Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof"

Transkript

1 ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere værd Du får 10 kg mere afgrøde, hver gang du tilfører 1 kg mere N pr. ha. Active NS opløser bundfald i tanken Først efter at have tilsat Active NS i gylletanken, lykkedes det at røre tanken op og tømme den tilstrækkeligt, siger Martin Holm, Spanggaards Maskinstation på Samsø Der er forskel på gylleadditiver Active NS er det eneste produkt, som er testet i laboratorieforsøg, og blandt de bedst sælgende gylleadditiver i Europa Active NS optimerer resultaterne i stalden, gylletanke/laguner og biogasanlæg

2 Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof Du får 10 kg mere afgrøde, hver gang du tilfører 1 kg mere N pr. ha. Hvad er Active NS? Active NS er et 100% naturprodukt, der primært består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Denne unikke sammensætning gør, at produktet har en særdeles høj ionbytteeffekt. P 3 (n) = i (i+1) 2 Tetraedre 1 = n(n+1)(n+2) De porøse stoffer i pulveret er opbygget i et åbent gitter af tetraedre, hvilket gør, at de indre hulrum kan optage og frigive ioner, der i princippet virker som molekylære sigter. Princippet i Active NS pulveret fungerer på den måde, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen, og ammoniakdampe reduceres ret kraftigt. Pulveret har også en positiv effekt på selve gyllen, når den oprøres, da man herved får en mere homogen masse. 6 ActiveNS anvendes i svine-, kvæg- og minkbesætninger samt biogasanlæg. Active NS kan hurtigt og nemt etablere et stabilt flydelag på gylletanken. Active NS binder kvælstof i gyllen og giver dermed en bedre gødningsværdi. Active NS giver et problemfrit gennemløb i fortanke, gyllekanaler og -kummer. Active NS giver meget mindre bundfald og lettere oprøring af gylletanke. Active NS gør gyllen til en homogen masse, hvilket tilfører afgrøderne en ensartet gødning på marken. Active NS reducerer lugtgener, idet kvælstoffer bindes i gyllen. Dette giver et bedre miljø såvel ude som inde til gavn for både dyr, mennesker og naturen. Active NS gør din gylle mere værd Du får 10 kg mere afgrøde, hver gang du tilfører 1 kg mere N pr. ha. Kom godt i gang Start med at tilsætte Active NS i gylletanken, herefter kan du nøjes med at anvende Active NS i stalden.

3 Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS OBS! Start med at tilsætte Active NS i gylletanken, herefter kan du nøjes med at anvende det i stalden! Active NS giver et bedre gennemløb i gyllekanalerne og ud i tanken Active NS giver både økonomiske og arbejds besparelser Active NS er den perfekte problemløser, da du undgår problemer med bundfald og manglende flydelag på gylletanken - og så bliver oprøringen også lettere. I stalden får du et bedre gennemløb i kanalerne, og gyllen lugter mindre til gavn for både dyr og mennesker. Active NS er det eneste gylleadditiv, som er testet i laboratorieforsøg, og er i dag er blandt de største gylleadditiv produkter i Europa. Active NS optimerer resultaterne: Binder op til 1,2 kg NH 3 pr. tons gylle Mere homogen masse Flydelag på gylletanke Nemmere håndtering Mindre lugtgener binder NH 3 Lettere arbejdsprocesser Kun 1 oprøring i døgnet Få mere at vide på: PRODUCENT ENEFORHANDLER I DANMARK

4 Der er forskel på gylleadditiver Active NS er det eneste produkt, som er testet i laboratorieforsøg, og blandt de bedst sælgende gylleadditiver i Europa, hvilket understreger, at kvalitet betaler sig på den lange bane. Der findes flere typer gylleadditiver på markedet, men der er stor forskel på kvaliteten, hvilket bl.a. kan ses på den mængde ammoniak, produkterne er i stand til at binde i gyllen. Prisen på de enkelte produkter ligger nogenlunde på samme niveau, men en god tommelfingerregel er som det jo ofte er tilfældet - at man får det, man betaler for. Hvad er forskellen? Gylleadditiver har været på markedet i mere end tyve år, og produkterne har ikke ændret sig i den periode. Men for få år siden kom der et nyt produkt i handlen, som differentierer sig markant fra de øvrige, da det består af en hel ny og speciel sammensætning. Produktet markedsføres under navnet Active NS og er et 100% naturprodukt, der primært består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Når dette produkt adskiller sig fra de øvrige, skyldes det kvaliteten og valget af råvarer samt den specielle forarbejdningsproces. Det unikke pulver har den særlige egenskab, at det optager gødning og vand i strukturen og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødningen til grundvandet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedrende middel. Den høje ionbytteevne i Active NS er også unik i forhold til andre produkter. Ionbytteevnen i Active NS begrænser også luftbåren forurening, hvor især ammoniakholdige dampe kan være til stor gene. Princippet i Active NS pulveret fungerer på den måde, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen, og ammoniakdampe reduceres ret kraftigt. Pulveret har også en positiv effekt på selve gyllen, når den oprøres, da man herved får en mere homogen masse. Active NS skiller sig positivt ud Sammenlignes produktet med de gængse typer på markedet, så adskiller Active NS sig også markant på flere områder. Produktet har i praksis vist sig at kunne det binde mere kvælstof i gyllen, hvilket giver en bedre gødningsværdi, når den udbringes på markerne. Det er specielt en stor fordel for økologiske planteavlere. Active NS har også i laboratorieforsøg i både Ungarn og Tyskland vist, at det kan binde ammoniak i gyllen, gyllen bliver mere homogen, og i biogasforsøg kan det stabilisere hele produktionsprocessen og øge gasudbyttet. I danske landbrug har gylleanalyser før og efter anvendelsen af Active NS vist signifikante forskelle på kvælstofindholdet i gyllen. I biogasanlæg herhjemme har produktet vist så gode resultater, at Active NS er blevet en fast råvare i biogasproduktionen. For øvrigt er Active NS det eneste produkt, som er testet i laboratorieforsøg, og blandt de bedst sælgende gylleadditiver i Europa, hvilket understreger, at kvalitet betaler sig på den lange bane.

5 Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS OBS! Start med at tilsætte Active NS i gylletanken, herefter kan du nøjes med at anvende det i stalden! Active NS giver et perfekt gennemløb i gyllekanalerne i kvægstalden Active NS giver både økonomiske og arbejds besparelser Active NS er den perfekte problemløser, da sand og bundfald blandes til en homogen masse, så det ikke bundfældes. Gyllen vil herefter kunne flyde frit fra kanalerne og ud i gylletanken, hvor oprøringen bliver lettere. Active NS er det eneste gylleadditiv, som er testet i laboratorieforsøg, og er i dag er blandt de største gylleadditiv produkter i Europa. Active NS optimerer resultaterne: Binder op til 1,2 kg NH 3 pr. tons gylle Mere homogen masse Flydelag på gylletanke Nemmere håndtering Mindre lugtgener binder NH 3 Lettere arbejdsprocesser Kun 1 oprøring i døgnet Få mere at vide på: PRODUCENT ENEFORHANDLER I DANMARK

6 Erfaring og ekspertise kombineret med Active NS, satte en stopper for problemer med gylletank Først efter at have tilsat Active NS i gylletanken, lykkedes det at røre tanken op og tømme den tilstrækkeligt, siger Martin Holm, Spanggaards Maskinstation på Samsø Sidste år gik alle husdyrproducenter på Samsø i gang med at tilsætte Active NS i gylletankene, primært med henblik på at reducere gyllelugten. Men produktet har også givet andre fordele, siger Martin Holm, der står for al gyllekørslen på øen. Martin Holm har mere end femten års erfaring med gyllekørsel, idet han har været ansat på en anden maskinstation, indtil sidste år, hvor han valgte at blive selvstændig med etableringen af Spanggaards Maskinstation. Når der skal håndteres gylle, skal materiellet være i orden, så derfor har Martin bl.a. investeret i en New Holland 8040 traktor, en Ørum GMD 7500 gyllerører samt en Samsom PG25 gyllevogn, hvilket gør ham godt kørende. Men selvom om grejet og ekspertisen er til stede, kan det alligevel godt give problemer at håndtere gylletanke. Martin fortæller, at han gennem flere år kæmpede med at få en tank tømt tilstrækkeligt, på grund af et genstridigt bundfald. Da man så begyndte at tilsætte Active NS i gylletanken, løsnede bundfaldet sig, og en effektiv oprøring gjorde det muligt at få tanken rørt grundigt op og tømt tilstrækkeligt. Efter at havde tilsat Active NS i gylletankene, anvendes produktet i dag udelukkende i staldene. Dette har betydet, at det i år har været muligt at tømme alle tankene uden problemer. Active NS giver økonomiske besparelser Inden gylletankene tømmes, bliver tankene rørt godt og grundigt op, for at få al bundfaldet iblandet den flydende del, så gyllen får en ensartet konsistens. Tidligere kørte røreren hele dagen, men nu nøjes jeg med at røre op om morgenen og midt på dagen, hvis gyllen er meget tyk. Ved udbringningen er gyllen også mere homogen end tidligere, og den bundfælder heller ikke så hurtigt. En anden væsentlig forbedring er, at jeg undgår slam i gyllevognen, hvilket sparer tid og kræfter på at skulle rengøre gyllevognen. Så alt taget i betragtning giver Active NS såvel mig som husdyrproducenterne økonomiske besparelser, da det er blevet lettere at håndtere gyllen, - og jeg har da også hørt, at flere øboer synes, at gyllen lugter mindre ved udbringning end tidligere, konstaterer Martin Holm, Spanggaards Maskinstation.

7 Active NS optimerer resultaterne i stalden, gylletanke/laguner og biogasanlæg Hvis vi kører gylle ud om morgenen efter at naboen er taget på arbejde og er færdige inden han når hjem, opdager han det ikke, siger svineproducent Bent Pedersen. Active NS gylle additiv anvendes primært i gylletanke/-laguner, gyllekanaler/-kummer, fortanke og biogasanlæg. Produktet har i praksis vist positive resultater i landbruget som i biogasanlæg både herhjemme og i udlandet. Active NS i landbruget Tidligere var der ingen flydelag i lagunen. Men i dag har det tykke flyttet sig i toppen og giver et godt flydelag. Hertil kommer, at det også er blevet lettere at oprøre, og tømme lagunen. Vi kan tilmed konstatere mere tørstof i gyllen, når vi suger det op, hvor vi førhen oplevede, at det første var tyndt og det sidste tykt. Gyllen er simpelthen blevet mere homogen, og vi kan derfor tilføre arealerne en mere ensartet gødning med et bedre slutresultat, siger svineproducent Jacob Svendsen fra Østerlars på Bornholm. At gyllen har ændret sig, ses tydelgt i det økologiske sædskifte, hvor afgrøderne står meget bedre, siger Hans Christian Hovmøller. Når man dyrker økologisk frøgræs, er det vigtigt, at afgrøden får tilstrækkeligt kvælstof, da det ellers ikke går i leje. Årsagen til at frøgræsset i år har stået så godt, skyldes brugen af Active NS, som har givet os en bedre udnyttelse af gyllen i form af et øget kvælstofindhold. Så vi er rigtig glade for at bruge produktet, da vi jo i praksis har fået bekræftet, at det giver os nogle fordele i hverdagen, siger Hans Christian Hovmøller, Dallerupgård Svineproduktion A/S i Stenderup syd for Horsens. Active NS i biogasanlæg Bent Pedersen, Rødkærsbro, driver Brandstrupgaard, med en besætning bestående af søer med en årlig produktion på i alt kgs grise. Der drives planteavl på 160 ha, hvoraf de 142 ha hører til gården. Brandstrupgaard har også et biogasanlæg, der årligt producerer 3,4 mio KWH strøm til salg. Her behandles m 3 gylle samt tons majs på årsbasis. Oprøringen i fortanken er blevet meget lettere efter at vi er begyndt at tilsætte Active NS. Vi har også kunnet konstatere, at gyllelugten er reduceret, da vi ikke længere oplever den stramme lugt, hver gang vi rører fortanken op. I forbindelse med udbringningen af gyllen, har vi kun positive oplevelser. Hvis vi kører gylle ud om morgenen efter at naboen er taget på arbejde og er færdige inden han når hjem, opdager han det ikke, siger Bent Pedersen.

8 Kontakt os og få at vide, hvor meget din gylle er værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH 3 pr. tons gylle Kunne du tænke dig at vide, hvor meget din gylle er værd, er du velkommen til at kontakte en af vore medarbejdere. DLG/FAF Odense Steffen Lundsgaard Dir. tlf Mobil DLG Østjylland Peter Uhre Sørensen Dir. tlf Mobil DLG Års Bjarne Vandsø Madsen Dir. tlf Mobil DLG Skive Poul Erik Brøndum Dir. tlf Mobil DLG Bårse Torben Laursen Stjernholm Dir. tlf Mobil DLG Limfjord Jørgen Mølgaard Dir. tlf Mobil DLG Bårse Bjarne Kromann Dir. tlf Mobil DLG Lyne Bjarne Nørregaard Dir. tlf Mobil DLG/SAF Rødekro Troels Jensen Dir. tlf Mobil DLG Hedensted Carsten Andersen Dir. tlf Mobil Limfjord Vendsyssel DLG Vrå Martin Thorup Andreasen Dir. tlf Mobil DLG Randers Djursland Frank Bjerregaard Dir. tlf Mobil Midtjylland Vestjylland Nordøstjylland Kom godt i gang Østjylland FAF Sjælland Nord Tilsæt Active NS i gylletanken nu, så får du allerede mere N til dine afgrøder til foråret. Herefter kan du nøjes med at anvende Active NS i stalden. Syd SBM Teknisk support: Qvade Tlf MANUFACTURER DISTRIBUTOR Tel: Info: Tel:

Claus Petersen har set virkningen af Active NS

Claus Petersen har set virkningen af Active NS Har du tjek på dit kornlager? Claus Petersen har set virkningen af Active NS Halmpiller er effektiv strøelse i kyllingehuset Side 2 Side 7 Side 5 NR. 6 19. JULI 2011 DLG Innovation: DLG Innovation: Nytænkning

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

PRODUKTER TIL MINK. - Vitaminer - Desinfektion - Strøelse - Gyllehåndtering - Alarm og sikring - Skadedyrsbekæmpelse - IT-tjek

PRODUKTER TIL MINK. - Vitaminer - Desinfektion - Strøelse - Gyllehåndtering - Alarm og sikring - Skadedyrsbekæmpelse - IT-tjek PRODUKTER TIL MINK - Vitaminer - Desinfektion - Strøelse - Gyllehåndtering - Alarm og sikring - Skadedyrsbekæmpelse - IT-tjek OVERSIGT I brochuren finder du et bredt udvalg af produkter til mink herunder

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug DECENTRAL, MOBIL SEPARATION Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug Publiceret af Forside Bagside Forfattere Decentral, mobil separation Teknologi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation... 2. Forord... 3. Ledelsens redegørelse... 4. Ejendomsbeskrivelse... 8. Svineproduktion... 9. Markbrug...

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation... 2. Forord... 3. Ledelsens redegørelse... 4. Ejendomsbeskrivelse... 8. Svineproduktion... 9. Markbrug... Indholdsfortegnelse Nøgleinformation... 2 Forord... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Ejendomsbeskrivelse... 8 Svineproduktion... 9 Markbrug... 11 Næringsstoffer... 13 Planteværnsberegninger... 16 Energi...

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3 Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Pharmasalt - et globalt marked i eksplosiv vækst Læs mere side 6 2 Kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

NEXT GENERATION MODELLER FOR GENERATIONS- SKIFTE. eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologiske jordbrug

NEXT GENERATION MODELLER FOR GENERATIONS- SKIFTE. eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologiske jordbrug NEXT GENERATION MODELLER FOR GENERATIONS- SKIFTE eksempler på og modeller for generationsskifte i det økologiske jordbrug Forord Formålet med projektet Next Generation har været at finde eksempler og modeller,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S Bygninger nr. 41 2007 FarmTest Gylleforsuring Infarm A/S Gylleforsuring Infarm A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos en række landmænd i samarbejde med Infarm A/S Af Thorkild Q. Frandsen, Dansk

Læs mere

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Dansk værktøjsindustris mission holder også i fremtiden posten Nr. Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter 2 2004 Tema: Hvor ligger

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Vi er klar på motorvejen

Vi er klar på motorvejen Nr. 05 09. marts 2012 Vi er klar på motorvejen Kvægbruget er klar til at skaffe vækst og arbejdspladser gennem øget produktion. Men det kræver, at konkurrenceevnen styrkes. Konkurrenceevne skabes på mange

Læs mere

Slut med driftstab og høje værkstedsregninger

Slut med driftstab og høje værkstedsregninger nyt fra Bell Add om indvendig rensning og vedligeholdelse af heavy duty motorer. ServiceRens Additiv MellemRens AirconditionRens SpecialRens Rensemaskine Traktor Gravemaskine Truck Lastvogn Bus Slut med

Læs mere

DeLaval Nyt. www.delaval.dk. Information til mælkeproducenter. VMS'er med 2.400 kg mælk i døgnet

DeLaval Nyt. www.delaval.dk. Information til mælkeproducenter. VMS'er med 2.400 kg mælk i døgnet 2009 DeLaval Nyt Information til mælkeproducenter VMS'er med 2.400 kg mælk i døgnet DeLaval VMS 2010 Sender 800 køer på græs ISO-certificeret på mælkekøling Kvalitetsfoder uden spild www.delaval.dk Mælkeproducenten

Læs mere

AVISEN. Brug foderroer i dit grovfoder og få en højere mælkepris. LEAN i svin, kan det overhovedet bruges i en dansk svineproduktion?

AVISEN. Brug foderroer i dit grovfoder og få en højere mælkepris. LEAN i svin, kan det overhovedet bruges i en dansk svineproduktion? AVISEN Januar 2013 Nr. 1 7. Årgang Til samtlige jordbrugere www.lmo.dk Brug foderroer i dit grovfoder og få en højere mælkepris Aktionærlån får store konsekvenser Få styr på brandkravene før du bygger

Læs mere

God etik og rustfrit stål To sider af samme sag. Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig

God etik og rustfrit stål To sider af samme sag. Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig stainless steel solutions God etik og rustfrit stål To sider af samme sag Dialog med perspektiv Vi deler vores viden med dig Uddannelse og rådgivning Få mere ud af den gode handel Videndeling om rustfrit

Læs mere

Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd 2007-04-03 09:01 Page 1

Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd 2007-04-03 09:01 Page 1 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd 2007-04-03 09:01 Page 1 Raport wersja dunska WYBRANY9.qxd 2007-04-03 09:01 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 2 3 4 8 12 12 12 13 14 17 19 25 29 31 32 33 FORORD PRÆSENTATION

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere