Referat af. 27. Februar 2007 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. 27. Februar 2007 kl. 19.30"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Afdeling /03/07 Referat af bestyrelsesmødet 27. Februar 2007 kl Til stede: Sanne, John, Jon, Anders, Preben, Ejvind og Jan. Der var afbud fra Jes. Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent. John blev valgt som ordstyrer og Jan som referent. Ad dagsordenens pkt. 2: dagsorden. Godkendelse af indkaldelse og Indkaldelse og dagsorden godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens pkt. 3: d Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens pkt. 4: Meddelelser. 4.1 Den årlige markvandring er indkaldt til d. 28. marts kl Markvandringen er det møde, hvor afdelingen sammen med driftslederen fra LB-København gennemgår ejendommens vedligeholdelsesstandard og sørger for at de forskellige vedligeholdelsesopgaver bliver medtaget på de rullende 10 års budgetter. På grund af omstruktureringer på LB-Kbhvns kontoret bliver det i år Claus Gerdes, der kommer til markvandringen. Han forlader så i øvrigt Københavns kontoret allerede i april for at tiltræde en ny stilling i LB-Holbæk. Hvem vores nye driftsleder bliver vides ikke endnu. Jan oplyste, at han havde rejst spørgsmålet om markvandringernes form overfor organisationsbestyrelsen i LB-København. Der er behov for en opstramning af formen således gennemgangen bliver bedre forberedt og mere professionelt udført. Det er især et problem med de lidt ældre afdelinger, som vores jo efterhånden hører til. Her er der behov for at vedligeholdelsesopgaverne forudses og planlægges Ref side 1 af 6

2 i god tid, før de bliver akutte. Det er den eneste måde, hvorpå vi undgår fordyrende hovsa løsninger. 4.2 Den 26. februar blev der på ny holdt møde med NCC (hovedentreprenør), Ideal/Combi (dør- og vinduesleverandør) og Witraz Arkitekter (Bygherrrerådgiver) omkring sagen med de utætte vinduer og døre i tagetagerne. Fra LB deltog desuden forvaltningskonsulent samt advokat og advokatfuldmægtig og endelig deltog fra afdelingen Preben og Jan. Forud for mødet blev der gennemført en besigtigelse af en taglejlighed i blok 4. Det står nu klart, at der er tale om en række fejl omkring både konstruktion og installation af døre og vinduer. Hertil kommer sandsynlige materialefejl (fugetype m.v.). På mødet vedstod NNC sig ansvaret for de opståede fejl. NCC gentog endvidere deres løfte om at holde afdelingen og de enkelte beboere skadesløse også for følgeskader. D.v.s. at der bliver repareret for vandskader og andre følger af indtrængende vand. Aftalen er nu, at NCC sammen med de øvrige aktører udfærdiger et projekt til varig udbedring af skaderne. Dette projekt forelægges inden 14 dage for styregruppen til godkendelse, hvorefter arbejdet udføres, så snart vejret tillader det. Ad dagsordenens pkt. 5: Nyt fra varmemesteren. 5.1 Den månedlige ØKO 2000 rapport er sendt til alle i bestyrelsen og viser som sædvanligt gode takter. Den lille misforståelse, der blev drøftet på sidste møde, om hvorvidt de beregnede gennemsnit var specifikke for afdelingen eller generelle, blev berigtiget. Det er afdelingens specifikke tal, der refereres til heldigvis! 5.2 Benny (ny midlertidig gårdmand) fungerer som afløser indtil Frank er tilbage fra endt kursus d.v.s. indtil ultimo marts d.å. Beboerne opfordres til at tage godt mod Bennny. 5.3 Der er ikke kommet nye beboere siden sidste bestyrelsesmøde. Ref side 2 af 6

3 Ad dagsordenens pkt. 6: Nyt fra arbejdsgrupperne. 6.1 Udearealudvalget: Der er aftalt møde med landskabsarkitekt Lone van Deurs (LvD) d. 20.marts kl i bestyrelseslokalet. Sanne har bedt LvD om at korrigere forslaget omkring udearealerne i forhold til de tilbagemeldinger, der er kommet fra Københavns brandvæsen samt om at opstille et budget for de forskellige delprojekter. Velux fonden har oplyst, at opgaven ligger udenfor deres fundats, og at man derfor ikke kan yde støtte til projektet. RealDania fonden kontaktes af Jan snarest muligt ligesom NCC kontaktes omkring sammenhæng med Krøyers plads projektet (hvis der er noget). Andre fonde overvejes i mellemtiden. 6.2 Hjemmesiden: Hjemmeside udbygges til stadighed. Alle opfordres til at bruge siden, der bliver opdateret med nyheder næsten dagligt. Sidst er Nyt fra varmemesteren kommet godt i gang. Her fortæller Preben om aktuelle ting, der foregår i afdelingen. Der arbejdes med at få fotorækken øverst på siden til at fungere. John og Jan laver et nyt opslag til opslagstavlerne med reklame for siden. 6.3 Rengøring: Udvalget har møde med rengøringsselskabet d. 6. marts kl i bestyrelseslokalet (ikke som det fremgik at sidste mødes referat d. 7. marts). Der var stadig enighed om at påpege, at der nu igen trænger til en kraftig opstramning af indsatsen fra rengøringsselskabets side. Flere opgaver bliver ikke løst tilfredsstillende. 6.4 Kollektive råderetsprojekter: Det er oplyst fra LB-regnskabsafdelingen, at afdelingen sandsynligvis kan låne 5-6 mill. kr til forbedringsarbejder f.eks. nye køkkener. Oplysningen om beløbet savner dog dokumentation både i forhold til beregningen af beløbets størrelse, men også for betingelser i øvrigt (løbetid m.v.). Jan har rykket for gennemførelse af et møde om sagen, idet et tidligere aftalt møder er blevet aflyst. Ref side 3 af 6

4 6.5 Kajen. Det blev bekræftet, at der afholdes en lille sammenkomst lørdag.d 26. Marts kl , for at fejre at brugsretten til kajen netop på dette tidspunkt bliver tilbageleveret afdelingen. Begivenheden fejres enten ved en sammenkomst for alle beboere på kajen eller hvis vejret er meget dårligt i fælleslokalet Strandgade 63 kld. John og Jon udgør et lille fejreudvalg, der sørger for lidt væde til ganen. Ad dagsordenens pkt. 7: Opfølgning på planlagte vedligeholdelsesopgaver i Maling af opgange. I budgetter er afsat kr i indeværende år samt i de hvert af de 2 følgende budgetår altså i alt kr Preben forelagde tilbud på maling og på nye dørpartier. Bestyrelsen vil gerne se på forskellige dørløsningsmuligheder, hvorfor Preben spørger leverandøren (leverandørerne) om referencer, der kan beses. Sanne, John og Jon udgør sammen med Preben et farve- og materiale udvalg, der udarbejder indstilling om farve på vægge og entredøre til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget kommer også med forslag til udskiftning af de nuværende lydisoleringsplader i loftet på repos erne i opgangene. Eventuel merudgift på grund af fejlbudgettering medtages til markvandring og budgetmøde. 7.2 Fuger i badeværelser: Der er afsat kr. i årene 2007/08 og 2 år frem altså i alt kr til at udskifte fuger i badeværelserne. Preben indhenter tilbud. Arbejdet kan påbegyndes i sensommeren Låsesystem: Der er afsat kr. i hvert af årene 2008/09 og 2009/10 altså i alt kr til udskiftning af vores gamle låsesystem. Der er indhentet et tilbud på kr. Der ønskes tilbud på alternativt låsetilbud. Preben indhenter tilbud, således arbejdet kan påbegyndes næste år. Ref side 4 af 6

5 7.4 Udendørslamper: Der er afsat kr. pr år i mange år frem til udskiftning af udendørslamper. Det aftaltes, at gamle ruste lamper på husmurene udskiftes efter behov (budget), og at der først tages stilling til parklamperne i forbindelse med udearealsprojektet. 7.5 Automatisk lys i opgangene. Der er sket en fejl i budgettet vedr. denne post. De manglende penge afsættes på næste års budget (2008/09). I mellemtiden fortsættes arbejdet i de opgange, der er afsat budgetmidler til foreløbig i blok 4. Arbejdet er underbudgetteret og ombudgetteres derfor i forbindelse med markvandring og budgetmøde. 7.6 Nyt tagpap på de flade tage: Der er afsat til nyt tagpap i indeværende budgetår. Der er stadig usikkerhed omkring materialevalg. Preben søger afklaring. Posten er underbudgetteret og ombudgetteres derfor i forbindelse med markvandring og budgetmøde. 7.7 Stibelægninger / fortove: Der er afsat kr. til asfaltering af fortovet ved Strandgade i indeværende år samt kr til asfaltering P-pladsen i gården mellem blok 1 og 2 i år 2008/09. Endelig er der afsat kr til asfaltering af P-pladsen bag blok 4 i år 2009/10. Preben anbefaler, at i hvert fald asfaltering af fortovet mod Strandgade gennemføres som planlagt. Der er dog enighed om, at arbejdernes gennemførelse vurderes i forhold til de planlagte arbejder i forbindelse med omlægning af udearealerne. Ad dagsordenens pkt. 8: Fremtidige referater kun på hjemmesiden? For at spare både tid og penge på forbrug af papir og arbejdskraft til kopiering og omdeling enedes man om, at referater i fremtiden ikke bliver omdelt i postkasserne, som det er sket hidtil. I stedet bliver de sat på hjemmesiden ca. 1 uge efter mødets afholdelse. De, der ikke har adgang til internettet, kan afhente et eksemplar af Ref side 5 af 6

6 referatet på varmemesterkontoret. Der bliver sat opslag på opslagstavlerne om ændringen i distributionen af referaterne. Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt. 9.1 De efterhånden mange og tunge busser i Strandgade, der typisk kører til Nordatlantisk Brygge giver større og større skader på belægningen på Strandgade. Det medfører urimelige omkostninger for øens øvrige beboere, der jo skal betale, fordi Strandgade er en privat vej. Det aftales, at Jan taler med Pia LB-Kbhv om sagen, og at der rettes henvendelse til kommunen desangående. 9.2 Parkering bliver også et stigende problem. Da Strandgade som nævnt ovenfor er en privat vej, er der måske en mulighed for at reservere P-pladserne langs vores side af Strandgade til vores beboere samt af skaffe flere p-pladser ved at lave skråparkering. John, Jon og Jan udgør et lille udvalg, der arbejder med sagen. Mødet hævet kl Næste møde er kl i bestyrelseslokalet. Referat udfærdiget d Jan Hyttel Ref side 6 af 6

Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30

Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 10/04/07 Referat af bestyrelsesmødet 27. marts 2007 kl. 19.30 Til stede: John, Jon, Preben, Ejvind, Jes og Jan. Der var afbud fra Sanne og Anders. Ad dagsordenens pkt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 05/05/09 Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Til stede: Karen, Sanne, Ejvind, John, Jon, Anders, Preben og Jan. Desuden deltog 2 gæster i mødet. Ad

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007.

Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007. Bestyrelsesmøder i perioden: 03.01.2007 (ekstraordinært) 30.01.2007 27.02.2007 27.03.2007 24.04.2007 06.06.2007

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere