Se en demonstration af FokusProfilen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se en demonstration af FokusProfilen"

Transkript

1 Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender sig primært til privatpersoner samt til virksomheder der ønsker at bruge en FokusProfil en gang imellem, men som ikke har så stort et forbrug at det kan betale sig for dem at tegne en licens. På portalen kan du også hente information om FokusProfilens opbygning og anvendelsesmuligheder - bl.a. i form af en Flash-demonstration af faciliteterne i FokusProfilen Læs mere på side 4 Se en demonstration af FokusProfilen Garuda AS Ledelse & Udvikling GarudaNyt Internetportalen indeholder bl.a. en Flash-demonstration af de forskellige moduler i FokusProfilen: PersonProfilen JobProfilen SpejlProfilen UdviklingsProfilen TeamProfilen FokusgruppeProfilen Flash-demonstrationen gennemgår også hvilke processer de enkelte moduler kan anvendes til. I dette nummer: Læs mere på side 5 Nye ansigter hos Garuda... 2 Leder: Tanker over en flyttekasse... 2 Nyt kursus i samtaleteknik... 3 Ny portal: 4 Muligheder på portalen... 4 Se en demonstration af FokusProfilen... 6 Garudas kurser i foråret

2 Nye ansigter hos Garuda Søren Lennert Mortensen, tidligere adm. Direktør for Boligselskabet INI A/S, starter pr. 1. januar 2002 som Garudas konsulent i Grønland. Marianne Stjernholm Svendsen startede den 15. oktober som kontorelev hos Garuda. Velkommen til et yndigt lille ansigt! Lotte Mølgaard fødte den 14. november en yndig lille pige, der vejede 2570 g og var 48 cm lang. Lotte vender tilbage fra barselsorlov 1. juni LEDER: Tanker over en flyttekasse - om tid og teknologi Den 30. november rykkede vi i Garuda teltpælene op og flyttede fra GarudaGården i Knebel til nye lokaler på Voldbjergvej i Århus. Når man flytter dukker en masse tanker op. Minderne vælter frem når man pakker sine gamle ting. Man spekulerer over hvad fremtiden mon har i vente, og man får nye håb og drømme for tiden der skal komme. Man befinder sig ved en korsvej mellem fortid og fremtid og man gør status over hvor man kommer fra og hvor man er på vej hen. I vores bagage fra fortiden har vi de gode gamle håndtegnede profiler og de første spæde EDB- udskrifter. Af nyere dato har vi en bunke CDrommer og personlige computere med internetopkobling. Det er utroligt hvilken udvikling der er sket bare siden 1982, hvor Garuda startede som virksomhed. Den verden vi lever i kan synes fuldstændig forandret. Meget er blevet lettere, meget går hurtigere men nogen gange kan det også blive overfladisk, hvis vi blindt lader os styre af de teknologisk muligheder. Det er vigtigt, at vi ind imellem stopper op og spørger os selv om, hvad vi ønsker at der skal ske, og hvad vi vil bruge den teknologiske udvikling til? I Garuda ønsker vi at udvikle samtaleværktøjer der kan være med til at skabe balance mellem mennesker - samtaleværktøjer der kan fremme en god dialog og skabe bevidsthed om kompetencer. Vi ser teknologien som en enestående hjælp til dette. Ikke fordi teknologien i sig selv kan skabe en bedre dialog, med fordi teknologien kan være med til at skabe bedre rammer for en dialog, og i nogle tilfælde endda skabe rammer for en dialog som slet ikke var mulig uden teknologien. Garuda lancerede for godt et år siden et system, der gør det muligt at udfylde profiler via internettet og at gennemføre samtaler v.h.a. netmeetingfaciliteter. Disse teknologiske muligheder kan ikke blot betyde, at samtaler der tidligere var umulige at gennemføre, nu kan lade sig gøre, de kan også medføre en tidsmæssig besparelse, der gør at man kan koncentrere sig om det essentielle, nemlig at finde frem til og at udvikle de kompetencer, der kan give succes i arbejdslivet. (fortsættes på side 3)

3 Nyt kursus i samtaleteknik Træningsseminar i samtaleteknik marts Få teoretisk input og praktisk træning i effektiv og professionel kommunikation ved tilbagemelding på Garudas personprofiler. Kurset vil veksle mellem gennemgang af moderne kommunikationsteorier og praktisk træning i at anvende relevante teknikker i tilbagemeldingssamtaler. Kurset tilrettelægges ud fra nyere kommunikationsteori, bl.a. Neuro Linguistic Programming (forkortet NLP), som er en kommunikationsmodel, der er udviklet på grundlag af forskning om hvad der gør gode terapeuter effektive med hensyn til kontakt og påvirkning af et andet menneske. Det er en model der beskriver kommunikationsprocessen i præcise detaljer, hvilket gør det muligt for ikke-specialister at få indblik i de komplicerede processer og blive mere præcis og effektiv i deres kommunikation. Formålet med kurset er:! at få bedre greb om din personlige kommunikation! at træne fleksibilitet i egen kommunikation og blive bedre til at styre en samtale! at kunne hjælpe den anden med bedre at forstå sin egen situation! at blive ressourceudviklende til gavn for dig selv og den anden! at blive bedre til at analysere egenog andres kommunikation og således øge evnen til kontakt og påvirkning Kursusformen vil veksle mellem formidling af teori, demonstration af modeller og værktøjer og gruppeøvelser. Der anvendes videooptagelser som hjælpemiddel ved analyse af kommunikationsforløb, og der lægges vægt på at hver enkelt deltager får mulighed for at træne netop de situationer, der er mest relevante for den pågældende. Kursusleder, cand.psyk. Jan Holst Jørgensen Tid: marts 2002 Pris: Kr ,- pr. deltager. Sted: Haraldskær ved Vejle. Deltagerantal: 8-12 deltagere Jan Holst Jørgensen har siden 1987 holdt kurser både for offentlige og private virksomheder. Hans speciale er kommunikation (verbal/nonverbal) og kommunikation i relation til hvordan vi påvirker andre. Pædagogisk arbejder han meget med personlig selvkonfrontation, hvor deltagerne i en stemning præget af gensidig respekt og nysgerrighed bliver mere bevidste om deres egen kommunikation, og dermed bliver bedre til at styre en samtale derhen, hvor de gerne vil. (fortsat fra side 2) Nu lancerer vi en overbygning til dette internetsystem, i form af portalen hvor det er muligt at købe og downloade FokusProfiler. Dermed benytter vi teknologien til at give en langt større kreds af mennesker adgang til at blive bevidste om menneskelige kompetencer - og muligvis blive inspirerede til at arbejde med personlig udvikling. FokusProfilen er en enkel 4 faktor personprofil, der kan benyttes uden forudgående oplæring og certificering. Og med distributionen via internettet er det vores håb, at både privatpersoner og mindre virksomheder vil benytte muligheden for at arbejde mere struktureret med udvikling af de menneskelige kompetencer. Selvom det havde sin egen charme dengang vi i sin tid måtte score og tegne profilerne manuelt, så er det nu en fornøjelse at profilerne er blevet tilgængelige for en bredere kreds, og at man i sit arbejde med profilerne slipper for det besværlige med at score og tegne profilerne og kan koncentrere sig om det centrale, arbejdet med de menneskelige ressourcer. For uanset hvilken teknologi man benytter sig af, må vi erkende, at arbejde med menneskelig udvikling altid vil være tidskrævende. Gunnar Nielsen Adm. direktør i Garuda AS

4 Ny portal: Garuda lancerer en ny international portal om FokusProfilen. På portalen kan du bl.a. købe og downloade FokusProfiler. Garuda Research Institute har udviklet et nyt internetbaseret distributionssystem, der gør det muligt at købe og downloade FokusProfiler direkte fra internettet. Det nye distributionssystem henvender sig til virksomheder der ønsker at bruge en FokusProfil en gang imellem, men som ikke har så stort et forbrug, at det kan betale sig for dem at tegne en licens. Desuden henvender det sig til privatpersoner, der ønsker at lave en profil som udgangspunkt for jobsøgning eller personlig udvikling. Vi er i Garuda overbeviste om, at initiativet til personlig udvikling i fremtiden i lige så høj grad vil komme fra enkeltpersoner som fra virksomheder, og vi ønsker derfor at være parate med værktøjer til at hjælpe denne proces i gang. Du kan for kun $29 downloade og afprøve softwaret til FokusProfilen samt lave en enkelt profil. Efterfølgende profiler koster $54 (ca. 450 kr.) pr. stk.. Besøg de danske sider på portalen på FokusProfilen En personprofil til teambuilding, personlig udvikling m.m.. FokusProfilen er et værktøj, der ikke kræver forudgående træning. Respondenten kan alene ved at læse fortolkningsteksten og ved at arbejde med de forskellige faciliteter i softwaret få et indtryk af sin egen profil, og få en fornemmelse af, på hvilke områder han/hun kan arbejde med sin personlige udvikling. Muligheder på portalen På portalen kan du med kreditkort købe det antal FokusProfiler du har behov for. Du kan bl.a. betale med Dankort, Visa, Eurocard og Diners. Første gang du downloader en FokusProfil downloader du samtidig softwaret til FokusProfilen. Derefter kan du til enhver til gå ind og downloade flere profiler - alt efter behov. Vær dog opmærksom på, at prisen pr. FokusProfil bliver lavere jo flere profiler du køber ad gangen. Se prislisten på

5 Du kan også købe særlige On-line Test profiler, så du kan sende et password til den person, som du ønsker skal udfylde en profil. Personen går v.h.a. passwordet ind på internettet og udfylder en profil. Når profilen er udfyldt, får du automatisk en e- mail besked. Og du kan derefter hente den udfyldte profil ned i dit eget FokusProfil-software. På portalen kan du finde en række artikler om teorien bag Fokusprofilen og om formålet med FokusProfilen. Desuden ligger der på portalen vejledninger i, hvordan FokusProfilen kan anvendes i en række forskellige processer. Du kan også gå ind og se video-demonstrationer af, hvordan man rent praktisk bruger de tekniske faciliteter i FokusProfilen. Der er f.eks. demonstrationer af, hvordan man udfylder en profil onscreen, og af hvordan man udskriver et spørgeskema.

6 Se en demonstration af FokusProfilen På den ny portal kan du bl.a. opleve en flash-demonstration af faciliteterne FokusProfilen. Demonstrationen giver dig indblik i, hvordan du kan bruge FokusProfilen i forskellige processer Flash-demonstrationen gennemgår følgende moduler i FokusProfilen: PersonProfilen JobProfilen SpejlProfilen UdviklingsProfilen TeamProfilen FokusgruppeProfilen Flashdemonstrationen er lavet med engelsk grafik og dansk tale. Oplev flash-demonstrationen på: Oplev hvordan du ved hjælp af nøgleordene hurtigt kan få overblik over en profil. Flash-demonstrationen gennemgår ganske kort, hvordan en FokusProfil bliver konstrueret og hvordan software-programmet hjælper dig med at tolke en profil. Oplev hvordan SpejlProfil modulet i FokusProfilen kan bruges til at afdække misforståelser, der skyldes forskelle på respondentens egen vurdering af sin adfærd og en anden persons vurdering af respondentens adfærd. Se hvordan du kan bruge FokusgruppeProfil modulet i FokusProfilen til at tegne gennemsnittet for en gruppe succesrige medarbejdere indenfor en given stillingskategori og på baggrund heraf opstille en idealprofil for stillingen.

7 Garudas kurser i foråret 2002 Krav om oplæring De fleste af Garudas personlighedstests må kun benyttes af personer, der er oplært og certificeret af Garuda i at bruge værktøjerne. Oplæringen omfatter bl.a. introduktion til modellen bag værktøjerne, gennemgang af softwarens opbygning og træning i at bruge værktøjerne. GarudaProfilen og KompetenceProfilen GarudaProfilen og KompetenceProfilen må kun benyttes af personer, der har gennemgået og bestået et certificeringsforløb (Certificering A og B) af i alt 4½ dags varighed. Medarbejder- Profilen MedarbejderProfilen må kun benyttes af personer der har fået mindst 1-dags oplæring i værktøjet (certificerede brugere af Haraldskær Kursuscenter GarudaProfilen/ KompetenceProfilen kan dog benytte Medarbejder- Profilen uden yderligere oplæring). Kurser i Medarbejder- Profilen arrangeres efter aftale med den enkelte virksomhed. FokusProfilen FokusProfilen kan anvendes uden forudgående oplæring og kræver ingen certificering. Kurser i MedarbejderProfilen MedarbejderProfilen må kun benyttes af personer, der som minimum har fået 1-dags oplæring i Garudas værktøjer. Oplæring i MedarbejderProfilen foregår som 1-dags kursus i virksomheden for de personer, der skal give tilbagemeldinger på MedarbejderProfilen: 1-dags kursus i MedarbejderProfilen Pris for op til 8 pers.: kr.* Desuden kan der afholdes en opfølgningsdag: ½-dags træning i tilbagemelding Pris for op til 8 pers.: kr.* * Prisen gælder undervisningen. Eventuelle udgifter til lokaleleje, forplejning m.m. er ikke inkluderet. Kurser i foråret 2002: Certificering A (3 dage) GarudaProfilen og KompetenceProfilen Indledende kursus - obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på GarudaProfilen og KompetenceProfilen. Kurset giver en grundliggende introduktion til GarudaProfilen og KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger januar februar marts april Certificering B (1½ dag) GarudaProfilen og KompetenceProfilen Afsluttende kursus - Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. På kurset bliver kursisternes evner i tilbagemeldingssituationen vurderet og afprøvet. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisterne skal vise, at de er i stand til at give en god og ansvarlig tilbagemelding. Bestået kursus afsluttes med certifikat januar februar marts april Træningsseminar i samtaleteknik (2 dage) Få teoretisk input og praktisk træning i effektiv og professionel kommunikation ved tilbagemelding på Garudas personprofiler marts Priser Certificeringskursus A: Kr ,- Certificeringskursus B: Kr ,- Træningsseminar i samtaleteknik: Kr ,- Alle kurserne gennemføres som internat-kurser. Overnatning, forplejning og materialer er inkluderet i kursusprisen. Sted Garudas kurser holdes på Haraldskær Kursuscenter ved Vejle

8 Nyt kursus Træning i samtaleteknik marts 2002 på Haraldskær Kursuscenter ved Vejle Kursusholder: cand.psyk. Jan Holst Jørgensen Læs mere på side 7 og tilmeld dig kurset på vedlagte svarkort. GarudaNyt udgives 2-3 gange årligt af: Garuda AS Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Tlf.: Fax: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Garuda flyttet ind til Århus Efter mange gode år i de naturskønne omgivelser på Rolsø Mark flyttede vi den 30. november 2001 ind til Århus. Vores nye adresse er: Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Samtidig har vi fået nyt telefon- og faxnummer: Telefon: Fax: Prisfald på distribution af profiler via internettet Garuda sænkede den 1. november 2001 prisen for at distribuere profiler via internettet fra 24 Euro (ca. 180 kr.) til 16 Euro (ca. 120 kr.) pr. profil Garuda udvikler og sælger samtaleværktøjer, der kan bruges ved rekruttering, personaleudvikling, teambuilding, organisationsudvikling m.m.. Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer, og vi har værktøjer til alle opgaver indenfor udvælgelse og udvikling af mennesker, grupper og organisationer. Garuda blev grundlagt i Danmark i Garuda har datterselskaber i Norge, Sverige, England, Frankrig, Luxembourg, Holland, Belgien og Kroatien. Formålet med Garudas værktøjer er at skabe dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet. Indlæg til næste nummer af GarudaNyt bedes sendt til Garuda, Att.: Lotte Christensen senest d. 15. februar 2002 R Garuda AS Ledelse & Udvikling

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli 2003 2002 TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen. GarudaNyt Årgang 12, Nr. 1 Juni 2008 I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om anvendelse af profil-værktøjer i meget forskellige verdener. Vi møder bl.a. herrelandsholdet i håndbold, en hurtigvoksende

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling G A R U D A A S S A M T A L E V Æ R K T T Ø J J E E R R T T I I L L R R E E K

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Årgang GarudaNyt 11 Nr. 1 Årgang April 11, 2007 Nr. 1 April 2007 TEMA: Fælles sprog Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus. HR s rolle i en krisetid

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus. HR s rolle i en krisetid Årgang 13. Nr. 1 Januar 2009 GarudaNyt HR s rolle i en krisetid side 2 Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus side 3 Kultur- og KlimaProfilen ved Energi Nord side 4 Er HR et Kvindefag? side

Læs mere

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2

Læs mere

VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding

VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding Årgang 14. Nr. 3. Maj 2010 GarudaNyt Professionel lederrekruttering i Sønderborg Kommune Læs mere side 3 Nyt E-rekrutteringssystem frigiver administrative ressourcer Læs mere side 6 Med andre øjne interview

Læs mere

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen PROFIL Nr. 1 oktober 2013 Talentudvikling for tyggegummispecialister Fertin Pharma sætter spotlys på talenter der skal styrke virksomhedens position Afprøvning og udvikling af ledertalenter Lederuddannelse

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed?

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Årgang 14. Nr. 2. December 2010 GarudaNyt Nyt værktøj: FusionsProfilen Fokus på procesuafhængige kompetencer Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Garudas kurser i foråret 2011 Læs mere side 3 Læs mere side

Læs mere

PROFIL. Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Nye lederroller efter skolereformen. Når vi går over grænsen

PROFIL. Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Nye lederroller efter skolereformen. Når vi går over grænsen PROFIL Nr. 3 oktober 2015 Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser Nye lederroller efter skolereformen Når vi går over grænsen Hvad hulen sker der? fokus på stress INDHOLD FokusProfilen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

I dette nummer af GarudaNyt har vi fokus på, hvordan bevidsthed om forskelligheder kan styrke en gruppe. Vi bringer interviews med 3 virksomheder,

I dette nummer af GarudaNyt har vi fokus på, hvordan bevidsthed om forskelligheder kan styrke en gruppe. Vi bringer interviews med 3 virksomheder, !! "!# #! #! $ 4! 01+2/ %&3 ""%- & I dette nummer af GarudaNyt har vi fokus på, hvordan bevidsthed om forskelligheder kan styrke en gruppe. Vi bringer interviews med 3 virksomheder, der har arbejdet med

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI NO. 3 VINTER 2007/08

M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI NO. 3 VINTER 2007/08 M A G A Z I N E FORRETNINGSUDVIKLING TEKNOLOGI - INNOVATION & STRATEGI LEDERUDVIKLING NO. 3 VINTER 2007/08 SÅ ER DET SNART FORÅR... Med vinterens afslutning og forårets spiren kommer det tredie nummer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere