden for Feyzabad. Lejren er placeret i et dal-plateau i meters højde, lige ved siden af en landingsbane der er bygget af russerne under deres invasion af Aghanistan i 1979/80, hvilket giver et strejf af historiens vingesus. Placeringen er valgt udfra et logistisk synpunkt, henset til den dårlige eller ikke eksisterende infrastruktur i provinsen. Alt skal flyves ind med fly eller helikopter. Enheden og opgaver Det danske kontingent består af et Stabselement (STELM), Det Danske Element (DANELM), Civilt-militærtsamarbejdssektion (CIMIC) og fire Military Observer Team (MOT), i alt 41 mand. Med de fattige forhold for øje, er der nok af projekter at kaste sig over. MOT erne kører i distrikterne med det formål at lave profiler på landsbyer (village profiles) og derigennem identificere mulige projekter. Råmateriale bliver så givet til CIMIC, som i samarbejde med en repræsentant for udenrigsministeriet beslutter, hvilke projekter der skal arbejdes med og hvilke midler, der skal betale for projektet. Da infrastrukturen vanskeliggør indsamlingen af oplysninger nødvendiggør det, at MOT erne kan operere i felten i op til ti dage ad gangen. Det stiller samtidigt store krav til en god kommunikation til holdene i felten, da det er deres eneste livline ind til lejren. I tilfælde af uheld skal evakuering foregå med helikopter og vores mekaniker har mange gange "repareret" bil via telefon. Alt i alt en mangfoldig og udfordrende opgave. Mit arbejde bestod dels i at virke som fører for det lille COMMCEN, jeg jo selv havde været med til at stille op, dels som OBM i Tactical Operation Center (TOC en). Det kunne ofte være vanskeligt, at være spillet mellem to stole, men nok engang var jeg jo så heldigt stillet, at "mine" dygtige overkonstabler klarede stort set alt selv, hvilket gav mig mere tid til mit arbejde i TOC en. Multinationalt samarbejde TOC en fungerer som nervecenter for PRT et. Her bliver der planlagt og koordineret operationer samt holdt styr på alle igangværende operationer og patruljer. TOC en er en del af den multinationale stab og som følge heraf er bemandingen her også multinational. Således arbejdede tjekkere, tyskere og danskere sammen i en skøn forening med forskellig baggrund og større eller mindre sprogvanskeligheder. Primærsproget er engelsk, men volder især mange af tyskerne problemer, så det kom mig til gavn, at jeg har tysk familie og derfor taler flydende tysk, såvel som engelsk. Således oplevede jeg flere gange, at måtte tolke fra tysk til engelsk for at vore tjekkiske kolleger også kunne forstå, hvad der foregik. Samtidigt med frustrationerne over sprogvanskeligheder og bureaukratiske tyske arbejdsprocedurer, var det utroligt spændende at være en del af en stab med så store forskelligheder og der er blevet knyttet et par stærke venskaber. Jeg kan med stor tilfredsstillelse konstatere, at vi som dansk forsvar er kommet langt i vores udvikling på den måde vi løser fredsbevarende / -skabende opgaver i internationalt regi og at de lande vi arbejder sammen med, har stor respekt for vores professionalisme og erfaring. Samtidigt er det vigtigt, vi holder det i fokus i forhold til uddannelse og øvelser herhjemme, hvis vi skal fastholde den positive udvikling. Alt i alt har det været en spændende proces at være del af, og det har været interessant, at skulle arbejde som slutbruger med noget, jeg selv havde været med til at rekognoscere for samt deployere og opstille, samtidigt med at det naturligvis har trukket store veksler på mit familieliv, at være så meget væk hjemmefra. Hvis man er til store naturoplevelser og arbejde i et udfordrende, anderledes multinationalt miljø, kan jeg kun opfordre til at undersøge muligheden for udsendelse til et af PRT erne i Afghanistan. Danmark er i øjeblikket engageret i PRT er i Feyzabad, Chakcharan og Masar-e-Sharif. Satelitfoto af området fra 10 kilometers højde. Brobygningen overholder ikke danske normer. Ikke alle broer når helt over vandet. En morgen i lejren i meters højde. Nærmeste bjerge ligger i m og de fjerneste når op i meters højde. Flot og koldt. TELEGRAFEN 11

12 MALING OG GREJ HØJDEPUNKTET Egeskovvej Fredericia Tlf.: KREATIV KU LØR FOR MID LING Til venste oberstløjtnant N. Milholt Pedersen der lige har indsat kaptajn L.C. Olsen (th) der som det første retter sit kompagni ind, før han sagde et par velmente ord som ny kompagnichef. Jeg tager kommandoen Lars Christian Olsen blev kompagnichef for et kompagni der altid er med hvor tingene sker. Lars har været i bataljonsstaben og har stor indblik i enhedens aktiviteter, så der er mange fordele ved at få netop ham som kompagnichef. Af overkonstabel af 1- grad N.H. Teller, Staben/5. Telegrafbataljon. Chefskiftet ved Communications- og Informationssystemcenterkompagni (CISCENKMP)/5. Telegrafbataljon skete den første dag i marts ved en af de traditionelt anlagte parader. Premierløjtnant M. Andersen, der har været en god og velfungerende kompagnichef i knap to måneder, overlod chefstolen til kaptajn L.C. Olsen, der i de seneste tre og et halvt år har bestridt funktionen som operationsofficer i staben ved 5. Telegrafbataljon. delsen af to kommunikationscentre til ISAF, Stage 3 i Afghanistan. Vi uddanner soldater Ved siden af løsningen af inden- og udenlandske opgaver har kompagniet fået tildelt uddannelsen af regimentets personel i hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) i forbindelse med udsendelse til internationale operationer. Desuden takkede bataljonschef N. Milholt Pedersen henholdsvis den tidligere kompagnichef kaptajn M. Hansen og den fungerende kompagnichef gennem de sidste par måneder premierløjtnant M. Andersen for deres arbejde for kompagniet. Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag Premierløjtnant M. Andersen genoptager sin funktion som næstkommanderende i kompagniet. I bataljonsstaben afløses kaptajn L.C. Olsen af premierløjtnant A. Pii der er tiltrådt i jobbet og fortsætter der, indtil han til sommer indtræder på videreuddannelsestrin-1 for ledere (VUT-I/L). Samtidig er premierløjtnant C. Johnsen tilgået bataljonsstaben fra CISCENKMP, og han skal virke som logistikofficer. Et specielt og meget aktivt kompagni Bataljonschef, oberstløjtnant N. Milholt Pedersen, kom i sin tale blandt andet ind på kompagniets specielle arbejdsvilkår. Foruden de indenlandske opgaver løser kompagniet for tiden kommunikationsopgaver i Irak, Kosovo og Afghanistan. Desuden afventer kompagniet udsen- Kompagnichef kaptajn L.C. Olsen. 12 TELEGRAFEN

13 Dele af ESKSEK holder angriberne under ild mens VIP'en føres i sikkerhed. Man skyder ikke fanger Hermed et lille indblik i en hektisk dag i et øvelsesmiljø, der skulle vænne soldaterne til at træffe de rigtige beslutninger i pressede situationer. En aktiv og spændende dag for alle involverede. Af oversergent Phil Elson, Stabskompagniet/1. Brigade. Eskortesektionen (ESKSEK) fra Stabskompagni/1. Brigade stillede op som aftalt en dag i februar til en øvelse IRONFIST. På en parkeringsplads i Verninge på Fyn, modtog sektionen vores befaling om fremrykning til vores base under øvelsen - hjemmeværnsgården i Stenstrup. Katastrofia - et lille land Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns område var under øvelsen omdøbt til Sydøst Katastroa. Et uroligt land med interne konikter. Således var området delt i mange forskellige grupper, hvis områdeudstrækning svarede til de gamle kommunegrænser. Hver gruppe var tildelt en farve og således blev grupperne markeret med markeringsstrimmel. På vej ned til ESKSEK's base havde hjemmeværnet fra Stenstrup og Midtfyn etableret grænsekontrol mellem de forskellige grupper, så ESKSEK k en følelse af at de passerede ind i de forskellige områder. På grund af, at de store hovedfærdselsveje var spærret med miner og der kun var en eller to muligheder for at passere mellem de forskellige gruppers områder, kunne ESKSEK ikke køre den direkte vej, men var tvunget til at nde en rute, som gik uden om spærringerne på vej til basen. Udlevering af en krigsforbryder Vi ankom til Stenstrup over middag, hvor næstkommanderende fra hjemmeværnskompagni Stenstrup overdrog hjemmeværnsgården til ESKSEK. Sektionen k så indtil kl mulighed for at indrette sig, hvorefter personellet blev uddannet på natbrille M/03 og aimpoint. Efter uddannelsen k sektionen opgaven, at eskortere brigadechefen (BDECH) til et møde hos lederen af "gul gruppe" i Ringe, hvor formålet var at få udleveret en krigsforbryder. ESKSEK gik i gang med at forberede opgaven, sektionsføreren klargjorde befalinger og næstkommanderende planlagde ruten mellem Stenstrup og Ringe, som gik udenom spærringerne. Efter befalingen delte sektionen sig i to - én som aftalte procedure med BDECH og én som rekognoscerede ruten. ESKSEK ankom til Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn på Sølund kl , for at afhente BDECH med adjudant og eskorterede dem til Ringe, hvor de ankom kl Uheldige forhold Hjemmeværnskompagni Midtfyn havde etableret et hovedkvarter for gul gruppe. Det var en bombefabrik, hvor de havde en lemfældigt omgang med sprængstoffer. Her var der også uddannelse på radiomateriel og der var vagter, som skulle passe på personer, som forsøgte at komme tæt på køretøjer og bygningerne. Ligesom der udenfor var personer på det område, der var vores mødested - personer der lavede ballade i området. Lederne af gul gruppe var ikke ankommet, da ESKSEK kom frem, så sektionen ventede til han kom. Han blev modtaget af ballademagerne med høje råb og skud op i luften. Derefter gik mødet i gang. Under mødet ankom blå gruppe med et par krigsfanger fra grøn gruppe, disse blev ikke behandlet korrekt men henrettet. ESKSEK var i situationen i klart undertal, men iagttog og meldte om situation til BDECH, som derved kom i skænderi med gruppelederen. ESKSEK kunne udpege krigsforbryderne som gul ikke ville udlevere til retsforfølgning. Under skænderiet øgede ESKSEK beskyttelsen af BDECH ved at indsætte en ekstra mand i mødelokalet og da gul leder begyndte at puffe til BDECH trak ESKSEK chefen ud til køretøjerne, som hurtigt forlod området. På vej tilbage kørte ESKSEK ind i en kontrolpost ved grænsen til blå område, her kde lov til at passere, men da ESKSEK havde passeret blev de beskudt af posten, hvorefter ESKSEK hurtigt trak væk fra området. Efter tilbagekomst til Stenstrup ca. kl kde en hurtig opgave, nemlig at rekognoscere for et evt. mødested til næste dag. Opgaven blev gennemført, men mødestedet var uegnet, samtidigt blev der observeret aktiviteter af bevæbnet personel i området. Kl gennemførte ESKSEK en debrie- ng og der blev givet en tilbagemelding, herunder forslag til ændringer. Med sort baret - VIP'en. Bag ham overkonstabel af 1. grad J.L. Rasmussen, der holder øje med alt. Forrest til højre en meget koncentreret oversergent P. Elson. TELEGRAFEN 13

14 En succes med Telegrafr Af Leon Lindholm, redaktionen. Telegrafregimentet er nu helt i front med den sidste nye IT-teknologi. Kommunikationssystemet DEOS 2000 har nu fået tilføjet et nyt IT-system der hedder Hærens Network Management System (HRN NMS) i daglig tale "NMS". Systemet sikrer at de danske telegrafenheder lettere kan planlægge overvåge og udføre deres opgaver med at sørge for et velfungerende kommunikationssystem til enhederne herhjemme og ude i verdens militære missionsområder. Det nye system er udviklet i et tæt og meget godt nytænkt og super organiseret samarbejde med med det danske edb-firma Systematic. Systemet gør, at det danske forsvar nu er helt i front på området med kommunikation. Hærens føringsenheder kan kommunikere elektronisk med det sidste nye udstyr og det kan kombineres med andre kendte udenlandske kommunikationssystemer. Kommunikationslinier virker straks Der er tale om et nyt system, opfundet, udviklet og afprøvet i tæt samarbejde mellem Systematic, Hærens Materiel Kommando, Hærens Føringsstøtteskole, Forsvarets Efterretningstjeneste, Telegrafregimentet og med hjælp og bistand fra det italienske Selex og det canadiske General Dynamic. Foruden de nævnte har det været nødvendigt med hjælp og ekspertise fra mange andre. Projektet er kørt på en meget effektiv måde, hvor alle har arbejdet i "overlappende" grupper, der har haft en klar oplysningsudveksling af alle informationer - det i sig selv er godt. Undervejs er alle arbejdsgrupper mødtes i syv fælles workshops for løbende at få justeret og 14 TELEGRAFEN

15 krav i alle henseender. Ikke som vi før har set, bygget på det der var kendt og når udviklingen så var færdig, havde computerne fået nyt styresystem og det man tog i brug, kunne være forældet, inden det var klar. NMS kan udbygges og er i videst mulig omfang fremtidssikret. Det er hurtigere og mere præcist værktøj til planlægning på alle niveauer. Det kan udvides efter behov og indgå i langt større netværksystemer. Det vil fortsat blive videreudviklet og opdateret, for der er ingen tvivl om, at denne succes for Forsvaret også er en succes for Systematic der har været hovedkraften bag det. De kan sælge systemet i andre "forklædninger" til mange andre landes forsvar og andre specielle virksomheder. Mange af de gjorte opfindelser og de nye elementer i programmerne kan med modifikationer også bruges til andet. Det her er kun starten til noget nyt. Men sikken en start. Successen ude ved soldaterne For ikke at komme for langt ud i større tekniske udredelser og ind på det der ligger bag, så lad os fortsætte med at lede efter succeen. Er det en succes ude ved soldaterne og hvordan oplever de NMS i hverdagen efter at det er kommet ud til enhederne. Jeg tog kontakt til seniorsergent G.G. Nielsen (GG) og bad ham fortælle hvordan han har oplevet det, som en af de befalingsmænd, der har været med fra starten ude ved brugerne. Af seniorsergent G.G Nielsen, 3. Telegrafbataljon på Ryes Kaserne: egimentet i front tilpasset udstyr til behov og ønsker om anvendelse. NMS er nu er klar ved telegrafenhederne. Her kan man med hjælp af det nye computersystem tage højde for næsten alt helt fra planlægningsfasen til opstillingen af kommunikationsudstyret, herunder også topografiske forfold, enhedernes udstyr i forhold til opgaverne, der er mulighed for Blue Force Tracking på alle niveauer og i systemet er der en logistisk del, som holder øje med brændstof, forsyninger og meget mere. Der kan til enhver tid udtages et valid situationsbillede på alle niveauer og systemet kan indsættes uafhængigt af andre systemer i alle missionsområder. Logistikken er med På logistiksiden i systemet holder computeren styr på alt ønskeligt i "netværket". Alle kan trække på de oplysninger de har brug for og få et direkte øjebliks situationsbillede over eksempelvis: "Er der rationer nok"? Eller "Hvornår skal der genforsynes med ammunition, diesel etc."? Hvad er status ved de enkelte centraler og sektioner i systemet? NMS er bygget op efter de sidste nye Efter små 14 års venten på et styresystem til vores kommunikationssystem DEOS, var det med store forventninger jeg startede på et kursus ved Flyvevåbnets Specialskole. Kurset varede fem uger og skulle gøre deltagerne klar til at deltage på et andet kursus nemlig i det nye Hærens Network Management System (HRN NMS) ved firmaet Systematic, som er dem der står bag udviklingen og mange af opfindelserne i systemet. Kurset ved Systematic gav os de værktøjer, vi skulle bruge, for at vi kunne uddanne folk ved 3. Telegrafbataljon. Kurset viste selvfølgelig både stærke og svage sider i systemet. Alle instruktører var dog enige om, at vi meget gerne ville uddanne andre på HRN NMS umiddelbart efter Field Acceptence Test 1 (FIAT) (den afsluttende afprøvning i felten... red.). >> TELEGRAFEN 15

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010 G R A F E N Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. Udgives af Garnisonsstøtteelementet/

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia-

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 5 Septemebr 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør: Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan INDHOLD En kold fornøjelse en varm... 3 Tjenestegrensuddannelse 6 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 1 13.indd 1 1/8/2013 1:55:01 PM Telegrafen INDHOLD 3 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Result aterne fortsætter - vi holder fokus Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! I sidste nyhedsbrev og de seneste numre af Telegrafen har du måske allerede

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev

Læs mere

APRIL 2010. Samarbejde på tværs

APRIL 2010. Samarbejde på tværs APRIL 2010 Samarbejde på tværs INDHOLD APRIL 2010 I DETTE NUMMER: I dette nummer: Tema Samarbejde på tværs. Læs blandt andet: 02 Transport for alle I Eskadrille 721 på Air Transport Wing Aalborg er det

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere