Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012"

Transkript

1 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2012

2 Forord ved Managing Partner Velkommen til Kromann Reumerts CSR-rapport Det er nu tredje gang, vi rapporterer vores CSR-aktiviteter til FN s virksomhedsnetværk Global Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Vi støtter fortsat Global Compact og de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som vi arbejder for løbende at integrere i vores organisatoriske og kommercielle processer, så CSR bliver en endnu mere naturlig del af vores forretning. at nå dette mål. Derfor sætter vi nu endnu højere ambitioner for vores arbejde med at reducere CO 2 -forbruget. Læs meget mere om dette i rapporten under afsnittet Miljø og klima. Men selvom vi forsøger at yde en indsats på flere områder, så er vores forretning drevet af juridisk rådgivning, og derfor er det også her, vores kerneydelser inden for CSR ligger. Det er her, vi kan være med til at gøre den største forskel. Vi er allerede kommet rigtig langt med ambitionerne for vores CSR-arbejde frem mod Det skyldes først og fremmest et meget stort engagement hos medarbejderne, der er hele drivkraften bag de initiativer, som vi løbende iværksætter i vores bestræbelser på at bidrage til at fremme FN s mål om bæredygtig udvikling. Vi har i det forgangne år arbejdet for at blive mere ambitiøse inden for CSR blandt andet ved at være med til at drive udviklingen af CSR i erhvervslivet og udbrede kendskabet til Global Compact. Derfor har vi tilføjet CSR som et parameter, når vores partnere ansøger ledelsen om tilladelse til at påtage sig et bestyrelseshverv. På den måde bliver det en central del af bestyrelsesarbejdet at overveje og drøfte, hvordan de pågældende virksomheder kan arbejde med CSR. Vi yder forsat juridisk bistand til vores udvalgte pro bono-samarbejdspartnere, som i år tæller 11 organisationer. Status på målsætninger fra den seneste rapport samt ambitionerne for vores pro bono-arbejde fremadrettet står der meget mere om under afsnittet Partnerskaber og pro bono. I 2011 har vi støttet kampagnen Verdens Bedste Nyheder, og vi vil fortsat frem mod 2015 bakke op om FN s 2015-mål om at bekæmpe fattigdom i hele verden. Det giver mening for os at være med til at hjælpe verdens fattigste ligesom resten af de tiltag, vi har beskrevet i denne rapport, fordi én af vores kerneværdier er troværdighed. Rigtig god læsning! Det er vores vision at sætte standarden inden for advokatbranchen. På samme måde er vores klimavision, at vi vil sætte standarden på miljø- og klimaområdet inden for vores branche. Og vi er godt på vej. Faktisk har vi med udgangen af 2011 allerede nået vores målsætning om at reducere vores CO 2 -forbrug med 20 %, selvom vi havde troet, vi skulle frem til udgangen af 2012 for Claus Juel Hansen, Managing Partner FORORD VED MANAGING PARTNER 2

3 Indhold Kort om Kromann Reumert Om denne rapport 8 5 Vores ambitioner 9 FAKTA OM CSR-ORGANISATIONEN 10 Global Compacts 10 principper 13 Menneskerettigheder 14 Arbejdstagerrettigheder 16 Miljø og klima ANTIKORRUPTION - OG CORPORATE GOVERNANCE Partnerskaber og pro bono 34 TAK! 42 Kommentarer er velkomne Vi modtager meget gerne kommentarer til denne CSR-rapport og til vores arbejde med CSR generelt. Skriv til kommunikationschef Kirsten Hejlskov Jensen på eller kommunikationskonsulent Henriette Sørensen på KORT OM KROMANN REUMERT 3

4 Vision Vi sætter standarden Værdier KVALITET Vi leverer operationelle løsninger med kommerciel og faglig indsigt FORRETNINGSFORSTÅELSE Vi sætter os ind i klienternes forretning og behov SAMARBEJDSGLÆDE Vi samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden TROVÆRDIGHED Vi tager ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden Mission Værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær VISION. VÆRDIER MISSION 4

5 Kort om Kromann Reumert Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus, London og Bruxelles. Vi er ca. 600 medarbejdere, der samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden. Vores ca. 300 jurister dækker en lang række specialeområder, og vi arbejder løbende på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. VI SÆTTER STANDARDEN Vores vision er, at vi sætter standarden inden for advokatbranchen. Godt er ikke godt nok vi vil være de bedste. Derfor stiller vi hele tiden krav til os selv om konstant at være opdateret på det sidste nye både i Danmark og internationalt. Vi vil være et skridt foran. VORES VIRKSOMHEDSSTRUKTUR Kromann Reumert er en partnerejet virksomhed. Partnerskabet er baseret på, at Kromann Reumerts resultat deles lige mellem virksomhedens ejere. Det sikrer en intern struktur, hvor alle partnere har en naturlig interesse i at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt, både juridisk og forretningsmæssigt, så sagerne altid håndteres lige præcis dér, hvor de bedste faglige og tidsmæssige ressourcer er til rådighed. KORT OM KROMANN REUMERT 5

6 Virksomhedens øverste ledelsesorgan er det samlede partnermøde, hvor alle partnere deltager. Partnerkredsen udvælger derudover en bestyrelse, som består af fem partnere, og som typisk sidder i tre år. Bestyrelsesformand er partner Marianne Philip. Det er vores erfaring, at fleksibilitet og tilgængelighed er nøgleord i et løbende samarbejde. Hos Kromann Reumert er kontoret derfor aldrig lukket. Vi er til enhver tid parate til at stille op, når det er påkrævet. Kromann Reumerts Managing Partner, Claus Juel Hansen, har ansvaret for virksomhedens daglige ledelse sammen med direktionen, der består af tre direktører: Tina Larsen, Sille Stener og Søren Villadsen. De har sammen til opgave at støtte og udvikle Kromann Reumerts forretning. JURIDISKE LØSNINGER, DER KAN BRUGES I PRAKSIS Når vi får en ny klient, er det centralt for os at opbygge en dyb forståelse af, hvordan klientens forretning er opbygget. Vi sikrer løbende at dele viden om de centrale forhold i klientens virksomhed, så vi kan løse konkrete sager bedst muligt og med fokus på at skabe værdi for klienten. Vi bestræber os på at levere operationelle løsninger og at agere proaktivt, særligt i forbindelse med ændringer eller påtænkte ændringer i lovgivningen, administrativ praksis eller retspraksis, som kan være af relevant betydning for vores klienter. VORES INTERNATIONALE UDSYN Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske klienter. Som den eneste danske advokatvirksomhed er vi medlem af den internationale advokatorganisation Lex Mundi, der består af over jurister i 160 af verdens førende advokatvirksomheder. Vi er derudover aktive i de fleste internationale juridiske organisationer såsom IBA, ABA og AIJA, og adskillige af vores partnere bestrider eller har bestredet lederstillinger i det internationale juridiske samfund. For vores klienter betyder vores unikke internationale position, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores klienter underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan smitte af på Danmark. Vi bistår blandt andet danske virksomheder med deres udenlandske aktiviteter og de KORT OM KROMANN REUMERT 6

7 juridiske udfordringer, der følger med, gennem vores Outbound Service. Det stiller krav til, at vi følger vores klienter rundt om i verden. I øjeblikket har vi særligt fokus på Kina og Indien, der fortsat er i økonomisk vækst. Vi har blandt andet etableret et team af advokater, der har stor erfaring med kinesiske forhold, og vores advokat Mandeep Singh Rathour, som har indisk baggrund, er en del af det team, der rådgiver i forbindelse med forretninger i Indien. Vi har derudover gennem de seneste 12 måneder været involveret i klienters opkøb af virksomheder i f.eks. Brasilien, Kina, Australien, Ecuador og USA. Dette stiller krav til, at vores advokater proaktivt sætter sig ind i disse landes regulering, kulturer og traditioner. Her indgår CSR som et vigtigt område, som både danske virksomheder og vi fokuserer på i forbindelse med virksomhedskøb og -etablering i udlandet. Danske virksomheder har typisk meget høje interne normer for CSR-relaterede områder, og gennem vores egen viden og erfaring på området bistår vi med at udbrede kendskabet til og højne niveauet for de fundamentale Global Compact principper mange andre steder i verden. Kromann Reumert har ydermere som den første danske advokatvirksomhed etableret området International handel som fokusområde, der blandt andet omfatter global handel med varer og tjenesteydelser, som har en stadigt større betydning både økonomisk og politisk. Kromann Reumert blev i 2011 blandt andet tildelt titlerne Chambers Europe Awards for Excellence 2011 Denmark og WHO S WHO LEGAL The International Who s Who of Business Lawyers. I 2011 gav PLC Which Lawyer, Chambers Europe, IFLR og Legal 500 virksomheden topplaceringer inden for en lang række specialer, ligesom en lang række af vores partnere er blevet fremhævet for deres individuelle ekspertise. Læs mere om Kromann Reumert på KORT OM KROMANN REUMERT 7

8 Om denne Rapport Denne rapport er Kromann Reumerts tredje CSR-rapport og dermed vores tredje COP (Communication On Progress), som skal rapporteres til FN s Global Compact en gang om året. Formålet med CSR-rapporten er at give vores klienter, medarbejdere og andre interesserede et indblik i, hvordan vi i Kromann Reumert arbejder med CSR, og hvilke ambitioner vi har om at være med til at gøre en forskel. Rapporten er bygget op omkring Global Compacts ti principper, der bevæger sig inden for de fire temaer: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover har vi i rapporten også stort fokus på partnerskaber, da hele fundamentet omkring vores CSR-arbejde udspringer af medarbejdernes ønske om at arbejde pro bono inden for en række organisationer. Rapporteringsåret løber fra forår 2011 til forår Den helt præcise rapporteringsperiode inden for hvert tema er beskrevet i de enkelte afsnit i rapporten. OM DENNE RAPPORT 8

9 Vores ambitioner I CSR-rapporten 2011 opstillede vi to overordnede ambitioner for vores CSR-arbejde frem mod 2013: AMBITION 1 Vi vil stræbe efter at integrere CSR i vores egne kommercielle og organisatoriske processer, så det indgår som et helt naturligt element i det at drive god forretning. AMBITION 2 Vi vil stræbe efter at være med til at drive udviklingen inden for CSR i erhvervslivet. FRAMEWORK GLOBAL COMPACT SOM RAMMEN FOR CSR-STRATEGI OG INDSATS AMBITION 1 MEDARBEJDERDREVET PRO BONO-ARBEJDE + CO 2 -MÅLSÆTNING AMBITION 2 UDBREDE KENDSKABET TIL CSR OG GLOBAL COMPACT Disse ambitioner er også grundlaget for de CSR-aktiviteter, der er beskrevet i denne rapport, og vil være det helt frem til Men selvom vores overordnede ambitioner er de samme, arbejder vi løbende for hele tiden at udvide vores målsætninger inden for de fire temaer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. AMBITION 1 I forhold til Ambition 1 så har vi, som det står beskrevet under afsnittet om Miljø og klima, allerede nået vores CO 2 -målsætninger, og vi har derfor besluttet at sætte nye og mere ambitiøse mål. Derudover er engagementet for vores medarbejderdrevne pro bono-arbejde stadig meget stort, og det er blevet endnu mere forankret i vores juridiske forretning, hvilket der står meget mere om i afsnittet om Partnerskaber og pro bono. AMBITION 2 I forhold til Ambition 2 så har vores målsætning været at udbrede kendskabet til Global Compact og CSR i erhvervslivet. Det har vi gjort gennem flere forskellige tiltag. Blandt andet har vores kommunikationschef, Kirsten Hejlskov Jensen, ved flere lejligheder holdt oplæg om CSR i forbindelse med introduktion af Global Compact til små og mellemstore virksomheder. partnere ansøger ledelsen om tilladelse til at påtage sig et bestyrelseshverv. På den måde forsøger vi at sikre, at CSR bliver en del af bestyrelsesarbejdet ude i virksomhederne, fordi bestyrelsesmedlemmer opfordres direkte til at overveje og drøfte, hvordan virksomheden kan arbejde med CSR. Vi har ydermere forsøgt at udbrede kendskabet til CSR ved at stille mødefaciliteter til rådighed og afholde diverse morgenmøder for SOS Børnebyerne samt et bestyrelsesseminar for bestyrelsesmedlemmer i velgørende organisationer vedrørende bestyrelsesansvar og Corporate Governance. Desuden har vi via kampagnen Verdens Bedste Nyheder været med til at sprede budskabet om fattigdomsbekæmpelse, og vores pro bono-ansvarlige partner, Christian Lundgren, har i en artikel i Berlingske Business fortalt om Kromann Reumerts CSRarbejde med pro bono-partnerskaber. Ovenstående er blot nogle af de ting, vi i Kromann Reumert har gjort for at udbrede kendskabet til både CSR og Global Compact. Vores øvrige tiltag i forhold til at opfylde Ambition 2 er beskrevet nærmere under de enkelte temaer i rapporten. Derudover har vi tilføjet CSR som et parameter, når en af vores VORES AMBITIONER 9

10 Kromann Reumert har etableret en CSR-styregruppe, der består af vores pro bonoansvarlige partner, Christian Lundgren, vores HR-direktør, Søren Villadsen, direktøren for Corporate Strategy & Branding, Sille Stener, Facilities Manager, Jane Meier Christiansen, og vores kommunikationschef, Kirsten Hejlskov Jensen, samt kommunikationskonsulent Henriette Sørensen, der har den praktiske projektlederrolle. CSR- Fakta om organisationen CSR- ORGANISATIONEN 10

11 Styregruppemedlem Christian Lundgren, Partner Søren Villadsen, HR-direktør Sille Stener, Direktør Corporate Strategy & Branding Jane Meier Christiansen, Facilities Manager Kirsten Hejlskov Jensen, Kommunikationschef & Henriette Sørensen, Kommunikationskonsulent Ansvarlig for... pro bono-arbejdet pro bono-arbejdet forpligtelsen til Global Compact samt øvrige CSR-indsatser klima- og miljø samt leverandørstyring forpligtelsen til Global Compact samt øvrige CSR-indsatser. Fungerer desuden som daglig projektleder. Styregruppen mødes fire til fem gange om året for at diskutere både strategiske mål og praktiske indsatser. Søren Villadsen, HR-direktør, og Christian Lundgren, partner, er ansvarlige for det overordnede pro bono-arbejde samt kontakten til de medarbejderdrevne pro bono-grupper. Pro bono-grupperne har selv ansvar for arbejdet med de pro bono-samarbejdspartnere, som grupperne selv har udvalgt. Jane Meier Christiansen, Facilities Manager, er ansvarlig for Kromann Reumerts arbejde med klima og miljø samt leverandørstyring. Sille Stener, direktør for Corporate Strategy & Branding, har sammen med Kirsten Hejlskov Jensen, kommunikationschef, og Henriette Sørensen, kommunikationskonsulent, det overordnede ansvar for forpligtelsen til Global Compact og øvrige CSRrelaterede indsatser. Det overordnede ansvar for Global Compact er placeret under afdelingen Corporate Strategy & Branding for at udnytte indsatsens fulde potentiale i forhold til vores forretning og integrationi virksomhedens strategi og værdikæde. Det overordnede ansvar for Global Compact er placeret under afdelingen Corporate Strategy & Branding for at udnytte indsatsens fulde potentiale i forhold til vores forretning og integrationi virksomhedens strategi og værdikæde Verdens bedste nyheder 2015-Målene: VI STØTTER Mål 1: Halvere sult og fattigdom Mål 2: Få hele verden i skole Mål 3: Styrke kvinders rettigheder Mål 4: Mindske børnedødeligheden Mål 5: Mindske mødredødeligheden Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø Mål 8: Skabe øget globalt samarbejde CSR- ORGANISATIONEN 11

12 Om kampagnen I 2011 var Kromann Reumert igen partner på kampagnen Verdens Bedste Nyheder, som er et samarbejde mellem Danida, FN og de danske ulandsorganisationer, herunder vores pro bonosamarbejdspartner SOS Børnebyerne, om at bekæmpe fattigdom i verden. Kromann Reumerts rolle var at skabe opmærksomhed om FN s 2015-mål ved at sprede budskabet om Verdens Bedste Nyheder til flest mulige danskere. Vi forventer, at vi igen i 2012 vil bakke op om FN s 2015-mål om at bekæmpe fattigdom i hele verden. OM KAMPAGNEN 12

13 DE 10 principper ER: MENNESKE- RETTIGHEDER MILJØ Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. ANTIKORRUPTION Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. DE 10 PRINCIPPER 13

14 Princip 1-2 Menneskerettigheder COMMITMENT De første to Global Compact-principper handler om menneskerettigheder. I Kromann Reumert er vi gennem flere af vores partnerskaber med til at beskytte menneskerettigheder. Vi samarbejder blandt andet med Institut for Menneskerettigheder, Copenhagen Pride, Reden og Reden International, som vi først og fremmest yder juridisk bistand. Men derudover har vi i 2011 forsøgt at hjælpe organisationerne med forskellige indsamlinger. Læs mere om dette i afsnittet Partnerskaber og pro bono. MENNESKE- RETTIGHEDER 14

15 RESULTATER: MARTS 2011 MARTS 2012 Sidste år havde vi et mål inden for temaet menneskerettigheder om at udarbejde en code of conduct. Denne målsætning opstillede vi, fordi vi stræber efter en ansvarlig leverandørkæde. Det stiller krav til vores leverandører om at overholde udvalgte krav om menneskerettigheder. Status på dette mål er følgende: Mål Vi vil stille krav til vores hovedleverandører Aktiviteter Vi har i 2011 udarbejdet en code of conduct for at fremme anstændige arbejds- og miljømæssige forhold i samarbejde med vores leverandører. NYE MÅL: MARTS 2012 MARTS 2013 I Kromann Reumert vil vi i det kommende år fortsat stille krav til vores leverandører. Vi har derfor sat følgende mål: Mål Vi vil stille krav til vores hovedleverandører Aktiviteter Vi vil i 2012 facilitere og implementere vores code of conduct. Det betyder blandt andet, at vi vil stille krav til vores 20 største leverandører om, at de lever op til vores leverandørpolitik og de retningslinjer, den indeholder. Vores code of conduct bliver fremadrettet indarbejdet som en obligatorisk del af alle leverandøraftaler i Kromann Reumert. MENNESKE- RETTIGHEDER 15

16 Princip 3-6 Arbejdstagerrettigheder COMMITMENT Kromann Reumerts vigtigste ressource er medarbejderne. De er hele grundlaget for vores virksomhed og de resultater, der dagligt bliver opnået og det er dem, der fortsat skal være med til at bevare Kromann Reumerts position som Danmarks førende advokatvirksomhed. Derfor er det helt essentielt, at vi gør vores allerbedste til, at vores medarbejdere kan blive ved at skabe resultater på et højt niveau. Det betyder, at de skal udvikles og ledes med omhu i omgivelser, der kan være med til at inspirere og skabe samarbejdsglæde. ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER 16

17 RESULTATER I den seneste CSR-rapport opstillede vi en række mål og aktiviteter blandt andet inden for områderne videndeling, ressourcebelastning og samarbejde. I det følgende beskrives status på disse mål for perioden marts 2011 til marts VIDENDELING Vi har i det forgangne år arbejdet med at højne både den faglige og kommercielle videndeling lokalt ude i afdelingerne og på tværs af virksomheden. Videndeling er en vigtig del af vores forretning, da vi er afhængige af at levere den nyeste og mest opdaterede viden til vores klienter for at kunne give den bedste rådgivning og opfylde deres specifikke behov. Vi har også haft succes med at implementere Key Account Management på en række større kunder, som har bidraget til, at vi er kommet tættere på vores kunders forretning og i højere grad kan yde præcis den rådgivning, der skaber værdi for deres forretning. RESSOURCEBELASTNING Vi har i årets løb også haft fokus på, hvordan vi bedst muligt kan allokere vores ressourcer, så vi fordeler de rigtige kompetencer ud til de afdelinger, der indimellem har behov for ekstra hjælp og samtidig tager hensyn til medarbejdernes work-life-balance. Videndeling er samtidig essentiel i forbindelse med opgaveløsning. Jo mere viden, man har om en opgave, des mere tryg er man ved at løse den. Derfor har vi udarbejdet en folder til alle vores nyansatte jurister, der er en miniguide til at komme rundt om alle aspekter af en opgave fra start til slut. Folderen er et værktøj til at gøre juristernes hverdag nemmere og opgaveløsningen mere effektiv. Vi er ved at udvikle et nyt intranet, som skal bidrage til at gøre vores arbejdsprocesser mere gennemsigtige og ikke mindst videndelingsprocessen langt mere effektiv. Det er ikke altid, at der i en så stor virksomhed som Kromann Reumert er tilstrækkelig gennemsigtighed til, at vi ved, hvem der mangler hjælp. Efter ønske fra både ledere og medarbejdere vil vi derfor med vores kommende nye intranet indføre et ressourcebarometer, hvor det er muligt, at hver medarbejder kan indikere sin arbejdsbelastning. Det gør processen omkring ressourcefordeling langt mere gennemsigtig og nemmere for lederne at fordele arbejdet. Vi har ydermere i 2012 indført en ny fleksibel ordning, der giver alle vores fuldmægtige et stempel på ryggen, når de rokerer til ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER 17

18 en ny afdeling. Det betyder, at de får en stærkere tilknytning til den afdeling, de tidligere har arbejdet i, og dermed har mulighed for at hjælpe både deres nye og deres gamle afdeling, alt afhængig af hvor der er mest behov for ressourcerne. SAMARBEJDE Vi arbejder løbende med, hvordan vi kan forbedre samarbejdet på tværs af virksomheden. Blandt andet har vi hvert år fokus på en række teambuildingaktiviteter på vores årlige V-dag. Derudover arbejder vi også med at forstærke lederrollen i de juridiske afdelinger ved at give advokaterne mere ledelsesansvar. Vi har i 2011 opstartet et netværksprojekt, hvor udvalgte advokater agerer mentorer for en række fuldmægtige og guider dem til, hvordan de kan udbygge både deres eget og virksomhedens netværk. Netværksforløbet er samtidig et led i vores store indsats for vedvarende at give vores medarbejdere den bedste uddannelse, så de fortsat kan udvikle deres kompetencer. MEDARBEJDERDATA Vores medarbejderdata for 2011 viser, at vi er blevet flere medarbejdere, flere partnere og samtidig også lidt flere kvinder end mænd. På sundhedsområdet har vi de seneste år gjort rigtig meget ved blandt andet at forbedre arbejdsklimaet og udskifte råvarerne i køkkenet til økologi, afholde sundhedsuger og give alle medarbejdere fri adgang til økologisk frugt, juicer og kaffe. Derudover har der været fokus på tilskud til sportsklubber, rabatter til fitnesscentre, massage i arbejdstiden samt tilbud om ergonomisk gennemgang af arbejdspladserne. I takt hermed er sygefraværet faldet fra 5 % i 2007, 2008, 2009 og 2010 til 3,4 % pr. medarbejder i 2011 (3,1 % hvis barns sygdom udelades). Vi kan ikke påvise, at sammenhængen mellem disse sundhedsinitiativer og faldet i sygefraværet er lineær, men vi har en formodning om, at det er én af årsagerne. Og derfor vil vi også fortsætte med fokus på sundhed i ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER 18

19 MEDARBEJDERDATA Medarbejdere i tal Antal medarbejdere Antal partnere Procentdel af kvinder i alt 54,9 53,2 53,2 53,2 54,9 Procentdel af kvinder blandt partnere 12,25 12,96 13, Gennemsnitsalder 35,9 36,2 36,1 35,3 34,6 Sundhed Sygefravær pr. medarbejder i procent ,4 Work-life-balance Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Medarbejdertilfredshedsmåling work-life-balance (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 67 -* Uddannelse Total antal kursusdage for alle medarbejdere Antal kursusdage pr. medarbejder - 4,3 4,4 4,5 4,5 Antal interne kurser Medarbejdertilfredshed Samlet resultat medarbejdertilfredshedsmåling (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 80 -* Ledelse (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 77 -* Ovenstående skema viser medarbejderdata, der bliver opgjort hvert år fra 1. januar 31. december. *Da medarbejdertilfredshedsmålingen ikke bliver gennemført hvert år, var der ikke en måling i 2009 og i Den næste måling bliver gennemført i foråret ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER 19

20 MÅL FOR DEN KOMMENDE PERIODE Danmark har bundrekord i Norden, hvad angår andel af kvinder i topledelse og bestyrelser. Derfor har vi en udfordring i forhold til at få skabt større diversitet og få flere kvinder ind på ledelsesposter. Undersøgelser viser nemlig, at der blandt andet er en sammenhæng mellem diversitet og innovation, og det er derfor et vigtigt parameter at skabe rum for flere kvinder i topledelser for fremadrettet at opnå de bedste resultater for danske virksomheder. Et af Kromann Reumerts mål for den kommende periode er, at vi vil være med til at drive udviklingen for at få flere kvinder i bestyrelser. Vores bestyrelsesformand og partner, Marianne Philip, samt vores direktør for Corporate Strategy & Branding, Sille Stener, har i samarbejde med Heidrick & Struggles kontor i København opstar tet netværket Women Corporate Directors (WCD) i Danmark, også kaldet et WCD Chapter. Der vil blandt andet blive afholdt en netværksevent den 30. august 2012 for at samle bestyrelsesmedlemmer fra toppen af dansk erhvervsliv samt kvindelige, potentielle bestyrelseskandidater, der kan være mulige medlemmer til det danske WCD-netværk. Ved eventen vil en række indflydelsesrige foredragsholdere diskutere diversitet i bestyrelser, og deltagerne vil få lejlighed til at netværke med hinanden i en såkaldt speed networking session. Kromann Reumerts kontor i København vil være vært ved dette WCD-arrangement. Resten af de opstillede mål for den kommende periode beskrives i skemaet nedenfor. NYE MÅL: MARTS 2012 MARTS 2013 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: Mål Aktiviteter Medarbejdertilfredshedsmåling 2012 Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsmåling i foråret 2012 Fokus på udstationeringer Fokus på sundhedsinitiativer Mere ledelsesansvar hos advokaterne Fokus på øget diversitet og flere kvinder i bestyrelser Vi vil fortsat have fokus på at gøre det både attraktivt og relevant for vores medarbejdere at blive udstationeret for en kortere periode. Det skaber ofte både større og bredere forretningsforståelse at komme ud og opleve virksomhedernes udfordringer fra en anden position. Vi vil fortsat have fokus på, at vores medarbejdere trives i et miljø, der giver dem de mest optimale vilkår for at bevare en sund livsstil også når de er på arbejde. Der vil i den kommende periode fortsat være fokus på at tildele vores advokater mere ledelsesansvar Vi vil med udgangspunkt i netværket Women Corporate Directors (WCD) skabe fokus på flere kvinder i bestyrelser ved blandt andet at afholde et netværksseminar for bestyrelsesmedlemmer fra toppen af dansk erhvervsliv samt kvindelige, potentielle bestyrelseskandidater. ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER 20

21 Princip 7-9 Miljø og klima COMMITMENT Kromann Reumerts arbejde med miljø og klima udspringer af vores klimavision: Vi vil sætte standarden på miljø- og klimaområdet inden for advokatbranchen. MILJØ OG KLIMA 21

22 I 2008 satte vi et mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med 20 % frem til udgangen af Det har vi allerede nået. Derfor skal vi sætte os et nyt mål og fordi vi har så stort et medarbejderengagement, tør vi godt blive endnu mere ambitiøse i vores målsætninger om at reducere CO 2 -forbruget. Vi vil spare yderligere 10 % på vores CO 2 -forbrug inden for de næste fire år altså frem til udgangen af AKTIVITETER Vores medarbejdere i afdelingen for Facility Services er fortsat meget engagerede i arbejdet med at spare CO 2, og de er meget opsøgende i forhold til hele tiden at finde nye måder, hvorpå vi kan gøre lidt ekstra for at spare på CO 2 -forbruget. Men de har samtidig mødt en række udfordringer i arbejdet mod de mål, vi har sat os. Først og fremmest var der 2. juli 2011 et ekstremt skybrud i København; der ikke er set lignende i 55 år. Det betød oversvømmelser rigtig mange steder også i vores kældre på Sundkrogsgade i København. Det betød blandt andet, at vi måtte have syv affugtere kørende i vores kældre i tre til fire måneder, og det kostede en masse strøm. Da vi i forbindelse med oversvømmelsen alligevel skulle tømme hele vores arkiv med ca arkiverede sager for at få lagt nye strøer under gulvet, besluttede vi at skifte al belysning. Vi skiftede 48 grundarmaturer med 32-watt-lysstofrør til nye LED-rør, som kun bruger 18 watt pr. rør altså næsten en halvering i watt pr. rør. På kontoret i København blev vores arbejde med at udskifte lysstofrør til LED-lys i vores hængelofter også en noget større udfordring end først antaget. Det viste sig nemlig ved gennemgang af installationerne, at alle lofternes elektriske installationer var ulovlige. Derfor skulle det udbedres af udlejer, inden vi kunne skifte til LED-lys. Men det lykkedes at afslutte arbejdet i november 2011, og nu er alle lysstofrør udskiftet til LED-rør i både Aarhus og København, og samtlige transformere er også udskiftet. TRANSPORT Flere og flere af vores medarbejdere vælger at cykle på arbejde. Særligt i København er antallet af cykler i parkeringskælderen stigende. Derfor har vi næsten fordoblet antallet af cykelstativer, så vi nu har cykelparkering i kælderen til 241 cykler. Vi har samtidig mere fokus på videokonference end nogensinde, og der har været en stigende interesse hos vores medarbejdere for at benytte videokonference i stedet for at rejse mellem Aarhus og København. Det er attraktivt, fordi det både sparer tid og CO 2. Derfor har vi i februar 2012 indrettet to ekstra kontorer et i Aarhus og et i København med videokonferenceudstyr. Det betyder, at vi nu kan holde to interne møder med videokonference på samme tid. MILJØ OG KLIMA 22

23 I 2008 satte vi et mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med 20 % frem til udgangen af Det har vi allerede nået. RESULTATER: APRIL 2011 APRIL 2012 Vi har i perioden april 2011 til april 2012 opstillet nedenstående mål og gennemført følgende aktiviteter: Mål Vi skal sætte nye mål inden for klima og miljø Vi vil effektivisere vores varmeforbrug Aktiviteter Vi vil reducere vores CO 2 -forbrug med 10 % fra 2012 til udgangen af På kontoret i Aarhus har vi udskiftet 24 vinduer og planlægger at udskifte en del af de 102 vinduer, der endnu ikke er udskiftet, for at undgå varmespild. På kontoret i København er varmen indreguleret på samtlige kontorer. Spare CO 2 ved etablering af nye, fysiske arbejdspladser Udskiftning af fire ventilatorer på taget i København Fortsat udskiftning til LED-lys på begge kontorer Ved indretning af mezzaninen i Aarhus har vi udelukkende indrettet med LED-belysning og bevægelsessensorer til automatisk tænd/sluk. Udskiftningen blev udført i efteråret Formålet er en årlig besparelse på 29 tons CO 2. På kontoret i København blev udskiftning til LED-lys i hængelofter en større udfordring end beregnet. Det viste sig, at lofternes elektriske installationer var ulovlige. Dette er nu udbedret af udlejer, og der er skiftet til LED-lys. Arbejdet var først afsluttet november I forbindelse med dette arbejde blev samtlige transformere udskiftet, da det er mere økonomisk. Alle lysstofrør er udskiftet til LED-rør i både Aarhus og København. Vi følger udviklingen på området og skifter, når vi kan opnå besparelser af CO 2 med en tilbagekøbspris på 2 år Fokus på affaldssortering Transport Fokus på affaldssortering i Aarhus har betydet, at genbrugsprocenten er steget fra 18 til 38. Antallet af cyklende, særligt i afdelingen i København, er stigende. Vi har øget antallet af cykelstativer med 90, således at vi nu har cykelparkering i kælderen til 241 cykler. Det svarer til, at 48 % af medarbejderne har mulighed for at cykle på arbejde. MILJØ OG KLIMA 23

24 MILJØ- OG KLIMADATA De aktiviteter, vi har iværksat, har givet følgende data: Bemærkning Affald /ton Årsagen til reduktionen er, at vi i vores afdeling i København ikke har makuleret arkivsager i samme omfang som de foregående år. Affald sendt til genanvendelse /ton Fokusområde i 2011 Elforbrug /kwh Elforbrug pr. m Fjernvarme /mwh Tal for fjernvarmeforbruget i 2010 er rettet i denne rapport, idet vi kan konstatere, at varmetallene fra Aarhus-afdelingen ikke var korrekte i CSR-rapporten Dette betyder, at totaltallet for fjernvarmeforbruget på de to kontorer er øget fra mwh i 2009 til mwh i Det betyder samtidig, at vores besparelse fra 2010 til 2011 er større end først antaget. Fjernvarme /mwh pr. m 2 0,08 0,09 0,11 0,09 Vandforbrug /m Vandforbrug /m 3 pr. m 2 0,28 0,26 0,21 0,25 MILJØ OG KLIMA 24

25 Affald Affald i i tons tons Elforbrug i kwh pr. m Årsagen til reduktionen fra 2010 til 2011 er, at vi i vores afdeling i København ikke har makuleret arkivsager i samme omfang som de foregående år. Vores reduktion i elforbruget fra 2010 til 2011 er et resultat af, at Kromann Reumerts afdeling for Facility Services har haft fokus på at spare el og dermed CO 2. 0,12 0,1 0,08 Fjernvarme i mwh pr. m 2 Vandforbrug m 3 pr. m 2 0,30 0,25 0,20 0,06 0,15 0,04 0,10 0,02 0, Årsagen til den store stigning i 2010 i forhold til 2009 er primært de udendørs temperaturforskelle. Normtallet for middeltemperaturen pr. år er +7,7 C. Året 2009 var meget varmt med en middeltemperatur på +8,8 C, mens 2010 var en del koldere med kun +7 C. Det giver selvfølgelig et langt større varmebehov for 2010 end for Derudover havde Aarhus-afdelingen i 2010 udfordringer med ventilationsanlæggenes varmeflader samt nogle varmeventiler. Middeltemperaturen for 2011 er opgjort til 9,0 C. Det milde vejr betød et mindre opvarmningsbehov, som har givet et pænt resultat i Stigningen i vores vandforbrug i 2011 skyldes en defekt opvasketunnel i vores afdeling i København, ligesom vi har konstateret et akut behov for blandt andet udskiftning af gamle varmeventiler i vores afdeling i Aarhus. Det skal fremover forhindre et uhensigtsmæssigt overforbrug af vand. CO 2 -REGNSKAB I vores målsætning om at reducere vores CO 2 -forbrug indgår fjernvarme- og transportforbruget ikke. Vores CO 2 -mål er baseret på CO 2 - reduktion pr. m 2, og det er følgende parametre, der indgår i regnskabet: M * *Vi har forøget vores kontorareal betydeligt fra 2008 til 2009 og igen fra 2010 til CO 2 - elforbrug CO 2 - forbrug ialt kg CO 2 - forbrug/mwh pr. m MILJØ OG KLIMA 25

26 Samlet set har vi reduceret vores elforbrug pr. m 2 med 21,6 % i perioden Vi har dermed nået målet om at reducere vores samlede CO 2 -forbrug med 20 % siden Vi har derfor sat et nyt mål om at reducere vores samlede CO 2 -forbrug med 10 % frem mod Derfor vil vi fra næste års CSR-rapport og frem mod 2015 tage udgangspunkt i 2011-tallene. NYT MÅL MILJØ OG KLIMA 26

27 NYE MÅL APRIL 2012 APRIL 2013 Vi har følgende mål, inden vi igen skal rapportere til Global Compact i foråret 2013: Mål Vi skal øge besparelsen af vores CO 2 - forbrug Aktiviteter Udskiftning af eksisterende køleanlæg til frikøling i serverrummet på kontoret i København er planlagt til 1. halvår Indregulering af køl i København sommeren 2013, hvilket særligt vil ske, hvis sommeren bliver varm. Vi skal øge besparelsen af strømforbrug Vi skal øge besparelse på varmen Vi vil arbejde på løsninger, hvor automatisk tænd/slukfunktion sker over kortere afstande på gangarealer. I samarbejde med udlejer på Aarhuskontoret vil vi gennemgå det centrale varmeanlæg med henblik på udskiftning af 25 år gamle pumper med for høj effekt. Vi vil undersøge om fremløbstemperatur på vand til radiatorerne på Aarhuskontoret er for varmt og få det reguleret, hvis det er tilfældet. Vi vil på Aarhuskontoret undersøge tilbagebetalingstid på montering af motorventiler på samtlige radiatorer på lejemålet, da der p.t. ingen styring er af varmen i forhold til ventilation. Vores varmeforbrug må ikke overstige 120 kwh pr. m 2, som er gennemsnitsforbruget for 75 % af alle kontorbygninger. Alle tal vil blive vist i CSR-rapporten med udgangspunkt i 2011-tallene frem mod MILJØ OG KLIMA 27

28 Miljøpapir FAKTA Vi har i 2011 afsluttet udskiftningen af alt vores logopapir med FSC-mærket miljøpapir. Vi har skiftet brevpapir, kuverter, blokke, visitkort, registre, sagsmapper samt lykønskningskort med kuverter. Vi er meget tilfredse med udskiftningen og har ikke haft nogen udfordringer med kvaliteten. Vi bruger derfor kun miljøcertificeret papir fremadrettet i Kromann Reumert. Vores CSR-rapport har vi de to foregående år trykt på FSCmærket miljøpapir. Vi har dog i år valgt ikke at trykke rapporten for at skåne miljøet ved at spare både på papiret og på CO 2 -forbruget. HVAD ER FSC? FSC er en international certificering af træ og papir, der sikrer en bæredygtig drift af de skove, hvor træerne kommer fra. Mærket garanterer omtanke for både natur, dyr og mennesker, der er omkring og lever i de FSC-certificerede skove. Kromann Reumerts klimapartnerskab med Dong Energy I slutningen af 2010 indgik Kromann Reumert et klimapartnerskab med DONG Energy. Det har vi gjort med henblik på at reducere vores CO 2 -forbrug yderligere gennem professionel rådgivning og samtidig støtte produktionen af vedvarende energi. KROMANN REUMERT CO 2 -NEUTRALE Kromann Reumert køber RECS-certifikater hos DONG Energy, som svarer til de 1500 MWh el, vi årligt forbruger på vores kontorer i København og Aarhus. Købet af RECS-certifikater betyder, at DONG Energy reserverer 1500 MWh fra produktionen af energi fra deres vindmøllepark Horns Rev II til os. Det vil sige, at den mængde strøm, vi forbruger i Kromann Reumert, bliver tilsvarende produceret i vindmølleenergi. Derfor er vi CO 2 -neutrale på vores strømforbrug. Vi vil i løbet af 2012 gøre mere brug af vores samarbejde med DONG Energy og gennem professionel rådgivning få gode råd til, hvordan vi opnår større besparelser på vores energiforbrug. MILJØ OG KLIMA 28

29 Princip 10 Antikorruption -- og Corporate Governance COMMITMENT Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale organisation Transparency International (TI), som har til formål at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. Ifølge Transparency International Danmark er Danmark sammen med Sverige, Finland og New Zealand ét af de mindst korrupte lande i verden. Vi har derfor, som de seneste to år, forsøgt at tilpasse Global Compacts 10. princip til danske forhold og denne gang tilføjet Corporate Governance i overskriften. ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE 29

30 Kromann Reumert er en partnerejet virksomhed og indgår derfor ikke i den række af børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX København A/S, der skal redegøre for, hvordan de forholder sig til Anbefalinger for god selskabsledelse, som Komiteen for god Selskabsledelse har udarbejdet. Men derfor støtter vi alligevel op om komiteens arbejde for at fremme udviklingen af Corporate Governance i børsnoterede selskaber. Og vi forsøger også at efterleve en række af komiteens anbefalinger blot tilpasset vores egen virksomhedsstruktur og de etiske retningslinjer, vi er underlagt som advokatvirksomhed. Vi stræber blandt andet efter at have en høj grad af gennemsigtighed i vores organisationsstruktur. Læs mere om dette i afsnittet Kort om Kromann Reumert her i rapporten. FAKTA FAKTA Kromann Reumerts bestyrelsesformand og partner, Marianne Philip, er næstformand i Komiteen for god Selskabsledelse. Komiteen udarbejdede i 2001 den første rapport om Corporate Governance i Danmark: Nørbyudvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. Læs mere om komiteen og download rapporten på: Kromann Reumert udgiver løbende nyhedsbreve, der informerer vores stakeholdere om de nyeste tiltag inden for både CSR og Corporate Governance samt emner som handelsbarrierer i forbindelse med international handel. Læs vores nyhedsbreve på: En række partnere fra Kromann Reumert er tilknyttet Business Kolding/INSEAD, der er en af verdens førende Business Schools, og underviser på bestyrelsesuddannelsen i Corporate Governance. FAKTA RISK MANAGEMENT Som nævnt i sidste års CSR-rapport arbejder vi også med Risk Management som et led i at opnå mere gennemsigtighed i vores selskabsledelse. Hermed understøtter vi også én af anbefalingerne fra rapporten om Corporate Governance i Danmark, der vurderer, at arbejdet med Risk Management er en ledelsesopgave, og at risikostyring er en forudsætning for, at en virksomheds bestyrelse kan udføre sine opgaver. I Kromann Reumert har vi i 2011 identificeret, analyseret og kategoriseret alle vores risici og er i 2012 begyndt at arbejde målrettet med at forankre arbejdet i hele organisationen og gøre Risk Management til en integreret del af vores ledelsesstrategi. Vi har implementeret et risikostyringssystem, vi bruger som redskab til at belyse de risici, som virksomheden står overfor. Systemet fungerer samtidig som et værktøj, der kan hjælpe med at håndtere og minimere de mest kritiske risici. Der er etableret en Risk Management-styregruppe, som består af blandt andet vores managing partner, Claus Juel Hansen, samt vores CFO, Tina Larsen, og som skal sikre den løbende udvikling af metoder, processer og handlinger samt en optimal Risk Management strategi i Kromann Reumert. ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE 30

31 FORRETNINGSETIK Som advokatvirksomhed er det afgørende, at vi løbende forholder os aktivt til vores etiske ansvar. Vi bruger derfor betydelige ressourcer på at sikre en høj etisk standard i vores arbejde. Alle danske advokatvirksomheder er underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet advokatetiske reler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter. Som en del af vores generelle kvalitetssikring har vi fastsat en række interne procedurer og regler, som supplerer de advokatetiske regler, blandt andet for at opfange og løse mulige interessekonflikter. Ud over Kromann Reumerts regelsæt til at undgå interessekonflikter har vi udarbejdet særlige regelsæt for at undgå insiderhandel og hvidvask. tik INTERNE PROCEDURER OG REGLER Den enkelte advokat er ansvarlig for at overholde reglerne. Disse regler administreres af Kromann Reumerts Etikudvalg, der består af fem partnere. Etikudvalget skal konsulteres i alle tvivlsspørgsmål og tager også selv spørgsmål op til behandling. INDEN EN NY SAG/KLIENT OPRETTES Kromann Reumerts klienter er erhvervsvirksomheder. Inden en ny klient eller sag godkendes, bliver der foretaget en grundig undersøgelse af alle etiske forhold. Partneren skal derefter underskrive en partnererklæring, som bekræfter, at der ikke er interessekonflikt eller nærliggende risiko for dette, at Kromann Reumerts regler om at forebygge hvidvask er iagttaget, og at der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der taler imod, at Kromann Reumert påtager sig sagen. Tvivlsspørgsmål skal forelægges Etikudvalget. Etikudvalget sikrer, at partnerne har en fælles forståelse af, hvad der ligger inden for virksomhedens etiske principper, og udvalget er i konstant dialog med partnerkredsen for at sikre, at dagligdagen stemmer overens med virksomhedens værdisæt. ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE 31

32 RESULTATER FOR APRIL 2011 APRIL 2012 Nedenfor er det mål, vi satte i seneste rapport, samt de resultater vi har opnået i perioden april 2011 april 2012: Mål Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance i de øverste ledelsesorganer hos virksomheder. Resultater Vi har tilføjet CSR som et parameter, der indgår i vurderingen, når en partner ansøger Etikudvalget om tilladelse til at påtage sig bestyrelseshverv. Hvis selskaber ikke har en CSR-politik, opfordres bestyrelsesmedlemmet til at drøfte med bestyrelsen, hvordan selskabet kan arbejde med CSR, forudsat at det giver mening i forhold til selskabets virksomhed. Vi har i 2011 fortsat det aktive samarbejde med Business Kolding/INSEAD, hvor en række af Kromann Reumerts partnere underviser i Corporate Governance. Kromann Reumert har derudover blandt andet været vært for Business Kolding/INSEAD i forbindelse med dimissionsarrangement for Business Kolding/INSEAD Executive Board Programme, hvor ca. 50 erhvervsledere deltog. Vi har besluttet ikke at udarbejde et praktisk CSR-værktøj, som angivet i vores CSR-rapport sidste år. Vores research har vist, at der allerede eksisterer en række værktøjer til brug for bestyrelsesarbejde. Læs mere på KORT OM 32 KROMANN REUMERT

33 NYE MÅL: APRIL 2012 APRIL 2013 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: Mål Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance i de øverste ledelsesorganer hos virksomheder. Resultater Vi vil fortsætte det aktive samarbejde med Business Kolding/INSEAD, hvor en række af Kromann Reumerts partnere underviser i Corporate Governance. Vi vil fortsat bidrage til at øge kendskabet til Global Compact og Corporate Governance. ntikorruption Miljø Miljø orruption eskerettigheder Menneskerettigheder Arbejdstage rettigheder Antikorru enneskerett rbejdstagerttigheder Miljø Arbejdstager rettigheder ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE 33

34 artnerskaber g Pro Bono Kromann Reumert har indgået partnerskaber med en række organisationer, som vores medarbejdere hjælper ved at yde juridisk rådgivning gratis eller til en særdeles reduceret pris. Arbejdet udføres pro bono, hvilket betyder for samfundets bedste. COMMITMENT Kromann Reumerts pro bono-arbejde udføres i henhold til vores pro bono-politik, der omfatter følgende principper: PRINCIP 1 Kromann Reumerts pro bono-arbejde omfatter arbejde, som virksomhedens medarbejdere udfører gratis eller til en særdeles reduceret pris, uden at arbejdet i det væsentlige udføres i Kromann Reumerts egen interesse. PRINCIP 2 Kromann Reumert udfører relevant pro bono-arbejde, som er af ikke-religiøs og ikke-politisk karakter (men der er grænsetilfælde). PRINCIP 3 Vi udfører pro bono-arbejde i et omfang, som står i rimeligt forhold til virksomhedens størrelse og karakter. PRINCIP 4 De enkelte afdelinger har autonomi til at påtage sig pro bono-arbejde på linje med andre sager, men af hensyn til at koordinere den samlede pro bono-indsats er der nedsat et pro bono-udvalg, som har ansvaret for Kromann Reumerts pro bono-arbejde. PRINCIP 5 Som grundlæggende princip gælder de samme sagsbehandlingsregler for pro bono-arbejde som for alt andet arbejde; dog vil der i forbindelse med pro bono-arbejde være tale om en vis skærpet vurdering af, at påtagelse af en sag ikke kan medføre interessekonflikter eller anden skadevirkning for Kromann Reumert. PARTNERSKAB OG PRO BONO 34

35 pro Kort om vores bono- partnerskaber Vi har i 2011 indgået aftaler med yderligere to organisationer: Ønskefonden og HovedHuset. Læs mere om vores samarbejdspartnere nedenfor eller på organisationernes hjemmeside. BØRNEHJÆLPSDAGEN Børnehjælpsdagen arbejder for de anbragte børn og unge i Danmark samt det frivillige børneog ungdomsarbejde i foreninger og sportsklubber. Læs mere på LANGSIGTET HJÆLP TIL NØDLIDENDE BØRN SOS BØRNEBYERNE SOS Børnebyerne er verdens største private humanitære børneorganisation, der har som mål at hjælpe nødlidende børn. Læs mere på OMBOLD OMBOLD er drivkraften i arbejdet med at få idræt for hjemløse og socialt udsatte på den socialpolitiske dagsorden. Læs mere på ASHOKA Ashoka er en global organisation for verdens førende social entrepreneurs, som søger at afhjælpe og finde innovative løsninger på en række væsentlige sociale problemer i verden. Læs mere på REDEN I Reden kan prostituerede kvinder få et pusterum fra den barske hverdag på gaden; de kan få et varmt bad, et måltid mad, en seng for natten, og de kan få hjælp og rådgivning til at komme ud af prostitutionsmiljøet og stofmisbruget. Læs mere på REDEN INTERNATIONAL Reden International er en organisation til bekæmpelse af kvindehandel. Vi sørger for praktisk støtte til udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. Læs mere på COPENHAGEN PRIDE Copenhagen Prides mission er at være med til at skabe ligestilling for homo-, bi- og transseksuelle i Danmark. Læs mere på Hjerneskadeforeningen HJERNESKADEFORENINGEN Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende og uafhængig interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. Læs mere om foreningen på HOVEDHUSET HovedHuset åbnede i februar 2006 som et projekt under Hjerneskadeforeningen og blev pr. 1. november 2011 en selvejende institution. HovedHuset er et specialiseret tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. Læs mere på INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER Institut for Menneskerettigheders arbejde omfatter forskning, information, uddannelse og dokumentation om menneskerettigheder i Danmark og udland, og de samarbejder med organisationer og offentlige myndigheder i både Danmark, Nordisk Råd, Europarådet, OSCE, EU og FN. Læs mere på ØNSKEFONDEN Make A Wish Ønskefondens formål er at opfylde ønsker for børn, der bor i Danmark og er mellem 3-18 år, og som lider af en livstruende sygdom. De prøver altid at opfylde barnets højeste og inderste ønske at sætte barnet i centrum og skabe håb, styrke og glæde i en periode, hvor sygdom truer barnets liv. Læs mere på PARTNERSKABER OG PRO BONO 35

36 Resultater for året 2011 Vi har i perioden fra marts 2011 til marts 2012 registreret pro bono-timer hos vores juridiske medarbejdere. Derudover har en række af vores administrative medarbejdere, herunder vores projektcenter og trykkeri, hjulpet med pro bono-arbejde - og de tidsregistrerer ikke. Derfor er det svært at opgøre vores samlede bidrag til de organisationer, vi har indgået partnerskaber med. Vi har også på opfordring af forskellige medarbejdere lavet indsamlinger. Blandt andet har vi både i vinteren 2011 og 2012 indsamlet vintertøj til Reden og Reden International. I 2012 blev det til ca. 120 kg jakker, sweatre, bukser, huer og handsker. Vi har også i forbindelse med udskiftning af vores kaffemaskiner doneret porcelænskaffekrus til Reden i Aarhus og København, mens Reden i Aarhus også har fået tre skriveborde. Engagementet i Kromann Reumert er fortsat stort, og der er stigende interesse hos vores medarbejdere for at være med til at hjælpe organisationerne ved at yde juridisk bistand. Det kan vi blandt andet mærke, når vi søger om nye medlemmer til vores pro bono-grupper på intranettet. RESULTATER FOR ÅRET

37 RESULTATER FOR DE ENKELTE PRO BONO-SAMARBEJDSPARTNERE I PERIODEN FRA 1. MARTS 2011 TIL 1. MARTS 2012 Formuleret mål for 2011 Aktiviteter i 2011 OMBOLD OMBOLD skal løfte sig fra at være en græsrodsorganisation til en mere etableret organisation inden for området for socialt udsatte. OMBOLD er som et led i denne proces for første gang kommet på finansloven. Kromann Reumert skal i den forbindelse være med til at sikre de juridiske rammer omkring institutionen, blandt andet ved kontakt til offentlige myndigheder og opdatering af vedtægter og ansættelseskontrakter mv. OMBOLD planlægger i 2011 at lancere et koncept for sponsorater kaldet Klub 2011, der er et forsøg på i højere grad at blive selvfinansierende. Kromann Reumert skal i den forbindelse bistå OMBOLD med rammeaftaler og konkrete sponsoraftaler. Vi har rådgivet OMBOLD i forbindelse med ansættelseskontrakter. Kromann Reumerts trykkeri har udført kopieringsopgaver for OMBOLD. Vi har stillet lokaler, udstyr og forplejning til rådighed for OMBOLDs årlige 2-dags-seminar for deres ansatte. Vi har bistået med diverse ansøgninger om OMBOLDs regulatoriske ramme, herunder til Civilstyrelsen. Vi har derudover ydet bistand på ad hocbasis, når der har været et behov, og har generelt varetaget OMBOLDs behov for juridisk rådgivning. Klub 2011 er stadig på standby, og vi har ikke foretaget os noget i den forbindelse i SOS Børnebyerne Vi skal fortsætte den hidtidige bistand med henblik på at medvirke til en løbende højnelse af SOS Børnebyernes interne procedurer mv., således at SOS Børnebyerne indadtil og udadtil fremstår som en professionel organisation og samarbejdspartner. Vi skal varetage SOS Børnebyernes behov for juridisk rådgivning inden for ethvert felt og samtidig forblive og udbygge vores rolle som trusted advisor. SOS Børnebyerne forventes at indgå i vores projekt omkring uddannelse af bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer. Vi har rådgivet i forbindelse med diverse dødsboer, hvor SOS-Børnebyerne er indsat som arving, herunder korrespondance med øvrige arvinger samt eventuelle bobestyrere, samt vejledning og rådgivning om behandling af boets aktiver/passiver. Vi har hjulpet med medlemsrådgivning i forbindelse med ændring af eksisterede og oprettelse af nye testamenter, herunder særligt rådgivning om arvelovens regler. Vi har bistået med udarbejdelse af dokumenter for SOS, særligt i relation til begunstigelsesindsættelser i såvel gavebreve som testamenter til fordel for SOS, ligesom vi har bistået med en generel oplysning om arvelovens regler og muligheden for donationer til fordel for SOS. Vi har derudover rådgivet SOS Børnebyerne om diverse indsamlingsretlige spørgsmål. I den forbindelse har vi hjulpet med at etablere en forening, sådan at SOS Børnebyerne kan foretage gadehvervning af medlemmer uden at overtræde indsamlingslovens forbud mod gadeindsamlinger. Vi har endvidere rådgivet SOS Børnebyerne om forskellige kontraktuelle spørgsmål i forbindelse med deres indgåelse af en aftale om levering af hvervningsydelser. Vi har derudover bistået SOS Børnebyerne på en lang række enkeltstående spørgsmål om blandt andet kampagner, ligesom vi har rådgivet om en række interne forhold, herunder revideret vedtægter mv. RESULTATER FOR ÅRET

38 Formuleret mål for 2011 Aktiviteter i 2011 Børnehjælpsdagen Vi skal fortsætte med den hidtidige bistand på ad hocbasis, når der opstår behov, samt projektbistand i forbindelse med diverse projekter. Kromann Reumert skal varetage Børnehjælpsdagens behov for juridisk rådgivning. Vi har bistået Børnehjælpsdagen med revision af bestyrelsens forretningsorden samt ændring af fondens vedtægter, spørgsmål om immaterielle rettigheder og udarbejdelse af samtykkeerklæring samt rådgivning om ansvarsfraskrivelse i forbindelse med arrangement på et lånt område. RESULTATER FOR ÅRET

39 Formuleret mål for 2011 Aktiviteter i 2011 Ønskefonden Ikke formuleret i sidste års rapport. Vi har løbende varetaget diverse juridiske opgaver for Ønskefonden. Vi har blandt andet bistået Ønskefonden med spørgsmål opstået i relation til interne complianceregler udstedt af den internationale moderorganisation, Make A Wish Foundation International, herunder blandt andet en fortolkning og afstemning af, hvilke sygdomme der kvalificerer et barn til at få et ønske opfyldt. Vi har foranlediget diverse dokumenter fra Make A Wish Foundation International oversat til dansk og tilpasset dem i forhold til dansk ret. Vi har derudover bistået Ønskefonden med at få aftalereguleret centrale områder; herunder udarbejdelse af en sponsoraftale samt en ambassadøraftale. Vi har også bidraget med ansættelsesretlig rådgivning i relation til de frivillige medarbejdere samt i relation til et konkret ansættelsesforhold. Hjerneskadeforeningen Vi skal rådgive Hjerneskadeforeningen vedrørende udskillelse af et projekt til en selvstændig juridisk enhed. Vi skal afholde et seminar vedrørende bestyrelsesansvar, hvor bestyrelsesmedlemmer for samtlige pro bono-samarbejdspartnere vil blive inviteret. Vi skal yde løbende juridisk rådgivning samt videreførelse af det eksisterende samarbejde, herunder oprettelse af testamenter for foreningens bidragsydere. Vi har hjulpet Hjerneskadeforeningen med at udskille projekt HovedHuset i en selvejende institution. Projektet, der startede tilbage i 2006 med finansiering fra Socialministeriets satspulje, er et arbejdsfællesskab for mennesker ramt af en hjerneskade, der ønsker et aktivt liv med beskæftigelse. HovedHusets filosofi er, at alle kan noget, og alle er gode til noget! Kromann Reumert bistod med overdragelsen af de aktiviteter og aktiver, der er knyttet til projektets drift fra Hjerneskadeforeningen til HovedHuset. Derudover afholdte vi et særdeles velbesøgt seminar om bestyrelsesansvar i velgørende organisationer. Seminaret blev til på baggrund af den løbende sparring mellem Hjerneskadeforeningen og Kromann Reumert. Vi har også ydet rådgivning, der har krævet indsats fra mange af vores specialeafdelinger. Rådgivningen har blandt andet vedrørt: ansættelsesforhold, lejekontrakter, vedtægtsændringer, materiale til foreningens hjemmeside, herunder IP-retlige spørgsmål samt løbende telefonisk besvarelse af spørgsmål fra Hjerneskadeforeningens medarbejdere foranlediget af henvendelser fra bidragsydere vedrørende gaver og arv og verserende arvesager. RESULTATER FOR ÅRET

40 Formuleret mål for 2011 Aktiviteter i 2011 Reden Vi skal yde løbende juridisk rådgivning samt videreføre det eksisterende samarbejde. Vi har blandt andet bistået Reden med vurdering af aftale om tilskud til driften fra Københavns Kommune og betydningen deraf i forhold til klageadgang over afgørelser, ejerskab til brug af logo samt gennemgang og vurdering af vedtægter. Vi har også hjulpet Reden ved at forære dem Kromann Reumerts aflagte kaffekrus, og vi har indsamlet tøj til brugerne af Reden. Dette kan nu benyttes på diverse væresteder. Reden International Vi skal yde løbende juridisk rådgivning samt videreføre det eksisterende samarbejde. Vi har bistået Reden International med ansættelsesretlige juridiske problemstillinger, der er forbundet med at være driftmæssigt afhængig af åremålsbevillinger som institution, en opdatering af Reden Internationals ansættelseskontrakter, rådgivning i forbindelse med overvejelser om at tiltræde en overenskomst og hjælp til håndtering af krav fremsat af flere fratrådte medarbejdere og deres fagforeninger. Vi har derudover bistået med juridisk rådgivning i forbindelse med etableringen af en ordning, hvor kvinder under Reden Internationals EXIT-ordning i tidsbegrænsede ansættelser kan få tilbudt lønnet rengøringsarbejde på Reden Internationals adresse, hvilket skal hjælpe kvinderne til at blive forberedt på arbejdsmarkedet. Vi har også hjulpet Reden International med en indsamling af tøj til brugerne af Reden International. Dette kan nu benyttes på diverse væresteder. RESULTATER FOR ÅRET

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2011

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2011 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2011 Indhold Forord ved Managing Partner FORORD VED MANAGING PARTNER Kort om Kromann Reumert 5 2 Om denne rapport 6 Velkommen til Kromann Reumerts anden CSR-rapport og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT

KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT Udgivet maj 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 1 FORORD OM RAPPORTEN Forord ved managing partner indhold Kære læser Velkommen til Kromann Reumerts fjerde

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Kromann Reumerts samfundsansvar

Kromann Reumerts samfundsansvar Kromann Reumerts samfundsansvar The Global Compact Communication on Progress Maj 2010 Ansvar for vores handlinger Indhold Kære læser I 2007 var alle medarbejdere involveret i at finde frem til, hvad Kromann

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø AARHUS RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C LONDON 42 NEW BROAD STREET LONDON EC2M 1JD, UK SIDE 1 INDHOLD CSR HIGHLIGHTS 03 VELKOMMEN

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Afskaf fattigdom. Målsætninger. Aktiviteter. Årstal CSR profil for Firmanavn. Melby Enghavevej 64, 3370 Melby. Adresse.

Afskaf fattigdom. Målsætninger. Aktiviteter. Årstal CSR profil for Firmanavn. Melby Enghavevej 64, 3370 Melby. Adresse. Årstal 2017 CSR profil for Firmanavn Adresse Genera ApS Melby Enghavevej 64, 3370 Melby Deltager navn E-mail Tommy Horn th@genera.dk Telefon 42300608 Hjemmeside Vision www.genera.dk Genera skal fundere

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere